Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 1., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1.  14.pantā:

aizstāt 1. un 2.punktā skaitli un vārdu "0,01 lats" ar skaitli un vārdu "0,0143 euro";

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu "0,05 lati" ar skaitli un vārdu "0,07 euro";

aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "0,1 lats" ar skaitli un vārdu "0,14 euro".

2. Aizstāt 15.panta trešajā un ceturtajā daļā skaitli un vārdu "50 latu" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "71,14 euro".

3.  17.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "EUR 100 ekvivalents latos" ar skaitli un vārdu "100 euro";

izslēgt ceturto daļu.

4. Aizstāt 20.pantā skaitli un vārdu "0,03 lati" ar skaitli un vārdu "0,04 euro".

5. Aizstāt 23.panta otrajā daļā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

6.  24.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu "75 latus" ar skaitli un vārdu "106,72 euro";

aizstāt piektās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "2,60 latu" ar skaitli un vārdu "3,70 euro";

aizstāt piektās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "0,80 latu" ar skaitli un vārdu "1,14 euro";

izslēgt sestajā daļā skaitli un vārdu "2.tabulas".

7. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "22 lati" ar skaitli un vārdu "31,30 euro".

8. Aizstāt 27.panta ceturtās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro".

9. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.pielikumu šādā redakcijā:

"Dabas resursu nodokļa likuma
1.pielikums

Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi

Nr. p.k.

Resursu veids

Mērvienība

Likme (euro)

1. Augsne

m3

0,43

2. Smilšmāls un mālsmilts, aleirīts

m3

0,14

3. Kvarca smilts

m3

0,36

4. Smilts

m3

0,21

5. Smilts-grants

m3

0,36

6. Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

m3

0,21

7. Dekoratīvais (apdares) dolomīts

m3

0,36

8. Dolomīts

m3

0,21

9. Kaļķakmens

m3

0,28

10. Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

m3

0,14

11. Šūnakmens

m3

1,42

12. Ģipšakmens

m3

0,50

13. Laukakmeņi

m3

0,57

14. Krāsu zeme

m3

0,14

15. Kūdra (mitrums - 40%)

tonna

0,43

16. Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību < 30% (mitrums - 60%)

tonna

0,71

17. Pārējais sapropelis (mitrums -60%)

tonna

0,14

18. Visu veidu dziednieciskās dūņas

tonna

0,71

Dabas resursu nodokļa likuma
2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

Nr. p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai ūdeņu veids

Mērvienība

Likme (euro)

1. Virszemes ūdeņi

m3

0,009

2. Pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi un avotu ūdeņi, ko izmanto ūdensapgādē:    
2.1. augstas vērtības pazemes ūdens

m3

0,04

2.2. vidējas vērtības pazemes ūdens

m3

0,03

2.3. zemas vērtības pazemes ūdens

m3

0,014

3. Ārstnieciskie minerālūdeņi vai minerālūdeņi, kurus izmanto ārstniecībā termālās vai ūdensdziedniecības iestādēs ūdens ieguves teritorijā

m3

0,14

4. Pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk:    
4.1. augstas vērtības pazemes ūdens

m3

1,42

4.2. vidējas vērtības pazemes ūdens

m3

0,85

4.3. zemas vērtības pazemes ūdens

m3

0,43

Dabas resursu nodokļa likuma
3.pielikums

Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu

Nr. p.k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme (euro)

1. Sadzīves atkritumi

tonna

9,96

2. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne neapstrādātā veidā)

tonna

21,34

3. Azbests šķiedru un putekļu veidā

tonna

35,57

4. Bīstamie atkritumi

tonna

35,57

5. Ražošanas atkritumi

tonna

21,34

Dabas resursu nodokļa likuma
4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

Nr. p.k.

