Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.729

Rīgā 2012.gada 30.oktobrī (prot. Nr.60 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes
un jūras drošības likuma
24.panta piekto un sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 78.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1. un 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgtu nodomu protokolu vai līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

6.2. starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugu;".

2. Papildināt 6.4.apakšpunktu aiz vārdiem "pakalpojumu administrēšanu" ar vārdiem "komersanta darbības vietā pastāvīgi".

3. Izteikt 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.6. individuālā komersanta, komersanta katra izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra apliecinājumu, ka viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta."

4. Aizstāt 7.2.apakšpunktā vārdus "personu datu apstrādes sistēmu" ar vārdiem "personas datu apstrādi".

5. Izteikt 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (turpmāk - ISM kodekss) prasībām, ja komersants ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas sniedz kuģa menedžmenta pakalpojumus."

6. Izteikt 11.16.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11.16. gada laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas sertificēt starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā un uzturēt sertificētu darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" vai drošības vadības sistēmu (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām, ja komersants ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas sniedz kuģa menedžmenta pakalpojumus. Kvalitātes vadības sistēma vai drošības vadības sistēma (SMS) ietver vismaz šādas procedūras valsts valodā:".

7. Papildināt noteikumus ar 11.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.16.1 ja komersanta mātes sabiedrība ir ieviesusi un sertificējusi starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu, tad šī sistēma ir uzskatāma par atbilstošu šo noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja tiek izpildīti šādi kritēriji:

11.16.1 1. kvalitātes vadības sistēmas sertifikātā ir norādīts, ka sertifikācija attiecas arī uz komersantu;

11.16.1 2. komersanta darbības vietā ir pieejama kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata un tā ietver šo noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktās procedūras;

11.16.1 3. sertifikācijas institūcija komersanta darbības vietā veic regulārus kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas uzraudzības auditus un audita ziņojuma izraksts tiek iesniegts Jūrnieku reģistrā šo noteikumu 11.17.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;".

8. Papildināt 11.17.4.apakšpunktu aiz vārdiem "kvalitātes vadības sistēmas" ar vārdiem "vai drošības vadības sistēmas (SMS)".

9. Papildināt 15.punktu aiz vārdiem "kvalitātes vadības sistēmas" ar vārdiem "vai drošības vadības sistēmas (SMS)".

10. Papildināt noteikumus ar 16.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.1 komersants ir pārkāpis citus ar darbā iekārtošanu saistītos normatīvos aktus un attiecīgo pārkāpumu dēļ rada vai var radīt apdraudējumu darbā iekārtotās vai darbā iekārtojamās personas likumīgajām interesēm;".

11. Papildināt noteikumus ar 16.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. individuālais komersants, komersanta izpildinstitūcijas loceklis, pārraudzības institūcijas loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs ir atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodāmība nav dzēsta."

12. Aizstāt 19.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

13. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Komersants, kas speciālo atļauju (licenci) saņēmis līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2012.gada 31.decembrim ievieš un starptautiski akreditētā sertificēšanas institūcijā sertificē darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" vai drošības vadības sistēmu (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām un šo noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktajām procedūrām."

14. Izteikt 2.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Iesniegumam pievienoju (pievienotos dokumentus atzīmēt ar x):

Starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgto nodomu protokolu vai līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopiju)

Starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugu

Dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai

Dokumentāru apliecinājumu, ka ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā

Komersanta zīmoga nospieduma paraugu divos eksemplāros un tā darbinieka paraksta paraugu divos eksemplāros, kurš pilnvarots parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus

Individuālā komersanta, komersanta katra izpildinstitūcijas locekļa, pārraudzības institūcijas locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra apliecinājumu, ka viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai sodāmība ir dzēsta".

15. Aizstāt 2.pielikuma 6.2.apakšpunktā vārdus "personu datu apstrādes sistēma" ar vārdiem "personas datu apstrāde".

16. Papildināt 2.pielikuma 6.5.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"" ar vārdiem "vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām".

17. Izteikt 2.pielikuma 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. komersants piekrīt, ka Jūrnieku reģistrs var pieprasīt un saņemt no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Datu valsts inspekcijas ziņas par pretendenta atbilstību šajā punktā minētajiem kritērijiem un no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņas par sodāmību."

18. Izteikt 3.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Komersanta novērtējums atbilstoši šādiem kritērijiem (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Nepiemēro

1.

Vai komersanta iesniegumā apliecinātā informācija ir patiesa un atbilst noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām      

2.

Vai ir iesniegts starp komersantu un kuģa īpašnieku vai tā pārstāvi darbiekārtošanas jautājumos noslēgtais nodomu protokols vai līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (kopija)      

3.

Vai ir iesniegts starp darbā iekārtojamo personu un darba devēju slēdzamā darba līguma paraugs      

4.

Vai ir iesniegti pārējie iesniegumā norādītie iesniedzamie dokumenti      

5.

Vai iesniegtie dokumenti atbilst noteikumu un citu saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasībām      

6.

Vai komersantam ir ieviesta darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši ISM kodeksa prasībām      

7.

Vai komersantam ir piemērotas biroja telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai      

8.

Vai ar darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanu komersanta darbības vietā pastāvīgi nodarbosies vismaz viens darbinieks ar kuģa virsnieka kvalifikāciju un vismaz viena gada praktiska darba pieredzi jūrā vai bez kuģa virsnieka kvalifikācijas, bet ar vismaz piecu gadu darba pieredzi darbiekārtošanas pakalpojumu administrēšanā      

9.

Vai komersants pārzina to starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā    

 "

19. Papildināt 4.pielikuma 5.punkta tabulas 1.punktu aiz vārda "pārzina" ar vārdiem "un ievēro".

20. Aizstāt 4.pielikuma 5.punkta tabulas 16.punktā vārdus un skaitļus "atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības", kas ietver noteikumos noteiktās procedūras" ar vārdiem un skaitli "vai drošības vadības sistēma (SMS) atbilstoši šo noteikumu 11.16.apakšpunktam".

21. Papildināt 4.pielikuma 5.punkta tabulas 18.punktu aiz vārdiem "kvalitātes vadības sistēmas" ar vārdiem "vai drošības vadības sistēmas (SMS)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 729Pieņemts: 30.10.2012.Stājas spēkā: 02.11.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 01.11.2012. OP numurs: 2012/173.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
252461
02.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)