Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 43.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 9.panta piekto daļu,
10.panta pirmo daļu, 16.panta piekto daļu un 27.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 99.nr.; 2008, 171.nr.; 2009, 26., 203.nr.; 2012, 173., 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārdiem "10.panta pirmo daļu" ar skaitli un vārdiem "16.panta piekto daļu".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Jūras administrācija) Latvijas Kuģu reģistra (turpmāk - Latvijas Kuģu reģistrs) un kuģu lietu vešanas kārtību, prasības elektroniskās datubāzes (turpmāk - kuģu reģistrs) grāmatās ierakstāmajai informācijai, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamos dokumentus kuģu un kuģu apgrūtinājumu reģistrācijai, pārreģistrācijai, izslēgšanai un dzēšanai, dokumentus, ko izsniedz Latvijas Kuģu reģistrs, kā arī Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajos kuģu reģistra izrakstos iekļaujamās informācijas apjomu, kuģa īpašnieka pārstāvja pienākumus, minimālo pilnvaru apjomu un tam izvirzāmās prasības, kā arī nosaka, kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem."

3. Svītrot 6.punktu.

4. Izteikt 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, "d" apakšpunktā minētos zvejas kuģus un 8.1 panta otrajā daļā minētās peldošās konstrukcijas, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:".

5. Izteikt 10.2. un 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu (izņemot gadījumu, ja kuģi reģistrē kā valsts dienesta kuģi). Personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja iesniegumu noformē atbilstoši e-dokumentu noformēšanas prasībām un paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu, izņemot gadījumu, ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata;".

6. Svītrot 10.4.apakšpunktu.

7. Aizstāt 10.6.apakšpunktā vārdus "Kuģošanas drošības inspekcijas" ar vārdiem "Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk - Kuģošanas drošības inspekcija)".

8. Aizstāt 10.8.apakšpunktā vārdus "valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija"" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari"".

9. Izteikt 10.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.12. ja kuģis ir pakļauts Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk - ISM kodekss) prasībām, - atbilstības dokumenta (Document of Compliance) kopiju personai, kura veic kuģa tehnisko vadību;".

10. Papildināt noteikumus ar 10.16. un 10.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.16. berbouta līgumu un kuģa nodošanas un pieņemšanas aktu, ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata;

10.17. menedžmenta līguma kopiju, ja kuģis ir pakļauts ISM kodeksa prasībām;".

11. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.1 panta trešajā daļā minētās peldošās konstrukcijas un 29.panta otrajā daļā minētās nostiprinātās iekārtas, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:

10.1 1. iesniegumu (1.pielikums);

10.1 2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

10.1 3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu;

10.1 4. Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegtu aktu, kurā norādīti peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas tehniskie dati un aprīkojums."

12. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Lai reģistrētu Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "b" apakšpunktā minētos kuģus vai 29.panta pirmajā daļā minētās nostiprinātās iekārtas, kuģu būvētājs vai viņa pilnvarota persona, uzsākot kuģa būvi vai noslēdzot līgumu par kuģa būvi, iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā iesniegumu (3.pielikums) un Kuģošanas drošības inspekcijas izdotu aktu, kas apstiprina kuģa būves uzsākšanu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību). Būvniecības stadijā esošus atpūtas kuģus un zvejas laivas nereģistrē."

13. Aizstāt 12.punkta ievaddaļā vārdus "atpūtas kuģi (buru jahtu un motorjahtu)" ar vārdiem un skaitļiem "Jūras kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "c" apakšpunktā minētos atpūtas kuģus".

14. Izteikt 12.2. un 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja iesniegumu noformē atbilstoši e-dokumentu noformēšanas prasībām un paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu, izņemot gadījumu, ja kuģi reģistrē uz berbouta līguma pamata;".

15. Svītrot 12.4.apakšpunktu.

16. Aizstāt 12.7.apakšpunktā vārdus "valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija"" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari"".

17. Papildināt noteikumus ar 12.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.8.1 ja atpūtas kuģis iepriekš nav bijis reģistrēts, - pārdevēja (iepriekšējā īpašnieka) apliecinājumu (23.pielikums) par reģistrācijas un apgrūtinājumu neesību;".

18. Papildināt noteikumus ar 12.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.11. berbouta līgumu un kuģa nodošanas un pieņemšanas aktu, ja kuģis tiek reģistrēts uz berbouta līguma pamata."

19. Papildināt 14.punktu aiz vārdiem "kuģu tehnisko uzraudzību" ar vārdiem "un būvētāja izsniegts kuģa būves sertifikāts".

20. Izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (tikai ārvalsts komersants). Fiziska persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja iesniegumu noformē atbilstoši e-dokumentu noformēšanas prasībām un paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;".

21. Svītrot 15.3.apakšpunktā vārdus "un zvejas laivas pieņemšanu".

22. Izteikt 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja saskaņā ar šo noteikumu 10.3., 10.1 3., 12.3. un 15.3.apakšpunktu kā viens no īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem tiek iesniegts pirkuma līgums vai tam līdzvērtīgs starptautiskajā jūrniecības praksē pieņemts pārdošanas apliecinājums (Bill of Sale), līgumslēdzēju pušu parakstu īstums uz tiem ir notariāli apliecināts.

17. Ja saskaņā ar šo noteikumu prasībām Latvijas Kuģu reģistrā tiek iesniegts šo noteikumu 10.16., 12.11.apakšpunktā minētais berbouta līgums vai 12.8.1 apakšpunktā minētais apliecinājums, dokumenta parakstītāju parakstu īstums uz tiem ir notariāli apliecināts.

18. Lai reģistrētu kuģu reģistrā reģistrēta kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas īpašumtiesību maiņu, kā arī berbouta līgumslēdzēju pušu maiņu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz visus šajos noteikumos noteiktos kuģa, peldošās konstrukcijas vai nostiprinātās iekārtas reģistrācijai iesniedzamos dokumentus. Lai reģistrētu menedžmenta līgumslēdzēju pušu maiņu, iesniedz šo noteikumu 10.1., 10.17. un 10.12.apakšpunktā minētos dokumentus."

23. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Lai reģistrētu kopīpašumā esošu kuģi, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz Jūras kodeksa 16.panta 3.1 daļā noteikto visu kopīpašnieku rakstveida vienošanos ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu."

24. Papildināt 19.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz šādus dokumentus" ar vārdiem "uzrādot personu apliecinošu dokumentu".

25. Svītrot 19.3.apakšpunktu.

26. Papildināt noteikumus ar 19.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. ja zvejas laiva vai atpūtas kuģis ir kopīpašumā - visu īpašnieku rakstisku piekrišanu pārreģistrācijai ar parakstu īstuma notariālu apliecinājumu."

27. Izteikt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. iesniegumu, norādot izslēgšanas iemeslu. Ja kuģim saskaņā ar šo noteikumu 34.1.apakšpunktu ir izsniegta īpašuma apliecība, iesniegumu sastāda notariālā akta kārtībā. Ja kuģis pieder vienai fiziskajai personai, iesniegumu nav nepieciešams sastādīt notariālā akta kārtībā. Ja iesniegums sastādīts valstī, kurā nacionālie normatīvie akti neparedz dokumentu sastādīšanu notariālā akta kārtībā, notārs apliecina īpašnieka tiesībspēju, rīcībspēju, darbības apjomu un pārstāvju pilnvaras;".

28. Izteikt 20.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību oriģinālus vai, ja to nav, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka apliecības ir uzskatāmas par nederīgām;".

29. Aizstāt 20.5.apakšpunktā vārdus "valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija"" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari"".

30. Svītrot 21.punkta ievaddaļā vārdus "vai menedžmenta".

31. Izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. pēc berbouta līguma termiņa un uz tā pamata izdotās reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām;".

32. Svītrot 21.2.apakšpunktā vārdus "ja kuģis reģistrēts uz berbouta līguma pamata".

33. Izteikt 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. pamatojoties uz kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja rakstisku pieprasījumu."

34. Svītrot 21.4.apakšpunktu.

35. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Izslēdzot no kuģu reģistra kuģi, kas reģistrēts uz berbouta līguma pamata, Latvijas Kuģu reģistrs par izslēgšanas faktu paziņo kuģa sākotnējās reģistrācijas valsts reģistram."

36. Svītrot 23.punktu.

37. Papildināt noteikumus ar 25.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. ja tiek ieķīlāts būvniecības stadijā esošs kuģis, - būvētāja apliecinājumu, ka kuģis tiek būvēts uz būvētāja rēķina, vai pasūtītāja apliecinājumu, ka kuģis tiek būvēts par pasūtītāja līdzekļiem, vai būvētāja un pasūtītāja vienošanos par būvniecības stadijā esoša kuģa ieķīlāšanu, kurā norādīta persona, kas noslēgs kuģa obligāciju."

38. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Kuģa īpašnieka pārstāvis

32.1 Par Jūras kodeksa 16.panta ceturtajā daļā minēto kuģa īpašnieka pārstāvi var būt Latvijā reģistrēta juridiska persona (piemēram, komersants, biedrība, kooperatīvā sabiedrība), kā arī Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura iesniegusi Latvijas Kuģu reģistrā attiecīgu kuģa īpašnieka pilnvarojumu. Pilnvarotāja paraksta īstums ir notariāli apliecināts.

32.2 Kuģa īpašnieka pārstāvis veic šajos noteikumos noteiktos kuģa īpašnieka pienākumus, pārstāv kuģa īpašnieku saziņā ar Jūras administrāciju, nodrošinot, ka tiks izpildīti kuģa karoga valsts noteiktie pienākumi, tajā skaitā savlaicīga kuģim nepieciešamo dokumentu periodiska apstiprināšana, kuģa tehnisko apskašu un kuģim noteikto maksājumu veikšana, savlaicīga kuģa īpašnieka informēšana par mantiska vai nemantiska rakstura prasībām, kas vērstas pret kuģi vai tā īpašnieku."

39. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Kuģu reģistrators mēneša laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par kuģa reģistrāciju vai atteikumu kuģa reģistrācijai, kā arī citus Jūras kodeksā noteiktos ar Latvijas Kuģu reģistra darbību saistītus lēmumus. Kuģu reģistratora lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteiktajā kārtībā."

