Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2., 14., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 51./52., 178.nr.; 2012, 203.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārda "Karavīru" ar vārdiem "un zemessargu".

2. Izteikt 9.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) karavīru disciplināro atbildību - Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglamentā."

3. Izteikt 13.panta desmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Visos dienesta šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas gadījumos karavīram jādara viss iespējamais, lai garantētu citu personu drošību, kā arī atbilstoši savām zināšanām un prasmēm sniegtu cietušajiem nepieciešamo pirmo vai paplašināto pirmo palīdzību."

4. 14.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "skaņu ierīces" ar vārdiem "elektrošoka ierīces";

aizstāt trešajā daļā vārdus "sniegt tiem medicīnisko palīdzību" ar vārdiem "atbilstoši savām zināšanām un prasmēm sniegt tiem pirmo vai paplašināto pirmo palīdzību";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Karavīrs miera laikā, pildot aktīvo dienestu ikdienas režīmā, ir tiesīgs glabāt, nēsāt un lietot speciālos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

5. 16.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem."

6. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "izņemot Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu, kurā var uzņemt arī Latvijas pilsoņus, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši pamatizglītību";

papildināt otrās daļas otro teikumu ar vārdiem "bet karavīrus ar akadēmisko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību - līdz 30 gadu vecumam";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja karavīru atskaita no kareivja pamatapmācības kursa vai kadeta kandidāta kursa, viņš apmācībai izlietotos finanšu līdzekļus neatmaksā."

7. 19.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība" ar vārdiem "Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs un Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība";

aizstāt sestajā daļā vārdu "termiņu" ar vārdu "laiku".

8. Aizstāt 20.panta ceturtajā daļā vārdus "Pēc līguma termiņa beigšanās to" ar vārdu "Līgumu".

9. 21.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "līdz sešiem mēnešiem";

aizstāt sestajā daļā vārdu "diviem" ar vārdu "četriem".

10. 27.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Eiropas Savienības institūciju" ar vārdiem "starptautisku organizāciju vai šādas starptautiskas organizācijas dalībvalsts institūciju";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Karavīru uz laiku var norīkot uz starptautisku organizāciju, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai uz šādas starptautiskas organizācijas dalībvalsts institūciju, saglabājot viņam karavīra statusu. Šajā laikā nosūtītājiestāde karavīram izmaksā tikai to atlīdzības daļu un saglabā tikai tās sociālās garantijas, kuras nesedz starptautiskā organizācija vai tās dalībvalsts institūcija."

11. Papildināt 28.panta otro daļu pēc vārdiem "spēku komandieris" ar vārdiem "vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks".

12. 32.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda "izvērtējusi" ar vārdiem "un dienesta pakāpes piešķiršanu atbalstījusi";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uz civilu valsts iestādi vai valsts drošības iestādi pārvietoto vai uz starptautisku organizāciju, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai uz šādas starptautiskas organizācijas dalībvalsts institūciju norīkoto jaunāko un vecāko instruktoru dienesta pakāpes - Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks pēc attiecīgās iestādes vadītāja ieteikuma, bet pārējo instruktoru un kareivju dienesta pakāpes - vienības komandieris (priekšnieks) pēc apakšvienības komandiera ieteikuma.";

papildināt trešo daļu pēc vārda "viņš" ar vārdiem "saņēmis pozitīvu atestācijas vērtējumu un" un pēc vārda "atsevišķi" - ar vārdiem "tām fiziskās sagatavotības prasībām, kuras noteicis aizsardzības ministrs";

aizstāt piektās daļas ievaddaļā vārdu "piešķir" ar vārdiem "var piešķirt".

13. 32.1 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "kapteiņa" ar vārdu "(kapteiņleitnanta)";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Virsniekiem speciālistiem miera laikā kārtējo dienesta pakāpi piešķir šādā secībā:

1) kapteinis (kapteiņleitnants) - virsnieka speciālista pamatkursu vai citu tam pielīdzinātu kursu beigušam virsleitnantam pēc četru gadu nodienēšanas virsleitnanta pakāpē;

2) majors (komandleitnants) - kapteinim (kapteiņleitnantam) pēc vecākā virsnieka speciālista kursa vai cita tam pielīdzināta kursa pabeigšanas un piecu gadu nodienēšanas kapteiņa (kapteiņleitnanta) pakāpē;

3) pulkvežleitnants (komandkapteinis) - vecākā virsnieka speciālista kursu vai citu tam pielīdzinātu kursu beigušam majoram (komandleitnantam) pēc piecu gadu nodienēšanas majora (komandleitnanta) pakāpē;

4) pulkvedis (jūras kapteinis) - pulkvežleitnantam (komandkapteinim) pēc vecākā štāba virsnieka kursa vai cita tam pielīdzināta kursa pabeigšanas un piecu gadu nodienēšanas pulkvežleitnanta (komandkapteiņa) pakāpē."

14. 33.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "(dižmatrozim)" ar vārdiem "ar vismaz vidējo izglītību";

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Vecāko un augstāko virsnieku" ar vārdu "Virsnieku".

15. 43.pantā:

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda "likumu" ar vārdiem "vai Ministru kabineta noteikumiem";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks), izbeidzot profesionālā dienesta līgumu pārbaudes laikā, ir tiesīgs nenorādīt līguma izbeigšanas iemeslu."

