Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā

Izdarīt Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) dalībvalsts - valsts, kura piemēro Šengenas acquis noteikumus attiecībā uz Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) papildinformācija - informācija, kas ir noteikta kā papildinformācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulu (EK) Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (turpmāk - Regula Nr. 1987/2006), kā arī saskaņā ar citiem Sistēmas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem."

2. 7.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) identificējamiem mehāniskiem transportlīdzekļiem, piekabēm, dzīvojamām kabīnēm, kuģošanas līdzekļiem, gaisa kuģiem, rūpniecības iekārtām, piekaramajiem motoriem un konteineriem;";

izslēgt trešās daļas 2.punktā vārdus "noziedzīgā ceļā atsavinātiem vai pazudušiem";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "atgriešanās apliecību, jūrnieka grāmatiņu, transportlīdzekļu vadītāja apliecību, uzturēšanās atļauju" ar vārdiem "pagaidu dokumentu, jūrnieka grāmatiņu, transportlīdzekļu vadītāja apliecību";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "atgriešanās apliecībām, jūrnieka grāmatiņām, transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, uzturēšanās atļaujām" ar vārdiem "pagaidu dokumentiem, jūrnieka grāmatiņām, transportlīdzekļu vadītāja apliecībām";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Amatpersona - iekšlietu ministrs, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības amatpersona, kura ir pilnvarota veikt konsulārās funkcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona -, kas pieņem Imigrācijas likumā paredzēto lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, katrā atsevišķā gadījumā var pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā, lai liegtu attiecīgā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalstīs, kuras piemēro Šengenas acquis attiecībā uz robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām.";

izslēgt sesto daļu.

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Lēmuma par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pārsūdzēšana

(1) Ārzemniekam, attiecībā uz kuru lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā pieņēmis iekšlietu ministrs, ir tiesības to pārsūdzēt tādā pašā kārtībā, kāda Imigrācijas likumā noteikta iekšlietu ministra lēmuma par personas iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pārsūdzēšanai. Citas amatpersonas pieņemtu lēmumu par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā ārzemnieks ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Lēmuma par ziņojuma iekļaušanu Sistēmā apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

(3) Tiesa pieteikumu par šā panta pirmajā daļā minēto iekšlietu ministra lēmumu izskata tādā pašā kārtībā, kāda Imigrācijas likumā noteikta pieteikuma par iekšlietu ministra lēmumu par personas iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, izskatīšanai. Pieteikumu par citas amatpersonas lēmumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

4. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ziņojumu Sistēmā iekļauj, labo un dzēš:

1) Valsts policija, Drošības policija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts robežsardze, Militārā policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un prokuratūras iestādes - šā likuma 7.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajiem mērķiem;

2) Satversmes aizsardzības birojs - šā likuma 7.panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētajiem mērķiem;

3) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - šā likuma 7.panta piektajā daļā minētajam mērķim."

5. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus "atgriešanās apliecībām, uzturēšanās atļaujām" ar vārdiem "pagaidu dokumentiem".

6. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Piekļuve Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem

(1) Piekļuve visiem Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem atbilstoši Sistēmas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir šādām institūcijām:

1) Valsts policijai;

2) Drošības policijai;

3) Valsts robežsardzei;

4) pašvaldības policijai;

5) Militārajai policijai;

6) Valsts ieņēmumu dienestam;

7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

8) Ieslodzījuma vietu pārvaldei;

9) prokuratūras iestādēm;

10) tiesām;

11) Satversmes aizsardzības birojam.

(2) Ceļu satiksmes drošības direkcijai ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulas Nr. 1986/2006 par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II), 1.panta 1.punktu.

(3) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam un Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem saskaņā ar Regulas Nr. 1987/2006 27.panta 3.punktu.

(4) Centrs piešķir piekļuvi Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto institūciju un iestāžu amatpersonām, pamatojoties uz institūcijas vai iestādes vadītāja rakstveida pieprasījumu."

7. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdiem "otrajā un trešajā";

papildināt trešo daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdiem "otrajā un trešajā".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 1.panta 5.punktu, 7.panta trešās daļas 1. un 2.punktu un 14.panta otro un trešo daļu piemēro no dienas, kuru Eiropas Savienības Padome ir noteikusi par Šengenas Informācijas sistēmas otrās paaudzes (SIS II) darbības uzsākšanas dienu.

4. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 3.punktā minētajai Šengenas Informācijas sistēmas otrās paaudzes (SIS II) darbības uzsākšanas dienai:

1) šā likuma 1.panta 5.punktā minētā papildinformācija ir informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai ziņojums iekļaujams Sistēmā, vai lai sasniegtu mērķi, kura dēļ ziņojums iekļauts Sistēmā, vai lai konstatētu, ka mērķa sasniegšana nav iespējama, kā arī lai nodrošinātu ziņojumu atbilstību Sistēmas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem un personu tiesības saņemt informāciju par sevi;

2) šā likuma 7.panta trešās daļas 1. un 2.punktu piemēro tikai Sistēmā iekļaujamiem ziņojumiem par noziedzīgā ceļā atsavinātiem vai pazudušiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, piekabēm, dzīvojamām kabīnēm, kuģošanas līdzekļiem, gaisa kuģiem, rūpniecības iekārtām, piekaramajiem motoriem un šaujamieročiem;

3) Ceļu satiksmes drošības direkcijai ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija regulas (EK) Nr. 1160/2005, ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985.gada 14.jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai, 1.pantu;

4) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam un Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ir tiesības piekļūt Sistēmā iekļautajiem ziņojumiem saskaņā ar Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulas (EK) Nr. 871/2004 par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā, 1.panta 4.punktu."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 9.janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 23.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 09.01.2013. OP numurs: 2013/6.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253944
23.01.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)