Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.157

Rīgā 2013.gada 26.martā (prot. Nr.16 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
13.panta trešo daļu un Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 187.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta trešo daļu un Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu".

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Datu tīkls tiek izveidots, uzturēts un darbojas atbilstoši Padomes 2009.gada 30.novembra Regulai (EEK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1217/2009)."

3. Aizstāt 3.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "Nr.79/65 6. un 9.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "Nr. 1217/2009 7. un 10.pantā".

4. Aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus "Nr.79/65 8., 9., 13. un 14.pantam" ar skaitļiem un vārdiem "Nr. 1217/2009 9., 10., 14. un 15.pantam".

5. Aizstāt 5.punktā skaitļus un vārdus "Nr.79/65 5.pantam" ar skaitļiem un vārdiem "Nr. 1217/2009 6.pantam".

6. Papildināt noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Atbilstoši šo noteikumu pielikumam datu tīklam nepieciešamo informāciju institūtā iesniedz:

10.1. līdz 1.aprīlim - saimniecības, kas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz ienākumu deklarāciju;

10.2. līdz 1.maijam - saimniecības, kas sagatavo gada pārskatu."

7. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.novembra
noteikumiem Nr.1348

Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla saimniecību un uzņēmumu grāmatvedības dati
par ____.gadu

Konfidencialitāte Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk - SUDAT) informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība" 9.punktu
Iesniegšana, termiņi Aizpildītu veidlapu iesniedz sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk - centrs) vai aizpilda lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļa vietnē (http://sudat.lv) katru gadu līdz 1.aprīlim - saimniecības, kas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz ienākumu deklarāciju, bet saimniecības, kas sagatavo gada pārskatu, - līdz 1.maijam, pievienojot finanšu pārskata kopiju
Pilnvarojums datu savākšanai Informācija šajā veidlapā tiek prasīta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība", kas tīkla darbības nodrošināšanu deleģē Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk - institūts), bet grāmatvedības biroja uzdevumus - centram
Palīdzība SUDAT rokasgrāmata pieejama tīmekļa vietnē http://sudat.lv
Centrs, tālr. 63050226, 63050220, e-pasta adrese: sudat@llkc.lv
Institūts, tālr. 67552786, 67167904, e-pasta adrese: sudat@lvaei.lv

I. Vispārīga informācija par saimniecību

Nosaukums vai īpašnieka vārds, uzvārds  
Saimnieciskās darbības forma  
Reģistrācijas numurs vai īpašnieka personas kods  
Ganāmpulka reģistrācijas numurs LV
Novads   Pagasts

 

Saimniecība nodarbojas ar šāda tipa ražošanu (atbilstošo atzīmēt ar "x"):

 tikai ar bioloģisko ražošanu

tikai ar konvencionālo ražošanu

pāriet uz bioloģisko ražošanu vai izmanto abas metodes

Saimniecība ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja:

Grāmatvedība tiek kārtota:

divkāršā ieraksta sistēmā

aizpildot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu

Saimniecība ir kooperatīva biedrs:

Lauku atbalsta dienesta subsīdiju pieprasītājs ir:

saimniecība

 īpašnieks

cita persona

Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods

 

Veidlapas aizpildītājs:

             

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 

(faksa numurs)

 

(e-pasta adrese)

Piezīmes.

1. Veidlapā norāda informāciju par lauksaimniecisko darbību, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk - saimniecība) grāmatvedības uzskaites datiem pārskata gadā, iekļaujot visu produkciju neatkarīgi no izlietojuma un neveicot izmaksu korekciju atbilstoši pārdotajai produkcijai.

2. Ja ģimenes vajadzībām izlietotos resursus (zemi, minerālmēslus, lopbarību, darbaspēku u.c.) nav iespējams nošķirt no saimnieciskajā darbībā patērētajiem, tad saražotās produkcijas izlietojums personīgajam patēriņam jānorāda V sadaļas 14.ailē un VI sadaļas 8. un 9.ailē.

3. No IV līdz XIII sadaļai summas norāda tikai latos (bez santīmiem).

4. Aizpildot sadaļas, lūdzu, ievērojiet norādījumus sadaļu beigās un rokasgrāmatā. Iekrāsotie lauki norāda, ka tie izmantoti vai iegūti no citām sadaļām. Lūdzu, pārbaudiet, vai visās sadaļās norādītie dati un kopsummas sakrīt.

5. Ar ikgadējo SUDAT izdevumu "Lauku saimniecības. Darba ekonomiskās analīzes rezultāti 20xx" var iepazīties lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļa vietnē (http://sudat.lv).

6. Kontaktinformācija:
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039;
tālr. +371 67552786, +371 67167904; fakss +371 67541789;
e-pasta adrese: sudat@lvaei.lv

II. Zeme

Rindas
nr.

Nosaukums

Platība, ha
(2 zīmes aiz komata)

A

B

1

Z1 Zeme īpašumā vai pastāvīgā lietošanā, ha (Z1 = Z11 + Z12 + Z13)  
Z11 t.sk. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk - LIZ)  
Z12 Meži  
Z13 Pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem, ģimenes dārziņi u.c.)  
Z2 Nomātā zeme, ha  
Z21 t.sk. LIZ  
Z3 Citiem iznomātā zeme, ha  
Z31 t.sk. LIZ  
Z4 LIZ apsaimniekošanā, ha (Z4 = Z11 + Z21 - Z31)  
Z41 t.sk. apūdeņotās platības, ha  

Piezīmes.

