Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.634

Rīgā 2012.gada 18.septembrī (prot. Nr.52 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 12.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. dokuments, kurā norādīts reģistrēts audzētājs, ja apdraudētā dzīvnieka izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm;".

2. Izteikt 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. dokuments, kurā minēts iepriekšējais dzīvnieka īpašnieks un dzīvnieka turēšanas vieta, dzīvnieka sugas latīniskais nosaukums un raksturīgās vai specifiskās pazīmes, ja dzīvnieks saņemts kā dāvinājums vai mantojums vai ja dzīvnieks atstāts vai pamests aprūpei reģistrētā savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietā, dzīvnieku patversmē vai reģistrētā zooloģiskā dārzā;".

3. Izteikt 3.7. un 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. Valsts meža dienesta izsniegta atļauja medījamo dzīvnieku ieguvei vai turēšanai nebrīvē;

3.8. Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - pārvalde) izsniegta dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas B sadaļa;".

4. Papildināt noteikumus ar 3.9. un 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. par Padomes Regulas Nr. 338/97 B pielikumā minētu dzīvnieku - veterinārais (veselības) sertifikāts tirdzniecībai ar dzīvniekiem no novietnes;

3.10. Starptautiskās sugu informācijas sistēmas (International Species Information System) individuālais ziņojums par dzīvnieku, kurā norādīts CITES atļaujas vai CITES sertifikāta numurs vai pavadzīmes numurs."

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Apdraudēto dzīvnieku reģistrē un marķē triju mēnešu laikā pēc tā iegādes, bet, ja apdraudētais dzīvnieks iegūts īpašumā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, tad gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Nav jāreģistrē šo noteikumu 2.pielikumā minētie dzīvnieki, ja īpašnieks var pierādīt ar legālu izcelsmi apliecinošu dokumentu, ka apdraudētais dzīvnieks ir dzimis un audzis nebrīvē."

6. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Marķējamo dzīvnieku sugas noteiktas Komisijas Regulas Nr. 865/2006 62.pantā."

7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pārvalde savā mājaslapā internetā nodrošina pieeju dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai (4.pielikums), kā arī īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapai (5.pielikums) un dzīvnieka nāves ziņojuma lapai (6.pielikums)."

8. Izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Lai apdraudēto dzīvnieku reģistrētu un marķētu, īpašnieks pārvaldē iesniedz iesniegumu par dzīvnieka reģistrēšanu un marķēšanu un aizpilda dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas A sadaļu, kurā norāda:".

9. Papildināt noteikumus ar 9.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1 apdraudētā dzīvnieka sugas latvisko un latīnisko nosaukumu;".

10. Izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. apdraudētā dzīvnieka vārdu un īpašas pazīmes;".

11. Svītrot 9.4.apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja dzīvnieks reģistrācijas dienā jau ir paliekoši marķēts, īpašnieks dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas A sadaļā pie īpašām pazīmēm norāda marķējuma veidu, numuru, lokalizācijas vietu un, ja zināms, praktizējošā veterinārārsta sertifikāta numuru."

13. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai īpašnieks pievieno apdraudētā dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu."

14. Papildināt 13.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "pieņemto lēmumu" ar vārdu "rakstiski".

15. Papildināt noteikumus ar 13.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.1 apdraudētā dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta nosaukumu un numuru;".

16. Papildināt noteikumus ar 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. darbinieka tālruņa numuru."

17. Izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Reģistrē, bet drīkst nemarķēt šādus apdraudētos dzīvniekus:".

18. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. apdraudētos dzīvniekus no ģintīm Bradipodion, Brookesia, Calumma, Cordylus, Cyrtodactylus, Furcifer, Kinyongia, Nadzikambia, Phelsuma, Uromastyx un Uroplatus."

19. Izteikt 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. marķēšanu ar gredzenu vai fotoidentifikāciju, ja cits marķēšanas veids nav iespējams dzīvnieka bioloģisko īpatnību vai veselības stāvokļa dēļ."

20. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas saņemšanas nodrošina apdraudētā dzīvnieka marķēšanu pie praktizējoša veterinārārsta, uzrādot dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu."

