Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.250

Rīgā 2013.gada 13.maijā (prot. Nr.28 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 136., 157.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.punktā vārdus "izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības".

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta iesniedzējs):

3.1. konkursa pirmajā kārtā - Latvijas Republikā reģistrēts komersants;

3.2. konkursa otrajā kārtā - komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem (turpmāk - izglītības iestāde);

3.3. konkursa trešajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas:

3.3.1. komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

3.3.2. izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;

3.3.3. ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

3.3.4. kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana (turpmāk - kultūras institūcija)."

3. Izteikt 4.1, 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"4.1 Konkursa trešajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

4.1 1. komersantiem - 50 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1 1.1. konkursa kārtas ietvaros prioritāri atbalsta un finansējumu piešķir tādiem komersantu projektu iesniegumiem, kuros aktivitātes plānots īstenot ražošanas ēkās;

4.1 1.2. ja konkursa kārtas ietvaros tādiem komersantu projektiem, kuros aktivitātes plānots īstenot ražošanas ēkās, piešķirts mazāks finansējuma apjoms, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā, finansējuma atlikumu var piešķirt tādiem komersantu projektu iesniegumiem, kuros plānots īstenot aktivitātes vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības ēkās un citās ēkās, kurās komersants veic šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, vai uzņēmumu teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā;

4.1 2. izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

4.1 3. ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;

4.1 4. ja konkursa kārtas ietvaros komersantu projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējums, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā, finansējuma atlikumu proporcionāli var piešķirt attiecīgajā konkursa kārtā iesniegto izglītības iestāžu, kultūras institūciju vai ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, projektu īstenošanai. Izglītības iestāžu un kultūras institūciju projektu īstenošanai piešķir 50 % no finansējuma atlikuma, bet ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, projektu īstenošanai - 50 % no finansējuma atlikuma;

4.1 5. ja konkursa kārtas ietvaros izglītības iestāžu un kultūras institūciju projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējuma apjoms, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 2.apakšpunktā, finansējuma atlikumu proporcionāli var piešķirt attiecīgajā konkursa kārtā iesniegto komersantu un ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, projektu īstenošanai. Komersantu iesniegto projektu īstenošanai piešķir 67 % no finansējuma atlikuma, bet ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, projektu īstenošanai - 33 % no finansējuma atlikuma;

4.1 6. ja konkursa kārtas ietvaros ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, projektu iesniegumos pieprasīts mazāks finansējums, nekā noteikts šo noteikumu 4.1 3.apakšpunktā, finansējuma atlikumu proporcionāli var piešķirt attiecīgajā konkursa kārtā iesniegto izglītības iestāžu, kultūras institūciju vai komersantu projektu īstenošanai. Komersantu iesniegto projektu īstenošanai piešķir 67 % no finansējuma atlikuma, bet izglītības iestāžu un kultūras institūciju projektu īstenošanai - 33 % no finansējuma atlikuma.

5. Ja konkursā pieejamo finansējumu palielina vai ja finansējums ir izmantots, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

6. Finansējumu konkursa ietvaros komersantam piešķir saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008), izņemot gadījumu, ja atbalsta saņēmējs ir:

6.1. juridisku vai fizisku personu dibināta izglītības iestāde, kura izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības, kas attiecināmas uz izglītības iestādēm;

6.2. ārstniecības iestāde-komersants, kurš izpilda šo noteikumu prasības, kas attiecināmas uz ārstniecības iestādēm, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus."

4. Papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, finansējumu konkursa ietvaros piešķir, ja ir noslēgts līgums par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" un līgumā ir ietverta:

6.1 1. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pienākumu būtība un ilgums, kas nepārsniedz 10 gadu darbības termiņu;

6.1 2. atsauce uz Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

6.2 Ārstniecības iestādēm, kuras ir valsts budžeta iestādes un sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, finansējumu konkursa ietvaros piešķir, ja tām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir deleģēta ārstniecības funkciju veikšana."

5. Izteikt 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7. Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.aprīlim. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 31.oktobrim. Konkursa trešās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam. Konkursa turpmāko kārtu ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku atbildīgā iestāde nosaka, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

8. Finansējumu piešķir projektu īstenošanai, kuros iekļautās aktivitātes plānots īstenot:

8.1. ēkās, kurās komersants veic šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību un kurās vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Vides investīciju fondā (piemēram, 2011. un 2012.gadā, ja projekta iesniegums tiek iesniegts 2013.gadā) ir veikta jebkāda saimnieciskā darbība, vai teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā, un kurās vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir veikta jebkāda saimnieciskā darbība;

8.2. ēkās un teritorijās, kuras izmanto izglītības iestāžu vajadzībām (piemēram, izglītības iestādes ēkas, sporta telpas vai dienesta viesnīcu ēkas);

8.3. ēkās un teritorijās, kuras izmanto ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, vajadzībām;

8.4. ēkās un teritorijās plašizklaides pasākumiem, muzejos un bibliotēkās un citās kultūras institūciju ēkās.

9. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk - efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto finanšu instrumenta finansējumu, nedrīkst būt mazāks par 0,6 kgCO2/Ls gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās, efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,6 kgCO2/Ls gadā katrā ēkā. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam un norāda ēkas energoauditā. Projekta iesniegumā un energoaudita pārskatā oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu norāda kilogramos (kgCO2), skaitļus nenoapaļo un norāda ar divām zīmēm aiz komata."

6. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Projekta iesniedzējam katras konkursa kārtas ietvaros ir tiesības iesniegt vienu vai vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai teritoriju ir tiesības iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Projekts var ietvert vienu aktivitāti vai vairākas šo noteikumu 19.punktā minētās aktivitātes, kuras paredzēts īstenot vienā vai vairākās ēkās vai teritorijās."

7. Aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdus "atbildīgajā iestādē" ar vārdiem "Vides investīciju fondā".

8. Izteikt 12.4. un 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem 10-33, 35.3, 45-47.99, 85.1-85.6, 86.1-86.9, 87.2 un 90-91.04, un projekta iesniedzējs saimniecisko darbību veic ēkā vai teritorijā, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes, vai plāno veikt minētajā ēkā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas (ja attiecināms);

12.5. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot uz zemes vai ēkās, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma, vai nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas;".

9. Izteikt 12.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.7. normatīvajos aktos par energoefektivitātes aprēķina metodi noteiktajā kārtībā aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas:

12.7.1. ēkām, kurās komersants veic šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību un kurās plānots veikt projekta aktivitāti, nepārsniedz 80 kWh/m2. Ja telpas augstums pārsniedz 3,5 metrus, energoauditors pārrēķina siltumenerģijas patēriņu apkurei atbilstoši apkurināmo telpu platībai (ja attiecināms);

12.7.2. kultūras institūciju ēkām, izglītības iestāžu ēkām vai ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ēkām nepārsniedz 90 kWh/m2. Ja telpas augstums pārsniedz 3,5 metrus, energoauditors pārrēķina siltumenerģijas patēriņu apkurei atbilstoši apkurināmo telpu platībai (ja attiecināms);

12.7.3. ēkām, kurās komersants veic šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, kā arī kultūras institūciju ēkām, izglītības iestāžu ēkām vai ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ēkām nepārsniedz 120 kWh/m2, ja tajās tiek īstenotas aktivitātes, kas nav saistītas ar siltumenerģijas samazināšanu apkurei vai arī ir saistītas ar siltumenerģijas samazināšanu apkurei, bet tiek finansētas no projekta iesniedzēja līdzekļiem. Ja telpas augstums pārsniedz 3,5 metrus, energoauditors pārrēķina siltumenerģijas patēriņu apkurei atbilstoši apkurināmo telpu platībai (ja attiecināms);".

10. Papildināt noteikumus ar 12.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.10. projekta iesniedzējs ir kultūras institūcija atbilstoši Eiropas Komisijas lēmuma lietā SA.34462 (2012/N) par atbalsta programmu "Kultūra" ietvertajiem nosacījumiem."

11. Izteikt 13.10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.10.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;".

12. Papildināt noteikumus ar 13.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.12. Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu komersantam pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu."

13. Svītrot 15.4.apakšpunktu.

14. Papildināt noteikumus ar 15.6. un 15.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. 85% - ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot šo noteikumu 1.1 pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;

15.7. 85 % - kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā."

15. Svītrot 19.1.2.apakšpunktā vārdus "kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās".

16. Svītrot 19.1.3.apakšpunktā vārdus "primārai un".

17. Papildināt 19.1.4.apakšpunktu aiz vārda "uzstādīšana" ar vārdu "iekštelpās".

18. Svītrot 19.1.6.apakšpunktā vārdu "ražošanas".

19. Papildināt IV nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Vadlīnijās projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai iekļauj kārtību attiecināmo izmaksu aprēķinam un oglekļa dioksīda (CO2) emisijas samazinājuma aprēķinam, tai skaitā gadījumos, kad projekta īstenošanas rezultātā, salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas, ir palielinājusies ražošanas jauda."

20. Aizstāt 20.1.1.apakšpunktā vārdus "izglītības iestādēm" ar vārdiem "kultūras institūcijām, izglītības iestādēm vai ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus".

21. Svītrot 20.1.4.apakšpunktā vārdus "primārai un".

22. Izteikt 20.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.6. citu iekšējo inženiertīklu izbūves izmaksas, ja šo iekšējo inženiertīklu izbūve tieši saistīta ar šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm un norādīta šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minētajos dokumentos un ēkas energoaudita pārskatā kā projekta mērķa sasniegšanai nepieciešamā aktivitāte;".

23. Izteikt 20.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.1. konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ēkas energoaudita izmaksas un ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta sastādīšanas izmaksas;".

24. Izteikt 21.1. un 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. šo noteikumu 20.1.1., 20.1.7., 20.2.1., 20.2.3. un 20.2.4.apakšpunktā minēto izmaksu summas īpatsvars nedrīkst pārsniegt 7 % no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

21.2. šo noteikumu 20.1.2., 20.1.6., 20.2.2. un 20.2.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīcijās neparedzēto izmaksu īpatsvars nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;".

25. Svītrot 21.3. un 21.4.apakšpunktu.

26. Papildināt 23.1.apakšpunktu aiz vārdiem "augstas efektivitātes koģenerācijā" ar vārdiem "kurā par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus".

27. Svītrot 23.4.apakšpunktā vārdu "ražošanas".

28. Papildināt noteikumus ar 23.6.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6.2 tās ir radušās pēc 2013.gada 1.aprīļa, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir kultūras institūcija, ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī komersants - ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;".

29. Papildināt noteikumus ar 24.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.17. izmaksas, kas saistītas ar tādu tehnoloģiju iegādi, piegādi, būvniecību, uzstādīšanu un ieregulēšanu, kuras ražo siltumenerģiju vai elektroenerģiju, izmantojot fosilos energoresursus."

30. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu un paziņo par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa sākumu un beigām konkursa kārtu ietvaros, projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu un konkursam pieejamo finansējuma apmēru, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv un www.varam.gov.lv) ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai."

31. Aizstāt 28.2.apakšpunktā vārdus "(attiecināms uz izglītības iestādi)" ar vārdiem "(attiecināms uz kultūras institūciju, izglītības iestādi vai ārstniecības iestādi, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus)".

32. Izteikt 28.4., 28.5., 28.6. un 28.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. būvniecības tāmes, tehnoloģisko iekārtu specifikācijas (ja attiecināms) un projekta aktivitāšu tāmes atbilstoši projekta iesniegumā un ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs izvēlējies veikt projekta mērķa sasniegšanai, izmantojot finanšu instrumenta finansējumu;

28.5. būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) atbilstoši ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, vai būvvaldes izziņa, ka projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja vai šajā punktā minētie dokumenti;

28.6. apliecinājums par patērēto elektroenerģijas un saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ēkā vai teritorijā, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas (MWh)), un izmantoto kurināmā apjomu. Atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir tiesības, ja nepieciešams, pieprasīt, lai pretendenti iesniedz vai uzrāda apliecinošu dokumentu (piemēram, rēķini, kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinoši dokumenti) kopijas;

28.7. zvērināta revidenta atzinums par šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam (ja attiecināms). Atzinumā iekļauj attiecināmo izmaksu aprēķinu;".

33. Izteikt 28.8.3.1., 28.8.3.2.un 28.8.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.8.3.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, - kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms;

28.8.3.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde, - kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde apņemas vai garantē projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai;

28.8.3.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, - kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms;".

34. Izteikt 28.11. un 28.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.11. paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par darbiem projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Vides investīciju fondā (ja attiecināms);

28.12. ilgtermiņa nomas līgums (kopija), tai skaitā nomas līgums, kas pamato telpu izmantošanu valsts apmaksātu veselības pakalpojumu sniegšanai (ja attiecināms);".

35. Izteikt 28.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.14. kultūras institūcijas, izglītības iestādes vai ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, vai tās dibinātāja lēmums par projekta īstenošanu (ja attiecināms):

28.14.1. kuru parakstījis kultūras institūcijas, izglītības iestādes vai ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, vai tās dibinātāja paraksttiesīgs pārstāvis;

28.14.2. kurā norādītas projekta kopējās izmaksas - projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas;

28.14.3. kurā ietverts apliecinājums, ka tās vai tās institucionālajā padotībā esošās kultūras institūcijas, izglītības iestādes vai ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;

28.14.4. kurā ietverts apliecinājums, ka kultūras institūcija, izglītības iestāde vai ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, vai tās dibinātājs nodrošinās projekta līdzfinansējumu. Ja šajā apakšpunktā minētās personas nesniedz projekta līdzfinansējumu, projekta iesniedzējs lēmumam pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

28.14.4.1. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde, - kredītiestādes izziņu par to, ka kredītiestāde apņemas vai garantē nodrošināt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;

28.14.4.2. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, - kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms;".

36. Papildināt noteikumus ar 28.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.15. ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - līgums (kopija) par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu atbilstoši šo noteikumu 6.1 punktā minētajām prasībām."

37. Aizstāt 29.1. un 29.2.apakšpunktā vārdus "atbildīgā iestāde" (attiecīgā locījumā)" ar vārdiem "Vides investīciju fonds" (attiecīgā locījumā).

38. Izteikt 30.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir lats. Finansējuma apmēru nosaka latos un santīmos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir līdz "5" (ieskaitot), vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir "6" vai lielāks;".