16. 44.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Atvaļināts karavīrs aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā atdod viņam izsniegtos materiāltehniskos līdzekļus (ekipējumu, aprīkojumu, dienesta inventāru u.c.) un formas tērpu vai atlīdzina to atlikušo vērtību. Aizsardzības ministrs ir tiesīgs paredzēt izņēmumus atvaļinātiem karavīriem, kuriem piešķirtas tiesības nēsāt formas tērpu.";

izslēgt ceturtās daļas otro un trešo teikumu.

17. Aizstāt 45.panta tekstā vārdus "formas tērps, atšķirības zīmes un zīmotnes" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "formas tērps un atšķirības zīmes" (attiecīgā locījumā).

18. Izteikt 46.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Karavīrs aktīvā dienesta laikā valkā formas tērpu un atšķirības zīmes un atkarībā no saņemtā uzdevuma nēsā paredzētos ieročus un uzkabi."

19. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Karavīram, kurš atvaļināts no dienesta ar tiesībām valkāt karavīra formas tērpu (arī Latvijas armijas karavīriem, kuri līdz 1940.gada 21.jūlijam dienējuši Latvijas armijā), ir tiesības aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā iegādāties par personiskajiem līdzekļiem un valkāt karavīra ikdienas formas tērpu atbilstoši viņa dienesta pakāpei un amatam."

20. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

"49.1 pants. Izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšana starptautisko operāciju rajonos

Aizsardzības ministrija, tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros sedzot visus nepieciešamos izdevumus, var nodrošināt došanos uz starptautiskās operācijas rajonu, uzturēšanos tajā un atgriešanos Latvijā civilpersonām, kuras īsteno starptautiskās operācijas rajonā esošās Nacionālo bruņoto spēku vienības personālam paredzētos izglītības vai kultūras pasākumus."

21. Izteikt 53.pantu šādā redakcijā:

"53.pants. Citas ar aktīvo dienestu saistītās garantijas

Profesionālā dienesta karavīru un dienesta pienākumu pildīšanas laikā bojā gājušo profesionālā dienesta karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs."

22. Izteikt 55.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Profesionālā dienesta karavīru, ja nepieciešams, dienesta vietā aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā uz dienesta laiku nodrošina ar Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu dienesta dzīvojamo telpu. Karavīra ģimenei (laulātajam, bērniem, vecākiem) saglabā tiesības uzturēties dienesta dzīvojamā telpā ne ilgāk kā vienu gadu pēc karavīra nāves, ja karavīrs gājis bojā aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus."

23. Izslēgt 58.panta pirmajā daļā vārdus "pēc savas dzīvesvietas".

24. 59.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Atvaļinātais karavīrs saglabā tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā, ja:";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atvaļinātajam karavīram, kuram izsniegta starptautisko operāciju veterāna apliecība, ir tiesības, ja nepieciešams, saņemt apmaksātu Nacionālo bruņoto spēku psihologu palīdzību."

25. Izslēgt 60.panta 1.punktu.

26. Izslēgt 61.pantu.

27. Izteikt 65.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) paziņot Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībai par izbraukšanu no Latvijas uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem;".

28. Izteikt 69.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) personiskais šaujamierocis vai aukstais ierocis - par izcilu varonību, drošsirdību kaujas uzdevumu izpildē;".

29. 74.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "atlīdzināšanas" ar vārdiem "un ieturējumu izdarīšanas";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ieturējumus, kas izriet no juridiskās personas atprasījuma tiesībām, var izdarīt no karavīram izmaksājamās mēnešalgas, dodot rakstveida rīkojumu par ieturējumu izdarīšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas vai avansa atmaksāšanai noteiktā termiņa izbeigšanās dienas, par to nekavējoties paziņojot karavīram, lai atprasītu:

1) summas, kas pārmaksātas juridiskās personas maldības dēļ, ja karavīrs par šo pārmaksājumu ir zinājis vai viņam atbilstoši apstākļiem to vajadzēja zināt vai ja pārmaksājums pamatojas uz tādiem apstākļiem, kuros vainojams karavīrs;

2) avansu, kas izmaksāts uz mēnešalgas rēķina, kā arī neizlietoto un laikā neatmaksāto avansu, kas izmaksāts karavīram sakarā ar komandējumu.

(3) Juridiskajai personai ir tiesības ieturēt no karavīram izmaksājamās mēnešalgas to zaudējumu apmēru, kas šai personai radies karavīra prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ. Šāda ieturējuma izdarīšanai nepieciešama karavīra rakstveida piekrišana.

(4) Ja karavīrs apstrīd juridiskās personas atprasījuma tiesību vai zaudējumu atlīdzības pamatu vai apmēru, juridiskā persona var celt atbilstošu prasību tiesā divu gadu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas, avansa atmaksāšanai noteiktā termiņa izbeigšanās dienas vai zaudējumu nodarīšanas dienas. Ieturējumu apmēru nosaka un tos veic, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos ierobežojumus.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

30. 75.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "Karavīru" ar vārdiem "un zemessargu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās daļas 7. un 8.punktā minēto disciplinārsodu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to izpildi."

31. Papildināt pārejas noteikumu 19.punktu ar vārdiem un skaitļiem "ja šie atvaļināšanas nosacījumi radušies saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts līdz 2013.gada 31.martam".

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 7.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 26.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Militārā dienesta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.02.2013.Stājas spēkā: 12.03.2013.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 26.02.2013. OP numurs: 2013/40.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
255019
12.03.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)