Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 33 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams ārvalstu finanšu palīdzības sūtījumiem, preču piegādēm un pakalpojumiem".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2001.gada 19.jūnijā (prot. Nr.28, 13.§)

Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis un muitas maksājumi piemērojami dāvinājumiem - ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības sūtījumiem, preču piegādēm un pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta otrās daļas 2.punktu, 7.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.panta 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. no muitas maksājumiem atbrīvojami sūtījumi, par kuriem samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem (turpmāk - sūtījumi), kuri ievesti Latvijā un piegādāti palīdzības saņēmējam vai projekta īstenotājam saskaņā ar Latvijas Republikas valdības noslēgtu līgumu (turpmāk - starptautisks līgums) vai Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariātā (turpmāk - sekretariāts) reģistrētu projektu, ievērojot normatīvos aktus par divpusējās ārvalstu finansu palīdzības projektu reģistrācijas kārtību;

1.2. no valsts budžeta atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis, kas samaksāts par preču piegādēm un pakalpojumiem, kuri saskaņā ar starptautisku līgumu vai sekretariātā reģistrētu projektu sniegti palīdzības saņēmējam Latvijā un par kuriem samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem;

1.3. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti palīdzības saņēmējam Latvijā saskaņā ar starptautisku līgumu vai sekretariātā reģistrētu projektu un par kuriem samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem;

1.4. pievienotās vērtības nodoklis un muitas maksājumi piemērojami no Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finansu instrumenta (turpmāk - ISPA) līdzekļiem finansētajiem projektiem.

2. Palīdzības saņēmējs ir valsts vai pašvaldības institūcija, kuru finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, Latvijā reģistrēta sabiedriskā, reliģiskā vai bezpeļņas organizācija, kā arī uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas ar valsts vai pašvaldības institūcijas starpniecību saņem sūtījumus, preces vai pakalpojumus, par kuriem maksā no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem.

3. Palīdzības sniedzējs ir ārvalstu vai starptautiska institūcija vai tās pilnvarota persona, kura darbojas saskaņā ar starptautisku līgumu vai vienošanos ar palīdzības saņēmēju.

4. Palīdzības sniedzēja atbildīgā persona ir fiziskā vai juridiskā persona, kura Latvijā veic starptautiska līguma ietvaros īstenojamā vai sekretariātā reģistrētā projekta vadību un uzraudzību un kuras darbību nosaka ar palīdzības sniedzēju noslēgtais līgums vai starptautisks līgums.

5. Projekta īstenotājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt starptautiskā līgumā vai sekretariātā reģistrētajā projektā paredzēto preču piegādes un sniegt pakalpojumus palīdzības saņēmējam un ir noslēgusi līgumu ar palīdzības sniedzēja atbildīgo personu vai nozares atbildīgo amatpersonu.

6. Pārdevējs ir Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, kura ir noslēgusi līgumu ar palīdzības sniedzēja atbildīgo personu vai projekta īstenotāju un atbilstoši šim līgumam piegādā preces un sniedz pakalpojumus, kas paredzēti starptautiskā līgumā vai sekretariātā reģistrētajā projektā un par kuriem tiek samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem.

7. Noteikumi nav attiecināmi uz precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli (izņemot vieglos automobiļus), kā arī uz pārtikas produktiem, ja attiecīgajos Saeimā apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

8. Noteikumu II, III un IV nodaļā noteiktā kārtība ir attiecināma arī uz precēm, kas piegādātas, un pakalpojumiem, kas sniegti to Eiropas Savienības programmu finansēto projektu ietvaros, kuru dalības maksa daļēji vai pilnībā tiek maksāta no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem.

9. Ja dāvinājumus - ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības sūtījumus - atsavina pret atlīdzību vai izmanto citiem mērķiem, nekā tas paredzēts starptautiskā līgumā vai sekretariātā reģistrētajā projektā, muitas maksājumi ieskaitāmi valsts budžetā likumos "Par nodokļiem un nodevām", "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par muitas nodokli (tarifiem)", "Par dabas resursu nodokli" un "Par akcīzes nodokli" noteiktajā kārtībā.

II. Kārtība, kādā no muitas maksājumiem

atbrīvojami ārvalstu neatmaksājamās

tehniskās palīdzības sūtījumi

10. Palīdzības saņēmējam vai projekta īstenotājam, ievedot Latvijā sūtījumus, ir tiesības uz valsts robežas nemaksāt muitas maksājumus, ja attiecīgajā muitas iestādē tiek uzrādīta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegta atļauja.

11. Lai saņemtu šo noteikumu 10.punktā minēto atļauju, palīdzības saņēmējs vai projekta īstenotājs sekretariātā iesniedz:

11.1. iesniegumu ar lūgumu atļaut ievest Latvijā sūtījumu, nemaksājot uz valsts robežas muitas maksājumus. Iesniegumā norāda tā starptautiskā līguma vai sekretariātā reģistrētā projekta nosaukumu, kura ietvaros sūtījumu piegādā, līguma numuru un parakstīšanas datumu vai projekta kodu un reģistrācijas datumu sekretariātā, kā arī sūtījumā iekļauto preču uzskaitījumu un to vērtību;

11.2. sūtījuma vai kravas pavaddokumenta kopiju.

12. Sekretariāts triju darbdienu laikā izsniedz palīdzības saņēmējam vai projekta īstenotājam atzinumu par kravas pavaddokumentā norādīto preču atbilstību attiecīgam starptautiskam līgumam vai sekretariātā reģistrētajam projektam. Kravas pavaddokumentā norādītās preces sekretariātā ņem uzskaitē un informāciju par preču piegādi ievada datu uzskaites sistēmā, summējot šo preču vērtību.

13. Palīdzības saņēmējs vai projekta īstenotājs šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto iesniegumu kopā ar sekretariāta atzinumu un kravas pavaddokumenta kopiju iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde triju darbdienu laikā izsniedz palīdzības saņēmējam vai projekta īstenotājam atļauju ievest Latvijā kravas pavaddokumentā norādītās preces, nemaksājot uz valsts robežas muitas maksājumus, un ņem uzskaitē aprēķinātās muitas maksājumu summas kā iespējamu palīdzības saņēmēja vai projekta īstenotāja muitas parādu.

14. Apzīmogoto muitas deklarāciju (oriģinālu) palīdzības saņēmējs vai projekta īstenotājs iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē 30 dienu laikā no dienas, kad aprēķinātās muitas maksājumu summas ņemtas Valsts ieņēmumu dienesta uzskaitē.

15. Šo noteikumu 13.punktā minēto iespējamo muitas parādu dzēš 15 dienu laikā pēc apzīmogotās muitas deklarācijas iesniegšanas attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

16. Iespējamais palīdzības saņēmēja vai projekta īstenotāja muitas parāds netiek dzēsts un to iekasē likumos "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par muitas nodokli (tarifiem)", "Par dabas resursu nodokli", "Par akcīzes nodokli" un "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā, ja:

16.1. apzīmogotā muitas deklarācija netiek iesniegta attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē šo noteikumu 14.punktā minētajā termiņā;

16.2. muitas deklarācijā norādītās preces neatbilst Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegtajā atļaujā minētajām precēm.

III. Kārtība, kādā no valsts budžeta

atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis, kas samaksāts par preču piegādēm

un pakalpojumiem,

kuri palīdzības saņēmējam sniegti Latvijā

17. Pievienotās vērtības nodoklis, kas samaksāts par preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saskaņā ar starptautisku līgumu vai sekretariātā reģistrētu projektu sniegti palīdzības saņēmējam Latvijā, tiek atmaksāts no valsts budžeta, ja ir samaksāta pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā nodokļa summa.

18. Samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai palīdzības sniedzēja atbildīgā persona vai palīdzības saņēmējs iesniedz sekretariātā:

18.1. iesniegumu (1.pielikums) ar lūgumu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli;

18.2. samaksātos preču pavadzīmes-rēķinus, faktūrrēķinus vai elektronisko kases aparātu čekus (turpmāk - nodokļa rēķins).

19. Lai noformētu šo noteikumu 18.punktā minēto iesniegumu, palīdzības sniedzēja atbildīgā persona vai palīdzības saņēmējs aizpilda iesnieguma pirmo daļu un iesniedz to sekretariātā kopā ar samaksāto nodokļa rēķinu kopijām.

20. Sekretariātā iesniegumam piešķir reģistrācijas kodu un piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma otro daļu, kas apliecina, ka iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi atbilst attiecīgam starptautiskam līgumam vai sekretariātā reģistrētajam projektam. Iesnieguma otrā daļa uzskatāma par sekretariāta atzinumu, uz kuru pamatojoties no valsts budžeta var tikt atmaksāts par nodokļa rēķinā norādītajām precēm un pakalpojumiem samaksātais pievienotās vērtības nodoklis.

21. Pievienotās vērtības nodokļa rēķinos norādītā summa, par kādu piegādā preces un sniedz pakalpojumus attiecīgā starptautiskā līguma vai sekretariātā reģistrētā projekta ietvaros, tiek ņemta uzskaitē sekretariātā un ievadīta datu uzskaites sistēmā.

22. Par precēm un pakalpojumiem samaksāto pievienotās vērtības nodokli 30 dienu laikā pēc pievienotās vērtības nodokļa rēķina un šo noteikumu 20.punktā minētā sekretariāta atzinuma iesniegšanas attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē atmaksā no valsts budžeta:

22.1. palīdzības saņēmējam, ja pievienotās vērtības nodokļa rēķins ir izrakstīts uz palīdzības saņēmēja vārda;

22.2. palīdzības sniedzēja atbildīgajai personai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona un pievienotās vērtības nodokļa rēķins ir izrakstīts uz palīdzības sniedzēja atbildīgās personas vārda;

22.3. palīdzības saņēmējam, ja pievienotās vērtības nodokļa rēķins ir izrakstīts uz palīdzības sniedzēja atbildīgās personas vārda, kas nav Latvijā reģistrēta juridiskā persona. Šajā gadījumā kopā ar minētajiem dokumentiem palīdzības saņēmējs iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē arī notariāli apliecinātu pilnvarojumu par to, ka palīdzības saņēmējs ir tiesīgs saņemt no valsts budžeta pievienotās vērtības nodokli, kuru samaksājusi palīdzības sniedzēja atbildīgā persona.

23. Pievienotās vērtības nodoklis netiek atmaksāts no valsts budžeta, ja:

23.1. sešu mēnešu laikā pēc preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas pievienotās vērtības nodokļa rēķins un šo noteikumu 20.punktā minētais sekretariāta atzinums netiek iesniegts attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē;

23.2. šo noteikumu 18.punktā minētajā iesniegumā norādītā sūtījuma, preču vai pakalpojumu kopējā vērtība ir mazāka par 100 latiem (bez pievienotās vērtības nodokļa).

IV. Kārtība, kādā pievienotās vērtības

nodokļa 0 procentu likme

piemērojama preču piegādēm

un pakalpojumiem,

kas sniegti palīdzības saņēmējam Latvijā

24. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Latvijā sniegti saskaņā ar starptautiskiem līgumiem vai sekretariātā reģistrētajiem projektiem un par kuriem samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem, piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, ja pārdevējs, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar palīdzības sniedzēja atbildīgo personu vai projekta īstenotāju, ir saņēmis atļauju Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā iekļauj:

25.1. šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētā starptautiskā līguma ietvaros noslēgtā līguma par projekta īstenošanu numuru, nosaukumu un parakstīšanas datumu vai sekretariātā reģistrētā projekta kodu, nosaukumu un reģistrācijas datumu;

25.2. preču un pakalpojumu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.

26. Lai saņemtu šo noteikumu 24.punktā minēto atļauju, projekta īstenotājs vai pārdevējs iesniedz sekretariātā:

26.1. iesniegumu divos oriģināleksemplāros (2.pielikums) ar lūgumu atļaut pārdevējam vai projekta īstenotājam pārdot preces un sniegt pakalpojumus, kas norādīti šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

26.2. starptautiskā līguma ietvaros noslēgtā līguma par projekta īstenošanu kopiju;

26.3. šo noteikumu 24.punktā minētā līguma kopiju.

27. Pārdevējs kopīgi ar palīdzības sniedzēja atbildīgo personu vai projekta īstenotāju aizpilda iesnieguma pirmo daļu.

28. Sekretariātā iesniegumam piešķir reģistrācijas kodu un piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma otro daļu. Iesnieguma otrā daļa uzskatāma par sekretariāta atzinumu par šo noteikumu 24.punktā minētajā līgumā norādīto preču un pakalpojumu atbilstību starptautiskam līgumam vai sekretariātā reģistrētā projekta ietvaros noslēgtajam līgumam. Informāciju par sekretariāta atzinumā norādīto sūtījumu, precēm un pakalpojumiem ievada datu uzskaites sistēmā.

29. Pārdevējs vai projekta īstenotājs abus iesnieguma oriģināleksemplārus kopā ar šo noteikumu 24.punktā minētā līguma kopiju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc pārdevēja vai projekta īstenotāja juridiskās adreses. Fiziskā persona iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas pastāvīgās dzīvesvietas.

30. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma trešo daļu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu. Iesnieguma trešā daļa uzskatāma par Valsts ieņēmumu dienesta atļauju pārdot preces un sniegt pakalpojumus, kas norādīti līgumā, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Vienu aizpildītā iesnieguma oriģināleksemplāru atdod pārdevējam vai projekta īstenotājam, otrs glabājas attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

31. Pēc atļaujas saņemšanas pārdevējs izraksta palīdzības sniedzēja atbildīgajai personai vai projekta īstenotājam pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par precēm un pakalpojumiem, kas palīdzības saņēmējam paredzēti saskaņā ar šo noteikumu 24.punktā minēto līgumu, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Rēķinā norāda iesnieguma reģistrācijas kodu un līguma numuru, kā arī norāda, ka rēķins tiek samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem. Pēc atļaujas saņemšanas projekta īstenotājs izraksta palīdzības sniedzēja atbildīgajai personai pievienotās vērtības nodokļa rēķinu.

32. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei ir tiesības neizsniegt šo noteikumu 30.punktā minēto atļauju, ja pārdevējam vai projekta īstenotājam ir nodokļu parādi.

33. Ja attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt atļauju saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu, tā piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas par to rakstiski informē pārdevēju vai projekta īstenotāju un sekretariātu, norādot atteikuma iemeslu.

34. Atļauja nav attiecināma uz tām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamām personām, kuras piegādā sūtījumus un preces un sniedz pakalpojumus pārdevējam.

V. Kārtība, kādā pievienotās vērtības

nodoklis un muitas maksājumi

piemērojami no ISPA līdzekļiem

finansētajiem projektiem

35. No ISPA līdzekļiem finansētajiem vides aizsardzības un transporta infrastruktūras projektiem samaksātajai iekšzemē piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtībai piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

36. No ISPA līdzekļiem samaksātā importēto preču vērtība atbrīvojama no muitas maksājumiem.

37. No ISPA līdzekļiem samaksāto iekšzemē piegādāto preču, sniegto pakalpojumu un importēto preču vērtības daļu no projekta izmaksu kopējās vērtības norāda finansu memorandā un katrā iepirkuma līgumā.

38. Iekšzemē piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtībai, kuru samaksā no ISPA līdzekļiem, pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro, ja Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir izsniegusi atļauju:

38.1. projekta īstenotājam, kurš noteikta ISPA projekta ietvaros ir noslēdzis iepirkuma līgumu ar nozares atbildīgo amatpersonu;

38.2. pārdevējam, kurš noteikta ISPA projekta ietvaros ir noslēdzis līgumu ar projekta īstenotāju.

39. Lai saņemtu šo noteikumu 38.punktā minēto atļauju, projekta īstenotājs iesniedz sekretariātā:

39.1. iesniegumu divos oriģināleksemplāros (3.pielikums) ar lūgumu atļaut pārdot preces un sniegt pakalpojumus, kas norādīti šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētajā līgumā, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtībai, kas tiek samaksāta no ISPA līdzekļiem;

39.2. iepirkuma līguma kopiju, kurā atbilstoši finansu memorandam norādīta no ISPA līdzekļiem samaksātā preču un pakalpojumu vērtība.

40. Lai saņemtu šo noteikumu 38.punktā minēto atļauju, pārdevējs iesniedz sekretariātā:

40.1. iesniegumu divos oriģināleksemplāros (3.pielikums) ar lūgumu atļaut pārdot preces un sniegt pakalpojumus, kas norādīti šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētajā līgumā, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

40.2. šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētā līguma kopiju, kurā atbilstoši finansu memorandam par projekta īstenošanu norādīts finansu memoranda numurs un nosaukums.

41. Projekta īstenotājs kopīgi ar nozares atbildīgo amatpersonu un šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētajā gadījumā - kopīgi ar pārdevēju aizpilda iesnieguma pirmo daļu.

42. Sekretariātā iesniegumam piešķir reģistrācijas kodu un piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma otro daļu. Iesnieguma otrā daļa uzskatāma par sekretariāta atzinumu par šo noteikumu 38.1. vai 38.2.apakšpunktā minētajos līgumos norādīto preču un pakalpojumu vērtības atbilstību no ISPA līdzekļiem finansētajam projektam. Iesniegumā norādītās preces un pakalpojumus sekretariātā ņem uzskaitē un attiecīgo informāciju ievada datu uzskaites sistēmā, summējot šo preču un pakalpojumu vērtību.

43. Pārdevējs vai projekta īstenotājs abus iesnieguma oriģināleksemplārus kopā ar šo noteikumu 38.1. vai 38.2.apakšpunktā minētā līguma kopiju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc pārdevēja vai projekta īstenotāja juridiskās adreses.

44. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma trešo daļu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu. Iesnieguma trešā daļa uzskatāma par Valsts ieņēmumu dienesta atļauju pārdot preces un sniegt pakalpojumus, kas norādīti līgumā, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Vienu aizpildītā iesnieguma oriģināleksemplāru atdod pārdevējam vai projekta īstenotājam, otrs glabājas attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

45. Pēc atļaujas saņemšanas:

45.1. projekta īstenotājs nozares atbildīgajai amatpersonai izraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par precēm un pakalpojumiem, kas palīdzības saņēmējam paredzēti saskaņā ar šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minēto līgumu, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtībai, kas tiek samaksāta no ISPA līdzekļiem. Rēķinā norāda iesnieguma reģistrācijas kodu un līguma numuru, kā arī norāda to, ka rēķins tiek samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem;

45.2. pārdevējs projekta īstenotājam izraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par precēm un pakalpojumiem, kas palīdzības saņēmējam paredzēti saskaņā ar šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minēto līgumu, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtībai, kas tiek samaksāta no ISPA līdzekļiem. Rēķinā norāda iesnieguma reģistrācijas kodu un līguma numuru, kā arī norāda to, ka rēķins tiek samaksāts no ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļiem.

46. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei ir tiesības neizsniegt šo noteikumu 38.punktā minēto atļauju, ja pārdevējam vai projekta īstenotājam ir nodokļu parādi.

47. Ja attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt atļauju saskaņā ar šo noteikumu 46.punkta nosacījumiem, tā piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas par to rakstiski informē pārdevēju vai projekta īstenotāju un sekretariātu, norādot atteikuma iemeslu.

48. No ISPA līdzekļiem samaksātā importēto preču vērtība atbrīvojama no muitas maksājumiem, ja Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir izsniegusi atļauju projekta īstenotājam.

49. Lai saņemtu šo noteikumu 48.punktā minēto atļauju, projekta īstenotājs sekretariātā iesniedz:

49.1. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no muitas maksājumiem no ISPA līdzekļiem samaksāto importēto preču vērtību;

49.2. importēto preču pavaddokumenta kopiju, par kurām samaksāts no ISPA līdzekļiem.

50. Sekretariāts triju darbdienu laikā izsniedz projekta īstenotājam atzinumu par importēto preču pavaddokumentā norādīto preču atbilstību importēto preču vērtības daļai, kas tiek samaksāta no ISPA līdzekļiem. Iesniegumā norādītās preces un pakalpojumus sekretariātā ņem uzskaitē un attiecīgo informāciju ievada datu uzskaites sistēmā, summējot šo preču un pakalpojumu vērtību.

51. Projekta īstenotājs šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minēto iesniegumu kopā ar sekretariāta atzinumu un importēto preču pavaddokumenta kopiju iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde triju darbdienu laikā izsniedz projekta īstenotājam atļauju ievest Latvijā importēto preču pavaddokumentā norādītās preces, nemaksājot uz valsts robežas muitas maksājumus, un aprēķinātās muitas maksājumu summas ņem uzskaitē kā iespējamu projekta īstenotāja muitas parādu.

52. Apzīmogoto muitas deklarāciju (oriģinālu) projekta īstenotājs iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē 30 dienu laikā no dienas, kad aprēķinātās muitas maksājumu summas ņemtas Valsts ieņēmumu dienesta uzskaitē.

53. Šo noteikumu 51.punktā minēto iespējamo muitas parādu dzēš 15 dienu laikā pēc apzīmogotās muitas kravas deklarācijas iesniegšanas attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

54. Iespējamais palīdzības saņēmēja vai projekta īstenotāja muitas parāds netiek dzēsts un tiek iekasēts likumos "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par muitas nodokli (tarifiem)", "Par dabas resursu nodokli", "Par akcīzes nodokli" un "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā, ja:

54.1. apzīmogotā muitas deklarācija netiek iesniegta attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē šo noteikumu 52.punktā minētajā termiņā;

54.2. muitas deklarācijā norādītās preces neatbilst Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegtajā atļaujā minētajām precēm.

55. Līdz brīdim, kamēr uzkrātā vērtība nav sasniegusi no ISPA līdzekļiem samaksāto preču un pakalpojumu vērtību, projekta īstenotājam vai pārdevējam noformē šo noteikumu 38. un 48.punktā minēto atļauju nodokļu piemērošanai.

56. No brīža, kad uzkrātā vērtība ir sasniegusi no ISPA līdzekļiem samaksāto preču un pakalpojumu vērtību, projekta ietvaros piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem tiek samaksāts no citiem finansu līdzekļiem, atļauja netiek noformēta un nodokļi piemērojami likumos "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par muitas nodokli (tarifiem)", "Par dabas resursu nodokli", "Par akcīzes nodokli" un "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

57. Atļauja nav attiecināma uz tām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamām personām, kuras piegādā preces un sniedz pakalpojumus pārdevējam.

58. Ja projekta izpildes laikā vai pēc projekta izpildes ISPA līdzekļi finansu memorandā un iepirkuma līgumos norādītajā apmērā netiek saņemti, par projekta ietvaros piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kuriem piemērota pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme, un par importētajām precēm, kuras atbrīvotas no muitas maksājumiem, pievienotās vērtības nodoklis un muitas maksājumi valsts budžetā nav jāatmaksā.

59. No ISPA līdzekļiem finansētajiem tehniskās palīdzības projektiem muitas maksājumi un pievienotās vērtības nodoklis piemērojams šo noteikumu II, III un IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.149 "Kārtība, kādā muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis piemērojams dāvinājumiem - ārvalstu neatmaksājamajai tehniskajai palīdzībai" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 106./107.nr.; 1998, 87./88.nr.; 1999, 98./99.nr.; 2000, 380./383., 466./469.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Īpašu uzdevumu ministrs

sadarbībai ar starptautiskajām

finansu institūcijām R.Zīle

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 28.jūniju.

11265 COPY.GIF (99272 BYTES)

12256 COPY.GIF (69166 BYTES)

21256 COPY.GIF (117416 BYTES)

22256 COPY.GIF (78122 BYTES)

31256 COPY.GIF (96598 BYTES)

32256 COPY.GIF (71103 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 19.06.2001.Stājas spēkā: 28.06.2001.Zaudē spēku: 21.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 27.06.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
25680
28.06.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva