Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2012.gada 30.oktobrī (prot. Nr.60 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.; 2007, 28.nr.; 2008, 59.nr.; 2009, 30.nr.; 2010, 25., 180.nr.; 2011, 8., 19., 175.nr.; 2012, 43.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.1.11.apakšpunktā vārdus "Pārskats par linu produkcijas iepirkumu" ar vārdiem "Pārskats par linu un kaņepju produkcijas iepirkumu";

1.2. svītrot 2.1.18.apakšpunktu;

1.3. aizstāt 2.1.27.apakšpunktā vārdus "Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem" ar vārdiem un skaitli "Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 20___.gadā";

1.4. svītrot 2.1.54., 2.1.55. un 2.1.56.apakšpunktu;

1.5. svītrot 2.1.58.apakšpunktu;

1.6. izteikt 2.1.60., 2.1.61. un 2.1.62.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.60. veidlapa Nr.1-pētniecība "Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20___.gadā" (122.pielikums);

2.1.61. veidlapa Nr.2-pētniecība "Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 20___.gadā" (123.pielikums);

2.1.62. veidlapa Nr.3-pētniecība "Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 20___.gadā" (124.pielikums);";

1.7. svītrot 2.1.63.apakšpunktu;

1.8. aizstāt 2.1.78.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Padomes Regulas Nr. 530/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1893/2006 prasību piemērošanu" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes Regulas Nr. 530/1999, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1893/2006 un Komisijas 2005.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1738/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1916/2000 attiecībā uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nosūtīšanu, prasību piemērošanu";

1.9. papildināt noteikumus ar 2.1.86.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.86. veidlapa Nr.5-tirdzniecība (īsā) "Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām", kura nodrošina arī Komisijas 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, prasību piemērošanu (199.pielikums);";

1.10. svītrot 2.3.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas 2006.gada 5.maija Regulas (EK) Nr. 698/2006, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālās statistikas, kas attiecas uz darbaspēka izmaksām un izpeļņu, kvalitātes izvērtēšanu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 698/2006)";

1.11. papildināt 2.3.1.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - Komisijas Regula Nr.1216/2003)" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2007.gada 20.augusta Regulas (EK) Nr. 973/2007, ar ko groza dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, lai īstenotu NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju";

1.12. svītrot 2.3.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas 2008.gada 28.oktobra Regulas (EK) Nr. 1062/2008, ar ko attiecībā uz sezonālās koriģēšanas procedūrām un kvalitātes ziņojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1062/2008)";

1.13. svītrot 2.3.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas Regulas Nr. 698/2006";

1.14. svītrot 2.3.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas Regulas Nr. 1062/2008";

1.15. izteikt 2.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.5. veidlapa Nr.6-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumiem" (34.pielikums);";

1.16. svītrot 2.3.19.apakšpunktu;

1.17. papildināt 2.3.33.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Padomes Regulas Nr. 1165/98" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006";

1.18. svītrot 2.4.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas Regulas Nr.588/2001";

1.19. svītrot 2.4.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas Regulas Nr.588/2001";

1.20. aizstāt 2.4.15.apakšpunktā vārdus un skaitļus "un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006";

1.21. izteikt 2.4.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.16. veidlapa Nr.2-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (61.pielikums);";

1.22. papildināt noteikumus ar 2.4.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.31. veidlapa Nr.1-piens "Pārskats par piena produktu ražošanu" (200.pielikums);";

1.23. izteikt 2.7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.2. veidlapa Nr.LS-2013 "2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regulas (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1166/2008), prasību piemērošanu (180.pielikums);";

1.24. svītrot 2.7.3.apakšpunktu;

1.25. papildināt noteikumus ar 2.7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.6. veidlapa Nr.5-LS "Pārskats par ābeļu stādījumu platībām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra Regulas (ES) Nr. 1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 357/79 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/109/EK prasību piemērošanu (201.pielikums);";

1.26. aizstāt 2.1 1.apakšpunktā vārdus "Aptaujas anketa par investīciju precēm" ar vārdiem "Pārskats par investīciju preču cenām";

1.27. aizstāt 2.1 4.apakšpunktā skaitli un vārdu "2012.gadā" ar skaitli un vārdu "2013.gadā";

1.28. aizstāt 2.1 5.apakšpunktā skaitli un vārdu "2012.gadā" ar skaitli un vārdu "2013.gadā";

1.29. izteikt 2.1 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 12. veidlapa Nr.1-C "Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem 20___.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 6.jūlija Regulas (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK prasību piemērošanu (143.pielikums);";

