Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.44

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 42.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu un
43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.56; 2010, Nr.103) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus "likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu" un vārdus un skaitļus "Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 12.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu";

1.2. svītrot 4.8.apakšpunktu;

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 4.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.11. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.";

1.4. svītrot 5.2. un 5.5.apakšpunktu;

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram;";

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.";

1.7. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.";

1.8. aizstāt 15.punktā, 16.1. un 16.2.apakšpunktā vārdus "valsts nodeva" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "maksa par licences izsniegšanu" (attiecīgajā locījumā);

1.9. aizstāt 15.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";

1.10. aizstāt 15.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 5" ar skaitli un vārdu "7,11 euro";

1.11. aizstāt 16.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 10" ar skaitli un vārdu "14,23 euro";

1.12. papildināt saistošo noteikumu 20.5.apakšpunktu ar vārdiem un skaitli "un izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto.";

1.13. svītrot 20.6.apakšpunktu;

1.14. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.15. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.16. izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.17. izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.12., 1.13. un 1.14.apakšpunkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Saistošo noteikumu 1.9., 1.10. un 1.11.apakšpunkts stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.44

"1.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

"

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

2.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.44

"2.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

"

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

3.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.44

"3.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

   
 

/juridiskās personas nosaukums/

   
 

/amats, vārds, uzvārds/

 

IESNIEGUMS

 

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām)

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

Juridiskās personas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  
 
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
 

Paraksts:

/

  /

/datums/

 

/paraksta atšifrējums/

 

Pielikumā:

Aizpilda RD IKSD darbinieks
Visām programmām kopīgi:
pilnvara licences saņemšanai;
komersanta apliecības kopija;
dokumenta kopija par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai
(zemesgrāmatas apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums);
Veselības inspekcijas atzinuma kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām un higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs;
_____________________________________________________
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programma sastāv no:
programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
informācijas par programmas realizācijai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
informācijas par programmas finansiālo nodrošinājumu (kas apmaksā).
2. Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu, - pedagoģisko izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.
 
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
 

Paraksts:

/

  /

/datums/

 

/paraksta atšifrējums/

"

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

4.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.44

"4.pielikums
Rīgas domes 2007.gada 6.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

   
 

/vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

  Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības/ interešu izglītības programmai (programmām)
 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
 

Paraksts:

/

  /

/datums/

 

/paraksta atšifrējums/

Pielikumā:
Aizpilda RD IKSD darbinieks
Visām programmām kopīgi:
dokumenta kopija par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai (zemesgrāmatas apliecība vai telpu nomas līgums);
Veselības inspekcijas atzinuma kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām un higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs;
_____________________________________________________
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. Interešu izglītības programma sastāv no:
programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
informācijas par programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
informācijas par programmas finansiālo nodrošinājumu (kas apmaksā).
2. Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu, - pedagoģisko izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
 

Paraksts:

/

  /

/datums/

 

/paraksta atšifrējums/

"

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 "Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Izglītības likuma 46. un 47.pants pilnvaro vietējās pašvaldības izsniegt licenci juridiskajām un fiziskajām personām pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanai. Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

Minētie saistošie noteikumi jāgroza, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, kas nosaka euro ieviešanas kārtību Latvijas Republikā. Saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto par licences izsniegšanu licences pieprasītājs samaksā maksu Ls 50 apmērā, kā arī maksu par licences derīguma termiņa pagarināšanu Ls 5 apmērā.

No licences pieprasītājiem turpmāk vairs netiks pieprasītas izziņas par pilnīgu norēķināšanos ar budžetu, kuras izsniedz Valsts ieņēmumu dienests. Minētā informācija ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sagatavotie saistošo noteikumu grozījumi precizē nepieciešamo dokumentu uzskaitījumu, kuri jāiesniedz licences pieprasītājam, lai saņemtu licenci attiecīgo izglītības programmu īstenošanai, kā arī nosaka maksu par licences izsniegšanu, kas turpmāk būs noteikta euro.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Maksa par licences izsniegšanu tiek ieskaitīta Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.73 "Par interešu un pieaugušo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 44Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 31.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 30.10.2013. OP numurs: 2013/212.30
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
261427
31.10.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)