Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.129

Valmierā 2012.gada 19.jūlijā
Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
19.07.2012. sēdes lēmumu Nr.191
(prot. Nr.10, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu
un 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas aktīvās atpūtas objektos" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtības un drošības nosacījumus, kuri ir saistoši visām personām, kas apmeklē Valmieras pilsētas aktīvās atpūtas objektus – Valmieras pilsētas Skeitparku, atpūtas objektu Jāņa Daliņa ielā 6 un publiskajos ūdeņos Gaujas upē esošās Kazu krāces (turpmāk tekstā visi kopā saukti – Objekti).

2. Valmieras pilsētas aktīvās atpūtas objekti Valmieras pilsētas Skeitparks un atpūtas objekts Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, ir Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašums, bet Gaujas upē esošās Kazu krāces ir publiskie ūdeņi, kurās izveidotās airēšanas slaloma trases aprīkojums pieder Pašvaldībai.

3. Šajos Noteikumos minētie Objekti ir:

3.1. Valmieras pilsētas Skeitparks, kura sastāvā ietilpst būves un to elementi, elektroapgaismojums, stādījumi un Skeitparka aprīkojums. Skeitparks atrodas publiskās brīvdabas slidotavas teritorijā Rīgas ielā 43A, Valmierā,

3.2. atpūtas objekts Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, kura sastāvā ietilpst būves un to elementi, brīvdabas aktīvās atpūtas laukumi un to aprīkojums,

3.3. airēšanas slaloma trase ar aprīkojumu Gaujas upē pie Kazu krācēm.

4. Objektu apmeklēšana un izmantošana ir bez maksas. Maksas pakalpojumu sniegšanai Objektos ir nepieciešama Pašvaldības rakstiska atļauja.

5. Par kārtību un drošību Objektos atbild Objektu apmeklētāji.

5.1 Atbilstoši Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumiem Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība", atpūtas objekts Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, nav oficiāli izveidota Gaujas krasta peldvieta.

(Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.145 redakcijā)

II. Kārtības un drošības nosacījumi

6. Kārtības un drošības nosacījumi Valmieras pilsētas Skeitparkā:

6.1. Skeitparks ir brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu no plkst. 07.00 līdz 23.00. Atsevišķos gadījumos (publisku pasākumu, sacensību laikā) Skeitparks izmantojams tikai ar Pašvaldības atļauju,

6.2. Skeitparkā aizliegts:

6.2.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;

6.2.2. smēķēt;

6.2.3. piegružot Skeitparku un tam piegulošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;

6.2.4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

6.2.5. ievest dzīvniekus (izņemot īpašu publisku pasākumu laikā ar Pašvaldības atļauju);

6.2.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;

6.2.7. lauzt, aprakstīt un citādi bojāt aprīkojumu un tur izvietotos elementus, patvaļīgi izvietot informācijas nesējus;

6.2.8. patvaļīgi pārvietot Skeitparka elementus;

6.2.9. atrasties pirmsskolas vecuma bērniem bez vecāku vai to likumisko pārstāvju uzraudzības. Par pirmsskolas vecuma bērnu atrašanos un drošību Skeitparkā atbild viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji;

6.2.10. izmantot Skeitparka elementus aktīvai atpūtai bez ķiveres un roku, kāju aizsargiem;

6.2.11. izmantot elementus un aprīkojumu ar tam nepiemērotu inventāru;

6.2.12. braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus;

6.2.13. sniegt maksas pakalpojumus, izņemot ar Pašvaldības rakstisku atļauju,

6.3. sabiedrisko un masu pasākumu rīkošanai Skeitparkā jāsaņem atļauja Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

7. Kārtības un drošības nosacījumi atpūtas objektā Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā:

7.1. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.145);

7.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.145);

7.3. atpūtas objektā Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, aizliegts:

7.3.1. piegružot atpūtas vietu un piegulošo teritoriju ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest atkritumus ūdenī;

7.3.2. izvest suņus un citus mājdzīvniekus atpūtas objektā un peldināt tos;

7.3.3. bojāt atpūtas objekta inventāru, tajā skaitā ģērbtuves, tualetes, soliņus, sporta laukuma aprīkojumu, atkritumu urnas, u.c.;

7.3.4. kurināt ugunskurus un celt teltis, izņemot speciāli tam paredzētās vietās;

7.3.5. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt brīdinājuma zīmes;

7.3.6. lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus;

7.3.7. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, izpostīt putnu ligzdas;

7.3.8. ūdenī lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus;

7.3.9. nodarboties ar komerciāla rakstura darbību, izņemot, ja darbība tiek veikta ar Pašvaldības rakstisku atļauju;

7.3.10. sniegt maksas pakalpojumus, izņemot ar Pašvaldības rakstisku atļauju;

7.3.11. atrasties pirmsskolas vecuma bērniem bez vecāku vai to likumisko pārstāvju uzraudzības;

7.4. sabiedrisko un masu pasākumu rīkošanai atpūtas objektā Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, jāsaņem atļauja Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.145)

8. Kārtības un drošības nosacījumi airēšanas slaloma trasē Gaujas upē pie Kazu krācēm:

8.1. šo Noteikumu punkts 8.2.1. neattiecas uz sportistiem, kuri izmanto airēšanas slaloma trasi treniņu un sacensību vajadzībām, kā arī uz tiem ūdens satiksmes dalībniekiem, kur visas ūdens transporta līdzeklī esošās personas ir tērptas atbilstoša izmēra glābšanas vestēs, kas nodrošina konkrētās personas peldspēju;

8.2. ūdens satiksmes dalībniekiem Gaujas upē pie Kazu krācēm aizliegts:

8.2.1. vadīt jebkāda veida ūdens transporta līdzekli caur Kazu krācēm;

8.2.2. neievērot Pašvaldības uzstādītās brīdinājuma zīmes;

8.2.3. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt brīdinājuma zīmes;

8.2.4. traucēt treniņu un sacensību norisi airēšanas slaloma trasē,

8.3. ūdens satiksmes dalībnieku pienākumi ir:

8.3.1. ūdens transporta līdzekli pāri Kazu krācēm vilkt tauvā, izkāpšanai krastā izmantojot īpaši tam paredzētas vietas;

8.3.2. rūpēties un būt atbildīgiem par savu un par savu nepilngadīgo bērnu drošību uz un pie ūdeņiem;

8.3.3. ievērot ūdens transporta līdzekļu satiksmes un drošības noteikumus.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.145)

9. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.223)

10. Saistošie noteikumi ir publiski pieejami Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī izvietoti redzamā vietā Objektos.

III. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

11. Par Noteikumu normu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tās var tikt sodītas ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 euro.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.172)

12. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.145 redakcijā)

13. Administratīvos pārkāpumus saskaņā ar sastādītajiem administratīvajiem protokoliem izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

IV. Noslēguma jautājums

14. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece V.Dundure
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 129Pieņemts: 19.07.2012.Stājas spēkā: 12.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143 (4746), 11.09.2012. OP numurs: 2012/143.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251373
{"selected":{"value":"16.04.2015","content":"<font class='s-1'>16.04.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.04.2015","iso_value":"2015\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-15.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2013","iso_value":"2013\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2012","iso_value":"2012\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2012.-22.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.04.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva