Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.98

Rīgā 2013.gada 14.martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra noteikumos Nr.94 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un 31. panta ceturto daļu un
likuma "Par Latvijas Banku" 39. pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumos Nr. 94 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 151) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 100.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.5. norāde par pieprasījuma objektu.";

1.2. papildināt ar 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā norādi par pieprasījuma objektu, ja reģistra dalībnieks reģistrā iekļautās ziņas pieprasa par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks.";

1.3. izteikt 2.8.3. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.8.3. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas un labošanas tehniskie ierobežojumi";

1.4. svītrot 104. un 105. punktu;

1.5. papildināt ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Lai labotu vai papildinātu reģistrā iekļautās klientu vai klienta galvinieku identificējošās ziņas, kā arī labotu vispārīgo ziņu identifikatoru vai pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failu.";

1.6. aizstāt 113. punktā vārdus "ziņu sniegšanas vai periodisko ziņu faila" ar vārdiem "ziņu sniegšanas, periodisko ziņu vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila";

1.7. aizstāt 126. punktā vārdus "vienu mēnesi" ar skaitli un vārdu "10 dienu";

1.8. izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra
noteikumiem Nr. 94

Reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra

I. Izmantotie apzīmējumi

1. Apzīmējumi

Apzīmējums Skaidrojums
N Vērtība ir pozitīvs skaitlis
C Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"-"9", "A"-"Z", "a"-"z", latīņu alfabēta lielie un mazie burti (t.sk. burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm), atstarpes (Space) simbols, "-", "+", ".", ",", "&", "*", "_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/"
Cn Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli
Nm Vērtība ir pozitīvs skaitlis ar maksimālo garumu m simboli
GGGG-MM-DD Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:

GGGG - četrciparu gadskaitlis;

MM - divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);

DD - divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)

HH.MM:SS Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:

HH - stundas (no 00 līdz 23);

MM - minūtes (no 00 līdz 59);

SS - sekundes (no 00 līdz 59)

Cn vai Nn Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu

2. Faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.xml, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.ext vai aaaggmmddnnnnnn.xml.ext, kur:

2.1. aaa - atbilstošā faila veida nosaukuma prefikss;

2.2. ggmmdd - faila sagatavošanas datums;

2.3. nnnnnn - unikāls faila numurs faila sagatavošanas dienā;

2.4. ext - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks sagatavotos failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT katalogā. Latvijas Banka atbildes failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN katalogā.

III. Ziņu sniegšanas fails

4. Ziņu sniegšanas faila nosaukuma prefikss ir "krk".

5. Ziņu sniegšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 7. punktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

6. Ziņojuma blokā norāda klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošo ziņojumu (sk. šā pielikuma 8. punktu), pārkāpuma ziņojumu (sk. šā pielikuma 9. punktu) vai pārkāpuma novēršanas ziņojumu (sk. šā pielikuma 10. punktu).

7. Faila sākuma bloks

7.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

7.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā - kredītiestāde), kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai citā valstī reģistrēts šādai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants (tālāk tekstā - komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi);

2) Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, vai tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā - apdrošinātājs);

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Ziņojumu skaits Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000 N5
Datums Faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "K" C1

8. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums

8.1. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku BorrowerList) ir šāda.

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 8.2. apakšpunktu)</Header>

<BorrowerList>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</Borrower>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

</BorrowerList>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu)</Credit>

</Message>

8.2. Sākuma bloks

8.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

8.2.2. Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "S" C1
Operācijas veids "N" - ziņojuma iekļaušana;

"E" - ziņojuma aktualizēšana vai labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

C1

8.3. Personas apraksta bloks

8.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

8.3.2. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>...</Period>

</PeriodList>

</Borrower>

8.3.3. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>...</Period>

</PeriodList>

</Borrower>

8.3.4. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>…</Period>

</PeriodList>

<Category>Kategorija</Category>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

</Borrower>

8.3.5. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<Address>Juridiskā adrese</Address>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>...</Period>

</PeriodList>

<Category>Kategorija</Category>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

