Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.214

Rīgā 2013.gada 9.aprīlī (prot. Nr.110, 2.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Pašvaldības aģentūras darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem. Dome pārrauga Pašvaldības aģentūru darbību Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.";

1.2. svītrot 19.1.2.apakšpunktu un svītrot 98.punktu;

1.3. papildināt 34.5.apakšpunktu aiz vārdiem "Vēlēšanu komisijas" ar vārdiem

", Rīgas pilsētas zemes komisijas";

1.4. svītrot 52.12.apakšpunktā vārdus "un Rīgas pilsētas Īres valdē";

1.5. svītrot 52.12.apakšpunktā vārdus ", kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā";

1.6. izteikt 103.punktu šādā redakcijā:

"103. Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm nodrošināšanai Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātiem ievēlē Domes balsu skaitīšanas komisiju. Domes balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz Domes sēdes vadītājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.";

1.7. aizstāt 114., 158. un 162.punktā vārdus "Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.8. izteikt XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Pašvaldības faktiskās rīcības un izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

121. Privātpersona pie Domes priekšsēdētāja var apstrīdēt:

121.1. Pašvaldības kompetencē esošās nozares vadošās iestādes - Domes departamenta direktora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.2. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.3. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi;

121.4. Rīgas domes Zvejniecības licencēšanas komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.5. Pašvaldības aģentūras direktora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.6. kapitālsabiedrību (kas minētas šo noteikumu 3.pielikumā), ja tās rīkojas publisko tiesību jomā, valdes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu.

122. Domes priekšsēdētāja lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

123. Domes priekšsēdētāja faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Domes priekšsēdētāja vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

124. Pašvaldības izpilddirekciju izpilddirektoru faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora. Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

125. Rīgas pilsētas izpilddirektora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

126. Domes departamenta darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie departamenta direktora, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

127. Pašvaldības aģentūras darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Pašvaldības aģentūras direktora. Pašvaldības aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

128. Domes departamenta padotībā esošās Pašvaldības iestādes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt augstākajā iestādē - Domes departamentā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Domes departamenta lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto padotības iestādes administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

129. Rīgas pilsētas zemes komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu par jautājumiem, kas saistīti ar zemes īpašuma un lietojuma tiesībām, privātpersona var apstrīdēt Domē.

130. Rīgas pilsētas būvvaldes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

131. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbinieka faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja lēmumu par faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

132. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

133. Rīgas pašvaldības policijas struktūrvienības darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pašvaldības policijas attiecīgās struktūrvienības priekšnieka. Struktūrvienības priekšnieka lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

134. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" kā privātpersonas, kurai ar līgumu deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora. Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

135. (Svītrots ar RD 15.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.173).

136. Šajā nodaļā neuzskaitīto Pašvaldības komisiju, iestāžu, īpaša statusa institūciju, struktūrvienību, amatpersonu un darbinieku faktisko rīcību un izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība ir noteikta speciālajā likumā vai Domes izdotā ārējā normatīvajā aktā.";

1.9. aizstāt 156.punktā vārdus "Teritorijas plānošanas" ar vārdiem "Teritorijas attīstības plānošanas".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, izņemot 1.5.apakšpunktu, kas stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 9.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.214 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" nosaka izmaiņas balsošanas kārtībā Rīgas domes sēdēs atbilstoši grozījumiem likumā "Par pašvaldībām", kas izdarīti ar 2013.gada 31.janvāra likumu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"".

No 19.punktā minēto īpaša statusa institūciju uzskaitījuma tiek svītrota Rīgas pilsētas Īres valde, jo tā patlaban ir Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sastāvā.

Ir veikti labojumi sakarā ar grozījumiem Administratīvā procesa likumā, atbilstoši kuriem patlaban privātpersonām tiek paredzēta iespēja apstrīdēt sākotnējo administratīvo aktu iestādē, kas to izdevusi, gadījumos, kad augstākas iestādes nav; iepriekš šādos gadījumos privātpersona administratīvos aktus varēja tikai uzreiz pārsūdzēt tiesā.

Veikti arī precizējoši labojumi, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar 2013.gada 31.janvāra likumu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" ir svītrotas tiesību normas, kas dažos gadījumos paredzēja aizklātu balsošanu pašvaldības domes sēdē, tādēļ no 2011.gada 1.marta saistošajiem noteikumiem Nr.114 nepieciešams svītrot 98.punktu, kā arī 103.punktu izteikt jaunā redakcijā.

No Rīgas domes 2011.gada 29.marta nolikuma Nr.109 "Rīgas pilsētas Īres valdes nolikums" izriet, ka Rīgas pilsētas Īres valde ir pašvaldības institūcija, kas atrodas Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas pārraudzībā, bet faktiski tā atrodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sastāvā, tādējādi Rīgas pilsētas Īres valde vairs neatbilst 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 19.punkta un 19.1.apakšpunkta ievaddaļās noteiktajam.

2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 XI nodaļu nepieciešams izteikt jaunā redakcijā, lai precizētu tajā lietoto juridisko terminu lietojumu, kā arī tādēļ, ka ir stājušies spēkā grozījumi Administratīvā procesa likumā, atbilstoši kuriem Rīgas domes priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja faktisko rīcību un izdotos sākotnējos administratīvos aktus, kurus privātpersona iepriekš varēja uzreiz pārsūdzēt tiesā, patlaban privātpersonai ir tiesības vispirms vēlreiz apstrīdēt.

Sakarā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma stāšanos spēkā nepieciešams aizstāt norādes par publikācijām Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ar norādēm, ka publikācijas tiek ievietotas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Privātpersonām turpmāk būs tiesības Rīgas domes priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja faktisko rīcību un sākotnējo administratīvo aktu apstrīdēt pie tā izdevēja.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.


Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 214Pieņemts: 09.04.2013.Stājas spēkā: 12.04.2013.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
256081
12.04.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)