39. Aizstāt 30.7.1.apakšpunktā vārdus "atbildīgajā iestādē" ar vārdiem "Vides investīciju fondā".

40. Izteikt 30.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.8.2. projekta iesnieguma veidlapu izstrādā teksta rediģēšanas lietotnes datņu formātā, rasējumus - PDF datnes formātā, papildus iesniedzamos dokumentus teksta rediģēšanas vai izklājlapas lietotnes, vai PDF datņu formātā;".

41. Aizstāt 31., 32. un 33.punktā vārdus "atbildīgā iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides investīciju fonds" (attiecīgā locījumā).

42. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis. Vērtēšanas komisijā ir iekļauti divi atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Vides investīciju fonda, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas."

43. Svītrot 37.punkta pirmajā teikumā vārdus "ja nepieciešams".

44. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība:

39.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajiem neprecizējamiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam, vērtēšanas komisija vērtēšanu neturpina un atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

39.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 2.punktā minētajiem kritērijiem;

39.3. ja tiek konstatēta neatbilstība jebkuram no šo noteikumu 5.pielikuma 2.punktā minētajiem kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no dienas, kad atbildīgā iestāde ir informējusi projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma neatbilstību kritērijiem;

39.4. ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu vērtē atkārtoti, nosakot, vai tas atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem;

39.5. ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 5.pielikuma 1. un 2.punktā minētajam kritērijam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

39.6. pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja vairāki projektu iesniegumi, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem, saņem vienādu kopējo punktu skaitu, tad, sarindojot projektu iesniegumus, ievēro šādus principus:

39.6.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā ir paredzēts lielāks oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs;

39.6.2. ja vairākos projektu iesniegumos paredzēts vienāds oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs, priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru īstenos teritorijā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

39.6.3. ja vairākus projektu iesniegumus paredzēts īstenot teritorijā ar vienādu teritorijas attīstības indeksu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā ir lielāks efektivitātes rādītājs;

39.6.4. ja vairākos projektu iesniegumos ir vienāds efektivitātes rādītājs, priekšroku dod sīkajam (mikro) komersantam, tad mazajam komersantam un beidzot vidējam komersantam (ja attiecināms)."

45. Svītrot 41.punktu.

46. Izteikt 41.1, 42. un 42.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Vērtēšanas komisija, izvērtējot iesniegto projektu iesniegumu atbilstību projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, pieprasa no vērtēšanas komisijā iekļautajiem Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvjiem apliecinājumu, ka projekta ietvaros plānotās aktivitātes netiek finansētas no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas vai atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem un citiem finanšu instrumentiem.

42. Atbildīgā iestāde, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajiem kritērijiem un ja projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 39.6.apakšpunktā minētajā secībā ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

42.1 Komersantiem, kā arī izglītības iestādēm, kultūras institūcijām un ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē atsevišķi. Atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē atsevišķi komersantu projektu iesniegumiem, kuros plānots īstenot aktivitātes ražošanas ēkās, un projektu iesniegumiem, kuros plānots īstenot aktivitātes vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības ēkās un citās ēkās, kurās komersants veic šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, vai uzņēmumu teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā, ievērojot šo noteikumu 4.1 punktā minēto kārtību."

47. Svītrot 43., 44. un 45.punktu.

48. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai par projekta iesnieguma noraidīšanu Vides investīciju fonds triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi."

49. Izteikt 47., 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"47. Projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas paraksta projekta līgumu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu.

48. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 20 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas vai neiesniedz šo noteikumu 50.punktā minēto informāciju, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

49. Ja šo noteikumu 48.punktā minēto iemeslu dēļ projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to projekta iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai.

50. Lai varētu noslēgt projekta līgumu un pēc tam veikt visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus, projekta iesniedzējs 15 darbdienu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinuma par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanai rakstiski informē (pa pastu vai elektroniski) Vides investīciju fondu par bankas konta rekvizītiem. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanai finansējuma saņēmējs, kas ir komersants, iesniedz Vides investīciju fondā lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu vai nodrošināšanu projektam ar lēmumā norādītu projektam piešķiramā finansējuma apmēru, ja tāds jau nav iesniegts ar projekta iesniegumu. Vides investīciju fonds pirms līguma noslēgšanas pārbauda, vai projekta iesniedzējs ir iesniedzis kredītiestādes lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 28.8.3.2.apakšpunktu (ja attiecināms), un pārliecinās zemesgrāmatā, vai ir izpildīts šo noteikumu 12.5.apakšpunktā minētais nosacījums."

50. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Vides investīciju fonds pārbauda projektu ietvaros veikto iepirkumu dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā."

51. Papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Vides investīciju fonds saskaņā ar šo noteikumu 20., 21., 22. un 23.punktu uzrauga projektā ietverto attiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai projekta īstenošanas laikā, tai skaitā pārbauda attiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai pirms maksājuma uzdevuma sagatavošanas par noslēguma atmaksu finansējuma saņēmējam."

52. Aizstāt 56.2.apakšpunktā vārdus "ka ražošanas ēku" ar vārdiem "ka ēku".

53. Papildināt noteikumus ar 56.4. un 56.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.4. nodrošina, ka valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sniedzošas ārstniecības iestādes ēku, kurā īstenotas projekta aktivitātes, izmanto valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu vai pārējo veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un ēkai netiek mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, netiek demontētas;

56.5. nodrošina, ka kultūras institūcijas ēku, kurā īstenotas projekta aktivitātes, izmanto kultūras institūcijas pamatdarbības nodrošināšanai un ēkai netiek mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, netiek demontētas."

54. Papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Finansējuma saņēmējam ir pienākums uzstādīt elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītājus projekta rezultātu monitoringa nodrošināšanai."

55. Papildināt 57.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vides investīciju fonds reizi gadā piecu gadu periodā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas veic izlases veida pārbaudi projekta īstenošanas vietā."

56. Papildināt IX nodaļu ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Finansējuma saņēmējs atmaksā visu saņemto finanšu instrumenta finansējumu, ja konkursa trešajā vai turpmākajās kārtās apstiprinātā projekta aktivitātes nav īstenotas šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā."

57. Izteikt 58.1 un 59.punktu šādā redakcijā:

"58.1 Ja finansējuma saņēmējs ir valsts dibināta vispārējās izglītības iestāde, profesionālās izglītības iestāde vai koledža, kultūras institūcija vai ārstniecības iestāde, kura ir valsts budžeta iestāde un sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, līdzfinansējumu nodrošina no valsts budžeta un maksājumus veic no līdzekļiem, kas finanšu instrumenta projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu projekta īstenošanai plāno kā saņemto transfertu no atbildīgās iestādes atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

59. Avansa maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma summas atmaksāšanas garantijas vēstuli, kura izsniegta par labu atbildīgajai iestādei, un kredītiestādes izsniegtā garantija ir spēkā vismaz divus kalendāra mēnešus pēc projekta īstenošanas termiņa un satur nosacījumus par līdzekļu atmaksāšanu pēc pirmā pieprasījuma, ja finansējuma saņēmējs neizpilda šajos noteikumos vai projekta līgumā noteiktās saistības (attiecināms uz komersantiem un citu juridisku vai fizisku personu dibinātām izglītības iestādēm, kultūras institūcijām, kuras papildus pamatdarbībai veic citu saimniecisko darbību, un ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (izņemot ārstniecības iestādes, kuras ir valsts budžeta iestādes un kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus))."

58. Papildināt noteikumus ar 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Projektu iesniegumus, kuri iesniegti konkursa otrajā kārtā līdz 2012.gada 31.decembrim, īsteno atbilstoši to iesniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

59. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

60. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu (2.pielikums).

61. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

62. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

63. Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).

64. Izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

"1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk - CO2) emisijas samazinājumu raksturo starpība starp CO2 emisijas ietaupījumu, kas sasniedzams, īstenojot projektu, un esošo situāciju ražošanas ēkā.

2. CO2 emisijas samazinājuma aprēķinā izmanto šādus emisijas faktorus:

2.1. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, siltumenerģijas ražošanā pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām (tai skaitā centralizētās siltumapgādes sistēmas) uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram - 0,264 kgCO2/kWh (turpmāk - vidējais emisijas faktors);

2.2. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, elektrotīklā nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram - 0,397 kgCO2/kWh, kas raksturo CO2 ietaupījumu, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību ar fosilajiem energoresursiem un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam elektrotīklā.

3. Vidējais emisijas faktors raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts atmosfērā, saražojot 1 MWh siltumenerģijas. Vidējais emisijas faktors ir aprēķināts atbilstoši kopējām emisijām Latvijā pārveidošanas sektorā (katlumājas un koģenerācijas stacijas), kas attiecinātas pret centralizētās siltumenerģijas gala patēriņu - vidējo vērtību laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam -, koriģējot indikatora vērtību par koģenerācijas stacijās izmantoto kurināmā daudzumu, kas patērēts elektroenerģijas ražošanai, t.i., neņemot vērā CO2 emisijas, kas radušās, ražojot elektroenerģiju.

4. Ja ēkai centralizēto siltumapgādi un karsto ūdeni nodrošina ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors nekā vidējā emisijas faktora noteiktā vērtība, var izmantot emisijas faktoru, ko nosaka siltumtīkla operators, izmantojot kurināmā emisijas faktorus atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai un zudumus tīklā. Projekta iesniedzējam ir dokumentāri jāpierāda šāda emisijas faktora izmantošana. Faktiskās emisijas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E - CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2 - vidējais emisijas faktors 0,264 (kgCO2/kWh) vai emisijas faktors, kas noteikts atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Siltumsūknim emisijas faktoru aprēķina atbilstoši šā pielikuma 8.punktam;

Qpat - patērētais siltumenerģijas apjoms ēkā (kWh/gadā). Ja, īstenojot projektu, ir plānots aizstāt visu patērēto siltumenerģijas apjomu ēkā ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, aprēķina patērētās siltumenerģijas vismaz divu pēdējo noslēgto kalendāra gadu vidējo rādītāju. Ja, īstenojot projektu, ir plānots daļēji aizstāt patērēto siltumenerģijas apjomu ēkā ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, norāda plānoto saražojamo siltumenerģijas apjomu.

5. Ja ēkā siltumapgādi un karsto ūdeni nodrošina autonomā (lokālā) apkure vai centralizētās siltumapgādes sistēmas operators veic siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju nomaiņu, pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, projekta iesniedzējs izmanto attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Faktiskās emisijas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E - CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2 - CO2 emisijas faktors (kgCO2/kWh) atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Siltumsūknim emisijas faktoru aprēķina atbilstoši šā pielikuma 8.punktam;

Qsar - saražotais siltumenerģijas apjoms (kWh/gadā). Ja, īstenojot projektu, ir plānots aizstāt visu saražoto siltumenerģijas apjomu ēkā ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, aprēķina saražotās siltumenerģijas vismaz divu pēdējo noslēgto kalendāra gadu vidējo rādītāju. Ja, īstenojot projektu, ir plānots daļēji aizstāt saražoto siltumenerģijas apjomu ēkā ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, norāda plānoto saražojamo siltumenerģijas apjomu;

ŋ - aizvietojamās sadedzināšanas iekārtas (katlumājas, koģenerācijas stacijas) lietderības koeficients, kas ir 0,9, ja izmanto dabasgāzi vai dīzeļdegvielu, un 0,85, ja izmanto citus kurināmā veidus. Projekta iesniedzējs var izmantot zemāku lietderības koeficienta vērtību, ja tas tiek dokumentāri pierādīts.

6. Ja projektā paredzēta biomasas koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas vai saules fotoelektrisko paneļu būvniecība vai uzstādīšana un plānoto saražoto elektroenerģijas apjomu paredzēts pārdot, tad CO2 emisijas ietaupījuma apjomu aprēķina arī par plānoto pārdoto elektroenerģijas apjomu. Nododot ekspluatācijā biomasas koģenerācijas staciju, vēja elektrostaciju vai saules fotoelektriskos paneļus, jābūt noslēgtam līgumam ar elektroenerģijas pircēju un iekārtām jābūt pieslēgtām elektrotīklam.

7. Ja projektā paredzēta biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība, tad CO2 emisijas ietaupījumu aprēķina tikai projektā iekļautās ēkas gan plānotajai aizstātajai siltumenerģijas daļai, kas saražota no fosilajiem energoresursiem, atbilstoši šā pielikuma 5.punktam, gan plānotajai aizstātajai elektroenerģijas daļai atbilstoši šā pielikuma 11.punktam.

8. Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltumsūknim aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

ECO2 - CO2 emisijas faktors siltumsūknim (kgCO2/kWh);

ECO2silt - vidējais emisijas faktors 0,264 (kgCO2/kWh) vai emisijas faktors, kas noteikts atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai;

ECO2ee - elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors 0,397 (kgCO2/kWh);

k - siltumsūkņa transformācijas koeficients.

1.tabula

Oglekļa dioksīda emisijas faktors

Nr.
p.k.

Enerģijas iegūšanā izmantotā kurināmā veids

ECO2 (kgCO2/kWh)

1.

Dabasgāze

0,201

2.

Sašķidrinātā gāze (propāns, butāns)

0,225

3.

Kūdra (40 % mitrums)

0,374

4.

Kūdras briketes

0,342

5.

Akmeņogles

0,332

6.

Kokss

0,313

7.

Dīzeļdegviela

0,266

8.

Degvieleļļa (mazuts)

0,276

9.

Degakmens eļļa

0,272

10.

Autobenzīns

0,247

11.

Petroleja

0,257

9. Ja siltumenerģija tiek nodrošināta, izmantojot iekārtas (piemēram, elektriskie boileri, elektriskie radiatori), kurām elektroenerģiju ražo no fosilajiem energoresursiem, CO2 emisijas samazinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E - CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2 - elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors 0,397 (kgCO2/kWh);

Qe - iekārtu patērētais elektroenerģijas apjoms (kWh/gadā). Ja, īstenojot projektu, ir plānots aizstāt visu patērēto elektroenerģijas apjomu, aprēķina patērētās elektroenerģijas vismaz divu pēdējo noslēgto kalendāra gadu vidējo rādītāju. Ja, īstenojot projektu, ir plānots daļēji aizstāt patērēto elektroenerģijas apjomu, norāda plānoto aizstājamo elektroenerģijas apjomu.

10. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts no elektroenerģijas patēriņa samazināšanas, nomainot vai uzlabojot ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E - CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2 - elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors 0,397 (kgCO2/kWh);

Qee - plānotais elektroenerģijas samazinājums pēc ražošanas tehnoloģiskās iekārtas nomainīšanas vai uzlabošanas (kWh/gadā).

11. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kuru plānots saražot no atjaunojamiem energoresursiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E - CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2 - elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors 0,397 (kgCO2/kWh);

Qeee - plānotais elektroenerģijas apjoms, kas saražojams no atjaunojamiem energoresursiem (kWh/gadā).

12. CO2 ekvivalentu biodegradablajiem atkritumiem aprēķina atbilstoši šā pielikuma 2.tabulai.

2.tabula

Oglekļa dioksīda ekvivalents biodegradablajiem atkritumiem

Nr.
p.k.

Atkritumu veids

Degradablā organiskā oglekļa daļa (DOC) atkritumos

DOC disimilētais (DOC(f))

CH4 atkritumu gāzē (F)

CH4 pussabrukšanas
periods (gadi)

Metāna rašanās koeficients (k)

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi

0,18

0,6

0,5

14

0,049510513

2.

Papīrs

0,4

0,5

0,5

23

0,030136834

3.

Dārzu, parku atkritumi

0,17

0,5

0,5

14

0,049510513

4.

Pārtikas atkritumi

0,15

0,5

0,5

12

0,057762265

5.

Koka atkritumi

0,4

0,5

0,5

14

0,049510513

6.

Tekstils

0,2

0,5

0,5

23

0,030136834

7.

Industriālie atkritumi

0,1

0,5

0,5

18

0,038508177

8.

Dūņas

0,185

0,5

0,5

14

0,049510513

Lo CH4_potencialā_emisija = MSWL × MCF × DOC × DOCF × F × 16/12;

CH4_radīts_gadā (t/gada) = Σx [(A × k × MSWL(x) × Lo (x))× e-k(t - x)];

CH4_gada_emisija(t) = [CH4(t) - R(t)] × (1 - OX);

CO2 = CH4_gada_emisija(t) × 21, kur

Lo - potenciālā ikgadējā metāna (CH4) emisija (t);

MSWL - ikgadējais apglabātais atkritumu daudzums (t);

MCF - metāna korekcijas faktors, kas atkarīgs no izgāztuves tipa. Apsaimniekotai izgāztuvei - 1;

DOC - degradablais organiskais ogleklis (0,18);

DOCF - DOC disimilētā frakcija (0,6);

F - metāna frakcija atkritumu gāzē (0,5);

R - atgūtais metāns (t);

CH4 - metāna reālā emisija (t);

A - normalizācijas faktors. A = (1-e-k)/k;

k - metāna rašanās koeficients (1/y) (0,05);

x - aprēķinu sākuma gads;

t - aprēķina gads;

R(t) - metāna atgūšana aprēķina gadā (t);

OX - oksidācijas faktors (noklusēti 0).

13. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" nolikums" 19.2.1.7.apakšpunktā minētajai aktivitātei aprēķina kā siltumnīcefekta gāzu emisiju starpību starp aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju, izmantojot atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģiju, un siltumnīcefekta gāzu emisiju, neizmantojot minēto tehnoloģiju.

14. CO2 emisijas samazinājums nedrīkst pārsniegt sākotnējos CO2 emisijas apjomus."

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

"1.1pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Finansējuma aprēķināšanas un pārmērīgās kompensācijas kontroles nosacījumi ārstniecības iestādēm

1. Ārstniecības iestāde (turpmāk - finansējuma saņēmējs) aprēķina proporciju, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai (turpmāk - infrastruktūras izmantošanas proporcija). Infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina atbalstāmajām aktivitātēm un piemēro projekta kopējam finansējumam, nosakot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instruments) un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, ņemot vērā, ka konkursa ietvaros atkarībā no projekta iesniedzēja veida var piemērot atšķirīgu finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbilstoši šādam aprēķinam:

1. 1. projekta kopējo publisko jeb finanšu instrumenta izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl_kop =

∑Ipubl_x

, kur

x


x - gadu skaits, kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;

Ipubl - attiecīgā gada publisko jeb finanšu instrumenta izmaksu maksimālais apmērs (latos);

1. 2. attiecīgā gada publisko jeb finanšu instrumenta izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl =

(Lv_y × Sy)

× 0,85 +

(Lm_y × Sy)

× AI

, kur

(Lv_y + Lm_y)

(Lv_y + Lm_y)


y - attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo aktivitāšu skaits;

S - attiecīgās atbalstāmās aktivitātes kopējās izmaksas (latos);

Lv - uz attiecīgo atbalstāmo aktivitāti attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);

Lm - uz attiecīgo atbalstāmo aktivitāti attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);

AI - finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte atbilstoši noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktam;

1. 3. uz attiecīgo atbalstāmo aktivitāti attiecināmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai (turpmāk - laika sadalījums)) izmantošanas laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Lv =

∑(Pz × Lz × Prv_z)

× L'max , kur

∑(Pz × Lz)


z - ar attiecīgo atbalstāmo aktivitāti saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) skaits;

P - ar attiecīgo atbalstāmo aktivitāti saistītās infrastruktūras platība (m2);

L - ar attiecīgo atbalstāmo aktivitāti saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā);

Prv - ar attiecīgo atbalstāmo aktivitāti saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas proporcija (Lv/(Lv + Lm)) valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai (%);

L'max - attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā), ko nosaka kā vidējo stundu skaitu no saistītās infrastruktūras izmantošanas darba laika sākuma agrākās diennakts stundas līdz darba laika beigu vēlākajai diennakts stundai, reizinot ar 365 dienām;

1.4. uz attiecīgo atbalstāmo aktivitāti attiecināmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas laiku citu darbību veikšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Lm = L'max - Lv, kur

L'max - attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā), ko nosaka kā vidējo stundu skaitu no saistītās infrastruktūras izmantošanas darba laika sākuma agrākās diennakts stundas līdz darba laika beigu vēlākajai diennakts stundai, reizinot ar 365 dienām;

Lv - attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā).

2. Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu veic no konkursa trešās kārtas izsludināšanas dienas un 5 gadus pēc projekta īstenošanas, izmantojot iepriekšējo gadu datus par infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai. Infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu aktualizē ne retāk kā vienu reizi divos gados, izmantojot datus, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

3. Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar iekšējo normatīvo aktu, aprēķina rezultātus norāda atbilstoši šī pielikuma 9.punktā  minētajai veidlapai un pievieno vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu pielikumā. Apstiprināto iekšējo normatīvo aktu finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondam:

3.1. pēc projekta pabeigšanas kā pielikumu pārskatam par visu projekta īstenošanas periodu (noslēguma pārskatam), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

3.2. pēc projekta pabeigšanas kopā ar attiecīgo ikgadējo projekta rezultātu monitoringa pārskatu.

4. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas palielinās projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šī pielikuma 1.punktu, kopējās projekta attiecināmās izmaksas netiek palielināts.

5. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šī pielikuma 1.punktu aprēķinātais projekta kopējais publisko izmaksu maksimālais apmērs ir mazāks par piešķirto kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru (turpmāk - pārmērīga kompensācija), tad:

5.1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā monitoringa periodā (5 gadu periodā pēc projekta īstenošanas);

5.2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

5.3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo monitoringa pārskatu iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav.

6. Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru finansējuma saņēmējs izīrē citai ārstniecības iestādei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu  19.punktā minētās atbalstāmās aktivitātes finansēšanai no publiskiem līdzekļiem ir atbalstāmas, ievērojot infrastruktūras izmantošanas proporcijas noteikšanas kārtību, ja kumulatīvi izpildās šādi nosacījumi:

6.1. finansējuma saņēmējam noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, par ko ir noslēgts līgums, ievērojot normatīvo aktu prasības par atlīdzības maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

6.2. infrastruktūras īres maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

6.2.1. infrastruktūras īres maksas apmērs nepārsniedz saprātīgas peļņas un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma un kas tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras izīrēšanu;

6.2.2. saprātīga peļņa tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma;

6.2.3. saprātīgas peļņas aprēķināšanai tiek izmantota saprātīgas peļņas norma, kuru līdz kārtējā gada 1.janvārim Veselības ministrija publicē Veselības ministrijas mājaslapā internetā (http://esfondi.vm.gov.lv) un kura tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:

Pnorma= PN-4+ PN-3+ PN-2 x 100%, kur
AN-4+ AN-3+AN-2

Pnorma - saprātīgas peļņas norma procentos;

PN-X - vidējais peļņas apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (latos);

AN-X - vidējais apgrozījuma apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (latos);

6.3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras īres maksas aprēķinu.

7. Finansējuma saņēmējs nosaka darba laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā (ja attiecīgo darba laiku var noteikt) un uzskaita minēto informāciju.

8. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, attiecīgajiem ienākumiem jāatbilst šī pielikuma 6.punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka dokumentācija, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru, tiek saglabāta desmit gadus pēc projekta aktivitāšu īstenošanas un ir pieejama Vides investīciju fondam, kas veic šī pielikuma 1.punktā minētā infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķina kontroli.

9. Finanšu instrumenta izmaksu maksimālā un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma minimālā apjoma aprēķins (LVL)

Kopējais finansējums (LVL)

Maksimālais finanšu instrumenta finansējums (LVL)

Minimālais projekta iesniedzēja līdzfinansējums (LVL)

Atsauce uz finansējuma saņēmēja iekšējo normatīvo aktu, ar kuru apstiprināts informāciju pamatojošs aprēķins

1

2

3 = 1 - 2

4

     

"

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

"3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" iesnieguma veidlapa

 

Projekta nosaukums

 

 

   
 

Projekta iesniedzējs

 

 


Aizpilda Vides investīciju fonds

 

Projekta iesnieguma identifikācijas numurs

 

 

 

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums

 

 


Projekta iesnieguma apstiprināšanas datums
 

 

Iesniedzamie dokumenti

Nr.
p.k.

Dokumenta nosaukums

Lappuse

Atzīmē nepieciešamo

1.

Aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi) 3.pielikums)  

 

Papildus iesniedzamie dokumenti

   

2.

Atjaunojamos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas (noteikumu 19.2.1.apakšpunkts) apraksts, kas ietver vismaz projekta iesniegumā iekļauto tehnisko rādītāju pamatojumu, ekonomisko pamatojumu, informāciju par tehnoloģijas atrašanās vietu, informāciju par energoresursu un to raksturojošiem rādītājiem. Ja projekta ietvaros plānota koģenerācijas stacijas būvniecība, papildus minētajai informācijai norāda arī primāro energoresursu ietaupījuma aprēķinu atbilstoši noteikumu 12.8.apakšpunktam, koģenerācijas procesā plānoto saražoto siltumenerģijas un elektroenerģijas apjomu gadā megavatstundās (MWh), koģenerācijas procesā saražoto siltumenerģijas apjomu megavatstundās (MWh), kas tiks izmantots saimnieciskajā darbībā koģenerācijas stacijas ražošanas cikla nodrošināšanai, koģenerācijas procesā saražoto siltumenerģijas apjomu megavatstundās (MWh), kas tiks izmantots saimnieciskajā darbībā cita ražošanas cikla vai produktu ražošanas nodrošināšanai (katram ražošanas ciklam norāda nosaukumu un plānoto izmantoto siltumenerģijas apjomu megavatstundās (MWh)) (ja attiecināms)  

3.

Sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudits (kopija)  

4.

Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja projekta aktivitātes īsteno ēkas norobežojošajās konstrukcijās  

5.

Būvniecības tāmes, ražošanas tehnoloģisko iekārtu specifikācijas (ja attiecināms) un projekta aktivitāšu tāmes atbilstoši projekta iesniegumā un ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs izvēlējies veikt projekta mērķa sasniegšanai, izmantojot finanšu instrumenta finansējumu  

6.

Būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) atbilstoši ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, vai būvvaldes izziņa, ka projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja vai šajā punktā minētie dokumenti  

7.

Apliecinoši dokumenti (kopijas) par vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas patērēto elektroenerģijas un saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ražošanas ēkā vai teritorijā, kurā plānotas projekta aktivitātes, norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas (MWh)). Iesniedz arī dokumentus (kopijas), kas apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinošus dokumentus  

8.

Zvērināta revidenta atzinums par noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008), 21.pantam (ja attiecināms). Atzinumā iekļauj attiecināmo izmaksu aprēķinu  

9.

Lēmums par projekta īstenošanu un papildus iesniedzamie dokumenti saskaņā ar noteikumu 28.8. un 28.14.apakšpunktu  

10.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms)  

11.

Pilnvara attiecīgajai personai parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms)  

12.

Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par darbiem projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai (ja attiecināms)  

13.

Līgums par siltumenerģijas pārdošanu (kopija), ja projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodam 35.3 (ja attiecināms)  

14.

Līgums (kopija) par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu atbilstoši noteikumu 61.punktā minētajām prasībām (ja attiecināms)  

 

1.sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Projekta iesniedzēja nosaukums  
1.1.2. Projekta iesniedzēja darbības forma sīkais (mikro) komersants

mazais komersants

vidējais komersants

lielais komersants

izglītības iestāde

 ārstniecības iestāde

kultūras institūcija

1.1.3. PVN maksātājs

1.1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  
1.1.5. Juridiskā adrese Iela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.2.1. Vārds, uzvārds  
1.2.2. Amats  
1.2.3. Tālrunis  
1.2.4. Fakss  
1.2.5. E-pasts  

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

1.3.1. Vārds, uzvārds  
1.3.2. Amats  
1.3.3. Tālrunis  
1.3.4. Fakss  
1.3.5. E-pasts  

1.4. Projekta iesniedzēja atbilstība

Īsi aprakstīt projekta iesniedzēja atbilstību noteikumu prasībām, tai skaitā sniegt pamatojumu sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijas piemērošanai attiecībā uz konkrēto iesniedzēju, sniegt informāciju par komercdarbības periodu, norādīt projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas NACE kodiem 10-33, 35.3, 45-47.99, 85.1-85.6, 86.1-86.9, 87.2 un 90-91.04 un kuras projekta iesniedzējs veic ēkā/teritorijā, kurā plānotas projekta aktivitātes vai plāno veikt minētajā ēkā/teritorijā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas (ne vairāk kā 2000 zīmes)

 

 

 

2.sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Konkursa ietvaros plānotā projekta aktivitāte

Ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju (noteikumu 19.1.apakšpunkts)

Ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai (noteikumu 19.2.apakšpunkts)

2.1.1. Projekta mērķis

Formulēt projekta mērķi (ne vairāk kā 500 zīmes)

 

 

2.2. Projekta kopsavilkums

2.2.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā

Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību un visas projekta aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 1500 zīmes)

 

 

2.2.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā

Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un visas projekta aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 1500 zīmes)

 

 

2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums

Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas, un pamatot to risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta plānotās darbības, raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus un pamatojot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai (ne vairāk kā 6000 zīmes)

 

 

2.4. Projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamie iepirkumi

Projektā plānoto publisko iepirkumu raksturojums

Nosaukt un aprakstīt projekta ietvaros plānotos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (ne vairāk kā 2000 zīmes)

 

 

2.5. Norādīt galveno ražošanas tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģiju specifikāciju, kuras izmanto atjaunojamos energoresursus

Katli, turbīnas, ģeneratori, tīklu ūdens sildītāji, tīklu ūdenssūkņi, kurināmā padeves iekārtas, saules kolektori, siltumsūkņi, palīgiekārtas pamatiekārtu darbināšanai

Nr.
p.k.

Iekārtas

Skaits

Svarīgākie tehniskie rādītāji

1.

        

2.

        

... 

        

2.6. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (vismaz piecus gadus)

(ne vairāk kā 6000 zīmes)

 

 

2.7. Ēku raksturojums (ja nepieciešams, tabulu var paplašināt)

Neattiecas uz projekta iesniedzēju, ja tas ir centralizētās siltumapgādes sistēmu operators, kā arī ja projektā plānota tikai karstā ūdens apgāde un papildu ieguldījumu veikšana atbilstoši noteikumu 19.1.2.apakšpunktam

Nr.
p.k.

Ēkas parametri

Raksturlielumi

1. Ēkas nosaukums  
1.1. Adrese un kadastra numurs  
1.2. Ēkas funkcija  
1.3. Kopējā apsildāmā platība

m2

2. Kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei

kWh/gadā

3. Siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā uz 1 m2 apsildāmās platības

kWh/m2

4. Ēkas klasifikācija:  
4.1. ēka, kurā komersants veic noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību (jānorāda ēkas kods saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju")

4.2. ēka, kuru izmanto izglītības iestāžu vajadzībām (izglītības iestādes telpas, sporta telpas, dienesta viesnīcas)

4.3. ēka, kurā nodrošina valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu

4.4. ēka un teritorija plašizklaides pasākumiem, muzejs, bibliotēka vai cita kultūras institūciju ēka

2.8. Projekta īstenošanas vieta - nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese

(ne vairāk kā 100 zīmes)

 

 

2.9. Projekta īstenošanas laiks

Plānotais projekta ieviešanas laiks pilnos mēnešos

 
   

Projekta pabeigšanas datums

 

2.10. Projekta īstenošanas laika grafiks

Norādīt projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laiku (atzīmēt ar "x" atbilstošo gadu un mēnesi). Projekta īstenošanas pirmā gada pirmais mēnesis ir mēnesis, kad noslēgts projekta līgums. Indikatīvais projekta līguma noslēgšanas laiks konkursa trešajā kārtā ir 2013.gada augusts

Nr.
p.k.

Aktivitātes nosaukums

Gadi un mēneši

projekta īstenošanas pirmais gads
(2013)

projekta īstenošanas otrais gads
(2014)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.                                                
2.                                                
3.                                                
..                                                

2.11. Projektā sasniedzamie rādītāji

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins par projekta aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs izvēlējies projekta mērķa sasniegšanai, jānorāda atbilstoši ēkas energoaudita pārskatam.

Finansējuma apmēru nosaka latos un santīmos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir līdz "5" (ieskaitot), vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir "6" vai lielāks.

Projekta iesniegumā un energoaudita pārskatā oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu norāda kilogramos (kgCO2), skaitļus nenoapaļo un norāda ar divām zīmēm aiz komata.

Aprēķinos kwh/m2 gadā jānorāda gan uz faktisko ēkas augstumu, gan uz pārrēķināto ēkas augstumu (ja attiecināms pārrēķinātais).

Nr.
p.k.

Rādītājs

Rezultāts

Mērvienība

I.

Ēkas adrese:

1.

CO2 emisiju samazinājums gadā  

kg CO2 gadā

2.

Efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projekta ēkai pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu)*  

kgCO2/Ls gadā

3.

Siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei (ja attiecināms)  

kWh/m2

II.

Ēkas adrese:

1.

CO2 emisiju samazinājums gadā  

kg CO2 gadā

2.

Efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projekta ēkai pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu)*  

kgCO2/Ls gadā

3.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei atbilstoši apkurināmo telpu platībai (ja attiecināms)  

kWh/m2

Kopā:
projekta CO2 emisiju samazinājums gadā  

kg CO2 gadā

projekta efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu)*  

kgCO2/Ls gadā

Piezīmes.
1. Ja nepieciešams, tabulu var papildināt.
2. * Ja projektā ir vairākas ēkas/teritorijas, efektivitātes rādītāju aprēķina katrai atsevišķi un norāda tabulas I daļas 2.punktā, II daļas 2.punktā, bet, aprēķinot projekta efektivitātes rādītāju kopā, CO2 emisiju samazinājuma summu gadā izdala ar kopējo pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu.

2.12. Projekta ietvaros sasniedzamā oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma pamatojums un aprēķins

Pamatot projekta ietvaros sasniedzamo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu un parādīt tā aprēķinu saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā norādīto metodi (ne vairāk kā 5000 zīmes) un energoauditu vai parādīt to tabulas veidā, norādot gala rezultātu atbilstoši energoauditam

 

Enerģijas ietaupījums (kwh/gadā)

Emisijas faktors ECO2 (kgCO2/kWh)

Oglekļa dioksīda samazinājums (kg CO2)

Siltumerģija (kopā)      
Elektroenerģija (kopā)      
Citi      

Aprēķins saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā norādīto metodi (ne vairāk kā 5000 zīmes)

 

 

2.13. Finansējuma nepieciešamības pamatojums (aizpilda tikai lielie komersanti)

Nr.
p.k.

Finansējuma nepieciešamība

Skaidrojums
(ne vairāk kā 1000 zīmes)

2.13.1.  projektam iztērētās kopsummas pieaugums: finansējuma saņēmēja projektā veikto ieguldījumu pieaugums; izmaiņas projekta budžetā (ja nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos); izmaiņas izdevumos, ko finansējuma saņēmējs velta projektam proporcionāli kopējam apgrozījumam  
2.13.2.  projekta apjoma pieaugums: no projekta sagaidāmo pakalpojumu pieaugums  
2.13.3.  projekta darbības jomas paplašināšanās: kopējo projekta izmaksu pieaugums (nesamazinoties finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuriem uzdots strādāt ar projektu saistītā jomā  
2.13.4.  projekta izpildes ātruma pieaugums: nepieciešams īsāks laiks līdz projekta pabeigšanai salīdzinājumā ar to, ja šo pašu projektu izpildītu bez publiskā finansējuma  

 

3.sadaļa - Projekta ieviešana

3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte

Raksturot projekta iesniedzēja pieredzi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju līdzīga mēroga un specifikas projektu ieviešanā, kā arī būvniecības darbu organizēšanā un vadīšanā. Norādīt pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanas paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un videi draudzīgas būvniecības darbu organizēšanā (ja tāda ir) (ne vairāk kā 2000 zīmes)

 

 

3.2. Projekta ieviešanas riski

Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (ne vairāk kā 1000 zīmes)

 

 

3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai

Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (ne vairāk kā 1000 zīmes)

 

 

3.4. Projekta ietekme uz vidi

Novērtēt projekta ieviešanas ietekmi uz vidi, aprakstīt esošo vides stāvokli, norādīt, vai un kādā veidā projekta ieviešanas laikā tiks ietekmēta vide, kādā veidā tiks mazināta negatīvā ietekme, ja tāda tiek prognozēta (ne vairāk kā 1000 zīmes)

 

 

3.5. Projekta ietekme uz iedzīvotājiem

Novērtēt projekta ieviešanas ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem (ne vairāk kā 1000 zīmes)

 

 

3.6. Projektā paredzētie avansa un starpposmu maksājumi (neaizpilda valsts budžeta iestādes)

3.6.1. Avansa maksājums

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu

3.6.2. Starpposma maksājums

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu

 

4.sadaļa - Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumu veidi

Atzīmēt, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā

Ievieto savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu  
Izvieto informatīvu plāksni par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu pie katras ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes  

 

5.sadaļa - Projekta finansēšanas rādītāji

5.1. Projekta iesniedzēja dati par finanšu apgrozījumu (attiecas uz komersantiem)

Nr.
p.k.

Gads

Neto apgrozījums (LVL)

1.

2010

 

2.

2011

 

3.

2012

 

5.2. Projekta finansēšanas plāns

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas*

Attiecināmās izmaksas

Finanšu instrumenta finansējums

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

 

1 = 2 + 3

2

3 = 4 + 6

4

5 = 4 / 3 (%)

6

7 = 6 / 3 (%)

Ēka nr.1              
Ēka nr.2              

..**

             
2013              
2014              
Kopā        

***

   

Piezīmes.
1. * Neattiecināmo izmaksu pozīcijā tiek iekļauts arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja to var atgūt no valsts budžeta, un izmaksas, kas rodas kā starpība, papildus veicot ieguldījumu izmaksu aprēķinus, kā arī izmaksas, kuru lielums pārsniedz noteikumu 21.3.apakšpunktā minēto lielumu.
2.** Par līgumu summām, kurās ir ietvertas vairākas ēkas, bet katrai ēkai nav atšifrētas summas, tiek pieņemts proporcionāls aprēķins.
3. *** Ja projekta ietvaros ir iekļautas konsultāciju izmaksas (noteikumu 20.1.1. un 20.2.1.apakšpunkts) kā attiecināmās izmaksas, tad aili neaizpilda (attiecas uz sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem).

5.3. Projekta izmaksu tāme

Sk. iesnieguma veidlapas 1.pielikumu

5.4. Tehniskā analīze

Sk. iesnieguma veidlapas 2.pielikumu

 

6.sadaļa - Apliecinājums

Projekta iesniedzēja  
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona  

,

  

(vārds, uzvārds)

 
 

 

 

(amats)


Apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā   :
 

(dd.mm.gggg.)

 

6.1. projektā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un projekta ieviešanai pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta aprakstu un ievērojot noteikumus;

6.2. projekta iesniedzējs - komersants - atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikuma 2.punktā, vai lielā komersanta definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā, un lielā komersanta projekts atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktā minētajiem kritērijiem (ja attiecināms);

6.3. projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta izglītības iestāde vai tās dibinātājs (ja attiecināms);

6.4. projekta iesniedzējs ir ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (ja attiecināms);

6.5. projekta iesniedzējs ir kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana (ja attiecināms);

6.6. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkās vai uz zemes, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma tiesības ir nostiprinātas vai līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas, vai arī projekta iesniedzējs līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai iesniegs atbildīgajā iestādē ilgtermiņa nomas līgumu, kurā ir noteikts termiņš, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas;

6.7. projekta iesniedzējam ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi vai projekta iesniedzējam būs pieejams kredīts projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmērā;

6.8. projekta iesniegumu parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības;

6.9. projekta iesniegumā plānotās finanšu instrumenta finansētās attiecināmās izmaksas netiek un nav tikušas finansētas no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, un nepārklājas ar aktivitātēm un attiecināmām izmaksām, kas tiek finansētas no finanšu instrumentiem;

6.10. projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem 10-33, 35.3 vai 45-47.99, 86.1-86.9 un 87.2, un projekta iesniedzējs saimniecisko darbību veic ēkā, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes, vai plāno veikt minētajā ēkā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas (ja attiecināms);

6.11. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot iekārtās, kas nav iesaistītas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu";

6.12. projekta iesniedzējs nav komersants, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju un plāno ražot enerģiju no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju;

6.13. projekta iesniedzējs nav kapitālsabiedrība, kuras dalībnieks ir juridiska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijiem ir atzīta par atbilstīgu lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību un kuras biedri ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju, un kura plāno ražot enerģiju no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju (ja attiecināms);

6.14. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

6.15. projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot:

6.15.1. ēkās, kurās komersants veic noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību un kurās vismaz divus pēdējos noslēgtos kalendāra gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta jebkāda saimnieciskā darbība, vai uzņēmumu teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta īstenošanas laikā (ja attiecināms);

6.15.2. ēkās vai teritorijās, kuras izmanto izglītības iestāžu vajadzībām (ja attiecināms);

6.15.3. ēkās vai teritorijās, kurās nodrošina valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms);

6.15.4. ēkās un teritorijās plašizklaides pasākumiem, muzejos un bibliotēkās un citās kultūras institūciju ēkās;

6.16. pret projekta iesniedzēju nav vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai projektiem saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

6.17. projektā paredzētās aktivitātes nav plānots īstenot kādā no neatbalstāmajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktam. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, projekta iesniedzējs nodrošinās atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

6.18. projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam un uz to neattiecas noteikumu 13.9. un 13.10.apakšpunktā minētie nosacījumi.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

6.19. projektā paredzētās aktivitātes nav un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

6.20. izglītības iestādes projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kurā vismaz 85 % no ēkas platības nodrošina izglītības funkciju īstenošanu (ja attiecināms), un, ja izglītības iestāde gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības veikšanas (piemēram, dienesta viesnīcas nodrošināšana, ēdināšanas pakalpojumi), ieņēmumi tiek ieguldīti izglītības iestādes pamatdarbības nodrošināšanā;

6.21. ārstniecības iestādes, kura ir valsts budžeta iestāde, projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkā, kurā vismaz 95 % no ēkas platības nodrošina valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un, ja ārstniecības iestāde gūst ieņēmumus no citas saimnieciskās darbības veikšanas attiecīgajā ēkā, ieņēmumi tiek ieguldīti ārstniecības iestādes pamatdarbības nodrošināšanā;

6.22. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas būs radušās, ievērojot noteikumu 23.5., 23.6., 23.6.1, 23.6.2 un 23.7.apakšpunktā minētos nosacījumus;

6.23. iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām, atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības principiem;

6.24. projektā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli vai dokumentu oriģinālu atvasinājumi, kuri izgatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

6.25. jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies projekta ieviešanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem, citas iestādes vai privātpersonas nodrošinātiem finanšu līdzekļiem;

6.26. būs pieejami brīvi finanšu līdzekļi vai kredīts projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmērā (attiecas uz komersantiem).

Apliecinu, ka pēc projekta ieviešanas:

6.27. ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, attiecīgie projekta objekti atbilstoši projekta mērķiem tiks ekspluatēti ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām;

6.28. turpmāko piecu gadu laikā projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona katru gadu līdz 31.janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu;

6.29. ēka, kurā veiktas projekta aktivitātes, piecus gadus tiks ekspluatēta, nemainot lietošanas veidu un ēkas klasifikāciju, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus un ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, kuras uzstādītas projekta aktivitātes ietvaros vai kurās ir veiktas projekta aktivitātes, netiks demontētas;

6.30. piecus gadus izglītības iestādes ēkas, kurās tiks īstenotas projekta aktivitātes, izmantos izglītības funkciju nodrošināšanai, ēkām netiks mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, netiks demontētas;

6.31. piecus gadus ārstniecības iestādes ēkas, kurā īstenotas projekta aktivitātes, izmantos valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un ēkai netiks mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, netiks demontētas;

6.32. piecus gadus kultūras institūcijas ēkas, kurā īstenotas projekta aktivitātes, izmantos kultūras vērtību radīšanai, izplatīšanai vai saglabāšanai un ēkai netiks mainīts lietošanas veids un ēkas klasifikācija, un tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, netiks demontētas.

Piekrītu, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasa izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu parādiem, tai skaitā par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem.

Apzinos, ka projekta iesniegumu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesnieguma veidlapa, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīta, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka tad, ja apliecinājumā sniegtā informācija būs nepatiesa, pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts  
Datums  

(dd.mm.gggg.)


Piezīme. Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


Iesnieguma veidlapas 1.pielikums

Izmaksu tāme

Izmaksu tāmē izmaksas atspoguļo katrai ēkai atsevišķi (apakšailēs vai atsevišķās izmaksu tāmēs), ja projektā ir vairākas ēkas, un norāda izmaksu tāmi visam projektam kopā.

Finansējuma apmēru nosaka latos un santīmos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir līdz "5" (ieskaitot), vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir "6" vai lielāks;

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (bez PVN)

Izmaksas kopā, LVL (bez PVN)

Izmaksas kopā, LVL (ar PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās2 (t.sk. PVN)

bez PVN

ar PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no kopējām attiecināmajām izmaksām1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei
1. Tehniskās apsekošanas atzinuma izmaksas, izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ražošanas tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī zvērināta revidenta atzinuma sagatavošanas izmaksas                  
1.1. ...                  
2. Energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi - ēkas norobežojošo konstrukciju būvdarbu izmaksas              

N/a

 
2.1. ...                  
3. Ventilācijas sistēmas renovācijas darbu izmaksas              

N/a

 
3.1. ...                  
4. Iekārtu un sistēmu, kas paredzētas efektīvai siltuma otrreizējai izmantošanai, iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas              

N/a

 
4.1. ...                  
5. Apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas un izbūves izmaksas, ja tās ir saistītas ar enerģijas ietaupījumu un oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu              

N/a

 
5.1. ...                  
6. Citu iekšējo inženiertīklu izbūves izmaksas, ja šo iekšējo inženiertīklu izbūve tieši saistīta ar noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm un norādīta noteikumu 28.5.apakšpunktā minētajos dokumentos un ēkas energoaudita pārskatā kā projekta mērķa sasniegšanai nepieciešamā aktivitāte              

N/a

 
6.1. ...                  
7. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās tiek uzskatītas par ieguldījumu izmaksām                  
7.1. ...                  
8. Energoefektivitāti paaugstinošu iekārtu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas              

n/a

 
8.1. ...                  
9. Neparedzētie izdevumi (izmaksu summa nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)                  

II.

Noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei
1. Konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā                  
1.1. ...                  
2. Atjaunojamo energoresursu izmantošanai paredzēto tehnoloģiju iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas              

N/a

 
2.1. ...              

N/a

 
3. Būvdarbu izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm, tai skaitā siltumenerģijas pārvades un sadales trašu būvniecība, kuru kopējais garums nepārsniedz 100 m, un tādu tehnoloģiju pieslēgšana elektriskajai sistēmai, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, ja elektropārvades līnija, elektroietaises (un tamlīdzīgi) paliek projekta iesniedzēja īpašumā                  
3.1. ...                  
4. Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās tiek uzskatītas par ieguldījumu izmaksām                  
4.1. ...                  
5. Neparedzētie izdevumi (izmaksu summa nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)                  
  Kopējās projekta izmaksas              

N/a

 

Piezīmes.
1 Lūdzam ievērot noteikumu 21.punktā minētos attiecināmo izmaksu ierobežojumus.
2 Neattiecināmo izmaksu pozīcijā tiek iekļauts arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja to var atgūt no valsts budžeta, un izmaksas, kas rodas kā starpība, papildus veicot ieguldījumu izmaksu aprēķinus. Ja nepieciešams, projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīcijas.


Iesnieguma veidlapas 2.pielikums 

Attiecināmo izmaksu aprēķins
(aktivitāte - ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai (noteikumu 19.2.apakšpunkts))

Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotā uzstādāmā jauda1, kW

Projektā plānotās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas investīcijas bez PVN, Ls

Projektā plānotās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas investīcijas bez PVN2, Ls/kWth vai Ls/kWel

Atjaunojamos energoresursus izmantojošo siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas3, Ls/kWth vai Ls/kWel

Fosilos energoresursus izmantojošo siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju investīcijas4, Ls/kWth vai Ls/kWel

Attiecināmās izmaksas5, Ls

1

2

3 = 2 / 1

4

5

6 = (3 vai 4 - 5) x 1

1.           
2.           
...          

Piezīmes.
1 Ja projektā plānots uzstādīt vairākas siltumenerģijas un/vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, informāciju aizpilda par katru no tām.
2 Rezultāts jānorāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
3 Dati atbilstoši noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.tabulai (Ls/kWth vai Ls/kWel).
4 Dati atbilstoši noteikumu 2.pielikuma 3. un 4.tabulai (Ls/kWth vai Ls/kWel).
5 Atbilstoši noteikumu 2.pielikuma 1.punktam tiek aprēķinātas attiecināmās izmaksas (Ls). Aprēķinot attiecināmās izmaksas, tabulas 3.aile jāizmanto, ja projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas bez PVN (Ls/kWth vai Ls/kWel) nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas atbilstoši jaudas diapazonam (noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.tabulas rādītāji). Tabulas 4.aile jāizmanto, ja projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel) pārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas atbilstoši jaudas diapazonam (noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.tabulas rādītāji).


Iesnieguma veidlapas 3.pielikums

Tehniskā analīze

1. Energoavota tehniskie rādītāji:

1.1. siltumenerģijas ražošanas iekārtām

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Prognozētais lielums

Esošais lielums1

1. Uzstādītā siltuma jauda

kW 

   
2. Lietderības koeficients:      
2.1. apkures periodā

%

   
2.2. vasarā

%

   
3. Pieslēgto vidējo siltumslodžu summa:      
3.1. apkures periodā

kW

   
3.2. vasarā

kW

   
4. Plānotie siltumnesēju parametri:      
4.1. tvaikam:

 

   
4.1.1. spiediens

MPa

   
4.1.2. temperatūra

°C

   
4.2. tīklu ūdenim:      
4.2.1. turpgaitas temperatūra

°C

   
4.2.2. atgaitas temperatūra

°C

   
5. Transformācijas koeficients siltumsūkņiem

-

   
6. Kurināmā veids

-

   
7. Kurināmā patēriņš

t vai m3

   

1.2. elektroenerģijas ražošanas iekārtām (koģenerācijas stacijām)

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Prognozētais lielums

Esošais lielums1

1. Uzstādītā elektriskā jauda

kW

   
2. Lietderības koeficients

%

   
3. Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt energoavotu

kV

   
4. Saražotais elektroenerģijas daudzums

kWh

   

2. Saražotais un patērētais enerģijas apjoms esošajās tehnoloģijās

Aizpilda, ja projekta ietvaros plānots aizstāt siltumenerģiju

Nr.
p.k.

Gads

Saražotais siltumenerģijas apjoms2, kWh

Patērētais siltumenerģijas apjoms2, kWh

Pārdotais siltumenerģijas apjoms2, kWh

1.

20__.

  

  

 

2.

20__.

  

  

 

3.

Vismaz divu pēdējo noslēgto kalendāra gadu vidējais rādītājs      

Piezīmes.
1 Aizvietojamās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas vismaz divu jebkuru iepriekšējo gadu vidējie rādītāji.
2 Jāpievieno apliecinoši dokumenti (kopijas) par vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ražošanas ēkā, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes, norādot datus pa mēnešiem (kilovatstundas). Pievieno arī dokumentus (kopijas), kas apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinošus dokumentus (noteikumu 28.6.apakšpunkts)."

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

"4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoaudita pārskats

adrese

 

(Objekta fotofiksācija)

 

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ēkas identifikācija

1.1.1. Adrese  
1.1.2. Ēkas kadastra numurs  
1.1.3. Ēkas klasifikācija  
1.1.4. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)  

1.2. Ēkas īpašnieks/nomnieks

1.2.1. Nosaukums  
1.2.2. Darbības sfēra  
1.2.3. Produkcijas veids  
1.2.4. Darbinieku skaits  
1.2.5. Reģistrācijas numurs  
1.2.6. Juridiskā adrese  
1.2.7. Kontaktpersona  
1.2.8. Kontakttālrunis  
1.2.9. Cita informācija  

1.3. Energoauditors

1.3.1. Vārds, uzvārds  
1.3.2. Sertifikāta numurs  
1.3.3. Uzņēmums*  
1.3.4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs*  
1.3.5. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)  

Piezīme. * Nenorāda ja energoauditors ir fiziska persona.

1.4. Dati par energoauditu

1.4.1. Ēkas apsekošanas datums  
1.4.2. Energoaudita pārskata numurs  

1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas

Vienības nosaukums

Laukums, tilpums (ja attiecināms)

Īss procesu apraksts

Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas **

Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms

kWh gadā

% no kopējā*

           
           
Kopā  

-

-

   

Piezīme. Ja energoefektivitātes novērtējumā un energoaudita pārskatā ir iekļauta informācija par daļu uzņēmuma, kurā nav atsevišķa energoresursu uzskaite, šajā daļā jāuzrāda visaptveroša uzņēmuma enerģijas bilance, norādot visas loģiskās vienības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kurās tiek patērēta/saražota enerģija, izņemot tā transporta vajadzībām patērētā enerģija, kas netiek patērēta ražošanas ēkās vai ražošanas kompleksa robežās. Jāiekļauj enerģijas bilancē arī vienība, par kuru sastādīts pārskats.
* kā daļa (%) no kopējā enerģijas nesēja patēriņa apjoma uzskaites robežās
** - ieteicams pievienot sagatavotu shematisku enerģijas plūsmu attēlojumu pa ēkām un procesiem uzskaites robežās.

PIEZĪME. Ja ēkā tiek veikta tikai apgaismojuma iekštelpās un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitātes uzlabošana, kuru darbība būtiski neietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu un nomaināmo/uzlabojamo iekārtu esošais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 20% no kopējā izmērītā elektroenerģijas patēriņa gadā, kā arī projektā plānotais kopējais finansējums nepārsniedz LVL 20 000,00 energoaudita pārskatā aizpildīt vismaz šādas sadaļas: 1.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 2.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 3.daļa - attiecināms aizpildīt 3.1. tabulu, 4.daļa - nav jāaizpilda, 5.daļa - nav jāaizpilda, 6.daļa - daļā 6.1. attiecināms aizpildīt 6.1.5., 6.1.6.un 6.1.7. punktu un to veidojošās kopsummas 6.1.8.punktā, kā arī aizpildīt 6.1.9.punktu. 6.3.5.punktā attiecināma visu sadaļu aizpildīšana. Pārējie punkti 6.daļā nav attiecināmi, 7.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 8.daļa - attiecināms aizpildīt 8.5., 8.6.un 8.7.punku un to veidojošās kopsummas 8.8.punktā, 9.daļa- nav jāaizpilda, Pielikums 1.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 2.daļa - nav jāaizpilda, Pielikums 3.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana). Citās pārskata daļās informācijas uzrādīšana nav obligāta. Ja projekts nekvalificējas šiem nosacījumiem, jāveic aprēķini un jāaizpilda visas energoaudita pārskata daļas.

2. Pamatinformācija par ražošanas tehnoloģisko procesu

2.1. Īsa ražošanas procesa anotācija (ietver informāciju par objektu, kurā plānoti energoefektivitātes pasākumi)

 

 

2.2. Informācija par ēkas noslogotību*

Darbības stundu skaits diennaktī   Darbības diennakšu skaits nedēļā  
Darbības nedēļu skaits gadā   Darbības mēnešu skaits gadā  

Piezīme. *Var norādīt dažādus laikus dažādiem procesiem.

2.3. Informācija par tehnoloģijām*

2.3.1. Ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un gaismekļi (dati par iekārtu elektroenerģijas patēriņu)

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums, tips (var grupēt līdzīgas iekārtas, ja to darbība ir vienlaicīga (piemēram, apgaismojuma grupas), norādot kopējo nominālo un kopējo vidējo svērto jaudu)

Ražošanas gads

Nominālā jauda**, kW

Vidējā svērtā jauda**, kW

Darba stundu skaits gadā, h

Enerģijas patēriņš, kWh

Daļa no kopējā elektroenerģijas patēriņa, %

1

             

2

             

3

             

...

             

KOPĀ

   

Piezīme. * Norāda visas iekārtas, kurās tiek patērēta un saražota enerģija. Ja iekārtā tiek enerģija saražota, gan patērēta, iekārtu jāuzrāda tabulās 2.3.1 un 2.3.2, to vienādi identificējot.
** Norāda iekārtas patērēto jaudu

2.3.2. Tehnoloģiskās iekārtas (dati par iekārtām, kurās tiek patērēti citi energonesēji)

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums, tips

Ražošanas gads

Nominālā jauda, kW

Izmantotais energonesējs

Darba stundu skaits gadā, h

Energonesēja patēriņš gadā (uzrādīt apjomu un mērvienību)

Iekārtas lietderības koeficients

Energonesēja patēriņš gadā (kWh)

Daļa no kopējā dotā energonesēja patēriņa, %

1

                 

2

                 

3

                 

...

                 
KOPĀ    

3. Pamatinformācija par ēku

3.1. Vispārīgā informācija

3.1.1. Konstruktīvais risinājums  
3.1.2. Ekspluatācijā nodošanas gads  
3.1.3. Stāvi 3.1.3.1. pagrabs _______ (ir/nav)
3.1.3.2. tipveida stāvi _______ (skaits)
3.1.3.3. tehniskie stāvi _______ (skaits)
3.1.3.4. mansarda stāvs _______ (ir/nav)
3.1.3.5. jumta stāvs _______ (ir/nav)
3.1.4. Kopējā aprēķina platība (m2)  
3.1.5. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) garums (m)  
platums (m)  
augstums (m)  
3.1.6. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi

N.p.k.

Gads

Pasākums

     
     
     
3.1.7. Cita informācija
 
3.1.8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas pielikumā uz ____ lp.

3.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

           

Aprēķina parametri apkures periodā*

Aprēķina parametri dzesēšanas periodā*

Nr.
p.k

Zonas numurs un nosaukums

Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums

Aprēķina Platība

Augstums, vidējais

Aprēķina tilpums

Temperatūra

Perioda ilgums

Gaisa apmaiņa

Aprēķina temperatūra

Perioda ilgums

Gaisa apmaiņa

Aprēķina

Āra gaisa

Aprēķina

Āra gaisa

m2

m

m3

°C

°C

dienas

1/h

°C

°C

dienas

1/h

 

ZONA 1

       

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

ZONA 2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

ZONA...

       

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
   

Kopā

 

-

   
   

Vidēji

-

  -

Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus

4. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

4.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

ZONA 1

Nr.
p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr.
p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

 

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā ZONA 1

 
ZONA 2

Nr.
p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr.
p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

 

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā

 
ZONA …

Nr.
p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr.
p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

 

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā ZONA ...

 

PAVISAM KOPĀ (konstrukcijas un termiskie tilti), HT (faktiskais) (W/K)

 
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HTR normatīvais*(W/K)  

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

5. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

5.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

5.1.1. Aprēķina parametri

Nr.p.k

Zonas numurs un nosaukums

Aprēķina. Tilpums

Aprēķina temperatūra

Gaisa apmaiņa*

Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K)

Ventilācijas sistēmas veids

Darbības ilgums

Enerģijas atgūšana, vidēji

 

m3

°C

1/h

W/K

 

h

%

Parametri apkures periodā
  ZONA 1, režīms 1**              
ZONA 1, režīms 2**              
  ZONA 2

 

 

 

 

     
  ZONA ...

 

 

 

 

     
Parametri dzesēšanas periodā
   ZONA 1              
   ZONA 2              
  ZONA ...              
Cita informācija:  

Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju
** ja zona tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un venilācijas režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus

5.1.2. Gaisa kondicionēšana - dati par iekārtām

N.p.k.

Iekārtas nosaukums, modelis

Ražošanas gads

Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Pārbaudes akts*

Pievienots (jā/nē)

Datums

           
           

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par dzesēšanas iekārtu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu.

5.1.3. Cita informācija

 

 

5.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā *

5.2.1. Aprēķina parametri

Nr.p.k

Zonas numurs un nosaukums

Iekšējie siltuma ieguvumi

Saules siltuma ieguvumi

Ieguvumu izmantošanas koeficients

Kopējie siltuma ieguvumi **

Metaboliskie

No apgaismojuma ierīcēm

No karstā ūdens sistēmas

No/uz AVK sistēmām

No/uz procesiem, priekšmetiem

 

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

 

kWh/m2

kWh gadā

Parametri apkures periodā    

 

ZONA 1, režīms 1**

 

 

 

 

         
ZONA 1, režīms 2**                  

 

ZONA 2

 

 

 

 

         

 

ZONA ...

 

 

 

 

         
Parametri dzesēšanas periodā    
   ZONA 1                  
   ZONA 2                  
  ZONA ...                  

Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu.
** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

5.2.2. Cita informācija

 

 

5.3. Siltuma piegāde/ražošana un pārvade

5.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

Iekārtas nosaukums, modelis

Ražošanas gads

Kurināmā veids

Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt arī mērvienību

Lietderības koeficients

Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Pārbaudes akts*

Pievienots (jā/nē)

Datums

               
               

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par apkures katlu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu.

5.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma   centralizēta siltumapgāde
  Atkarīgā pieslēguma shēma
  Neatkarīgā pieslēguma shēma
  lokāla siltumapgāde
5.3.3. Informācija par uzņēmuma energobilancē esošajiem, teritorijā izvietotajiem ārējiem siltumpārvades tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis)  
5.3.4. Cita informācija  

5.4. Siltuma sadale - apkures sistēma*

5.4.1. Apkures sistēma

 

vienas caurules

 

divu cauruļu
  cita tipa (norādīt: _____)
 

 

 

 

 
5.4.2. Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās  
5.4.3. Kopējais siltumtrases garums  
5.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  
5.4.5. Cita informācija  

Piezīme: * ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.

5.5. Karstā ūdens sadales sistēma

5.5.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)  
5.5.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)  
5.5.3. Karstā ūdens sagatavošana   sagatavošana siltummezglā
  centralizēta apgāde
  individuālā
5.5.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips   bez cirkulācijas
  ar cirkulāciju
5.5.5. Kopējais sadales shēmas cauruļu garums  
5.5.6. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  
5.5.7. Cita informācija  

6. Enerģijas patēriņš un uzskaite

6.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem)

Enerģijas patēriņa sadalījums*3

Izmērītie dati*1

Vidējais koriģētais*2 (kWh gadā)

Īpatnējais koriģētais*2 (kWh/m2 gadā)

Aprēķinātie dati *3

Siltumenerģija, vidējais kWh

Elektroenerģija, vidējais kWh

Kopējais vidējais (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

Siltumenerģija, vidējais kWh

Elektroenerģija, vidējais kWh

Kopējais vidējais (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

CO2 izmešu daudzums gadā kg

 

1

2

1+2=3

4=3/kopējā plat.

5

6

7

8

7+8=9

10=9/kopējā plat.

 
6.1.1. Apkurei                      
6.1.2. Karstā ūdens sagatavošanai                  
6.1.3. Dzesēšanai                  
6.1.4. Mehāniskajai ventilācijai                  
6.1.5. Apgaismojumam                  
6.1.6. Ražošanas procesu nodrošināšanai                  
6.1.7. Citi patērētāji*4                  
6.1.8. Kopā                  
6.1.9. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju  

Piezīme.
*1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem diviem gadiem (2011. un 2012.gadu) no tabulām 6.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 6.3.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot 6.1.9.daļā.
*2 Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.
*3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite.
*4 - norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma.

6.2. Kurināmā patēriņš* - norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti ražošanas, apkures, vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem - pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).

Gads

Sadalījums pa energoresursiem

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

Kurināmā veids

Mērvienība

Emisijas faktors

Zemākais sadegšanas siltums

20__                                  
20__                                  
20__                                  

Piezīme: iekļaut degvielu, kas patērēta procesu nodrošināšanai ražošanas telpās un ražošanas teritorijā, neiekļauj transporta vajadzībām patērēto degvielu materiālu transportēšanai ārpus ražošanas teritorijas.

6.3. Enerģijas patēriņa dati

6.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

6.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

6.3.3. Aukstā ūdens patēriņš

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
2012 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
Kopējais vidējais (m3 gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

6.3.4. Karstā ūdens patēriņš

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
2012 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
Kopējais vidējais (m3gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Karstā ūdens patēriņš, m3                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

6.3.5. Elektroenerģijas patēriņš

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

7. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

7.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

Nr.
p.k.

Pasākums*

Piegādātās enerģijas ietaupījums, kWh/gadā *

Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus

Apkurei

Dzesēšanai

Karstā ūdens sagatavošanai

Mehāniskajai ventilācijai

Apgaismojumam

Ražošanas procesu nodrošināšanai

Citi patērētāji

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

Aizvietotās/saražotās enerģijas daudzums***

Emisijas faktors **

1

                                 

2

                                 

...

                                 
 

KOPĀ

                               

* Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma ieviešana. Atbilstoši ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu - tas detalizēti jānorāda. Ja energoefektivitātes pasākums dotajā pozīcijā palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu.
** - ja Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 1.tabulā noteiktās CO2 faktoru vērtības ir koriģētas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 7.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprēķins jāuzrāda 7.2.daļā.
*** - Ja tiek veikti energoefektivitātes pasākumi un arī fosilās enerģijas aizvietošana, aizvietotās fosilās enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas aprēķināts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas

7.2. Izmantotie emisijas faktori (norādīt kādi emisijas faktori izmantoti katram kurināmajam, iekārtai. Ja veikts emisijas faktora aprēķins saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 7.punktu, uzrādīt emisijas faktora aprēķinu.)

 

 

7.3. Papildu pasākumi

Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas).

Pasākuma nosaukums

Pamatojums un apraksts

Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu

     
     

8. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums*

Esošā situācija (Aprēķinātie dati no 6.1. tabulas)

Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 7. sadaļu)

Starpība - CO2 emisiju samazinājums**

Kopējais patēriņš (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

CO2 emisija kgCO2 gadā

Kopējais patēriņš (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

CO2 emisija kgCO2 gadā

PATĒRIŅA SAMAZINĀJUMS

             
8.1. Apkurei              
8.2. Karstā ūdens sagatavošanai              
8.3. Dzesēšanai              
8.4. Mehāniskajai ventilācijai              
8.5. Apgaismojumam              
8.6. Ražošanas procesu nodrošināšanai              
8.7. Citi patērētāji***              

8.8. Kopā

             
AIZVIETOTĀ ENERĢIJA NO FOSILAJIEM RESURSIEM      

Aizvietotās enerģijas daudzums (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

 

CO2 emisiju samazinājums**

8.9. Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus      

8.10. Pavisam kopā

 

Energoauditors

_____________________________________________
(vārds, uzvārds)

_____________________________
(paraksts)

___________________________
(datums)

Piezīme Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, balstoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".
* datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.
** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumiem.

9. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums aprēķina zonās pārsniedz 3,5 m energoauditors veic siltumenerģijas patēriņa pārrēķinu apkurei uz augstumu 3,5 m visām zonām)

Kopējais aprēķina tilpums

Kopējais aprēķina tilpums dalīts ar 3,5

Enerģijas patēriņa prognoze apkurei (no 8.daļas "Apkurei")

Pārrēķinātais patēriņš apkurei uz laukuma vienību ar augstumu 3,5m (3.kolonna dalīta ar 2.kolonnu).

       
       

PIELIKUMS

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

 

 

2. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas

2.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

ZONA 1

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls (-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

 

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā

 
ZONA 2

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

 

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā

 
ZONA …

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

 

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā

 

PAVISAM KOPĀ (konstrukcijas un termiskie tilti), HT (prognozētais)

 
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HTR normatīvais*(W/K)  

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

2.2. Ventilācija ēkas zonās - sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas

2.2.1. Aprēķina parametri

Nr.
p.k

Zonas numurs un nosaukums

Aprēķina. Tilpums

Aprēķina temperatūra

Gaisa apmaiņa*

Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K)

Ventilācijas sistēmas veids

Darbības ilgums

Enerģijas atgūšana, vidēji

 

m3

°C

1/h

W/K

 

h

%

Parametri apkures periodā
  ZONA 1, režīms 1**              
ZONA 1, režīms 2**              
  ZONA 2

 

 

 

 

     
  ZONA ...

 

 

 

 

     
Parametri dzesēšanas periodā
   ZONA 1              
   ZONA 2              
  ZONA ...              

Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju
** ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus

2.2.2. Ventilācija un gaisa kondicionēšana - dati par uzstādāmajām iekārtām

N.p.k.

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas elektriskā jauda (kW)

Iekārtas ražība m3/h

Siltuma atgūšanas efektivitāte (%)

Plānotais patērētās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Plānotais saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Plānotais darba stundu skaits gadā

               
               

2.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā *

Nr.
p.k

Zonas numurs un nosaukums

Iekšējie siltuma ieguvumi

Saules siltuma ieguvumi

Ieguvumu izmantošanas koeficients

Kopējie siltuma ieguvumi **

Metaboliskie

No apgaismojuma ierīcēm

No karstā ūdens sistēmas

No/uz AVK sistēmām

No/uz procesiem, priekšmetiem

 

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

 

kWh/m2

kWh gadā

Parametri apkures periodā    
  ZONA 1, režīms 1**

 

 

 

 

         
ZONA 1, režīms 2**                  
  ZONA 2

 

 

 

 

         
  ZONA ...

 

 

 

 

         
Parametri dzesēšanas periodā    
   ZONA 1                  
   ZONA 2                  
  ZONA ...                  
Cita informācija  

Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu.
** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

3. Tehnoloģiskās iekārtas un apgaismojuma iekārtas pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas*

Nr.
p.k.

Iekārtas nosaukums, tips (var grupēt līdzīgas iekārtas, ja to darbība ir vienlaicīga (piemēram, apgaismojuma grupas), norādot kopējo nominālo un kopējo vidējo svērto jaudu)**

Pirms energoefektivitātes pasākumiem

Pēc energoefektivitātes pasākumiem

Starpība

Nominālā jauda, kW

Vidējā svērtā jauda, kW

Darba stundas gadā

Energo-patēriņš,
kWh

Nominālā Jauda, kW

Vidējā svērtā jauda, kW

Darba stundas gadā

Energopatēriņš, kWh

Energo-patēriņš, kWh

                     
                     
                     

KOPĀ

 

   

* nenorāda iekārtas, kuru darbība un energoresursu patēriņš netiek ietekmēts projekta ieviešanas rezultātā."

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

"5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

1. NEPRECIZĒJAMIE PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS un administratīvie KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā - atbilst
Nē - neatbilst
NA - vērtēšana nav attiecināma

N - kritērijs nav precizējams. Atbilstību kritērijam vērtē uz projekta iesniegšanas dienu. Ja saņemts negatīvs vērtējums, projektu noraida

1.1. Ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi) 3.pielikumam  

N

1.2. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta kultūras institūcija, izglītības vai ārstniecības iestāde vai iestādes dibinātājs.  

N

1.3. Projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā, kas ievietots slēgtā iepakojumā, vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu  

N

1.4. Papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un ir apliecināti ar laika zīmogu. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (attiecas uz projektiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā)  

N

1.5. Projekts ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā  

N

1.6. Projekts atbilst konkursa mērķim, un projekta iesniegumā norādītās aktivitātes plānots īstenot noteikumu 7.punktā norādītajā termiņā  

N

1.7. Projekts un tajā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu 11. un 19.punktā minētajām prasībām. To projekta aktivitāšu īstenošana, kurām nepieciešami vasaras klimatiskie apstākļi, netiek plānota ziemas mēnešos  

N

1.8. Projekts tiks īstenots Latvijas Republikas teritorijā, un projekta iesnieguma veidlapā ir norādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese  

N

1.9. Projekta iesniegums atbilst noteikumu 12.punktam (nevērtē atbilstību noteikumu 12.5.apakšpunktam; sk. 2.8.kritēriju)  

N

1.10. Uz projekta iesniedzēju neattiecas noteikumu 13.punktā minētie nosacījumi (nevērtē atbilstību noteikumu 13.5.apakšpunktam; sk. 2.2.kritēriju)  

N


2. PRECIZĒJAMIE PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS UN ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Jā - atbilst
Nē - neatbilst
NA - vērtēšana nav attiecināma

P - kritērijs ir precizējams.

Projekta atbilstības kritēriji
2.1. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja paraksta tiesīgs pārstāvis. Projekta iesniegumam pievienota pilnvara, kurā attiecīgā persona ir pilnvarota parakstīt projektu (ja attiecināms). Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta.  

P

2.2. Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latu  

P

2.3. Sniegts projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums, nosaukti un raksturoti projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamie iepirkumi, ir norādīta galveno iekārtu specifikācija un aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (vismaz piecus gadus)  

P

2.4. Projekta iesniegumā ir norādīts projekta īstenošanas laiks (mēnešos) un īstenošanas laika grafiks  

P

2.5. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta ieviešanas un vadības kapacitāte  

P

2.6. Projekta iesniegumā ir identificēti un raksturoti projekta ieviešanas riski un pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai  

P

2.7. Projekta iesniegumā ir raksturoti plānotie publicitātes pasākumi, un tie atbilst noteikumu 52.punktam  

P

2.8. Projekta iesniegums atbilst noteikumu 12.5.apakšpunkta prasībām  

P

2.9. Projektā sasniedzamie rādītāji (projekta CO2 emisiju samazinājums gadā un efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu)) ir aprēķināti atbilstoši noteikumu 9.punktam, kā arī ir sniegts oglekļa CO2 samazinājuma aprēķins un pamatojums projekta iesnieguma veidlapā un ēkas energoauditā.  

P

2.10. CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,6 kgCO2/Ls gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās, efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,6 kgCO2/Ls gadā katrā ēkā.  

P

2.11. Projekta iesniegumā norādītais finanšu instrumenta līdzfinansējums nav lielāks kā 600 000 latu  

P

2.12. Pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz noteikumu 15.punktā minēto lielumu  

P

2.13. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumi atbilst noteikumu 20., 21., 22. un 23.punktam  

P

2.14. Projekta attiecināmo izmaksu aprēķins ir atbilstošs noteikumu prasībām  

P

2.15. Projekta iesnieguma veidlapā ir sniegta informācija par projekta iesniedzēja finanšu apgrozījumu  

P

Papildus iesniedzamie dokumenti (2.17. precizējams kritērijs, ja dokuments ir iesniegts, bet konstatētas kļūdas dokumentā)
2.16. Atjaunojamos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas (noteikumu 19.2.1.apakšpunkts) apraksts, kas ietver vismaz šādu informāciju: projekta iesniegumā iekļauto tehnisko rādītāju pamatojums, ekonomiskais pamatojums, tehnoloģijas atrašanās vieta, informācija par energoresursu un to raksturojošie rādītāji. Ja projekta ietvaros plānota koģenerācijas stacijas būvniecība, papildus norāda arī primāro energoresursu ietaupījuma aprēķinu atbilstoši noteikumu 12.8.apakšpunktam, koģenerācijas procesā plānoto saražoto siltumenerģijas un elektroenerģijas apjomu gadā megavatstundās (MWh), koģenerācijas procesā saražoto siltumenerģijas apjomu megavatstundās (MWh), kas tiks izmantots saimnieciskajā darbībā koģenerācijas stacijas ražošanas cikla nodrošināšanai, koģenerācijas procesā saražoto siltumenerģijas apjomu megavatstundās (MWh), kas tiks izmantots saimnieciskajā darbībā cita ražošanas cikla vai produktu ražošanas nodrošināšanai (katram ražošanas ciklam norāda nosaukumu un plānoto izmantoto siltumenerģijas apjomu megavatstundās (MWh) (ja attiecināms)  

P

2.17. Sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudita pārskats (kopija), kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķinu un izstrādāts, ievērojot noteikumu 4.pielikumu (attiecināms uz komersantu) vai 6.pielikumu (attiecināms uz kultūras institūciju, izglītības un ārstniecības iestādi)  

P

2.18. Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ja projekta aktivitātes īsteno ēkas norobežojošajās konstrukcijās  

P

2.19. būvniecības tāmes, tehnoloģisko iekārtu specifikācijas (ja attiecināms) un projekta aktivitāšu tāmes atbilstoši projekta iesniegumā un ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs izvēlējies veikt projekta mērķa sasniegšanai izmantojot finanšu instrumenta finansējumu  

P

2.20. būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) atbilstoši ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, vai būvvaldes izziņa, ka projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja vai šajā punktā norādītie dokumenti  

P

2.21. patērētās elektroenerģijas un saražotās, patērētās un pārdotās siltumenerģijas apjomu apliecinoši dokumenti (kopijas) par pēdējos vismaz divos noslēgtajos kalendārajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas patērēto elektroenerģijas un saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ēkā, kurā plānotas projekta aktivitātes, norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas (MWh)). Iesniedz arī dokumentus (kopijas), kas apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinošus dokumentus  

P

2.22. Zvērināta revidenta atzinums par noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam. Atzinumā iekļauj attiecināmo izmaksu aprēķinu  

P

2.23. Lēmums par projekta īstenošanu un papildu dokumenti saskaņā ar noteikumu 28.8. un 28.14.apakšpunktu  

P

2.24. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms)  

P

2.25. Paziņojums (kopija) par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums veikts līdz projekta iesniegšanai (ja attiecināms)  

P

2.26. Līgums par siltumenerģijas pārdošanu (kopija), ja projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodam 35.3 (ja attiecināms)  

P

Projekta noformējuma atbilstības kritēriji
2.27. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu)  

P

2.28. Papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai arī tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā  

P

2.29. Papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai arī to kopijas, kas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  

P

2.30. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

P

2.31. Projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas (noteikumu 3.pielikums) 2.2.2.apakšpunktu  

P

2.32. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats  

P

Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā
2.33. Projekta iesniegums un papildus iesniedzamie dokumenti sagatavoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to kopijas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  

P

2.34. Projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumenti papīra formā ir identiski ar projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamiem dokumentiem elektroniskā formā, kas pievienoti datu nesējā (kompaktdisks, kopnes USB saskarnes atmiņas ierīces) un sagatavoti teksta rediģēšanas vai izklājlapas lietotnes, vai PDF datņu formātā  

P

2.35. Projekta iesniegums un papildus iesniedzamie dokumenti ir cauršūti (cauraukloti), un projekta iesnieguma un papildus iesniedzamo dokumentu lapas ir numurētas  

P

2.36. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta  

P

Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā
2.37. Elektroniskais dokuments ir sagatavots, teksta rediģēšanas vai izklājlapas lietotnes, PDF vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF vai PNG) formātā  

P


3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

3.1. CO2 emisiju samazinājums gadā (kgCO2 gadā).
Projekta CO2 emisiju samazinājumu gadā (kgCO2) aprēķina atbilstoši noteikumu 1.pielikumam. Vērtējumu par šā pielikuma 1.punktā minēto kvalitātes kritēriju aprēķina šādi:
- aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektos, kuri atbilst neprecizējamajiem projekta atbilstības un administratīvās vērtēšanas kritērijiem un nodoti kvalitātes vērtēšanai:
Rvid (1.1. vai 1.2.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n - nosaka projekta R nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja:
Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) - 1) x 100 %

0-10

 
3.1.1. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja mazāk par -95 % (neieskaitot)

0

 
3.1.2. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no -95 % līdz -75 % (neieskaitot)

1

 
3.1.3. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no -75 % līdz -55 % (neieskaitot)

2

 
3.1.4. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no -55 % līdz -35 % (neieskaitot)

3

 
3.1.5. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no -35 % līdz -15 % (neieskaitot)

4

 
3.1.6. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no -15 % līdz 15 % (neieskaitot)

5

 
3.1.7. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no 15 % līdz 35 % (neieskaitot)

6

 
3.1.8. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no 35 % līdz 55 % (neieskaitot)

7

 
3.1.9. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no 55 % līdz 75 % (neieskaitot)

8

 
3.1.10. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja no 75 % līdz 95 % (neieskaitot)

9

 
3.1.11. nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja vairāk par 95 %

10

 
3.2. Projekta sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs (kgCO2/Ls gadā)

1-10

 
3.2.1. no 7 un vairāk kgCO2/Ls gadā

10

 
3.2.2. no 6 līdz 7 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

7

 
3.2.3. no 5 līdz 6 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

6

 
3.2.4. no 4 līdz 5 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

5

 
3.2.5. no 3 līdz 4 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

4

 
3.2.6. no 2 līdz 3 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

3

 
3.2.7. no 1 līdz 2 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

2

 
3.2.8. no 0,6 līdz 1 kgCO2/Ls gadā (neieskaitot)

1

 
3.3. Pieprasītā finanšu instrumenta finansējuma apjoms no maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes (konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām noteikta noteikumu 15.punktā)

1-5

 
3.3.1. no 20 % un vairāk zem maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

5

 
3.3.2. no 15 līdz 20 % (neieskaitot) zem maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

4

 
3.3.3. no 10 līdz 15 % (neieskaitot) zem maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

3

 
3.3.4. no 5 līdz 10 % (neieskaitot) zem maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

2

 
3.3.5. no 0 līdz 5 % (neieskaitot) zem maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

1

 
3.4. Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis (ja attiecināms)

0-2

 
3.4.1. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu neto apgrozījums gadā ir vairāk nekā trīs reizes lielāks par projekta kopējām izmaksām

2

 
3.4.2. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu neto apgrozījums gadā ir līdz trim reizēm lielāks par projekta kopējām izmaksām

1

 
3.4.3. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu neto apgrozījums gadā ir mazāks nekā projekta kopējās izmaksas vai projekta iesniedzējs ir izveidots pēdējo divu noslēgto kalendāro gadu laikā

0

 
3.5. Projekta īstenošanas gatavība

5-10

 
3.5.1. pirms projekta iesniegšanas ir būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, ir būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, ir būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija), vai, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešami būvvaldes akceptēti dokumenti un atļaujas vai citas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, projekta aktivitātes nekavējoties var tikt īstenotas

5

 
3.5.2. pirms projekta iesniegšanas ir būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, ir būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte (kopija) par projektā veicamajiem darbiem, vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, ir būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) (ja attiecināms) un publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pārsūdzēts

10

 
 

KOPĀ

37

"

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

"6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Ēkas energoaudita pārskats

adrese

 

(Objekta fotofiksācija)

 

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ēkas identifikācija

1.1.1. Adrese  
1.1.2. Ēkas kadastra numurs  
1.1.3. Ēkas klasifikācija  
1.1.4. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)  

1.2. Pamatinformācija par ēkas īpašnieku vai turētāju

1.2.1. Nosaukums/vārds, uzvārds
(ja īpašnieks vai turētājs ir fiziska persona)
 
1.2.2. Reģistrācijas numurs  
1.2.3. Juridiskā adrese  
1.2.4. Kontaktpersona  
1.2.5. Kontakttālrunis  

1.3. Energoauditors

1.3.1. Vārds, uzvārds  
1.3.2. Sertifikāta numurs  
1.3.3. Uzņēmums*  
1.3.4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs*  
1.3.5. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)  

Piezīme. * Nenorāda ja energoauditors ir fiziska persona.

1.4. Dati par energoauditu

1.4.1. Ēkas apsekošanas datums  
1.4.2. Energoaudita pārskata numurs  

1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas

Vienības nosaukums

Laukums, tilpums (ja attiecināms)

Īss procesu apraksts

Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas **

Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms

kWh gadā

% no kopējā*

           
           
Kopā  

-

-

   

Piezīme. Ja energoefektivitātes novērtējumā un energoaudita pārskatā ir iekļauta informācija par ēku, kurā nav atsevišķa energonesēju uzskaite, bet ēka ir viena no vairākām ēkām ar kopīgu energoresursu uzskaiti, šajā daļā jāuzrāda visaptveroša sistēmas enerģijas bilance, norādot visas loģiskās vienības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kurās tiek patērēta/saražota enerģija. Jāiekļauj enerģijas bilancē arī vienība, par kuru sastādīts pārskats.
* kā daļa (%) no kopējā enerģijas nesēja patēriņa apjoma uzskaites robežās
** - ieteicams pievienot sagatavotu shematisku enerģijas plūsmu attēlojumu starp ēkām un procesiem.

PIEZĪME. Ja ēkā tiek veikta tikai apgaismojuma iekštelpās uzlabošana, kuru darbība būtiski neietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu un nomaināmo/uzlabojamo iekārtu esošais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 20% no kopējā izmērītā elektroenerģijas patēriņa gadā, kā arī projektā plānotais kopējais finansējums nepārsniedz LVL 20 000,00 energoaudita pārskatā aizpildīt vismaz šādas sadaļas: 1.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 2.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 3.daļa - nav jāaizpilda, 4.daļa - nav jāaizpilda, 5.daļa - daļā 5.1. attiecināms aizpildīt 5.1.5. un 5.1.6.punktu un to veidojošās kopsummas 5.1.7.punktā, 5.3.5.punktā attiecināma visu sadaļu aizpildīšana. Pārējie punkti 5.daļā nav attiecināmi, 6.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 7.daļa - attiecināms aizpildīt 7.5. un 7.6.punktu un to veidojošās kopsummas 7.7.punktā, 8.daļa - nav attiecināms, Pielikums 1.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 2.daļa - nav jāaizpilda, Pielikums 3.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 4.daļa - attiecināma visu sadaļu aizpildīšana).

