Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.866

Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 60.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 189.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu "uzņēmumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersanti" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka budžetu finansēšanas klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.";

1.3. izteikt 5.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1. kategorija F20 01 00 00 "Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)" ietver naudas līdzekļu samazinājuma un palielinājuma darījumus, noguldījumu ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), garantijas depozītu (izvietoto) darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Kategorija F20 02 00 00 "Noguldījumi (bilances pasīvā)" ietver noguldījumu pieņemšanas darījumus (pieņemšana un atmaksa), garantijas depozītu (pieņemto) darījumus (saņemšana un atmaksa) un darījumus ar valsts emitētajām krājobligācijām, atsevišķi nodalot emisijas un dzēšanas darījumus, kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Kategoriju F20 02 00 00 "Noguldījumi (bilances pasīvā)" un tās atbilstošās apakškategorijas F22 02 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā)", F23 02 00 00 "Garantijas depozīti (pieņemtie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā)", F24 02 00 00 "Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā)", F29 02 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā)" nepiemēro šo noteikumu 1.punktā noteikto budžetu plānošanā, bet uzskaitē un pārskatu sagatavošanā piemēro tikai Valsts kase, norādot saistības par Valsts kases pieņemtajiem noguldījumiem;";

1.4. papildināt 5.2.2.apakšpunktu aiz vārdiem "iegādes un pārdošanas" ar vārdiem "vai iegādāto vērtspapīru dzēšanas";

1.5. papildināt 5.2.3.apakšpunktu aiz vārdiem "emisijas un dzēšanas" ar vārdiem "vai atkārtotas pārdošanas un atpirkšanas";

1.6. izteikt 5.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.1. apakškategorija F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" ietver tikai skaidras naudas līdzekļu darījumus. Apakškategorijas F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" darījumu neto vērtība neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;";

1.7. papildināt noteikumus ar 5.3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.1.1 kodi F21 01 00 10 "Naudas līdzekļu palielinājums" un F21 01 00 20 "Naudas līdzekļu samazinājums" netiek izmantoti gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā. Šos kodus izmanto skaidras naudas līdzekļu darījumu klasificēšanai un norādīšanai ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā;";

1.8. izteikt 5.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.2. apakškategorija F22 01 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)" ietver pieprasījuma noguldījumu ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā klasifikācijas kodu F22 01 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)" nepiemēro. Apakškategorija F22 02 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā)" ietver pieprasījuma noguldījumu pieņemšanas darījumus (pieņemšana un atmaksa), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;";

1.9. papildināt noteikumus ar 5.3.2.1 un 5.3.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.2.1 apakškategorija F23 01 00 00 "Garantijas depozīti (izvietotie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā)" ietver garantijas depozītu, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā klasifikācijas kodu F23 01 00 00 "Garantijas depozīti (izvietotie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā)" nepiemēro. Apakškategorija F23 02 00 00 "Garantijas depozīti (pieņemtie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā)" ietver garantijas depozītu, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pieņemšanas darījumus (saņemšana un atmaksa), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.3.2.2 apakškategorija F24 02 00 00 "Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā)" ietver darījumus ar valsts emitētajām krājobligācijām, atsevišķi nodalot emisijas un dzēšanas darījumus;";

1.10. izteikt 5.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.3. apakškategorija F29 01 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)" ietver termiņnoguldījumu ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā klasifikācijas kodu F29 01 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)" nepiemēro. Apakškategorija F29 02 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā)" ietver termiņnoguldījumu pieņemšanas darījumus (pieņemšana un atmaksa), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;";

1.11. izteikt 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. klasifikācijas koda astotā zīme apzīmē darījumu rezultātu: (astotā zīme 1) - palielinājums; (astotā zīme 2) - samazinājums, kas summā veido darījumu neto vērtību. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā apakškategorijai F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" un apakškategorijai F50 01 00 00 "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" klasifikācijas koda astoto zīmi nepiemēro un norāda tikai darījumu kopējo neto rezultātu - atlikumu palielinājumu vai samazinājumu;";

