Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.602

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma
par budžetu un finanšu vadību

11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.; 2007, 198.nr.; 2008, 192.nr.; 2009, 206.nr.; 2010, 165., 198.nr.; 2011, 164.nr.; 2012, 39.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt pielikuma 1.5.apakšgrupas 5.1.6.0.kodā vārdu "Kopienas" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.2. izteikt pielikuma 1.7.apakšgrupas 6.1.3.0. un 6.1.4.0.kodu šādā redakcijā:

"1.7.

6.1.3.0.

Antidempinga maksājumi
    Uz 6.1.3.0.kodu attiecina antidempinga maksājumus budžetā par precēm par dempinga cenām, kuru brīva apgrozība Eiropas Savienībā rada zaudējumus saskaņā ar Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu 94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, Eiropas Padomes 1995.gada 22.decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis
1.7.

6.1.4.0.

Kompensācijas maksājumi
    Uz 6.1.4.0.kodu attiecina pagaidu maksājumus vai kompensācijas maksājumus budžetā par subsidētu produktu, kura brīva apgrozība Eiropas Savienībā rada kaitējumu saskaņā ar Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu  94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, Eiropas Padomes 1997.gada 6.oktobra Regulu (EK) Nr.2026/97 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis"

1.3. izteikt pielikuma 2.0.grupas 8.1.0.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.1.0.0. Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem
Uz 8.1.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu, ieguldījumu meitas un asociētās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu, finanšu ieguldījuma atzīšanu patiesajā vērtībā, veicot mantisko ieguldījumu"

1.4. izteikt pielikuma 2.0.grupas 8.1.2.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.1.2.0. Ieņēmumi no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vai finanšu ieguldījuma atzīšanas patiesajā vērtībā, veicot mantisku ieguldījumu
Uz 8.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no ieguldījumu un vērtspapīru pārvērtēšanas un kapitāla daļu vērtības palielināšanās vai pārsnieguma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vai finanšu ieguldījuma atzīšanas patiesajā vērtībā, veicot mantisku ieguldījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.5. izteikt pielikuma 2.0.grupas 8.9.2.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.9.2.0. Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas
Uz 8.9.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no nedrošiem avansa maksājumiem, nedrošajām prasībām, iespējamām saistībām izveidoto uzkrājumu samazināšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.6. svītrot pielikuma 2.0.grupas 8.9.9.0.koda skaidrojumu;

1.7. izteikt pielikuma 2.0.grupas 9.1.3.1.kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.3.1. Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu
Uz 9.1.3.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu"

1.8. papildināt pielikuma 2.0.grupu aiz 9.1.3.7.koda ar 9.1.3.8.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.3.8.

Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju
    Uz 9.1.3.8.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju"

1.9. izteikt pielikuma 2.0.grupas 9.1.8.3.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.8.3.

Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
    Uz 9.1.8.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

1.10. izteikt pielikuma 2.0.grupas 9.1.8.5.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.8.5.

Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
    Uz 9.1.8.5.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

1.11. papildināt pielikuma 2.0.grupu aiz 9.1.8.5.koda ar 9.1.8.6.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.8.6.

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
    Uz 9.1.8.6.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju"

1.12. izteikt pielikuma 2.0.grupas 9.2.2.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.2.2.0.

Nodevas par sertifikātu izsniegšanu apsardzes, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā
    Uz 9.2.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu fiziskajām personām; par valsts nodevu par pirotehniķa sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par detektīva sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, kā arī sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu"

1.13. papildināt pielikuma 2.0.grupu aiz 12.3.9.4.koda ar 12.3.9.5.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.3.9.5.

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
    Uz 12.3.9.5.kodu attiecina vispārējos valsts budžeta ieņēmumus un pašvaldību budžetu ieņēmumus no līgumsodu un procentu maksājumiem par saistību neizpildi"

1.14. svītrot pielikuma 2.0.grupas 12.3.9.9.koda skaidrojumā vārdus "iekasētos līgumsodus par saistību neizpildi, kā arī";

1.15. izteikt pielikuma 2.0.grupas 13.4.0.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

13.4.0.0.

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas"

1.16. izteikt pielikuma 5.0.grupas 17.1.3.0. un 17.1.4.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

17.1.3.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem
Uz 17.1.3.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemto atmaksu no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par neizlietotajiem piešķirtajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
5.0.

17.1.4.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem
Uz 17.1.4.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemto atmaksu no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm par neizlietotajiem piešķirtajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.17. papildināt pielikuma 5.0.grupu aiz 17.3.0.0.koda ar 17.4.0.0., 17.4.1.0. un 17.4.2.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0. 17.4.0.0. Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
Uz 17.4.0.0.kodu attiecina valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtos transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un saistību nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus no citām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
5.0.

17.4.1.0.

Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
5.0.

17.4.2.0

Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm"

1.18. izteikt pielikuma 5.0.grupas 19.5.7.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

19.5.7.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) piešķirtajiem līdzekļiem
Uz 19.5.7.0.kodu attiecina valsts budžeta iestāžu saņemto atmaksu no pašvaldībām par neizlietotajiem piešķirtajiem līdzekļiem vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī citos gadījumos saņemto atmaksu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.19. izteikt pielikuma 4.1.apakšgrupas 20.6.2.0.kodu šādā redakcijā:

"4.1.

20.6.2.0.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības iniciatīvām
Uz 20.6.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Savienības iniciatīvām (piemēram, Equal, Urban, Interreg, Leader)"

1.20. izteikt pielikuma 4.1.apakšgrupas 20.6.9.0.kodu šādā redakcijā:

"4.1.

20.6.9.0.

Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības
    Uz 20.6.9.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas tiek iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Komisijas līdzekļiem par tiešā veidā finansētām dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu programmām, kā arī par citām tiešā veidā no Eiropas Komisijas līdzekļiem finansētām programmām un projektiem"

1.21. aizstāt pielikuma 4.2.apakšgrupas 21.1.9.1.koda skaidrojumā vārdus "Eiropas Kopienas" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.22. aizstāt pielikuma 3.0.grupas 21.4.2.2.koda skaidrojumā vārdus "nevalstiskās organizācijas" ar vārdiem "nevalstiskās organizācijas, komersanta";

1.23. papildināt pielikuma 3.0.grupas 21.4.9.9.koda skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kodā uzskaita arī valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi līdz to tālākai pārskaitīšanai vispārējos valsts budžeta ieņēmumos (2.0.grupas 12.3.9.5.kods)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 602Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 18.09.2012. OP numurs: 2012/147.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251481
01.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)