1. Spēkā sakarības: II sadaļas Z4 = 60000.rindas 1.aile

                               II sadaļas Z41 = 60000.rindas 2b.aile

2. Par ģimenes dārziņiem uzskata platības, kurās audzē produkciju personīgajam patēriņam, ja šīs produkcijas ražošanas resursi un izmaksas netiek iekļautas veidlapas sadaļās.

3. Par apūdeņotām uzskata tās LIZ platības, kurās ir ierīkotas pastāvīgas vai pārvietojamas laistīšanas sistēmas, neieskaitot laistāmās segtās platības.

III. Darbaspēka ieguldījums

Rindas
nr.

Darbaspēks

Dzimšanas gads

Skaits

Darbaspēka ieguldījums, cilvēkgadi

Nostrādāto stundu skaits

lauksaimniecībā

mežsaimniecībā

pārējās nozarēs

A

B

1

2

3

4

5

6

                            Ģimenes un nealgotais darbaspēks

11

Īpašnieks, kas ir vadītājs            

12

Īpašnieks, kas nav vadītājs            

13

Vadītājs, kas nav īpašnieks            

14

Īpašnieka laulātais

x

         

15

Regulāri nodarbinātie

x

         

16

Neregulāri nodarbinātie

x

 

x

     
                            Algotais darbaspēks

21

Vadītājs            

22

Regulāri nodarbinātie

x

         

23

Neregulāri nodarbinātie

x

 

x

     

Piezīmes.

1. Pie algotā darbaspēka norāda darbiniekus, kas ir darba attiecībās ar saimniecību, nav īpašnieka ģimenes locekļi un kam par darbu maksā algu vai natūrā.

2. Ja ģimenes loceklis par darbu saimniecībā saņem algu vai par to ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, darbaspēka ieguldījumu norāda tabulas daļā "Ģimenes un nealgotais darbaspēks" no 11. līdz 16.rindai, bet atbilstošās izmaksas - VII sadaļas 71110.rindā.

3. Ja saimniecībai ir vairāki īpašnieki vai vadītāji, dzimšanas gadu norāda tai personai, kurai ir izšķirošā balss lēmumu pieņemšanā.

4. Darbaspēka ieguldījums cilvēkgados pamatojas uz nosacīto darba vienību, kas atbilst viena pieauguša cilvēka darba ieguldījumam gada laikā. Regulāri nodarbinātajam darbaspēkam iespējams piemērot koeficientu atbilstoši fiziskajam stāvoklim, noslodzei un perioda ilgumam. Piemēram, pieauguša cilvēka lauksaimniecības darba sezonā nostrādāti 9 mēneši atbilst 0,75 cilvēkgadiem.

5. Viena cilvēka darba ieguldījums nepārsniedz vienu cilvēkgadu, ja arī nostrādāto stundu skaits pārsniedz viena cilvēka normālu darba noslodzi - 1840 stundas gadā.

6. Neregulāri nodarbinātie ir uz sezonas vai citiem darbiem pieaicinātais darbaspēks (piemēram, ražas novākšanas laikā).

IV. Ilgtermiņa ieguldījumi, Ls

Rindas
nr.

Nosaukums

Atlikusī vērtība gada sākumā

Iegādāto pamatlīdzekļu vērtība, ieskaitot nepabeigtos pamatlīdzekļus

Pārdoto pamatlīdzekļu vērtība

Pārvērtēšana (+), norakstīšana (-)

Aprēķinātais nolietojums pārskata gadā

Atlikusī vērtība
gada beigās

A

B

1

2

4

5

6

7

11100

Licences, tiesības, kvotas; reģistrācijas izmaksas            

11200

Pārējie nemateriālie ieguldījumi            

12110

Zeme īpašumā        

x

 

12112

Meža audze        

x

 

12120

Ilggadīgie stādījumi            

12130

Zemes ielabošanas objekti            

12140

Ražošanas ēkas un būves lauksaimniecībā            

12200

Tehnoloģiskās iekārtas un tehnika lauksaimniecībā            

12300

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs lauksaimniecībā            

12500

Pamatlīdzekļi mežsaimniecībā            

12610

Ēkas un būves pārējās nozarēs            

12620

Iekārtas, tehnika un citi pamatlīdzekļi pārējās nozarēs            

12800

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos            

12900

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem        

x

 

13000

Finanšu ieguldījumi (ieskaitot atliktā nodokļa aktīvus)        

x

 

10000

Kopā (summa no 11100. līdz 13000.rindai)            

Piezīmes.

1. 2.ailē norāda arī izmaksas (ieskaitot darbaspēka izmaksas) pamatlīdzekļu izveidošanai vai vērtības palielināšanai, bet neiekļauj kārtējās uzturēšanas izmaksas.

2. 4.ailē "Pārdoto pamatlīdzekļu vērtība" norāda pārdotā pamatlīdzekļa atlikušo vērtību, pamatlīdzekļa pārdošanas peļņu - VI sadaļas 68500.rindā "Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas", bet zaudējumus - VII sadaļas 75800.rindā "Pamatlīdzekļu norakstīšana, pārdošana ar zaudējumiem".

