Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.143

Valmierā 2012.gada 20.decembrī

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
20.12.2012. sēdes lēmumu Nr.384 (prot. Nr.16, 27.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" (turpmāk tekstā - Noteikumi Nr.51) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu Nr.51 1.6.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesības saņemt pabalstus tiek noteiktas, veicot ienākumu un materiālā stāvokļa (turpmāk - ienākumi) izvērtēšanu.";

1.2. papildināt Noteikumus Nr.51 ar 2.2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.2.1 Lai saņemtu pabalstus, pašvaldības iedzīvotājs Valmieras Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un pierāda tiesības saņemt pabalstus, deklarējot mājsaimniecības ienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Tiesības saņemt pabalstus, kas noteikti šo saistošo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4.punktos, tiek noteiktas, veicot mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanu, ņemot vērā tikai tās rīcībā esošus naudas līdzekļus, izņemot mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss.";

1.3. papildināt Noteikumu Nr.51 3.4.1.apakšpunktu aiz vārda "izziņu" ar vārdiem "un mājsaimniecībām, kuru vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu";

1.4. papildināt Noteikumu Nr.51 3.6.punktu ar regulējumu šādā redakcijā:

"Pabalsta piešķiršanas kārtība ir noteikta Valmieras pilsētas pašvaldības 23.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā".";

1.5. svītrot Noteikumu Nr.51 3.6.1.apakšpunktu;

1.6. papildināt Noteikumu Nr.51 3.7.punktu ar regulējumu šādā redakcijā:

"Pabalsta piešķiršanas kārtība ir noteikta Valmieras pilsētas pašvaldības 23.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā".";

1.7. svītrot Noteikumu Nr.51 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5., 3.7.6., 3.7.7., 3.7.8. un 3.7.9. apakšpunktu;

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.143

Valmierā 2012.gada 20.decembrī

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
20.12.2012. sēdes lēmumu Nr.384 (prot. Nr.16, 27.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.01.2013. sēdes lēmumu Nr.25 (prot. Nr.1, 25.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.01.2013. lēmuma Nr.25 (prot. Nr.1, 25.§) redakcijā)

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" (turpmāk - Noteikumi Nr.51) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu Nr.51 1.6.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesības saņemt pabalstus tiek noteiktas, veicot ienākumu un materiālā stāvokļa (turpmāk - ienākumi) izvērtēšanu.";

1.2. papildināt Noteikumus Nr.51 ar 2.2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.2.1 Lai saņemtu pabalstus, pašvaldības iedzīvotājs Valmieras Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un pierāda tiesības saņemt pabalstus, deklarējot mājsaimniecības ienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Tiesības saņemt pabalstus, kas noteikti šo saistošo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4.punktos, tiek noteiktas, veicot mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanu, ņemot vērā tikai tās rīcībā esošus naudas līdzekļus, izņemot mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss.";

1.2.1 svītrot Noteikumu Nr.51 2.5.6. un 2.5.7.apakšpunktus;

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2013. lēmuma Nr.25 (protokols Nr.1, 25.§) redakcijā)

1.2.2 aizstāt Noteikumu Nr.51 3.1.1 punkta apakšpunktu numerācijā skaitli "3.1." ar skaitli "3.1.1";

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2013. lēmuma Nr.25 (protokols Nr.1, 25.§) redakcijā)

1.2.3 izteikt Noteikumu Nr.51 3.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.12. Valmieras pilsētā garantētais minimālais ienākumu līmenis pilngadīgai personai ir LVL 35,00 mēnesī, nepilngadīgam bērnam - LVL 40,00 mēnesī.";

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2013. lēmuma Nr.25 (protokols Nr.1, 25.§) redakcijā)

1.3. papildināt Noteikumu Nr.51 3.4.1.apakšpunktu aiz vārda "izziņu" ar vārdiem "un mājsaimniecībām, kuru vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu";

1.4. svītrot Noteikumu Nr.51 3.6.punktu;

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2013. lēmuma Nr.25 (protokols Nr.1, 25.§) redakcijā)

1.5. svītrot Noteikumu Nr.51 3.6.1.apakšpunktu;

1.6. svītrot Noteikumu Nr.51 3.7.punktu;

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2013. lēmuma Nr.25 (protokols Nr.1, 25.§) redakcijā)

1.7. svītrot Noteikumu Nr.51 3.7.1. - 3.7.9.apakšpunktus;

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2013. lēmuma Nr.25 (protokols Nr.1, 25.§) redakcijā)

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.143 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumus Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni", nosakot, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir LVL 35 mēnesī, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī. Savukārt šo noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām, kas nav zemāks par šo noteikumu 2.punktā minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai maksimāli nodrošinātu bērnu tiesības uz izglītību, saistošajos noteikumos būtu paplašināms personu loks, kam ir tiesības saņemt uzturmaksu atlaides Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, brīvpusdienas skolās, kā arī pabalstu mācību gada uzsākšanai, definējot, ka tās tiek noteiktas, veicot mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanu, ņemot vērā tikai tās rīcībā esošus naudas līdzekļus, izņemot mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu bērna sagatavošanai mācību gadam, būtu paplašināms to mājsaimniecību loks, kurām būtu tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai, nosakot, ka šo pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecības, kuru vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Saistošajos noteikumos iestrādāta norma - Valmieras pilsētā garantētais minimālais ienākumu līmenis pilngadīgai personai ir LVL 35 mēnesī, nepilngadīgam bērnam - LVL 40 mēnesī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, ņemot vērā to, ka nav paredzams mājsaimniecību skaits, kuru rīcībā esošie naudas līdzekļi nepārsniegtu saistošajos noteikumos noteikto līmeni.

Ņemot vērā to, ka izdevumi 2012.gada budžetā nepārsniedz plānoto, turpmāk Pašvaldības budžetā līdzekļi šādiem izdevumiem tiks plānoti līdzšinējā apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 20.03.2013.Zaudē spēku: 01.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 19.03.2013. OP numurs: 2013/55.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
255475
20.03.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)