Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.826

Rīgā 2012.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 158.nr.; 2011, 182.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. mārketinga aktivitāšu (tajā skaitā reklāmas un mārketinga kampaņas, ārvalstīs reģistrētu komercsabiedrību, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, un žurnālistu iepazīšanās vizītes) organizēšana Latvijā un ārvalstīs, mārketinga pētījumu un citu pasākumu organizēšana ārvalstu tūristu piesaistei;";

1.2. aizstāt 8.punktā vārdus "valsts aģentūra" ar vārdiem "tiešās pārvaldes iestāde";

1.3. izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 5 500 000 latu.";

1.4. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums valsts aģentūrai vai tiešās pārvaldes iestādei, kuras mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību, ir 2 500 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums valsts aģentūrai vai tiešās pārvaldes iestādei, kura ir izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku, ir 3 000 000 latu. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu no valsts budžeta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem ne mazāk kā 40 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.";

1.5. izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

''12. Ja finansējuma saņēmēja ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību, attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde:'';

1.6. izteikt 13.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

''13. Ja finansējuma saņēmēja ir tiešās pārvaldes iestāde, kura izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku, attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde:'';

1.7. izteikt 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. komersants (kooperatīvā sabiedrība) neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam, un tam nav konstatētas šādas pazīmes:

15.3.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

15.3.2. pieteikuma par atbalsta piešķiršanu iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējams šo noteikumu 15.3.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

15.3.3. pieteikuma par atbalsta piešķiršanu iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība un konstatējamas šo noteikumu 15.3.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

15.3.4. tam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēju nespēju turpināt darbību;";

1.8. svītrot 15.4. un 15.5.apakšpunktu;

1.9. papildināt noteikumus ar 17.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.6. pašvaldība var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības.";

1.10. izteikt 18.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.7. ja biedrība, nodibinājums vai ostu pārvalde saņem de minimis atbalstu, tai nav konstatētas šādas pazīmes:

18.7.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta;

18.7.2. pieteikuma par atbalsta piešķiršanu iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 18.7.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

18.7.3. pieteikuma par atbalsta piešķiršanu iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība, un konstatējamas šo noteikumu 18.7.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

18.7.4. tai nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tā spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tā nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs tās nespēju turpināt darbību.";

1.11. svītrot 18.8.apakšpunktu;

1.12. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Nacionālo stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs attiecināmas ir šādas izmaksas:

19.1. izstādes organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa izstādē, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);

19.2. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes laikā;

19.3. stenda, tehniskā aprīkojuma un mārketinga materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes norises vietai un atpakaļ no tās;

19.4. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā;

19.5. darba semināru, prezentāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tajā skaitā telpu nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas), ievērojot samērīguma un lietderības principu;

19.6. mārketinga materiālu iegādes izmaksas (tajā skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšanas izmaksas) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

19.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

19.8. konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

19.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādi saistītajos pasākumos (tajā skaitā darba semināros, prezentācijās, konferencēs, preses konferencēs, darījuma tikšanās), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.10. komandējuma izmaksas diviem projekta iesniedzēja pārstāvjiem, tajā skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.";

1.13. izteikt 20.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.8. izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa izstādē, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);";

1.14. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Reklāmas un mārketinga kampaņu, citu pasākumu īstenošanai un mārketinga pētījumu organizēšanai ārvalstu tūristu piesaistei attiecināmas ir šādas izmaksas:

21.1. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas izstrādes izmaksas;

21.2. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

21.3. tūrisma informācijas, reklāmas un mārketinga materiālu, tajā skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo aplikāciju iegādes izmaksas (tajā skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojumu veidā) izmaksas), izplatīšanas un izvietošanas izmaksas (tajā skaitā sociālajos tīklos un tūrisma portālos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

21.4. ārvalstu tūrisma uzņēmumu un žurnālistu iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas (tajā skaitā transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, tūrisma objektu un pasākumu apmeklējuma izmaksas) Latvijā;

21.5. ārvalstu specializēto tūrisma veicināšanas pasākumu (tajā skaitā darba semināru, izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), prezentāciju, konferenču, preses konferenču) organizēšanas izmaksas (tajā skaitā telpu un ekspozīcijas laukuma nomas, stenda nomas un noformēšanas, tehniskā aprīkojuma, tūrisma informācijas un mārketinga materiālu transportēšanas, dalībnieku piesaistes, reprezentācijas izmaksas);

21.6. tirgus pētījumu izmaksas un reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

21.7. komandējuma izmaksas projekta iesniedzēja pārstāvjiem uz šo noteikumu 21.5.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, tajā skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.";

1.15. papildināt noteikumus ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājums

58. Šo noteikumu 19.6. un 19.9.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās pēc vienošanās noslēgšanas."

2. Šo noteikumu 1.2., 1.5. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 826Pieņemts: 04.12.2012.Stājas spēkā: 12.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 11.12.2012. OP numurs: 2012/194.16
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253285
12.12.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)