3. Spēkā sakarība: 1.aile + 2.aile - 4.aile + 5.aile - 6.aile = 7.aile

4. 12120.rindas 2.ailē norāda ilggadīgo stādījumu ierīkošanas izmaksas.

5. 12130.rindā norāda meliorācijas, zemes iežogošanas, augsnes uzlabošanas u.c. izmaksas, ja saimniecībā tās ir uzskaitītas pie ilgtermiņa ieguldījumiem.

6. 12800.rindā norāda kapitālo remontu un citas izmaksas, kuras saistītas ar nomāto pamatlīdzekļu vērtības palielināšanu un kuras neiekļauj kārtējās uzturēšanas izmaksās.

7. Ja pārskata periodā saimniecībā ir pašu izpildīti darbi kapitālieguldījumiem, tos izmaksu vērtībā norāda kā pamatlīdzekļu vērtības palielinājumu un ieņēmumus VI sadaļas 68920.rindā.

8. Pamatlīdzekļu izveidošanu (nepabeigtos pamatlīdzekļus) norāda pie atbilstošās pamatlīdzekļu grupas.

V. Mājdzīvnieku bilance, kustība un ieņēmumi

Rindas
nr.

Nosaukums

Gada sākumā

Pirkti dzīvnieki

Dzimuši, skaits

Pārdoti audzēšanai

Pārgāja uz citu grupu

Ienāca no citas grupas

Nokauti, pārdoti gaļai, patērēti ražošanā un personīgām vajadzībām

Krituši, skaits

Gada beigās

Gada vidējais skaits

skaits

vērtība,
Ls

skaits

vērtība,
Ls

skaits

vērtība,
Ls

skaits

pārdoti gaļai

izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs, Ls

personīgais patēriņš, Ls

skaits

vērtība, Ls

dzīvsvars, t

vērtība, Ls

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Liellopi 

22110

Teļi nokaušanai līdz 6 mēnešu vecumam          

x

x

x

x

                 

22120

Pārējie jaunlopi, jaunāki par gadu                

x

                 

22131

Buļļi no 1 līdz 2 gadiem        

x

                         

22132

Teles no 1 līdz 2 gadiem        

x

                         

22141

Buļļi, vecāki par 2 gadiem        

x

   

x

                   

22142

Audzējamās teles, vecākas par 2 gadiem        

x

                         

22143

Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem        

x

                         

22170

Slaucamās govis        

x

                         

22180

Brāķētās slaucamās govis        

x

x

x

                     

22190

Zīdītājgovis        

x

                         
Cūkas

22210

Sivēni svarā līdz 20 kg                                    

22230

Nobarojamās cūkas        

x

                         

22250

Sivēnmātes svarā virs 50 kg        

x

                         

22270

Pārējās cūkas        

x

                         

22330

Aitas
Aitu mātes
       

x

   

x

                   

22340

Pārējās aitas                                    

22430

Kazas
Kazu mātes
       

x

   

x

                   

22440

Pārējās kazas                                    

22510

Putni
Vistas gaļai
             

x

x

                 

22520

Dējējvistas              

x

x

                 

22570

Pīles, zosis, pārējie putni              

x

x

                 

22610

Truši
Trušu mātes
             

x

x

                 

22730

Zirgi
Pārdošanai audzētie zirgi
             

x

x

                 

22710

Darba un pārējie zirgi              

x

x

                 

22820

Citi dzīvnieki

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

       

x

x

 

x

22900

Bišu saimes              

x

x

x

x

x

x

x

       

22000

Kopā (summa no 22110. līdz 22900.rindai)

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

       

x

x

 

x

Piezīmes.

1. Vidējo mājdzīvnieku skaitu gadā aprēķina, ievērojot katra mājlopa uzturēšanās laiku attiecīgajā grupā (dienu vai mēnešu skaitu) un dalot ar 365 (dienu skaitu) vai 12 (mēnešu skaitu).

2. Gada vidējais skaits ir jānorāda arī tad, ja gada sākumā un beigās kādā grupā nav mājdzīvnieku, bet tie ir bijuši gada laikā - ir saražota produkcija, izlietoti resursi to uzturēšanai.

3. Pīlēnus, cāļus, trušus, zivis un citus mājdzīvniekus uzskaita 22820.rindā, norādot tikai to vērtību.

4. Ieņēmumus par dīķos izaudzēto zivju pārdošanu norāda 22820.rindas 11. un 12.ailē.

5. 8. un 9.aile - palīgailes, kurās norāda no attiecīgā vecuma grupas izgājušo (8.aile) vai tajā ienākušo (9.aile) mājdzīvnieku skaitu.

6. Mājlopu grupām (rindām) ir spēkā sakarība: 1.aile + 3.aile + 5.aile - 6.aile - 8.aile + 9.aile - 10.aile - 15.aile = 16.aile

7. Ja uzskaite lauksaimnieciskajai ražošanai ir nošķirta no pārējām nozarēm (ieskaitot gaļas pārstrādi) un dati par šīm nozarēm netiek iekļauti šajā veidlapā, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 12.ailē, novērtējot vidējās tirgus cenās.

8. Ja lauksaimnieciskajai ražošanai saimniecībā netiek veikta atsevišķa uzskaite, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 13.ailē "Izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs", novērtējot ražošanas izmaksās.

