Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1233

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 132.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 26.punktu un
Profesionālās izglītības likuma 31.panta 2.3 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Dotācija attiecīgajā gadā ietver:

4.11. finansējumu izglītības programmās nodarbināto pedagogu pedagoģisko likmju apmaksai attiecīgajā izglītības iestādē;

4.12. finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi (turpmāk - piemaksas).

4.2 Šo noteikumu 4.1 2.punktā minētās piemaksas no valsts budžeta tiek nodrošinātas tiem izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuru pedagoģisko likmju apmaksa tiek finansēta no valsts budžeta piešķirtā finansējuma atbilstoši valsts budžeta finansētajai daļai. Šo noteikumu 4.1 2.punktā minētais valsts budžeta finansējums piemaksām netiek aprēķināts par darba samaksas daļu, ko izglītības iestādes dibinātājs papildus valsts budžeta dotācijai ir noteicis no saviem līdzekļiem.";

1.2. aizstāt 6.punktā vārdus "Kultūras ministrijā (turpmāk - ministrija)" ar vārdiem "Latvijas Nacionālajā kultūras centrā";

1.3. papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Datus par pedagoģisko likmju skaitu, kas tarificētas attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, apkopo, pamatojoties uz iestādes dibinātāja apstiprinātajām tarifikācijām par valsts budžeta finansēto daļu pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 1.septembri.

6.2 Izglītības iestāde tās dibinātāja apstiprināto tarifikāciju par valsts budžeta finansēto daļu pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 1.septembri iesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu vai līguma grozīšanas.";

1.4. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Kopējo attiecīgajā gadā visās izglītības programmās no valsts budžeta finansējamo pedagogu darba slodžu (kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei (turpmāk - pedagoģiskā likme)) skaitu mēnesī nosaka, izmantojot šādu formulu:

L =

(B - ΣK)

, kur

A x 12 mēneši x (1 + S)

L - kopējais attiecīgajā gadā visās izglītības programmās no valsts budžeta finansējamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī;

B - kopējais dotācijas apmērs, kas attiecīgajā gadā sadalāms starp izglītības programmu īstenotājiem;

ΣK - kopējais dotācijas apmērs, kas attiecīgajā gadā tiek piešķirts pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām;

A - vienas pedagoģiskās likmes atalgojums, ņemot vērā attiecīgajā gadā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, bet ne mazāks kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba algas likme pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem;

S - normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (procentos).";

1.5. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar rīkojumu izveido konsultatīvo komisiju (turpmāk - komisija). Komisijā ietilpst Latvijas plānošanas reģionu, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas, Latvijas Mākslas skolas skolotāju asociācijas, Kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji. Komisijas darbs netiek atalgots.";

1.6. aizstāt 10. un 11.punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Nacionālais kultūras centrs" (attiecīgā locījumā);

1.7. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Dotācijas apmēru gadā vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:

F = I x P x A x N x (1 + S) + K, kur

F - dotācijas apmērs gadā vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības iestādē;

I - atbilstoši šo noteikumu 11.punktam noteiktais no valsts budžeta finansēto izglītojamo skaits izglītības programmā attiecīgajā izglītības iestādē;

P - izglītības programmā vidējais apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo;

A - vienas pedagoģiskās likmes atalgojums, ņemot vērā attiecīgajā gadā pieejamos valsts budžeta līdzekļus, bet ne mazāks kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā darba algas likme pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem;

N - mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

S - normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (procentos);

K - dotācijas apmērs pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām.";

1.8. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Dotācijas apmēru pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:

K = Pk x M x N x (1+S), kur

K - dotācijas apmērs pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām;

Pk - no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaits attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi;

M - pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktā zemākā mēneša darba algas likme pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem, kas reizināta ar attiecīgajai kvalitātes pakāpei noteikto piemaksu apmēru procentos;

N - mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

S - normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (procentos).";

1.9. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Dotācijas apmēru katrai izglītības iestādei Latvijas Nacionālais kultūras centrs aprēķina mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam vai budžeta grozījumu pieņemšanas. Dotācijas apmēru katrai izglītības iestādei, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra aprēķinu, apstiprina kultūras ministrs.";

1.10. aizstāt 16., 17., 18., 19. un 20.punktā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Nacionālais kultūras centrs" (attiecīgā locījumā);

1.11. papildināt noteikumus ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Dotācijas apmēru pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam laikposmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim attiecīgajai izglītības iestādei aprēķina, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra apkopoto informāciju uz 2013.gada 2.septembri par pedagoģisko likmju skaitu, kas tarificētas no valsts budžeta finansējuma attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi.

27.2 Lai nodrošinātu datu apkopošanu par pedagoģisko likmju skaitu, kas tarificētas no valsts budžeta finansējuma attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi laikposmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, izglītības iestāde līdz 2013.gada 25.novembrim iesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātu tarifikāciju.";

1.12. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1035

APSTIPRINU
/Izglītības iestādes dibinātājs/
/Atbildīgā amatpersona/

   

/

/

   

(paraksts)

(vārds, uzvārds)


/Datums/

z.v.

Pārskats
par _______ gadā izglītības iestādei piešķirtās dotācijas izlietojumu
profesionālās ievirzes programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

(noslēgtā finansēšanas līguma datums un numurs)

Nr.p.k.

Izglītības programmu grupas nosaukums

Izglītības programmas kods (10V, 20V, 30V)

Finansēts no valsts budžeta līdzekļiem

izglītojamo skaits

faktiski apmaksāto pedagoģisko likmju skaits

pārskata perioda sākumā

pārskata perioda beigās

           
           

 

Finanšu līdzekļu atlikums no iepriekšējā perioda

Saņemts pārskata periodā

Kopā finanšu līdzekļi pārskata periodā

Kases izdevumi pārskata periodā

Tai skaitā

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

darba alga
EKK 1119

piemaksas
EKK 1146

citas izmaksas*

kopā darba samaksai

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
EKK 1210

1

2

3

4

5 = 9 + 10

6

7

8

9 = 6 + 7 + 8

10

11 = 2 + 3 - 5

Saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme. * Citas izmaksas:

Citas izmaksas kopā, Ls  
t.sk. pa izmaksu veidiem (nosaukums)

EEK kods

Summa (euro)

1.    
2.    
3.    
....    

Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Atbildīgais par informāciju      
 

(amats, uzvārds)

 

(paraksts)

Tālrunis    
     
E-pasts    
     
 

Z.v.

(datums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Šo noteikumu 1.2., 1.5., 1.6., 1.9., 1.10. un 1.12.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministra pienākumu izpildītājs,
tieslietu ministrs Jānis Bordāns

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1233Pieņemts: 29.10.2013.Stājas spēkā: 12.11.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 11.11.2013. OP numurs: 2013/220.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
261812
12.11.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva