Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.589

Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 173.§)
Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē

1. Noteikumi nosaka Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā (turpmāk – prezidentūra) sagatavošanā un norisē iesaistīto amatpersonu (darbinieku) (turpmāk – amatpersonas (darbinieki)) piemaksu un prēmiju apmēru, piešķiršanas kritērijus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī darba intensitātei atbilstošu papildatvaļinājuma ilgumu.

2. Šo noteikumu izpratnē darba grupa ir jebkāda veida formālās un neformālās sanāksmes, kā arī citas aktivitātes un sadarbības formas, kas saistītas ar prezidentūras izvirzīto mērķu īstenošanu.

3. No 2014.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 1.tabulu ikmēneša piemaksu par papildu pienākumu veikšanu var noteikt:

3.1. amatpersonai (darbiniekam), kuru, ņemot vērā amata pienākumus (darba grupas vadītājs, darba grupas vadītāja vietnieks, eksperts nozares jautājumos), dalībai darba grupā valsts institūcija ir nominējusi prezidentūras sekretariātam;

3.2. amatpersonai (darbiniekam), kura veic Eiropas Savienības jautājumu koordinatora vai nozares speciālista komunikācijas jautājumos pienākumus saistībā ar sagatavošanos prezidentūrai.

4. No 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam amatpersonai (darbiniekam), kura iecelta par darba grupas vadītāju, darba grupas vadītāja vietnieku vai ekspertu nozares jautājumos, saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.tabulu var noteikt ikmēneša piemaksu par papildu pienākumu veikšanu, ņemot vērā šādus kritērijus:

4.1. darba intensitātes pakāpe;

4.2. veicamie amata pienākumi (darba grupas vadītājs, darba grupas vadītāja vietnieks, eksperts nozares jautājumos).

5. No 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam amatpersonai (darbiniekam), kura veic Eiropas Savienības jautājumu koordinatora vai nozares speciālista komunikācijas jautājumos pienākumus saistībā ar prezidentūras norisi, saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.tabulu var noteikt ikmēneša piemaksu par papildu pienākumu veikšanu.

6. Ir šādas darba intensitātes pakāpes:

6.1. augsta darba intensitāte, kuru raksturo šādi rādītāji:

6.1.1. darba grupas sanāksmes notiek vairāk nekā 24 dienas prezidentūras laikā un tajās tiek skatīts vismaz viens tiesību akta vai budžeta akta projekts vai kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros – lēmuma projekts, vai stratēģiski politikas attīstības dokumenti;

6.1.2. darba grupas sanāksmes notiek no 6 līdz 24 dienām prezidentūras laikā un tajās tiek skatīti vismaz divi tiesību aktu vai budžeta aktu projekti vai kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros – lēmumu projekti, vai stratēģiski politikas attīstības dokumenti;

6.2. vidēja darba intensitāte, kuru raksturo šādi rādītāji:

6.2.1. darba grupas sanāksmes notiek no 6 līdz 24 dienām prezidentūras laikā un tajās netiek skatīts neviens vai tiek skatīts viens tiesību akta vai budžeta akta projekts vai kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros – lēmuma projekts, vai stratēģiski politikas attīstības dokumenti;

6.2.2. darba grupas sanāksmes notiek līdz piecām dienām prezidentūras laikā un tajās tiek skatīti vismaz divi tiesību aktu vai budžeta aktu projekti vai kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros – lēmuma projekti, vai stratēģiski politikas attīstības dokumenti;

6.3. pamatintensitāte – darba grupas sanāksmes notiek līdz piecām dienām prezidentūras laikā un tajās netiek skatīts neviens vai tiek skatīts viens tiesību akta vai budžeta akta projekts vai kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros – lēmuma projekts, vai stratēģiski politikas attīstības dokumenti.

7. Ja darba grupas sanāksmes notiek ne vairāk kā vienu reizi prezidentūras laikā, amatpersonai (darbiniekam) piemaksu atbilstoši darba intensitātes pakāpei – pamatintensitāte – izmaksā vienu reizi par konkrēto mēnesi, kurā notika darba grupas sanāksme.

8. Nosakot amatpersonai (darbiniekam) piemaksu par papildu pienākumu veikšanu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam, piemēro šādu kārtību:

8.1. sākotnēji piemaksas apmēru nosaka atbilstoši darba intensitātes pakāpei – pamatintensitāte;

8.2. piemaksas apmēru pārskata mēneša laikā pēc 2015.gada 30.jūnija, pamatojoties uz amatpersonas (darbinieka) pārskatu par prezidentūras laikā paveikto (katras darba grupas sanāksmju skaits un tajās skatīto tiesību aktu projektu skaits), kas sniegts iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā, un, ja iepriekšējo sešu mēnešu periodā darba intensitātes pakāpe ir bijusi vidēja vai augsta, amatpersonai (darbiniekam) izmaksā vienreizēju maksājumu, ko aprēķina kā piemaksas starpību atbilstoši reālajai intensitātei;

8.3. ja amatpersona (darbinieks) ir nodarbināta attiecīgajā institūcijā uz prezidentūras laiku un amata (dienesta, darba) attiecības izbeidzas 2015.gada 30.jūnijā, piemaksas apmēru pārskata uz 2015.gada 30.jūniju, pamatojoties uz amatpersonas (darbinieka) pārskatu par prezidentūras laikā paveikto (katras darba grupas sanāksmju skaits un tajās skatīto tiesību aktu projektu skaits), kas sniegts iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā, un, ja iepriekšējo sešu mēnešu periodā darba intensitātes pakāpe ir bijusi vidēja vai augsta, amatpersonai (darbiniekam) izmaksā vienreizēju maksājumu, ko aprēķina kā piemaksas starpību atbilstoši reālajai intensitātei;

