Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1055

Rīgā 2013.gada 8.oktobrī (prot. Nr.52 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
3.panta trešās daļas 12.punkta "a" apakšpunktu, 9.panta pirmās daļas
16. un 17.punktu, 10.panta pirmās daļas 4.punktu, 11.panta trešās daļas
15.punktu, 17.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu,
38.panta otro daļu un 39.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156.nr.; 2012, 203.nr.; 2013, 168.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 28., 29., 31. un 32.punktā skaitli un vārdu "300 latu" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "426,86 euro";

1.2. aizstāt 35.punktā skaitli un vārdu "2000 latu" ar skaitli un vārdu "2845,74 euro";

1.3. aizstāt 43.punktā vārdus un skaitļus "kas noteikta 0,03 latu apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī" ar vārdiem un skaitļiem "kas noteikta 0,04 euro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 euro mēnesī";

1.4. aizstāt 44.1.apakšpunktā vārdus "pieci lati" ar skaitli un vārdu "septiņi euro";

1.5. aizstāt 53.punktā skaitli un vārdu "1000 latiem" ar skaitli un vārdu "1425 euro";

1.6. aizstāt 118.7.apakšpunktā skaitli un vārdu "500 latiem" ar skaitli un vārdu "3000 euro";

1.7. izteikt 1.pielikuma 1.piemēru šādā redakcijā:

"1. Darba devējs saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, kas noslēgts par laikposmu no marta līdz nākamā gada februārim, martā par darbinieku samaksājis veselības apdrošināšanas prēmiju 500 euro apmērā (maksājuma kopsumma par gadu). Darbinieka darba samaksas apmērs visos taksācijas gada mēnešos kopā ir 4800 euro jeb vidēji 400 euro mēnesī. Darbinieks nav iesniedzis darba devējam algas nodokļa grāmatiņu, līdz ar to no ienākumiem, no kuriem jāietur algas nodoklis, netiek atskaitīts neapliekamais minimums.

10 % no bruto darba samaksas gadā ir 480 euro. Apdrošināšanas prēmijas maksājuma pārsnieguma summa gadā ir 20 euro (500 - 480 = 20).

Aprēķinot algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bruto darba algai pieskaita apdrošināšanas prēmijas maksājuma pārsnieguma summu: 400 + 20 = 420.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāaprēķina un jāveic no 420 euro, t.i., no aprēķinātās algas un pārsnieguma kopsummas:

(11 % no 420) + (24,09 % no 420) = 46,20 + 101,18 = 147,38.

Tādējādi arī no pārsnieguma summas aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

(11 % no 20) + (24,09 % no 20) = 2,2 + 4,82 = 7,02.

Algas nodoklis 22 % apmērā jāaprēķina no 373,80 euro (alga 400 euro + apdrošināšanas prēmijas maksājuma pārsnieguma daļa 20 euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļa 46,20 euro):

22 % no 373,80 = 82,24.

Tādējādi no pārsnieguma summas aprēķina un ietur algas nodokli 3,9 euro apmērā:

22 % no (20 - 2,2) = 22 % no 17,80 = 3,92.

Veicot algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķinu par konkrēto taksācijas periodu, piemēro aktuālās - attiecīgajā taksācijas gadā likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktās - likmes.";

1.8. aizstāt 1.pielikuma 2. un 3.piemērā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.9. izteikt 1.pielikuma 4. un 5.piemēru šādā redakcijā:

"4. Ja darbinieks ir stājies darba attiecībās ar darba devēju četrus mēnešus pēc dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kura darbības laiks ir viens gads, darba devēja veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi nedrīkst būt lielāki par 284,57 euro (284,57 = 8/12 x 426,86).

5. Darba devējs taksācijas gada decembrī par darbinieku samaksājis veselības apdrošināšanas prēmijas summu par taksācijas gada decembri un par nākamā taksācijas gada trijiem mēnešiem. Apdrošināšanas līgums stājies spēkā ar decembri. Samaksātā prēmijas summa decembrī ir 426,86 euro, bet par nākamā gada 11 mēnešiem - 1280,58 euro. No darba devēja veiktajiem veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumiem uz taksācijas gadu attiecas 142,29 euro (1707,44 : 12 x 1 = 142,29). Pārējo maksājumu daļu (1565,15 euro) darba devējs grāmato kā nākamo periodu maksājumu un ņem vērā, nosakot darbinieka apliekamo ienākumu nākamajā taksācijas gadā.";

1.10. aizstāt 2.pielikumā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.11. aizstāt 4.pielikuma tabulas 12. un 14.ailē apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR";

1.12. aizstāt 5.pielikumā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.13. aizstāt 6.pielikuma III sadaļas 2. un 5.ailē apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR";

1.14. aizstāt 6.pielikuma V sadaļā vārdu "latu" ar vārdu "euro" un apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR";

1.15. izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra
noteikumiem Nr.899

Likuma 17.1 panta trešās un ceturtās daļas piemērošanas piemēri

1. Personāla iznomātājs iesniedz personāla nomniekam dokumentāri apliecinātu informāciju par šādu personu darba samaksu:

1) Anna Ozoliņa (personas kods , Latvijas Republika, Rīga), 400,00 euro mēnesī;

2) Jānis Bērziņš (personas kods , Latvijas Republika, Rīga), 300,00 euro mēnesī;

3) Juris Vītoliņš (personas kods , Latvijas Republika, Rīga), 200,00 euro mēnesī.

Annas Ozoliņas mēneša apliekamais ienākums ir 259,64 euro (400 - 35,09 % (11 % darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 24,09 % darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) = 259,64). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Annas Ozoliņas mēneša darba samaksas ir 57,12 euro (22 % no 259,64).

Jāņa Bērziņa mēneša apliekamais ienākums ir 194,73 euro (300 - 35,09 % (11 % darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 24,09 % darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) = 194,73). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Jāņa Bērziņa mēneša darba samaksas ir 42,84 euro (22 % no 194,73).

Jura Vītoliņa mēneša apliekamais ienākums ir 129,82 euro (200 - 35,09 % (11 % darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 24,09 % darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) = 129,82). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Jura Vītoliņa mēneša darba samaksas ir 28,56 euro (22 % no 129,82).

2. Personāla iznomātājs iesniedz personāla nomniekam informāciju par triju personu mēneša darba samaksu 1500,00 euro apmērā. Šādā gadījumā katras personas mēneša apliekamais ienākums ir 324,55 euro ((1500 : 3) - 35,09 % (11 % darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 24,09 % darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) = 324,55). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no katra darbinieka mēneša darba samaksas ir 71,40 euro (22 % no 324,55).

Veicot algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķinu par konkrēto taksācijas periodu, piemēro aktuālās - attiecīgajā taksācijas gadā likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktās - likmes.";

1.16. aizstāt 10.pielikumā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.17. izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:

"12.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra
noteikumiem Nr.899

Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas izdevumu normas (diennaktī vienam cilvēkam)

Nr.
p.k.

Sporta veids

Slodzes grupa

Norma (EUR)

1. Airēšana

spēka

20,77

2. Badmintons

izturības-spēka

16,08

3. Biatlons

spēka

20,77

4. Bobslejs:
4.1. bobslejs

spēka

20,77

4.2. skeletons

spēka

20,77

5. Bokss

spēka

20,77

6. Cīņa:
6.1. brīvā cīņa

spēka

20,77

6.2. grieķu-romiešu cīņa

spēka

20,77

7. Džudo

spēka

20,77

8. Galda teniss

izturības-spēka

16,08

9. Jātnieku sports

izturības-spēka

16,08

10. Kamaniņu sports

spēka

20,77

11. Kanoe:
11.1. kanoe

spēka

20,77

11.2. smaiļošana

spēka

20,77

12. Kērlings

tehniskais

10,98

13. Loka šaušana

tehniskais

10,98

14. Modernā pieccīņa

spēka

20,77

15. Paukošana

izturības-spēka

16,08

16. Pludmales volejbols

izturības-spēka

16,08

17. Riteņbraukšana:
17.1. BMX

spēka

20,77

17.2. kalnu riteņbraukšana

spēka

20,77

17.3. šosejas riteņbraukšana

spēka

20,77

17.4. treka riteņbraukšana

spēka

20,77

18. Slēpošana:
18.1. distanču slēpošana

spēka

20,77

18.2. frīstails

izturības-spēka

16,08

18.3. kalnu slēpošana

spēka

20,77

18.4. snovbords

izturības-spēka

16,08

18.5. tramplīnlēkšana

izturības-spēka

16,08

18.6. ziemeļu divcīņa

izturības-spēka

16,08

19. Slidošana:
19.1. ātrslidošana

izturības-spēka

16,08

19.2. daiļslidošana

izturības-spēka

16,08

19.3. šorttreks

izturības-spēka

16,08

20. Svarcelšana

spēka

20,77

21. Šaušana

tehniskais

10,98

22. Teikvondo

spēka

20,77

23. Teniss

izturības-spēka

16,08

24. Triatlons

spēka

20,77

25. Ūdenssports:
25.1. daiļlēkšana

izturības-spēka

16,08

25.2. peldēšana

spēka

20,77

25.3. sinhronā peldēšana

izturības-spēka

16,08

26. Vieglatlētika:
26.1. īsās distances

spēka

20,77

26.2. vidējās distances

spēka

20,77

26.3. garās distances

izturības-spēka

16,08

26.4. mešanas disciplīnas

spēka

20,77

27. Vingrošana:
27.1. batuts

izturības-spēka

16,08

27.2. mākslas vingrošana

tehniskais

10,98

27.3. sporta vingrošana

spēka

20,77

28. Zēģelēšana

spēka

20,77"

1.18. aizstāt 13.pielikuma 1., 2., 3. un 4.piemērā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.19. aizstāt 13.pielikuma 5.piemērā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro" un skaitļus un vārdus "3 240 latu (10 % no 2 400 = 240 un 25 % no 12 000 = 3 000)" ar skaitļiem un vārdiem "2 880 euro (10 % no 2 400 = 240 un 22 % no 12 000 = 2 640)";

1.20. aizstāt 13.pielikuma 6.piemērā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro" un skaitļus un vārdus "2 740 latu (10 % no 2 400 = 240 un 25 % no 10 000 = 2 500)" ar skaitļiem un vārdiem "2 440 euro (10 % no 2 400 = 240 un 22 % no 10 000 = 2 200)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
labklājības ministre Ilze Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1055Pieņemts: 08.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 10.10.2013. OP numurs: 2013/198.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260787
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)