Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2013.gada 7.maijā (prot. Nr.27 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 3.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 107.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1.apakšpunktā vārdus ""c" un "e" apakšpunktā" ar vārdiem "un "c" apakšpunktā".

2. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu atzīst uzņēmumu, kas nodarbojas ar:

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punktā minētajām darbībām;

3.2. Komisijas 2012.gada 15.marta Regulas (ES) Nr. 225/2012, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 183/2005 attiecībā uz to uzņēmumu apstiprināšanu, kas laiž tirgū no augu eļļām iegūtus produktus un tauku maisījumus izmantošanai barībā, un attiecībā uz īpašām prasībām eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu ražošanai, uzglabāšanai, transportēšanai un dioksīna testēšanai (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 225/2012), pielikuma 2.punktā minētajām darbībām;

3.3. Komisijas 2007.gada 14.februāra Regulas (EK) Nr. 141/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 183/2005 noteikto apstiprināšanas prasību barības nozares uzņēmumiem, kuri izgatavo vai laiž tirgū barības piedevas, kas pieder pie kategorijas "Kokcidiostati un histomonostati", 1.pantā minētajām darbībām;

3.4. ārstnieciskās barības ražošanu vai laišanu tirgū vai ārstnieciskās barības ražošanu savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai.

4. Dienests vai Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk - datu centrs) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu reģistrē uzņēmumu, kas nodarbojas ar:

4.1. Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulas (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, VI pielikuma II nodaļā minētajām darbībām un vēlas iesaistīties dzīvnieku barības apritē;

4.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 999/2001), 7.pantā un IV pielikumā minētajām darbībām un vēlas iesaistīties dzīvnieku barības apritē;

4.3. darbībām, kuras saistītas ar dzīvnieku barības apriti pārtikas uzņēmumā;

4.4. tehnisko produktu ražošanu un ražošanas produktus vai blakusproduktus laiž tirgū kā dzīvnieku barību;

4.5. dzīvnieku barības pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu;

4.6. dzīvnieku barības tranzīta pakalpojuma sniegšanu (ar uzglabāšanu vai bez tās);

4.7. dzīvnieku barības importu no trešajām valstīm;

4.8. dzīvnieku barības eksportu uz trešajām valstīm;

4.9. citām ar dzīvnieku barības apriti saistītām darbībām, kas nav minētas šo noteikumu 3.punktā."

3. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Dienests 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda uzņēmuma atbilstību dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja tas veic šo noteikumu 2.pielikuma 3.punkta II sadaļā minētās darbības, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. reģistrēt uzņēmumu;

11.2. atteikt uzņēmuma reģistrāciju."

4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētās deklarācijas saņemšanas to izvērtē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. reģistrēt uzņēmumu;

15.2. noteikt, ka uzņēmumu nepieciešams atzīt."

5. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Dienests triju darbdienu laikā:

15.1 1. paziņo personai pieņemto lēmumu un informē par nepieciešamību iesniegt dienestā iesniegumu dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai, ja pieņemts šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētais lēmums;

15.1 2. reģistrē uzņēmumu, ja pieņemts lēmums par uzņēmuma reģistrāciju."

6. Izteikt 22.1., 22.2. un 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. atzīt uzņēmumu un piešķirt atzīšanas numuru, ja uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.2. atzīt uzņēmumu ar nosacījumu - uz laiku līdz trim mēnešiem un piešķirt pagaidu numuru, ja uzņēmums daļēji atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.3. atteikt uzņēmuma atzīšanu, ja uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām."

7. Izteikt 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minētajā gadījumā dienests uzņēmumu iekļauj reģistrā, norādot piešķirto atzīšanas vai pagaidu atzīšanas numuru.

24. Ja dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts ar nosacījumu, triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas ir novērsusi protokolā norādītās neatbilstības, tā paziņo dienestam par gatavību turpināt atzīšanas procedūru."

8. Papildināt noteikumus ar 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 un 24.5 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests:

24.1 1. triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atzīt uzņēmumu un paziņo personai pieņemto lēmumu;

24.1 2. reģistrā nomaina pagaidu atzīšanas numuru pret atzīšanas numuru.

24.2 Ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests triju darbdienu laikā pieņem lēmumu nepagarināt pagaidu atzīšanas termiņu, paziņo personai pieņemto lēmumu un svītro uzņēmumu no reģistra.

24.3 Pagaidu atzīšanas termiņu dienests var pagarināt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja dienests, veicot pārbaudi, konstatē, ka dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona ir novērsusi lielāko daļu protokolā noteikto neatbilstību. Kopumā pagaidu atzīšanu piešķir uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus no dienas, kad veikta pirmā uzņēmuma pārbaude.

24.4 Ja pēc pagaidu atzīšanas termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums neatbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests pieņem lēmumu atteikt uzņēmuma atzīšanu.

24.5 Ja pēc pagaidu atzīšanas termiņa pagarinājuma dienests pārbaudē konstatē, ka uzņēmums atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests:

24.5 1. triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atzīt uzņēmumu un paziņo personai pieņemto lēmumu;

24.5 2. reģistrā nomaina pagaidu atzīšanas numuru pret atzīšanas numuru."

9. Izteikt 2.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Uzņēmuma darbības veidi

Nr. p.k.

Uzņēmuma darbības veidi

Atzīme "X"

I. Darbības, ko veic atzītā uzņēmumā

  Dzīvnieku barības maisījumu ražošana  
1. Ārstnieciskās dzīvnieku barības maisījumu ražošana, arī savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai  
2. Dzīvnieku barības maisījumu ražošana produktīvajiem dzīvniekiem vai gatavošana savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai, izmantojot barības piedevas vai premiksus, kas satur kokcidiostatus, histamonostatus, augšanas stimulatorus, vai premiksus, kas satur minētās barības piedevas
  Premiksu ražošana  
3. Premiksu ražošana, izmantojot barības piedevas - kokcidiostatus, histamonostatus, augšanas stimulatorus, A un D vitamīnu, varu un selēnu  
4. Dzīvnieku barības maisījumu ražošana mājas (istabas) dzīvniekiem, izmantojot barības piedevas vai premiksus, kas satur kokcidiostatus, histamonostatus, augšanas stimulatorus, vai premiksus, kas satur minētās barības piedevas
5. Piedevu ražošana:  
5.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punkta "a" apakšpunktā noteikto dzīvnieku barības piedevu ražošana  
5.2. Tādu piedevu ražošana, kas satur kokcidiostatus vai histamonostatus  
6. Ražošanas produktu vai blakusproduktu kā dzīvnieku barības laišana tirgū atbilstoši Komisijas Regulai Nr. 225/2012, ja ražotais vai pārstrādātais pamatprodukts ir:  
6.1. neapstrādātas augu eļļas, izņemot tos uzņēmumus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu  
6.2. taukskābes, pārstrādājot taukus  
6.3. biodīzeļdegviela  
6.4. eļļas vai tauku maisījumi  
  Dzīvnieku barības laišana tirgū  
7. Dzīvnieku barības izplatīšana, tostarp mazumtirdzniecība:  
7.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punkta "a" apakšpunktā noteikto barības piedevu izplatīšana  
7.2. tādu barības piedevu izplatīšana, kas satur kokcidiostatus vai histamonostatus  
7.3. tādu premiksu izplatīšana, kas satur barības piedevas - kokcidiostatus, histamonostatus, augšanas stimulatorus, A un D vitamīnu, varu un selēnu  
7.4. ārstnieciskās dzīvnieku barības izplatīšana  

II. Darbības, ko veic uzņēmumā, kurš reģistrējams pēc pārbaudes

8. Premiksu ražošana, neizmantojot šīs tabulas 3.punktā minētās barības piedevas  
9. Dzīvnieku barības piedevu ražošana uzņēmumos, kas nav minēti šīs tabulas 5.punktā  
10. Tādu dzīvnieku barības piedevu izplatīšana, tostarp mazumtirdzniecība, kuras nav minētas šīs tabulas 6.1.apakšpunktā  
11. Tādu premiksu izplatīšana, tostarp mazumtirdzniecība, kuri nesatur šīs tabulas 6.1.apakšpunktā minētās barības piedevas  
12. Tirdzniecība no atvērta oriģinālā iepakojuma:  
12.1. mājas (istabas) dzīvnieku barības tirdzniecība  
12.2. produktīvo dzīvnieku barības tirdzniecība  
13. Dzīvnieku barības (piemēram, graudu, granulu, zāles miltu) tiešā žāvēšana, izmantojot dīzeļdegvielu  
14. Darbības saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 999/2001 noteiktajām prasībām:  
14.1. barības maisījumu ražošana produktīvajiem neatgremotājiem, izmantojot zivju miltus  
14.2. barības maisījumu ražošana produktīvajiem neatgremotājiem, izmantojot dzīvnieku izcelsmes dikalcija/trikalcija fosfātu  
14.3. barības maisījumu ražošana produktīvajiem neatgremotājiem, izmantojot asins produktus, kas iegūti no atgremotājiem  
14.4. barības maisījumu ražošana gan atgremotājiem, gan neatgremotājiem  
14.5. barības maisījumu ražošana akvakultūras dzīvniekiem, izmantojot pārstrādātu dzīvnieku olbaltumu (PAP)  
14.6. akvakultūras dzīvniekiem un citiem produktīvajiem dzīvniekiem (izņemot kažokzvērus) paredzētu barības maisījumu ražošana, izmantojot pārstrādātu dzīvnieku olbaltumu (PAP)  
14.7. produktīvajiem atgremotāju jaundzīvniekiem paredzētu piena aizvietotāju ražošana, izmantojot zivju miltus  
14.8. produktīvajiem atgremotāju jaundzīvniekiem paredzētu piena aizvietotāju ražošana, izmantojot zivju miltus un barības maisījumus  
15. Tādas dzīvnieku barības, barības sastāvdaļu vai barības maisījumu transportēšana vaļējā (neiepakotā) veidā, kuru sastāvdaļas iegūtas no atgremotājiem, izņemot:

- pienu un piena produktus;

- dzīvnieku izcelsmes dikalcija/trikalcija fosfātus;

- hidrolizētu proteīnu, kas iegūts no atgremotāju ādām (tostarp jēlādām)

 
16. Tādas dzīvnieku barības, barības sastāvdaļu vai barības maisījumu transportēšana vaļējā (neiepakotā) veidā, kuru sastāvdaļas iegūtas no atgremotājiem, izņemot:

- pienu un piena produktus;

- dzīvnieku izcelsmes dikalcija/trikalcija fosfātus;

- hidrolizētu proteīnu, kas iegūts no atgremotāju ādām (tostarp jēlādām), un cita veida barības pārvadāšana, izņemot barību kažokzvēriem

 
17. Dzīvnieku barības pārpakošana:  
17.1. mājas (istabas) dzīvnieku barības pārpakošana  
17.2. produktīvo dzīvnieku barības pārpakošana  

III. Pārējās reģistrējamās darbības, kas nav minētas šīs tabulas II sadaļā"


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 245Pieņemts: 07.05.2013.Stājas spēkā: 10.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 09.05.2013. OP numurs: 2013/88.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
256603
10.05.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)