Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.39

Rīgā 2013.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 38., 106., 136., 175., 197.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts 2013.gadā ietver finansējumu 6 926 145 latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai - 3 367 021 lats:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - 2 147 225 lati:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē - 1 305 973 lati (tai skaitā ciltsgrāmatai - 40 000 latu, pirmās un trešās laktācijas govju lineārai vērtēšanai - 300 000 latu);

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē - 122 300 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai - 8000 latu, pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas zīdītājgovju lineārai vērtēšanai - 40 000 latu);

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē - 233 607 lati (ne vairāk par 73 540 latiem ceturksnī) (tai skaitā ciltsgrāmatai - 3000 latu, ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes datu apstrādei un uzglabāšanai - 13 000 latu);

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē - 120 000 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai - 18 000 latu, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai 4000 latu);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē - 47 800 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai - 1800 latu);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē - 14 950 latu (tai skaitā ciltsgrāmatai - 600 latu);

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs - 152 955 lati;

2.1.1.8. dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai - 149 640 latu;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai - 231 000 latu;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai - 383 796 lati;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei - 60 000 latu;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai - 160 000 latu;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai - 385 000 latu;

2.2. augkopības attīstībai - 391 361 lats:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai - 27 500 latu;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei - 59 000 latu;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai - 45 135 lati;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai - 67 726 lati;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, - 192 000 latu;

2.3. pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 858 321 lats:

2.3.1. lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem - 322 969 lati;

2.3.2. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās - 240 780 latu;

2.3.3. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē - 294 572 lati;

2.4. tirgus veicināšanai - 216 000 latu;

2.5. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 472 438 lati;

2.6. lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai - 812 900 latu:

2.6.1. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai - 800 900 latu;

2.6.2. dalībai lauksaimniecības risku fondā - 12 000 latu;

2.7. kooperācijas attīstībai - 200 000 latu:

2.7.1. lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 30 000 latu;

2.7.2. atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 170 000 latu;

2.8. 2012.gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam - 608 104 lati (tai skaitā atbalsta pasākumiem dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 176 000 latu, ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē - 73 540 latu)."

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Atbalstu nepiešķir:

7.1. grūtībās nonākušam atbalsta pretendentam:

7.1.1. kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1.2. kam uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 7.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.1.3. kam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 7.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

7.1.4. kam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs saimnieciskās darbības veicēju līdz nespējai turpināt darbību;

7.2. atbalsta pretendentam, kas darbojas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) 1.panta 1.punktā minētajās nozarēs, šo noteikumu 2.12.apakšnodaļā, 5., 6. un 8.nodaļā minētajos atbalsta pasākumos."

3. 8.punktā:

3.1. papildināt 8.5.apakšpunktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli "2.";

3.2. aizstāt 8.6.apakšpunktā vārdu "mēneša" ar vārdiem "divu mēnešu".

4. Aizstāt 9.punktā skaitli "2012" ar skaitli "2013".

5. Aizstāt 14.3.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējusi pārraudzības datus" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus".

6. Aizstāt 15., 18., 20., 21., 32. un 34.punktā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs" (attiecīgā locījumā).

7. Papildināt noteikumus ar 42.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.3. ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai."

8. Papildināt 43.1.apakšpunktu aiz vārda "par" ar vārdu "šķirnes".

9. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Šo noteikumu 42.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,05 latu apmērā par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu."

10. Aizstāt 47.2.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs".

11. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Lai saņemtu šo noteikumu 45.1 punktā minēto atbalstu, organizācija līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni - līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (17.1 pielikums)."

12. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

55.1. par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes:

55.1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

55.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēju;

55.1.3. kuram ir sertificēts vai šķirnes ciltskodolā iekļauts vismaz viens pēcnācējs;

55.2. par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

55.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

55.4. par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

55.5. par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi."

13. Izteikt 57.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"57.2. organizācija līdz kārtējā gada 20.novembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.novembrī) iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus pārskatus (pārskatiem pievieno samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi):".

14. Papildināt noteikumus ar 57.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.2.5. par vaislas ērzeļa izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi (22.1 pielikums)."

15. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) maksā organizācijai:

67.1. par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena gada līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

67.2. par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

67.3. par vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu un vaislas teķu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi."

16. Aizstāt 70., 80. un 81.punktā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs" (attiecīgā locījumā).

17. Izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

"83. Šo noteikumu 75.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu piecu latu apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas piena šķirņu un specializēto gaļas šķirņu kazu."

18. Aizstāt 85.punktā skaitli "2100" ar skaitli "3100".

19. Aizstāt 93.punktā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs" (attiecīgā locījumā).

20. Izteikt 96., 97., 98. un 99.punktu šādā redakcijā:

"96. Atbalsts paredzēts starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu organizēšanai, kas saistīti ar dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu un darbspēju pārbaudi.

97. Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir organizācijai (ne vairāk kā 14 500 latu vienai organizācijai) dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai, lai segtu:

97.1. maksu par trešo pušu sniegtajiem konsultāciju pakalpojumiem;

97.2. ceļa izdevumus;

97.3. izstāžu telpu īres izdevumus;

97.4. maksu par publikācijām un informatīvajiem izdales materiāliem;

97.5. apbalvošanas izmaksas, paredzot ne vairāk kā 175 latus katrai balvai.

98. Piesakoties uz šo noteikumu 97.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (36.pielikums). Iesniegumam pievieno detalizētu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi.

99. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 98.punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību vērtēšanas kritērijiem dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai (37.pielikums) un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar organizāciju vai par atteikumu slēgt līgumu."

21. Papildināt noteikumus ar 105.5. un 105.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.5. par aitu pārraudzības datu apstrādi - 0,35 latus par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

105.6. par gaļas liellopu pārraudzības datu apstrādi - 0,35 latus par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli)."

22. Aizstāt 115.punktā vārdus "valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs"" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centru".

23. Papildināt noteikumus ar 2.12., 2.13. un 2.14.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.12. Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

117.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

117.2 Atbalsta mērķis ir nodrošināt kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

117.3 Atbalstu maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu (turpmāk - blakusprodukti), savākšanu, transportēšanu un pārstrādi - līdz 20 latiem par tonnu.

117.4 Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

117.4 1. optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas sistēmu;

117.4 2. blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54). Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

117.4 3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā;

117.4 4. ka blakusproduktu pārstrādes procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā ietvertais produkts.

117.5 Lai saņemtu šo noteikumu 117.3 punktā minēto atbalstu, pretendents katru mēnesi iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu.

117.6 Pretendents aizpilda blakusproduktu un pārstrādātu produktu pavaddokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, saskaņo tos ar valsts pilnvarotu veterinārārstu un pievieno šo noteikumu 117.7 3.apakšpunktā minētajam pārskatam.

117.7 Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

117.7 1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

117.7 2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbalsta saņemšanai (40.1 pielikums);

117.7 3. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu (40.2 pielikums);

117.7 4. iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

117.8 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 117.7 1.apakšpunktā minētā līguma kopiju triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija informāciju par šo noteikumu 117.4 1.apakšpunktā minētā pakalpojuma sniedzēju ievieto ministrijas tīmekļa vietnē.

117.9 Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā kā priekšapmaksu 100 procentu apmērā reizi mēnesī, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī saņemto iesniegumu (40.1 pielikums).

2.13. Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

117.10 Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.

117.11 Atbalsts sedz daļu no veterinārās ekspertīzes pakalpojuma izmaksām kautuvēs, bet nepārsniedz 1,17 latu par vienu veterinārās ekspertīzes stundu.

117.12 Šo noteikumu 117.11 punktā minēto atbalstu piešķir institūcijai, kas īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas, dzīvnieku barības, blakusproduktu, veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli (turpmāk - uzraudzības institūcija).

117.13 Par šo noteikumu 117.11 punktā minēto atbalstu:

117.13 1. uzraudzības institūcija līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

117.13 2. Lauku atbalsta dienests noslēdz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu ar uzraudzības institūciju;

117.13 3. uzraudzības institūcija līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri - līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veterinārajās ekspertīzēs nostrādāto stundu skaitu.

2.14. Atbalsts biškopības nozarei

117.14 Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337). Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

117.15 Atbalstu 12 latu apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

117.15 1. kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

117.15 2. kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

117.15 3. kam kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;

117.15 4. kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;

117.15 5. kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;

117.15 6. kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu), par iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

117.16 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

117.16 1. iesniegumu (40.3 pielikums). Pretendents iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;

117.16 2. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.

117.17 Informāciju par šo noteikumu 117.15 2. un 117.15 3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošajiem pretendentiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.janvārī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

117.18 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 117.16 punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību šo noteikumu 117.15 punktā minētajām prasībām un mēneša laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu."

24. Papildināt 139.punkta ievaddaļu aiz vārda "gada" ar vārdiem "trešajā un".

25. Izteikt 139.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"139.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un par analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai visās kartupeļu audzēšanas platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;".

26. Papildināt noteikumus ar 139.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"139.9. sēklas kartupeļu bumbuļu laboratoriskām analīzēm, lai noteiktu šādus kaitīgos organismus: Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylechus destructor, Synchytrium endobioticum un Epitrix sp.".

27. Papildināt 3.5.apakšnodaļas nosaukumu aiz vārda "integrētās" ar vārdiem "un bioloģiskās".

28. Aizstāt 146.1.apakšpunktā skaitli "22 200" ar skaitli "47 250".

29. Papildināt noteikumus ar 146.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"146.3. selekcijas materiāla - līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk - līnijas) - novērtēšanai, lai ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas (ne vairāk kā 26 990 latu vienam pretendentam kārtējā gadā)."

30. Izteikt 147.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"147.4. par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (ziemas kviešu, ziemas rudzu, vasaras miežu, kartupeļu, tauriņziežu, kamolzāles, auzeņu-aireņu starpsugu hibrīdu, kaņepju, linu, ābeļu un aveņu) līniju novērtēšanu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai vai par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (kviešu, miežu, auzu, lauka pupu, zirņu un kartupeļu) līniju novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību "Zemnieku saeima" vai ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, vai ar vismaz vienu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalīborganizāciju, kas ir saistīta ar attiecīgās kultūraugu grupas sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu."

31. 150.punktā:

31.1. aizstāt 150.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "1.oktobrim" ar skaitli un vārdu "1.septembrim";

31.2. aizstāt 150.1.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "nākamā gada 1.februārim" ar vārdiem un skaitli "kārtējā gada 15.decembrim";

31.3. papildināt 150.2.2.apakšpunktu aiz vārda "integrētās" ar vārdiem "un bioloģiskās".

32. Izteikt 153. un 154.punktu šādā redakcijā:

"153. Atbalsts paredzēts, lai turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008., 2009. un 2011.gadā) un uzsāktu šo noteikumu 46.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minētos pētījumus. Pētījumi nepieciešami nozaru attīstībai, lai nodrošinātu integrētās augu audzēšanas sistēmas ieviešanu, pārtikas drošību un kvalitāti, dzīvnieku veselību, oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un zemes lietojuma veida ietekmes novērtējumu.

154. Par šo noteikumu 153.punktā minēto atbalstu:

154.1. Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.martam:

154.1.1. izpildītājs par šo noteikumu 46.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minēto pētījumu iesniedz pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums), kas apstiprināta Zemkopības ministrijā;

154.1.2. Veterinārmedicīnas likumā noteiktās nacionālās references laboratorijas funkciju izpildītājs par šo noteikumu 46.pielikuma 5. un 6.punktā minēto pētījumu iesniedz pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums), kas apstiprināta Zemkopības ministrijā;

154.1.3. izpildītājs, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu izdara oglekļa dioksīda piesaistes un tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, par šo noteikumu 46.pielikuma 7.punktā minēto pētījumu iesniedz pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums), kas apstiprināta Zemkopības ministrijā;

154.1.4. izpildītājs par šo noteikumu 46.pielikuma 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minēto pētījumu veikšanu iesniedz iesniegumu (46.1 pielikums) un pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums);

154.2. Lauku atbalsta dienests:

154.2.1. ar šo noteikumu 46.pielikuma 1., 2., 3., 5., 6. un 7.punktā minēto pētījumu izpildītāju slēdz šo noteikumu 160.punktā minēto līgumu;

154.2.2. ar šo noteikumu 46.pielikuma 4.punktā minēto pētījuma izpildītāju slēdz papildu vienošanos par 2011.gadā sāktu pētījumu;

154.2.3. izvērtē šo noteikumu 154.1.4.apakšpunktā minēto dokumentu atbilstību zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem (46.2 pielikums) un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Ja uz vienu pētījumu pretendē vairāki izpildītāji, atbalstu piešķir izpildītājam, kas saņēmis lielāko punktu skaitu. Ja vairāki izpildītāji saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbalstu piešķir izpildītājam, kas pirmais iesniedzis iesniegumu."

33. Aizstāt 178.punktā skaitli "2013" ar skaitli "2014".

34. Aizstāt 179.2.3.apakšpunktā skaitli "11" ar skaitli "15".

35. Aizstāt 180.punktā skaitli "165 000" ar skaitli "240 000".

36. Aizstāt 184.punktā skaitli "2013" ar skaitli "2014".

37. Izteikt 6.1. un 6.2.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

203. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

204. Atbalstu piešķir par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību. Atbalstu par dalību vienā pārtikas kvalitātes shēmā un vienā atbalsta veidā laikposmā no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 1.septembrim piešķir šo noteikumu 206. un 208.punktā minētajiem pretendentiem.

205. Šo noteikumu 206.3., 206.4. un 208.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

205.1 Atbalstu nepiešķir, ja:

205.1 1. pretendentam šo noteikumu 204.punktā norādītajā laikposmā ir anulēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību piešķirtais sertifikāts (turpmāk - sertifikāts);

205.1 2. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, nepārsniedz atbalsta summu.

6.2. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

206. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

206.1. 300 latu apmērā - bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

206.2. 800 latu apmērā - bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis un normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību minētajā kontroles institūcijā (turpmāk - kontroles institūcija) sertificējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kuram ir vismaz 150 bišu saimes;

206.3. 1500 latu apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktu) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu mājas apstākļos) un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

206.4. 2100 latu apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi."

38. Svītrot 6.3.apakšnodaļu.

39. Izteikt 6.4. un 6.5.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

208. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:

208.1. 300 latu apmērā - primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

208.2. 800 latu apmērā - produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

208.3. 1500 latu apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

209. Lai saņemtu šo noteikumu 204.punktā minēto atbalstu par laikposmu no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 1.septembrim, šo noteikumu 206. un 208.punktā minētie atbalsta pretendenti no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

209.1. iesniegumu (52.pielikums);

209.2. kontroles institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta atbilstību šo noteikumu 206.1., 206.2., 206.3. un 206.4.apakšpunktā minētajām prasībām laikposmā no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 1.septembrim, ja pretendents kontroles institūcijā iesniedzis darījumu un maksājumu apstiprinošu dokumentu kopijas vai kopsavilkumu;

209.3. uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem - šo noteikumu 206.3., 206.4. un 208.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti.

210. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu saņemšanas:

210.1. pārbauda bišu saimju īpašnieka atbilstību šo noteikumu 206.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

210.2. Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā pārbauda šo noteikumu 206.3. un 208.2.apakšpunktā minētā ražotāja atbilstību statusam "ražotājs mājas apstākļos";

210.3. Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 208.punktā minētajai ražotāja dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu shēmā vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā;

210.4. pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz minētā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru."

40. Svītrot 211.punktu.

41. Svītrot 8.nodaļu.

42. Papildināt noteikumus ar 8.1 nodaļu šādā redakcijā:

"8.1 Atbalsts kooperācijas attīstībai

8.1 1. Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

247.1 Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379). Atbalsta mērķis ir veicināt kooperācijas attīstību.

247.2 Atbalsts paredzēts kooperatīva biroja darbības nodrošināšanai:

247.2 1. darba algām, tai skaitā nodokļu samaksai (nepārsniedzot 50 procentu no piešķiramās atbalsta summas);

247.2 2. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

247.2 3. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

247.2 4. transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

247.3 Atbalstu piešķir lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai (turpmāk - kooperatīvs), izņemot kooperatīvus, kas darbojas piensaimniecības un graudkopības nozarē, kā vienreizēju maksājumu līdz 5000 latiem, ja:

247.3 1. kooperatīvs reģistrēts Uzņēmumu reģistrā laikposmā no iepriekšējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 31.martam;

247.3 2. kooperatīva biedru skaits ir vismaz 10;

247.3 3. kooperatīvs veic saimniecisko darbību vismaz vienā šādā darbības veidā:

247.3 3.1. biedru saražotās produkcijas realizācija;

247.3 3.2. produkcijas sagatavošana realizācijai (pirmapstrāde, fasēšana);

247.3 3.3. pakalpojumu sniegšana biedriem;

247.3 4. kooperatīvs realizē tikai biedru saimniecībā saražoto produkciju.

247.4 Lai saņemtu šo noteikumu 247.3 punktā minēto atbalstu, kooperatīvs Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

247.4 1. līdz kārtējā gada 1.aprīlim:

247.4 1.1. iesniegumu (55.1 pielikums). Iesniegumam pievieno biedru sarakstu un kooperatīva valdē apstiprinātu šo noteikumu 247.2 punktā minēto atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

247.4 1.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

247.4 2. līdz kārtējā gada 15.novembrim - samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

247.5 Lauku atbalsta dienests:

247.5 1. pēc šo noteikumu 247.4 1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

247.5 2. pēc šo noteikumu 247.4 2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

247.6 Ja kooperatīvam atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu līdz nākamā gada 1.jūlijam nav piešķirts atbilstības statuss, tas atmaksā saņemto atbalstu.

8.1 2. Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

247.7 Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379). Atbalsta mērķis ir veicināt atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspēju.

247.8 Atbalstu var saņemt pretendents, kam ir piešķirts atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk - atzīta kooperatīvā sabiedrība).

247.9 Atbalstu piešķir atbilstoši lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma pieaugumam salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas gadu un biedru skaitam - kā vienreizēju maksājumu no 1000 līdz 7000 latu vienai atzītai kooperatīvajai sabiedrībai:

247.9 1. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

247.9 2. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

247.9 3. ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;

247.9 4. transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

247.10 Šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalstu nepiešķir, ja atzītā kooperatīvā sabiedrība kārtējā gadā ir saņēmusi šo noteikumu 247.3 punktā minēto atbalstu.

247.11 Lai saņemtu šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalstu, atzīta kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1.maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

247.11 1. iesniegumu (56.1 pielikums). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

247.11 2. biedru sarakstu un informāciju par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp atzītu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā taksācijas gadā;

247.11 3. neapstiprinātu (tikai valdes locekļu parakstītu) gada pārskata projektu par pēdējo taksācijas gadu;

247.11 4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

247.12 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 247.11 punktā minētajā iesniegumā un dokumentos norādīto informāciju atbilstoši šo noteikumu 57.1 pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

247.13 Atbalstu izmaksā atbilstoši kopvērtējumā saņemtajiem punktiem:

247.13 1. par 2-9 punktiem - 1000 latu;

247.13 2. par 10-17 punktiem - 3000 latu;

247.13 3. par 18-25 punktiem - 5000 latu;

247.13 4. par 26 un vairāk punktiem - 7000 latu.

247.14 Par šo noteikumu 247.9 punktā minēto atbalstu atzītā kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 15.novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi."

43. Papildināt noteikumus ar 17.1 pielikumu šādā redakcijā:

"17.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu ____________.gada ______ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

Ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testi (skaits)

Izcenojums par vienu testu

Kopējā summa (latos)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

44. Izteikt 18.pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā   lati
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā   lati
3. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērā   lati
4. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērā   lati
5. Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērā   lati
6. Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērā   lati
7. Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā   lati
8. Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā   lati
9. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits __________.gadā   gab.
10. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai   lati
11. Plānotā atbalsta maksājumu summa __________.gadā

kopā

  lati


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

45. Papildināt noteikumus ar 22.1 pielikumu šādā redakcijā:

"22.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu izcelsmes noteikšanu ____________.gada ________________________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds, ciltsgrāmatas numurs

DNS analīzes cena

Kopējā atbalsta summa (latos)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

46. Izteikt 24.pielikumu šādā redakcijā:

"24.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

1. Plānotās izmaksas par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā   lati
2. Atbalsta maksājums par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā   lati
3. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā   lati
4. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā   lati
5. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits __________.gadā   gab.
6. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai un skrepi genotipa noteikšanai   lati
7. Plānotā atbalsta maksājumu summa __________.gadā

kopā

  lati


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

47. Papildināt noteikumus ar 40.1 pielikumu šādā redakcijā:

"40.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu ____________.gada ________________________

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs)

(adrese)

(norēķinu rekvizīti)


 

Nr.
p.k.

Datums

Pavaddokumenta numurs

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums (uzņēmuma nosaukums, adrese, PVD reģistrācijas vai atzīšanas numurs)

Dzīvnieka suga

Kategorija*

Svars (kg)

Pārstrādes/izmantošanas veids

Naudas summa (latos)

                 
                 

Kopā

         


 

Z.v.**

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.

1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, 8. un 9.pantā noteiktajām prasībām.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

48. Papildināt noteikumus ar 40.2 pielikumu šādā redakcijā:

"40.2 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu ____________.gada ________________________

Transportēšanas/pārstrādes komersants

(nosaukums)

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


 

Novads

Nr.
p.k.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums

Blakusprodukti (kategorijas)

1.kategorija

2.kategorija

nosaukums, adrese

PVD reģistrācijas un atzīšanas numurs

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

Kopā (novadā)* liellopi
cūkas
aitas, kazas
putni
pārējie

kopā

X X
Kopā (valstī) liellopi
cūkas
aitas, kazas
putni
pārējie

kopā

X X


 

Iesniedzējs  

Z.v.**

 

(vārds, uzvārds, paraksts)**

 

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpilda novadu alfabētiskajā secībā.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

49. Papildināt noteikumus ar 40.3 pielikumu šādā redakcijā:

"40.3 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par biškopības produkcijas ražošanu

Lauku atbalsta dienesta __________________________________________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

1. Kārtējā gada 1.janvārī reģistrēto bišu saimju skaits   gab.
2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   lati
2.1. ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas   lati
2.2. ieņēmumi no biškopības   lati
2.3. ieņēmumi no citiem darbības veidiem   lati


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

50. Izteikt 42.pielikumu šādā redakcijā:

"42.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits

Izmaksas uz vienu vienību (latos)

I. Labība

1. Mieži saglabāšana 96 7,85
2. Ziemas kvieši saglabāšana 61 7,85
3. Vasaras kvieši saglabāšana 66 7,85
4. Auzas saglabāšana 67 7,85
5. Griķi saglabāšana 1 7,85

II. Bumbuļaugi

6. Kartupeļi saglabāšana 149 13,03
7. Kartupeļi in vitro 156 56,93
8. Kartupeļi karantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude 45 70,00

III. Pākšaugi

9. Zirņi, vīķi saglabāšana 71 7,85
10. Soja saglabāšana 1 7,85

IV. Šķiedraugi un eļļas augi

11. Šķiedras lini (repatriētās šķirnes) saglabāšana 24 19,96
12. Rapsis saglabāšana 3 19,96

V. Cukurbietes

13. Cukurbietes saglabāšana 6 21,82

VI. Dārzeņi

14. Sīpoli saglabāšana 56 21,82
15. Ķiploki saglabāšana 24 21,82
16. Rabarberi saglabāšana 4 11,23
17. Mārrutki saglabāšana 6 21,82

VII. Aromātiskie un ārstniecības augi

18. Raudene saglabāšana 20 11,42
19. Mārsils saglabāšana 8 12,12
20. Piparmētra saglabāšana 12 12,58
21. Lupstājs saglabāšana 7 11,58
22. Citronmētra saglabāšana 3 12,04
23. Dievkociņš saglabāšana 2 12,04
24. Lakši saglabāšana 7 21,82
25. Krūzmētra saglabāšana 10 12,59
26. Kaķumētra saglabāšana 10 11,58
27. Izops saglabāšana 3 12,04
28. Estragons saglabāšana 3 12,04
29. Ķimenes saglabāšana 2 12,04

VIII. Augļaugi un ogulāji

30. Ābeles saglabāšana 358 17,20
31. Bumbieres saglabāšana 179 17,20
32. Plūmes saglabāšana 102 17,20
33. Ķirši saglabāšana 138 17,20
34. Aprikozes saglabāšana 72 17,20
35. Persiki saglabāšana 4 17,20
36. Lazdas saglabāšana 29 17,80
37. Lamberta lazda saglabāšana 14 17,80
38. Ceriņi saglabāšana 36 17,80
39. Krūmcidonijas saglabāšana 16 17,80
40. Upenes saglabāšana 48 14,12
41. Avenes saglabāšana 32 14,12
42. Jāņogas saglabāšana 24 14,12
43. Ērkšķogas saglabāšana 34 14,12
44. Klona potcelmi saglabāšana 14 14,12
45. Vīnogas saglabāšana 98 17,80
46. Zemenes saglabāšana 38 19,44
47. Sausserži saglabāšana 15 14,12
48. Cidonijas saglabāšana 4 17,20
49. Pīlādži saglabāšana 15 17,20
50. Parastais smiltsērkšķis saglabāšana 2 17,20
51. Lielogu dzērvenes saglabāšana 8 17,20
52. Eša zilene saglabāšana 2 17,20
53. Krūmmellenes saglabāšana 1 17,20
54. Krūmmelleņu starpsugu hibrīdi saglabāšana 2 17,20
55. Brūklenes saglabāšana 4 17,20
56. Brūkleņu-dzērveņu hibrīds saglabāšana 1 17,20