1.30. papildināt noteikumus ar 2.1 33.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 33. veidlapa Nr.4-EU-SILC (2013) "Labsajūta. EU-SILC apsekojuma "Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" pielikums - modulis 2013.gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2012.gada 24.janvāra Regulas (ES) Nr. 62/2012, ar ko attiecībā uz 2013.gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu par labsajūtu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC), prasību piemērošanu (202.pielikums);";

1.31. svītrot informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu;

1.32. izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.33. izteikt 11.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.34. izteikt 16.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.35. svītrot 18.pielikumu;

1.36. izteikt 23.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);

1.37. izteikt 24.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);

1.38. izteikt 30.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);

1.39. izteikt 31.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);

1.40. izteikt 32.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);

1.41. izteikt 34.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);

1.42. izteikt 58.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums);

1.43. izteikt 67.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums);

1.44. svītrot 69.pielikumu;

1.45. izteikt 73.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums);

1.46. izteikt 78.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums);

1.47. izteikt 93.pielikumu jaunā redakcijā (14.pielikums);

1.48. izteikt 95.pielikumu jaunā redakcijā (15.pielikums);

1.49. izteikt 98.pielikumu jaunā redakcijā (16.pielikums);

1.50. izteikt 99.pielikumu jaunā redakcijā (17.pielikums);

1.51. svītrot 106.pielikumu;

1.52. izteikt 117.pielikumu jaunā redakcijā (18.pielikums);

1.53. svītrot 118.pielikumu;

1.54. svītrot 119.pielikumu;

1.55. svītrot 120.pielikumu;

1.56. izteikt 122.pielikumu jaunā redakcijā (19.pielikums);

1.57. izteikt 123.pielikumu jaunā redakcijā (20.pielikums);

1.58. izteikt 124.pielikumu jaunā redakcijā (21.pielikums);

1.59. svītrot 125.pielikumu;

1.60. izteikt 135.pielikumu jaunā redakcijā (22.pielikums);

1.61. izteikt 136.pielikumu jaunā redakcijā (23.pielikums);

1.62. izteikt 143.pielikumu jaunā redakcijā (24.pielikums);

1.63. izteikt 149.pielikumu jaunā redakcijā (25.pielikums);

1.64. izteikt 153.pielikumu jaunā redakcijā (26.pielikums);

1.65. izteikt 154.pielikumu jaunā redakcijā (27.pielikums);

1.66. izteikt 156.pielikumu jaunā redakcijā (28.pielikums);

1.67. izteikt 180.pielikumu jaunā redakcijā (29.pielikums);

1.68. svītrot 181.pielikumu;

1.69. izteikt 187.pielikumu jaunā redakcijā (30.pielikums);

1.70. izteikt 195.pielikumu jaunā redakcijā (31.pielikums);

1.71. papildināt noteikumus ar 199.pielikumu (32.pielikums);

1.72. papildināt noteikumus ar 200.pielikumu (33.pielikums);

1.73. papildināt noteikumus ar 201.pielikumu (34.pielikums);

1.74. papildināt noteikumus ar 202.pielikumu (35.pielikums).

2. Šo noteikumu 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.32., 1.33., 1.34., 1.36., 1.37., 1.38., 1.39., 1.40., 1.41., 1.42., 1.43., 1.45., 1.46., 1.47., 1.48., 1.49., 1.50., 1.52., 1.56., 1.57., 1.58., 1.60., 1.61., 1.62., 1.63., 1.64., 1.65., 1.66., 1.67., 1.69., 1.70., 1.71., 1.72. un 1.74.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 

 

1.pielikums WORD formātā

2.pielikums WORD formātā

3.pielikums WORD formātā

4.pielikums WORD formātā

5.pielikums WORD formātā

6.pielikums WORD formātā

7.pielikums WORD formātā

8.pielikums WORD formātā

9.pielikums WORD formātā

10.pielikums WORD formātā

11.pielikums WORD formātā

12.pielikums WORD formātā

13.pielikums WORD formātā

14.pielikums WORD formātā

15.pielikums WORD formātā

16.pielikums WORD formātā

17.pielikums WORD formātā

18.pielikums WORD formātā

19.pielikums WORD formātā

20.pielikums WORD formātā

21.pielikums WORD formātā

22.pielikums WORD formātā

23.pielikums WORD formātā

24.pielikums WORD formātā

25.pielikums WORD formātā

26.pielikums EXCEL formātā

27.pielikums WORD formātā

28.pielikums WORD formātā

29.pielikums WORD formātā

30.pielikums WORD formātā

31.pielikums WORD formātā

32.pielikums WORD formātā

33.pielikums WORD formātā

34.pielikums WORD formātā

35.pielikums WORD formātā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 727Pieņemts: 30.10.2012.Stājas spēkā: 03.11.2012.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 02.11.2012. OP numurs: 2012/174.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252459
03.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)