</Borrower

8.3.6. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Personas pazīme "F" - fiziskā persona;

"J" - juridiskā persona

C1
Rezidenta pazīme "R" - rezidents;

"N" - nerezidents

C1
Personas kods Personas kods N6-N5

C40

Vārds Vārds C40
Uzvārds Uzvārds C40
Personu apliecinošā dokumenta numurs Personu apliecinošā dokumenta numurs C40
Dzimšanas datums Dzimšanas datums GGGG-MM-DD
Vienotās reģistrācijas numurs Vienotās reģistrācijas numurs N11 vai N9
Nosaukums Nosaukums C254
Reģistrācijas valsts kods No standarta C2
Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods No standarta C2
Reģistrācijas numurs Reģistrācijas numurs C100
Reģistrācijas datums Reģistrācijas datums GGGG-MM-DD
Juridiskā adrese Juridiskā adrese C254
Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām "C" C1
Statuss "B" - klients;

"G" - klienta galvinieks

C1
Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums Individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms N15.N2
Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods No standarta C3
Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums GGGG-MM-DD
Kategorija No klasifikatora N2
Tautsaimniecības nozare No klasifikatora C5

8.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

8.4.1. Bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

<Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>

<Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>

<Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>

<CreditAccounting>Norāde par uzskaiti grāmatvedībā</CreditAccounting>

<CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>

<OriginationWay>Klienta saistību rašanās veids</OriginationWay>

<CompletionWay>Klienta saistību izbeigšanās veids</CompletionWay>

<Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>

<CollateralList>

<Collateral>

<CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>

<CollateralAmount>Nodrošinājuma vērtība</CollateralAmount>

<CollateralCurrency>Nodrošinājuma valūtas kods</CollateralCurrency>

</Collateral>

<Collateral>…</Collateral>

</CollateralList>

</Credit>

8.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Klienta saistību veids No klasifikatora N2 vai N3
Klienta saistību sākuma datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta C3
Norāde par sindicēto kredītu "S" - izsniegts sindicētais kredīts. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1
Norāde par uzskaiti grāmatvedībā "A" - klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1
Klienta saistību statuss No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2
Klienta saistību rašanās veids No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2
Klienta saistību izbeigšanās veids No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 vai N3
Zaudējumu apjoms Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2
Nodrošinājuma veids No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N2 vai N3
Nodrošinājuma vērtība Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2
Nodrošinājuma valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3

9. Pārkāpuma ziņojums

9.1. Pārkāpuma ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku Borrower)

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 9.2. apakšpunktu)</Header>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu)</Credit>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.4. apakšpunktu)</Borrower>

</Message>

9.2. Sākuma bloks

9.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

9.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "N" C1
Pārkāpuma ziņu identifikators Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoru C16
Operācijas veids "N" - ziņojuma iekļaušana;

"E" - ziņojuma aktualizēšana vai labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

C1

9.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

9.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<MKDate>Pārkāpuma datums</MKDate>

<MKZDate>Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums</MKZDate>

</Credit>

9.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Pārkāpuma datums Pārkāpuma datums GGGG-MM-DD
Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums GGGG-MM-DD

9.4. Personas apraksta bloks

9.4.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā.

9.4.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

9.4.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

</Borrower>

9.4.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

</Borrower>

9.4.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>

</Borrower>

9.4.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

</Borrower>

10. Pārkāpuma novēršanas ziņojums

10.1. Pārkāpuma novēršanas ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 10.2. apakšpunktu)</Header>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu)</Credit>

</Message>

10.2. Sākuma bloks

10.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID> <MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

10.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "P" C1
Pārkāpuma ziņu identifikators Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoru C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņojuma C16
Operācijas veids "N" - ziņojuma iekļaušana;

"E" - ziņojuma aktualizēšana vai labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

C1

10.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

10.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<MKIDate>Pārkāpuma novēršanas datums</MKIDate>

</Credit>

10.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Pārkāpuma novēršanas datums Pārkāpuma novēršanas datums GGGG-MM-DD

