Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1017

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
 4.panta otro, piekto un vienpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198.nr.; 2012, 117.nr.; 2013, 47., 148.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 45.2. un 191.2.apakšpunktu) skaitli un vārdu "500 latu" ar skaitli un vārdu "711,44 euro";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 45.4., 46.1., 187.2.apakšpunktu un 196.punktu) skaitli un vārdu "250 latu" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "355,72 euro";

1.3. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "70 latu" ar skaitli un vārdu "99,60 euro";

1.4. aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 109.13 1.1., 138.1., 138.2. un 172.2.apakšpunktu) skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.5. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "20 latu" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

1.6. aizstāt 44.punktā skaitli un vārdu "1000 latu" ar skaitli un vārdu "1422,87 euro";

1.7. izteikt 45.1., 45.2., 45.3. un 45.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1. pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas - 533,58 euro;

45.2. otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas - 533,58 euro vai ar mācību ilgumu 640 mācību stundas - 711,44 euro;

45.3. trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu no 960 līdz 1280 mācību stundām - 1067,15 euro;

45.4. profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 mācību stundām - 355,72 euro.";

1.8. izteikt 46.1. un 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 4,27 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 355,72 euro;

46.2. organizējot:

46.2.1. transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 8,54 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 668,75 euro;

46.2.2.  A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640,29 euro;

46.2.3.  C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1067,15 euro.";

1.9. izteikt 58.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.2. praktisko apmācību izdevumiem, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksām, izņemot ar materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi un tā uzturēšanu saistītās izmaksas, bet ne vairāk kā 426,86 euro šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajam mērķim un ne vairāk kā 853,72 euro šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētajam mērķim;";

1.10. aizstāt 104.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.11. izteikt 109.13 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 1. kā dotāciju darba devējam praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša darba algai šādā apmērā:

109.13 1.1. par pirmajiem diviem apmācību mēnešiem - 142,29 euro;

109.13 1.2. par nākamajiem diviem apmācību mēnešiem - 113,83 euro;

109.13 1.3. par pēdējiem diviem apmācību mēnešiem - 85,37 euro;";

1.12. aizstāt 121.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "2000 latu" ar skaitli un vārdu "2845,74 euro";

1.13. aizstāt 136.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "120 latu" ar skaitli un vārdu "170,74 euro";

1.14. aizstāt 136.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "300 latu" ar skaitli un vārdu "426,86 euro";

1.15. izteikt 138.1. un 138.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"138.1. ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim bezdarbniekam par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus 142,29 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 213,43 euro apmērā);

138.2. ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim bezdarbniekam par pilnu darba laiku turpmākos trīs mēnešus 71,14 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 142,29 euro apmērā);";

1.16. izteikt 139.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"139.1. ikmēneša stipendijas izmaksai proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām jaunietim bezdarbniekam 56,91 euro apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 85,37 euro apmērā);";

1.17. izteikt 139.2 punktu šādā redakcijā:

"139.2 Pasākumam "Darbnīcas jauniešiem" paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

139.2 1. pasākumā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām. Dotāciju bezdarbniekam piešķir 56,91 euro apmērā mēnesī proporcionāli iesaistes dienām pasākumā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 85,37 euro apmērā);

139.2 2. šo noteikumu 139.1 1., 139.1 2. un 139.1 3.apakšpunktā minēto pasākuma īstenošanas darbību nodrošināšanai ne vairāk kā 569,15 euro apmērā proporcionāli mēnesī nodrošinātām viena bezdarbnieka iesaistes dienām pasākumā.";

1.18. izteikt 140.2 punktu šādā redakcijā:

"140.2 Šo noteikumu 131.7.apakšpunktā minētajam pasākumam finanšu līdzekļus var izlietot:

140.2 1. pacienta iemaksu segšanai 7,11 euro apmērā par vienu ārstēšanās dienu, ja bezdarbnieks ārstniecības pakalpojumus saņem ambulatori vai stacionāri, par pacientiem, kuri nav atbrīvoti no pacientu iemaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību;

140.2 2. bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai 13,37 euro dienā proporcionāli faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam, kopā nepārsniedzot 28 dienas, ja ārstniecības pakalpojumus saņem ambulatori (dienas stacionārā).";

1.19. aizstāt 141.9 5.apakšpunktā skaitli un vārdu "90 latu" ar skaitli un vārdu "128,06 euro";

1.20. aizstāt 145.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.21. izteikt 160.punktu šādā redakcijā:

"160. Vienam atbalsta saņēmējam saskaņā ar noslēgto līgumu par nodarbināto apmācību ir iespēja piecu gadu periodā saņemt šādu maksimālo finanšu atbalstu:

160.1. ne vairāk kā 284 574,36 euro apmērā, ja organizē komersantu nodarbināto personu apmācību;

160.2. ne vairāk kā 4 268,62 euro apmērā, ja organizē pašnodarbināto apmācību.";

1.22. aizstāt 172.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "280 latu" ar skaitli un vārdu "398,40 euro";

1.23. izteikt 172.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"172.2. par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 85,37 euro mēnesī, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas, no kurām proporcionāli katru mēnesi tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 142,29 euro mēnesī.";

1.24. izteikt 187.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"187.2. par neformālās izglītības programmas apguvi (no 24 līdz 159 stundām) - līdz 4,27 euro par stundu, kopā - līdz 355,72 euro.";

1.25. izteikt 191.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"191.2. bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas apmācības ietvaros īstenoto profesionālās tālākizglītības programmu izmaksu (mācību maksas) segšanai ne vairāk kā 711,44 euro apmērā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu izmaksu (mācību maksas) segšanai ne vairāk kā 426,86 euro apmērā.";

1.26. izteikt 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"7. Noslēguma jautājumi";

1.27. papildināt noteikumus ar 200.punktu šādā redakcijā:

"200. Ja aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ietvaros finansiālā atbalsta piešķiršana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim, kopējo piešķiramo finansējumu nosaka, ņemot vērā arī summas latos par periodu līdz 2013.gada 31.decembrim."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministre Ilze Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1017Pieņemts: 01.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 03.10.2013. OP numurs: 2013/193.31
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
260557
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)