2. Pamatinformācija par ēku

2.1. Vispārīgā informācija

2.1.1. Konstruktīvais risinājums  
2.1.2. Ekspluatācijā nodošanas gads  
2.1.3. Stāvi 2.1.3.1. pagrabs _______ (ir/nav)
2.1.3.2. tipveida stāvi _______ (skaits)
2.1.3.3. tehniskie stāvi _______ (skaits)
2.1.3.4. mansarda stāvs _______ (ir/nav)
2.1.3.5. jumta stāvs _______ (ir/nav)
2.1.4. Kopējā aprēķina platība (m2)  
2.1.5. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) garums (m)  
platums (m)  
augstums (m)  
2.1.6. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi

N.p.k.

Gads

Pasākums

     
     
     
2.1.7. Cita informācija
 
2.1.8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas pielikumā uz ____ lp.

2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

           

Aprēķina parametri apkures periodā*

Aprēķina parametri dzesēšanas periodā*

Nr.p.k

Zonas numurs un nosaukums

Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums

Aprēķina Platība

Augstums, vidējais

Aprēķina tilpums

Temperatūra

Perioda ilgums

Gaisa apmaiņa

Aprēķina temperatūra

Perioda ilgums

Gaisa apmaiņa

Aprēķina

Āra gaisa

Aprēķina

Āra gaisa

m2

m

m3

°C

°C

dienas

1/h

°C

°C

dienas

1/h

 

ZONA 1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

     

 

 

ZONA 2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

     

 

 

ZONA...

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

     

 

   

Kopā

 

-

   
   

Vidēji

-

  -

Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus

3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

ZONA 1

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā ZONA 1

 
ZONA 2

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

m

W/(mK)

K

W/K

 

            

 

           

Kopā ZONA 2

 
ZONA …**

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

             

 

             

 

             

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

m

W/(mK)

K

W/K

 

           

 

           

Kopā ZONA ...

 

 

 

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT faktiskais(W/K)  
normatīvais*(W/K)  

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".
**Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita.

4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

4.1.1. Aprēķina parametri

Nr.
p.k

Zonas numurs
un nosaukums

Aprēķina. Tilpums

Aprēķina temperatūra

Gaisa apmaiņa*

Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K)

Ventilācijas sistēmas veids

Darbības ilgums

Enerģijas atgūšana, vidēji

 

m3

°C

1/h

W/K

 

h

%

Parametri apkures periodā
  ZONA 1, režīms 1**              
ZONA 1, režīms 2**              
  ZONA 2

 

 

 

 

     
  ZONA ...

 

 

 

 

     
Parametri dzesēšanas periodā
   ZONA 1              
   ZONA 2              
  ZONA ...              
Cita informācija:  

Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju
** ja zona tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus.

4.1.2. Gaisa kondicionēšana - dati par iekārtām

N.p.k.

Iekārtas nosaukums, modelis

Ražošanas gads

Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Pārbaudes akts*

Pievienots (jā/nē)

Datums

           
           

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par dzesēšanas iekārtu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu.

4.1.3. Cita informācija

 

 

4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā*

4.2.1. Aprēķina parametri

Nr.p.k

Zonas numurs un nosaukums

Iekšējie siltuma ieguvumi

Saules siltuma ieguvumi

Ieguvumu izmantošanas koeficients

Kopējie siltuma ieguvumi **

Metaboliskie

No apgaismojuma ierīcēm

No karstā ūdens sistēmas

No/uz AVK sistēmām

No/uz procesiem, priekšmetiem

 

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

 

kWh/m2

Parametri apkures periodā  
  ZONA 1, režīms 1**

 

 

 

 

       
ZONA 1, režīms 2**

 

             
  ZONA 2

 

 

 

 

       
  ZONA ...

 

 

 

 

       
Parametri dzesēšanas periodā  
   ZONA 1                
   ZONA 2                
  ZONA ...                

Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu.
** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

4.2.2. Cita informācija

 

 

4.3. Siltuma piegāde/ražošana un pārvade

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

Iekārtas nosaukums, modelis

Ražošanas gads

Kurināmā veids

Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt arī mērvienību

Lietderības koeficients

Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Pārbaudes akts*

Pievienots (jā/nē)

Datums

               
               

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par apkures katlu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu.

4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma   centralizēta siltumapgāde
  Atkarīgā pieslēguma shēma
  Neatkarīgā pieslēguma shēma
  lokāla siltumapgāde
4.3.3. Informācija par energobilancē esošajiem, teritorijā izvietotajiem ārējiem siltumpārvades tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis)  
4.3.4. Cita informācija  

4.4. Siltuma sadale - apkures sistēma*

4.4.1. Apkures sistēma   vienas caurules
  divu cauruļu
  cita tipa (norādīt: _____)
4.4.2. Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās  
4.4.3. Kopējais siltumtrases garums  
4.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  
4.4.5. Cita informācija  

Piezīme: * ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.

4.5. Karstā ūdens sadales sistēma

4.5.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)  
4.5.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)  
4.5.3. Karstā ūdens sagatavošana   sagatavošana siltummezglā
  centralizēta apgāde
  individuālā
4.5.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips   bez cirkulācijas
  ar cirkulāciju
4.5.5. Kopējais sadales shēmas cauruļu garums  
4.5.6. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  
4.5.7. Cita informācija  

5. Enerģijas patēriņš un uzskaite

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem)

Enerģijas patēriņa sadalījums*3

Izmērītie dati*1

Vidējais koriģētais*2 (kWh gadā)

Īpatnējais koriģētais*2 (kWh/m2 gadā)

Aprēķinātie dati *3

Siltumenerģija, vidējais kWh

Elektroenerģija, vidējais kWh

Kopējais vidējais (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

Siltumenerģija, vidējais kWh

Elektroenerģija, vidējais kWh

Kopējais vidējais (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

CO2 izmešu daudzums gadā

 

1

2

1+2=3

4=3/kopējā plat.

5

6

7

8

7+8=9

10=9/kopējā plat.

 
5.1.1. Apkurei                      
5.1.2. Karstā ūdens sagatavošanai                  
5.1.3. Dzesēšanai                  
5.1.4. Mehāniskajai ventilācijai                  
5.1.5. Apgaismojumam                  
5.1.6. Citi patērētāji*4                  
5.1.7. Kopā                  
5.1.8. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju  

Piezīme.
*1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem diviem gadiem (2011. un 2012.gadu) no tabulām 6.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 6.3.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot 6.1.9.daļā.
*2 norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.
*3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite.
*4 norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma.

5.2. Kurināmā patēriņš* - norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem - pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).

Gads

Sadalījums pa energoresursiem

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

Kurināmā veids

Mērvienība

Emisijas faktors

Zemākais sadegšanas siltums*

20__                                  
20__                                  
20__                                  

Piezīme: neiekļauj transporta vajadzībām patērēto degvielu.

* norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība)

5.3. Enerģijas patēriņa dati

5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

5.3.3. Aukstā ūdens patēriņš

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
2012 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
Kopējais vidējais (m3 gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

5.3.4. Karstā ūdens patēriņš

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
2012 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
Kopējais vidējais (m3gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Karstā ūdens patēriņš, m3                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

5.3.5. Elektroenerģijas patēriņš

Gads

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
  Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Eksperta izmantotās metodes apraksts Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu - kā eksperts iegūst aprēķinātos datus

6. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

6.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

Nr.
p.k.

Pasākums*

Piegādātās enerģijas ietaupījums*

Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus

Apkurei

Dzesēšanai

Karstā ūdens sagatavošanai

Mehāniskajai ventilācijai

Apgaismojumam

Citi patērētāji

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

enerģijas ietaupījums, kWh/gadā

Emisijas faktors **

Aizvietotās/saražotās enerģijas daudzums***

Emisijas faktors **

1

                             

2

                             

...

                             
 

KOPĀ

                           

* Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma ieviešana. Atbilstoši ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu - tas detalizēti jānorāda. Ja energoefektivitātes pasākums dotajā pozīcijā palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu.
** ja Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 1.tabulā noteiktās CO2 faktoru vērtības ir koriģētas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprēķins jāuzrāda 6.2.daļā.
*** Ja tiek veikti energoefektivitātes pasākumi un arī fosilās enerģijas aizvietošana, aizvietotās fosilās enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas aprēķināts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas

6.2. Izmantotie emisijas faktori (norādīt kādi emisijas faktori izmantoti katram kurināmajam, iekārtai. Ja veikts emisijas faktora aprēķins saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, uzrādīt emisijas faktora aprēķinu.)

 

 

6.3. Papildu pasākumi

Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas).

Pasākuma nosaukums

Pamatojums un apraksts

Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu

     
     

7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums*

Esošā situācija (Aprēķinātie dati no 5.1.tabulas)

Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 7.sadaļu)

Starpība - CO2 emisiju samazinājums**

Kopējais patēriņš (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

CO2 emisija kgCO2gadā

Kopējais patēriņš (kWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

CO2 emisija kgCO2gadā

Patēriņa samazinājums  
7.1. Apkurei              
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai              
7.3. Dzesēšanai              
7.4. Mehāniskajai ventilācijai              
7.5. Apgaismojumam              
7.6. Citi patērētāji***              
7.7. Kopā              
7.8. Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus              
7.9. Pavisam kopā-  

Piezīme Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, balstoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".
* datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.
** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumiem.
*** norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Kopsummu "7.6. Citi patērētāji" jāsadala pa pozīcijām, ja tajā iekļautas iekārtas, kuru energoefektivitāte tiek izmainīta projekta ietvaros, uzrādot šīs iekārtas un to enerģijas patēriņa rādītājus atsevišķi.

Energoauditors

_____________________________________________
(vārds, uzvārds)

_____________________________
(paraksts)

___________________________
(datums)

8. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums aprēķina zonās pārsniedz 3,5 m energoauditors veic siltumenerģijas patēriņa pārrēķinu apkurei uz augstumu 3,5 m visām zonām)

Kopējais aprēķina tilpums

Kopējais aprēķina tilpums dalīts ar 3,5

Enerģijas patēriņa prognoze apkurei (no 7.daļas "Apkurei")

Pārrēķinātais patēriņš apkurei uz laukuma vienību ar augstumu 3,5m (3.kolonna dalīta ar 2.kolonnu).

       
       

PIELIKUMS

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

 

 

2. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas

2.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

ZONA 1

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

           

 

 

           

 

 

           

 

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

m

W/(mK)

K

W/K

 

         

 

 

         

 

Kopā ZONA 1

  

ZONA 2

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

           

 

 

           

 

 

           

 

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

m

W/(mK)

K

W/K

 

         

 

 

         

 

Kopā ZONA 2

 

ZONA …**

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

K

W/K

 

           

 

 

           

 

 

           

 

Nr. p.k.

Termiskie tilti Nosaukums

Garums

Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ),

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

m

W/(mK)

K

W/K

 

         

 

 

         

 

Kopā ZONA ...

 

 

  

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT prognozētais (W/K)

 

normatīvais*(W/K)

 

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".
**Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita.

2.2. Ventilācija ēkas zonās - sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas

2.2.1. Aprēķina parametri

Nr.p.k

Zonas numurs un nosaukums

Aprēķina. Tilpums

Aprēķina temperatūra

Gaisa apmaiņa*

Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K)

Ventilācijas sistēmas veids

Darbības ilgums

Enerģijas atgūšana, vidēji

m3

°C

1/h

W/K

h

%

Parametri apkures periodā
  ZONA 1, režīms 1**              
ZONA 1, režīms 2**              
  ZONA 2

 

 

 

 

     
  ZONA ...

 

 

 

 

     
Parametri dzesēšanas periodā
   ZONA 1              
   ZONA 2              
  ZONA ...              

Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju
** ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus

2.2.2. Ventilācija un gaisa kondicionēšana - dati par uzstādāmajām iekārtām

N.p.k.

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas elektriskā jauda (kW)

Iekārtas ražība m3/h

Siltuma atgūšanas efektivitāte (%)

Plānotais patērētās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Plānotais saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)

Plānotais darba stundu skaits gadā

               
               

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par dzesēšanas iekārtu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu.

2.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā*

Nr.
p.k

Zonas numurs un nosaukums

Iekšējie siltuma ieguvumi

Saules siltuma ieguvumi

Ieguvumu izmantošanas koeficients

Kopējie siltuma ieguvumi **

Metaboliskie

No apgaismojuma ierīcēm

No karstā ūdens sistēmas

No/uz AVK sistēmām

No/uz procesiem, priekšmetiem

 

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

 

kWh/
m2

kWh gadā

Parametri apkures periodā    
  ZONA 1, režīms 1**

 

 

 

 

         
ZONA 1, režīms 2**                  
  ZONA 2

 

 

 

 

         
  ZONA ...

 

 

 

 

         
Parametri dzesēšanas periodā    
   ZONA 1                  
   ZONA 2                  
  ZONA ...                  
Cita informācija  

Piezīme: * sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu.
** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

3. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš

Nr.
p.k.

Telpa/vai telpu grupa

Esošā situācija

Prognoze

Starpība

Apgaismojuma iekārtas*

Apgaismojuma līmenis (vid.) lx

Kopējā jauda W

Stundas gadā h

Patēriņš kWh/gadā

Apgaismojuma iekārtas*

Apgaismojuma līmenis (vid.) lx

Kopējā jauda W

Stundas gadā h

Patēriņš kWh/gadā

Energopatēriņš, kWh

                         
                         
                         

Kopā

         

* - norāda gaismekļa tipu, spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.

4. Enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas citas iekārtas*

Nr.
p.k.

Iekārtas tips

Pirms energoefektivitātes pasākumiem

Pēc energoefektivitātes pasākumiem

Starpība

Nominālā jauda, kW

Vidējā svērtā jauda, kW

Darba stundas gadā

Energopatēriņš, kWh

Nominālā Jauda, kW

Vidējā svērtā jauda, kW

Darba stundas gadā

Energopatēriņš, kWh

Energopatēriņš, kWh

                     
                     
                     

KOPĀ

     

* nenorāda iekārtas, kuru darbība un energoresursu patēriņš netiek ietekmēts projekta ieviešanas rezultātā."

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 13.05.2013.Stājas spēkā: 14.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 13.06.2013. OP numurs: 2013/113.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
257451
14.06.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)