Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.608

Rīgā 2012.gada 4.septembrī (prot. Nr.50 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma

18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.; 2011, 75., 141.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā un pielikumos vārdus "Veselības norēķinu centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 6.punkta ievaddaļu un 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6. Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

6.1. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija) un izstrādāt komisijas nolikumu. Komisijas sastāvā ir Veselības ministrijas un valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" pārstāvji komisijas locekļu statusā ar balsstiesībām, kā arī vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji novērotāju statusā bez balsstiesībām;".

3. Izteikt 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.6. izskatīt Nacionālā veselības dienesta iepirkumu plānus un veikt iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;".

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts ar valsts apmaksāto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanu saistītās infrastruktūras attīstībai, ja ir noslēgts attiecīgs līgums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem."

5. Izteikt 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. kuras radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;".

6. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv)."

7. Aizstāt 15.punktā skaitli "60" ar skaitli "30".

8. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru projekta iesniedzējs izīrē citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu 9.punktā minētās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem ir attiecināmas, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

16.1 1. projekta iesniedzējam noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai un noslēgts attiecīgs līgums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu ministrijai pārskatu par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem;

16.1 2. infrastruktūras īres maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1 2.1. infrastruktūras īres maksas apmērs nepārsniedz saprātīgās peļņas normu un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kas netiek segtas no publiskā finansējuma un kas tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras izīrēšanu;

16.1 2.2. saprātīgās peļņas norma tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek segtas no publiskā finansējuma;

16.1 2.3. saprātīgās peļņas normu kārtējam gadam, kuru atbildīgā iestāde līdz kārtējā gada 1.janvārim publicē atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (http://esfondi.vm.gov.lv), nosaka, izmantojot šādu formulu:

Pnorma= PN-4+ PN-3+ PN-2 x 100%, kur
AN-4+ AN-3+AN-2

Pnorma - saprātīgās peļņas norma procentos;

PN-X - saprātīgās peļņas normas apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red.) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (latos);

AN-X - apgrozījuma apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red.) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (latos);

16.1 3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras īres maksas aprēķinu."

9. Papildināt noteikumus ar 17.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.6. atsauci uz Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ja līgums ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ir noslēgts pēc 2012.gada 30.janvāra."

10. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektu iesniegumiem un plānoto aktivitāšu apjomiem, organizē un veic visus iepirkumus. 15 darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes informācijas saņemšanas Nacionālais veselības dienests sagatavo iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē. Nacionālais veselības dienests, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē."

11. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, šiem ienākumiem jāatbilst šo noteikumu 16.1 punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina visas dokumentācijas uzglabāšanu, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz aktivitātes ietvaros attīstīto infrastruktūru, un līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošina tās pieejamību sadarbības iestādei."

12. Izteikt 1.pielikuma A daļas 1.1.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4.2. pilsēta, novads, pagasts".

13. Izteikt 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. Atzīmēt plānotās projekta aktivitātes:

Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde (norādīt ierīču un aprīkojuma skaitu)

Medicīniskās ierīces

Elektrokardiogrāfs
Ierīce redzes asuma pārbaudei (apgaismota tabula)
Komplekts - otoskops ar oftalmoskopu (divas galvas)
Otoskops
Oftalmoskops
Inhalators
Ierīce rentgenogrammu apskatei (negatoskops)
Sterilizators
Medicīniskā kušete
Instrumentu galds
Bērnu izmeklēšanas galds
Ledusskapis vakcīnu glabāšanai (ar saldētavu)
Medikamentu skapis
Aizslietnis (pārvietojams)
Nestuves
NMP komplekts
Fonendoskops (ārstam)
Fonendoskops (māsai)
Ierīce netiešai asinsspiediena mērīšanai
Žanē tipa šļirce
Medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem)
Medicīniskie svari (zīdaiņiem)
Auguma mērītājs (zīdaiņiem)
Galds kardiogrāfam
Medicīniskā lampa
Nokomplektēta ārsta soma

 

Difūziju statīvs
Aukstuma soma
Spirogrāfs ar rezultātu datoranalīzi

Mēbeles

Darba galds
Ergonomiskais krēsls
Apmeklētāju krēsls
Dokumentu skapis pacientu ambulatorajām kartēm
Drēbju skapis
Plaukti

Datortehnika

Galda dators
Portatīvais dators
Planšetdators
Monitors
Printeris
Skeneris
Daudzfunkcionālā iekārta
Fakss
Telefons
Specializētā programmatūra

2.

Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija (norādīt objektu skaitu) Pacientu pieņemšanas telpa (kabinets)
Manipulāciju vai procedūru telpa
Pacientu reģistrācijas telpa vai vieta
Pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu
Pacientu un personāla tualetes telpa
Vides pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām

''

14. Aizstāt 1.pielikuma A daļas 6.sadaļā vārdus "Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam" ar vārdiem "Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam".

15. Izteikt 1.pielikuma B daļu šādā redakcijā:

"B daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks

"Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)*

Mēnešu skaits kopā

2011.

2012.

n

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
2. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
2.1. Būvdarbu tāmes sagatavošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
2.2. Telpu iekšējas rekonstrukcijas un renovācijas veikšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
2.3. Būvuzraudzība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
* Atzīmēt ar "X" (publisko iepirkumu procedūru īstenošanai plānoto laiku neatspoguļo).''

16. Izteikt 1.pielikuma C daļu šādā redakcijā:

"C daļa

Finansēšanas plāns, LVL:

Gads

Kopējās izmaksas

Kopējās neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas, t.sk.

publiskās attiecināmās izmaksas, t.sk.

privātās attiecināmās izmaksas

publiskās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

cits publiskais finansējums

[1]

[2]=[3]+[4]

[3]

[4]=[5]+[8]

[5]=[6]+[7]

[6]

[7]

[8]

2011

2012

n

Kopā:

"

17. Izteikt 1.pielikuma E daļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķins [%]:".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 608Pieņemts: 04.09.2012.Stājas spēkā: 08.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 07.09.2012. OP numurs: 2012/142.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
251298
08.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)