8.4. ja amatpersona (darbinieks) izbeidz amata (dienesta, darba) attiecības attiecīgajā institūcijā pirms 2015.gada 30.jūnija, piemaksas apmēru nepārskata;

8.5. ja amatpersona (darbinieks) piedalās vairākās darba grupās, piemaksas apmēru nosaka atbilstoši augstākajam amatam un darba intensitātes pakāpei, kas noteikta, summējot šo noteikumu 6.punktā minētos rādītājus (dienu skaits un skatīto dokumentu skaits) par visām darba grupām.

9. Prezidentūras sagatavošanā un norisē piedalās arī amatpersonas (darbinieki), kuras nav tieši iesaistītas darba grupās:

9.1. augstākā līmeņa vadītāji (valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki, iestāžu vadītāji, iestāžu vadītāju vietnieki);

9.2. amatpersonas (darbinieki), kas piedalās viedokļa sagatavošanā par darba grupās skatāmajiem jautājumiem;

9.3. pārējās amatpersonas (darbinieki) (finanšu, juridiskie, informācijas tehnoloģiju, lietvedības, valsts protokola personāla un citi speciālisti).

10. No 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam šo noteikumu 9. punktā minētajai amatpersonai (darbiniekam) var noteikt piemaksu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā par papildu pienākumu veikšanu prezidentūras sagatavošanā un norisē.

(MK 13.01.2015. noteikumu Nr.15 redakcijā)

11. Pēc prezidentūras beigām no 2015.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim darba grupas vadītājam, darba grupas vadītāja vietniekam, ekspertam nozares jautājumos, amatpersonai (darbiniekam), kura veic Eiropas Savienības jautājumu koordinatora vai nozares speciālista komunikācijas jautājumos pienākumus, kā arī iestādes atbildīgajai amatpersonai ar prezidentūru saistītajos jautājumos, ņemot vērā viņa ieguldījumu prezidentūras sagatavošanā un norisē un novērtējot darba grupai izvirzīto mērķu sasniegšanu, var izmaksāt vienreizēju prēmiju, kuras apmērs nepārsniedz minētajai amatpersonai (darbiniekam) iepriekš izmaksāto piemaksu kopsummu prezidentūras laikā un nav lielāks par amatpersonas (darbinieka) divu mēnešalgu apmēru. Konkrēto prēmijas apmēru nosaka iestādes vadītājs.

12. Pēc prezidentūras beigām no 2015.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim darba grupas vadītājam, darba grupas vadītāja vietniekam, ekspertam nozares jautājumos, kā arī amatpersonai (darbiniekam), kura veic Eiropas Savienības jautājumu koordinatora vai nozares speciālista komunikācijas jautājumos pienākumus, ņemot vērā viņu darba intensitāti prezidentūras laikā un nodrošinot iestādes funkciju nepārtrauktību, var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu:

12.1. līdz 20 darbdienām, ja ir bijusi augsta darba intensitāte;

12.2. līdz 15 darbdienām, ja ir bijusi vidēja darba intensitāte;

12.3. līdz 10 darbdienām, ja ir bijusi pamatintensitāte.

13. Ja prezidentūras laikā šo noteikumu 12.punktā minēto amatpersonu darba intensitāte ir bijusi mainīga, papildatvaļinājumu piešķir atbilstoši darba grupas intensitātes vidējam rādītājam.

14. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm izmaksas, kas saistītas ar šajos noteikumos paredzētajām piemaksām, prēmijām un apmaksātiem papildatvaļinājumiem amatpersonām (darbiniekiem), nodrošināt atbilstoši šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

15. Šo noteikumu pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.augusta noteikumiem Nr.589
Piemaksa amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē

1.tabula

Piemaksa par papildu pienākumu veikšanu no 2014.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim

Nr.
p.k.

Amats

Piemaksa euro mēnesī

1.

Nominētais darba grupas vadītājs

284,57

2.

Nominētais darba grupas vadītāja vietnieks

247,58

3.

Nominētais eksperts nozares jautājumos

līdz 207,74

4.

Eiropas Savienības jautājumu koordinators

207,74

5.

Nozares speciālists komunikācijas jautājumos

207,74

2.tabula

Piemaksa par papildu pienākumu veikšanu no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Nr.
p.k.

Amats

Piemaksa euro mēnesī

pamatintensitāte

vidēja intensitāte

augsta intensitāte

1.

Darba grupas vadītājs

382,75

479,51

574,84

2.

Darba grupas vadītāja vietnieks

330,11

411,21

493,74

3.

Eksperts nozares jautājumos

277,46

345,76

414,06

4.

Eiropas Savienības jautājumu koordinators

līdz 345,76

5.

Nozares speciālists komunikācijas jautājumos

līdz 345,76

Finanšu ministrs Andris Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 589Pieņemts: 13.08.2013.Stājas spēkā: 30.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 29.08.2013. OP numurs: 2013/168.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
259346
{"selected":{"value":"24.01.2015","content":"<font class='s-1'>24.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2015","iso_value":"2015\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2013","iso_value":"2013\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2013.-23.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)