Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.473

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 73.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta desmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"; (Latvijas Vēstnesis, 2009, 110.nr.; 2010, 115.nr.; 2011, 19., 102., 160.nr.; 2012, 89., 150.nr.; 2013, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.6.1 zivsaimniecības pasākumi (atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379)), izņemot uzņēmumus, kuri darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarē un uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2000.gada 21.janvāris, Nr. L 17);".

2. Papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto atbalstu saņem tikai lauksaimniecības produktu pārstrādei un ja paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalsta saņēmējs nemateriālos aktīvus iekļauj sabiedrības aktīvos un vismaz piecus gadus saglabā tos ražotnē, nemainot ražotnes atrašanās vietu.

8.2 Šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs nodrošina, ka vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām tiktu ieguldīti viņa paša līdzekļi vai ārējais finansējums, par kuru nav saņemts nekāds publisks atbalsts."

3. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.746

Garantiju maksimālais apmērs un maksimālā atbalsta intensitāte vienam pasākumam

Nr.
p.k.

Pasākumā atbalstāmās aktivitātes

Garantijas maksimālais apmērs vienai aktivitātei

Maksimālā atbalsta intensitāte vai maksimālais de minimis atbalsts (tūkst. Ls)

tūkst. Ls

% no kredīta

1. Lauku saimniecību modernizācija      
1.1. Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai

200

60

40-60 %

1.2. Lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība, rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde

500

70

40-60 %

1.3. Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība, rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai un kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 5 000 000 latu, kā arī biedru skaits lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks kā 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju

1 200

50

25-40 %

2. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana      
2.1. Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu pārstrādei

500

50

līdz 30 % vai līdz 60 %1

2.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecība un rekonstrukcija

200

60

līdz 30 % vai līdz 60 %1

2.3. Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu pārstrādei, lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecība un rekonstrukcija, kā arī investīcijas vides aizsardzības jomā, lai uzlabotu uzņēmuma vispārējo darbību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai un kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 5 000 000 latu, kā arī biedru skaits lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks kā 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju

1 200

50

līdz 30 % vai līdz 60 %1

3. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem      
3.1. Jaunas saimniecības dibināšana

100

80

80-100 %

3.2. Esošās saimniecības pārņemšana īpašumā

50

80

80-100 %

4. Arodapmācības un informācijas pasākumi      
  Apmācības un informācijas aktivitātes atbilstoši nozaru vajadzībām (lauksaimniecība, mežsaimniecība un pārtikas pārstrāde), ietverot mācību kursus, seminārus, demonstrāciju projektus, mācību materiāla sagatavošanu un izplatīšanu, kā arī citas aktivitātes

70

70

100 %

5. Lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un pielāgošana      
5.1. Meliorācijas sistēmu būvniecība un rekonstrukcija

30

50

40-60 %

5.2. Saimniecības pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija uz lauksaimniecības ražošanas objektu

50

50

40-60 %

5.3. Laukumu būvniecība vai rekonstrukcija pie lauksaimniecības ražošanas būvēm

30

50

40-60 %

5.4. Ārējo ūdensapgādes un elektroapgādes sistēmu izveidošana vai rekonstrukcija

40

50

40-60 %

5.5. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs

30

50

40-60 %

6. Zvejas un akvakultūras pasākumi      
6.1. Zvejas un akvakultūras pasākumi

158

50

212

6.2. Apgrozāmo līdzekļu papildināšana

158

70

212

7. Zivsaimniecības pasākumi      
7.1. Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādei paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana

500

50

140,52

7.2. Zvejas un akvakultūras produktu apstrādei paredzēto būvju būvniecība un rekonstrukcija

200

60

140,52

8. Citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai      
8.1. Ražojošu lauku saimniecību iegāde (izņemot dzīvnieku un lauksaimniecības zemes iegādi)

100

50

40-60 %

8.2. Lauksaimniecības zemes iegāde

150

60

10 %

8.3. Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr.70/2001

100

80

10 %

8.4. Augstražīgu dzīvnieku iegāde

39,5

60

5,32

8.5. Ilggadīgo stādījumu ierīkošana

30

50

40-60 %

8.6. Apgrozāmo līdzekļu papildināšana primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

80 vai 39,5

80

140,52 vai 5,32

8.7. Apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādei

500

80

140,52

8.8. Apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai un kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 5 000 000 latu, kā arī biedru skaits lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks kā 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam

1 054

80

140,52

8.9. Lauku tūrisma un amatniecības aktivitāšu veicināšana

50

50

140,52

8.10. Citi pasākumi un aktivitātes, kas saistītas ar lauku un lauksaimniecības attīstības aktivitāšu dažādošanu

70 vai 39,5

70

140,52 vai 5,32

9. Garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos      
9.1. Eiropas Komisijas programma - pārtikas produktu piegāde vistrūcīgākajām personām

3 500

80

-3

9.2. Eksporta kompensācijas (tikai tad, ja komersants pieteicies kompensācijas izmaksai avansā atbilstoši Komisijas 1999.gada 15.aprīļa Regulai (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem)

500

80

-3

9.3. Sviesta iepirkšanas tirgus intervence

500

80

-3

9.4. Vājpiena pulvera iepirkšanas tirgus intervence

500

80

-3

9.5. Privātā uzglabāšana (tikai tad, ja komersants pieteicies kompensācijas izmaksai avansā atbilstoši Komisijas 2008.gada 20.augusta Regulai (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai)

500

80

-3

Piezīmes.

1. 1 Atbalsta intensitāte līdz 30 % - uzņēmumiem, kuri nav uzskatāmi par maziem uzņēmumiem, bet kuros ir mazāk nekā 750 darbinieku un kuru apgrozījums ir mazāks par 140,5 miljoniem latu, ja saņēmējs izpilda visas pārējās Ieteikuma 2003/361/EK prasības. Atbalsta intensitāte līdz 60 % - mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214).

2. 2 Maksimālais de minimis atbalsts vienam saņēmējam trijos gados.

3. 3 Atbalstāmās aktivitātes, kuras neietver valsts atbalstu.

4. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstībai ņemtajiem kredītiem garantijas maksimālo apmēru var palielināt par 10%.

5. Ja ir piešķirts viens kredīts vairāku aktivitāšu īstenošanai, garantijas apmēru nosaka, summējot noteiktos visu aktivitāšu garantiju apmērus un aprēķinot atbilstošo garantijas procentu no kredīta."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 473Pieņemts: 06.08.2013.Stājas spēkā: 09.08.2013.Zaudē spēku: 01.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 08.08.2013. OP numurs: 2013/153.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
258801
09.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)