21. Aizstāt 19.punktā vārdus "marķējuma numuru un lokalizācijas vietu" ar vārdiem "marķējuma veidu, numuru un lokalizācijas vietu".

22. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Īpašnieks piecu darbdienu laikā vienu dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas eksemplāru iesniedz pārvaldē, bet otru - uzglabā. Eksemplāru skaits nav attiecināms uz elektroniska dokumenta formā sagatavotu dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu."

23. Izteikt 21.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21. Ja mainās reģistrēta apdraudētā dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks informē jauno īpašnieku par apdraudētā dzīvnieka marķējumu un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu, norādot:".

24. Izteikt 23.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Ja mainās apdraudētā dzīvnieka turēšanas vieta, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu, norādot:".

25. Izteikt 24.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"24. Ja iestājusies apdraudētā dzīvnieka nāve, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā pēc fakta konstatācijas dienas iesniedz pārvaldē dzīvnieka nāves ziņojuma lapu, norādot:".

26. Izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25. Pārvalde izveido un uztur reģistrēto apdraudēto dzīvnieku elektronisko sarakstu (turpmāk - saraksts). Sarakstā uzglabā šādu informāciju:";

27. Svītrot 25.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem dzīvniekiem".

28. Aizstāt 26.punktā vārdus "reģistrē datubāzē" ar vārdiem "iekļauj sarakstā".

29. Svītrot 27.punktu.

30. Izteikt 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"28. Pārvalde piecu darbdienu laikā pēc dzīvnieka reģistrācijas publicē savā mājaslapā internetā šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.5., 25.13. un 25.15.apakšpunktā minēto informāciju.

29. Īpašnieks pēc pārvaldes, Valsts vides dienesta vai Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieka pieprasījuma uzrāda apdraudēto dzīvnieku, apdraudētā dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinošu dokumentu un dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu."

31. Aizstāt 30.punktā vārdus un skaitļus "24. un 27.punktā" ar vārdiem un skaitli "un 24.punktā".

32. Izteikt 32.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32. Lai saņemtu sertifikātu, kaviāra ražotājs, fasētājs vai pārfasētājs pārvaldē iesniedz iesniegumu (8.pielikums), kurā norāda arī Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības vai pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības numuru. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:".

33. Svītrot 32.3.apakšpunktu.

34. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Pārvalde izveido un uztur izsniegto sertifikātu elektronisko sarakstu."

35. Izteikt 52.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. latvisko un latīnisko nosaukumu Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā minētajām sugām, kas tiek pavairotas nebrīvē;".

36. Izteikt 55.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.3. latvisko un latīnisko nosaukumu Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā minētajām sugām, kas tiek pavairotas nebrīvē;".

37. Papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Pārvalde izveido un uztur reģistrēto augu audzētavu elektronisko sarakstu."

38. Aizstāt 58.punktā vārdus "Pārtikas veterinārais dienests" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests".

39. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1139

Nereģistrējamo dzīvnieku saraksts

Nr.
p.k.

Latīniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

I. PUTNI (AVES)

1. ANSERIFORMES
1.1. Anas aucklandica Brūnais krīklis
1.2. Anas bernieri Madagaskaras krīklis
1.3. Anas formosa Baikāla krīklis
1.4. Anas querquedula Prīkšķe
1.5. Anas laysanensis Leisanas pīle
1.6. Aythya innotata Madagaskaras baltacis
1.7. Aythya nyroca Baltacis
1.8. Branta canadensis leucopareia Aleutu zoss
1.9. Branta ruficollis Sarkankakla zoss
1.10. Branta sandvicensis Havaju zoss
1.11. Cairina scutulata Baltspārnu pīle
1.12. Coscoroba coscoroba Pundurgulbis
1.13. Cygnus melanocorypha Melnkakla gulbis
1.14. Dendrocygna arborea Kubas svilpējzoss
1.15. Mergus octosetaceus Brazīlijas gaura
1.16. Rhodonessa caryophyllaceae Sārtgalvas pīle
1.17. Sarkidiornis melanotos Paugurknābja pīle
1.18. Tadorna cristata Cekulainā dižpīle
1.19. Oxyura leucocephala Baltgalvas pīle
2. COLUMBIFORMES
2.1. Columba livia Klinšu balodis
3. ESTRILDIDAE
3.1. Lonchura oryzivora Rīsu žubīte
4. GALLIFORMES
4.1. Arborophila charltonii Kaklarotas mežapaipala
4.2. Arborophila orientalis Sumatras mežapaipala
4.3. Argusianus argus Lielais arguss
4.4. Catreus wallichii Raibais cekulfazāns
4.5. Colinus virginianus ridgwayi Virdžīnijas paipala
4.6. Crossoptilon crossoptilon Baltais ausfazāns
4.7. Crossoptilon mantchuricum Manžūrijas ausfazāns
4.8. Gallus sonnerati Indijas vista
4.9. Ithaginis cruentus Fazāns
4.10. Lophophurus impejanus Himalaju monals
4.11. Lophophorus lhuysii Ķīnas monals
4.12. Lophophorus sclateri Baltastes monals
4.13. Lophura edwardsi Edvarda fazāns
4.14. Lophura erythrophthalma Zeltastes fazāns
4.15. Loiphura hatinhensis Vjetnamas fazāns
4.16. Lophura ignita Greznais vainagfazāns
4.17. Lophura imperialis Imperatora fazāns
4.18. Lophura swinhoii Taivānas fazāns
4.19. Pavo muticus Zaļais pāvs
4.20. Polyplectron bicalcaratum Pelēkais pāvfazāns
4.21. Polyplectron germaini Brūnais pāvfazāns
4.22. Polyplectron malacense Malajas pāvfazāns
4.23. Polyplectron schleiermacheri Borneo pāvfazāns
4.24. Polyplectron napoleonis Palavanas pāvfazāns
4.25. Odontophorus strophium Apkakles cekulpaipala
4.26. Ophrysia superciliosa Himalaju paipala
4.27. Rheinardia ocellata Cekulainais arguss
4.28. Syrmaticus ellioti Eliota fazāns
4.29. Syrmaticus humiae Birmas fazāns
4.30. Syrmaticus mikado Mikado fazāns
4.31. Tetraogallus caspius Kaspijas sniegirbe
4.32. Tetraogallus tibetanus Tibetas sniegirbe
4.33. Tragopan blythii Pelēkvēdera tragopāns
4.34. Tragopan caboti Ķīnas tragopāns
4.35. Tragopan melanocephalus Melngalvas tragopāns
4.36. Tympanuchus cupido attwateri Prēriju rubenis
5. PASSERIFORMES
5.1. Carduelis cucullata Sarkanais ķivulis
6. PSITTACIFORMES
6.1. Agapornis spp. Zaļspārnīši
6.2. Cyanoramphus novaezelandiae Sarkanpieres papagailītis
6.3. Platycercus spp. Rozellas
6.4. Psephotus dissimilis Kapucpapagailis

II. RĀPUĻI (REPTILIA)

7. TESTUDINATA
7.1. Trachemys scripta elegans Floridas sarkanais bruņrupucis
7.2. Testudo horsfieldi Vidusāzijas bruņrupucis
8. SAURIA
8.1. Iguana iguana Zaļā iguāna
8.2. Chamaeleo spp., izņemot Chamaeleo chamaeleon Hameleoni"

40. Svītrot 3.pielikumu.

41. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1139

42. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1139

43. Svītrot 6.pielikumā saīsinājumu "Z.v.".

44. Svītrot 6.pielikuma pēdējā teikumā vārdus un saīsinājumu ""zīmoga vieta" ("Z.v.")".

45. Svītrot 7.pielikumā saīsinājumu "Z.v.".

46. Svītrot 7.pielikuma pēdējā teikumā vārdus un saīsinājumu ""zīmoga vieta" ("Z.v.")".

47. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1139

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 634Pieņemts: 18.09.2012.Stājas spēkā: 22.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 21.09.2012. OP numurs: 2012/150.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251575
22.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)