Emisijas klasifikācija

Mērvienība

Likme laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim (euro)

Likme laikposmā
no 2015.gada 1.janvāra (euro)

1. Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

2,85

2,85

2. Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.nodaļas 2., 3. un 4.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

2,85

2,85

3. Daļiņas PM10

tonna

51,22

56,91

4. Oglekļa monoksīds (CO)

tonna

7,83

7,83

5. Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi

tonna

18,50

18,50

6. Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx - slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2)

tonna

85,37

85,37

7. Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)

tonna

85,37

85,37

8. Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju

tonna

1138,30

1138,30

Dabas resursu nodokļa likuma
5.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu

Nr. p.k.

Piesārņojošo vielu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (euro)

1.

Nebīstamās vielas

tonna

4,27

2.

Suspendētās vielas (nebīstamās)

tonna

14,23

3.

Vidēji bīstamas vielas, izņemot kopējo fosforu (P kop.)

tonna

42,69

4.

Bīstamās vielas

tonna

11 382,97

5.

Īpaši bīstamās vielas

tonna

71 143,59

6.

Kopējais fosfors (P kop.)

tonna

213,43

Dabas resursu nodokļa likuma
6.pielikums

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm

Nr. p.k.

Preces veids

Mērvienība

Likme (euro)

1. Smēreļļas

kg

0,11

2. Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti (arī tādi, kas iestrādāti ierīcēs un transportlīdzekļos):    
2.1. elektriskie akumulatori, svina

kg

0,43

2.2. elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni

kg

2,56

2.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

6,90

2.4. citi elektriskie akumulatori

kg

10,88

3. Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1,42

4. Visu veidu riepas

kg

0,21

5. Eļļas filtri

gab.

0,21

6. Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmajai daļai:    
6.1. liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus)

kg

0,92

6.2. liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji

kg

1,49

6.3. maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

1,92

6.4. informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus)

kg

1,92

6.5. monitori

kg

1,49

6.6. mobilie telefoni

kg

2,13

6.7. plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

kg

0,92

6.8. televizori

kg

1,49

6.9. elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

1,92

6.10. gāzizlādes spuldzes

gab.

0,57

6.11. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)

kg

1,42

6.12. monitoringa un kontroles instrumenti

kg

1,28

6.13. rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

kg

1,92

6.14. medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

kg

1,28

6.15. tirdzniecības automāti

kg

1,92

Dabas resursu nodokļa likuma
7.pielikums

Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

Nr. p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Likme
(euro par 1 kg materiāla)

1. No stikla izejmateriāliem

0,36

2. No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas, polistirola izejmateriāliem

0,92

3. No metāla izejmateriāliem

1,00

4. No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem

0,21

5. No oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem

0,64

6. No polistirola izejmateriāliem

1,28

Dabas resursu nodokļa likuma
8.pielikums

Nodokļa likmes par radioaktīvajām vielām

Nr. p.k.

Radioaktīvās vielas raksturojums

Mērvienība

Likme (euro)

1. 1.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu > 1012 Bq), slēgts starojuma avots

m3 atkritumu

711,44

2. 2.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu > 1012 Bq), vaļējs starojuma avots

m3 atkritumu

1422,87

3. 3.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 109-012 Bq), slēgts starojuma avots

m3 atkritumu

2134,31

4. 4.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 109-1012 Bq), vaļējs starojuma avots

m3 atkritumu

4268,62

5. 5.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 106-109 Bq), slēgts starojuma avots

m3 atkritumu

3557,18

6. 6.radionuklīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 106-109 Bq), vaļējs starojuma avots

m3 atkritumu

7114,36

7. 7.grupa, jonizējošā starojuma avoti, kuros jebkura radionuklīda aktivitāte pārsniedz pieļaujamos limitus 1 m3

m3 atkritumu

14 228,72

Dabas resursu nodokļa likuma
9.pielikums

Nodokļa likmes par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)

Nr. p.k.

Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) klasifikācija

Mērvienība

Likme (euro)

1. Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddokumentos norādītu siltumspēju (GJ/t)

GJ/t

0,30

2. Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddokumentos nav norādīta siltumspēja

t

8,54"

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 04.10.2013. OP numurs: 2013/194.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260629
01.01.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)