Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.767

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 10.nr.; 2011, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Veicot traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli tehniskajā apskatē un tehnisko kontroli uz ceļiem, pārbauda atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām. Inspektors konstatētos trūkumus un bojājumus atkarībā no to nozīmīguma novērtē ar kādu no šādiem vērtējumiem:

8.1. sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes un darba drošību (turpmāk - 1.vērtējums);

8.2. trūkums vai bojājums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību (turpmāk - 2.vērtējums);

8.3. bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību (turpmāk - 3.vērtējums) un kas aizliedz piedalīties ceļu satiksmē līdz pamatpārbaudes veikšanai."

2. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja traktortehnikai un tās piekabei nav konstatēti trūkumi vai bojājumi, to tehnisko stāvokli novērtē ar 0.vērtējumu."

3. Izteikt 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. pamatpārbaude - obligātā tehniskā pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajam periodiskumam vai tehniskā pārbaude, kas tiek veikta, ja beidzies atkārtotās pārbaudes veikšanai noteiktais termiņš vai ja saņemts 3.vērtējums, vai ja tehniskajā kontrolē uz ceļiem traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtēti ar 3.vērtējumu;".

4. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Pēc datu salīdzināšanas esošo atļauju piedalīties ceļu satiksmē anulē un inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi vai anulē tehniskās apskates talonu."

5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Tehniskā stāvokļa kontroles beigās inspektors, ievērojot konstatētos trūkumus vai bojājumus:

22.1. nosaka traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma novērtējumu;

22.2. noformē tehniskās apskates protokolu un izsniedz to traktortehnikas vadītājam;

22.3. noformē apskates uzlīmi (talonu);

22.4. izdara attiecīgu ierakstu traktortehnikas un to vadītāju informatīvajā sistēmā."

6. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja traktortehnikas un tās piekabes tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām un tai nav konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtējami ar 2. vai 3.vērtējumu, tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē un izsniegta tehniskās apskates uzlīme (talons). Tehniskās apskates uzlīmē (talonā) norāda:

24.1. traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numuru, marku, modeli vai tipu;

24.2. mēnesi, līdz kuram ir derīga tehniskās apskates uzlīme (talons);

24.3. tā inspektora vārdu un uzvārdu, kurš veicis traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli."

7. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti:

26.1. ar 2.vērtējumu, tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē un izsniegta tehniskās apskates uzlīme (talons);

26.2. ar 3.vērtējumu, netiek dota atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē un tehniskās apskates uzlīme (talons) netiek izsniegta."

8. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti ar 2.vērtējumu, esošo atļauju piedalīties ceļu satiksmē anulē un inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi vai anulē tehniskās apskates talonu un dod pagaidu atļauju 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē."

9. Izteikt 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

"38. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti ar 3.vērtējumu, inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi vai anulē tehniskās apskates talonu.

39. Lai saņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) novērš konstatētos trūkumus un bojājumus un uzrāda traktortehniku vai tās piekabi atkārtotai pārbaudei vai pamatpārbaudei."

10. Aizstāt 40.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "2.vērtējumu" ar skaitļiem un vārdiem "2. vai 3.vērtējumu".

11. Aizstāt 42.punktā skaitli un vārdu "2.vērtējumu" ar skaitļiem un vārdiem "2. vai 3.vērtējumu".

12. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 1.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Traktortehnikas un tās piekabes identifikācijas numuri ir tīri, salasāmi un bez mehāniskiem bojājumiem. Tie atbilst izgatavotāja noteiktajām marķēšanas prasībām un normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju."

14. Aizstāt 1.pielikuma 3.punktā skaitļus "83:2007" ar skaitļiem "83:2012".

15. Izteikt 1.pielikuma 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"40. Traktortehnikas piekabēm ir divi pakaļējie trīsstūra formas atstarotāji sarkanā krāsā un divi citas formas atstarotāji priekšā baltā krāsā un sānos oranžā krāsā.

41. Traktortehnikas un tās piekabju atstarotāji ir uzstādīti simetriski attiecībā pret vidējo traktortehnikas vai tās piekabes garenplakni. Atstarotāja virsma ir bez bojājumiem (piemēram, korozijas, plaisām, izlūzumiem)."

16. Izteikt 1.pielikuma 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Stūres rata brīvkustība nedrīkst būt lielāka par izgatavotāja noteikto. Ja attiecīgie dati nav pieejami, iedomāta punkta pārvietojums pa stūres rata aploci starp galējiem brīvkustības stāvokļiem nedrīkst pārsniegt 1/5 (vienu piekto daļu) no stūres rata diametra."

17. Izteikt 1.pielikuma 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Riepām nav korda slāni atsedzošu bojājumu, atslāņojies karkass, atdalījies protektors vai sānu aizsargslānis. Minimālais pieļaujamais riepas protektoru dziļums traktortehnikai un tās piekabēm ir 1,0 mm."

18. Izteikt 1.pielikuma VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Rāmis (pusrāmis), motors, sajūgs, kabīne un kravas kastes nodalījums".

19. Svītrot 1.pielikuma 100.punktā vārdu "palielināta".

20. Izteikt 1.pielikuma 132.punktu šādā redakcijā:

"132. Degvielas padeves sistēmas ierīces un agregāti nav bojāti un ir nostiprināti atbilstoši izgatavotāja noteiktajām prasībām. Nav pieļaujama degvielas noplūde."

21. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.30

Prasību izpildes novērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērija apraksts

Novērtējums

1.

2.

3.

I. Aprīkojums

1.1. Traktortehnikas un tās piekabes identifikācijas numuri nav tīri un salasāmi. Tie neatbilst izgatavotāja noteiktajām marķēšanas prasībām un normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju

x

1.2. Izgatavotāja plāksnīte nav rūpnieciski piestiprināta. Ieraksti plāksnītē nav salasāmi

x

1.3. Valsts reģistrācijas numura zīmes tips neatbilst valsts standartam LVS 83:2012 "Traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes"

x

1.4. Valsts reģistrācijas numura zīme nav piestiprināta izgatavotāja paredzētajā vietā, neatrodas horizontāli, tai ir mehāniski, krāsojuma vai citādi bojājumi

x

1.5. Valsts reģistrācijas numura zīme nav tīra un salasāma

x

1.6. Pašgājēja traktortehnika nav nodrošināta ar konstrukcijā paredzētajiem atpakaļskata spoguļiem

x

1.7. Bojāts spoguļa pārklājums. Neatbilstoša stiprinājuma dēļ kustības laikā patvaļīgi mainās spoguļa stāvoklis

x

1.8. Atpakaļskata sānu spoguļi nav regulējami

x

1.9. Traktortehnika nav aprīkota ar izgatavotāja paredzēto skaņas signālierīci vai tā nedarbojas

x

1.10. Kāda no mēraparātu panelī izvietotajām mērīšanas un indikācijas ierīcēm neveic tai paredzētās funkcijas. Nedarbojas mēraparātu paneļa apgaismojums

x

1.11. Traktortehnika nav aprīkota ar avārijas apstāšanās zīmi. Avārijas apstāšanās zīmei ir bojājumi, tās konstrukcija nenodrošina iespēju zīmi stabili novietot uz brauktuves

x

1.12. Mācību braukšanai paredzētā traktortehnika nav apzīmēta ar pazīšanas zīmi atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām

x

1.13. Uz traktortehnikas atrodas informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus

x

1.14. Pazīšanas zīmes ir bojātas (piemēram, saplaisājušas, izbalējušas, salūzušas)

x

II. Gaismas ierīces

2.1. Traktortehnika nav aprīkota ar izgatavotāja noteikto lukturu skaitu

x

2.2. Tuvās un tālās gaismas lukturi nav uzstādīti priekšā simetriski attiecībā pret traktortehnikas vidējo garenplakni

x

2.3. Lukturos uzstādītas nevienāda tipa un izgatavotāja noteiktajai jaudai neatbilstošas spuldzes

x

2.4. Traktortehnika nav aprīkota ar tuvās un tālās gaismas lukturiem

x

2.5. Ieslēdzot tuvās gaismas lukturus, vienlaikus neieslēdzas visi tuvās gaismas lukturi, gabarītlukturi un numura zīmes apgaismojums

x

2.6. Pārslēdzot tālās gaismas uz tuvajām gaismām, nepārslēdzas visi tālās gaismas lukturi

x

2.7. Tālās gaismas lukturi ir ieslēdzami atsevišķi un deg pastāvīgi, ja nav ieslēgti gabarītlukturi un valsts numura zīmes apgaismojums

x

2.8. Traktortehnikai ir uzstādīti vairāk nekā divi priekšējie miglas lukturi, tie nav uzstādīti priekšā simetriski attiecībā pret traktortehnikas vidējo garenplakni vai traktortehnikai uzstādīts tikai viens priekšējais miglas lukturis

x

2.9. Abi uzstādītie priekšējie miglas lukturi neieslēdzas vienlaikus. Miglas lukturi ir ieslēdzami atsevišķi, ja nav ieslēgti gabarītlukturi un numura zīmes apgaismojums

x

2.10. Traktortehnikai un tās piekabēm nav divu sarkanu gaismu izstarojošu pakaļējo gabarītlukturu

x

2.11. Ieslēdzot gabarītlukturus, neieslēdzas visi gabarītlukturi un numura zīmes apgaismojums

x

2.12. Traktortehnikai un tās piekabēm nav baltu gaismu izstarojošu numura zīmes apgaismojuma lukturu

x

2.13. Numura zīmes apgaismojuma lukturi nav novietoti tā, lai efektīvi apgaismotu traktortehnikas un tās piekabju numura zīmi

x

2.14. Numura zīmes apgaismojums neieslēdzas vienlaikus ar visiem gabarītlukturiem

x

2.15. Traktortehnikai nav vismaz divu priekšējo un vismaz divu pakaļējo virzienrādītāju. Piekabēm nav vismaz divu pakaļējo virzienrādītāju

x

2.16. Visi virzienrādītāji neizstaro dzeltenu gaismu. Citas krāsas gaismu izstarojoši virzienrādītāji pieļaujami tikai tad, ja šādu lukturu uzstādīšanu ir paredzējis traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotājs

x

2.17. Virzienrādītāji nav uzstādīti simetriski attiecībā pret traktortehnikas un tās piekabju vidējo garenplakni

x

2.18. Ieslēdzot labās vai kreisās puses virzienrādītājus, vienlaikus neieslēdzas un sinhroni nemirgo visi attiecīgi labās vai kreisās puses virzienrādītāji

x

2.19. Avārijas signalizācijas režīmā sinhroni nemirgo visi virzienrādītāju lukturi

x

2.20. Traktortehnika un tās piekabe nav aprīkota ar vismaz diviem sarkanu gaismu izstarojošiem bremzēšanas signāllukturiem

x

2.21. Traktortehnikas un tās piekabes bremzēšanas signāllukturi nav uzstādīti aizmugurē, tie neatrodas simetriski attiecībā pret vidējo garenplakni

x

2.22. Nospiežot bremžu pedāli, neiedegas visi bremzēšanas signāllukturi. Uzstādīti bremzēšanas signāllukturi, kas darbojas pārtrauktā režīmā

x

2.23. Traktortehnikai nav divu pakaļējo atstarotāju sarkanā krāsā

x

2.24. Traktortehnikas piekabei nav divu pakaļējo trīsstūra formas atstarotāju sarkanā krāsā un divu citas formas atstarotāju priekšā baltā krāsā un sānos oranžā krāsā

x

2.25. Traktortehnikas un tās piekabes atstarotāji nav uzstādīti simetriski attiecībā pret vidējo traktortehnikas vai tās piekabes garenplakni. Atstarotāja virsmai ir bojājumi (piemēram, korozija, plaisas, izlūzumi)

x

2.26. Traktortehnikas lukturi nav atbilstoši nostiprināti pie nekustīgām daļām tā, lai braukšanas laikā ceļu nelīdzenumi neizraisītu gaismas kūļa svārstības

x

2.27. Izkliedētājs nav tīrs, tam ir plaisas, izlūzumi vai cita rakstura bojājumi

x

III. Stūres iekārta

3.1. Stūres rata izmērs, konstrukcija vai stiprinājums neatbilst traktortehnikas izgatavotāja noteiktajām prasībām

x

3.2. Stūres rats ir saliekts, saplaisājis. Stūres rata savienojums ar vārpstu ir kustīgs. Apvalks traucē stūres rata satveramību

x

3.3. Stūres rata brīvkustība pārsniedz pieļaujamo vērtību

x

3.4. Stūres rats vienā vai abos virzienos ir grūti pagriežams, griežas nevienmērīgi, ieķīlējas. Stūres pagrieziena leņķis no vidējā stāvokļa līdz atdurei nav vienāds abos virzienos

x

3.5. Stūres mehānisms nav nostiprināts atbilstoši izgatavotāja noteiktajām prasībām. Stiprinājuma elementi nav attiecīgi nospriegoti un nodrošināti pret atskrūvēšanos

x

3.6. Traktortehnikas daļas, pie kurām stiprināms stūres mehānisms, ir salauztas, saliektas, ieplaisājušas vai ievērojami korodējušas

x

3.7. Stūres mehānisms nav hermētisks. Putekļu aizsargi nav nostiprināti vai ir bojāti

x

3.8. Stūres piedziņas stiprinājuma elementi nav attiecīgi nospriegoti un nodrošināti pret atskrūvēšanos

x

3.9. Stūres piedziņas elementiem ir palielināta brīvkustība. Tiem ir bojājumi, deformācijas vai korozija

x

3.10. Pārbūvēta stūres piedziņa (izņemot gadījumus, kas noteikti traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi reglamentējošajos normatīvajos aktos)

x

3.11. Stūres stiepņu un sviru stiprinājumu elementi nav attiecīgi nospriegoti vai nav nodrošināti pret atskrūvēšanos

x

3.12. Stūres stiepņiem un svirām ir bojājumi, deformācijas vai brīvkustības. Veikti remontmetinājumi (izņemot gadījumus, ja tos paredzējis traktortehnikas izgatavotājs)

x

3.13. Stūres stiepņi kādā no stūres rata pagrieziena leņķiem pieskaras citām traktortehnikas daļām

x

3.14. Pārbūvēti stūres stiepņi un sviras (izņemot gadījumus, kas noteikti traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi reglamentējošajos normatīvajos aktos)

x

3.15. Stūres šarnīru stiprinājuma elementi nav attiecīgi nospriegoti un nodrošināti pret atskrūvēšanos

x

3.16. Palielināta brīvkustība šarnīros vai veikti šarnīru remontmetinājumi. Veikti remontdarbi neizjaucamiem stūres šarnīriem. Putekļu aizsargi ir bojāti vai nav nostiprināti

x

3.17. Traktortehnikas izgatavotāja paredzētais stūres pastiprinātājs nedarbojas vai nenodrošina nepieciešamo efektivitāti

x

3.18. Kāda no stūres pastiprinātāja daļām ir bojāta vai nav pienācīgi nostiprināta. Pastiprinātāja sastāvdaļas nav hermētiskas. Pastiprinātāja darba šķidruma līmenis ir zemāks par minimālo

x

3.19. Pastiprinātāja sistēmas cauruļvadi vai šļūtenes pieskaras traktortehnikas kustīgajām daļām

x

IV. Bremžu iekārta

4.1. Traktortehnika vai tās piekabe nav aprīkota ar darba bremžu iekārtu (izņemot piekabes, kurām darba bremžu iekārtu nav paredzējis izgatavotājs)

x

4.2. Traktortehnikas un tās piekabes darba bremzes nedarbojas uz visiem riteņiem, kas aprīkoti ar bremžu mehānismiem

x

4.3. Darba bremzes nenodrošina traktortehnikas un tās piekabes bremzēšanu atbilstoši izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem

x

4.4. Pārbaudot bremžu iekārtas efektivitāti ceļa apstākļos, traktortehnika būtiski novirzās no taisnvirziena kustības

x

4.5. Bremžu pievadā ir novērojama bremžu šķidruma noplūde

x

4.6. Pēc bremžu pedāļa nospiešanas un pedāļa atslogošanas tas neatgriežas sākuma stāvoklī

x

4.7. Bremžu pedāļa kājas atbalstvirsma nav pārklāta ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai citādi nodrošināta pret slīdēšanu. Bremžu pedālim (svirai) ir plaisas, bojājumi

x

4.8. Bremžu pedāļa sānkustība vai remontmetinājumi

x

4.9. Traktortehnika nav aprīkota ar stāvbremzi, tā nenodrošina pietiekamu bremzēšanas efektivitāti

x

4.10. Pneimatisko bremžu iekārtas kompresors nenodrošina izgatavotāja noteikto gaisa spiedienu bremžu iekārtā

x

4.11. Novērojama eļļas noplūde no kompresora

x

4.12. Saspiestā gaisa balons uz traktortehnikas nav nostiprināts nekustīgi. Tas ir mehāniski bojāts, korodējis vai ar remontmetinājumiem. Novērojama gaisa noplūde no balona. Atūdeņošanas vārsti nav darba kārtībā

x

4.13. Bojāts gaisa spiediena regulators, tas ir neatbilstoši nostiprināts. Savienojumi nav hermētiski

x

4.14. Noteiktajā režīmā nedarbojas pneimatisko bremžu sistēmas manometrs

x

4.15. Pārbūvēta bremžu iekārta (izņemot gadījumus, kas noteikti traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi reglamentējošajos normatīvajos aktos)

x

V. Riepas, riteņi

5.1. Traktortehnikai vai tās piekabei uzstādītas izgatavotāja noteiktajām prasībām neatbilstošas riepas

x

5.2. Uz vienas ass riteņiem uzstādītas dažādu izmēru riepas

x

5.3. Riepām ir korda slāni atsedzoši bojājumi, atslāņojies karkass, atdalījies protektors vai sānu aizsargslānis. Minimālais riepas protektoru dziļums traktortehnikai un tās piekabei ir mazāks par 1,0 mm

x

5.4. Riteņu riepu un disku kombinācija neatbilst traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja noteiktajām prasībām

x

5.5. Uzstādīti riteņu diski, kuri nav rūpnieciski ražoti vai kuru konstrukcija ir mainīta

x

5.6. Uzgriežņi un skrūves nav atbilstošas konstrukcijas vai nav nospriegotas

x

5.7. Uzstādīti citu marku vai modeļu diski, kuru stiprinājums atšķiras no izgatavotāja paredzētā stiprinājuma

x

5.8. Traktortehnikas vai tās piekabes riteņu diskiem ir plaisas, izlūzumi, deformācijas

x

VI. Rāmis (pusrāmis), motors, sajūgs, kabīne un kravas kastes nodalījums

6.1. Traktortehnikas un tās piekabes rāmim (pusrāmim) ir lūzumi, izlūzumi, plaisas, deformācijas un korozijas bojājumi, kas var ietekmēt konstrukcijas izturību

x

6.2. Traktortehnikas un tās piekabes rāmim (pusrāmim) ir virspusēja korozija, nesošās konstrukcijas stiprību neietekmējošas deformācijas

x

6.3. Traktortehnikas priekšējā tilta sijai ir plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi

x

6.4. Brīvkustība priekšējā tilta sijas nekustīgajos savienojumos

x

6.5. Traktortehnikas motors nav atbilstoši nostiprināts. Stiprinājuma elementiem ir bojājumi. Aizsargapvalki nav atbilstoši nostiprināti, tiem ir būtiski bojājumi

x

6.6. Traktortehnikas sajūgs nenodrošina laidenu gaitas uzsākšanu un vieglu pārnesumu pārslēgšanu

x

6.7. Sajūga pedāļa kājas atbalsta virsma nav pārklāta ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai citādi nodrošināta pret slīdēšanu

x

6.8. Ievērojama sajūga pedāļa sānkustība un remontmetinājumi

x

6.9. Sajūga hidrauliskais vai pneimatiskais pievads nav hermētisks

x

6.10. Sajūgs vai spararata aizsargapvalks nav atbilstoši nostiprināts

x

6.11. Traktortehnikas pārnesumu kārba, sadales kārba vai diferenciāļa bloķētājs nav atbilstoši nostiprināts vai neveic paredzētās funkcijas, ieslēdzas vai izslēdzas ar grūtībām

x

6.12. Palielināta brīvkustība kardānpārvada šarnīros un starpbalstā

x

6.13. Kardānpārvada elementi nav atbilstoši nostiprināti. Tiem ir lūzumi, plaisas vai deformācijas

x

6.14. Motora eļļošanas vai dzeses sistēmas nav hermētiskas. Palielināta eļļas noplūde no transmisijas

x

6.15. Traktortehnika vai tās piekabe nav aprīkota ar konstrukcijā paredzēto sakabes vai uzkares iekārtu

x

6.16. Sakabes vai uzkares iekārtā izmantotas pašizgatavotas sakabes ierīces. Sakabes vai uzkares iekārtas vītņu savienojumi nav atbilstoši nospriegoti

x

6.17. Traktortehnikas sakabes vai uzkares ierīcēs ir palielināta nodiluma izraisīta brīvkustība

x

6.18. Sakabes vai uzkares ierīces stiepņiem, stieņiem vai citiem elementiem ir lūzumi, plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi vai remontmetinājumi (izņemot gadījumus, ja tos paredzējis izgatavotājs)

x

6.19. Mainīta traktortehnikas kabīnes konstrukcija (izņemot gadījumus, kas noteikti traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi reglamentējošajos normatīvajos aktos)

x

6.20. Kabīnes stiprinājumu vietās ir stiprību ietekmējoši mehāniski bojājumi, deformācijas vai korozijas bojājumi

x

6.21. Traktortehnikas kabīnē (salonā) ir vadīšanu apgrūtinoši elementi. Iekšējais aprīkojums nav pienācīgi nostiprināts

x

6.22. Traktortehnika nav nodrošināta ar konstrukcijā paredzētajiem dubļusargiem

x

6.23. Kabīnes pakāpieniem ir korozijas bojājumi un deformācijas

x

6.24. Kabīnes pakāpieni nav pārklāti ar speciāliem berzi pastiprinošiem materiāliem vai izgatavoti ar rievotu virsmu, kas mazina kājas slīdēšanas iespēju

x

6.25. Traktortehnikas kabīnes durvis vai motora pārsegs nav aprīkots ar izgatavotāja paredzētajiem atvēršanas mehānismiem, rokturiem, fiksatoriem. Durvis vai motora pārsegs nav atbilstoši nostiprināts, apgrūtināta aizvēršana vai atvēršana

x

6.26. Izgatavotāja noteiktajām prasībām neatbilstoši stikli

x

6.27. Traktortehnikas vējstiklam ir redzamību traucējoši bojājumi vai klājumi

x

6.28. Stiklu tīrītāji nav atbilstoši nostiprināti vai nedarbojas visos paredzētajos režīmos

x

6.29. Stiklu tīrītāju slotiņas ir bojātas, tās nenodrošina efektīvu stikla tīrīšanu

x

6.30. Nedarbojas konstrukcijā paredzētie stiklu apskalotāji

x

6.31. Traktortehnika nav aprīkota ar konstrukcijā paredzētajiem sēdekļiem. Sēdekļi nav rūpnieciski izgatavoti vai atbilstoši nostiprināti. Sēdekļa regulēšanas un fiksācijas ierīces nav darba kārtībā

x

6.32. Traktortehnika nav aprīkota ar konstrukcijā paredzētajām drošības jostām

x

6.33. Drošības jostas nav atbilstoši nostiprinātas, tās ir ar bojājumiem, plīsumiem, izdilumiem. Fiksācijas iekārta nav darba kārtībā

x

6.34. Apsildes (ventilācijas) iekārta nedarbojas visos paredzētajos režīmos

x

6.35. Traktortehnika nav nokomplektēta ar konstrukcijā paredzēto darba iekārtu un palīgiekārtu

x

6.36. Traktortehnikas jūgvārpsta vai citi rotējošie elementi nav nodrošināti ar aizsarguzmavu vai aizsargiem

x

6.37. Traktortehnikas un tās piekabes hidrauliskās sistēmas elementi nav nostiprināti atbilstoši izgatavotāja noteiktajām prasībām. Tie pieskaras traktortehnikas vai tās piekabes rotējošajām daļām

x

6.38. Uzstādīti hidrauliskās sistēmas elementi, kuri nav rūpnieciski ražoti vai kuru konstrukcija ir mainīta. Sistēmas elementiem ir plaisas, izlūzumi vai deformācijas, kas ietekmē sistēmas drošību

x

6.39. Eļļas noplūde no hidrauliskās sistēmas elementiem

x

6.40. Piekabes grīdas segums ir izrūsējis, caurs

x

6.41. Kravas nodalījumam ir bojātas slēgierīces un fiksācijas elementi

x

6.42. Nav uzstādīta piekabes drošības ķēde (trose) (izņemot piekabes, kas aprīkotas ar gaisa bremzēm, kuras pārrāvuma gadījumā piekabi nobremzē)

x

6.43. Piekabes drošības ķēdei ir mehāniski bojājumi

x

VII. Barošanas sistēma, elektroiekārta

7.1. Traktortehnika nav aprīkota ar izgatavotāja paredzēto degvielas tvertni

x

7.2. Degvielas tvertne ir bojāta, deformēta, korodējusi. Degvielas tvertne nav atbilstoši nostiprināta. Stiprinājuma elementi ir deformēti, korodējuši, vaļīgi. Novērojama degvielas noplūde

x

7.3. Degvielas padeves sistēmas ierīces un agregāti ir bojāti vai nav nostiprināti atbilstoši izgatavotāja noteiktajām prasībām. Novērojama degvielas noplūde no degvielas padeves sistēmas

x

7.4. Akseleratora vadības ierīce pēc tās atbrīvošanas brīvi neatgriežas sākotnējā stāvoklī (izņemot rokas vadības akseleratorus)

x

7.5. Elektroiekārtas vadi nav atbilstoši nostiprināti, tiem ir bojāta izolācija

x

7.6. Izmantoti pašizgatavoti, pielāgoti vai remontēti drošinātāji

x

7.7. Traktortehnikas sakabes ierīce nav aprīkota ar speciālu kontaktligzdu vai piekabes sakabes ierīcei nav atbilstošas kontaktdakšas, kas paredzēta piekabes gaismas ierīču darbināšanai. Kontaktligzdai (kontaktdakšai) vai tās stiprinājumam ir bojājumi, nav nodrošināta piekabes gaismas ierīču darbība noteiktajā režīmā, tā nav fiksēta savienotā stāvoklī vai savienojums patvaļīgi atvienojas

x

7.8. Akumulatora baterija nav nekustīgi nostiprināta vai tā ir nostiprināta vietā, kur tā ietekmē traktortehnikas vadītāja redzamības lauku un agregātu un vadības ierīču darbību. Akumulatora baterijas spailes ir bojātas, to savienojums ar jaudas vadiem nav nekustīgs vai ir ar starpelementiem

x

7.9. Noteiktajā režīmā nedarbojas traktortehnikas konstrukcijā paredzētā dzinēja iedarbināšanas bloķēšanas iekārta

x

VIII. Atgāzu izplūdes sistēma

8.1. Atgāzu izplūdes sistēmas konstrukcija nenodrošina pieļaujamā trokšņa līmeņa ievērošanu

x

8.2. Atgāzu izplūdes sistēmas elementi nav atbilstoši nostiprināti, tie saskaras ar bremžu vai degvielas padeves iekārtu cauruļvadiem, kā arī elektroiekārtas vadiem

x

8.3. Ir bojājumi, kas izraisa atgāzu noplūdi vai ietekmē atgāzu izplūdes sistēmas stiprību

x

8.4. Ievērojama motora eļļas sadegšana, ja motors iesildīts līdz darba temperatūrai

x

8.5. Traktortehnikas radītais trokšņa līmenis, tai nekustīgi stāvot uz vietas, pārsniedz izgatavotāja noteikto līmeni vai 80 ± 2 dB

x

"

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 767Pieņemts: 13.11.2012.Stājas spēkā: 16.11.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 15.11.2012. OP numurs: 2012/181.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252757
16.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)