Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Daugavpilī 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.25, 1.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 32 (4224), 25.02.2010.) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot visā noteikumu tekstā vārdu "nestrādājošs" (attiecīgā locījumā).

1.2. Izteikt noteikumu 11.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.2. Pabalsts kancelejas preču iegādei".

1.3. Izteikt noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs klientam mēnesī ir:

20.1. pilngadīgai personai - Ls 40,00 mēnesī;

20.2. bērnam - Ls 45,00 mēnesī.".

1.4. 24. punktā:

izteikt 24.3. un 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 - 190,00 mēnesī;

24.4. vientuļam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 - 190,00 mēnesī;"

izteikt 24.7. un 24.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 220,00 mēnesī;

24.8. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 220,01- 270,00 mēnesī;"

svītrot 24.9. un 24.10. apakšpunktu;

izteikt 24.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.13. atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju, un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 - 180,00 mēnesī;"

1.5. Papildināt noteikumus ar 24.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.¹ Šo saistošo noteikumu 24. punktā minētajām personām (ģimenēm), kuras saskaņā ar noslēgto īres līgumu dzīvo Sociālajā mājā, Šaurā ielā 28, īres līguma darbības laikā piešķir pabalstu, kura apmērs nedrīkst pārsniegt siltumenerģijas apmaksas rēķinā norādīto summu.".

1.6. 30.punktā:

svītrot 30.1. apakšpunktā skaitli "24.9";

svītrot 30.3. apakšpunktā skaitli "24.10";

izteikt 30.4. un 30.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. šo noteikumu 24.14. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 20,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 90,00 mēnesī;

30.5. šo noteikumu 24.15. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 17,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 90,00 mēnesī;"

izteikt 30.6., 30.7. un 30.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.6. šo noteikumu 24.16. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 34,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus Ls 6,00 par otru bērnu;

30.7. šo noteikumu 24.19., 24.20. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 18,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 65,00 mēnesī ģimenei;

30.8. šo noteikumu 24.21. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 30,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus Ls 7,00 par katru nākamo bērnu;"

izteikt 30.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.11. šo noteikumu 24.18. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 20,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 75,00 mēnesī ģimenei;".

1.7. Aizstāt noteikumu 35. punktā vārdus "no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām" ar vārdiem "vienu reizi kalendārajā gadā".

1.8. 37.punktā:

izteikt 37.1., 37.2. un 37.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. Ls 100,00 apmērā gadā 32.1.-32.5., 32.11., 32.12.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.2. Ls 120,00 apmērā gadā 32.6., 32.13.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.3. Ls 80,00 apmērā gadā 32.9.-32.10.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

izteikt 37.5. un 37.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

37.5. Ls 110,00 apmērā gadā 32.7., 32.15. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.6. Ls 90,00 apmērā gadā 32.8., 32.14.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm).".

1.9. 41.punktā:

izteikt 41.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. šo saistošo noteikumu 38.1., 38.4., 38.5., 38.6. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) pabalstu piešķir Ls 10,00 apmērā mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā";

izteikt 41.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.3. šo saistošo noteikumu 38.3. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) pabalstu piešķir Ls 10,00 apmērā mēnesī kalendārā gada laikā un papildus Ls 10,00 mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā;".

1.10. 47.punktā:

izteikt 47.15. un 47.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.15. vientuļš invalīds vai vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no Ls 140,00 līdz Ls 170,00;"

47.16. vientuļa persona, kura cietusi no komunistiskā vai nacistiskā režīma (izņemot vientuļas politiski represētās personas), ja ir iesniegts dokuments, kas pierāda šo faktu, un kuras ienākumi nepārsniedz Ls 170,00 mēnesī;"

izteikt 47.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.18. atsevišķi dzīvojoši no bērniem pensionāri un invalīdi, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 140,00 līdz Ls 170,00 mēnesī;"

izteikt 47.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.20. kopā dzīvojoši pensionāri, invalīdi vai represētas personas bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 140,00 līdz Ls 170,00 mēnesī vienai personai;".

