Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.165

Rīgā 2013.gada 25.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.28 2.p.)
Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 8. panta pirmo daļu,
12.² un 12.³ pantu, 13. panta ceturto daļu, 57. panta 1.1 un
trešo daļu un Krājaizdevu sabiedrību likuma 9. un 11. pantu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.6.2. punktā vārdu "divu" ar vārdu "triju".

2. Izteikt 6.8. punktu šādā redakcijā:

"6.8. kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu un  iekšējā audita dienesta vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2. vai 2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas, t.sk. norādot padoto darbinieku skaitu), izglītības, goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem."

3. Aizstāt 10.1. punktā vārdu "revīzijas" ar vārdu "audita".

4. Papildināt noteikumus ar 10.7. punktu šādā redakcijā:

"10.7. amatpersonu piemērotības novērtēšanas politiku un sarakstu ar personām (darbiniekiem), kas kredītiestādē pilda pamatfunkcijas."

5. Izteikt 12.6. punktu šādā redakcijā:

"12.6. ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas), izglītības dokumentu kopijas un filiāles vadītājam izsniegtās kredītiestādes pilnvaras kopiju;"

6. Izteikt 14.1. punktu šādā redakcijā:

"14.1. ārvalsts kredītiestādes filiāles organizatorisko struktūru ar precīzi noteiktiem un sadalītiem struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem, pilnvarām un pakļautību;"

7. Izteikt 15.9. punktu šādā redakcijā:

"15.9. sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa un iekšējā revīzijas dienesta vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas), izglītības dokumentu kopijas."

8. Izteikt 22.3. punktu šādā redakcijā:

"22.3. kredītiestādes filiāles vadītāja izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas), kurā norādīti personu identificējošie dati (personas kods, dzimšanas datums un gads)."

9. Aizstāt 35. punktā skaitli "10" ar skaitli "30".

10. Izteikt 35.3. punktu šādā redakcijā:

"35.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2. vai 2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas, t.sk. norādot padoto darbinieku skaitu) un izglītības, goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem."

11. Papildināt noteikumus ar 37.¹ punktu šādā redakcijā:

"37.¹ Kredītiestāde rakstveidā, paskaidrojot iemeslus, paziņo Komisijai, ja amatpersona netiek ievēlēta (iecelta) amatā vai pārtrauc pildīt amata pienākumus."

12. Papildināt noteikumus ar 37.² punktu šādā redakcijā:

"37.² Ja amatpersonai kāda būtiska notikuma vai apstākļu dēļ mainās tās piemērotības novērtējums, kredītiestāde par to informē Komisiju."

13. Papildināt noteikumus ar jaunu XIX nodaļu šādā redakcijā:

"XIX. Pārejas noteikumi

55. Kredītiestāde līdz 31.08.2013. iesniedz Komisijai sarakstu ar personām (darbiniekiem), kas kredītiestādē pilda pamatfunkcijas.

56. Kredītiestāde līdz 31.10.2013. izstrādā amatpersonu piemērotības novērtēšanas politiku un līdz 31.12.2013. veic amatpersonu piemērotības novērtēšanu un par tās rezultātiem informē Komisiju."

14. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā un papildināt noteikumus ar jaunu 2a. pielikumu (pielikumā).

15. Aizstāt 4., 5. un 9. pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro" ar euro ieviešanas datumu Latvijas Republikā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

Paziņojums

(valdes, padomes locekļiem)

Kredītiestādes nosaukums 
 
Kandidāts 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Amats, kuram tiek izvirzīts 
Plānotie pienākumi 
 

(ja izvirzīts valdes loceklis)


Dzimšanas gads, datums, vieta 
Dzīvesvieta (adrese) 
Pilsonība (pavalstniecība) 
Izglītība (zinātniskais grāds) 
Kvalifikācijas celšana (kursi) 
 
 
t.sk. dalībvalstīs, ārvalstīs 
 
Darbs kredītiestādē 
 

(kredītiestādes nosaukums (firma), periods, amats)

 


Vai ir bijusi sodāmība 
 

(ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)


Vai ir bijis vadītājs komercsabiedrībās, kas bankrotējušas 
 

(ja ir, tad norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju),

 

atzīšanas par bankrotējušu datumu)


Vai ir bijis atteikums veikt kādu reģistrāciju, izsniegt licenci (atļauju) veikt komercdarbību vai profesionālu darbību 
 


Vai ir atbrīvots no darba vai atbildīga amata 
 

(darba devēja uzticības zaudēšanas dēļ vai izteikts lūgums atkāpties no amata)


Vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību 
 


Vai ir piedalījies vai piedalās kā atbildētājs tādas civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 20,000 euro 
 


Vai ir bijis vadītājs komercsabiedrībā, kas iesaistīta maksātnespējas procesā
 

(ja ir, tad norādīt komercsabiedrības nosaukumu (firmu), juridisko adresi,

 

reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju))


Vai ir uzsākts kriminālprocess 
 

(ja ir pieejami, tad norādīt un/vai iesniegt krimināllietas materiālus un saistīto informāciju par kriminālizmeklēšanu un tiesvedību, saistītajām civillietām vai administratīvajām lietām un piemērotajiem disciplinārajiem sodiem)

Vai ir līdzdalība citās komercsabiedrībās 
 

(ja ir, tad norādīt līdzdalības summu un īpatsvaru attiecīgās

 

komercsabiedrības pamatkapitālā)


Vai cita uzraudzības institūcija ir piemērojusi kādas sankcijas 
 

(ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu)

Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi reputācijas novērtēšanu 
 

(ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu)

 


Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi reputācijas novērtēšanu 
 

(ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu)

 


Iepriekšējā (vai esošā) darbavieta 

(nosaukums (firma), juridiskā adrese,

 

reģistrācijas numurs, vieta un amats)

Kandidāta un viņa tuva radinieka finanšu (piem., aizņēmumi, akciju paketes) un nefinanšu interešu vai attiecību (piem., ciešas attiecības ar laulāto, reģistrētu partneri, faktisko dzīvesbiedru, bērnu, vecāku) ar kredītiestādes valdes un padomes locekļiem un tādām personām, kuras, kredītiestādes vārdā pieņemot būtiskus lēmumus, rada kredītiestādei civiltiesiskas saistības, kā arī ar kredītiestādes mātes sabiedrības un meitas sabiedrības valdes un padomes locekļiem un tādām personām, kuras, šo sabiedrību vārdā pieņemot būtiskus lēmumus, rada tām civiltiesiskas saistības, un ar tās kontrolējošiem akcionāriem apraksts

 
 
 
 
 
 


Kredītiestādes piemērotības novērtējums 
 

Datums

Uzziņas pareizību ar parakstu apliecina kandidāts un kredītiestādes pilnvarotā persona vai kredītiestādes valdes vai padomes priekšsēdētājs.

 

2a.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

Paziņojums

Kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukums 
 


Kandidāts 

(vārds, uzvārds, personas kods)


Amats, kuram tiek izvirzīts 
Dzimšanas gads, datums, vieta 
Dzīvesvieta (adrese) 
Pilsonība (pavalstniecība) 
Izglītība (zinātniskais grāds) 
Kvalifikācijas celšana (kursi) 
 
 
t.sk. dalībvalstīs, ārvalstīs 
 


Darbs kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā 
 

(kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukums (firma), periods, amats)


Vai ir bijusi sodāmība 

(ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)


Vai ir bijis vadītājs komercsabiedrībās, kas bankrotējušas 
 

(ja ir, tad norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju),

 

atzīšanas par bankrotējušu datumu)


Vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību 
Vai ir līdzdalība citās komercsabiedrībās 
 

(ja ir, tad norādīt līdzdalības summu un īpatsvaru attiecīgās

 

komercsabiedrības pamatkapitālā)

 


Vai ir piedalījies vai piedalās kā atbildētājs tādas civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 20,000 euro 
 
 


Iepriekšējā (vai esošā) darbavieta 
 

(nosaukums (firma), juridiskā adrese,

 

reģistrācijas numurs, vieta un amats)

Datums

Uzziņas pareizību ar parakstu apliecina kandidāts un kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotā persona vai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības valdes vai padomes priekšsēdētājs.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 25.07.2013.Stājas spēkā: 31.07.2013.Zaudē spēku: 05.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
258561
31.07.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)