Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.603

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma
par budžetu un finanšu vadību
 
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.; 2007, 198.nr.; 2008, 195.nr.; 2011, 166.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.3 punktu šādā redakcijā:

"4.3 Veicot izdevumus par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, ilgtermiņa ieguldījumiem, pievienotās vērtības nodoklim piemēro to pašu izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības.";

1.2. aizstāt visā pielikuma tekstā vārdus "budžeta nefinansētajām iestādēm" ar vārdiem "budžeta nefinansētām iestādēm";

1.3. svītrot visā pielikuma tekstā vārdus "sociāla rakstura";

1.4. svītrot pielikuma 1.1.apakšgrupas koda 1221 skaidrojumā vārdus "bērna piedzimšanas pabalstu";

1.5. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1225 šādā redakcijā:

"1.1 1225 Uzturdevas kompensācija
    Kodā 1225 uzskaita:
Darba devēja uzturdevas kompensāciju naudā karavīriem un zemessargiem"

1.6. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2000 šādā redakcijā:

"1.1 2000 Preces un pakalpojumi
    Kodā 2000 uzskaita:
Preču un pakalpojumu vērtību, ko izlieto publisku pakalpojumu sniegšanai, izņemot pamatlīdzekļus. Preču iegādes izdevumos iekļauj arī instrumentu, ierīču vērtību, kā arī preču un pakalpojumu vērtību, kuri izmantoti pamatlīdzekļu uzturēšanai.
Ar komandējumiem, dienesta un darba braucieniem saistīto preču un pakalpojumu izdevumus.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, piemērojot nodoklim to pašu izdevumu kodu, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības (reversā vai parastā).
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumus.
Atbilstošos kodus piemēro, atzīstot izdevumus pēc uzkrāšanas principa, saņemot pakalpojumus, izlietojot vai norakstot krājumus, aprēķinot tiem vērtības samazinājumu, nododot krājumus (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un citos gadījumos atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā"

1.7. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupas koda 2219 skaidrojumu aiz vārdiem "interneta pakalpojumus" ar vārdiem "datubāzu izmantošanu (SIA "LURSOFT", normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) un citas līdzīgas datubāzes), maksu par citiem elektroniskajiem sakaru tīkliem, tai skaitā kabeļtelevīziju";

1.8. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2239 šādā redakcijā:

"1.1 2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
    Kodā 2239 uzskaita:
Pārējos iestādes administratīvos izdevumus, kas nav minēti citos koda 2230 apakškodos, tai skaitā darba aizsardzības un ugunsdrošības ekspertu un citu ekspertu pakalpojumu izdevumus, personāla meklēšanas izdevumus; statistisko un socioloģisko apsekojumu, tipogrāfiju un publikāciju, dokumentu iesiešanas un brošēšanas, arhīva pakalpojumu, bibliotēku grāmatu iesiešanas un pārsūtīšanas, literatūras iegādes izdevumus; izdevumus, kas saistīti ar periodiskās preses pasūtīšanu iestādes vajadzībām (tai skaitā nacionālā ziņu aģentūra LETA, ziņu aģentūra BNS), iestādes pārcelšanās izdevumus, kā arī citu ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumus"

1.9. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2247 un 2248 šādā redakcijā:

"1.1 2247 Apdrošināšanas izdevumi
    Kodā 2247 uzskaita:
Visu veidu apdrošināšanas izdevumus, izņemot personu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodos 1227, 2366; ar nosūtīšanu komandējumā saistītos apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodos 2112, 2122; ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļu apdrošināšanas izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2238, kā arī ar profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistītos izdevumus, kas uzskaitīti kodā 2248
1.1 2248 Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi
    Kodā 2248 uzskaita:
Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumus, kā arī maksājumus ārstniecības riska fondā.
Kodā neuzskaita transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (OCTA)"

1.10. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupu aiz koda 2271 ar kodu 2272 šādā redakcijā:

"1.1 2272 izdevumi par tiesvedības darbiem
    Kodā 2272 uzskaita:
Izdevumus par tiesvedības darbiem, tai skaitā iemaksājamo drošības naudu, iesniedzot kasācijas sūdzību tiesā, tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu.
Kodā neuzskaita pēc tiesas nolēmumiem personām veiktās izmaksas un saistībā ar tiesvedību maksājamās nodevas"

1.11. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupas koda 2300 skaidrojumu aiz vārda "nodošanas" ar vārdiem "(izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem)";

1.12. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2312 šādā redakcijā:

"1.1 2312 Inventārs
    Kodā 2312 uzskaita:
Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to priekšmetu, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no to vērtības, kā arī kuru vērtība ir līdz Ls 150 par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma, iegādes un norakstīšanas izdevumus"

1.13. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2340 šādā redakcijā:

"1.1 2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
    Kodā 2340 uzskaita:
Izdevumus par zālēm, bakterioloģiskajiem, imūnbioloģiskajiem preparātiem un pārsienamajiem līdzekļiem veselības aprūpes un veterinārajās ārstniecības iestādēs, izdevumus par zālēm, aptieciņām un pārsienamajiem līdzekļiem citās iestādēs, izdevumus par serumiem, vakcīnām, vitamīniem, dezinfekcijas līdzekļiem, izdevumus par filmām rentgena uzņēmumiem, materiāliem analīzēm, atlīdzību donoriem, izdevumus par asinīm pārliešanai, izdevumus par medicīniskajiem instrumentiem, izdevumus par zinātniskās pētniecības darbu veikšanai nepieciešamo inventāru, instrumentiem un materiāliem (ieskaitot izmēģinājumu dzīvniekus, reaktīvus, ķimikālijas, laboratorijas traukus, medikamentus zinātniskajiem darbiem), izdevumus par dzīvniekiem asins pārliešanas stacijās, lai noteiktu asins preparātu kvalitāti, izdevumus par tādām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuras izsniedzamas iedzīvotājiem bez maksas pret ārstu receptēm, ekspertīžu veikšanai un izmeklēšanas darbībai nepieciešamos materiālus"

1.14. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2360 šādā redakcijā:

"1.1 2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana
    Kodā 2360 uzskaita:
Izdevumus par precēm, kas nepieciešamas ieslodzīto un aizturēto, slimnīcu pacientu vai citu valsts un pašvaldību aprūpē vai apgādē esošo personu, vai Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu uzturēšanai, izdevumus par mīksto inventāru un ēdināšanu.
Izdevumus par virtuves inventāru, traukiem un galda piederumiem.
Izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu (neatkarīgi no to vērtības) Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem.
Izdevumus par mīksto inventāru un ietērpu studentiem un skolēniem mācību iestāžu dienesta viesnīcās, skolēnu un studentu ēdināšanu olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā, kā arī par ēdināšanu un mīkstā inventāra iegādi izglītības un pirmsskolas bērnu iestādēs"

1.15. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2364 šādā redakcijā:

"1.1 2364 Formas tērpi un speciālais apģērbs
    Kodā 2364 uzskaita:
Izdevumus par formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālo apģērbu (neatkarīgi no to vērtības) Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par formas tērpu, atšķirības zīmju un speciālā apģērba veidiem un to izsniegšanas normām"

1.16. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2500 šādā redakcijā:

"1.1 2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
    Kodā 2500 uzskaita:
Nodokļus, kurus maksā valsts un pašvaldību budžeta iestādes neatkarīgi no sniegto publisko pakalpojumu daudzuma vai vērtības.
Nodokļus par budžeta iestādes izmantotās zemes, ēku vai citu būvju īpašumtiesībām vai izmantošanu (ieskaitot īpašnieku apdzīvotos mājokļus).
Nodokļus par pamatlīdzekļu (transportlīdzekļu, mašīnu, iekārtu un citu pamatlīdzekļu) izmantošanu, šie aktīvi var būt īpašumā vai nomāti.
Nodokļus par ražošanas darbības radīto piesārņojumu (piemēro attiecībā uz indīgu gāzu izplūdēm un kaitīgu šķidrumu vai citu nevēlamu vielu noplūdēm).
Budžeta iestāžu nodevu maksājumus. Budžeta iestādēm piemēroto naudas sodu maksājumus"

1.17. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupu aiz koda 2519 ar kodu 2520 šādā redakcijā:

"1.1 2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi
    Kodā 2520 uzskaita:
Budžeta iestāžu maksājumus par tām piemērotajiem naudas sodiem, tai skaitā par saistību neizpildi piemērotos procentu maksājumus un līgumsodus, kas nav klasifikācijā atsevišķi klasificēti"

1.18. izteikt pielikuma 1.2.apakšgrupas kodu 4250 šādā redakcijā:

"1.2 4250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi
    Kodā 4250 uzskaita:
Valsts budžeta un pašvaldību budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm vai citam līzinga devējam par ņemto līzingu"

1.19. izteikt pielikuma 2.1.apakšgrupas kodu 5000 šādā redakcijā:

"2.1 5000 Pamatkapitāla veidošana
    Atbilstošus kodus piemēro, iegādājoties ilgtermiņa ieguldījumus, atzīstot izdevumus pēc uzkrāšanas principa, ilgtermiņa ieguldījumiem aprēķinot amortizāciju un nolietojumu, vērtības samazinājumu, izslēdzot tos no uzskaites, kā arī nodošanas gadījumā (izņemot vispārējās valdības sektoru, kur noteikti piemērojamie transfertu kodi nenaudas darījumiem) un citos gadījumos atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem piemēro to pašu izdevumu kodu, kas tiek piemērots ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajam darījumam, neatkarīgi no piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtības (reversā vai parastā)"

1.20. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6242 šādā redakcijā:

"1.3 6242 Bezdarbnieka stipendija
    Kodā 6242 uzskaita:
Bezdarbnieka stipendijas, tai skaitā valsts līdzfinansētās pašvaldību izmaksātās darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijas un citus pēc ekonomiskās būtības stipendijām līdzvērtīgus maksājumus algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem"

1.21. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6250 šādā redakcijā:

"1.3 6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā
    Kodā 6250 uzskaita:
No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksāto sociālo palīdzību naudā, kuras piešķiršana pamatojas uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, un kuru piešķir saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī sociālo palīdzību naudā, kuru piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā. Tāda veida sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, kas paredzētas attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos (citiem sociālo garantiju veidiem, kas paredzētas bāreņiem un audžuģimenēm, piemērojams izdevumu kods 6423). Kodā neuzskaita pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu"

1.22. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6254 šādā redakcijā:

"1.3 6254 Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā
    Kodā 6254 uzskaita:
No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus naudā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nespēj nodrošināt pamatvajadzības. Kodā uzskaita arī pašvaldības izmaksāto apbedīšanas pabalstu personai, kurai netiek piešķirts apbedīšanas pabalsts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī pašvaldības izmaksāto piemaksu pie valsts apbedīšanas pabalsta, ja tas nesedz apbedīšanas izdevumus"

1.23. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6320 šādā redakcijā:

"1.3 6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā
    Kodā 6320 uzskaita:
No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksāto sociālo palīdzību natūrā, kura piešķirta, ņemot vērā materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, un kuru piešķir saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī sociālo palīdzību natūrā, kuru piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā. Tāda veida sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā, kas paredzētas attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos (citiem sociālo garantiju veidiem, kas paredzētas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā, piemērojams izdevumu kods 6423). Kodā neuzskaita pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu"

1.24. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6323 šādā redakcijā:

"1.3 6323 Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā
    Kodā 6323 uzskaita:
No pašvaldību budžeta līdzekļiem piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus natūrā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nespēj nodrošināt pamatvajadzības. Kodā uzskaita arī pašvaldības piešķirto apbedīšanas pabalstu natūrā personai, kurai netiek piešķirts apbedīšanas pabalsts no valsts budžeta līdzekļiem, vai piešķirtais pabalsts nesedz apbedīšanas izdevumus"

1.25. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6500 šādā redakcijā:

"1.3 6500 Kompensācijas, kuras Latvijas valsts izmaksā personām, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību Tiesas lēmumu"

1.26. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas koda 7000 skaidrojuma trešajā rindkopā vārdus "sociālie pakalpojumi";

1.27. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7246 šādā redakcijā:

"1.5 7246 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
    Kodā 7246 uzskaita:
Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.28. aizstāt pielikuma 1.5.apakšgrupas 7500 koda nosaukumā vārdu "veiktiem" ar vārdu "veiktajiem";

1.29. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7813 un 7814 šādā redakcijā:

"1.5 7813 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
    Kodā 7813 uzskaita:
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
1.5 7814 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
    Kodā 7814 uzskaita:
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.30. papildināt pielikuma 1.5.apakšgrupu aiz koda 7830 ar kodu 7840, 7841 un 7842 šādā redakcijā:

"1.5 7840 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie uzturēšanas izdevumu transferti
    Kodā 7840 uzskaita:
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus
1.5 7841 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
1.5 7842 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm"

1.31. izteikt pielikuma 3.0.grupas kodu 8000 šādā redakcijā:

"3.0 8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
    Koda grupu 8000 un tās apakškodus piemēro, lai uzskaitītu izdevumus valūtas kursa svārstību dēļ, izdevumus no prasību norakstīšanas un aizdevuma dzēšanas, debitoru iztrūkumu, skaidras naudas un bezskaidras naudas inventarizācijā konstatēto iztrūkumu, izdevumus uzkrājumu veidošanai, kas nav attiecināmi uz izdevumu klasifikācijas kodu 2000 vai 5000. Izdevumus no saistību pret valsts budžetu atzīšanas par pārmaksām un prasību atmaksām, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados. Izdevumus no finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma, kā arī citu izdevumu un zaudējumu uzskaitei, kas veidojas no nenaudas darījumiem (tai skaitā pārrēķinot debitoru prasības vai kreditoru saistības)"

1.32. svītrot pielikuma 2.2.apakšgrupas koda 9000 skaidrojuma trešajā rindkopā vārdus "arī sociālajiem pakalpojumiem";

1.33. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9263 šādā redakcijā:

"2.2 9263 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
    Kodā 9263 uzskaita:
Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.34. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9813 un 9814 šādā redakcijā:

"2.2

9813 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
    Kodā 9813 uzskaita:
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu atmaksu valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9814 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
    Kodā 9814 uzskaita:
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksu valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos veicamo atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.35. papildināt pielikuma 2.2.apakšgrupu aiz koda 9830 ar kodu 9840, 9841 un 9842 šādā redakcijā:

"2.2 9840 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
    Kodā 9840 uzskaita:
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus uz citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus
2.2 9841 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
2.2 9842 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm"

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 603Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 18.09.2012. OP numurs: 2012/147.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251482
01.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)