IX. Bites

57. Latvijas bišu populācija saglabāšana 60 90,73

X. Daudzgadīgie zālaugi

58. Timotiņš saglabāšana 6 10,64
59. Ganību airene saglabāšana 1 13,01
60. Dažādas stiebrzāles saglabāšana 26 12,71
61. Tetraploīdais sarkanais āboliņš saglabāšana 6 15,72
62. Lucerna un lupīna saglabāšana 23 22,01

XI. Šķirnes identitātes pārbaude

63. Labības, viengadīgā airene un zirņi 830 7,85
64. Āboliņš 88 15,72
65. Stiebrzāles 140 12,71"

51. Izteikt 43.pielikumu šādā redakcijā:

"43.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Atbalstāmās lopbarības augu sugas

Nr.
p.k.

Lopbarības augu suga

I. Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae))

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Skarenes (Poa spp.)

3.

Timotiņš (Phleum pratense L.)

4.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

5.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

6.

Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.)

7.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

8.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

9.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

10.

Pļavas skarene (Poa pratensis L.)

11.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

12.

Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.)

II. Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae))

13.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

14.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

15.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

16.

Lucernas (Medicago spp)

17.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

18.

Lupīnas (Lupinus spp.)

19.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

20.

Vīķi (Vicia spp.)

21.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

22.

Baltais amoliņš (Melilotus albus L.)

III. Citas sugas

23.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

24.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.)"

52. Izteikt 44.pielikumu šādā redakcijā:

"44.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Izcenojumi selekcijas materiāla novērtēšanai integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Nr.
p.k.

Kultūraugu grupa

Līnijas, klona, hibrīda un cita selekcijas materiāla novērtēšanas veidi

Izcenojums par vienu paraugu (latos)

I. Integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

1.

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, vasaras mieži F4-F6 (2-5 m2, ar ražas uzskaiti)

32,43

F4-F6 (2-5 m2, bez ražas uzskaites)

14,29

F7-F10 (5-10 m2, ar ražas uzskaiti)

80,05

F7-F10 (5-10 m2, bez ražas uzskaites)

18,71

Dubultoto haploīdu novērtēšana (kvieši)

37,50

2.

Tauriņzieži, kamolzāle, auzeņu-aireņu starpsugu hibrīdi Stiebrzāļu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1-5 m2)

50,08

Tauriņziežu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1-5 m2)

56,39

Stiebrzāļu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10-20 m2)

52,86

Tauriņziežu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10-20 m2)

55,34

3.

Kartupeļi (nematožu un vēža izturīgiem kloniem) Ceturtā gada selekcijas audzētava (5,02 m2)

63,68

Konkursa audzētava (10,08 m2)

67,72

Perspektīvie kloni (10,08 m2)

171,84

Pārbaude (viena klona nematodes un vēža patotipu izturības novērtēšanai)

1355,30

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana)

100,00

4.

Lini, kaņepes Linu līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

525,39

Kaņepju līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

707,24

5.

Ābeles, avenes Ābeles (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

82,12

Ābeles (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

11,32

Avenes (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

6,91

Avenes (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

80,51

II. Bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

6.

Kvieši, mieži, auzas, lauka pupas, zirņi F4-F6 (2-5 m2, ar ražas uzskaiti)

38,96

F4-F6 (2-5 m2, bez ražas uzskaites)

19,31

F7-F10 (5-10 m2, ar ražas uzskaiti)

62,40

7.

Kartupeļi Konkursa audzētava (10,08 m2)

70,89

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana un pārbaude)

184,26"

53. Izteikt 45.pielikumu šādā redakcijā:

"45.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par selekcijas materiāla novērtēšanu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt atbalstu šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

 selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

 dubultoto haploīdu novērtēšana

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

54. Izteikt 46.pielikumu šādā redakcijā:

"46.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

Nr.
p.k.

Nosaukums

Darba uzdevumi

Finansējums (latos)

Izpildītājs

Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments

1.

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem Apkopot vairāku gadu lauka izmēģinājumu rezultātus, kas veikti saskaņā ar vienotu metodiku dažādās Latvijas vietās - valsts Priekuļu LSI, valsts Stendes GSI, LLU MPS Vecaucē, LLU MPS Pēterlaukos (atšķirīgos augšņu un agroklimatiskos apstākļos), lai noteiktu minerālmēslojuma, galvenokārt slāpekļa, izmantošanas rādītājus, ja slāpekļa mēslojuma normas ir dažādas.

Pamatojoties uz veiktajiem lauka izmēģinājumu rezultātiem, augšņu un augu analīžu rādītājiem:

1) noteikt minerālmēslojuma izmantošanas koeficientus (dažādam mēslojumam, pa gadiem, mainīgos meteoroloģiskos apstākļos);

2) izstrādāt dažādiem reģioniem maksimāli pieļaujamas, ekonomiski pamatotas un videi nekaitīgas minerālmēslu (slāpekļa) normas;

3) sagatavot teorētisko pamatojumu maksimāli pieļaujamām slāpekļa mēslojuma normām;

4) sagatavot un izdot rekomendācijas par normatīviem laukaugu mēslošanai.

Pētījumu rezultātā izstrādātie mēslojuma izmantošanas koeficienti būs objektīvi izmantojami ekonomiski pamatotu mēslošanas plānu sastādīšanai zemnieku saimniecībām, nepārkāpjot maksimāli pieļaujamo mēslojuma daudzumu dažādos Latvijas reģionos

12 529 Latvijas Lauksaimniecības universitāte(LLU) Lauksaimniecības departaments

2.

Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos Turpināt izmēģinājumus iekārtotajā stacionārajā laukā, lai bezmaiņas (minimālas augu rotācijas) sējumos noskaidrotu minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo audzēšanas tehnoloģiju:

1) izvērtējot augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas periodā;

2) nosakot augsnes bioloģiskos, fizikālos un agroķīmiskos rādītājus dažādos augsnes slāņos;

3) izvērtējot kaitīgo organismu (nezāles, slimības, tajā skaitā vārpu fuzarioze un graudu inficētība, kaitēkļi) attīstību, izplatību dinamikā un ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi;

4) nosakot iegūtās ražas lielumu un kvalitāti;

5) agroekonomiski izvērtējot jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī sniedzot priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā

28 500 LLU Lauksaimniecības departaments

3.

Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības Izvērtēt ziemāju labības (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) un vasarāju labības (kviešu, miežu, auzu) šķirņu izturību pret šādām slimībām: sniega pelējumu (tikai ziemājiem), sakņu puvi, lapu un vārpu slimībām 6300 Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs Lauksaimniecības departaments

4.

Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai 1. Protokola I daļas par cūku liemeņu klasificēšanas metožu un formulu autorizēšanu Latvijā saskaņošana atbilstoši ES dalībvalstu ekspertu komentāriem.

2. Protokola I daļas prezentēšana un aizstāvēšana Eiropas Komisijā.

3. Cūku liemeņu secēšanas grafika izstrāde.

4. Cūku liemeņu svēršana un atlase.

5. Cūku liemeņu klasificēšana ar piecām mērinstrumentu metodēm:

5.1. manuālā (ZP) ar lineālu;

5.2. manuālā (ZP plus) ar elektronisko bīdmēru, savienotu ar datorprogrammu;

5.3. Intrascope (Optical Probe);

5.4. PG 200 (Pork Grader);

5.5. OptiGrade MCP.

6. Cūku liemeņu secēšana

30 000 Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts "Sigra" Veterinārais un pārtikas departaments

5.

Trakumsērgas laboratorijas spēju nodrošināšana ilgtspējīgai slimības profilaksei un uzraudzībai reģionā 1. Izstrādāt optimizētu un validētu trakumsērgas diagnostikas standartu rokasgrāmatu.

2. Veikt biodrošības apstākļu tehnisko novērtēšanu un uzlabojumu izstrādi trakumsērgas kompleksas diagnostikas laboratorijai.

3. Veikt iespējamo sikspārņu trakumsērgas epidemioloģisko izpēti Latvijā

20 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments

6.

Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos 1. Izveidot 8 līdz 10 reprezentatīvas miģeļu monitoringa stacijas, īpaši Latvijas dienvidos un austrumos.

2. Miģeļu aktīvajā sezonā vienu reizi nedēļā ievākt miģeļu kontrolparaugus.

3. Kontrolparaugos noteikt miģeļu daudzumu.

4. Kontrolparaugos pārbaudīt IKD un Šmalenbergas vīrusu specifiskā ģenētiskā materiāla klātbūtni.

5. Aprobēt zilās mēles (BT) un Šmalenbergas vīrusu ģenētiskā materiāla izpētes metodes.

6. Uzkrāt datus un aprakstīt novērotās abu slimību klīniskās izpausmes un patoloģijas

80 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments

7.

Oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un zemes lietojuma veida ietekmes novērtējums intensīvi un ekstensīvi kultivētās aramzemēs, daudzgadīgos zālājos un bioloģiski vērtīgos zālājos 1. Veikt intensīvi un ekstensīvi kultivētu aramzemju un daudzgadīgo zālāju platību uzskaiti, izmantojot dažādus lauksaimniecības zemju reģistrus, kā arī sagatavot oglekļa dioksīda tiešo un netiešo emisiju aprakstus šajās platībās.

2. Salīdzināt CO2 piesaisti augsnē bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijās un daudzgadīgajos zālājos ar lielāku saimnieciskās darbības intensitāti

14 000 Latvijas Valsts mežzinātnesinstitūts "Silava" Lauksaimniecības departaments

8.

Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai 1. Savvaļas dzīvnieku kaušanas, pirmapstrādes, sadales, vakuumpakošanas tehnoloģiju apsekošana:

1.1. divu Latvijas gaļas ražošanas uzņēmumu tehnoloģiju apsekošana;

1.2. divu ārvalstu gaļas ražošanas uzņēmumu tehnoloģiju apsekošana;

1.3. apsekoto uzņēmumu ražotās produkcijas derīguma termiņa mikrobioloģiskā kontrole.

2. Apsekoto uzņēmumu ražošanas tehnoloģisko procesu analīze - produktu mikrobioloģiskā piesārņojuma kritisko punktu noteikšana.

3. Alternatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde. Alternatīvajos risinājumos, cik iespējams, samazināt mikrobioloģisko piesārņojumu:

3.1. jauno tehnoloģisko risinājumu pārbaude eksperimentālos apstākļos;

3.2. iegūto produktu derīguma termiņa kontrole

30 000*

**

Veterinārais un pārtikas departaments

9.

Selekcionējamo pazīmju fenotipisko un ģenētisko parametru vērtēšana Landrases un Jorkšīras šķirnes cūku populācijās 1. Veidot datubāzi un noskaidrot selekcionējamo pazīmju mainību ietekmējošos faktorus (gads, saimniecība, paritāte, pirmās atnešanās vecums u.c.) Landrases šķirnes cūku populācijā.

2. Noteikt selekcionējamo pazīmju iedzimstamību Landrases šķirnes cūku populācijā.

3. Noskaidrot selekcionējamo pazīmju fenotipisko un ģenētisko korelāciju analizētajā populācijā

6 000*

**

Lauksaimniecības departaments

10.

Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA L.) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību 1. Izpētīt jaunāko industriālo kaņepju šķirņu piemērotību šķiedras un bioenerģijas ražošanai Latvijas atšķirīgos augsnes un agroklimatiskajos apstākļos.

2. Noteikt mēslojuma (īpaši slāpekļa) normas ekosistēmā "augsne-vide-augs" videi draudzīgos audzēšanas apstākļos.

3. Noteikt kaņepju fizikālo un ķīmisko īpašību pārmaiņas, izmantojot dažādus audzēšanas (augsnes un šķirņu izvēle, izsējas normas, sējas laiki, mēslošana) paņēmienus un apstākļus.

4. Attīstīt kaņepju biomasas novākšanas tehnoloģijas un ražas pēcnovākšanas apstrādes tehnoloģiskos paņēmienus Latvijas reģionu saimniecībās ar dažādu kaņepju ražošanas apjomu.