IV. Periodisko ziņu fails

11. Periodisko ziņu faila nosaukuma prefikss ir "krr".

12. Periodisko ziņu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 13. punktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Periodisko ziņu ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 14. punktu)</Message>

<Message>Periodisko ziņu ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

13. Faila sākuma bloks

13.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Year>Gads</Year>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

13.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Ziņojumu skaits Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000 N5
Gads Gads N4
Ceturksnis Ceturksnis N1
Datums Periodisko ziņu faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "R" C1

14. Periodisko ziņu ziņojuma bloks

14.1. Periodisko ziņu ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<CreditClass>Klienta saistību klasifikācijas grupa</CreditClass>

<Accruals>Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai</Accruals>

<AccrualsCurrency>Uzkrājumu klienta saistību pamatsummai valūtas kods</AccrualsCurrency>

<QualityRate>Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids</QualityRate>

<Delay>Kavējuma dienu skaits</Delay>

<DelayedAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayedAmount>

<DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>

<PercentageAmount>Klienta saistību kavētā procentu summa</PercentageAmount>

<PercentageCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</PercentageCurrency>

<InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums</InterestRateRevisionDate>

</Credit>

</Message>

14.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "R" C1
Operācijas veids "N" - ziņojuma iekļaušana;

"E" - ziņojuma labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

C1
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Klienta saistību faktiskais atlikums Klienta saistību faktiskais atlikums N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību klasifikācijas grupa No klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N1
Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2
Uzkrājumu klienta saistību pamatsummai valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3
Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids "I" - individuāli;

"G" - grupā.

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

C1
Kavējuma dienu skaits Kavējuma dienu skaits. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N5
Klienta saistību kavētā pamatsumma Klienta saistību kavētā pamatsumma. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3
Klienta saistību kavētā procentu summa Klienta saistību kavētā procentu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir D N15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C3
Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir D GGGG-MM-DD

V. Pieprasījumu fails

15. Pieprasījumu faila nosaukuma prefikss ir "krp".

16. Pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 17. punktu)</Header>

<KRQueries>

<Message>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 18. punktu)</Message>

<Message>Pieprasījuma bloks</Message>

</KRQueries>

</KRFile

17. Faila sākuma bloks

17.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

17.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Pieprasījuma bloku skaits Pieprasījuma bloku skaits pieprasījumu failā. Pieprasījuma bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000. Ja tehnisku iemeslu dēļ atbildes faila izmērs nedod iespēju to šifrēt un elektroniski parakstīt, sagatavojams jauns pieprasījumu fails ar mazāku pieprasījuma bloku skaitu N5
Datums Faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "P" C1

18. Pieprasījuma bloks

18.1. Pieprasījuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<PotentialClient>Norāde par pieprasījuma objektu<PotentialClient>

</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<Message>

18.2. Ja bloka tips ir B, pieprasījuma parametru blokā norāda personas aprakstu atbilstoši šā pielikuma 9.4. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query".

18.3. Ja bloka tips ir C, pieprasījuma parametru blokā norāda vispārīgo ziņu identifikatoru <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

18.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Bloka tips "B" - pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgās ziņas, periodiskās ziņas un ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;

"C" - pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām

C1
Pieprasījuma identifikators Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikators C16
Pārskata veids "G" - apkopotais pārskats;

"D" - izvērstais pārskats.

Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B"

C1
Norāde par pieprasījuma objektu "P" - iespējamais klients, iespējamais klienta galvinieks vai cita Kredītu reģistra likumā noteikta persona, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks. Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B" C1
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35

VI. Atbildes fails

19. Atbildes faila nosaukuma prefikss ir "kra".

20. Atbildes faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 22. punktu)</Header>

<KRErrors>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. šā pielikuma 23. punktu)</Message>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks</Message>

</KRErrors>

</KRFile>

21. Bloku KRErrors norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas failā, periodisko ziņu failā vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failā ir kļūdaini ziņojumi.