1.12. papildināt noteikumus ar 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. klasifikācijas koda desmito zīmi piemēro tikai apakškategorijas F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" iedalījumam atkarībā no resursu veida, un to piemēro gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā noteikto budžeta izpildes rādītāju norādīšanai budžeta plānošanā un izpildē, piemērojot naudas līdzekļu atlikumu izmaiņu finansēšanas kodus:

5.10.1. (10 zīme 1) maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas;

5.10.2. (10 zīme 2) ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas;

5.10.3. (10 zīme 3) valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas;

5.10.4. (10 zīme 4) naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas;

5.10.5. (10 zīme 5) naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas.";

1.13. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Gadskārtējā valsts budžeta izstrādāšanai Finanšu ministrija var noteikt detalizētākus piemērojamos finansēšanas klasifikācijas kodus.";

1.14. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra
noteikumiem Nr.875

Budžetu finansēšanas klasifikācijas kodu shēma

Darījuma veids

Klasifikācijas kods

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

F20 01 00 00

Naudas līdzekļi

F21 01 00 00

Naudas līdzekļu palielinājums

F21 01 00 10

Naudas līdzekļu samazinājums

F21 01 00 20

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)

F21 01 00 10 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 1

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)

F21 01 00 10 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 2

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 3

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)

F21 01 00 10 3

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 3

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 4

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-)

F21 01 00 10 4

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 4

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 5

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-)

F21 01 00 10 5

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 5

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22 01 00 00

Pieprasījuma noguldījuma veikšana

F22 01 00 10

Pieprasījuma noguldījuma izņemšana

F22 01 00 20

Garantijas depozīti, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā)

F23 01 00 00

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, veikšana

F23 01 00 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, latos veikšana

F23 01 01 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro valūtā (latos) veikšana

F23 01 02 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās (latos) veikšana

F23 01 03 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, izņemšana

F23 01 00 20

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, latos izņemšana

F23 01 01 20

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro valūtā (latos) izņemšana

F23 01 02 20

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās (latos) izņemšana

F23 01 03 20

Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)

F29 01 00 00

Termiņnoguldījumu veikšana

F29 01 00 10

Īstermiņa noguldījumu veikšana

F29 11 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu veikšana

F29 11 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu latos veikšana

F29 11 11 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) veikšana

F29 11 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) veikšana

F29 11 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu veikšana

F29 11 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu latos veikšana

F29 11 21 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) veikšana

F29 11 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) veikšana

F29 11 23 10

Vidēja termiņa noguldījumu veikšana

F29 21 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu veikšana

F29 21 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos veikšana

F29 21 11 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā veikšana

F29 21 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) veikšana

F29 21 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu veikšana

F29 21 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos veikšana

F29 21 21 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā (latos) veikšana

F29 21 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) veikšana

F29 21 23 10

Ilgtermiņa noguldījumu veikšana

F29 31 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu veikšana

F29 31 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos veikšana

F29 31 11 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) veikšana

F29 31 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) veikšana

F29 31 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu veikšana

F29 31 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos veikšana

F29 31 21 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) veikšana

F29 31 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) veikšana

F29 31 23 10

Termiņnoguldījumu izņemšana

F29 01 00 20

Īstermiņa noguldījumu izņemšana

F29 11 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšana

F29 11 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu latos izņemšana

F29 11 11 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) izņemšana

F29 11 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) izņemšana

F29 11 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšana

F29 11 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu latos izņemšana

F29 11 21 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) izņemšana

F29 11 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) izņemšana

F29 11 23 20

Vidēja termiņa noguldījumu izņemšana

F29 21 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu izņemšana

F29 21 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos izņemšana

F29 21 11 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā izņemšana

F29 21 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) izņemšana

F29 21 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu izņemšana

F29 21 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos izņemšana

F29 21 21 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā (latos) izņemšana

F29 21 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) izņemšana

F29 21 23 20

Ilgtermiņa noguldījumu izņemšana

F29 31 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu izņemšana

F29 31 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos izņemšana

F29 31 11 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) izņemšana

F29 31 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) izņemšana

F29 31 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu izņemšana

F29 31 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos izņemšana

F29 31 21 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) izņemšana

F29 31 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) izņemšana

F29 31 23 20

Noguldījumi (bilances pasīvā)

F20 02 00 00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā)

F22 02 00 00

Pieprasījuma noguldījuma pieņemšana

F22 02 00 10

Pieprasījuma noguldījuma atmaksa

F22 02 00 20

Garantijas noguldījumi, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā)

F23 02 00 00

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, saņemšana

F23 02 00 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, latos saņemšana

F23 02 01 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro valūtā (latos) saņemšana

F23 02 02 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās (latos) saņemšana

F23 02 03 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, atmaksa

F23 02 00 20

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, latos atmaksa

F23 02 01 20

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro valūtā (latos) atmaksa

F23 02 02 20

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās (latos) atmaksa

F23 02 03 20

Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā)

F24 02 00 00

Krājobligāciju emisija

F24 02 00 10

Īstermiņa krājobligāciju emisija

F24 12 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju emisija

F24 12 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju latos emisija

F24 12 11 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) emisija

F24 12 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) emisija

F24 12 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju emisija

F24 12 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju latos emisija

F24 12 21 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) emisija

F24 12 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) emisija

F24 12 23 10

Vidēja termiņa krājobligāciju emisija

F24 22 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju emisija

F24 22 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju latos emisija

F24 22 11 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) emisija

F24 22 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) emisija

F24 22 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju emisija

F24 22 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju latos emisija

F24 22 21 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) emisija

F24 22 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) emisija

F24 22 23 10

Ilgtermiņa krājobligāciju emisija

F24 32 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju emisija

F24 32 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju latos emisija

F24 32 11 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) emisija

F24 32 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) emisija

F24 32 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju emisija

F24 32 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju latos emisija

F24 32 21 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) emisija

F24 32 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) emisija

F24 32 23 10

Krājobligāciju dzēšana

F24 02 00 20

Īstermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 12 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 12 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju latos dzēšana

F24 12 11 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) dzēšana

F24 12 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) dzēšana

F24 12 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 12 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju latos dzēšana

F24 12 21 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) dzēšana

F24 12 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) dzēšana

F24 12 23 20

Vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana

F24 22 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana

F24 22 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju latos dzēšana

F24 22 11 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) dzēšana

F24 22 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) dzēšana

F24 22 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana

F24 22 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju latos dzēšana

F24 22 21 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) dzēšana

F24 22 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) dzēšana

F24 22 23 20

Ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 32 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 32 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju latos dzēšana

F24 32 11 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) dzēšana

F24 32 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) dzēšana

F24 32 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 32 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju latos dzēšana

F24 32 21 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro valūtā (latos) dzēšana

F24 32 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās (latos) dzēšana

F24 32 23 20

Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā)

F29 02 00 00

Termiņnoguldījumu pieņemšana

F29 02 00 10

Īstermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 12 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 12 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu latos pieņemšana

F29 12 11 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) pieņemšana

F29 12 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) pieņemšana

F29 12 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 12 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu latos pieņemšana

F29 12 21 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) pieņemšana

F29 12 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) pieņemšana

F29 12 23 10

Vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana

F29 22 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana

F29 22 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos pieņemšana

F29 22 11 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā pieņemšana

F29 22 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) pieņemšana

F29 22 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana

F29 22 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos pieņemšana

F29 22 21 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā (latos) pieņemšana

F29 22 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) pieņemšana

F29 22 23 10

Ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 32 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 32 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos pieņemšana

F29 32 11 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) pieņemšana

F29 32 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) pieņemšana

F29 32 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 32 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos pieņemšana

F29 32 21 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) pieņemšana

F29 32 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) pieņemšana

F29 32 23 10

Termiņnoguldījumu atmaksa

F29 02 00 20

Īstermiņa noguldījumu atmaksa

F29 12 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu atmaksa

F29 12 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu latos atmaksa

F29 12 11 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) atmaksa

F29 12 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F29 12 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu atmaksa

F29 12 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu latos atmaksa

F29 12 21 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) atmaksa

F29 12 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F29 12 23 20

Vidēja termiņa noguldījumu atmaksa

F29 22 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu atmaksa

F29 22 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos atmaksa

F29 22 11 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā atmaksa

F29 22 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F29 22 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu atmaksa

F29 22 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu latos atmaksa

F29 22 21 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro valūtā (latos) atmaksa

F29 22 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F29 22 23 20

Ilgtermiņa noguldījumu atmaksa

F29 32 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu atmaksa

F29 32 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos atmaksa

F29 32 11 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) atmaksa

F29 32 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F29 32 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu atmaksa

F29 32 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu latos atmaksa

F29 32 21 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro valūtā (latos) atmaksa

F29 32 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F29 32 23 20

Iegādātie parāda vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F30 01 00 00

Parāda vērtspapīru iegāde, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F30 01 00 10

Īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 11 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 11 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos iegāde

F30 11 11 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) iegāde

F30 11 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) iegāde

F30 11 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 11 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos iegāde

F30 11 21 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) iegāde

F30 11 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) iegāde

F30 11 23 10

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 21 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 21 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos iegāde

F30 21 11 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) iegāde

F30 21 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) iegāde

F30 21 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 21 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos iegāde

F30 21 21 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) iegāde

F30 21 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) iegāde

F30 21 23 10

Ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 31 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 31 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos iegāde

F30 31 11 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) iegāde

F30 31 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) iegāde

F30 31 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 31 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos iegāde

F30 31 21 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) iegāde

F30 31 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) iegāde

F30 31 23 10

Parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F30 01 00 20

Īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 11 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 11 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos pārdošana vai dzēšana

F30 11 11 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 11 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 11 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 11 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos pārdošana vai dzēšana

F30 11 21 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 11 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 11 23 20

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 21 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 21 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos pārdošana vai dzēšana

F30 21 11 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 21 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 21 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 21 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos pārdošana vai dzēšana

F30 21 21 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 21 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 21 23 20

Ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 31 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 31 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos pārdošana vai dzēšana

F30 31 11 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 31 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 31 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 31 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos pārdošana vai dzēšana

F30 31 21 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 31 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) pārdošana vai dzēšana

F30 31 23 20

Emitētie parāda vērtspapīri

F30 02 00 00

Parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 02 00 10

Īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 11 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 21 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 23 10

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 11 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 21 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 23 10

Ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 11 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 21 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 23 10

Parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 02 00 20

Īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 12 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 12 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos dzēšana vai atpirkšana

F30 12 11 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 12 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 12 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 12 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru latos dzēšana vai atpirkšana

F30 12 21 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 12 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 12 23 20

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 22 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 22 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos dzēšana vai atpirkšana

F30 22 11 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 22 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 22 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 22 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru latos dzēšana vai atpirkšana

F30 22 21 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 22 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 22 23 20

Ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 32 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 32 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos dzēšana vai atpirkšana

F30 32 11 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 32 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 32 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 32 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru latos dzēšana vai atpirkšana

F30 32 21 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro valūtā (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 32 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās (latos) dzēšana vai atpirkšana

F30 32 23 20

Aizņēmumi

F40 02 00 00

Saņemtie aizņēmumi

F40 02 00 10

Saņemtie īstermiņa aizņēmumi

F40 12 00 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi

F40 12 10 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi latos

F40 12 11 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 12 12 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 12 13 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi

F40 12 20 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi latos

F40 12 21 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 12 22 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 12 23 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi

F40 12 30 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi latos

F40 12 31 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 12 32 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 12 33 10

Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 00 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 10 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi latos

F40 22 11 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 22 12 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 22 13 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 20 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi latos

F40 22 21 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 22 22 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 22 23 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 30 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi latos

F40 22 31 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 22 32 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 22 33 10

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 00 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 10 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi latos

F40 32 11 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 32 12 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 32 13 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 20 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi latos

F40 32 21 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 32 22 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 32 23 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 30 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi latos

F40 32 31 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro valūtā (latos)

F40 32 32 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās (latos)

F40 32 33 10

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40 02 00 20

Saņemto īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 00 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 10 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 12 11 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 12 12 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 12 13 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 20 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 12 21 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 12 22 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 12 23 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 30 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 12 31 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 12 32 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 12 33 20

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 00 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 10 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 22 11 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 22 12 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 22 13 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 20 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 22 21 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 22 22 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 22 23 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 30 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 22 31 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 22 32 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 22 33 20

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 00 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 10 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 32 11 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 32 12 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 32 13 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 20 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 32 21 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 32 22 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 32 23 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 30 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu latos atmaksa

F40 32 31 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro valūtā (latos) atmaksa

F40 32 32 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu pārējās valūtās (latos) atmaksa

F40 32 33 20

Aizdevumi

F40 01 00 00

Izsniegtie aizdevumi

F40 01 00 10

Izsniegtie īstermiņa aizdevumi

F40 11 00 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi

F40 11 10 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi latos

F40 11 11 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 11 12 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 11 13 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi

F40 11 20 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi latos

F40 11 21 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 11 22 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 11 23 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi

F40 11 30 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi latos

F40 11 31 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 11 32 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 11 33 10

Izsniegtie vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 00 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 10 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi latos

F40 21 11 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 21 12 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 21 13 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 20 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi latos

F40 21 21 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 21 22 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 21 23 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 30 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi latos

F40 21 31 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 21 32 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 21 33 10

Izsniegtie ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 00 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 10 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi latos

F40 31 11 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 31 12 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 31 13 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 20 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi latos

F40 31 21 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 31 22 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 31 23 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 30 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi latos

F40 31 31 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi euro valūtā (latos)

F40 31 32 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi pārējās valūtās (latos)

F40 31 33 10

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 01 00 20

Izsniegto īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 00 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 10 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 11 11 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 11 12 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 11 13 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 20 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 11 21 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 11 22 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 11 23 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 30 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 11 31 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 11 32 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 11 33 20

Izsniegto vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 00 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 10 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 21 11 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 21 12 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 21 13 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 20 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 21 21 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 21 22 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 21 23 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 30 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 21 31 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 21 32 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 21 33 20

Izsniegto ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 00 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 10 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 31 11 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 31 12 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 31 13 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 20 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 31 21 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 31 22 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 31 23 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 30 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu latos saņemtā atmaksa

F40 31 31 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu euro valūtā (latos) saņemtā atmaksa

F40 31 32 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu pārējās valūtās (latos) saņemtā atmaksa

F40 31 33 20

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

F50 01 00 00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas

F55 01 00 00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas (iegāde)

F55 01 00 10

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 11

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 12

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 13

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 14

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 15

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 16

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 17

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 18

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 19

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas (pārdošana)

F55 01 00 20

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 21

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 22

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 23

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 24

Kapitāldaļu pārdošana asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 25

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 26

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 27

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 28

Kapitāldaļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 29

Kopieguldījumu fondu akcijas

F56 01 00 00

Kopieguldījumu fondu akciju iegāde

F56 01 00 10

Kopieguldījumu fondu akciju pārdošana

F56 01 00 20"

2. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 866Pieņemts: 11.12.2012.Stājas spēkā: 04.01.2013.Piemērojams ar: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 03.01.2013. OP numurs: 2013/2.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253815
04.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)