Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
8.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 8.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktu";

1.2. aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas";

1.3. papildināt noteikumus ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līguma (turpmāk - apsaimniekošanas līgums) būtiskos nosacījumus.";

1.4. papildināt 2.punkta ievaddaļu aiz vārda "Apsaimniekotājs" ar vārdiem "un nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu";

1.5. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu 50 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Latvijas pilsētās vai ciemos - ar nosacījumu, ka katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā atrodas ne mazāk kā trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumi un katrs no šiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem atrodas savā attiecīgā reģiona pilsētā vai ciemā. Dalīto izlietotā iepakojuma savākšanu papildus var veikt, organizējot izlietotā iepakojuma pieņemšanu īpaši tam izveidotos izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktos;";

1.6. svītrot 2.3.apakšpunktu;

1.7. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidē ir ieguldīti valsts vai pašvaldību līdzekļi, tā īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs ar visiem apsaimniekotājiem vai nodokļa maksātājiem slēdz līgumus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu ar vienādiem noteikumiem.";

1.8. svītrot 3.punktu;

1.9. aizstāt 5.2. un 6.2.apakšpunktā vārdus "turpmākajiem trim kalendāra gadiem" ar vārdiem "laikposmam līdz trim gadiem";

1.10. papildināt 7.punktu aiz vārda "(cauršūtus)" ar vārdiem "un elektroniskā formā, ierakstītus ārējā datu nesējā vai nosūtītus uz fonda administrācijas oficiālo e-pasta adresi";

1.11. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomi apsaimniekošanas sistēmas ietvaros atbilst vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomiem. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomus, kuri ir savākti līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kurus reģenerē vai pārstrādā attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs pieskaita iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerētajiem vai pārstrādātajiem izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomiem. Apsaimniekotājs katru gadu līdz 1.maijam un 30.oktobrim iesniedz fonda administrācijā informāciju par precizēto iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā reģenerēto vai pārstrādāto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.";

1.12. izteikt 10.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Padome triju nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas sagatavo un iesniedz fonda administrācijā ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.";

1.13. papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2, 12.3 un 12.4 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Fonda administrācija sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

12.2 Apsaimniekošanas līgumā norāda:

12.2 1. līgumslēdzējus;

12.2 2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

12.2 3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

12.2 4. nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja pienākumus un tiesības;

12.2 5. fonda administrācijas pienākumus un tiesības;

12.2 6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

12.2 7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz fonda administrācijā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

12.2 8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

12.2 9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

12.3 Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekoto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidus.

12.4 Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis fonda administrācijā.";

1.14. svītrot 13.punkta otro teikumu;

1.15. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz fonda administrācijā:

16.1. informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru un iepakojuma materiālu vai vienreiz lietojamo trauku veidus, par kuriem līgums ir noslēgts;

16.2. precizētu informāciju par izmaiņām līgumpartneru plānotajos iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidos, izlietojuma un reģenerācijas apjomos (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punkta tabulām).";

1.16. izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā iesniedz fonda administrācijā šo noteikumu 19.punktā minēto paskaidrojumu.

21. Nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja fonda administrācija, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas saglabāt līgumu tikai ar vienu apsaimniekotāju, vienlaikus pārtraucot līgumus ar pārējiem apsaimniekotājiem. Par minētajām izmaiņām nodokļa maksātājs rakstiski informē fonda administrāciju, pievienojot iepriekšējā apsaimniekotāja parakstītu apliecinājumu par līguma pārtraukšanu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas fonda administrācija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā vēršas ministrijā ar lūgumu pārtraukt nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanu.";

1.17. aizstāt 22.punktā vārdu "mēneša" ar vārdu "ceturkšņa";

1.18. svītrot 23. un 24.punktu;

1.19. papildināt 25.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Apsaimniekotājs pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %.";

1.20. svītrot 29. un 30.punktā skaitli "24.";

1.21. aizstāt 31.punktā vārdu "maksātājam" ar vārdiem "maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju";

1.22. papildināt noteikumus ar 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Apsaimniekošanas līgums, kas ar fonda administrāciju ir noslēgts līdz 2013.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tā termiņa beigām.";

1.23. aizstāt 1.pielikumā vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.24. izteikt 2.pielikuma 1.punkta tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Iepakojuma vai vienreiz lietojamo
trauku materiāla veids1

Iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku
apjoms (kg)

Dabas resursu nodokļa likme (Ls/kg)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (Ls)

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

1. Iepakojuma materiāla veids:                  
1.1. stikls                  
1.2. plastmasa (izņemot bioplastmasu,
oksi-sadalāmo plastmasu, polistirolu un plastmasas maisiņus3)
                 
1.3. bioplastmasa                  
1.4. oksi-sadalāmā plastmasa                  
1.5. polistirols                  
1.6. plastmasas maisiņi (1000 gab. < 3 kg)3                  
1.7. plastmasas maisiņi (1000 gab. > 3 kg)3                  
1.8. metāls                  
1.9. papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                  
1.10. koks                  
1.11. KOPĀ (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10.)                  
2. Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:                  
2.1. plastmasa (izņemot bioplastmasu,
oksi-sadalāmo plastmasu un polistirolu)
                 
2.2. bioplastmasa                  
2.3. oksi-sadalāmā plastmasa                  
2.4. polistirols                  
2.5. metāla folija                  
2.6. papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                  
2.7. KOPĀ (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6.)                  

Piezīmes.

1 Iepakojums un vienreiz lietojamie trauki no kompozītmateriāliem (laminātiem) pieskaitāmi tam materiāla veidam, kas svara ziņā ir pārākumā.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

3 Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta piektajā daļā minētie plastmasas maisiņi.";

1.25. izteikt 2.pielikuma 2.punkta tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots pārstrādāt un reģenerēt

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem)
kopā

Latvijas Republikas teritorijā

citās valstīs

pārstrādātais (kg)

reģenerētais (kg)

pārstrādātais (kg)

reģenerētais (kg)

pārstrādātais (kg)

pārstrādātais (%)1

reģenerētais (kg)

reģenerētais (%)1

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

20__.

20__.

20__.

20__.2

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

20__.

1.

Stikls

2.

Plastmasa3

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras

4.

Metāls

5.

Koks

6.

KOPĀ

Piezīmes.

1 Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomu aprēķina procentos pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču un izstrādājumu iepakojuma apjomu vai pret attiecīgajā gadā (līdz 31.decembrim) mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo trauku apjomu.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1.janvāri.

3 Ja bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas pārstrādes un reģenerācijas apjomus nevar izdalīt atsevišķi, tos ieskaita kopējā plastmasas pārstrādes vai reģenerācijas apjomā.";

1.26. aizstāt 2.pielikuma 3.1.apakšpunktā vārdus "(apsaimniekotāji, kuriem ir līgumpartneri, norāda, kā tiks nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums)" ar vārdiem "tai skaitā, kā tiks nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums";

1.27. 2.pielikuma 4.punkta tabulā:

1.27.1. aizstāt 3.ailē vārdus "Vietējā pašvaldība, kurā savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus" ar vārdiem "Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese";

1.27.2. aizstāt 7.ailē vārdus "Uzstādīto dalītās savākšanas konteineru skaits (pa materiālu veidiem) un tips" ar vārdiem "Izlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek vākti konkrētajā adresē";

1.28. izteikt 2.pielikuma 5.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas";

1.29. aizstāt 3.pielikuma 1.1.apakšpunktā vārdus "Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā iepakojuma savākšana. Apsaimniekotāji, kuriem ir līgumpartneri, norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums" ar vārdiem "Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā iepakojuma savākšana, tai skaitā norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums";

1.30. 3.pielikuma 2.punkta tabulā:

1.30.1. aizstāt 1.2.apakšpunkta 2.ailē vārdus "(izņemot bioplastmasu, oksi-sadalāmo plastmasu un iepirkumu plastmasas maisiņus*)" ar vārdiem "(izņemot polistirolu, bioplastmasu, oksi-sadalāmo plastmasu un iepirkumu plastmasas maisiņus*)";

1.30.2. papildināt tabulu ar 1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.1 polistirols    

"

1.30.3. aizstāt 2.1.apakšpunkta 2.ailē vārdus "(izņemot bioplastmasu un oksi-sadalāmo plastmasu)" ar vārdiem "(izņemot polistirolu, bioplastmasu un oksi-sadalāmo plastmasu)";

1.30.4. papildināt tabulu ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 polistirols    

"

1.31. 3.pielikuma 4.punkta tabulā:

1.31.1. aizstāt 3.ailē vārdus "Vietējā pašvaldība, kurā savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus" ar vārdiem "Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese";

1.31.2. aizstāt 7.ailē vārdus "Uzstādīto dalītās savākšanas konteineru skaits (pa materiālu veidiem) un tips" ar vārdiem "Izlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek vākti konkrētajā adresē";

1.32. izteikt 3.pielikuma 5.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas";

1.33. izteikt 3.pielikuma 7.punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veids1

Kravas pavadzīmes numurs2

Kravas pavadzīmes izdošanas datums3

Izlietotā iepakojuma materiāla veids

Apjoms (kg)

           
           
         

"


1.34. svītrot 3.pielikuma 10.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 267Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 01.06.2013.Zaudē spēku: 19.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 23.05.2013. OP numurs: 2013/98.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
256934
01.06.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)