9. 11.ailē norāda gaļai pārdoto mājlopu dzīvsvaru tonnās, rakstot trīs ciparus aiz komata.

10. Mājdzīvniekus gada sākumā 2.ailē un gada beigās 17.ailē novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

VI. Platības, saražotā produkcija un ieņēmumi, nenorādot V (ieņēmumi no mājdzīvniekiem) un VIII sadaļā (subsīdijas) ietveramo informāciju un pašražoto krājumu starpību

Rindas
nr.

Nosaukums

Platība, ha

t.sk. enerģētiskās kultūras, ha

t.sk. apūdeņotā, ha

Gada sākumā (ieskaitot nodoto glabāšanā)

Saražots, t

Pārdots (realizācijas cenās)

Personīgais patēriņš

Izlietots saimniecībā

Zudumi, t

Gada beigās (ieskaitot glabāšanā nodoto)

lopkopībā

augkopībā

pārstrādē, citās nozarēs

t

Ls

t

Ls

t

Ls

t

Ls

t

Ls

t

Ls

t

Ls

A

B

1

2a

2b

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Augkopības produkcija

61110

Vasaras kvieši                                      

61120

Ziemas kvieši                                      

61130

Rudzi                                      

61140

Mieži                                      

61150

Auzas                                      

61160

Vasaras graudaugu mistri                                      

61170

Tritikāle                                      

61180

Citi graudaugi (griķi u.c.)                                      

61190

Sausie pākšaugi, to mistri                                      

61210

Kartupeļi                                      

61231

Garšķiedru lini                                      

61232

Eļļas lini                                      

61233

Ziemas rapsis                                      

61234

Vasaras rapsis                                      

61239

Citi eļļas augi un šķiedraugi                                      

61251

Ārstniecības augi, garšaugi  

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

61253

Citas tehniskās kultūras _________________                                      

61310

Lauka dārzeņi  

x

                                 

61320

Dārzeņi apsildāmajās segtajās platībās  

x

x

                               

61330

Dārzeņi specializētajās un neapsildāmajās segtajās platībās  

x

                                 

61337

Zemenes  

x

                                 

61340

Sēnes (m2)  

x

                                 

61410

Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā  

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

61420

Ziedi un dekoratīvie augi apsildāmajās segtajās platībās  

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

61511

Tauriņziežu sēklas  

x

                                 

61512

Stiebrzāļu sēklas  

x

                                 

61520

Citas sēklas un stādi  

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

61600

Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību)  

x

                                 

61700

Apstrādāta aramzeme sezonas iznomāšanai  

x

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

61810

Zaļmēslojuma kultūras  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

61820

Papuves  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

61900

Neizmantotā LIZ  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ilggadīgo kultūru produkcija

62110

Sēkleņi (āboli, bumbieri u.c.)  

x

                   

x

x

         

62120

Kauleņi (ķirši, plūmes u.c.)  

x

                   

x

x

         

62130

Ogulāji  

x

                   

x

x

         

62200

Vīnogas  

x

                   

x

x

         

62300

Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi  

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

   

x

 

x

x

 

62400

Citas ilggadīgās kultūras  

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

62500

Neražojošo stādījumu vērtības pieaugums

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Lopbarība un augkopības blakusprodukti

63110

Lopbarības saknes un kāposti  

x

                   

x

x

x

x

     

63121

Kukurūza lopbarībai  

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63122

Graudaugi skābbarībai un zaļmasai  

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63123

Citas lopbarības kultūras  

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63130

Ilggadīgie zālāji aramzemē  

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63210

Kultivētās pļavas, ganības  

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63220

Dabīgās pļavas, ganības  

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63230

Pļavas, ganības, ko neizmanto produkcijas ieguvei (saimniecībā nav mājlopu)  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63310

Tilpumainā lopbarība:
zaļā masa

x

x

x

x

x

     

x

x

   

x

x

x

x

x

x

x

63320

Siens

x

x

x

                 

x

x

x

x

     

63330

Skābsiens un skābbarība tranšejās

x

x

x

                 

x

x

x

x

     

63340

Skābsiens un skābbarība ruļļos

x

x

x

                 

x

x

x

x

     

63410

Augkopības blakusprodukti: salmi

x

x

x

                               

63420

Cukurbiešu lapas

x

x

x

                 

x

x

         

63430

Citi blakusprodukti (linsēklas, zemeņu stādi u.c.)

x

x

x

                               

Lopkopības produkcija, izņemot gaļu

64110

Piens no slaucamām govīm

x

x

x

                 

x

x

         

64120

Piens no gaļas govīm

x

x

x

                 

x

x

         

64200

Kazas piens

x

x

x

                 

x

x

         

64300

Vilna

x

x

x

             

x

x

x

x

         

64400

Vistu olas, tajā skaitā inkubācijai (tūkst. gab.)

x

x

x

                               

64500

Cita lopkopības produkcija, izņemot gaļu

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

64600

Kūtsmēsli

x

x

x

         

x

x

x

x

   

x

x

     

Pārējā lauksaimniecības produkcija

64810

Medus

x

x

x

                 

x

x

         

64820

Pārējā biškopības produkcija

x

x

x

                 

x

x

         

65000

Pārējie lauksaimniecības ieņēmumi, izņemot pārstrādi un gaļu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mežkopība un mežsaimniecība

66100

Kokmateriāli, malka

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

66200

Cirsmu pārdošana

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

66300

Pārējā mežkopības un mežsaimniecības produkcija

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Pārstrādes produkcija

67100

Augkopības pārstrādes produkti

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

67200

Govs piena produkti

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

67300

Kazas piena produkti

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

67400

Gaļas pārstrādes produkti

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

67500

Citi pārstrādes produkti

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

Pārējie ieņēmumi

68100

Lauku tūrisms

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68210

Ieņēmumi no veikala un sabiedriskās ēdināšanas

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

68220

Ieņēmumi no gatera

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

68230

Pārējo nozaru ieņēmumi

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

68310

Līgumdarbi, pakalpojumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68400

Zemes iznomāšanas ieņēmumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68320

Ieņēmumi no pārējo pamatlīdzekļu iznomāšanas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68500

Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68600

Ieņēmumi no akciju u.c. vērtspapīru pārdošanas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68800

Uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68910

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

68920

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, izņemot LAD subsīdijas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

69100

Procentu ieņēmumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

69200

Iepriekšējo periodu ieņēmumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

69400

Zaudējumu kompensācija no privātajiem apdrošinātājiem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

69500

Ar atlikto nodokli saistītie ieņēmumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

69999

Personīgie ieņēmumi (arī pensijas)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

60000

Kopā      

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

Piezīmes.

1. Sadaļā daudzumu norāda tonnās ar 2 zīmēm aiz komata; 7.ailē norāda pārdoto produkciju realizācijas cenās.

2. Sadaļā norāda vienīgi pašražoto produkciju. Pirktos krājumus iegādes cenās norāda VII sadaļā, bet peļņu no to pārdošanas (pārdošanas un iegādes vērtību starpību) norāda VI sadaļas 68210. vai 68230.rindā.

3. 61320. un 61420.rindā norāda tikai to produkciju, kas iegūta pastāvīgi vai sezonas lielāko daļu segtajās apkurināmajās platībās.

4. 61330.rindā norāda arī dārzeņu kultūras, kas audzētas rotācijā ar citiem dārzeņiem, ziediem un dekoratīviem augiem (specializētās platības).

5. 2a. ailē - hektāri no kopējās laukauga platības (1.aile), kurās audzē enerģētiskās kultūras un par kurām tiks maksātas subsīdijas enerģētiskajiem kultūraugiem.

6. 8. un 9.ailē norāda pašražotās produkcijas patēriņu īpašnieka ģimenes vajadzībām, kā arī samaksu natūrā algotajam darbaspēkam. Samaksa algotajam darbaspēkam tādā pašā vērtībā jānorāda arī VII sadaļas 71120.rindā.

7. 61231.rindā - garšķiedru lini. Ja kā garšķiedru linu blakusproduktu novāc arī linsēklas, tās norāda 63430.rindā.

8. 61340.rindas 1.ailē norāda sēņu pamatplatību (m2), reizinātu ar ražu skaitu.

9. 61810.rindā norāda to kultūru platības, kas jau sākotnēji paredzētas zaļmēslojumam.

10. Pašražotās produkcijas krājumus 4. un 18.ailē novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

11. Vairs neražojošu (vecu) augļu dārzu platības norāda nevis pie ilggadīgajiem stādījumiem, bet gan 61900.rindas 1.ailē - "Neizmantotās LIZ".

12. 63230.rindā norāda pļavas un ganības, kuras neizmanto produkcijas ieguvei (saimniecībā nav mājlopu), bet kuras tiek uzturētas labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un par kurām saņem vienoto platību maksājumus (VPM).

13. 64500.rindā nenorāda audzēšanai pārdotos mājdzīvniekus un gaļas izlietojumu - tos norāda V sadaļā "Mājdzīvnieku bilance, kustība un ieņēmumi".

14. 62500.rindā aizpilda tikai 18.aili, neražojošo stādījumu vērtības pieaugumu novērtējot ražošanas izmaksās, un spēkā ir sakarība: 62500.rindas 18.aile ≤ IV sadaļas 12120.rindas 2.aile. Jaunu ilggadīgo stādījumu stādu iegādes izmaksas ir ieguldījumi, un tie jānorāda tikai IV sadaļas 12120.rindas 2.ailē.

15. Inkubācijai izlietoto pašražoto olu vērtību norāda 64400.rindas 13.ailē (vistu olas) un 64500.rindas 13.ailē (citu putnu olas).

16. 63310.rindā norāda zaļo masu piebarošanai un ganīšanai.

17. 68210. vai 68230.rindā iekļauj peļņu, kas gūta no pirkto krājumu pārdošanas, - pārdošanas ieņēmumu un iegādes vērtības starpību.

18. 68310.rindā norāda saņemto samaksu par līgumdarbu izpildi, kā arī dažādiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, kaltes vai transporta pakalpojumiem.

19. 68500.rindā norāda peļņu no pamatlīdzekļu pārdošanas - starpību starp ieņēmumiem un pārdoto pamatlīdzekļu atlikušo bilances vērtību.

20. 68920.rindā neiekļauj subsīdijas - tās norāda VIII sadaļā ES subsīdijas un valsts atbalsts lauksaimniecībai.

