Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.176

Rīgā 2013.gada 2.aprīlī (prot. Nr.17 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 83.nr.; 2004, 69.nr.; 2005, 102.nr.; 2007, 121.nr.; 2008, 49., 157.nr.; 2009, 60., 102.nr.; 2010, 58., 120.nr.; 2011, 60., 102., 175.nr.; 2012, 72., 184.nr.) šādus grozījumus:

1. 110.punktā:

1.1. aizstāt otrajā teikumā skaitļus un vārdus "40. un 41.punkts" ar vārdiem un skaitli "un 40.punkts";

1.2. papildināt otro teikumu aiz skaitļiem un vārdiem "58.punkts - ar 2013.gada 1.februāri" ar skaitļiem un vārdiem "41.punkta "a" apakšpunkts - ar 2013.gada 1.februāri, 41.punkta "b" apakšpunkts, 59. un 60.punkts - ar 2014.gada 1.oktobri".

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 65., 66., 67. un 68.punktu šādā redakcijā:

"65) Komisijas 2012.gada 23.novembra Direktīvas 2012/38/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu cis-trikoz-9-ēnu;

66) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/41/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai paplašinātu aktīvās vielas nonānskābes iekļaušanu tās I pielikumā kā 2.produktu veidu;

67) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/42/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu ciānūdeņradi;

68) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/43/ES, ar ko groza dažu tabulas aiļu nosaukumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK I pielikumā."

3. Izteikt 2.1 pielikuma tabulas aiļu nosaukumus šādā redakcijā:

"Nr. p.k.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums, identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe1

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība šo noteikumu prasībām, izņemot gadījumus, kad piemēro vienu no izņēmumiem2

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpašie nosacījumi

Piezīmes.

1 Tīrības pakāpe, kas norādīta šajā ailē, ir tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kas tika izmantota novērtēšanai, kuru veic saskaņā ar šo noteikumu 81. un 82.punktu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā biocīdā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski ekvivalenta novērtētajai vielai.

2 Termiņš, līdz kuram jānodrošina to biocīdu atbilstība šo noteikumu prasībām, kas satur vairākas aktīvās vielas, uz kurām attiecas Komisijas 2007.gada 4.decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū 16.panta 2.punktā, ir attiecīgā biocīda pēdējās šajā pielikumā iekļaujamās aktīvās vielas termiņš. Termiņu, līdz kuram jānodrošina to biocīdu atbilstība šo noteikumu 10.punktam, kuriem pirmā lietošanas atļauja ir piešķirta vēlāk nekā 120 dienas pirms termiņa, līdz kuram jānodrošina atbilstība šo noteikumu prasībām, un pilnīgs savstarpējas atzīšanas pieteikums saskaņā ar šo noteikumu 26. un 91.punktu ir iesniegts 60 dienu laikā pēc pirmās atļaujas piešķiršanas, pagarina saistībā ar minēto pieteikumu līdz 120 dienām pēc pilnīga savstarpējas atzīšanas pieteikuma saņemšanas. Termiņu, līdz kuram jānodrošina to biocīdu atbilstība šo noteikumu prasībām, par kuriem centrs ir ierosinājis atkāpties no savstarpējas atzīšanas saskaņā ar šo noteikumu 96.punktu, pagarina līdz 30 dienām pēc dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par centra ierosinājumu pieņemšanu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9"

4. Izteikt 2.1 pielikuma tabulas 41.punktu šādā redakcijā:

"41.a) Nonānskābe Nonānskābe

EK Nr. 203-931-2

CAS Nr. 112-05-0

896 g/kg

2013.gada 1.februāris 2015.gada 31.janvāris 2023.gada 31.janvāris 19 Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav reprezentatīvi apskatīti Eiropas Savienības mēroga riska novērtējumā
41.b)       2014.gada 1.oktobris 2016.gada 30.septembris 2024.gada 30.septembris 2 Centrs, izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas sadzīvē lietojamiem biocīdiem piešķir ar nosacījumu, ka iepakojums ir noformēts tā, lai līdz minimumam samazinātu lietotāja apdraudējumu, ja vien biocīda lietošanas atļaujas iesniegumā nevar pierādīt, ka cilvēka veselības apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem"

5. Papildināt 2.1 pielikuma tabulu ar 59. un 60.punktu šādā redakcijā:

"59. cis-trikoz-9-ēns

(Muscalure)

cis-trikoz-9-ēns;

(Z)-trikoz-9-ēns

EK Nr.: 248-505-7

CAS Nr.: 27519-02-4

801 g/kg

2014.gada 1.oktobris 2016.gada 30.septembris 2024.gada 30.septembris 19 Eiropas Savienības mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi un iedarbības scenāriji. Netika iekļauti konkrēti lietojumi un iedarbības scenāriji, piemēram, lietojums ārpus telpām un kaitīgā iedarbība uz pārtiku vai dzīvnieku barību.

Centrs, izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, attiecībā uz konkrēto biocīdu izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Attiecībā uz cis-trikoz-9-ēnu saturošiem biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, centrs nodrošina, ka tiek pārbaudīta nepieciešamība noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus (MRL) atbilstoši Regulai (EK) Nr. 470/2009 vai Regulai (EK) Nr. 396/2005, un veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi netiek pārsniegti

60. Ciānūdeņradis Ciānūdeņradis

EK Nr.: 200-821-6

CAS Nr.: 74-90-8

976 g/kg 2014.gada 1.oktobris 2016.gada 30.septembris 2024.gada 30.septembris 8

14

18

Centrs, izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, attiecībā uz konkrēto biocīdu izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka biocīdiem, ko paredzēts lietot kā fumigantus, lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdu piegādā un atļauj izmantot tikai profesionāļiem, kas attiecīgi apmācīti to lietošanā;

2) nodrošina drošas darba metodes fumigācijas un ventilācijas laikā;

3) strādājot ar biocīdiem, lieto piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, attiecīgā gadījumā arī autonomu elpošanas aparātu un gāzu necaurlaidīgu apģērbu;

4) atgriešanās fumigētajās telpās ir aizliegta tik ilgi, kamēr ventilējot ir sasniegta tāda aktīvās vielas koncentrācija gaisā, kas neapdraud biocīdu lietotājus un citas personas;

5) nosakot uzraudzītu slēgto zonu, ventilēšanas laikā un pēc tās netiek pieļauta tāda iedarbība uz biocīdu lietotājiem un citām personām, kas pārsniedz drošu līmeni;

6) pirms fumigēšanas visi pārtikas produkti un porainie materiāli, kas potenciāli varētu absorbēt aktīvo vielu, izņemot apstrādei paredzēto koksni, tiek aizvākti no fumigējamās telpas vai ar piemērotiem līdzekļiem tiek nodrošināta to aizsardzība pret vielas absorbēšanu un tiek nodrošināta fumigējamās telpas aizsardzība pret nejaušu aizdegšanos"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 176Pieņemts: 02.04.2013.Stājas spēkā: 05.04.2013.Zaudē spēku: 01.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 04.04.2013. OP numurs: 2013/65.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
255839
05.04.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)