5. Pilnveidot kaņepju novākšanas tehniku, veikt esošās lopbarības un graudu novākšanas tehnikas pielāgošanu ražas savākšanai.

6. Pilnveidot stiebru masas tilināšanas tehnoloģiskos paņēmienus.

7. Izpētīt slimību un kaitēkļu izplatību un ietekmi uz kaņepju produktivitāti.

8. Noteikt iespējamas psihotropo vielu (tetrahidrokanabinola - THC) pārmaiņas atkarībā no izmantotās šķirnes un agrotehnoloģijas.

9. Izvērtēt kaņepju audzēšanas un pārstrādes riskus noteiktas produkcijas veida ieguvē.

10. Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus kaņepju audzēšanas saimniecībām un lauksaimniecības uzņēmumiem

45 000*

**

Lauksaimniecības departaments

11.

Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos 1. Veikt lauka izmēģinājumus, lai atlasītu vietējiem apstākļiem vairāk piemērotās pākšaugu sugas/šķirnes pēc iespējas lielāku proteīnražu ieguvei saimniecībās.

2. Iekārtot lauka izmēģinājumus, lai noskaidrotu pākšaugu (zirņu, lauka pupu, lupīnas u.c.) un (vai) to labības mistru audzēšanas īpatnības Kurzemes un Vidzemes reģionā.

3. Veikt kvalitatīvo un ekonomisko izvērtējumu proteīnražai no Latvijā audzētajiem pākšaugiem, salīdzinājumā ar importēto/Latvijā audzēto soju.

4. Analizēt un izvērtēt dažādu proteīnaugu šķirņu barības vērtību, ķīmisko sastāvu, proteīna sagremojamību, UIP, aminoskābju nodrošinājumu un iekļaušanu pilnvērtīgās barības maisījumos. Piemērotības izvērtēšana iekļaušanai atgremotājdzīvnieku un cūku barības devās.

5. In vivo testi dzīvnieku barības devu optimizēšanai. Proteīnaugu piemērotības noteikšana to iekļaušanai barības devās (atkarīga no sēklu aminoskābju sastāva, sagremojamības, apēdamības un garšas). Optimizētu barības devu sagatavošana dažādām dzīvnieku grupām.

6. Izvērtēt dažādu proteīnaugu ietekmi uz lopkopības produktu (piena, gaļas) kvalitātes rādītājiem un nozīmi pārtikas produktu patērētājiem.

7. Sagatavot ieteikumus un informēt lauksaimniekus par agrotehniski un ekonomiski pamatotām pākšaugu audzēšanas un izmantošanas iespējām Latvijas saimniecībās

35 640*

**

Lauksaimniecības departaments

12.

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei 1. Latvijas tumšgalves, Vācijas merino vietējās, Tekselas, Sufolkas, Dorperas un Romanovas tīršķirnes un to krustojumu jēru nobarošanas efektivitātes novērtēšana.

2. Ultraskaņas mērījumi muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai stacijā un pētījumu saimniecībās.

3. Izmantotās barības uzskaite un barības izmaksu kalkulācija.

4. Jēru liemeņu un to daļu novērtēšana.

5. Iegūto datu apstrāde, rezultātu analīze un ieteikumu sagatavošana

15 000*

**

Lauksaimniecības departaments

Piezīmes.

1.* Zinātnes projekta īstenošanai kārtējā gadā noteiktais finansējums.

2.** Izpildītājs, kas atbilstoši zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem iegūst lielāko punktu skaitu."

55. Papildināt noteikumus ar 46.1 pielikumu šādā redakcijā:

"46.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes projektam ____________.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Zinātniskā institūcija

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


 

Projekta nosaukums: Izpildes termiņš (gadi):

Projekta vadītājs

Zinātniskais grāds

Projekta izpildē iesaistītās zinātniskās institūcijas nosaukums un adrese


 

1. Projekta anotācija (ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes):
1.1. projekta mērķis un sasniedzamā rezultāta praktiskais pielietojums nozares attīstībā
1.2. darba uzdevumu veikšanas detalizēts izklāsts un laika grafiks


 

2. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos):
2.1. kopējais finansējuma apmērs
2.2. finansējuma apmērs pa gadiem (ja izpilde paredzēta vairākus gadus)


 

3. Projekta izpildītāji:
3.1. projekta izpildītāju skaits (kopā)

Zinātniskais personāls ar zinātnisko grādu

Zinātniskais personāls bez zinātniskā grāda

Doktoranti, maģistranti, studenti

Tehniskais personāls

3.2. projekta izpildītāji

Vārds, uzvārds

Amats, zinātniskais grāds

Zinātniskā institūcija

Darba slodze (procentos) un konkrētie pienākumi

Plānotā mēnešalga (latos)

Darba samaksa izpildītājiem kopā


 

4. Projekta izpildītāja nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā zinātnes nozarē
4.1. monogrāfijas*, grāmatas
4.2. publikācijas*, tai skaitā:
4.2.1. starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos
4.2.2. nacionālas nozīmes zinātniskajos žurnālos
4.2.3. zinātniskajos un citos izdevumos
4.3. starptautisku zinātnisko projektu vadība vai dalība tajos (norādīt sadarbības valsti)
4.4. nacionālo zinātnisko projektu īstenošana (trīs sadarbības partneri un vairāk) (nosaukums, laikposms)
4.5. pētījumu rezultāti tiks apkopoti un būs publiski pieejami (norādīt veidu - piemēram, brošūras, bukleti, publikācijas)
* Nozīmīgāko publikāciju sarakstu, norādot publikāciju nosaukumus, autorus, gadu, žurnāla nosaukumu, numuru un lappuses, un starptautisko projektu sarakstu pievieno uz atsevišķām lapām
4.6. iesniedzēja komandas dalībnieku aizstāvētie promocijas darbi konkrētajā zinātnes nozarē

Doktorants

Promocijas darba nosaukums

Iegūtais grāds

Gads

4.7. saņemtie patenti vai apstiprinātie patentu pieteikumi, apstiprinātās tehnoloģijas, saņemtās licences (iesniedzēja komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē vai ieguvē)

Pilns nosaukums

Autori

Gads, numurs, valsts


 