40. Izteikt 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. īpašuma apliecību (11.pielikums) kuģa īpašniekam, kurš iesniedzis Latvijas Kuģu reģistrā dokumentu, kas apliecina īpašumtiesības saskaņā ar Jūras kodeksa 16.pantu. Šajā apliecībā ieraksta īpašuma iegūšanas laiku un pamato­jumu, hipotēku reģistrāciju un dzēšanu, kā arī - attiecībā uz zvejas kuģiem - reģistrētos nomas līgumus;".

41. Svītrot 34.3., 34.7. un 34.8.apakšpunktu.

42. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Izraksts no kuģu reģistra ir izsniedzams tikai par kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem. Par katru kuģi izsniedz atsevišķu izrakstu. Izrakstā iekļauj šādas ziņas:

34.1 1. kuģa valstiskās piederības pazīmes un vārds;

34.1 2. kuģa reģistrācijas sākuma un beigu datums;

34.1 3. reģistrētās īpašuma tiesības;

34.1 4. reģistrētie apgrūtinājumi;

34.1 5. kuģa tehniskie dati (garums, platums, ūdensizspaids, korpusa identifikācijas numurs, bruto tilpība, neto tilpība, dzinēju tips, modelis, skaits, jauda un numuri)."

43. Izteikt 35.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. reģistrācijas apliecībai - divi gadi (izņemot atpūtas kuģa reģistrācijas apliecību, kuras derīguma termiņš ir pieci gadi, un kravas un pasažieru kuģa ar bruto tilpību 500 vai lielāku reģistrācijas apliecību, kura ir beztermiņa);".

44. Svītrot 35.3. un 35.4.apakšpunktu.

45. Papildināt noteikumus ar 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"49. Līdz 2013.gada 21.janvārim reģistrēto kuģu kopīpašnieki šo noteikumu 18.1 punktā minēto vienošanos iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā līdz 2014.gada 1.janvārim. Kamēr minētā vienošanās nav iesniegta, Latvijas Kuģu reģistrs neveic darbības attiecībā uz kopīpašumā esošu kuģi, peldošo konstrukciju vai nostiprināto iekārtu.

50. Apliecības, kas izsniegtas līdz 2013.gada 30.jūlijam, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām."

46. Papildināt 1.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents."

47. Svītrot 2.pielikumu.

48. Izteikt 3. un 4.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Iesnieguma paraugs
būvniecības stadijā esoša kuģa reģistrācijai

Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
LATVIAN SHIP REGISTER

IESNIEGUMS
BŪVNIECĪBAS STADIJĀ ESOŠA KUĢA REĢISTRĀCIJAI
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP UNDER CONSTRUCTION

 

Reģistra Nr.
Official No.

1. Vispārējā informācija
General information

Būves līguma datums un Nr.
No. and date of building contract

Būves numurs
Building No.

Kuģa tips
Type of the ship

Būves uzsākšanas datums
Construction beginning date

Korpusa materiāls
Hull material

2. Kuģa tehniskie dati
Ship's technical data

Korpusa lielākais garums _____________ m
Length overall

Platums _______________ m
Breadth

Sānu augstums _____________ m
Moulded depth

Garums starp perpendikuliem ______________ m
Length BP

Ūdensizspaids __________________ t
Displacement

3. Pasūtītājs (kuģa būves pasūtītājs)
Customer

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Natural person (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona - pilns nosaukums, vienotais/SJO reģistrācijas numurs
Legal entity- company name, IMO registration number

 

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e-mail

 

4. Būvētājs (kuģu būves uzņēmums)
Builder

Juridiska persona - pilns nosaukums, vienotais/SJO reģistrācijas numurs
Legal entity - company name, IMO registration number

 

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail

 

5. Ziņas par reģistrētajiem apgrūtinājumiem
Registered mortgages and encumbrances

 

6. Pievienotie dokumenti
Enclosed documents

 

Vieta, datums ____________________________________
Place, date

Esmu informēts, ka, apzināti sniedzot nepatiesus datus, iestājas atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
I am informed that in case of knowingly false declaration liability according to the Latvian legislation comes into force.

 

Kuģa pasūtītājs vai būvētājs (norādīt)

 
 

Customer or builder (denote)

(paraksts un vārds, uzvārds)
(signature, name)

 

7. Oficiālie ieraksti


Būvniecības stadijā esošs kuģis ar būves Nr.______________ ierakstīts Latvijas Kuģu reģistra Būvniecības stadijā esošu

 

kuģu reģistra grāmatā_______. gada _________________________ ar reģistrācijas Nr. _______________________

 

Rīgā, _____________. gada ______________________

 

 

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

 

 

 

 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Iesnieguma paraugs
atpūtas kuģa reģistrācijai

Mazā
Latvijas
valsts
ģerboņa
attēls

LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
LATVIAN SHIP REGISTER


Reģistrācija
Registration

             
     

Pirkuma līgums
Purchase agreement

 

Berbouta līgums
Bareboat charter agreement

   

Īpašnieka maiņa
Change of ownership

             
           

Reģistra Nr.
Official No.

Datu izmaiņas
Change of data

             

IESNIEGUMS
ATPŪTAS KUĢA REĢISTRĀCIJAI LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ
APPLICATION FOR RECREATIONAL CRAFT REGISTRATION IN LATVIAN SHIP REGISTER

1. Informācija
Data

Vārds
Name

Tips
Type

Pieraksta osta
Port of registry

Braukšanas rajona kategorija
Sailing area category

Iepriekšējais vārds
Previous name

Būves gads un vieta
Year and place of built

Iepriekšējās reģistrācijas valsts un izslēgšanas datums
The state of previous registry and the date of deletion

Vai paredzēts izmantot ienākumu gūšanai?
Is it provided for commercial use?

2. Īpašnieks
Owner

Fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Natural person (name, surname, personal identity number), Ownership (on one's all or certain shares)

 

Juridiskai personai - pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Legal entity- company name, registration number Ownership (all or certain shares)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Mailing address, phone, fax, e-mail

 

3. Pamats īpašuma tiesību iegūšanai (neaizpilda berbouta līguma gadījumā)
Ownership acquired on the basis of: (do not fill in for bareboat registration)

 

4. Ziņas par reģistrētajām hipotēkām un apgrūtinājumiem
Registered mortgages and encumbrances

 

5. Galvenie tehniskie dati
Main technical data

Korpusa Nr. un materiāls ________________________________________________________
Hull No., hull material

Buru laukums ___________m2
Sail area

Garums ________________ m
Length

Platums ______________ m
Breadth

Sānu augstums ____________ m
Depth moulded

Ūdensizspaids ____________t
Displacement

Dzinējs (iebūvēts/piekarams, benzīna/dīzeļa)___________________________
Engine
(built-in or attached/gasoline or diesel)

Apzīmējums _______________
Description

Skaits ____
Number

Jauda ______ kW
Output

Būves vieta, gads _______________________________________
Place and year of built

Dzinēja numurs Nr.1______________;
Engine numbers

Nr.2 ______________

6. Pievienotie dokumenti
Enclosed documents

 

Vieta, datums ____________________________________________
Place, date

 

Z.v.
Seal

Esmu informēts, ka, apzināti sniedzot nepatiesus datus, iestājas atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
I am informed that in case of knowingly false declaration the liability comes into force according to the Latvian legislation.

 

Īpašnieks/pilnvarots pārstāvis (paraksts, vārds, uzvārds)___________________________________________________
Owner/Attorney (signature, name)

Oficiālie ieraksti

Atpūtas kuģis ___________________________________________ ierakstīts Latvijas Kuģu reģistra atpūtas kuģu un jahtu reģistra

grāmatā _________. gada _______________________ ar reģistrācijas Nr. _________________________, tam piešķirts numurs uz

buras LAT ___________ un izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. ___________________, īpašuma apliecība Nr._________________

Rīgā, ________. gada _______________________

 

Latvijas Kuģu reģistra amatpersona

   
   

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents."

49. Papildināt 5.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents."

50. Izteikt 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Kuģa obligācijas paraugs

KUĢA OBLIGĀCIJA Nr._______
DEBT OBLIGATION No.____

Šī obligācija ir noslēgta

   

,

 

This Debt Obligation on a ship is concluded in

(vietas nosaukums)
(place name)

 

(datums)
(date)

starp kuģa īpašnieku
between the owner of the ship

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods), īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Individual (name, surname, personal identity number), ownership rights (on all or certain shares)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs), īpašuma tiesības (uz visu īpašumu vai uz domājamām daļām)
Legal entity (company name, registration number), ownership rights (on all or certain shares)

 

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

 

turpmāk - Ķīlas devējs, un
hereinafter referred to as Mortgagor, and

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Individual (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
Legal entity (company name, registration number)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

 

turpmāk - Ķīlas ņēmējs, vienojoties par sekojošo:
hereinafter referred to as Mortgagee, have agreed as follows:

1. OBLIGĀCIJAS PRIEKŠMETS/SUBJECT OF THE DEBT OBLIGATION

1.1. Šīs obligācijas priekšmets ir kuģis*, kas tiek ieķīlāts ar visiem tā piederumiem obligācijas noslēgšanas brīdī un tādu aprīkojumu, kas tiks iegādāts turpmāk, kā arī apdrošinājuma atlīdzība, ja tāda ir vai būs maksājama./As the subject of this Debt Obligation, the ship* is being mortgaged, together with all of her belongings as of the time of its signing and together with all the equipment that will be purchased in the future as well as any insurance compensation if such is or will be payable.

1.2. Kuģis netiek nodots Ķīlas ņēmēja valdījumā, un Ķīlas devējs saglabā savas īpašuma tiesības uz kuģi pilnā apjomā, ja vien šajā obligācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav atrunāts citādi./The ship shall not be transferred to the possession of the Mortgagee, and the Mortgagor keeps his ownership title to the ship to the full extent, unless otherwise defined in this Debt Obligation or in the regulatory enactments of the Republic of Latvia.

1.3. Ķīlas devējs ieķīlā tam piederošu kuģi* par labu Ķīlas ņēmējam kā saistības nodrošinājumu, ievērojot obligācijas noteikumus./The Mortgagor mortgages the ship* owned by him for the benefit of the Mortgagee as security for obligations described hereunder and according to the provision of this Debt Obligation.

*Ja ieķīlā kuģa daļu, tad norāda šo daļu.
*If part of the ship is being mortgaged, this part must be indicated.

(1) Kuģa vārds

 

(9) Būves vieta

 

Ship's name

 

Place of built

 

(2) Kuģa iepriekšējais vārds

 

(10) Garums (m)

 

Ship's previous name

 

Length (m)

 

(3) Reģistrācijas Nr.

 

(11) Platums (m)

 

Registration No.

 

Breadth: (m)

 

(4) SJO numurs

 

(12) Bruto tilpība

 

IMO number

 

Gross tonnage

 

(5) Izsaukuma signāls

 

(13) Neto tilpība

 

Call sign

 

Net tonnage

 

(6) Pieraksta osta

 

(14) Galvenā dzinēja tips

 

Port of registry

 

Type of the main engine

 

(7) Tips

 

(15) Galvenā dzinēja jauda (kW)

 

Type

 

Propelling power (kW)

 

(8) Būves gads

     

Year of built

     

2. SAISTĪBAS NODROŠINĀJUMS/SECURITY FOR OBLIGATIONS

(1) Nodrošinātā prasījuma apmērs Latvijas nacionālajā valūtā (cipariem, vārdiem)

The amount of the secured claim in Latvian national value (in figures and words)

 

(2) Obligācijas darbības termiņš

Term of obligation


(3) Citi noteikumi

 

Other provisions

 
 

3. OBLIGĀCIJAS NOTEIKUMI/CONDITIONS OF THIS DEBT OBLIGATION

3.1. Lai reģistrētu kuģa obligāciju Latvijas Kuģu reģistra apgrūtinājumu reģistra grāmatā, viena no personām, kas parakstījusi kuģa obligāciju, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz kuģa obligāciju ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu./One of the Parties, who has signed this Debt Obligation, shall submit the Debt Obligation with notarised confirmation of the Parties signatures on it in the Latvian Ship Register for registration of the Debt Obligation in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register.

3.2. Obligācija stājas spēkā un kļūst par kuģa hipotēku ar tās reģistrācijas brīdi Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā./This Debt Obligation shall come into effect and shall become the Ship Mortgage as of the time of its registration in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register.

3.3. Kuģa hipotekāro kreditoru prioritāti nosaka obligācijas reģistrācijas secība kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā. Prasījuma tiesību pāreja vai maiņa neietekmē kuģa hipotēkas prioritāti./The order of the priority of the Ship Mortgage is prescribed in accordance with the Debt Obligation registration order in the Ship Mortgages Book. Transfer of or change in the right of claim shall not affect priority of the Ship Mortgage.

3.4. Viens šīs obligācijas eksemplārs tiek iesniegts Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of this Debt Obligation shall be submitted in the Latvian Ship Register for keeping in the file of the ship.

3.5. Ja šīs obligācijas 2.punkta 3.daļā ietveramie "Citi noteikumi" pārsniedz obligācijas veidlapā atvēlēto apjomu, tos pievieno kuģa obligācijai kā atsevišķu pielikumu bez izmaiņu veikšanas veidlapas izkārtojumā. /If the "other provisions" set in paragraph 2.3 are too voluminous for the allocated size they may be attached to the Debt Obligation as addendum without changing the layout of form of the Debt obligation.

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Ķīlas devējs/The Mortgagor

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

       

Ķīlas ņēmējs/The Mortgagee

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Iesnieguma paraugs
kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai

IESNIEGUMS
KUĢA HIPOTĒKAS PĀRJAUNOJUMA REĢISTRĀCIJAI

APPLICATION
FOR NOVATION OF THE DEBT OBLIGATION

LŪDZAM REĢISTRĒT PĀRJAUNOJUMU Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā
WE HEREBY ASK TO REGISTER THE NOVATION OF THE DEBT OBLIGATION registered in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register on

 

.gada

 

plkst.

 

reģistrētajai kuģa hipotēkai:

 

date

 

time

   

Obligācijas datums, Nr.
Date, No. of the Debt Obligation

Ķīlas devējs
Mortgagor

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

Ķīlas ņēmējs
Mortgagee

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Kuģa vārds
Ship's name

Kuģa reģistrācijas Nr.
Registration number

Kuģa SJO Nr.
IMO number


Kuģa īpašnieks
Owner of the ship

1. NOTEIKUMI/PROVISIONS

1.1. Kuģa hipotēka ir pārjaunojama, ja tiek grozīts nodrošinātās saistības tiesiskais pamats, prasījuma prioritāte, palielināts nodrošinātā prasījuma apmērs, notiek hipotekārā kreditora vai debitora maiņa, kā arī citos gadījumos pēc pušu ieskata./A ship mortgage shall be renewed, if the legal basis for a secured commitment or claim priority is amended, the amount of a secured claim is enlarged, change of mortgage creditor or debtor occurs, as well as in other cases upon discretion of the parties.

1.2. Kuģa hipotēkas pārjaunojuma gadījumā kuģa hipotēka, kura tiek pārjaunota, tiek dzēsta pārjaunotās kuģa hipotēkas reģistrācijas brīdī bez hipotekārā kreditora iesnieguma par hipotēkas dzēšanu./In case of novation of a ship mortgage, the ship mortgage being renewed shall be deleted at the time of registration of the renewed ship mortgage without an application from a mortgage creditor regarding deletion of the mortgage.

1.3. Lai pārjaunotu kuģa hipotēku, viena no personām, kas parakstījusi pārjaunojuma līgumu, Latvijas Kuģu reģistrā iesniedz iesniegumu par kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrēšanu ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu./In order to renew a ship mortgage, one of the persons, who has signed the contract of novation, shall submit an application to the Latvian Ship Register regarding registration of the novation of the ship mortgage with a notarial certification of authenticity of the signatures of the parties.

1.4. Iesnieguma kuģa hipotēkas pārjaunojuma reģistrācijai viens eksemplārs ir iesniedzams Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of the application for registration of the novation of a ship mortgage shall be submitted to the Latvian Ship Register for storage in the ship file.

2. PIEVIENOTIE DOKUMENTI/ENCLOSED DOCUMENTS

 

   

,

 

. gada

   
       

date

   

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Ķīlas devējs/The Mortgagor

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

       

Ķīlas ņēmējs/The Mortgagee

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Iesnieguma paraugs
kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai

IESNIEGUMS
KUĢA HIPOTĒKAS GROZĪJUMU REĢISTRĀCIJAI

APPLICATION
FOR REGISTRATION OF AMENDMENTS TO A SHIP MORTGAGE

Lūdzam reģistrēt grozījumus Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā
WE HEREBY ASK TO REGISTER THE AMENDMENTS TO THE DEBT OBLIGATION registered in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register on

 

.gada

 

plkst.

 

reģistrētajai kuģa hipotēkai:

 

date

 

time

   

Obligācijas datums, Nr.
Date, No. of the Debt Obligation
Ķīlas devējs
Mortgagor

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

Ķīlas ņēmējs
Mortgagee

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Kuģa vārds
Ship's name
Kuģa reģistrācijas Nr.
Registration number
Kuģa SJO Nr.
IMO number

Kuģa īpašnieks
Owner of the ship

1. GROZĪJUMI KUĢA HIPOTĒKĀ/AMENDMENTS TO MORTGAGE

Ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs ir vienojušies par šādiem grozījumiem kuģa hipotēkā:
The Mortgagor and Mortgagee have agreed the following amendments to the ship mortgage:

 

2. GROZĪJUMU REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI/PROVISIONS FOR REGISTRATION OF AMENDMENTS

2.1. Kuģa hipotēkas grozījumus reģistrē Latvijas Kuģu reģistrā, pamatojoties uz iesniegumu par grozījumu reģistrēšanu kuģa hipotēkā ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu, ko iesniedz viena no personām, kas parakstījusi šo iesniegumu./Amendments to a ship mortgage shall be registered in the Latvian Ship Register on the basis of the application regarding registration of amendments to a ship mortgage with a notarial certification of authenticity of the signatures of the parties which is submitted by one of the persons, who has signed such application.

2.2. Kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā reģistrē izdarītos kuģa hipotēkas grozījumus./Amendments made to a ship mortgage shall be registered in the Ship Mortgages Book .

2.3. Grozot nodrošinātās saistības tiesisko pamatu, prasījuma prioritāti, palielinot nodrošinātā prasījuma apmēru, kā arī notiekot hipotekārā kreditora vai debitora maiņai, kuģa hipotēka ir pārjaunojama atbilstoši noteikumiem par hipotēkas pārjaunošanu./In amending the legal basis for a secured commitment, claim priority, enlarging the amount of a secured claim, as well as in case of change of a mortgage creditor or debtor, a ship mortgage shall be renewed in compliance with provisions regarding renewal of a mortgage.

2.4. Iesnieguma kuģa hipotēkas grozījumu reģistrācijai viens eksemplārs ir iesniedzams Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of the application for registration of amendments to the ship mortgage shall be submitted to the Latvian Ship Register for storage in the ship file.

3. PIEVIENOTIE DOKUMENTI/ENCLOSED DOCUMENTS

 

 

,

 

. gada

   
     

date

   

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Ķīlas devējs/The Mortgagor

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

       

Ķīlas ņēmējs/The Mortgagee

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents.

10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Iesnieguma paraugs
kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai

IESNIEGUMS
KUĢA HIPOTĒKAS CESIJAS REĢISTRĀCIJAI

APPLICATION FOR REGISTRATION OF CESSION OF A SHIP MORTGAGE

Lūdzam reģistrēt cesiju Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu reģistra grāmatā
WE HEREBY ASK TO REGISTER THE NOVATION OF THE DEBT OBLIGATION registered in the Ship Mortgages Book of the Latvian Ship Register on

 

.gada

 

plkst.

 

reģistrētajai kuģa hipotēkai:

 

date

 

time

   

Obligācijas datums, Nr.
Date, No. of the Debt Obligation
Ķīlas devējs
Mortgagor

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

Ķīlas ņēmējs
Mortgagee

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail


Kuģa vārds
Ship's name
Kuģa reģistrācijas Nr.
Registration number
Kuģa SJO Nr.
IMO number

Kuģa īpašnieks
Owner of the ship

1. ZIŅAS PAR CEDENTU UN CESIONĀRU/INFORMATION REGARDING ASSIGNOR AND ASSIGNEE

Cedents/Assignor

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Individual (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
Legal entity (company name, registration number)

Persona, kura paraksta iesniegumu (vārds, uzvārds, personas kods)
Person signing the application (name, surname, personal identity number)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese
Address, phone, fax, e mail

 

Cesionārs/Assignee

Fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods)
Individual (name, surname, personal identity number)

 

Juridiska persona (pilns nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
Legal entity (company name, registration number)

Persona, kura paraksta iesniegumu (vārds, uzvārds, personas kods)
Person signing the application (name, surname, personal identity number)

 

Adrese, telefons, fakss, e-pasta adrese/
Address, phone, fax, e mail

 

2. IESNIEGUMA NOTEIKUMI/PROVISIONS OF APPLICATION

2.1. Kuģa hipotēkas cesiju reģistrē Latvijas Kuģu reģistrā, pamatojoties uz iesniegumu par kuģa hipotēkas cesijas reģistrēšanu ar pušu parakstu īstuma notariālu apliecinājumu./Cession of a ship mortgage shall be registered in the Latvian Ship Register on the basis of the application for registration of cession of the ship mortgage with notarial certification of authenticity of the signatures of the parties.

2.2. Latvijas Kuģu reģistra kuģu apgrūtinājumu grāmatā ieraksta atzīmi par kuģa obligācijas cesiju./A note regarding cession of a ship's debt obligation shall be made in the Mortgage book of Latvian Ship Register.

2.3. Iesnieguma kuģa hipotēkas cesijas reģistrācijai viens eksemplārs ir iesniedzams Latvijas Kuģu reģistrā glabāšanai kuģa lietā./One copy of the application for registration of cession of the ship mortgage shall be submitted to the Latvian Ship Register for storage in the ship file.

3. PIEVIENOTIE DOKUMENTI/ENCLOSED DOCUMENTS

 

 

,

 

. gada

   
     

date

   

APLIECINOT iepriekš minēto
IN WITNESS WHEREOF

Cedents/Assignor

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

       

Cesionārs/Assignee

     
 

(paraksts/signature)

 

(vārds, uzvārds/name)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the aws of electronic documents.

11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Īpašuma apliecības paraugs

 

LATVIJAS REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF LATVIA

Mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Eiropas Savienības
karoga attēls

ĪPAŠUMA APLIECĪBA
CERTIFICATE OF OWNERSHIP

Izdota atbilstoši Jūras kodeksa 11.panta prasībām
Issued in accordance with the provisions of Article 11 of the Maritime Code

Reģistrācijas numurs

 

Vārds

 

Official No.

 

Name of the ship

 

Kuģošanas līdzekļa tips

 

Pieraksta osta

 

Type of the ship

 

Port of registration


Reģistrācijas datums Latvijas Kuģu reģistrā

Registration date in the Latvian Ship Register


Reģistrācijas grāmata

Registration book


 

Galvenie dati
Main data

   

Kuģa SJO numurs

 

Izsaukuma signāls

 

IMO No.

 

Call sign

 

Garums

 

m

Platums

 

m

Sānu augstums

 

m

Length

   

Breadth

   

Moulded depth

   

Bruto tilpība

 

Neto tilpība

GT

 

NT


Korpusa numurs

 

Numurs uz buras

Hull No.

 

Sail No.


Būves gads un vieta

Year of built, place of built


Galveno dzinēju tips

 

Skaits

 

Type of main engines

 

Number

 

Jauda

kW

Numurs(-i)

Propelling power

 

No. of ME


 

Iepriekšējās reģistrācijas dati
Data of previous registration

 

Reģistrācijas valsts

   

Reģistrācijas numurs

   

Number of registration

   

Iepriekšējie vārdi

Previous names


A. Kuģa īpašnieks
Ship′s Owner

Reģistrācijas Nr.

 

SJO Nr.

 

Personas kods

 

No. of registration

 

IMO No.

 

ID code

 

B. Hipotēkas
Mortgages

C. Citas saistības

 

Z.v.
Seal


Apliecība izsniegta

 

Apliecības numurs

 

Certificate issued

 

Certificate No.

 

Latvijas kuģu reģistrators

Registrar of Latvian Ships


Šī apliecība glabājas pie kuģa īpašnieka un ir uzskatāma par neapšaubāmu pierādījumu īpašuma tiesībām uz kuģi. Ja kuģis tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra, apliecība nekavējoties jānodod Latvijas kuģu reģistratoram.
This certificate shall be kept by the owner of the ship and is considered unquestioned evidence of ownership of ship.
Should the vessel be deleted from Latvian Ship Register the Certificate should immediately be given to the Registrar of Latvian Ships
."

51. Svītrot 13.pielikumu.

52. Izteikt 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Atpūtas kuģa
reģistrācijas apliecības paraugs

 

LATVIJAS REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF LATVIA

Mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Eiropas Savienības
karoga attēls

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA
CERTIFICATE OF REGISTRY

Izdota atbilstoši Jūras kodeksa 11.panta prasībām
Issued in accordance with the provisions of Article 11 of the Maritime Code

Reģistrācijas Nr.

 

Vārds

Official No.

 

Name


Tips

 

Numurs uz buras

 

Type

 

Sail number

 

Reģ. datums

 

Pieraksta osta

 

Date registered

 

Port of registry

 

Korpusa Nr. un materiāls

Hull No., hull material


Būves gads un vieta

 

Buru laukums

 

m2

Year and place of built

 

Sail area

   

Garums

 

m

Platums

 

m

Ūdensizspaids

 

t

Length

   

Breadth

   

Displacement

   

Dzinēja Nr.

 

Jauda

 

kW

No. of engine

 

Output

   

Kuģošanas rajona kategorija

Sailing area category


Reģistrētais īpašnieks

Registered owner


Piezīmes

Annotation


Apliecība derīga līdz

This Certificate is valid until

Ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" ir atzīme "Paredzēts izmantot komercdarbībai", reģistrācijas apliecība ir derīga tikai kopā ar spēkā esošu Atpūtas kuģa kuģošanas spējas apliecību, ko izdevusi Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija.
If there is note "For commercial use" in Annotation above Certificate of Registry is effective only jointly with valid Recreational Craft Trade Certificate issued by Maritime Safety Inspectorate of Maritime Administration of Latvia.

Apliecība izsniegta

 

Certificate issued

 
   

Z.v.
Seal

Latvijas Kuģu reģistrators
Registrar of Latvian Ships

Apliecības numurs

   

Certificate No.

   

Ja atpūtas kuģis tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra, apliecība nekavējoties jānodod Latvijas kuģu reģistratoram.
Should the recreational craft be deleted from Latvian Sip Register the Certificate should Immediately be given to the Registrar of Latvian Ships."

53. Svītrot 17. un 18.pielikumu.

54. Papildināt noteikumus ar 23.pielikumu šādā redakcijā:

"23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija
noteikumiem Nr.467

Apliecinājuma paraugs

LATVIJAS KUĢU REĢISTRAM
TO LATVIAN SHIP REGISTER

Ar šo tiek apliecināts, ka buru jahta ir pārdota

 

This letter is to confirm the fact of sale of the sail yacht to

(vārds, uzvārds/name, surname)

Latvijā. Buru jahtai ir šādi tehniskie dati:

(personas kods/personal identity number)

Latvia. Description of the sail yacht:


Vārds

 

Tips

Name

 

Type


Lielākais garums

 

m

Platums

 

m

Sānu augstums

 

m

Ūdensizspaids

 

t

Overall length

   

Breadth

   

Depth moulded

   

Displacement

   

Dzinējs

 

Dzinēja numurs

Engine

 

No. of engine


Korpusa identifikācijas numurs

 

Būves gads un vieta

 

Hull identification number (H.I.N.)

 

Year and place of built

 

Apliecinu, ka buru jahta ir brīva no jebkāda veida apgrūtinājumiem un buru jahtas pieņemšana un nodošana ir notikusi bez pušu iebildumiem.
I do certify that the above mentioned sail yacht is free from any encumbrances and delivery and acceptance has been done without objections of any parties.

   

(valsts, pilsēta/state, place)

 

(datums/date)


Minētā buru jahta nav reģistrēta

Kuģu reģistrā vai

Aforementioned sail yacht is not registered in

(valsts/state)

Ship`s Register or

jebkurā citā valsts reģistrā, kā arī citu valstu kuģošanas līdzekļu reģistros.
any other state register or any other registers abroad.

Saskaņā ar

nacionālo likumdošanu, buru jahtas, kuru garums

According to

(valsts/state)

national legislation, sail yacht having less than

ir mazāks nekā

 

vai bruto tonnāža mazāka nekā

,

   

or with a gross tonnage below

 

nav jāreģistrē un tās netiek reģistrētas attiecīgās valsts kuģu reģistrā vai citā reģistrā.
registration in the Ship`s Register or any other register neither voluntarily registration is feasible are exempt from obligatory.

Buru jahtas iepriekšējais īpašnieks (pārdevējs)

The previous owner (seller) of the sail yacht

(vārds, uzvārds, paraksts/name, surname, signature)


Dzimšanas datums

Date of birth

(diena, mēnesis, gads/day, month, year)


Adrese

Address


Parakstīts

,

Signed in

(valsts, pilsēta/state, place)

at

(diena, mēnesis, gads/day, month, year)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Comment. The document property "signature" shall not be completed if the document is prepared in accordance with the laws of electronic documents."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 461Pieņemts: 30.07.2013.Stājas spēkā: 07.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 06.08.2013. OP numurs: 2013/151.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258750
07.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva