Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.596

Rīgā 2012.gada 12.decembrī (prot. Nr.65 37.§)

Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam

1. Izdarīt Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam") (turpmāk - pamatnostādnes) šādus grozījumus:

1.1. izteikt informatīvās daļas 9.nodaļu jaunā redakcijā (pielikums);

1.2. izteikt informatīvās daļas 11.nodaļas 5.tabulu šādā redakcijā:

"5.tabula. Politikas plānošanas dokumenta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem"

Piešķirtais finansējums pasākumu īstenošanai sadalījumā pa ministrijām un iesaistītajām institūcijām

5.1.tabula

 

2012

Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

2013

2014

2015

KOPĀ:

928,1

1105,4

769,4

782,4

Aizsardzības ministrija

105,2*

201,6**

230,6***

246,6***

Ārlietu ministrija

14,1*

34,5**

34,5***

34,5***

Izglītības un zinātnes ministrija

111,2*

292,0**

232,0***

232,0***

Kultūras ministrija

275,2****

87,5**

0

0

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

156,8*

294,3**

269,3***

269,3***

Sabiedrības integrācijas fonds

247,5****

192,5**

0

0

Valsts kanceleja

18,0*

3,0**

3,0***

0

* Piešķirtais finansējums saskaņā ar likumu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"".

** Piešķirtais finansējums saskaņā ar 2012.gada 15.novembrī Saeimā pieņemto likumu "Par valsts budžetu 2013.gadam".

*** Piešķirtais finansējums saskaņā ar 2012.gada 15.novembrī Saeimā pieņemto likumu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam".

**** Piešķirtais finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un saskaņā ar likumu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"".

Papildus nepieciešamais finansējums, lai sabiedrības integrācijas pasākumus īstenotu plašākā apmērā (tūkst. latu)

5.2.tabula

 

2013

2014

2015

KOPĀ:

1 496,8

1 832,0

1 502,0

Kultūras ministrija

809,8

952,5

622,5

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

295,0

295,0

295,0

Sabiedrības integrācijas fonds

392,0

584,5

584,5

Provizoriskās izmaiņas budžeta izdevumos no 2016.gada līdz 2018.gadam (tūkst. latu)

5.3.tabula

 

2016

2017

2018

KOPĀ:

2 718,0

2 888,0

3 036,0

Ārlietu ministrija

60,0

70,0

80,0

Izglītības un zinātnes ministrija

223,0

194,0

225,0

Kultūras ministrija

1 729,0

1 918,0

2 025,0

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

86,0

86,0

86,0

Sabiedrības integrācijas fonds

510,0

510,0

510,0

Tieslietu ministrija

110,0

110,0

110,0"

2. Kultūras ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

 

Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 12.decembra
rīkojumam Nr.596

9. Turpmākās rīcības plānojumā paredzētie uzdevumi un pasākumi

2. tabula. Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns

Nr.p.k.

Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņš

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti1

2012

2013

2014

2015

Finansējums un tā avoti

Piešķirtais finansējums latos

Piešķirtais finansējums latos

Nepieciešamais papildu finansējums latos, lai pasākumus īstenotu plašākā apmērā

Piešķirtais finansējums latos

Nepieciešamais papildu finansējums latos, lai pasākumus īstenotu plašākā apmērā

Piešķirtais finansējums latos

Nepieciešamais papildu finansējums latos, lai pasākumus īstenotu plašākā apmērā

1

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: PILSONISKĀ SABIEDRĪBA UN INTEGRĀCIJA

1.1.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Attīstīt pilsonisko izglītību, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes

1.1.1.

Uzdevums: Pilsoniskās izglītības monitorings vispārizglītojošo skolu programmās

2012., 2015., 2018.

KM2, IZM, AiM

2012.gadā veikts satura novērtējums par pilsoniskās izglītības jautājumu atspoguļošanu vispārējās izglītības programmās un izstrādāti priekšlikumi pilsoniskās izglītības satura pilnveidei

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.1.2.

Uzdevums: Bērnu un jauniešu pilsonisko zināšanu un prasmju pilnveidošana visu līmeņu izglītības programmās

                     

1.1.2.1.

Pasākumi:

Atbalsts starpskolu pilsoniskajām iniciatīvām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem (īpašs atbalsts iniciatīvām, kurās veidojas dialogs starp latviešu un mazākumtautību, kā arī divplūsmu skolu skolēniem).

Izveidota ārpusskolas pasākumu programma, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, tai skaitā starp ārzemēs dzīvojošiem latviešu bērniem un jauniešiem. Sadarbības mērķis ir veicināt pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, kultūras un sociālās atmiņas attīstību

Ik gadu

SIF, KM

2012.gadā atbalstīti 10-12 projekti. 2013.gadā un 2014.gadā atbalstīti 10-16 projekti.

Atbalstāmās aktivitātes un pasākumi:

• radošās darbnīcas un nometnes, tai skaitā no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju bērniem;

• skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde (tai skaitā skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīcijas, novadpētniecība u.c.);

• diskusijas, forumi, debašu klubi;

• konkursi, viktorīnas, akcijas;

• izglītojoši pasākumi, kas sekmē latviešu un mazākumtautību kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi;

• kultūras un sporta pasākumi;

• apkārtnes sakopšanas talkas

82 500

60 000

50 000

0

110 000

0

110 000

2012.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.1.2.2.

Latvijas filmu rādīšana skolās un/vai bibliotēkās, kurām seko izglītojoša diskusija par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas jautājumiem

Ik gadu

KM, LNB, NKC

2012.gadā filmu rādīšana skolēniem vismaz vienu reizi gadā katrā Latvijas plānošanas reģionā.

2013.gads

22 vietas (skola, bibliotēka/kultūras nami u.c., 1 vieta vidēji LVL 250)

2014.gads

22 vietas (skola, bibliotēka/kultūras nami u.c., 1 vieta vidēji LVL 250)

 

0

5500

0

5500

0

5500

2012.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

2013.gadā nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.1.3.

Uzdevums: Iedzīvotājiem pieejama un saprotama informācija un komunikācijas infrastruktūra pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā

                     

1.1.3.1.

Pasākumi:

Informatīvas kampaņas par līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistot pašvaldības un to resursus (bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, skolas, NVO)

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, VK

Notikusi vismaz 1 informatīvā kampaņa gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.1.3.2.

Ministru kabineta mājaslapā sadaļā "Viegli lasīt" nodrošināt informāciju vieglajā valodā un audioierakstā par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā Ministru kabinetā

2014.

VK, KM

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.1.4.

Uzdevums: Attīstīt pilsonisko izglītību mūžizglītības programmā

                     

1.1.4.1.

Pasākumi:

Pasākumi izpratnes veidošanai par pilsoniskām prasmēm

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM

Noticis viens apmācību seminārs par pilsoniskām prasmēm gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.1.4.2.

Pasākumi publiskajā sektorā strādājošajiem par sabiedrības līdzdalības lomu lēmumu pieņemšanā

Ik gadu

VK, KM

2012. un 2013.gadā noticis vismaz viens pasākums publiskā sektora darbiniekiem par sabiedrības līdzdalību

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas

1.2.1.

Uzdevums: Veicināt iedzīvotāju politisko līdzdalību

                     

1.2.1.1.

Pasākumi:

Likumprojekta "Grozījumi "Pilsonības likumā"" pieņemšana, pieļaujot dubultpilsonību ar ES, EEZ un NATO dalībvalstīm

2011., 2012.

IeM, LM, TM, KM, ĀM

Iesniegts likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā"

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.1.2.

Elektroniskās nobalsošanas iespējas nodrošināšana un Vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās

2013., 2014.

IeM, TM, CVK, ĀM, SM, VARAM

Elektroniskās nobalsošanas iespējas nodrošināšana - 2013.gads; Vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās, termiņš - 2014.gads

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.1.3.

Iespēja pilsoņu kopumam ierosināt Saeimas un domes sēžu darba kārtību

2012.

VARAM, KM, IeM, CVK

Izvērtēts tiesiskais regulējums un pieņemti attiecīgi grozījumi tiesību aktos

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.1.4.

Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanas un īstenošanas procesā pašvaldību, valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī

Ik gadu

Ministri­jas, pašvaldī­bas

2012. un 2013.gadā pilnveidota sistēma sabiedrības iesaistei dažādu līmeņu politikas izstrādes un īstenošanas mehānismos (sabiedriskajās apspriedēs, konsultatīvajās padomēs, darba grupās, ietverot pasākumus, kas vērsti uz dažādām mērķa grupām).

2013.gadā īstenoti pasākumi Eiropas Pilsoņu gada ietvaros

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.2.

Uzdevums: Atbalstīt pasākumus (semināri, sabiedriskās diskusijas un apspriedes, interneta lapu attīstība, informatīvi materiāli), kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepilsoņu motivāciju iegūt Latvijas pilsonību

Ik gadu

KM, SIF, IeM

Uzlabota PMLP mājaslapas sadaļa par naturalizācijas jautājumiem.

Organizētas informatīvās dienas par naturalizācijas iespējām un nosacījumiem.

Izdoti informatīvi materiāli par naturalizācijas procedūru.

Izveidots interneta resurss - naturalizācijas eksāmena e-tests sagatavošanās procesa atbalstam

             

2012-2015: ETVVPF

2013-2016:

EEZ finanšu instruments

1.2.2.1.

Diskusijas par LR pilsonības jautājumu, tai skaitā attiecībā uz nepilsoņu bērniem

2012.

KM, ĀM, IeM

Notikusi diskusija un, balstoties uz diskusijas rezultātiem, veikti attiecīgi pasākumi

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.3.

Uzdevums: Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību3

                     

1.2.3.1.

Pasākumi:

Atbalstīt jauniešu formālo un neformālo līdzdalību sabiedriskajos procesos (sk. 1.2.5.7.)

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM, JSPA

Notikuši 2 pasākumi gadā

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.3.2.

Atbalstīt jauniešu starpvalstu iniciatīvas pilsoniskās līdzdalības, interešu izglītības un mācību pieredzes jomā

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM, JSPA

Notikuši 2 pasākumi gadā

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.3.3.

Ministru prezidenta, ministru un augsta līmeņa ierēdņu viesošanās skolās 1.septembrī un izglītības sistēmā svarīgos notikumos

Ik gadu

VK

10 augsta līmeņa ierēdņi viesojušies skolās 1.septembrī vai citos izglītībai nozīmīgos datumos

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.3.4.

Jaunsargu kustības stiprināšana

Ik gadu

AiM

Jaunsargu instruktoru 12 slodžu apjoma palielināšana.

Laikā no 2012. līdz 2014.gadam 1000 jaunsargiem nodrošināts aprīkojums un jaunieši piedalās ikgadējās nometnēs

105 267

201 585

0

230 566

0

246 579

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.3.5.

Centralizētā eksāmena vēsturē pielīdzināšana naturalizācijas eksāmena Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes prasībām

2013.

IZM, IeM (PMLP)

Veikti grozījumi tiesību aktos, lai eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē pielīdzinātu naturalizācijas eksāmena Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes prasībām

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.4.

Uzdevums: Nevalstisko organizāciju darbības apstākļu uzlabošana

                     

1.2.4.1.

Pasākumi:

Programmas "Latvijas NVO fonds" tiesiskā regulējuma izstrāde un NVO attīstības un ilgtspējas nodrošināšana

2012.

FM, KM, VK, SIF

Tiek pieņemts programmas "Latvijas NVO fonds" tiesiskais regulējums

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.4.2.

Programmas "Latvijas NVO fonds" izveide (tai skaitā NVO kapacitātes celšanas un administrēšanas pasākumi un rīcības plāna 1.1.2.1., 1.2.5.6., 1.2.5.7. un 2.3.1.4.pasākums)

Sākot ar 2013.

SIF, KM, FM, VK

Sākot ar 2014.gadu - mērķpa­sākumi NVO kapacitātes celšanai visos plānošanas reģionos un atbalsts darbības nodrošināšanai - 10 projektu gadā.

(Sk. rezultatīvos rādītājus 1.1.2.1., 1.2.5.6., 1.2.5.7.; 2.3.1.4, tai skaitā:

2012.gadā programmas "Latvijas NVO fonds" finansējums - LVL 104 500;

2013.gadā programmas "Latvijas NVO fonds" finansējums - LVL 342 500;

2014.gadā programmas "Latvijas NVO fonds" finansējums - LVL 342 500.)

 

80 000

30 000

390 000*4

0

110 000

390 000*

0

110 00

2012.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.4.3.

Rokasgrāmatas aktualizēšana sabiedriskā labuma organizāciju darbam

2014.

FM, KM

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.4.4.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada programmas "NVO fonds" darbības novērtējums

2015.-2016.

SIF, KM

               

2015-2016:

EEZ finanšu instruments

1.2.4.5.

NVO kapacitātes stiprināšanas aktivitātes, kas veicina organizāciju savstarpējo sadarbību, sekmējot starpetnisku NVO sadarbības tīklu izveidi

2013.-2016.

KM, SIF

Noticis 1 pasākums gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.4.6.

Veicināt NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar publisko pārvaldi, nodrošinot informācijas pieejamību par dažādu jomu NVO (izstrādāt vienotu NVO sektora klasifikāciju; lai nodrošinātu ziņu par attiecīgā subjekta piederību kādai no nevalstisko organizāciju sektora darbības jomām ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un nodrošinātu to publisku pieejamību, normatīvajos aktos noteikt attiecīga ieraksta izdarīšanas tiesisko pamatojumu, attiecīgo ziņu tiesisko statusu un publiskošanas kārtību; atkarībā no normatīvajos aktos iekļautā regulējuma izstrādāt un ieviest attiecīgu tehnisko risinājumu)

2012.- 2014.

KM, TM

KM - 2012.gadā sagatavota vienota nevalstisko organizāciju sektora klasifikācija;

TM - 2013.gadā izstrādāts tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu ziņu par attiecīgā subjekta piederību kādai no nevalstisko organizāciju sektora darbības jomām ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un nodrošinātu to publisku pieejamību;

TM - 2014.gadā nodrošināta tādu datu ierakstīšana un uzturēšana attiecīgajā Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, kuri ļauj identificēt un atlasīt biedrības un nodibinājumus pēc darbības jomas

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros (2012.-2014.).

Nepieciešamā papildu finansējuma apjoms būs nosakāms pēc attiecīgā normatīvā regulējuma izstrādes

1.2.4.7.

Nevalstisko organizāciju iesaistes mehānismu lēmumu pieņemšanas procesā valsts pārvaldē audits un vadlīniju izstrāde rīcībpolitikai, kas sekmē pilsonisko līdzdalības formu attīstību

2012.

VK

2012.gadā veikts pētījums un notikusi prezentācija

15 000

           

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.5.

Uzdevums: Tradicionālo un netradicionālo pilsoniskās līdzdalības formu attīstība

                     

1.2.5.1.

Pasākumi:

Semināri par publiskā un nevalstiskā sektora sadarbības un partnerības veicināšanu (sk. 1.2.5.7.)

2014., 2017.

KM, VK

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.5.2.

Ziedošanas, mecenātisma un filantropijas tradīciju attīstības veicināšana (sk. 1.2.5.7.)

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF

Notikusi viena informatīvā kampaņa gadā.

Noticis viens informatīvs seminārs NVO sektoram

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.5.3.

Atbalsts iedzīvotāju pašiniciatīvām un ģeogrāfisko kopienu attīstībai (sk. 1.2.5.7.)

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, VARAM, pašvaldī­bas

Atbalstīti 2 projekti katru gadu

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.5.4.

Sociālo mediju lomas popularizēšana pilsoniskajā līdzdalībā

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, VK, VARAM

Noticis viens seminārs NVO sektora pārstāvjiem gadā.

Noticis viens seminārs publiskās pārvaldes darbiniekiem gadā

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.5.5.

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas reģionālo koordinatoru sistēmas izveide

Ik gadu, sākot ar 2015.

KM, VARAM, pašvaldī­bas

Izveidota sistēma, katrā plānošanas reģionā darbojas koordinators

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.5.6.

Ģimenes apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem

Ik gadu

SIF, KM

2012.gadā atbalstīti 5 projekti.

2013. un 2014.gadā atbalstīti katru gadu 10 projekti. Īstenojot pasākumu, notikusi informācijas popularizēšana, ģimeņu atlase, nodrošināta bērnu uzturēšanās viesģimenēs līdz 12 dienām, kuras ietvaros kopā tiek apmeklēti kultūras, sporta pasākumi vai citas izklaidējošas aktivitātes. Noticis kopīgs noslēguma pasākums visām ģimenēm, kuras piedalījušās apmaiņas programmā

22 000

12 500

31 500

0

44 000

0

44 000

2012.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.5.7.

Pilsoniskās līdzdalības veicināšana - atbalsts pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmju attīstībai, atbalsts pilsonisko līdzdalības formu attīstībai, tai skaitā ģeogrāfisko kopienu attīstībai; atbalsts aktivitātēm, kas sekmē iecietību un mazina diskrimināciju. Sk. 1.2.4.2. (pasākuma ietvaros tiek atbalstīti uzdevuma 1.2.5. pasākumi)

Ik gadu, sākot ar 2013.

SIF, KM, VARAM, pašvaldī­bas

2013.gadā un 2014.gadā atbalstīti 7-10 projekti katru gadu. Projektu ietvaros atbalstītas šādas aktivitātes:

- semināri, apmācības vai citi pasākumi (sabiedriskās diskusijas un apspriedes, tikšanās ar amatpersonām, informācijas pasākumi u.c.) dažādām sabiedrības grupām, lai sekmētu iedzīvotāju aktīvu pilsonisku līdzdalību;

- bezmaksas konsultācijas NVO ar to darbību saistītos jautājumos un projektu iesniegumu sagatavošanā;

- aktuālākās informācijas sniegšana reģiona NVO;

- iedzīvotāju forumu organizēšana;

- kopienu filantropijas attīstība;

- iedzīvotāju iesaistīšana brīvprātīgo darbā nevalstiskajās organizācijās;

- reģiona iedzīvotāju izpratnes veicināšana par līdzdalību ES līmenī;

- infrastruktūras nodrošināšana vietējām NVO, pilnvērtīgi izmantojot reģionālos sociālos atbalsta centrus (bibliotēkas, muzejus, kultūras namus), sniedzot pakalpojumus arī maznodrošinātajiem;

- NVO līdzdalība dažādos NVO sadarbības tīklos;

- reģiona nevalstisko organizāciju datubāzes izveide un/vai uzturēšana un aktualizēšana.

2013.gadā no EEZ finanšu instrumenta atbalstīti 50 iedzīvotāju pašiniciatīvu un ģeogrāfisko kopienu attīstību veicinoši projekti

 

40 000

110 000

0

150 000

0

150 000

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

2013-2016:

EEZ finanšu instruments

1.2.6.

Uzdevums: Atbalsts brīvprātīgo darbam

                     

1.2.6.1.

Pasākumi:

Atbalsts pasākumiem, kas sekmē sabiedrības izpratni par brīvprātīgo darba būtību un vērtību (tai skaitā apzinot iespējas brīvprātīgo darba ekonomiskās vērtības aprēķināšanā)

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, FM

Gadā vidēji 350 cilvēki pirmo reizi iesaistījušies brīvprātīgo darbā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.6.2.

NVO kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu iespējas labvēlīgas vides izveidei brīvprātīgo iesaistīšanai NVO

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM

Notikuši 10 pasākumi gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.6.3.

Atbalsts pasākumiem, kas veicina dažādu paaudžu sadarbību brīvprātīgā darba ietvaros

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM, LM

Notikuši 2 pasākumi gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.2.7.

Uzdevums: Izveidot nacionāla līmeņa koordinējošu sistēmu imigrantu līdzdalības atbalstam

                     

1.2.7.1.

Pasākumi:

Nacionālais integrācijas centrs imigrantu līdzdalības atbalstam, tai skaitā līdzdalībai nepieciešamās informācijas pieejamība (vienota mājaslapa, informatīvie materiāli, konsultācijas)

2012.-2013.

KM, IeM (PMLP)

Izveidota atbalsta sistēma trešo valstu pilsoņiem, kuru koordinē KM īstenota projekta vienība - Nacionālais integrācijas centrs

             

2012-2015: ETVVPF

1.2.7.2.

Nacionāla līmeņa konsultatīvā padome ar imigrantu un viņu organizāciju pārstāvju līdzdalību

Regu­lāri, sākot ar 2012.

KM, IeM (PMLP), IZM, LM, VM, ĀM, pašvaldī­bas

Izveidota konsultatīvā padome, kuras sastāvā darbojas gan ministriju un pašvaldību pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un trešo valstu pilsoņi

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.7.3.

Tiesiskā regulējuma regulāra izvērtēšana un nepieciešamo tiesību aktu izstrāde trešo valstu pilsoņu pamattiesību nodrošināšanai (nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības u.c. jautājumos)

2012., 2013., turpmākajos gados - ja ne­piecie­šams

KM, IeM, LM, VM, IZM

Izvērtēts tiesiskais regulējums un pieņemti attiecīgi grozījumi tiesību aktos vai pieņemti jauni tiesību akti

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.7.4.

Pasākumi, kas veicina bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrāciju

Ik gadu

KM, IeM, LM, IZM

Īstenoti atbalsta pasākumi bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrācijai, tai skaitā iespēja apgūt latviešu valodu, uzlabota piekļuve izglītībai, sniegts atbalsts veselības aprūpes un sociālo jautājumu risināšanā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

EBF

1.2.8.

Uzdevums: Veikt situācijas analīzi par pilsoniskās līdzdalības procesu

                     

1.2.8.1.

Pasākumi:

Veikt pētījumu par pilsoniskās līdzdalības attīstību Latvijā, identificējot indikatorus pilsoniskās līdzdalības regulāram monitoringam Latvijā

2013.

KM, SIF, VK

Publicēts pētījums, identificēti indikatori

             

EEZ finanšu instruments

1.2.8.2.

Veikt monitoringu par pilsoniskās līdzdalības procesu attīstību, šķēršļiem un izaicinājumiem, tai skaitā nodrošināt regulāru pilsoniskās sabiedrības darbības tiesiskās vides novērtējumu un identificēt uzlabojumus

2015., 2017.

KM, VK

Ik gadu nodrošināts pilsoniskās sabiedrības darbības tiesiskās vides novērtējums un identificēti uzlabojumi

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.8.3.

Veikt pētījumus par pilsonības statusu (tai skaitā dubultpilsonību) Latvijā

2013.

IeM

Publicēts pētījums

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.2.8.4.

Pētījuma izstrāde par administratīvo šķēršļu identificēšanu un mazināšanu NVO darbībā (tai skaitā finansējuma efektīvā apguvē, gada pārskatu sagatavošanā, grāmatvedībā)

2014., 2015.

KM, SIF

Publicēts pētījums

             

2014-2016:

EEZ finanšu instruments

1.2.8.5.

Pētījums par NVO sektoru Latvijā

2014., 2015.

KM, SIF

Publicēts pētījums

             

EEZ finanšu instruments

1.2.9.

Uzdevums: Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība

                     

1.2.9.1

Pasākums:

Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

2012.-2013.

KM (KIS)

2013.gadā nodrošināts, ka ikvienu mājaslapu no latviešu valodas var pārtulkot angļu un krievu valodā

             

ERAF

1.3.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju

1.3.1.

Uzdevums: Iekļaut sabiedrībā personas, kuras ir atstumtas nabadzības un ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ

                     

1.3.1.1.

Pasākumi:

Atbalstīt NVO, bibliotēku un kultūras/tautas namu kā sociālā atbalsta centru sadarbību un nodrošināt pieeju kultūras pasākumiem, īpaši maznodrošinātajiem (piemēram, kultūras pases, interneta pieejamības bezmaksas punkti bibliotēkās), cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Programmas līdzfinansējums sociālā atbalsta funkcijām nepieciešamo grāmatu, periodisko izdevumu, elektronisko informācijas resursu iegādei 832 pašvaldību bibliotēkām (832 bibliotēkas x 500 latu gadā) - 416 000 latu.

Programmas līdzfinansējums apmācību un pasākumu organizācijai (832 x 341,35 lati gadā) - 284 000 latu

Ik gadu, sākot ar 2014.

KM, LM, VARAM,

         

700 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.1.2.

Atbalsta pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, tai skaitā romiem, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā un nodrošināšanā

Ik gadu, sākot ar 2014.

LM, KM

               

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.1.3.

Atbalstīt jauniešu centru pasākumus sociāli atstumto jauniešu grupām

2012.-2017.

JSPA

Atbalstīts darbs ar jaunatni pašvaldībās

             

Šveices finanšu instruments

1.3.2.

Uzdevums: Regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju dažādām sabiedrības mērķa grupām, tai skaitā informatīvi pasākumi ar imigrantu līdzdalību un pasākumi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem

2013.-2015.

KM, IeM, ĀM

Notikuši vismaz 5 pasākumi gadā

             

2012-2015: ETVVPF

1.3.3.

Uzdevums: Informēt sabiedrību un apmācīt dažādu palīdzošo profesiju speciālistus5 par iecietību un sociālo atstumtību, starpkultūru kompetencēm, tiesu praksi attiecībā uz diskrimināciju

                     

1.3.3.1.

Pasākumi:

Semināri, balstoties uz pētījuma par Latvijas pretdiskriminācijas tiesību aktiem, to piemērošanu un tiesu praksi rezultātiem (sk. 1.3.4.1.pasākumu)

2013., 2014.

KM, LM, TM, Tiesībsarga birojs, SIF

2013.gadā notikuši 6 semināri, kopumā apmācīti 120 juristi, tiesneši, advokāti un prokurori.

2014.gadā notikuši 4 semināri reģionos un 2 Rīgā, kopā apmācīti 180 cilvēki

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS

1.3.3.2.

Semināri par dažādības vadību un nediskrimināciju dažādām mērķa grupām

2013., 2014.

KM, LM, SIF

2013.gadā notikuši 3 semināri, kopumā apmācīti 40 augsta līmeņa vadītāji.

2014.gadā notikuši 4 semināri reģionos un 2 Rīgā, kopā apmācīti 180 cilvēki

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS

1.3.3.3.

Apmācības darba devējiem un personālvadības speciālistiem par dažādības vadības principiem, ieguvumiem un labo praksi

2014.

KM, LM, SIF

2012.gadā notikuši 4 semināri reģionos un 1 Rīgā, kopā apmācīti 125 cilvēki.

2013.gadā notikuši 4 semināri reģionos un 1 Rīgā

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.3.4.

Radoši pasākumi bērniem un jauniešiem par iecietību un nediskrimināciju

2013., 2014.

KM, SIF, LNB, LM, Tiesībsarga birojs

2013.gadā notikuši 3 radoši pasākumi bērniem un jauniešiem.

2014. gadā notikusi "Bērnu žūrija"

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS

1.3.3.5.

Informatīva kampaņa plašsaziņas līdzekļos "Iecietība un vienlīdzīgas iespējas"

2013., 2014.

KM, LM, SIF

2013.gadā notikusi informatīvā kampaņa.

2014.gadā notikusi kampaņa radio, TV, internetā, drukātājos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos medijos u.c.

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS

1.3.3.6.

Apmācību kursa "Starpkultūru komunikācija" īstenošana valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieku kompetences un prasmju pilnveidošanai veiksmīgam darbam ar imigrantu mērķauditoriju

Regu­lāri, sākot ar 2014.

KM, SIF

Īstenots apmācību kurss (1.līmenis) ik gadu 60 valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbiniekiem.

Īstenots apmācību kurss (2.līmenis) ik gadu 45 valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbiniekiem

             

2012-2015: ETVVPF

1.3.4.

Uzdevums: Pretdiskriminācijas pārraudzības un novērtēšanas sistēmas attīstība

                     

1.3.4.1.

Pasākumi:

Novērtēts diskriminācijas novēršanas tiesiskais regulējums un attīstīta pretdiskriminācijas pārraudzības un novērtēšanas sistēma

2013., 2014.

KM, LM

2013.gadā izveidota starpministriju un citu ieinteresēto pušu, tai skaitā NVO darba grupa.

2013.gadā pieņemts MK lēmums par atbildīgo ministriju diskriminācijas novēršanas jomā.

Sākot ar 2014.gadu, reizi divos gados iesniegts MK Informatīvais ziņojums par diskriminācijas novēršanas pilnveidošanas iespējām, kā arī nodrošināta ieviešana atbilstoši MK lēmumam

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS

1.3.4.2.

Izveidota statistikas datu vākšanas sistēma par diskriminācijas izpausmēm pret dažādām sabiedrības grupām

Ik gadu, sākot ar 2014.

KM, LM, SIF

2013.gadā izstrādāta statistikas datu iegūšanas un apkopošanas sistēma par romu situāciju sociālekonomiskajās dzīves jomās (nodarbinātībā, izglītībā, veselības aprūpē un pieejā mājoklim).

Apkopoti statistikas dati par dažādām sabiedrības grupām dažādos griezumos, piemēram, etniskajā griezumā izglītības un nodarbinātības jomā

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS.

Sākot ar 2015.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.4.3.

Pilnveidotas metodes, kas vērstas uz diskriminācijas atpazīšanu un dažādības vadības pieejām.

Pētnieku darbs - Ls 9 000;

publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā) - Ls 500;

prezentācijas un citi administratīvie izdevumi - Ls 500

2012., 2014., 2016., 2018.

KM, LM, SIF

2012.gadā veikta situācijas testēšana diskriminācijas novēršanas jomā (pētījums).

2014.gadā izstrādāts valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas standarts darbam ar dažādiem klientiem

       

10 000*

   

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS.

Sākot ar 2014.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.4.4.

Sabiedriskās domas aptaujas par Latvijas iedzīvotāju zināšanām, prasmēm un attieksmēm diskriminācijas novēršanas un iecietības jomā

2013., 2015., 2017.

KM, LM, SIF

2013.gadā publicēts pētījums par Latvijas iedzīvotāju zināšanām, prasmēm un attieksmēm pret personām, kuras visvairāk saskaras ar neiecietību un diskriminējošu attieksmi

             

2013: indikatīvi - PROGRESS.

Sākot ar 2015.gadu, piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.3.4.5.

Pētījums "Latvijas nacionālo minoritāšu līdzdalība publiskajā sektorā dažādības vadības pieejas perspektīvā"

2012.

KM, LM

Elektroniski publicēts pētījums latviešu valodā, notikusi pētījuma prezentācija

             

2012: indikatīvi - PROGRESS

1.3.4.6.

Pētījums "Latvijas nacionālo minoritāšu etniskās identitātes saglabāšanas problēmas un perspektīvas saistībā ar Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu"

2014.

KM, LM

               

2014: indikatīvi - PROGRESS

1.3.5.

Uzdevums: Starpkultūru dialoga prasmju attīstības veicināšana izglītībā

                     

1.3.5.1.

Pasākumi:

Veikt Latvijas augstskolu akreditēto programmu u.c. Latvijas izglītības iestāžu mācību programmu izpēti par starpkultūru dialoga mācīšanu

2014.

KM, IZM

               

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.5.2.

Zinātniski praktiska konference par starpkultūru dialoga un iecietības jautājumiem

2015.

KM, IZM

               

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.6.

Uzdevums: Atbalsta pasākumi romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā

                     

1.3.6.1.

Pasākumi:

Paaugstināt romu tautības bērnu izglītības līmeni, nodrošinot atbilstošas mācību programmas un metodiku, un paplašināt iespējas romu kopienas pārstāvjiem, kuri pārsnieguši obligātās izglītības ieguves vecumu, iesaistīties izglītības procesā6

Ik gadu

KM, SIF, LM, VARAM, IZM, pašvaldības

2012.gadā noticis 1 seminārs Rīgā romu tautības skolotāju palīgu apmācībai 15 dalībniekiem.

2012. un 2013.gadā izveidota ilgtermiņā valsts institūciju un pašvaldību koordinēta sistēma skolotāju palīgu romu nodrošināšanai.

2013.gadā notikuši izglītojoši semināri romu ģimenēm par izglītības priekšrocībām un nodarbinātību un diskusijas par skolu apmeklētību

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.6.2.

Dialoga attīstība starp romu kopienas pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un NVO (sadarbības projekti romu integrācijai, mentoringa programmas izveide un īstenošana, romu NVO pārstāvju apmācība)

Ik gadu

KM, LM, IZM, VARAM, pašvaldības

2012.gadā izveidota sadarbības platforma starp romu kopienas aktīvistiem un NVO un darba devējiem

 

0

3 000

0

2 000

0

2 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.6.3.

Romu profesionālo iemaņu situācijas izpēte un paaugstināšana, romu iekļaušanās darba tirgū un uzņēmējdarbības veicināšana

2013.

LM, KM, EM

Publicēts pētījums par romu situāciju darba tirgū

   

7 300*

       

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.3.6.4.

Pētījums (gadījumu izpēte) "Romu kopiena un cilvēktiesības Latvijā" (pieeja izglītībai, mājokļiem, veselības aprūpei, dažādiem pakalpojumiem, nodarbinātība u.c.)

2013.

KM, LM

Publicēts pētījums latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, izdotas brošūras par pētījuma rezultātiem latviešu un angļu valodā, un notikusi prezentācija par pētījuma rezultātiem

 

0

10 100

       

2012: indikatīvi - PROGRESS

1.3.6.5.

Atbalsta pasākumi dzīvokļa jautājuma risināšanā romu ģimenēm, balstoties uz pētījumu secinājumiem (sk. 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.4.3., 1.3.6.4. pasākumu)

Ik gadu, sākot ar 2013.

EM, KM, pašvaldības

Balstoties uz 1.3.6.4.pasākumā minētā pētījuma rezultātiem, nodrošināta turpmākā nepieciešamā rīcība: notikusi atbildīgo un iesaistīto personu diskusija par iespējamo turpmāko rīcību jautājuma risināšanā par romu pieeju mājoklim; veikti romu kopienu informējoši un izglītojoši pasākumi; nodrošināta pašvaldību palīdzošo profesiju pārstāvju apmācība darbam ar romu kopienu; izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus esošajā tiesiskajā regulējumā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS.

2012-2016:

EEZ finanšu instruments

1.3.6.6.

Apaļā galda diskusija par romu izglītību

2013.

KM, LM, IZM, SIF

2013.gadā noorganizētas 5 reģionālas diskusijas par romu integrāciju

             

2013: indikatīvi - PROGRESS

1.3.6.7.

Nacionāla līmeņa konsultatīvā padome ar romu integrāciju un viņu organizāciju pārstāvju līdzdalību

Regu­lāri, sākot ar 2012.

KM, IeM, IZM, LM, VM, ĀM, EM, VARAM, pašvaldī­bas, NVA

Izveidota konsultatīvā padome, kuras sastāvā darbojas gan ministriju un pašvaldību pārstāvji, romu NVO un eksperti

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt plašsaziņas līdzekļu lomu integrācijā

1.4.1.

Uzdevums: Nodrošināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu satura kvalitāti, īpaši attiecībā uz sabiedrības integrācijas, nacionālās identitātes un diskriminācijas novēršanas jautājumu atspoguļošanu sabiedriskajā pasūtījumā

                     

1.4.1.1.

Pasākumi:

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un citu saistīto tiesību aktu piemērošanas izvērtēšana (nacionālo plašsaziņas līdzekļu konkurētspējas palielināšana, valsts valodas lietojums, sabiedriskā pasūtījuma satura definēšana) no sabiedrības integrācijas aspekta

2014.

NEPLP, KM, TM

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.1.2.

Kompleksa pētījuma veikšana par plašsaziņas līdzekļu piedāvājumu un to saturu, kā arī par to ietekmi uz iedzīvotāju attieksmi pret Latviju, dažādām sabiedrības grupām, identitāti, vēsturi, pilsonību u.c. jautājumiem

2014.

NEPLP, KM, SIF

               

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.1.3.

Visu sabiedrības, tai skaitā mazākumtautību, grupu vajadzību ievērošana, izstrādājot sabiedrisko pasūtījumu.

Pētījuma izmaksas:

pētnieku darbs - Ls 4 300;

publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā) - Ls 400;

prezentācijas un citi administratīvie

izdevumi - Ls 300

Ik gadu, sākot ar 2013.

NEPLP, KM

Veikts sabiedriskā pasūtījuma novērtējums

   

5 000*

 

5 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.1.4.

Periodiska raidījumu un programmu izvērtēšana par sabiedrisko pieprasījumu.

26 raidījumi LTV (1 raidījums vienu reizi 2 nedēļās) x 1000 latu - kopā 23 400 latu

Ik gadu

NEPLP

Izveidots (1-2 reizes nedēļā) raidījums, kas nodrošina atgriezenisko saiti sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos, kur raidījumu veidotāji, jomas eksperti un sabiedrība diskutē par programmu saturu un kvalitāti (2012, 2013)

   

26 000*

 

26 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.1.5.

Prognozējamās situācijas (ex-ante), veidojot jaunus sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu produktus, un sabiedriskā pasūtījuma faktiskās (ex-post) izpildes izvērtēšana, lai novērtētu ietekmi uz plašsaziņas līdzekļu tirgu un piedāvājuma kvalitāti

Ik gadu

NEPLP

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.1.6.

NEPLP Monitoringa centra administratīvās kapacitātes paaugstināšana.

Vienas štata vienības atlīdzības izdevumi - Ls 10 000 gadā

Ik gadu, sākot ar 2013.

NEPLP

Izveidota un nodrošināta viena štata vienība

   

10 000*

 

10 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.2.

Uzdevums: Nodrošināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu satura daudzveidību un pieejamību

                     

1.4.2.1.

Pasākumi:

Mazākumtautībām un imigrantiem, kā arī latviešiem ārzemēs domātu programmu un raidījumu izveide, piesaistot dažādu tautību žurnālistus.

Ikmēneša raidījums LTV (12 raidījumi x 1000 latu) - 12 000 latu.

Iknedēļas raidījums latviešiem ārzemēs Latvijas Radio (52 x 120 latu) - 6240 latu

Ik gadu

NEPLP, KM

Izglītojoši un kultūrvēsturiski raidījumi, raidījumi par izcilām Latvijas personībām, raidījumi latgaliski, lībiešu valodā, poļu, krievu, ukraiņu, baltkrievu, angļu u.c. valodās, valodas apguves raidījumi u.c. raidījumi sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos

   

18 240*

 

18 240*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.2.2.

Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu satura subtitrēšanas un tulkošanas politikas izvērtēšana un pilnveidošana, ievērojot Latvijas Republikas valodas politiku.

Pētnieku darbs - 5 000 latu

2013.

NEPLP, KM

Veikts subtitrēšanas un tulkošanas politikas izvērtēšanas pētījums un izstrādāti priekšlikumi politikas pilnveidošanai

   

5 000*

       

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.2.3.

Radio "Brīvā Eiropa" retranslēšana krievu valodā LR-4

Ik gadu

NEPLP

Nodrošināta radio "Brīvā Eiropa" retranslēšana krievu valodā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.2.4.

Informatīva un izklaidējoša rakstura programmu veidošana vairākās valodās ar subtitru (un digitālā pārslēga) un surdotulkojuma palīdzību (piemēram, publiskas diskusijas, humora, kulinārijas un sporta raidījumi)

Ik gadu, sākot ar 2012.

NEPLP

Daudzveidīgs raidījumu piedāvājums dažādām mērķa grupām.

Latvijas televīzijas programmas LTV7 ietvaros nodrošināta Latvijai nozīmīgu notikumu un svētku programmu translācija ar sinhrono tulkojumu krievu valodā.

Nodrošināta Latvijai nozīmīgu notikumu un svētku programmu translācija ar sinhrono tulkojumu krievu valodā.

Latvijas Televīzijas programmas LTV7 ietvaros veidots raidījums krievu valodā: žurnālistu un attiecīgās jomas pārstāvju iknedēļas diskusija par nedēļas aktualitāti - politika, ekonomika, sociālā joma, izklaide

16 500

26 500

0

26 500

0

26 500

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.2.5.

Reģionālo plašsaziņas līdzekļu produktu iekļaušana (pieejamība) nacionālajos plašsaziņas līdzekļos

Ik gadu

NEPLP

2012.gadā vismaz 2 raidījumi nedēļā.

2013.gadā vismaz 3 raidījumi nedēļā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.2.6.

Sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pašreklāmas un to veidotās produkcijas attīstība un reklamēšana citos plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā sociālajos tīklos, lai paplašinātu auditoriju un tuvinātu norobežotās informācijas un kultūras telpas Latvijā

Ik gadu

NEPLP

Reklāmas citos plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.2.7.

Nodrošināta Latvijas sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu pieejamība iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā (tai skaitā pierobežā) un ārpus Latvijas

Ik gadu

NEPLP, SM, KM

Nodrošināta Latvijas radio programmas LR1 ziņu kapacitātes paaugstināšana ar ārštata korespondentu piesaisti valstīs, kur šobrīd mīt visvairāk Latvijas iedzīvotāju, un papildu iknedēļas 30 min. raidījumu veidošana par tautiešiem ārzemēs.

2012.gadā pārraidīti 15 raidījumi; 2013.gadā 53 raidījumi

4650

15 000

0

15 000

0

15 000

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.2.8.

Raidījumi - seriāli sabiedriskajā TV un radio par Latvijas vēsturi un konstitucionālajiem pamatjautājumiem.

TV raidījuma - seriāla scenārija izstrāde, seriāla uzņemšana, tulkošana un pārraidīšana. Radioraidījumu sagatavošana, tulkošana un translēšana

Ik gadu

KM

2012.gadā sagatavoti un Latvijas TV 7.kanālā pārraidīti divi pilota raidījumi (seriāla sērijas) ar noteiktu scenāriju, novadītas fokusa grupas, lai saņemtu atgriezenisko saiti par raidījumu atbilstību mērķa grupas vajadzībām.

LR 1 un LR 4 translēti ikmēneša un iknedēļas raidījumi par Latvijas vēsturi un valsts konstitucionālajiem pamatiem.

2013.gadā - pārraidītas turpmākās 7 līdz 9 seriāla sērijas. LR 1 izskanējuši 12 60 min. gari raidījumi. LR 4 izskanējuši 52 30 min. gari iknedēļas raidījumi

25 200

20 000

73 500

0

100 000

0

100 000

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.2.9.

Programmu pārraide kanālā "LTV Pasaule" ar aptveramību Rietumeiropā

Regu­lāri

NEPLP

Nodrošināta satelītapraide

0

0

215 000

0

215 000

0

215 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.2.10.

Sabiedrisko mediju vienota ziņu portāla izveide latviešu un krievu valodā

Sākot ar 2012.

NEPLP

Izveidots LR4 portāla dizains, tai skaitā jauniešu. Nodrošināta Latvijas radio satura tulkošana krievu valodā. Stiprināta radio darbinieku kapacitāte, pieņemot darbā papildu atbilstošu personālu

82 300

50 000

80 000

50 000

80 000

50 000

80 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.2.11.

Sabiedriskais pasūtījums konkursa kārtībā nodots reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un producentu grupām Latgales reģionā

Sākot ar 2012.

NEPLP

Izsludināts konkurss.

Nodrošināta ziņu raidījumu titrēšana; attīstīta sadarbība ar LR4 raidījumu veidošanai; sagatavoti raidījumi par Latgales reģionu, tā aktualitātēm un cilvēkiem; sagatavots un notiek diskusiju raidījums reizi mēnesī par Latvijai aktuāliem tematiem

16 666

50 000

0

50 000

0

50 000

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.3.

Uzdevums: Paaugstināt plašsaziņas līdzekļu jomā strādājošo kapacitāti un profesionālo kvalifikāciju

                     

1.4.3.1.

Pasākumi:

Profesionālās apmācības par sabiedrības integrāciju, diskriminācijas novēršanu, iecietību, dažādības jautājumiem un profesionālo ētiku plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem (žurnālistiem, redak­toriem, komunikācijas speciālistiem, žurnā­listikas studentiem u.c.)

Ik gadu

KM, LM, NEPLP, SIF

Notikuši 2 semināri, kopā apmācīti 40 cilvēki - žurnālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti

             

2012-2014: indikatīvi - PROGRESS.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.3.2.

Sadarbības sistēmas izveidošana starp NEPLP un augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo žurnālistus

2012.

NEPLP

Noslēgts sadarbības memorands/līgums

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.3.3.

Latvijas radio 4.kanāla personāla kapacitātes stiprināšana un apraides nodrošināšana visā Latvijas teritorijā

Sākot ar 2012.

NEPLP

Apraides tīkli paplašināti Alūksnē, Viesītē, Dagdā, Cesvainē. 2012.gadā Latvijas radio 4.programma paplašināta, papildus piesaistīti divi korespondenti, programmu vadītājs, komentētājs, producents, interneta redaktors

31 906

120 012

0

120 012

0

120 012

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.4.

Uzdevums: Attīstīt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmju programmas dažādām mērķa grupām

                     

1.4.4.1.

Pasākumi:

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes apmācības skolēniem un studentiem

Ik gadu, sākot ar 2013.

IZM, KM, SIF

2012.gadā IZM veic izpēti par iespēju iekļaut plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi mācību priekšmetu saturā. 2013.gadā IZM veic nepieciešamos grozījumus attiecīgajos tiesību aktos, lai iekļautu lietotprasmi mācību priekšmetu saturā. Ar 2014.gadu lietotprasme iekļauta mācību priekšmetu saturā. Sākot ar 2013.gadu, atbalstīts vismaz viens projekts gadā, kas vērsts uz studentiem un skolēniem

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.4.2.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes semināri pieaugušajiem

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM

Noticis vismaz viens seminārs gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, IZM nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.4.3.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes semināri pedagogiem

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, IZM

Noticis vismaz viens seminārs gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, IZM nepieciešams papildu budžeta finansējums

1.4.4.4.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes tēmas iekļaušanas sociālo zinātņu kursā vispārizglītojošās skolās izvērtēšana

2013.

IZM, KM

Izstrādātas rekomendācijas, balstoties uz pilsoniskās izglītības monitoringu vispārizglītojošo skolu programmās

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.4.5.

Mediju lietotprasmes pētījums Latgales reģionā

2012.

NEPLP

Izmantotās metodes: Latgales reģiona iedzīvotāju kvantitatīva aptauja un fokusa grupu diskusija

2 500

0

0

0

0

0

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.5.

Uzdevums: Nostiprināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekli, apstiprinot Koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi

2011.-2012.

NEPLP, KM, SM

MK apstiprināta koncepcija

             

Koncepcijas īstenošanai paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros

1.4.6.

Uzdevums: Nodrošināt koordinētu iesaistīto institūciju komunikāciju par saliedētas sabiedrības jautājumiem

Pastā­vīgi

KM, VK

Sagatavots komunikācijas plāns koordinētai starpinstitūciju komunikācijai par sabiedrības saliedētības jautājumiem

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa

2.1.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā

2.1.1.

Uzdevums: Veicināt motivāciju lietot latviešu valodu publiskajā telpā

                     

2.1.1.1.

Pasākumi:

Nostiprināt latviešu valodas lietošanu darba tirgū

2012.

LM, KM, TM

Notikusi diskusija, un, balstoties uz diskusijas rezultātiem, veikti attiecīgi pasākumi

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.1.1.2.

Informatīvi pasākumi darba devējiem un darba ņēmējiem, imigrantiem u.c. grupām par latviešu valodas politikas pamatprincipiem, latviešu valodu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem7

Ik gadu

KM8, IZM, LM

Notikuši informatīvie pasākumi

             

2012-2015: ETVVPF

2.1.1.3.

Informatīva kampaņa "Runā latviski"

2012.-2016.

KM, IZM, NEPLP, SIF

Notikusi 1 kampaņa gadā, izmantojot TV, radio, sociālos medijus, studentu radio

             

2012-2015: ETVVPF

2.1.1.4.

Motivējošu pasākumu atbalstīšana latviešu valodas lietošanai publiskajā telpā (latviešu valodai draudzīga darba vide, draudzīga skola)

Ik gadu

KM, IZM, SIF

Ik gadu vismaz divi pasākumi

             

2012-2015: ETVVPF

2.1.1.5.

Latviešu valodas olimpiādes, publiskās runas konkursi, dzejas dienas, "Bērnu žūrija" skolēniem

Ik gadu

KM (LNB), SIF, IZM

2012.gadā līdzfinansējums Bērnu žūrijai.

2013.gadā: Bērnu/jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas iegāde; plakāts "Lasi un piedalies!", buklets; lukturīši (atslēgu piekariņi) ar apdruku "Lasi un spīdi!"; vasaras nometne (50 bērni konkursa "Aizstāvības runa vecām grāmatām" uzvarētāji); ekskursija, nometnes dienasgrāmatas filmēšana; lasīšanas svētki un reģionālie grāmatu svētki; programmas ietekmes novērtējuma pētījums; pasta pakalpojumi, nogādājot grāmatu kolekcijas diasporas centros).

2014.gadā: Bērnu/jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas iegāde; plakāts "Lasi un piedalies!", buklets; reprezentatīvi suvenīri ar apdruku "Pārsteidz galvu - lasi!"; dalība Rīga-2014 pasākumā "Grāmatas iet uz bibliotēku" (reģionālo pārstāvju dalība 8.septembra pasākumos)

50 000

25 000

45 000

0

100 000

0

100 000

2012.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.1.2.

Uzdevums: Kapacitātes stiprināšana valsts valodas politikas ieviesējinstitūcijām

                     

2.1.2.1.

Pasākumi:

Stiprināt Valsts valodas centra kapacitāti, lai nodrošinātu Valsts valodas likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pilnvērtīgu izpildi un kontroli.

10 darbiniekiem: darba vietas (1585 x 10) - Ls 15850, saimnieciskie izdevumi (1460 x 10) - Ls 14600, darba samaksa (10 x 800 x 12) - Ls 96 000

2014.

TM (VVC)

Stiprināta Valsts valodas centra kapacitāte

       

126 450*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.1.2.2.

Veicināt latviešu valodas statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Informācijas kampaņa latviešu valodas popularizēšanai (TV un radio raidījumi, raksti laikrakstos un sociālajos medijos, plakāti, diskusijas, fokusgrupas)

Ik gadu, sākot ar 2013.

IZM (LVA)

Stiprināta Latviešu valodas aģentūras kapacitāte

   

50 000*

 

50 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.1.3.

Uzdevums: Novērtēt latviešu valodas prasmju līmeni un nozīmi sabiedrībā

                     

2.1.3.1.

Pasākumi:

Analizēt Latvijas valodas situāciju un lingvistiskās attieksmes teritoriālā, demogrāfiskā, sociālā aspektā un citu valstu pieredzi valodas politikas īstenošanā9

2012.

IZM

Veikts pētījums "Latvijas citvalodīgo iedzīvotāju latviešu un citu valodu prasme: lingvostatisks pārskats".

Izstrādāta latviešu valodas apguves programmu efektivitātes un indikatoru sistēma, tai skaitā izveidoti latviešu valodas apguves kursu vērtēšanas kritēriji, noticis 1 seminārs latviešu valodas apguves īstenotājiem par valodas apguves programmu kritērijiem, indikatoriem un kursu kvalitātes vērtēšanu

8 000

0

0

0

0

0

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.1.3.2.

Veikta pirmsskolas mazākumtautību izglītības iestāžu 5 un 6 gadus vecu bērnu latviešu valodas prasmju līmeņa pārbaude, ieskaitot metodikas izstrādi

2014., 2016., 2018.

IZM, KM, pašvaldī­bas

Novērtēts pirmsskolas mazākumtautību izglītības iestāžu bērnu latviešu valodas prasmju līmenis

       

15 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.1.3.3.

Veikts pētījums par ārzemēs dzīvojošo latviešu latviskās identitātes saglabāšanu (tai skaitā attieksme pret latviešu valodu un latviešu valodas prasmes).

Pētnieku darbs: Ls 15 000;

publicēšanas un maketēšanas darbi (tikai internetā): Ls 1 000;

prezentācijas un citi administratīvie izdevumi: Ls 300;

administratīvie izdevumi (pārlidojumi, uzturēšanas izmaksas) - Ls 3 700

2014., 2016., 2018.

ĀM, KM, IZM

Publicēts pētījums

       

20 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.1.3.4.

Pētījums par tādu bērnu, kuriem nav pietiekams latviešu valodas prasmes līmenis, ienākšanu un adaptēšanos skolās ar latviešu mācību valodu.

Pētījuma izmaksas:

pētnieku darbs - Ls 7 000, publicēšanas un maketēšanas darbi - Ls 500, prezentācijas un citi administratīvie izdevumi - Ls 500

2014., 2016., 2018.

IZM, KM

         

8 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.1.3.5.

Pētījums par latviešu valodas lietošanu plašsaziņas līdzekļos

2012., 2013.

IZM, LVA, NEPLP, KM

2013.gadā veikts komplekss pētījums par valodu lietojumu TV, tai skaitā par subtitrēšanas problemātiku

       

8 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem

2.2.1.

Uzdevums10: Nodrošināt latviešu valodas apguvi un attīstīt valodas apguves sistēmu dažādām mērķa grupām, tai skaitā inovatīvu mācību metožu attīstība un metodisko un mācību materiālu izstrāde

                     

2.2.1.1.

Pasākumi:

Latviešu valodas apmācības mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērniem, kuri vēlas uzsākt mācības skolās ar latviešu mācību valodu, un viņu vecākiem, tai skaitā atbalstīt mazākumtautību bērnu iekļaušanu latviešu plūsmas grupās bērnudārzos.

Latviešu valodas apguves nodrošināšana bilingvālā mācību procesā pirmsskolas izglītības iestādēs:

1) pirmsskolas izglītības vadlīniju izstrāde latviešu valodas apguvei bilingvālā audzināšanas procesā;

2) programmu paraugu izstrāde un aprobācija;

3) mazākumtautību vecāku iesaistes un informēšanas stratēģijas, informatīvie materiāli;

4) semināri un konsultācijas pirmsskolu pedagogiem, tai skaitā bilingvālo mācību metodikā, kā arī metodiska atbalsta sniegšana pedagogiem darbam lingvistiski neviendabīgā vidē;

5) studiju modulis pirmsskolas pedagoga programmā Bilingvāls pirmsskolas audzināšanas process

2012.

IZM

2012.gadā veikta pirmsskolas izglītības politikas inovācijas - latviešu valodas un pirmsskolas izglītības satura integrētā apguve.

2013.gads: notikusi izstrādāto programmu paraugu aprobācija: aprobācijas satura izklāsts, 20 semināri, novērtēšanas ziņojums; darbojas Informatīvu resursu krātuve par pirmsskolas izglītības metodiku valodu apguvē e-vidē, tajā publicētas vismaz 96 satura vienības latviešu un krievu valodā; 60 konsultācijas pirmsskolas pedagogiem sniegtas 3 ekspertu mobilajā vienībā; izveidota starpdisciplināra mobila konsultāciju vienība pirmsskolas pedagogiem; studiju modulis pirmsskolas pedagogu programmā Bilingvāls pirmsskolas audzināšanas process.

2014.gads: piecas labās prakses pārneses konferences pirmsskolas pedagogiem, interaktīvs metodikas un informatīvais resurss papildināts ar vismaz 120 satura vienībām; viens ieviešanas monitoringa pētījums un ex-post izvērtējums (ziņojums); 10 metodiskās darbnīcas augstskolu docētājiem

73 227

0

0

0

0

0

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.2.

Motivēt skolas ar latviešu mācību valodu uzņemt mazākumtautību un trešo valstu pilsoņu (jauno imigrantu) bērnus un atbalstīt papildu apmācības programmas latviešu valodā bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā (dažādas metodes, piemēram, skolotāju palīgi)

Ik gadu

KM, IZM

Projektu ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kas atbalsta latviešu valodas mācīšanu skolā bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Atbalsts tiek nodrošināts arī skolām

             

2012-2015: ETVVPF.

Sākot ar 2016.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.1.3.

Nodrošināt atbalstu (tai skaitā izglītojošu, informējošu) Latvijas skolu administrācijai, pedagogiem, skolēniem, un vecākiem situācijās, kad bērniem nav pietiekamas latviešu valodas prasmes, lai iekļautos klasē atbilstoši savam vecumam

Ik gadu

IZM, pašvaldības

Nodrošināts atbalsts izglītības procesā iesaistītajām personām

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.4.

Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs

Ik gadu

IZM

Nodrošināts atbalsts

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.5.

Latviešu valodas kursi mazākumtautību skolotājiem un profesionālās kompetences pilnveidei11 (nepieciešamības gadījumā mazākumtautību skolotāji, kuri vēlas strādāt skolās ar latviešu mācību valodu)

Ik gadu

IZM

Mazākumtautību skolotāji apmeklējuši latviešu valodas kursus profesionālās pilnveides nolūkos

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.6.

Latviešu valodas apguves portāla izveide

Ik gadu, sākot ar 2013.

IZM, ĀM, KM

2013.gadā portāla "Māci un mācies latviešu valodu", elektroniskās vārdnīcas ePupa, latviešu valodas apguves disku, mācību līdzekļa latviešu valodas kā svešvalodas apguves izveide un tālmācības sistēmas izveide pedagogu tālākizglītībā.

2013. un 2014.gadā portāla pilnveide, materiālu nodrošinājums (arī elektroniskie), metodiskas konsultācijas skolotājiem, tālmācības sistēmas izveide un nodrošināšana

0

50 000

0

50 000

0

50 000

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.7.

Diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju darba atzīšana kopējā darba stāžā

2012.-2013.

KM, LM, IZM, ĀM,

2012.gadā notikusi diskusija par iespējamiem skolotāju atalgojuma modeļiem. Veikti pasākumi atbilstoši diskusijas rezultātiem

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.8.

Latviešu valodas apmācība nepilsoņiem (latviešu valodas apmācība var notikt kompleksi ar citiem integrācijas pasākumiem, kā arī atbilstoši noteiktam vecumam)

Ik gadu

KM, SIF, IeM, ĀM

Nepilsoņiem nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu, tādējādi sagatavojoties naturalizācijas eksāmenam un apgūstot citas integrācijai svarīgas prasmes un zināšanas

             

2012-2015: ETVVPF.

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.1.9.

Latviešu valodas kursi bezdarbniekiem, nodrošinot iespēju apgūt profesionālo darba valodu

Ik gadu

LM

Bezdarbniekiem nodrošināta iespēja apgūt latviešu valdu un kārtot atestācijas eksāmenu

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.10.

Latviešu valodas apguves sistēmas izveide tām personām, kuras vēlas ieceļot Latvijā (pirms un pēc ieceļošanas), nosakot imigranta līdzatbildību

2013.-2014.

KM, IZM, IeM, ĀM

Izvērtēts tiesiskais regulējums, notikušas diskusijas (2013.), un, ja nepieciešams, pieņemti attiecīgi grozījumi tiesību aktos vai jauni tiesību akti (2014.)

             

2013-2015: ETVVPF

2.2.1.11.

Latviešu valodas kursi augstskolu akadēmiskajam personālam un publiskās pārvaldes darbiniekiem profesionālās kompetences pilnveidei un profesionālo pienākumu veikšanai

2013.-2016.

KM, SIF

Projektu ietvaros nodrošināta iespēja pilnveidot profesionālo valodu

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.1.12.

Sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi nodrošināta iespēja latviešu valodas apguvei personām brīvības atņemšanas vietās (personām, kurām tuvojas soda izciešanas termiņa beigas)

2014.-2016.

KM, SIF, TM, IZM

Projektu ietvaros nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.1.13.

Valstīs, kur ir liels latviešu skaits, izveidot latviešu valodas skolotāju darbavietas

2014.

IZM, ĀM, KM

Izvērtēta situācija, lai noteiktu skolu skaitu un iespējas izveidot latviešu valodas skolotāju darbavietas (2013).

Izstrādāta stratēģija par latviešu valodas skolotāju nodrošināšanu un pakāpenisku skaita pieaugumu (2014)

   

90 000*

 

90 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.1.14.

Latviešu valodas funkcionālo līmeņu aprakstu izveide un izdošana. Valodas korpusa pilnveide

2012., 2013.

IZM, LVA

Sagatavoti funkcionālo līmeņu apraksti (elektroniski un papīra formā) 4 prasmēm - klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana.

2012.gads - A1 un A2 līmeņu aprakstu izveide.

2013.gads - B1, B2, C1 līmeņu aprakstu izveide un izdošana

(Valodas funkcionālo līmeņu apraksti ir pamats mācību programmu, mācību līdzekļu, pārbaudes un pašpārbaudes uzdevumu izstrādei. Valodas funkcionālo līmeņu apraksts ietver katra valodas prasmes līmeņa funkciju, standartsituāciju aprakstu, leksikas un valodas frāžu apkopojumu, detalizētu valodas prasmju (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana) raksturojumu, tekstu tipu aprakstus, gramatikas kopsavilkumu, valodas apguves stratēģiju un pieeju aprakstu, valodas lietojuma piemērus u.c.). Valodas korpusa pilnveide (papildinājums ar 1,5 milj. vārdlietojuma formām).

10 000

30 000

0

0

0

0

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.2.1.15.

Latviešu valodas apguves pieejamība Latgales reģionā un latviešu valodas skolotāju pieaugušajiem profesionālās kompetences pilnveide

Ik gadu

IZM, LVA, SIF

Sākot ar 2012.gadu, latviešu valodas apmācība pieejama Ciblā, Zilupē, Ludzā, Daugavpilī, Dagdā, Krāslavā, tai skaitā nodrošināta latviešu valodas skolotāju profesionālā pilnveide.

2012.gadā latviešu valodas apguvi uzsākušas 1600 personas, bet 2013. un 2014. gadā katru gadu 1500 personas.

Apmācību nodrošināšanai sagatavoti metodiskie materiāli un sniegts atbalsts latviešu valodas skolotājiem

143 000 (SIF)

20 000 (LVA)

24 000 (LVA)

132 000

(SIF)

30 000 (LVA)

132 000

(SIF)

30 000 (LVA)

132 000

(SIF)

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.2.2.

Uzdevums: Attīstīt inovatīvas pieejas latviešu valodas mācīšanā

                   

 

2.2.2.1.

Pasākumi:

Valodas mācīšanas kursi nacionālās apraides TV (piemēram, leļļu teātra raidījums, speciālas programmas pusaudžiem), radio, studentu radio

Ik gadu

KM, IZM

Nodrošināta iespēja mācīties latviešu valodu ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību

             

2012-2015: ETVVPF

2.2.2.2.

Latviešu valodas runātāju klubu izveides veicināšana un to darbības atbalstīšana (jo sevišķi latviešu diasporā un skolās ar mazākumtautību mācību valodu)

Ik gadu

KM, SIF, IZM, ĀM

Īstenoti projekti, kas vērsti uz runātāju klubu attīstību

             

2012-2015: ETVVPF

2.2.2.3.

Vasaras skolas programmu atbalstīšana un attīstīšana (3 x 3 un 2 x 2 modeļi u.c.) Latvijā un Eiropā, arī citos lielākajos latviešu diasporas centros

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, IZM, ĀM,

Atbalstīti vasaras skolu un nometņu projekti

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros,

IZM esošā budžeta ietvaros

2.2.2.4.

Brīvprātīgo latviešu valodas skolotāju tīkla attīstība (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolotāju palīgi skolās, valodas mācīšana mājās)

Ik gadu

KM, SIF, IZM, ĀM

Atbalstīti projekti, kas sekmē brīvprātīgo kustības atbalstīšanu latviešu valodas mācīšanā

             

2012-2015: ETVVPF

2013-2016:

EEZ finanšu instruments

2.2.3.

Uzdevums: Nodrošināt metodisko atbalstu pedagogiem

                     

2.2.3.1.

Pasākumi:

Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem ir atšķirīgs latviešu valodas prasmes līmenis (tai skaitā latviešu skolu pedagogiem)

Ik gadu, sākot ar 2013.

IZM, KM

2013.gadā nodrošināts atbalsts pedagogiem darbam lingvistiski neviendabīgā vidē

0

34 000

0

57 500

0

52 000

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

2012-2015: ETVVPF

2.2.3.2.

IZM sadarbībā ar KM sagatavo latviešu valodas apguves metodisko bāzi darbā ar romu bērniem (bērniem, kuriem latviešu valodas prasmes nav pilnīgas)

2012., atjaunota pēc nepieciešamības

IZM, KM

Nodrošināts metodiskais atbalsts pedagogiem, kuri strādā ar romu bērniem un skolēniem ar nepietiekamām latviešu valodas prasmēm

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, IZM piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī

2.3.1.

Uzdevums: Veidot izpratni par latvisko kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu

                     

2.3.1.1.

Pasākumi:

Izglītojoši informatīvi materiāli (internetā un drukātā veidā) par latvisko kultūrtelpu un tās popularizēšanas pasākumi, akcentējot latviskās kultūrtelpas daudzveidību, atvērtību citu kultūru pienesumam pagātnē un mūsdienās

Ik gadu

KM, IZM

Izdoti vismaz 2 informatīvi materiāli gadā.

Noticis vismaz 1 pasākums gadā

             

VKKF piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, piemēram, VKKF budžeta dotāciju mērķpro­grammas ietvaros

2.3.1.2.

Latviskās kultūrtelpas vēstnieku (dažādas etniskas izcelsmes izcilu radošo personību un sportistu, kas jūtas piederīgi latviskajai kultūrtelpai) piesaistīšana latviskās kultūrtelpas popularizēšanai dažādās auditorijās (skolās, plašsaziņas līdzekļos u.c.)

Regulāri

KM, KNMC

2012.gadā izpētīts iespējamo interesentu atbalsts un izvērtēts pasākuma īstenošanas mehānisms. Sagatavots metodiskais materiāls ar 3 apmācības moduļiem, 50 lapaspuses. Sagatavoti 10 apmācītāji. Veikta labās gribas vēstnieku atlase.

2013.gadā apmācīti 50 labas gribas vēstnieki.

2014.gadā labas gribas vēstnieki sagatavojuši un īstenojuši 6 pilotprojektus

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.3.1.3.

Latvijas mazākumtautību kultūrvēsturiskās atmiņas restaurēšana: atbalsts bērnu un skolu jaunatnes aktivitātēm, kas apzina un popularizē mazākumtautību kultūras pienesumu latviskajā kultūrtelpā (sk. 2.3.1.4.)

Ik gadu

IZM, KM

Ik gadu sarīkots konkurss skolām

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.1.4.

Ikgadējas mazākumtautību dienas tradīcijas iedibināšana un attīstīšana.

Programmas "Latvijas NVO fonds" ietvaros atbalsts mazākumtautību savpatnības saglabāšanai un starpkultūru dialoga attīstībai:

1) ikgadēju Mazākumtautību dienu un festivāla iedibināšana (nedēļas festivāls, kurā piedalās gan izcili mazākumtautību profesionālās mākslas, gan amatiermākslas pārstāvji), kas sekmē dažādu tautību sadarbību un kultūru sapratni;

2) atbalsta programma mazākumtautību organizācijām kultūras un etniskās identitātes saglabāšanai un starpkultūru dialoga ar latviešiem veidošanai (papildus sk. 1.2.4.2.)

Ik gadu

KM, SIF, pašvaldības

2012.gadā izvērtēti priekšlikumi koncepcijas izstrādei un, ja nepieciešams, sagatavota koncepcija.

2013.gadā Latvijas mazākumtautību popularizēšanas nolūkā organizētas izstādes un amatieru teātra izrādes, kā arī citi kultūras pasākumi, kur pasākumu kopums veido festivālu.

2013. un 2014.gadā atbalstīti pieci projekti katru gadu. Projektu ietvaros atbalstītas šādas aktivitātes:

• atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumu rīkošanai un mazākumtautību tradīciju kopšanai, iesaistot plašāku sabiedrību;

• pētījumi par savas tautības vēsturi, kultūras un garīgo mantojumu, kā arī etnopedagoģijas pasākumi;

• informācijas izplatīšana valsts valodā un mazākumtautību valodās par etniskās grupas un Latvijas kultūru un vēsturi;

• atbalsts pasākumiem izpratnes veicināšanai par ma­zākum­tautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, kā arī par sabied­rības etniskās integrācijas jautājumiem;

• līdzdalība citu organizāciju vai institūciju rīkotajos pasākumos mazākumtautību biedrību un nodibinājumu dar­bības pilnveidošanai un attīstībai

 

0

(KM)

0

(SIF)

15 000 (KM)

38 500 (SIF)

0

(KM)

0

(SIF)

15 000 (KM)

38 500 (SIF)

0

(KM)

0

(SIF)

15 000 (KM)

38 500 (SIF)

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

2013-2016:

EEZ finanšu instruments

2.3.1.5.

Mazākumtautību portāla izveide

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM

2013.gadā izstrādāta portāla koncepcija.

2014. gadā nodrošināta portāla uzturēšana

 

0

40 000

0

30 000

0

30 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.3.1.6.

Diskusijas par izvēles brīvību ierakstīt pasē tautību saskaņā ar atvērtās latvietības principu

2012., 2013.

KM, IeM, TM

2012.gadā notikušas diskusijas. Ja nepieciešams, pieņemti grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.2.

Uzdevums: Nodrošināt pieejamību kultūras mantojumam un profesionālajai mākslai

                     

2.3.2.1.

Pasākumi:

Īpašu programmu un pasākumu piedāvājums muzejos, teātros, koncertorganizācijās, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, pašvaldī­bas

Piedāvātas muzeju programmas,

koncertprogrammas,

teātra izrādes, pasākumi LNB

 

0

300 000

0

300 000

   

No 2013.gada nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums

2.3.2.2.

Filmu un izrāžu titrēšana latviešu valodā

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, NKC

Nodrošināta titrēšana M.Čehova

Rīgas Krievu teātrī, LNO u.c., titrētas vismaz 20 filmas

 

0

30 000

0

30 000

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.3.3.

Uzdevums:

Visas sabiedrības līdzdalība tautas mākslas kustībā un Dziesmu un deju svētku procesā, atbalsts mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu darbībai

                     

2.3.3.1.

Pasākumi:

Atbalsts mazākumtautību kultūras aktivitātēm un līdzdalībai tautas mākslas kustībā

Ik gadu

KNMC, KM

2012.gadā veikti sagatavošanās darbi dalībai svētkos.

Mazākumtautības piedalās Dziesmu un deju svētkos, iekļaujoties tautas mākslas kolektīvu kustībā un īstenojot atsevišķu mazākumtautību kultūras programmu; atbalsts mazākumtautību kultūras dienām, metodiskais atbalsts repertuāru apguvē. Sagatavota TV video­dienasgrāmata par svētku norisi

 

0

7752

       

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

No Vispārējo Dziesmu un deju svētkiem papildus piešķirtā valsts budžeta

2.3.3.2.

Atbalsts latviešiem ārzemēs dalībai Dziesmu un deju svētkos Latvijā

Ik gadu

KNMC, KM, ĀM

2012.gadā sagatavoti un izdoti mācību metodiskie materiāli folkloras kopām un notikusi nometne ar lektoru un meistarklašu vadītāju dalību.

2013.gadā nodrošinātas 20 ārzemju latviešu kolektīvu naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas svētku laikā Rīgā.

2014.gadā nodrošināts metodiskais atbalsts diasporas latviešu amatiermākslas kolektīviem (25) un nometne kolektīvu vadītājiem Latvijā - nodrošināts metodiskais atbalsts diasporas latviešu amatiermākslas kolektīviem (25)

27 000

0

25113

0

27 000

0

27 000

2012.gadā finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

No Dziesmu un deju svētkiem papildus piešķirtā valsts budžeta

2.3.4.

Uzdevums: Nostiprināt latgaliešu rakstu valodas lomu Latgales reģiona kultūrtelpā

                     

2.3.4.1.

Pasākumi:

Iespēju nodrošināšana apgūt latgaliešu rakstu valodu reģiona skolās (metodiskais atbalsts, pedagogu un mācību materiālu sagatavošana u.c.)

Ik gadu, sākot ar 2013.

IZM (LVA), KM

2013.gadā Latgales latviešu (latgaliešu) rakstu valodas interaktīvās ābeces izstrāde

 

10 000

         

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.4.2.

Atbalsts latgaliešu rakstu valodas izplatībai reģiona kultūrtelpā (izdevējdarbība, plašsaziņas līdzekļi, teātra izrādes).

Atbalsts projektiem konkursa veidā no VKKF Latgales programmas

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, NEPLP

Īstenoti vismaz 2 pasākumi gadā

 

0

30 000

0

30 000

0

30 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.3.4.3.

Raidījumi latgaliešu valodā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā

Regulāri

NEPLP

Latvijas Radio ik nedēļu skan raidījums par Latgali un tās kultūru latgaliski.

2013.gadā izglītojošs, latgaliski (Latgales latviešu valodā) skanošs ikmēneša raidījums Latvijas Televīzijā

2250

32 800

0

7800

0

7800

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.5.

Uzdevums: Atbalsts mazākumtautību, tai skaitā romu, etniskās, lokālās un Eiropas identitātes un kultūras saglabāšanai un attīstībai.

Valsts dotācijas projektu konkursa ietvaros

2014., 2016.

KM

         

50 000*

   

VKKF piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.3.5.1.

Pasākumi:

Atbalsts mazākumtautību aktivitātēm Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, tai skaitā iekļaušana nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, KNMC

Mazākumtautību nemateriālās kultūras mantojums iekļauts kopējā sarakstā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, nepieciešams papildu budžeta finansējums VKKF

2.3.5.2.

Atbalsta mehānisma izveide romu kultūras identitātes (tradīcijas, dzīvesveids, etnogrāfija) saglabāšanai un popularizēšanai

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF

Atbalstītas romu NVO

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.6.

Uzdevums: Kultūrizglītības potenciāla efektīva izmantošana sabiedrības saliedēšanai

                     

2.3.6.1.

Pasākumi:

Pētījums par kultūrizglītības sistēmas potenciālu integrācijas veicināšanai

2014.

KM

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.3.6.2.

Kopīgas kultūras aktivitātes dažādas etniskas piederības bērniem un jauniešiem formālās un neformālās izglītības ietvaros

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, KNMC, IZM, NEPLP, pašvaldī­bas

Notikušas 3 aktivitātes gadā

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments.

Sākot ar 2017.gadu, valsts un pašvaldību finansējums, VKKF

2.3.6.3.

Labās prakses popularizēšana

2013.-2016.

KM, IZM, NEPLP, pašvaldī­bas

Popularizēta labā prakse

             

2013-2016:

EEZ finanšu instruments

2.3.7.

Uzdevums: Tradicionālās kultūras lomas stiprināšana latviskās dzīves telpas veidošanā

                     

2.3.7.1.

Pasākumi:

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveide, motivējot un izglītojot vietējās pašvaldības savu tradicionālo vērtību saglabāšanā un tradicionālās kultūras lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošanā.

Darbavietas izveide Nemateriālā kultūras mantojuma centrā. Plānoti atlīdzības izdevumi un kapitālie izdevumi - materiāltehniskais aprīkojums - Ls 10 000;

izglītojošie un informatīvie pasākumi - Ls 10 000

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, KNMC

2013.gadā izveidotas darbavietas Nemateriālā kultūras mantojuma centrā

   

20 000*

 

10 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.3.7.2.

Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" norises nodrošināšana.

2013. un 2014.gadā - pasākumi, tai skaitā semināri, ar Baltijas valstu pārstāvju piedalīšanos

2012., 2015., 2018.

KNMC

2013. un 2014.gadā notiks pasākumi, tai skaitā semināri, ar Baltijas valstu pārstāvju piedalīšanos)

   

3 000*

 

3 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums (VKKF)

2.3.7.3.

Projekts "Atrodi savu meistaru" Latvijas pašvaldībās.

Projekta izmaksas: materiāltehniskās izmaksas, atlīdzības izdevumi prasmju nesējiem - meistariem par apmācības procesa vadīšanu, prasmju dokumentēšana, metodikas pieejamības nodrošināšana, digitāli produkti un/vai iespieddarbi, reklāmas izdevumi

Ik gadu, sākot ar 2012.

KNMC sadarbībā ar pašval­dībām

Tradicionālās kultūras meistardarbnīcas vienlaikus visos Latvijas novados

   

40 000*

 

40 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums (VKKF)

2.3.7.4.

Atbalsts latviešu un mazākumtautību folkloras kolektīvu aktivitātēm

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, KNMC sadarbībā ar pašval­dībām

Notiks vismaz 1 pasākums katrā no 5 plānošanas reģioniem

   

10 000*

 

10 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums (VKKF)

2.3.7.5.

Kultūras pieejamības veicināšana Latgales plānošanas reģionā

Ik gadu

KM, VKKF

Ik gadu atbalstīti līdz 10 projektiem, kas vērsti uz Latgales kultūras attīstību un Latvijas profesionālās kultūras pieejamību

22 000

0

22 000

0

22 000

0

22 000

2012.gadā finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Nepieciešams papildu budžeta finansējums (VKKF)

2.3.7.6.

Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām

Ik gadu

KM, LNB

2012.gadā 1 iepirkums,

2013.gadā 3 iepirkumi,

2014. un 2015.gadā 4 iepirkumi.

Pašvaldību bibliotēku kapacitātes stiprināšana, grāmatu un izdevumu iegāde

100 000

0

150 000

0

200 000

0

200 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums (LNB)

2.3.8.

Uzdevums: Eiropas dimensijas stiprināšana Latvijas kultūrtelpā

                     

2.3.8.1.

Pasākumi:

Eiropas kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras daudzveidības aktīvāka reprezentācija latviskajā kultūrtelpā

Ik gadu

KM

Īstenoti vismaz 10 projekti gadā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;

EK programma "Kultūra" un "Eiropa pilsoņiem"

2.3.8.2.

Līdzdalība Eiropas kultūras tīklos un norisēs (Eiropas mantojuma zīme, Eiropas kultūras galvaspilsēta, Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas u.c.)

Ik gadu

KM

Latvijas līdzdalība projektos ārvalstīs (vismaz 10 projektos ik gadu).

Īstenots projekts Rīga - 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta 

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros (VKKF); finansējums Eiropas kultūras galvaspilsētas projektam Rīga - 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta piešķirto līdzekļu ietvaros

2.4.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko identitāti un piederību Latvijai

2.4.1.

Uzdevums: Veicināt ārzemju latviešu bērnu un jauniešu piederību Latvijai un latvisko tradīciju apguvi

                     

2.4.1.1.

Pasākumi:

Kultūras tradīciju un pilsoniskās audzināšanas metodikas izstrāde ārzemju latviešu bērniem, kuri dzīvo jauktās ģimenēs un/vai arī latviešu valodu apgūst kā otro valodu12

2013.

IZM, ĀM

2012.gadā izstrādāta kultūras tradīciju un pilsoniskās audzināšanas metodika ārzemju latviešu bērniem (pirmsskolas vecuma bērniem), 2013.gadā metodika bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.4.1.2.

Atbalsts latviešu nedēļas nogales skolas izveidei un darbībai lielākajos diasporas centros13

Ik gadu

IZM (LVA), ĀM, KM, SIF

Nodrošināts atbalsts latviešu skolām un latviskai izglītībai ārvalstīs, tai skaitā:

1) mācību satura izstrāde valodai, literatūrai, folklorai, kultūrai; mācību metodiskie līdzekļi; diasporas skolotāju tālākizglītība; diasporas vecāku izglītošana;

2) atbalsts nedēļas nogales skolām ārvalstīs (daļējs līdzfinansējums).

Nedēļas nogales skolas saņem daļēju finansiālu atbalstu savas darbības nodrošināšanai.

Tiek nodrošināta Latvijas pedagogu nokļūšana uz ES valstīm un Krieviju, lai izglītotu nedēļas nogales skolu skolotājus.

Tiek nodrošinātas regulāras Latvijas politikas veidotāju vizītes uz ES valstīm un Krieviju.

2013.gadā notiek darbs pie mācību satura izstrādes (latviešu valodas, literatūras, folkloras un kultūras jomā). Tiek nodrošināta diasporas skolotāju tālākizglītība un notiek diasporas vecāku izglītošana

 

144 000

(IZM)

10 000

(ĀM)

 

94 500

(IZM)

10 000

(ĀM)

 

100 000

(IZM)

10 000

(ĀM)

 

Piešķirtā budžeta ietvaros

2.4.1.3.

Regulāri pedagoģiskās pieredzes apmaiņas pasākumi nedēļas nogales skolas skolotājiem.

Pieredzes apmaiņas programmas izstrāde - Ls 1 000;

organizācijas izdevumi (organizatoriskais darbs, materiāli, publicitātes izdevumi) - Ls 5 000;

pieredzes braucienu izmaksas - Ls 2000 x 12 (skolotāji) = Ls 24 000;

2014.gadā skolotāju skaits palielinās līdz 20 cilvēkiem

Ik gadu, sākot ar 2013.

IZM (LVA), KM, SIF, ĀM,

Nodrošināti pedagoģiskās pieredzes apmaiņas pasākumi nedēļas nogales skolas skolotājiem

   

30 000*

 

50 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.4.1.4.

Bērnu un jauniešu konkursi, kur galvenā balva būtu brauciens uz Latviju

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, SIF, ĀM, IZM

Noticis vismaz viens konkurss katru gadu

 

0

15 000

0

15 000

0

15 000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.4.2.

Uzdevums: Latviešu kultūras pieejamība diasporas centros (Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamības nodrošināšana - koncerti, viesizrādes, izstādes)

Ik gadu

KM, ĀM

Ik gadu nodrošināts atbalsts vismaz piecu Latvijas kultūras pasākumu parādīšanai valstīs, kur mīt skaitliski visvairāk latviešu (projektu konkurss)

20 000

20 000

0

0

20 000 (salied. progr.)

100 000* (saskaņā ar Rīcības plānu)

0

20 000

2012. un 2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.4.3.

Uzdevums: Ārzemju latviešu saiknes stiprināšana ar Latviju

                     

2.4.3.1.

Pasākumi:

Ārzemju latviešu jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā vasaras periodā

Ik gadu, sākot ar 2015.

KM, ĀM, IZM, LM

               

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.4.3.2.

Atbalsts starpvalstu skolēnu/studentu viesģimeņu apmaiņas programmām (starp ārzemju un Latvijas latviešiem).

50 bērnu apmaiņa (ceļa izdevumi, vīza, 2 nedēļu dzīvošana, dienas nauda) x Ls 1000 - Ls 50 000

Ik gadu, sākot ar 2014.

KM, IZM, ĀM

         

50 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

2.4.3.3.

Komunikācijas platformas izveide un uzturēšana ārzemju latviešiem (informācija par repatriāciju, pilsonības iegūšanu, pilsoniskās līdzdalības formām, pakalpojumiem, izglītības sistēmu, nodarbinātību, Latvijai nepieciešamo profesiju datubāzi u.c.). Ārvalstīs dzīvojošo Latvijai piederīgo profesionāļu datubāzes izveide

Ik gadu, sākot ar 2012.

ĀM, KM

2013.gadā izveidota datubāze.

2012.-2014.gadā izveidota interneta platforma komunikācijai ar tautiešiem ārvalstīs, izveidojot pastāvīgu saikni caur dažādām vietnēm internetā (piemēram, www.latviansonline.com, www.draugiem.lv, Latvijas lapa Facebook portālā, www.latvija.lv un citas vietnes), kas ietver šādas aktivitātes:

1) aktivizēt komunikāciju ar aizbraukušajiem latviešiem par darba iespējām Latvijā;

2) regulāri veidot Ministru prezidenta un ārlietu ministra tiešās pārraides vai videopārraides ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem par situāciju mūsu valstī;

3) izcelt piemērus par latviešiem, kas ārvalstīs mācās vai strādā, lai celtu savu kvalifikāciju, un pēc tam atgriežas Latvijā, lai turpinātu savu dzīvi šeit. Par šiem stāstiem ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību tiek informēti ārvalstīs dzīvojošie latvieši

14 181

24 484

0

24 484

0

24 484

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.4.3.4.

Repatriantiem sniegtās atbalsta, tai skaitā materiālās palīdzības sistēmas, pārskatīšana

Ik gadu

IeM, TM, KM, Ā

2012.gadā izvērtētas iespējas paplašināt repatriantiem sniegtā atbalsta apjomu esošo tiesību aktu ietvaros.

2013.gadā nepieciešamības gadījumā veikti attiecīgi grozījumi tiesību aktos

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

2012-2015: ETVVPF

2.4.4.

Uzdevums: Dialoga uzturēšana starp Latviju un ārzemju latviešiem

                     

2.4.4.1.

Pasākumi:

Izvērtēt iespējas un noteikt par valsts un ārzemju latviešu organizāciju dialoga uzturēšanu un veicināšanu atbildīgo institūciju

2012.

ĀM, KM, IZM

Veikts situācijas izvērtējums

Noteikta institūcija, kas veicina dialogu starp valsts un ārzemju organizācijām

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.4.4.2.

Memorandu noslēgšana starp Latvijas valdību un latviešu diasporas valstu valdībām par atbalstu ārzemju latviešu kultūras un izglītības attīstībai14

2012.

ĀM, KM, IZM

Noslēgti memorandi starp Latvijas valdību un latviešu diasporas valstu valdībām par atbalstu ārzemju latviešu kultūras un izglītības attīstībai

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.4.4.3.

Ministru prezidenta un nozares ministru darba vizītes uz valstīm, kurās ir liels nodarbināto latviešu skaits, lai stāstītu par situāciju Latvijā un aicinātu atgriezties

Ik gadu

ĀM, VK

Ik mēnesi darba vizīšu ietvaros nozares ministri tikušies ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.4.5.

Uzdevums: Situācijas izpēte par iedzīvotāju migrāciju

                     

2.4.5.1.

Pasākumi:

Veikts pētījums par ārzemēs dzīvojošo latviešu sociālo situāciju (Eiropā, ASV, Krievijā), vajadzībām, lai uzturētu saikni ar Latviju

2014., 2016., 2018.

KM, ĀM

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

2.4.5.2.

Veikta situācijas izpēte un sagatavoti priekšlikumi par iedzīvotāju uzskaiti migrācijas procesos

2014.

IeM, KM, ĀM

               

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

2012-2015: ETVVPF

2.4.5.3.

Pētījums par latviešu trimdas un nesen izbraukušo Latvijas iedzīvotāju mijiedarbību.

Pētnieku darbs (4 cilv. x 2 mēn. x Ls 1500) - Ls 12 000;

ceļa izdevumi (4 cilv. x 4 reizes x Ls 500) - Ls 8 000;

iekšzemes transporta izdevumi (4 cilv. x Ls 2000) - Ls 8 000;

izmitināšanas izde­vumi - (4 cilv. x 30 dienas x Ls 50) - Ls 6 000;

maketēšana un publiskošana - Ls 500

2014., 2016., 2018.

KM, ĀM

Veikta situācijas izpēte, un sagatavoti secinājumi un priekšlikumi

       

34 500*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: SALIEDĒTA SOCIĀLĀ ATMIŅA

3.1.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Nostiprināt uz patiesiem faktiem balstītu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu izpratni par Otro pasaules karu, kā arī padomju un nacistu okupāciju Latvijā

3.1.1.

Uzdevums: Vēstures skolotāju prasmju uzlabošana, mācot par Latvijas vēsturi Otrā pasaules kara laikā un Latvijas okupāciju

                     

3.1.1.1.

Pasākumi:

Skolu un skolotāju atbalsta programmas izstrāde un ieviešana efektīvai Latvijas okupācijas laika vēstures mācīšanai vispārizglītojošās skolās

2012., 2013.

IZM, KM, LOM, LNVM, LNA

2012.gadāā uzsākta programmas izstrāde.

2013.gadā izstrādāta programma

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

3.1.1.2.

Sadarbībā ar vēstures skolotājiem latviešu un mazākumtautību skolās izstrādāt mācību un metodiskos materiālus, tai skaitā audiovizuālos materiālus, efektīvai okupācijas laika vēstures mācīšanai (papildus sk. 3.2.3.2.)

2012., 2013.

IZM, KM, LOM, LNVM, LNA

2012.gadā uzsākts darbs.

2013.gadā izstrādāti metodiskie materiāli

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

3.1.1.3.

Vēstures skolotāju pieredzes apmaiņas pasākumi, tai skaitā starptautiskie, lai uzzinātu par labās prakses piemēriem vēstures mācīšanas metodikā

2013.

IZM, KM

2012.gadā Kurzemes un Zemgales mazākumtautību skolu vēstures skolotājiem noorganizēti labās prakses semināri.

2013.gadā Rīgas un Latgales mazākumtautību skolu vēstures skolotājiem noorganizēti labās prakses semināri

             

2013:

EEZ finanšu instruments

3.1.2.

Uzdevums: Skolēnu (tai skaitā mazākumtautību skolēnu) izglītošana par Latvijas okupāciju

                     

3.1.2.1.

Pasākumi:

Nodarbības ar dokumentālo filmu izmantošanu un atklātu diskusiju rīkošana par Latviju Otrajā pasaules karā (9.-12.klašu skolēniem dažādu atbilstoši tematisku filmu vai filmu fragmentu demonstrēšana, atbilstošas - uz diskusiju vadīšanu vērstas - metodikas sagatavošana, piesaistot vēstures speciālistus)

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, LOM, SIF, IZM

2012.gadā izstrādāta programma un atbilstoši metodiskie materiāli nodarbībai

"Latvija Otrā pasaules kara laikā".

2013.gadā notikušas 10 izbraukuma vizītes, kurās demonstrētas dokumentālās filmas ar atbilstošām diskusijām. Diskusijas notikušas saskaņā ar izstrādāto metodiku.

2014.gadā notikušas 10 izbraukuma vizītes, kurās demonstrētas dokumentālās filmas ar atbilstošām diskusijām. Diskusijas notikušas saskaņā ar izstrādāto metodiku

0

0

2500

0

2500

0

2500

2012.gadā esošā budžeta ietvaros.

2013.gadā nepieciešams papildu budžeta finansējums.

EK programma "Kultūra"

3.1.2.2.

Izbraukuma nodarbības, tai skaitā skolās, par staļiniskajām deportācijām un Latvijas neatkarības iegūšanu un atjaunošanu

Ik gadu, sākot ar 2013.

KM, LOM, SIF, IZM

2013.gadā notikušas 20 izbraukuma vizītes, tai skaitā Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā.

2014.gadā notikušas 20 izbraukuma vizītes, tai skaitā Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā

0

0

2500

0

2500

0

2500

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

EK programma "Kultūra"

3.1.2.3.

Programmu izstrāde un ieviešana integrētām muzeja nodarbībām, tai skaitā latviešu un mazākumtautību skolām (papildus sk. 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.4.2.)

Ik gadu

KM, LOM, IZM, SIF

2012.gadā uzsākta programmas izstrāde.

2013.gadā sagatavota ceļojoša izstāde, kas ir uzskates līdzeklis un palīgmateriāls darbā ar skolēniem. Aktualizēta LOM mājaslapa. Sagatavots mācību metodiskais materiāls.

2014.gadā programmas ieviešana un pieejamības nodrošināšana skolēniem no dažādiem Latvijas reģioniem (izbraukuma semināri, skolēnu ceļa izdevumu apmaksa braucienam uz muzeju)

8000

10 000

10 000

0

20 000

0

20 000

2012.-2014.gads valsts budžets.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.1.3.

Uzdevums: Popularizēt pētījumus par okupācijas laiku, izveidot ekspozīcijas latviešu, krievu, angļu un citās valodās

Ik gadu

KM, LOM, LNA

Izveidotas vismaz 3 izstādes gadā

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

3.1.4.

Uzdevums: Interneta vidē radīt diskusiju platformu par Otro pasaules karu un padomju okupāciju

                     

3.1.4.1.

Pasākumi:

Izveidot un attīstīt diskusiju platformas par Otro pasaules karu un padomju okupāciju

Ik gadu

KM, SIF, LOM, LNA

2012.gadā uzsākts darbs pie LOM mājaslapas (kā diskusijas platformas) pilnveidošanas.

2013.gadā pabeigts darbs pie LOM mājaslapas

             

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.1.4.2.

Uzlabot Latvijas Okupācijas muzeja mājaslapu

Ik gadu

KM, LOM, SIF, LNA

Pilnveidota mājaslapa

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

3.1.5.

Uzdevums: Samazināt patiesiem vēsturiskiem faktiem neatbilstošu interpretāciju izplatīšanu par Latvijas okupāciju un Otro pasaules karu

                     

3.1.5.1.

Pasākumi:

Izveidot vēsturnieku grupu, kas operatīvi veic nepatiesas informācijas atspēkošanu gan Latvijā, gan starptautiski

2014.

KM, LOM, LVK, LNA

Izveidota vēsturnieku grupa 5 ekspertu sastāvā

             

Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros

3.1.5.2.

Sabiedriskās domas monitorings par padomju okupācijas un Otrā pasaules kara izpratni

2013., 2017.

KM

Publicētas sabiedriskās domas aptaujas

             

Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros

3.1.5.3.

Populārzinātniska grāmatu sērija par Latvijas vēsturi krievu valodā

Ik gadu

KM

2012.gadā no latviešu valodas krievu valodā pārtulkota 1 grāmata par Latvijas vēsturi.

2013. un 2014.gadā izdotas 2 grāmatas krievu valodā par Latvijas vēsturi

3000

0

9000

0

9000

0

9000

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.1.6.

Uzdevums: Popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu

                     

3.1.6.1.

Pasākumi:

Veikts zinātniskais pētījums par romu iznīcināšanu Otrā pasaules kara laikā

2013.

KM, SIF, LOM, LVK, LNA

Publicēts zinātnisko rakstu krājums latviešu un angļu valodā

 

0

6 300

       

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

EK programma "Eiropa pilsoņiem"

3.1.6.2.

Zinātniskās konferences par romu un ebreju iznīcināšanu (holokaustu) Otrā pasaules kara laikā

2014., 2016., 2018.

KM, SIF, LVK, LNA

               

Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros.

EK programma "Eiropa pilsoņiem"

3.1.6.3.

Veicināt staļinisma upuru pieminēšanu mazākumtautību vidū Latvijas novados

Ik gadu

KM, SIF, LOM, LNA

2012.gadā sākt darbu pie vienotas staļinisma upuru piemiņas vietu interaktīvās kartes izstrādes

             

Piešķirto budžetu līdzekļu ietvaros.

EK programma "Eiropa pilsoņiem"

3.2.

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis: Veicināt Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni

3.2.1.

Uzdevums: Atmiņu politikas plānošana

                     

3.2.1.1.

Pasākums:

Izstrādāt Latvijas atmiņu politikas plānošanas dokumentu

Sākot ar 2013.

KM, LVK, ĀM, IZM, LNA

Izstrādāts un MK apstiprināts politikas plānošanas dokuments.

Atbalsts sociālās atmiņas pētniecībai

(līdzfinansējums Latvijas Universitātes Sociālās atmiņas pētniecības centra ekspertu darba, materiālu un priekšlikumu atmiņu politikas izstrādei sagatavošanai).

Ik gadu veikta iedzīvotāju socioloģiskā aptauja un noskaidrots viedoklis par sabiedrību šķeļošiem sociālās atmiņas jautājumiem, tai skaitā 2013.gadā veikta vēstures skolotāju un skolēnu aptauja.

2014.gadā - organizēta konference par sociālo atmiņu šķelošajiem un vienojošajiem notikumiem un rituāliem.

Nodrošināta sociālās atmiņas pētnieku līdzdalība valsts atmiņu politikas veidošanā

5000

2 500

2 500

0

7000

0

7000

2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.2.2.

Uzdevums: Novadu vēstures izpētes atbalstīšana

                     

3.2.2.1.

Pasākumi:

Atbalstīt privātās iniciatīvas veidot vēstures muzejus Latvijas novados (piemēram, izveidot Latvijas novadu vēstures portālu)

2014.

KM

         

30 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.2.2.2.

Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīciju organizēšana uz svarīgākajām novada vēsturiskajām vietām (sk. 1.1.2.1.)

Ik gadu

KM, IZM, pašvaldības

Vēstures stundu ietvaros atbalstītas skolēnu ekspedīcijas vispārizglītojošās skolās

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

3.2.3.

Uzdevums: Popularizēt Latvijas vēsturi kā daļu no Eiropas kopējās vēstures

                     

3.2.3.1.

Pasākumi:

Dokumentālu īsfilmu veidošana izglītojošiem mērķiem par konkrētiem Latvijas vēstures jautājumiem.

Filmas scenārijs - producēšanas, uzņemšanas izdevumi

Ik gadu, sākot ar 2014.

KM, LNVM, NKC

         

30 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.2.3.2.

Sagatavot viegli uztveramu un ilustrētu Latvijas vēstures skaidrojumu latviešu, krievu un angļu valodā (papildus sk. 1.3.2.2.)

Ik gadu

KM

Sagatavots viens ilustrēts materiāls (katru gadu) trešo valstu pilsoņiem un plašākai sabiedrībai, tai skaitā mazākumtautību skolu skolotājiem un skolēniem vispārējā pamatizglītībā.

2012.gads: mazākumtautību skolotājiem un skolēniem viegli uztverams mācību līdzeklis, skolotāju grāmata un skolēnu grāmata - vispārējā pamatizglītība. Drukātais un audiovizuālais materiāls. Grāmatas izmantošana mācību procesā, mācot sociālās zinības un Latvijas vēsturi.

2013.gads:

1) divu grāmatu tulkošana no latviešu valodas krievu valodā; audiovizuālā materiāla subtitru sagatavošana krievu valodā;

2) grāmatas drukāšana krievu valodā 1000 eksemplāru metienā katrai grāmatai, kopā 2000 eksemplāru. Grāmatu (krievu valodā) rediģēšana un maketēšana;

3) DVD producēšana, kopā 1000 eks.;

4) izbraukuma metodiskie semināri par materiāla popularizēšanu uz skolām ar mazākumtautību mācību valodu - Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Rēzeknē. Mērķa grupa - sociālo zinību un vēstures skolotāji mazākumtautību skolās. Ceļa izdevumi, kafijas pauzes.

2014.gads:

1) divu grāmatu tulkošana no latviešu valodas angļu valodā; audiovizuālā materiāla subtitru sagatavošana angļu valodā;

2) grāmatas drukāšana angļu valodā 1000 eksemplāru metienā katrai grāmatai, kopā 2000 eksemplāru. Grāmatu (angļu valodā) rediģēšana un maketēšana;

3) DVD producēšana, kopā 1000 eks.;

4) izbraukuma metodiskie semināri par materiāla popularizēšanu uz skolām ar mazākumtautību mācību valodu - Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Rēzeknē. Mērķa grupa - sociālo zinību un vēstures skolotāji mazākumtautību skolās. Ceļa izdevumi, kafijas pauzes

10 000

10 000

0

0

10 000

0

10 000

2012. un 2013.gadā piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Nepieciešams papildu budžeta finansējums.

2012-2015: ETVVPF.

Valsts budžets

3.2.3.3.

Izveidot interneta vidē pieejamus videomateriālus par dažādos gadsimtos Latvijas teritorijā dzīvojušām vēsturiskām personībām, kas simbolizē eiropeisko kultūru.

Materiālu sagatavošana/dizains - 4 000 latu

Ik gadu, sākot ar 2014.

KM, LNVM, LNMM

       

4 000*

   

Nepieciešams papildu budžeta finansējums

3.2.3.4.

Iedibināt atzinības zīmes represēto glābējiem

Ik gadu

KM, LOM, LNA

Godināti represēto glābēji

             

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

3.2.4.

Uzdevums: Latvijas valstiskuma stiprināšana (kultūrizglītojoši, starpdisciplināri pasākumi, izstādes un publisku lekciju sērija par Latvijas amatpersonām laik­posmā no 1918.gada līdz 1940.gadam un to ieguldījumu neatkarīgas valsts veidošanā, iesaistoties izcilām personībām, tai skaitā no publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības)

Ik gadu

VK

Katru gadu tiek noorganizēti 5 pasākumi un viena publiskā lekcija/izstāde

3000

3000

0

3000

0

0

0

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

 

 

Pavisam kopā nepieciešamais finansējums

2012

2013

2014

2015

Piešķirtais finansējums latos

Piešķirtais finansējums latos

Nepieciešamais papildu finansējums latos, lai pasākumus īstenotu plašākā apmērā

Piešķirtais finansējums latos

Nepieciešamais papildu finansējums latos, lai pasākumus īstenotu plašākā apmērā

Piešķirtais finansējums latos

Nepieciešamais papildu finansējums latos, lai pasākumus īstenotu plašākā apmērā

928 147

1105 381

1496 765

769 362

1832 000

782 375

1502 000

 

tai skaitā:

               

Aizsardzības ministrija

105 267

201 585

0

230 566

0

246 579

0

 

Ārlietu ministrija

14 181

34 484

0

34 484

0

34 484

0

 

Izglītības un zinātnes ministrija

111 227

292 000

0

232 000

0

232 000

0

 

Kultūras ministrija

275 200

87 500

809 765

0

952 500

0

622 500

 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

156 772

294 312

295 000

269 312

295 000

269 312

295 000

 

Sabiedrības integrācijas fonds

247 500

192 500

392 000

0

584 500

0

584 500

 

Valsts kanceleja

18 000

3 000

0

3 000

0

0

0

 

 


1 Aplūkotie tiešie darbības rezultāti attiecināti tikai uz rīcības politiku turpmākajiem diviem gadiem (2012-2013). Pēc plānošanas dokumenta pirmā posma vides un ietekmes novērtējuma tiks izstrādāts pamatnostādņu īstenošanas plāns nākamajam periodam - 2014.-2015.gadam.

2 Pirmā norādītā institūcija ir galvenā atbildīgā par uzdevuma vai pasākuma izpildi un budžeta turētāja.

3 Uzdevums atbilstoši Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam mērķiem

4 Šeit un turpmāk ar zvaigznīti (*) atzīmēts finansējums, kāds konkrētajam pasākumam ir norādīts ar Ministru kabineta 20.10.2011. rīkojumu Nr.542 apstiprinātajā rīcības plānā. Šīs summas nav iekļautas aprēķinātajā nepieciešamā finansējuma kopsummā.

5 Palīdzošo profesiju speciālisti - darbinieki, kuri veic profesionālu darbību sociālajā, izglītības un veselības jomā, piemēram, sociālie darbinieki, izglītības personāls (psihologi, pedagogi), mediķi un citi publiskās pārvaldes darbinieki.

6 Pasākums saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam, 38.lpp.

7 Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.-2014. gadam.

8 KM atbildīgā, jo šā pasākuma īstenošanai iespējami papildu finanšu līdzekļi no ETVVPF.

9 Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005. - 2014. gadam

10 KM ir atbildīgā par latviešu valodas pasākumiem tikai tajos gadījumos, kad pasākuma finansēšanas avots ir EEZ finanšu instruments vai ETVVPF. Latviešu valodas apguve un apguves sistēmas attīstības pasākumi tiek plānoti un atbalstīti sadarbībā ar IZM un atbilstoši valstī noteiktajiem valodas apguves principiem.

11 Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam.

12 Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam.

13 Pasākums saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam.

14 Saskaņā ar Deklarāciju par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ĀM noteikta kā atbildīgā institūcija latviešu diasporai veltītas programmas izstrādei un īstenošanai. 2011.gada 6.janvārī ir parakstīts Ārlietu ministrijas un Pasaules brīvo latviešu apvienības sadarbības memorands.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 596Pieņemts: 12.12.2012.Stājas spēkā: 12.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 18.12.2012. OP numurs: 2012/198.10
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
253479
12.12.2012
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)