1.11. Izteikt noteikumu 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Veselības aprūpes pabalsta apmērs:

48.1. līdz Ls 50,00 kalendārajā gadā 47.17.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām);

48.2. līdz Ls 20,00 personai, nepārsniedzot Ls 90,00 ģimenei kalendārajā gadā 47.3.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.3. līdz Ls 70,00 kalendārajā gadā 47.5., 47.6., 47.7., un 47.16.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām);

48.4. līdz Ls 80,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.14.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.5. līdz Ls 80,00 kalendārajā gadā 47.9.apakšpunktā minētām personām;

48.6. līdz Ls 60,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.10., 47.11., 47.12. un 47.15.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.7. līdz Ls 70,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.8.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.8. līdz Ls 50,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.13.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.9. līdz Ls 70,00 kalendārajā gadā 47.1.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

48.10. līdz Ls 90,00 kalendārajā gadā šo noteikumu 47.2. un 47.4.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām);

48.11. līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā šo noteikumu 47.18.apakšpunktā minētajām personām;

48.12. līdz Ls 60,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim šo noteikumu 47.19.apakšpunktā minētajām personām;

48.13. līdz Ls 50,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim šo noteikumu 47.20.apakšpunktā minētajām personām.".

1.12. Izteikt noteikumu 8.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā "8. Pabalsts kancelejas preču iegādei".

1.13. Izteikt noteikumu 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Pabalsts ir paredzēts kancelejas preču iegādei izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai.".

1.14. Svītrot noteikumu 52.punktā vārdus "no 1.augusta līdz 15.oktobrim".

1.15. Izteikt noteikumu 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Vienreizējā pabalsta apmērs uz katru bērnu ir:

53.1. Ls 30,00 - 1.klases izglītojamiem;

53.2. Ls 20,00 - Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos;

53.3. Ls 15,00 - Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem.".

1.16. Svītrot noteikumu 54.punktu.

1.17. Izteikt noteikumu 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Pabalsta apmērs ir Ls 20,00 mēnesī uz katru bērnu.".

1.18. Papildināt noteikumu 71.1.apakšpunktu aiz vārdiem "līdzdarbības pienākumus" ar vārdiem "vai piedalās individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.30 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. Uz šī pamata ir sagatavots grozījumu projekts Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti", kas reglamentē Daugavpils pašvaldībā izmaksājamos materiālās palīdzības veidus.

LR Tiesībsargs pārbaudes lietā Nr. 2012-81-26K norāda pašvaldībām, ka var būt gadījumi, kad strādājošs pensionārs saņem zemākus ienākumus kā nestrādājošs pensionārs, līdz ar to nav saskatāms leģitīms mērķis noteikt atvieglojumus, vadoties tikai no tā, vai persona ir strādājošs vai nestrādājošs pensionārs. Līdz ar minēto šāds papildu nosacījums ir svītrojams.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumu projekts paredz palielināt pensionāru un invalīdu ienākumu slieksni, kuri var saņemt dzīvokļa pabalstu, paredz palielināt dzīvokļa pabalstu un veselības aprūpes pabalstu atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, ieviest pabalstu kancelejas precēm pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Grozījumu projekts paredz svītrot visā noteikumu tekstā nosacījumu, ka personai, kura pretendē saņemt pabalstus, jābūt nestrādājošai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 01.01.2012. stājās spēkā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta ceturtā daļa, kurā noteiktas pašvaldības sociālā dienesta tiesības iesaistīt klientu dažādos sociālās rehabilitācijas pasākumos, tajā skaitā arī darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 01.06.2012. stājās spēkā MK noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" grozījumi, kuros noteikti stingrāki kritēriji personas (ģimenes) atzīšanai par trūcīgu. Šo pasākumu īstenošanas rezultātā samazinājās trūcīgu personu (ģimeņu) skaits. Ņemot vērā to, ka pašvaldības pabalstu lielākā daļa ir piesaistīta pie trūcīgās personas (ģimenes) statusa, samazinājās arī citu pabalstu saņēmēju skaits. Minēta faktiskā ekonomija ļauj 2013. gadā nepalielinot kopējo pabalstu budžetu, pārdalīt finanšu līdzekļus un palielināt pabalstus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 12.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2012. OP numurs: 2012/203.55
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253717
01.01.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva