Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.274

Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.2 panta otro, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu."

2. Papildināt noteikumus ar 4.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu saistītās informācijas apkopošana un aktualizēšana."

3. Aizstāt 15.punktā skaitli un vārdu "4.5.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "4.5. un 4.7.apakšpunktā".

4. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Kārtība, kādā uzkrāj, apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamajiem īpašumiem

20.1 Lai nodrošinātu vienotu un sistematizētu informācijas apkopošanu un aktualizēšanu par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā par valsts nekustamo īpašumu, izmantojot valsts nekustamā īpašuma informācijas (datu) profilu (turpmāk - nekustamā īpašuma profils), tiek norādīta šāda informācija:

20.1 1. par nekustamo īpašumu:

20.1 1.1. kadastra numurs;

20.1 1.2. nosaukums;

20.1 1.3. sastāvs (kadastra apzīmējums/apzīmējumi);

20.1 1.4. valdītājs (pārvaldītājs);

20.1 1.5. īpašuma tiesību nostiprinājums zemesgrāmatā (zemesgrāmatu nodaļas nosaukums un zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apakšnodalījuma numurs);

20.1 1.6. kadastrālā vērtība un novērtējums kadastrā;

20.1 1.7. informācija par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamo īpašumu;

20.1 2. par zemes vienību (vienībām):

20.1 2.1. kadastra apzīmējums;

20.1 2.2. adrese;

20.1 2.3. kopējā platība;

20.1 2.4. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

20.1 2.5. kadastrālā vērtība;

20.1 2.6. kadastra apzīmējums būvei (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības un neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā vai pieder citai personai;

20.1 3. par būvi (būvēm):

20.1 3.1. kadastra apzīmējums;

20.1 3.2. adrese;

20.1 3.3. valdītājs (pārvaldītājs);

20.1 3.4. galvenais lietošanas veids;

20.1 3.5. kopējā platība;

20.1 3.6. stāvu skaits;

20.1 3.7. nolietojums;

20.1 3.8. ekspluatācijas uzsākšanas gads;

20.1 3.9. kadastrālā vērtība;

20.1 4. par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu:

20.1 4.1. nomas dati (tajā skaitā iznomātais objekts (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve, telpu grupa, telpa), nomas līguma noslēgšanas datums, nomas līguma beigu datums, iznomātā platība, nomas maksas apmērs par kvadrātmetru (būvei), nomas maksas apmērs par objektu gadā (zemes vienībai), norāde, vai nomas maksā ir ietverta apsaimniekošanas maksa, maksa par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli, informācija par nomnieku (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums));

20.1 4.2. nekustamā īpašuma lietojums atbilstoši šo noteikumu 11.punktam (tajā skaitā lietotāja nosaukums un lietojumā nodotā platība);

20.1 4.3. informācija par būves apdrošināšanu;

20.1 4.4. turpmākā plānotā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma daļas) izmantošana.

20.2 Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1. (izņemot 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktu), 20.1 2. un 20.1 3.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī ar 20.1 4.1.apakšpunktā minēto informāciju, ja tā reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

20.3 Tiesu administrācija, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1.4., 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktā minēto informāciju.

20.4 Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pārrauga šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2. un 20.1 3.apakšpunktā minētās informācijas atbilstību esošai situācijai.

20.5 Nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju regulāri aktualizē šādā kārtībā:

20.5 1. šo noteikumu 20.1 1. (izņemot 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktu), 20.1 2. un 20.1 3.apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā aktualizē līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

20.5 2. šo noteikumu 20.1 1.4., 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā aktualizē līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā;

20.5 3. šo noteikumu 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju aktualizē mēneša laikā no šo noteikumu 20.1 4.1., 20.1 4.2. un 20.1 4.3.apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību veikšanas dienas un izmaiņām 20.1 4.4.apakšpunktā minētajā informācijā.

20.6 Ja nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā valstij piekrītošu zemes vienību vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2., 20.1 3. un 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no attiecīgā ieraksta reģistrācijas dienas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

20.7 Ja nekustamo īpašumu nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2., 20.1 3. un 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no īpašuma tiesību nostiprinājuma ieraksta izdarīšanas dienas attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.

20.8 Pēc tam kad šo noteikumu 20.6 punktā minētais nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju aktualizē šo noteikumu 20.5 punktā noteiktajā kārtībā.

20.9 Ja mainās nekustamā īpašuma īpašnieks, mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos izdarīts attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā, vai attiecībā uz valstij piekrītošu zemes vienību, vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, piekļuve nekustamā īpašuma profilam tiešsaistes režīmā tiek liegta un nekustamā īpašuma profils tiek pārvietots uz datu arhīvu."

5. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājumi".

6. Papildināt noteikumus ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Mēneša laikā pēc nekustamo īpašumu profilu programmnodrošinājuma izstrādes valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un Tiesu administrāciju (Valsts zemes dienests un Tiesu administrācija nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar nekustamo īpašumu profilam nepieciešamajiem datiem) nodrošina nekustamo īpašumu profilu izveidi visiem valsts nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā valstij piekrītošajām zemes vienībām vai valsts tiesiskā valdījumā esošām būvēm, kas nav ierakstītas zemesgrāmatā. Valsts nekustamo īpašumu valdītāji, pārvaldītāji vai pilnvarotie pārvaldītāji mēneša laikā pēc nekustamo īpašumu profilu izveides nodrošina šo noteikumu 20.4 punktā minēto uzdevumu izpildi.

23. Šo noteikumu III1 nodaļa un 22.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 274Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 28.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 27.05.2013. OP numurs: 2013/100.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
256991
28.05.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)