Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.43

Rīgā 2013.gada 22.janvārī (prot. Nr.5 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
10.pantu un 14.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 5./6.nr.; 2002, 97.nr.; 2003, 111.nr.; 2004, 66.nr.; 2006, 57.nr.; 2007, 108.nr.; 2008, 100.nr.; 2009, 145.nr.; 2012, 78.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 7.4 un 7.5 punktu šādā redakcijā:

"7.4 Ja pacientam, kurš slimo ar gonoreju, ārstēšanas kursa laikā ar ceftriaksonu vai cefiksīmu nav bijis seksuāls kontakts un gonorejas klīniskie simptomi nav pazuduši, ārstniecības persona par to triju dienu laikā rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā.

7.5 Ja jaundzimušajam tiek konstatēta šo noteikumu 2.pielikumā minētā infekcijas slimība vai rodas profesionāli pamatotas aizdomas par inficēšanos ar šādu infekcijas slimību, ārstniecības persona šo noteikumu 7.punktā minētajos termiņos papildus aizpilda steidzamā paziņojuma veidlapu par jaundzimušā māti, nosūta minēto veidlapu Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta (jaundzimušā mātes) medicīniskajā dokumentācijā.";

1.2. papildināt noteikumus ar 9.1 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1 5. karbapenemāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas mikroorganismu apstiprinošo testēšanu.";

1.3. aizstāt 9.2 punkta ievaddaļā vārdus "virusoloģijas izmeklējumus vai seroloģisko testēšanu" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 3.pielikumā minētos izmeklējumus";

1.4. papildināt noteikumus ar 9.2 11., 9.2 12., 9.2 13. un 9.2 14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2 11. masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (lai veiktu vīrusu izolēšanu, nukleīnskābes noteikšanu un genotipēšanu);

9.2 12. Denges drudzi;

9.2 13. Q drudzi (Coxiella burnetii);

9.2 14. jebkuru šo noteikumu 2.pielikumā minēto bīstamo infekcijas slimību.";

1.5. aizstāt 9.3 punkta ievaddaļā vārdu "asins" ar vārdu "klīniskā";

1.6. papildināt noteikumus ar 9.5 un 9.6 punktu šādā redakcijā:

"9.5 Pēc Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Listeria, Escherichia coli, kas producē Šiga toksīnu/verotoksīnu (turpmāk - STEC/VTEC), un Streptococcus pneumoniae mikroorganismu kultūras izdalīšanas no cilvēka materiāla parauga (Streptococcus pneumoniae gadījumā - ja tas ir izdalīts no likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla), kā arī izdalot minētos izraisītājus no jebkura parauga, kas ņemts epidemioloģiskās izmeklēšanas vai epidemioloģiskās uzraudzības ietvaros, mikrobioloģijas laboratorija nodrošina izdalītā izraisītāja tipēšanu, nosakot serotipu Salmonella, Shigella, Yersinia, Listeria, STEC/VTEC un Streptococcus pneumoniae kultūrām un sugu Campylobacter kultūrām. Ja mikrobioloģijas laboratorijā nav tehnisku iespēju noteikt izraisītāja serotipu vai sugu, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona nosūta izdalītā izraisītāja kultūru detalizētai izmeklēšanai uz šo noteikumu 9.1 punktā minēto laboratoriju. Uzliesmojuma gadījumā (10 un vairāk saslimšanas vai inficēšanās gadījumi) laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona tipēšanai pakļauto izdalīto izraisītāju kultūru daudzumu saskaņo ar Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu.

9.6 Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologs ir tiesīgs pieprasīt mikrobioloģijas laboratorijas vadītājam un saņemt izdalīto izraisītāju turpmākai detalizētai izmeklēšanai šo noteikumu 9.1 punktā minētajā laboratorijā vai ārvalsts kompetentā laboratorijā, ja tas ir nepieciešams epidemioloģiskai izmeklēšanai.";

1.7. izteikt 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.2 Ja mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona atbilstoši šo noteikumu 10.punktam ziņo par šo noteikumu 3.pielikuma 17.punktā minētā izraisītāja Neisseria gonorrhoeae izdalīšanu, steidzamā paziņojuma veidlapā norāda jutības pret antibakteriāliem līdzekļiem testēšanas metodi un rezultātu, ja šāda testēšana tika veikta. Ja mikrobioloģijas laboratorijā nav tehnisku iespēju noteikt izdalītā izraisītāja Neisseria gonorrhoeae jutību pret ceftriaksonu vai cefiksīmu, vai jebkuru citu pieprasītu antibakteriālu līdzekli, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona mikroorganisma kultūru nosūta šo noteikumu 9.1 punktā minētajai laboratorijai jutības noteikšanai pret ceftriaksonu, cefiksīmu, ciprofloksacīnu, azitromicīnu, spektinomicīnu, gentamicīnu un tetraciklīnu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 10.3, 10.4 un 10.5 punktu šādā redakcijā:

"10.3 Ja mikrobioloģijas laboratorija veikusi HIV infekciju apstiprinošo diagnostiku, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona triju dienu laikā nosūta Slimību kontroles un profilakses centram testēšanas pārskatu par apstiprinošā testa pozitīvo rezultātu.

10.4 Mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona triju dienu laikā nosūta Slimību kontroles un profilakses centram testēšanas pārskatu par izdalītās Micobacterium tuberculosis jutības noteikšanas rezultātu pret pirmās un otrās rindas zālēm.

10.5 Mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā ziņojumu par izolēto S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis gadījumu, aizpildot par attiecīgo izraisītāju šo noteikumu 4.pielikumā norādīto veidlapu.";

1.9. papildināt 12.1 punktu aiz vārdiem un skaitļiem "ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Savienības tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3517)" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī Komisijas 2012.gada 8.augusta Īstenošanas lēmumā 2012/506/ES, ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK";

1.10. papildināt noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Šo noteikumu 10.5 punktā minētā kārtība piemērojama ar 2013.gada 1.aprīli.";

1.11. izteikt 1.pielikuma 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Liesas sērga (Sibīrijas mēris)";

1.12. aizstāt 1.pielikuma 14.punktā vārdus "Ļaunie ienāši" ar vārdiem "Zirgu ļaunie ienāši";

1.13. papildināt 1.pielikumu ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Toksokarioze";

1.14. aizstāt 2.pielikuma 28.punktā vārdu "Ienāši" ar vārdiem "Zirgu ļaunie ienāši";

1.15. aizstāt 2.pielikuma 53.punktā vārdus "iedzimta sifilisa sindroms" ar vārdiem "iedzimts sifiliss";

1.16. papildināt 2.pielikumu ar 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Denges drudzis

3."

1.17. svītrot 3.pielikuma I daļas "Bakteriālās infekcijas slimības" 16. un 22.punktu;

1.18. papildināt 3.pielikuma I daļas "Bakteriālās infekcijas slimības" 23.punkta 5.ailes 4., 6. un 7.rindu aiz vārdiem "nav jāziņo" ar simboliem "****";

1.19. papildināt 3.pielikuma I daļu "Bakteriālās infekcijas slimības" ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Pret karbapenēmiem rezistentie Enterobacteriaceae dzimtas mikroorgnismi izolēšana nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana nav definēts**

2."

1.20. papildināt 3.pielikuma II daļu "Vīrusu infekcijas slimības" ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Denges drudža vīruss (Denges drudzis) vīrusa izolēšana nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana nav definēts**

2.

antigēna noteikšana nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde* serums

2."

1.21. papildināt 3.pielikuma III daļu "Parazitārās infekcijas slimības" ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Toxocara canis

(viscerāls migrējošs kāpurs larva migrans, toksokarioze)

specifisko antivielu atbilde, kas apstiprināta ar atšķirīgo antivielu testu serums

2."

1.22. papildināt 3.pielikuma piezīmes ar 4.piezīmi šādā redakcijā:

"4. Nav jāziņo**** - izņemot gadījumu, ja laboratoriskās pārbaudes pozitīvs rezultāts konstatēts jaundzimušā mātei vai bērnam līdz divu gadu vecuma sasniegšanai.";

1.23. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra
noteikumiem Nr.7

Ārstniecības iestādes nosaukums _______________________________________________

Kods         

Ziņojums par izolēto S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis gadījumu

(vajadzīgo pasvītrot)

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

(jāaizpilda par katru izolātu)

1. Laboratorijas nosaukums
2. Izolētā izraisītāja nosaukums (S.pneumoniae norādīt serotipu)
3. Testēšanas metode
4. Parauga numurs
5. Klīniskais materiāls (atzīmēt):

asins

likvors

cits parasti sterils klīniskais materiāls (norādīt) _______________________________

6. Parauga ņemšanas datums (dd/mm/gggg)
7. Parauga ņemšanas laiks (hh/mm)
8. Parauga nosūtītājs (ārstniecības persona/laboratorija)
9. Pacienta vārds, uzvārds vai iniciāļi
10.

Dzimums (pasvītrot): vīrietis, sieviete, nav zināms

11. Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)
12. Diagnoze/klīniskās izpausmes
13.

Izmeklēts (pasvītrot): stacionārā, ambulatori, nav zināms, cits

14. Stacionāra/ambulatorās iestādes nosaukums
15. Hospitalizācijas datums (dd/mm/gggg)

Nodaļas profils (pasvītrot):

terapija, pediatrija, pediatrija/neonatālā ITN, ķirurģija, hematoloģija/onkoloģija,

dzemdniecība/ginekoloģija, ITN, NMP, uroloģija, infektoloģija,

cits (norādīt) _______________________________ , nav zināms

16. Jutības pret antibakteriāliem līdzekļiem noteikšana (pasvītrot):

veikta, nav veikta, nav zināms

 

Testēšanas pārskata I daļu aizpildīja  
 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

II. JUTĪBAS TESTĒŠANAS REZULTĀTI

(jāaizpilda tikai konkrētam mikroorganisma izolātam atbilstošā tabula)

1. S.aureus, kas izdalīts no asinīm vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1.

Cefoksitīns


diska koncentrācija2. Oksacilīns

un/vai

meticilīns

un/vai

flukloksacilīns

un/vai

kloksacilīns

un/vai

dikloksacilīns

3. Ciprofloksacīns

un/vai

norfloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns4.

Rifampīns5. Linezolīds

Citas testēšanas metodes:
1) mec A gēna noteikšana ar PĶR metodi (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms
2) penicilīna saistošā proteīna 2a noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

2. S.pneumoniae, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Oksacilīns

diska koncentrācija

2. Penicilīns

3. Eritromicīns

un/vai

klaritromicīns

un/vai

azitromicīns

4. Cefotaksīms

un/vai

ceftriaksons5.

Norfloksacīnsdiska koncentrācija

6. Ciprofloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns7. Moksifloksacīns

3. E.coli, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Amoksicilīns

un/vai

ampicilīns

2. Gentamicīns

un/vai

tobramicīns

un/vai

amikacīns

3. Ciprofloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns4. Cefotaksīms

un/vai

ceftriaksons

un/vai

ceftazidīms

5. Imipenēms

un/vai

meropenēmsCitas testēšanas metodes:
1) paplašināta spektra betalaktamāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms
2) karbapenemāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

4. K.pneumoniae, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Gentamicīns

un/vai

tobramicīns

un/vai

amikacīns

2. Ciprofloksacīns

un/vai

ofloksacīns

un/vai

levofloksacīns3. Cefotaksīms

un/vai

ceftriaksons

un/vai

ceftazidīms

4. Imipenēms

un/vai

meropenēmsCitas testēšanas metodes:
1) paplašināta spektra betalaktamāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms
2) karbapenemāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

5. P.aeruginosa, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Piperacilīns

un/vai

piperacilīns/ tazobaktāms

2. Gentamicīns

un/vai

tobramicīns

3.

Amikacīns           
4. Ciprofloksacīns

un/vai

levofloksacīns

5.

Ceftazidīms6. Imipenēms

un/vai

meropenēmsCitas testēšanas metodes:
paplašināta spektra betalaktamāzes noteikšana (atzīmēt) pozitīvs negatīvs nav zināms

6. E.faecium/faecalis, kas izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila klīniskā materiāla

Nr.
p.k.

Antibakteriālais līdzeklis

Galīgā interpretācija (S, I, R vai NI)

Disku metode (mm)

Disku metodes interpretācija (S, I, R vai NI)

MIC (mg/l)

MIC
interpretācija (S, I, R vai NI)

E-tests
(mg/l)

E-testa interpretācija (S, I, R vai NI)

1. Amoksicilīns

un/vai

ampicilīns

2. Gentamicīns (augsta līmeņa)

diska koncentrācija

3. Vankomicīns

4. Teikoplanīns

5. Linezolīds

Piezīmes.

1. R - rezistents.

2. I - mēreni jutīgs.

3. S - jutīgs.

4. NI - nav interpretācijas.

Testēšanas pārskata II daļu aizpildīja  
 

(vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________".

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.februārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 43Pieņemts: 22.01.2013.Stājas spēkā: 01.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2013. OP numurs: 2013/17.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
254281
01.02.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)