21. VI sadaļas 7.ailē nenorāda pašražoto krājumu starpību, aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2.ailes starpības un VI sadaļas 18. un 4.ailes starpības.

22. 62500.rindas 18.aili neieskaita 60000.rindas 18.ailes kopsummā.

VII. Pirktie krājumi un izmaksas, Ls

Rindas
nr.

Nosaukums

Pirktie krājumi gada sākumā

Iegādāts pārskata gadā

Izlietots ražošanā, izmaksas

Pārdoto preču iegādes vērtība

Pirktie krājumi gada beigās

A

B

1

2

3

4

5

Darbaspēka un mašīnu izmaksas

71110

Nealgotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot pašnodarbinātā VSAOI)

x

x

 

x

x

71120

Algotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot darba devēja VSAOI)

x

x

 

x

x

71200

Mašīnu un iekārtu uzturēšana, tam nepieciešamie materiāli un inventārs (izņemot kapitālo remontu)          

71300

Degviela un smērvielas, neieskaitot kurināmo (atņemot akcīzes nodokļa kompensāciju)          

71400

Lauksaimniecības pakalpojumi un tehnikas noma1

x

     

x

71500

Personīgā transporta izmaksas

x

     

x

Mainīgās izmaksas augkopībā

72110

Pirktā sēkla, stādi un to apstrāde (izņemot ilggadīgos stādījumus)          

72120

Pašražotā sēkla un stādi

x

x

 

x

x

72200

Pirktais mēslojums un augsnes uzlabotāji          

72300

Augu aizsardzības līdzekļi          

72400

Pašražotais mēslojums

x

x

 

x

x

72500

Augkopībā izmantotā pašražotā produkcija - pašražotie salmi u.c.2

x

x

 

x

x

72900

Pārējās specifiskās augkopības izmaksas - augsnes analīzes, iepakojamais materiāls, glabāšanas u.c. izmaksas          

Mainīgās izmaksas lopkopībā

73121

Pirktā koncentrētā lopbarība ganāmajiem mājlopiem (liellopiem, zirgiem u.c.)          

73122

Pārējā ganāmajiem mājlopiem pirktā lopbarība, pakaiši u.c.          

73123

Cūkām pirktā lopbarība, pakaiši u.c.          

73124

Mājputniem, trušiem u.c. pirktā lopbarība, pakaiši u.c.          

73221

Pašražotā lopbarība ganāmajiem mājlopiem (liellopiem, zirgiem u.c.)

x

x

 

x

x

73223

Pašražotā lopbarība cūkām

x

x

 

x

x

73224

Pašražotā lopbarība mājputniem, trušiem u.c.

x

x

 

x

x

73300

Pašražotie pakaiši3

x

x

 

x

x

73400

Veterinārās un apsēklošanas izmaksas          

73500

Mājdzīvnieku pirkšanas izmaksas4

x

x

 

x

x

73600

Pašražotās olas inkubācijai5

x

x

 

x

x

73900

Pārējās specifiskās lopkopības izmaksas - ganāmpulka reģistrācija, mazgāšanas līdzekļi, iepakojamais materiāls, glabāšanas izmaksas u.c.          

74100

Mainīgās izmaksas mežsaimniecībā: mēslojums, aizsardzības līdzekļi u.c.          

74200

Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs          

74300

Pārstrādei izlietotās pašražotās produkcijas vērtība6

x

x

 

x

x

Pieskaitāmās izmaksas

75100

Zemes un ēku uzturēšanas izmaksas          

75200

Elektrība

x

x

 

x

x

75300

Pirktais kurināmais          

75310

Pašražotais kurināmais

x

x

 

x

x

75400

Maksa par ūdeni un piegādi

x

x

 

x

x

75500

Apdrošināšana7, izņemot sociālo un nekustamā īpašuma apdrošināšanu

x

x

 

x

x

75600

Dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldību nodevas (X sadaļas 52750. un 52760.rinda)

x

x

 

x

x

75700

Uz pārskata gadu attiecinātie iepriekšējo periodu izdevumi

x

x

 

x

x

75800

Pamatlīdzekļu norakstīšana, pārdošana ar zaudējumiem

x

x

 

x

x

75900

Pārējās pieskaitāmās izmaksas8, izņemot pašražoto krājumu starpību          

76000

Nolietojums

x

x

 

x

x

Zemes un ēku izmaksas

76100

Zemes nomas maksa

x

x

 

x

x

76200

Pārējā nomas maksa (par ēkām, kvotām u.c.)

x

x

 

x

x

76300

Ēku apdrošināšana

x

x

 

x

x

76400

Nekustamā īpašuma, zemes nodoklis

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Procentu maksājumi

77110

Aizņēmumiem zemes pirkšanai

x

x

 

x

x

77120

Aizņēmumiem ēkām

x

x

 

x

x

77130

Aizņēmumiem iekārtām un tehnikai

x

x

 

x

x

77140

Citiem aizņēmumiem

x

x

 

x

x

78000

Ārkārtas izmaksas (arī valstij atmaksātās subsīdijas)

x

x

 

x

x

79000

Aprēķinātais ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (X sadaļas 52770.rinda)

x

x

 

x

x

79500

Ar atlikto nodokli saistītās izmaksas

x

x

 

x

x

79999

Personīgie izdevumi

x

x

 

x

x

70000

Kopā (izņemot 72120., 7240.0, 72500., 73221.-73300., 73600., 74300.rindu)          

Piezīmes.

1. 1 Norāda samaksu par lauksaimniecības pakalpojumiem - augsnes apstrādi, sēšanu, mēslošanu, apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem u.c.

2. 2 Spēkā sakarība: 72120.rindas 3.aile + 72400.rindas 3.aile + 72500.rindas 3.aile = VI sadaļas 60000.rindas 13.aile - 64400.rindas 13.aile - 64500.rindas 13.aile - 66100.rindas 13.aile

3. 3 Spēkā sakarība: 73221.rindas 3.aile + 73223.rindas 3.aile + 73224.rindas 3.aile + 73300.rindas 3.aile = VI sadaļas 60000.rindas 11.aile - 66100.rindas 11.aile

4. 4 Spēkā sakarība: 73500.rindas 3.aile = V sadaļas 22000.rindas 4.aile

5. 5 Spēkā sakarība: 73600.rindas 3.aile = VI sadaļas 64400.rindas 13.aile

6. 6 Spēkā sakarība: 74300.rindas 3.aile = VI sadaļas 60000.rindas 15.aile + V sadaļas 22000.rindas 13.aile

7. 7 Ieskaitot sējumu, mājlopu, transportlīdzekļu apdrošināšanu.

8. 8 Ieskaitot tālruņa, grāmatvedības, biroja uzturēšanas u.c. izmaksas, pārdošanas izmaksas, zaudējumus no valūtas kursa svārstībām u.c.

9. VII sadaļā nenorāda pašražoto krājumu starpību, aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2.ailes starpības un VI sadaļas 18. un 4.ailes starpības.

10. 1., 2. un 5.ailē norāda tikai pirktos krājumus, un 70000.rindas 1. un 5.ailē ir tikai pirkto krājumu vērtība, kas sakrīt ar XI sadaļas 21100.rindu.

11. Pārdodot pirktos krājumus, 4.ailē to vērtību norāda iegādes izmaksās; pārdošanas un iegādes vērtību starpība ir pārdošanas ieņēmumi, un tos iekļauj VI sadaļas 68210. vai 68230.rindā.

12. Spēkā sakarība: 76000.rindas 3.aile = IV sadaļas 10000.rindas 6.aile

13. Ja par nomāto zemi maksā tikai zemes nodokli, tad to norāda 76100.rindā, bet nenorāda 76400.rindā.

14. 72900. un 73900.rindā uzskaita attiecīgi produkcijas uzglabāšanas, iesaiņošanas un pārdošanas izmaksas, kā arī ar to saistīto ēku un zemes nomu, kas nav ilgāka par vienu gadu, mazvērtīgo inventāru un citas specifiskās augkopības un lopkopības izmaksas, kas nav norādītas iepriekš.

VIII. Eiropas Savienības subsīdijas un valsts atbalsts lauksaimniecībai, Ls

Rindas nr.

Atbalsta pasākums

Saņemts ______.gadā par iepriekšējiem periodiem

Par ______.gadu

pamatvienību skaits par ______.gadu

saņemts ______.gadā

saņemts par ______.gadu

Ls

ha

Ls

Ls

A

B

1

2

3

4

91000

ES vienotais platību maksājums (VPM)        

92000

Subsīdijas pamatlīdzekļiem un ilggadīgo stādījumu ierīkošanai  

x

   

94000

Pārējās subsīdijas  

x

   

90000

Kopā ES subsīdijas un valsts atbalsts, Ls  

x

   

Piezīmes.

1. 2.ailē norāda hektāru skaitu tikai tām ES vienotā platību maksājuma summām, kas maksātas par 2012.gada platībām (3. un 4.aile).

2. 92000.rindā norāda visu saņemto pamatlīdzekļu subsīdiju summu. Uz pārskata gadu attiecinātā pamatlīdzekļu subsīdiju daļa, ja tāda ir, tiek norādīta VI sadaļas 68800.rindas 7.ailē.

3. 94000.rindas summā norāda arī valsts atbalstu - kompensāciju par dabas apstākļu radītajiem zaudējumiem. Privāto apdrošinātāju izmaksātās kompensācijas norāda VI sadaļas 69400.rindā.

4. VIII sadaļā nenorāda akcīzes nodokļa kompensāciju par dīzeļdegvielu: VII sadaļas 71300.rindā norāda degvielas izmaksas, no kurām ir atņemta akcīzes nodokļa kompensācija.

IX. Kvotas un tiesības

Rindas nr.

Kvota vai lietošanas tiesības

Vērtība gada sākumā

Pārdotas/iznomātas kvotas

Pirktas/nomātas kvotas

Norakstītas pārskata periodā

Vērtība gada beigās

Apjoms

   

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

t

A

B

1

2

3

4

5

6

11010

Piena kvota vai lietošanas tiesības            

Piezīmes.

1. Spēkā sakarība: 11010.rindas 1.aile ≤ IV sadaļas 11100.rindas 1.aile

                             11010.rindas 5.aile ≤ IV sadaļas 11100.rindas 7.aile

2. Spēkā sakarība: 1.aile - 2.aile + 3.aile - 4.aile = 5.aile

3. 6.ailē norāda piena kvotas apjomu tonnās. Apjomu norāda arī tad, ja kvota iegūta bez maksas un tās vērtība gada sākumā vai beigās nav noteikta.

X. Nodokļi, Ls

Rindas nr.

Nosaukums

Gada sākumā

Aprēķināts, ieturēts

Samaksāts (+) vai atmaksāts (-)

Gada beigās

parāds

pārmaksa

parāds

pārmaksa

A

B

1

2

3

4

5

6

52710

Algas nodoklis, ienākumu nodoklis no fiziskajām personām izmaksātajām summām            

52720

Sociālais nodoklis            

52730

Norēķini ar budžetu par pievienotās vērtības nodokli            

52740

Nekustamā īpašuma nodoklis, ieskaitot zemes nodokli            

52750

Dabas resursu nodoklis            

52760

Nodevas (t.sk. riska nodeva un autotransporta nodoklis)            

52770

Ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (no IeIN vai UIN deklarācijas)            

52790

Pārējie nodokļi            

52700

Kopā            

Piezīmes.

1. 52790.rindā saimniecības, kas nodarbojas ar akcīzes preču pārdošanu, norāda norēķinus par akcīzes nodokli. Šajā rindā neiekļauj akcīzes nodokļa kompensāciju par dīzeļdegvielu.

2. 52730.rindas 4.ailē ar (-) zīmi norāda no budžeta atmaksātā PVN summu.

3. X sadaļā nenorāda informāciju par atlikto uzņēmuma ienākuma nodokli.

4. Spēkā sakarība: 1.aile - 2.aile + 3.aile - 4.aile = 5.aile - 6.aile

XI. Apgrozāmie līdzekļi, Ls

Rindas
nr.

Nosaukums

Gada
sākumā

Gada
beigās

A

B

1

2

21100

Pirktie krājumi (VII sadaļas 1. un 5.ailes summas)    

21210

Nepabeigtie ražojumi - izmaksas nākamā gada ražai (ziemāju sējumi, rudens arums u.c.)    

21220

Nepabeigtie ražojumi pārējās nozarēs, izņemot lopkopību    

21300

Pašražotie krājumi (VI sadaļas 4. un 18.ailes summas)    

21900

Avansu maksājumi par krājumiem    

22000

Darba un produktīvie dzīvnieki, izņemot vaislas lopus (V sadaļas 22000.rindas 2. un 17.aile)    

23100

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem    

23900

Pārmaksātie un iepriekš samaksātie nodokļi (X sadaļas 52700.rindas 2. un 6.aile.)    

23500

Pārējie debitori, izņemot pārmaksātos nodokļus    

24000

Nākamo periodu izdevumi    

25000

Īstermiņa vērtspapīri, līdzdalība    

26000

Nauda kasē un bankā    

20000

Kopā (summa no 21100. līdz 26000.rindai)    

XII. Saistības, Ls

Rindas
nr.

Nosaukums

Gada
sākumā

Palielinājums

Samazinājums

Gada
beigās

A

B

1

2

3

4

                                  Ilgtermiņa saistības

51100

Aizņēmumi zemes pirkšanai        

51200

Aizņēmumi ēkām        

51300

Aizņēmumi iekārtām un tehnikai        

51400

Pārējie aizņēmumi        

51500

Parādi piegādātājiem        

51700

Nodokļi (X sadaļas 52700.rindas 1. un 5.aile)        

51800

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi        

51900

Pārējās saistības, ieskaitot atliktā nodokļa saistības        

51000

Kopā (summa no 51100. līdz 51900.rindai)        
                                  Īstermiņa saistības

52100

Aizņēmumi zemes pirkšanai        

52200

Aizņēmumi ēkām        

52300

Aizņēmumi iekārtām un tehnikai        

52400

Pārējie aizņēmumi        

52500

Parādi piegādātājiem        

52700

Nodokļi (X sadaļas 52700.rindas 1. un 5.aile)        

52800

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi        

52900

Pārējās saistības        

52000

Kopā (summa no 52100. līdz 52900.rindai)        

Piezīmes.

1. Aizpildot 51700. un 52700.rindu "Nodokļi", atliktie nodokļu maksājumi, kas nav jānokārto nākamajā gadā pēc pārskata gada (ja tādi ir), jānorāda 51700.rindā, bet nākamajā gadā pēc pārskata gada veicamos norēķinus ar budžetu par nodokļiem norāda 52700.rindā.

2. 51900.rinda - kopā ar pārējām saistībām norāda arī atliktās uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) saistības.

XII. Kopā aktīvs un pasīvs (kopsavilkuma sadaļa), Ls

Aktīvs

Gada
sākumā

Gada
beigās

Pasīvs

Gada
sākumā

Gada
beigās

A

1

2

B

1

2

Ilgtermiņa ieguldījumi
(IV sadaļas 10000.rinda)
    Pašu kapitāls un uzkrājumi    
Apgrozāmie līdzekļi
(XI sadaļas 20000.rinda)
    Ilgtermiņa saistības
(XII sadaļas 51000.rinda)
   
Īstermiņa saistības
(XII sadaļas 52000.rinda)
   
Kopā     Kopā  

"


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 157Pieņemts: 26.03.2013.Stājas spēkā: 06.04.2013.Zaudē spēku: 07.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 05.04.2013. OP numurs: 2013/66.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
255866
06.04.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)