5. Projekta īstenošanas izmaksas 2013.gadā

Lati

Procenti no avansa summas

5.1. darba alga izpildītājiem (kopā un katram izpildītājam)
5.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai
5.3. izdevumi komandējumiem Latvijas teritorijā un uz ārzemēm (ne vairāk kā 15 procentu no kopējām projekta izmaksām)
5.4. atskaitījumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai (saimnieciskie izdevumi, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 15 procentu no kopējām projekta izmaksām))
5.5. izdevumi mēraparātu iegādei, īrei un mērījumu veikšanai (norādīt pa pozīcijām un atbilstošajām izmaksām)
5.6. pārējās ar zinātnes projekta īstenošanu saistītās izmaksas (norādīt pa pozīcijām un atbilstošajām izmaksām)

Projekta izmaksas kopā


 

6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju darba slodzi (procentos) citos valsts finansētajos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums

Slodze (procentos)

Finansējuma avots


 

7. Informācija par komandējumu

Komandējuma mērķis

Komandēto personu skaits

Komandējuma vieta

Izmaksas (latos)

Kopā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Zemkopības ministrijas atbildīgā departamenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

56. Papildināt noteikumus ar 46.2 pielikumu šādā redakcijā:

"46.2 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Zinātnes projekta vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

1. Projekta izpildītāja spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu (pēdējos trijos gados), tai skaitā:

45

1.1. pieredze vismaz viena starptautiska projekta vadībā/dalībā

5

1.2. pieredze vismaz viena nacionālā zinātniskā projekta īstenošanā (trīs sadarbības partneri un vairāk)

10

1.3. vismaz divi izdevumi, kas minēti šo noteikumu 46.1 pielikuma 4.1.apakšpunktā

10

1.4. vismaz 10 publikācijas, kas minētas šo noteikumu 46.1 pielikuma 4.2.apakšpunktā

10

1.5. ir iesniedzēja komandas dalībnieku aizstāvēti promocijas darbi konkrētajā zinātnes nozarē

5

1.6. ir patenti, tehnoloģijas, licences (iesniedzēja komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē/ieguvē)

5

2. Projektā iesaistīto doktoru un maģistru skaits lielāks par trīs

5

3. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti un būs publiski pieejami

5

4. Projekta īstenošanā iesaistītas dažādu nozaru zinātniskās institūcijas (par katru iesaistīto zinātnisko institūciju piešķir 5 punktus, bet ne vairāk kā 15 punktus)

15

5. Projekta izmaksu tāmē izdevumi darba algām nepārsniedz 35 procentus no kopējām izmaksām

20

6. Projekta īstenošanā iesaistīti topošie zinātnieki (doktoranti, maģistranti) vai studenti

10

Kopā

100

7. Vērtējumu var samazināt, ja izpildītājs:

- 30

7.1. iepriekšējos trijos gados saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību finansēto zinātnisko projektu nav īstenojis līgumā noteiktajā laikā

- 15

7.2. nav izpildījis līgumā noteiktos darba uzdevumus

- 15"

57. Izteikt 52.pielikumu šādā redakcijā:

"52.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Darbības veids
Adrese
Tālruņa numurs


 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Komisijas regulas numurs un nosaukums par Latvijā ražota produkta ierakstīšanu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā*

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kurš mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizējis fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādājis tos bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam un kura ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot bioloģiskās lauksaimniecības shēmu, pārsniedz atbalsta summu

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis un kontroles institūcijā sertificējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kuram ir vismaz 150 bišu saimes, ja ražotāja ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot bioloģiskās lauksaimniecības shēmu, pārsniedz atbalsta summu

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos)

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi

primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam ražotājam mājas apstākļos, kurš ražo Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautu produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Pretendents

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

(Lauku atbalsta dienesta atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1. * Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki.

2.** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.*** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

58. Svītrot 55.pielikumu.

59. Papildināt noteikumus ar 55.1 pielikumu šādā redakcijā:

"55.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienesta _________________________________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs ___________________________________________________

Lūdzu piešķirt atbalstu ______________________________ latu apmērā

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību

1. Darbības veids
2. Reģistrācijas datums
3. Vadītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Biedru skaits
5. Strādājošo skaits

6. Kopējais lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums 2012.gadā bija _________________________ lati

7. Lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā gadā bija

lati,

kas veido ___________ procentus no kopējā saimnieciskās darbības apgrozījuma - ______________ lati

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

60. Svītrot 56.pielikumu.

61. Papildināt noteikumus ar 56.1 pielikumu šādā redakcijā:

"56.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs ___________________________________________________

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību

1. Darbības veids ____________________________________________________________

1.1. sertificēta kā bioloģiskās lauksaimniecības kooperatīvs

1.2. reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā pārstrādes uzņēmums

2. Reģistrācijas datums
 
 
3. Vadītājs
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Strādājošo skaits__________________________

5. Kopējais biedru skaits 2012.gada 31.decembrī* _________________________________________

6. Biedru skaits, ar kuriem bija apgrozījums** 2011.gadā _________________________________

7. Biedru skaits, ar kuriem bija apgrozījums** 2012.gadā _________________________________

Biedru skaita izmaiņas 2012.gadā (7.punkts) salīdzinājumā ar biedru skaitu 2011.gadā (6.punkts) ir ___________ procenti

8. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem 2011.gadā ______________________________ lati

9. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem 2012.gadā* ______________________________ lati

10. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu ir ___________ procenti

11. Pamatlīdzekļu vērtība 2011.gadā ______________________________ lati

12. Pamatlīdzekļu vērtība 2012.gadā* ______________________________ lati

13. Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu ir ___________ procenti

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)****

Piezīmes.

1.* Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.

2.** Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums.

3.*** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

62. Svītrot 57.pielikumu.

63. Papildināt noteikumus ar 57.1 pielikumu šādā redakcijā:

"57.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Atzīto lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriji

Punktu skaits

1.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma (turpmāk - apgrozījums) apjoma izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktus)

10

2.

Biedru skaita, ar kuriem bija apgrozījums, izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

3.

Biedru skaits pēc stāvokļa 2012.gada 31.decembrī*:
10-30

2

31-100

5

101-200

8

201 un vairāk

10

4.

Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktus)

10

5.

Atzītajai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai ir piešķirts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts

10

6.

Atzītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi

5

Piezīme. * Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, kritēriju aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošu iepriekšējo periodu."

64. Svītrot 58.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 39Pieņemts: 15.01.2013.Stājas spēkā: 02.02.2013.Zaudē spēku: 31.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 01.02.2013. OP numurs: 2013/23.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
254469
02.02.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)