22. Faila sākuma bloks

22.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

22.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Faila nosaukums Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka iekļautā ziņu sniegšanas faila, periodisko ziņu faila vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukums bez paplašinājumiem C15
Kļūdaino ziņojumu skaits Kļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā. Ja ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā nav kļūdainu ziņojumu vai ir faila formāta kļūda, vērtība ir 0 N5
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Datums Atbildes faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "A" C1

23. Ziņojuma noraidīšanas bloks

23.1. Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Identifikators</MessageID>

</Header>

<Error>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<Type>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips</Type>

<MessageIDCO>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators</MessageIDCO>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</Message>

23.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "A" C1
Identifikators Sistēmas ģenerēts paziņojuma identifikators C16
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators no reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka kļūdainā ziņojuma C35
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips "S" - klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;

"R" - periodisko ziņu ziņojums;

"N" - pārkāpuma ziņojums;

"P" - pārkāpuma novēršanas ziņojums;

"I" - identificējošās informācijas maiņas ziņojums

C1
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators Norāda tikai N, P un I tipa ziņojumiem C16
Kļūdas kods Sistēmas uzrādītais kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C

VII. Ziņu saņemšanas fails

24. Ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krz".

25. Ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 26. punktu)</Header>

<KRReports>

<Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 27. punktu)</Report>

<Report>Ziņu bloks</Report>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 28. punktu)</QueryError>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks</QueryError>

</KRReports>

</KRFile>

26. Faila sākuma bloks

26.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Reports>Sagatavoto pārskatu skaits</Reports>

<Errors>Kļūdaino pieprasījumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

26.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Faila nosaukums Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem C15
Sagatavoto pārskatu skaits Sistēmas sagatavoto pārskatu skaits N5
Kļūdaino pieprasījumu skaits Kļūdaino pieprasījumu skaits pieprasījumu failā N5
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Datums Ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "Z" C1

27. Ziņu bloks

27.1. Ziņu bloka struktūra

<Report>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 27.3. apakšpunktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<KRMessages>Pārskata ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>

</Report>

27.2. Pieprasījuma parametru bloks satur informāciju par pieprasījuma parametriem no pieprasījumu faila (sk. šā pielikuma 18. punktu).

27.3. Sākuma bloks

27.3.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<ReportID>Pārskata reģistrācijas numurs</ReportID>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<PreparedDate>Pārskata sagatavošanas datums</PreparedDate> <PreparedTime>Pārskata sagatavošanas laiks</PreparedTime>

<QueryUserName>Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārds</QueryUserName>

<QueryUserSurname>Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja uzvārds</QueryUserSurname>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<TotalRemainder>Klienta saistību kopējais faktiskais

atlikums</TotalRemainder>

</Header>

27.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Pārskata veids "G" - apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;

"D" - izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;

"C" - pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām

C1
Pārskata reģistrācijas numurs Sistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numurs C16
Pieprasījuma identifikators Saistītā pieprasījuma identifikators no pieprasījumu faila C16
Pārskata sagatavošanas datums Pārskata sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Pārskata sagatavošanas laiks Pārskata sagatavošanas laiks HH.MM:SS
Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārds Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārds C
Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja uzvārds Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja uzvārds C
Ziņojumu skaits Sistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā KRMessages N5
Klienta saistību kopējais faktiskais atlikums Klienta visu aktuālo saistību faktiskā atlikuma kopsumma latos. Norāda, ja pārskata veids ir G N15.N2

27.4. Pārskata ziņojumu bloks

27.4.1. Pārskata ziņojumu bloka struktūra

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

27.4.2. Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes (G, D vai C) pārskata ziņojumu blokā iekļauj apkopotā pārskata ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.3. apakšpunktu), izvērstā pārskata ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.4. apakšpunktu) vai pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.5. apakšpunktu).

27.4.3. Apkopotā pārskata ziņojuma bloks

27.4.3.1. Apkopotā pārskata ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

</Header>

<Credit>

<Status>Statuss</Status>

<CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

<CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>

<Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</Amount>

<Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>

<RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<RemainderLVL>Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms latos</RemainderLVL>

<BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<MKCount>Pārkāpuma ziņojumu skaits</MKCount>

<MKStatus>Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme</MKStatus>

<Historical>Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme</Historical>

</Credit>

</Message>

27.4.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "G" C1
Statuss "B" - klients;

"G" - klienta galvinieks

C1
Klienta saistību veids No klasifikatora N2 vai N3
Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss No klasifikatora N2
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai individuālais klienta galvinieka saistību apjoms Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai individuālais klienta galvinieka saistību apjoms N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību faktiskais atlikums Klienta saistību faktiskais atlikums N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods No standarta C3
Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms latos Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms latos N15.N2
Klientu skaits Klientu skaits N
Klienta galvinieku skaits Klienta galvinieku skaits N
Pārkāpuma ziņojumu skaits Pārkāpuma ziņojumu skaits N5
Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme "K", ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma novēršanas ziņojums C1
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme "H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai C1

27.4.4. Izvērstā pārskata ziņojuma bloks

27.4.4.1. Izvērstā pārskata ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Historical>Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme</Historical>

<Year>Gads<Year>

<Quarter>Ceturksnis<Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

<RegisteredBy>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</RegisteredBy>

</Header>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

27.4.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "S" - klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;

"R" - periodisko ziņu ziņojums;

"N" - pārkāpuma ziņojums;

"P" - pārkāpuma novēršanas ziņojums

C1
Pārkāpuma ziņu identifikators Norāda tikai N un P tipa ziņojumiem, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs C16
Klientu skaits Norāda tikai S tipa ziņojumiem N
Klienta galvinieku skaits Norāda tikai S tipa ziņojumiem N
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme "H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai C1
Gads Periodisko ziņu ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem GGGG
Ceturksnis Periodisko ziņu ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem N1
Ziņojuma reģistrācijas datums Ziņojuma reģistrācijas datums GGGG-MM-DD
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu sniedzējs, šī ziņa satur BIC pirmos četrus simbolus reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu sniedzējs, šī ziņa satur vienoto reģistrācijas numuru reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība.

Ja reģistrā ziņas iekļāvis cits reģistra dalībnieks vai cits ierobežots reģistra dalībnieks, šī ziņa satur atbilstošu ziņu sniedzēja apzīmējumu: "Kredītiestāde", "Saistītā komercsabiedrība", "Apdrošinātājs" vai "Krājaizdevu sabiedrība"

C4, N11 vai C

27.4.4.3. Personas apraksta bloku norāda tikai S tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā.

27.4.4.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips Saistību apraksta formāts Piezīmes
S Sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu Vispārīgo ziņu identifikators, Norāde par uzskaiti grāmatvedībā, Zaudējumu apjoms, Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
N Sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
P Sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
R Sk. šā pielikuma 14. punktu Ja ziņu pieprasītājs nav ziņu sniedzējs, periodisko ziņu ziņojuma blokā norāda tikai Klienta saistību faktiskais atlikums, Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods un Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums

27.4.5. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloks

27.4.5.1. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Year>Gads<Year>

<Quarter>Ceturksnis<Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

</Header>

<BorrowerList>Personas apraksta bloks</BorrowerList>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

27.4.5.2. S un R tipa ziņojumiem personu apraksta blokā norāda visus klientus un klienta galviniekus. Pārējo tipu ziņojumos norāda to klientu vai klienta galvinieku, uz kuru šis ziņojums attiecas. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā.

27.4.5.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "S" - klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;

"R" - periodisko ziņu ziņojums;

"N" - pārkāpuma ziņojums;

"P" - pārkāpuma novēršanas ziņojums

C1
Pārkāpuma ziņu identifikators Norāda tikai N un P tipa ziņojumiem C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumiem C16
Klientu skaits Klientu skaits N
Klienta galvinieku skaits Klienta galvinieku skaits N
Gads Periodisko ziņu ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem GGGG
Ceturksnis Periodisko ziņu ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem N1
Ziņojuma reģistrācijas datums Ziņojuma reģistrācijas datums GGGG-MM-DD

28. Kļūdas apraksta bloks

28.1. Kļūdas apraksta bloka struktūra

<QueryError>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<MessageID>Paziņojuma identifikators</MessageID>

</Header>

<Error>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</QueryError>

28.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Bloka tips "A" C1
Paziņojuma identifikators Sistēmas ģenerēts identifikators C16
Pieprasījuma identifikators Atbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no pieprasījumu faila C16
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas apraksts C

VIII. Kredītportfeļa pieprasījuma fails

29. Kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krq".

30. Kredītportfeļa pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 31. punktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 32. punktu)</Query>

</KRFile

31. Faila sākuma bloks

31.1. Bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

31.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Faila tips "Q" C1

32. Pieprasījuma bloks

32.1. Bloka struktūra

<Query>

<CreditStartFrom>Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robeža</CreditStartFrom>

<CreditStartTo>Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma maksimālā robeža</CreditStartTo>

<RegisteredFrom>Iekļaušanas perioda sākuma datums</RegisteredFrom>

<RegisteredTo>Iekļaušanas perioda beigu datums</RegisteredTo>

<ModifiedFrom>Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas sākuma datums</ModifiedFrom>

<ModifiedTo>Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas beigu datums</ModifiedTo>

</Query>

32.2. Pieprasījuma blokā norāda kādu no periodiem: klienta vai klienta galvinieka saistību spēkā stāšanās datuma periods (Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robeža un Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma maksimālā robeža) vai saistību reģistrēšanas datuma periods (Reģistrēšanas perioda sākuma datums un Reģistrēšanas perioda beigu datums), vai saistību modificēšanas datuma periods (Pēdējās modificēšanas sākuma datums un Pēdējās modificēšanas beigu datums).

32.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robeža Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma maksimālā robeža Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robeža GGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda sākuma datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, sākuma datums GGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda beigu datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Reģistrēšanas perioda sākuma datums GGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas sākuma datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās modificēšanas datumam, sākuma datums GGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas beigu datums Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās modificēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Pēdējās modificēšanas sākuma datums GGGG-MM-DD

IX. Kredītportfeļa pārskata fails

33. Kredītportfeļa pārskata faila nosaukuma prefikss ir "krs".

34. Kredītportfeļa pārskata faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 36. punktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks</Query>

<Credits>Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks (sk. šā pielikuma 37. punktu)</Credits>

</KRFile

35. Pieprasījuma bloks satur informāciju no kredītportfeļa pieprasījuma faila pieprasījuma bloka (sk. šā pielikuma 32. punktu).

36. Faila sākuma bloks

36.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Credits>Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits</Credits>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

36.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Faila nosaukums Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem C15
Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits Pēc kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītajiem periodiem atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits. Nenorāda, ja pieprasījuma failā bijusi kļūda N
Kļūdas kods Kļūdas kods C4
Kļūdas apraksts Kļūdas paskaidrojuma teksts C
Kļūdainās rindas numurs Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas pozīcija rindā Norāda faila formāta kļūdas gadījumā N
Kļūdas cēlonis Norāda faila formāta kļūdas gadījumā C
Datums Kredītportfeļa pārskata faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "S" C1

37. Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks

37.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību blokā norādītas ziņas par atlasītajām klienta vai klienta galvinieka saistībām. Katra rinda satur ziņas par vienām klienta vai klienta galvinieka saistībām.

37.2. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta struktūra

<Credit ID=Vispārīgo ziņu identifikators

StartDate=Klienta saistību sākuma datums

EndDate=Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

Registered=Ziņu iekļaušanas datums

LastModified=Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums

Remainder=Klienta saistību faktiskais atlikums

Currency=Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods

Period=Kalendārais ceturksnis/>

37.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Vispārīgo ziņu identifikators Vispārīgo ziņu identifikators C35
Klienta saistību sākuma datums Klienta saistību sākuma datums GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums GGGG-MM-DD
Ziņu iekļaušanas datums Ziņu iekļaušanas datums GGGG-MM-DD
Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskais atlikums Pēdējo iekļauto klienta saistību faktiskais atlikums. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība ir tukša N15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods Pēdējo iekļauto klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība ir tukša C3
Kalendārais ceturksnis Pēdējo iekļauto periodisko ziņu kalendārais ceturksnis. Ja tās nav iekļautas, lauka vērtība ir tukša GGGG/N1

X. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas fails

38. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukuma prefikss ir "kri".

39. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 40.1. apakšpunktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks(sk. šā pielikuma 40.3. apakšpunktu)</Message>

<Message>Ziņojuma bloks(sk. šā pielikuma 40.3. apakšpunktu)</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

40. Faila sākuma bloks

40.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

40.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators BIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu:

1) komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

2) apdrošinātājs;

3) krājaizdevu sabiedrība

C4 vai N11
Datums Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila sagatavošanas datums GGGG-MM-DD
Faila tips "I" C1

40.3. Ziņojuma bloks

40.3.1. Ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<SubstitutionType>Darbības tips</SubstitutionType>

<MessageID>Ziņojuma identifikators</MessageID>

</Header>

<Substitution>Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks (sk. šā pielikuma 40.3.2. apakšpunktu)</Substitution>

</Message>

40.3.2. Atkarībā no darbības tipa (K, P vai N) identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas blokā iekļauj identifikatoru labošanas bloku (sk. šā pielikuma 40.3.3. apakšpunktu) vai personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloku (sk. šā pielikuma 40.3.4. apakšpunktu).

40.3.3. Identifikatoru labošanas bloks

<Substitution>

<Credit IdFrom=Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators IdTo=Jaunais vispārīgo ziņu identifikators>

<Violation IdFrom=Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators

IdTo=Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators/>

<Violation IdFrom=Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators

IdTo=Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators/>

</Credit>

</Substitution>

40.3.4. Personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks

<Substitution>

<PersonFrom>Pašreizējais personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</PersonFrom>

<PersonTo>Jaunais personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3.apakšpunktu)</PersonTo>

</Substitution>

40.3.5. Personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas blokā nenorāda ziņas Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām un bloku PeriodList.

40.3.6. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums Apraksts Formāts
Ziņojuma tips "I" C1
Darbības tips "K" - saistības identifikatora labošana;

"P" - personu identificējošo ziņu labošana;

"N" - personu identificējošo ziņu pievienošana

C1
Ziņojuma identifikators Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts faila ietvaros unikāls identifikators C16
Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators, ko paredzēts mainīt C35
Jaunais vispārīgo ziņu identifikators Jaunais vispārīgo ziņu identifikators C35
Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators, ko paredzēts mainīt C16
Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators C16

XI. Informācijas pieprasīšana ar tīmekļa pakalpju funkciju

41. Datu apmaiņa notiek ar SOAP ziņojumiem, izmantojot HTTP protokolu. Datu šifrēšana tiek nodrošināta atsevišķu ziņojumu līmenī atbilstoši Web Services Security specifikācijai.

42. Informācijas pieprasījumus nodrošina funkcija QueryData (queryType: <string>, query:<string>):<string>.

43. Funkcijas QueryData parametrs queryType norāda pieprasījuma veidu un var būt ar šādu vērtību: "G" - apkopotais pārskats, "D" - izvērstais pārskats, "C" - pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām.

44. Atbilstoši pieprasījuma veidam norāda parametra query vērtību. Parametra vērtība ir personu vai saistības identificējoša informācija atbilstoši šā pielikuma 18.2. un 18.3. apakšpunktā norādītajam XML formātam.

45. Pieprasījuma izpildes rezultātā sagatavo XML formāta simbolu virkni.

<Report>

<KRMessages>Ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>

<Error>Pieprasījuma kļūdas apraksts<Error>

</Report>

46. Ja parametra queryType un query formāts ir pareizs, sagatavo sekciju <KRMessages>, bet sekciju <Error> neuzrāda, pretējā gadījumā sagatavo tikai sekciju <Error>."

2. Noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. oktobrī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra noteikumos Nr.94 "Noteikumi par elektronisko informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 14.03.2013.Stājas spēkā: 01.10.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 22.03.2013. OP numurs: 2013/58.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
255580
01.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)