Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.580

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 2.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves""
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Latvijas būvnormatīvā LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 113.nr.; 2009, 81.nr.)) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja, projektējot publiskās telpas, atsevišķas ēkas daļas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere un ar to saistītās funkcionālās pārmaiņas ietekmē visas ēkas ekspluatāciju un nepieciešams mainīt telpu plānojumu, ēkas inženiertehniskās apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu (piemēram, mainās atsevišķu logu ailu dalījums, kas atšķiras no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu izstrādā, tajā izdara labojumus, saskaņo un apstiprina visai ēkai kopumā (ņemot vērā projektēšanas uzdevumu un tehniski ekonomiskos apsvērumus) saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem. Būvprojekts nav nepieciešams Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.";

1.2. papildināt 1.nodaļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Projektējot publisku ēku vai telpu grupu, ņem vērā ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, izņemot, ja šajā būvnormatīvā nav noteikts citādi.";

1.3. aizstāt 14.punktā vārdu "cokola" ar vārdiem "pirmā virszemes";

1.4. svītrot 21.punktu;

1.5. aizstāt 22.punktā vārdus un skaitli "horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās – 2,5 m" ar vārdiem un skaitli "horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās – 2,45 m";

1.6. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Veicot rekonstrukciju, ir atļauts saglabāt esošos stāvu gabarītus.";

1.7. svītrot 29., 30. un 32.punktu;

1.8. svītrot 33.punktā vārdus "atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem";

1.9. svītrot 34. un 35.punktu;

1.10. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Veicot rekonstrukciju, ir atļauts saglabāt esošos kāpņu gabarītus.";

1.11. izteikt 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"45. Publiskajās ēkās, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 8 m (izņemot ēkas ar III lietošanas veida telpām un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu telpām), var būt atklātas kāpnes, kuras veido kā ātriju.

46. Publiskajās ēkās, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 8 m (izņemot III lietošanas veida ēkas un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas), var būt atklātās kāpnes, kas savieno publiskas telpas, kuru kopējā platība nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību.";

1.12. papildināt būvnormatīvu ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Evakuācijas ceļa garums, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo evakuācijas ceļa garumu.";

1.13. svītrot 47.punktu;

1.14. papildināt būvnormatīvu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Ja attālums no telpas vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm līdz izejai tieši uz āru zemes virsmas līmenī (evakuācijas ceļa garums), nepārsniedz 30 metru, atļauts neparedzēt otro evakuācijas izeju no telpas.";

1.15. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Kultūras un izklaides iestādēs (skatītājiem pieejamajā daļā) var būt atklātas kāpnes ar nosacījumu, ka no jebkura ēkas punkta ir nodrošināta iespēja evakuēties papildus vismaz pa divām atsevišķām evakuācijas izejām.";

1.16. svītrot 49.punktu;

1.17. papildināt 50.punktu aiz vārdiem "ugunsdrošības nodalījumā" ar vārdiem "vai ugunsdroši atdalītās telpās";

1.18. svītrot 54., 55. un 55.1 punktu;

1.19. izteikt 57.1. un 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases materiāliem – U1 ugunsnoturības pakāpes ēkās;

57.2. no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases materiāliem – U2 ugunsnoturības pakāpes ēkās.";

1.20. svītrot 59.punktu;

1.21. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Transformējamu tribīņu nesošajām konstrukcijām jābūt ar ugunsreakcijas klasi A1.";

1.22. aizstāt 4.nodaļas nosaukumā vārdus "pieejamība personām ar īpašām vajadzībām" ar vārdiem "vides pieejamības prasības";

1.23. papildināt 63.3.apakšpunktu aiz vārdiem "iestrādā stāva" ar vārdiem "numuru taktilo (sataustāmo) apzīmējumu vai";

1.24. papildināt būvnormatīvu ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem – 0,9–1,2 m augstumā no grīdas līmeņa.";

1.25. aizstāt 66.punktā vārdus un skaitli "ārstniecības iestādēs – 1,2 m" ar vārdiem un skaitli "slimnīcās, kā arī pansionātos un citās sociālās aprūpes iestādēs, kurās ir paredzētas telpas gulošiem pacientiem, – 1,2 m";

1.26. svītrot 73.punktā vārdus "atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet";

1.27. svītrot 75.punktu;

1.28. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Izeju no lifta stāvā ar citu (ne publiskas telpas) lietošanas veidu paredz caur ugunsdrošības priekštelpu. Ja lifts savieno vismaz divus ugunsdrošības nodalījumus, lifta šahtas būvkonstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst ugunsdrošības nodalījuma būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei.";

1.29. svītrot 80.punktu;

1.30. papildināt būvnormatīvu ar 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Šā būvnormatīva 81., 82. un 83.punktā minētajām rekonstruējamām, renovējamām un restaurējamām skatītāju zālēm pieļaujams saglabāt esošo sēdvietas laukumu, ja nodrošinātas higiēnas normas un nepieciešamie evakuācijas ceļa gabarīti.";

1.31. svītrot 86.punkta otro teikumu;

1.32. svītrot 87.punktu;

1.33. izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Pirmsskolas izglītības iestādes var atrasties ne augstāk kā trešajā stāvā U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes ēkās un pirmajā stāvā U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās.";

1.34. izteikt 106.punktu šādā redakcijā:

"106. Bērnu grupas telpas pirmsskolas izglītības iestādēs izvieto atsevišķos blokos, kurus projektē kā ugunsdroši atdalītas telpas.";

1.35. aizstāt 107.punktā vārdus "atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu" ar vārdiem "ugunsdroši atdalītas telpas";

1.36. svītrot 108.punktu;

1.37. svītrot 109.punktā vārdus "vidējo speciālo skolu";

1.38. izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Internātskolu un bērnunamu ēkas projektē ar augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 8 metriem.";

1.39. svītrot 120.punktu;

1.40. aizstāt 121.punktā vārdus "ne augstākas par trim stāviem" ar vārdiem, apzīmējumiem un skaitli "ar augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 8 metriem U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes ēkās vai vienstāva U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās";

1.41. svītrot 122.punktu;

1.42. izteikt 123.punktu šādā redakcijā:

"123. Projektējot pansionātus un citas sociālās aprūpes iestāžu ēkas, guļamtelpas minimālais griestu (vai piekargriestu, ja tādi ir paredzēti) augstums ir 2,5 m.";

1.43. svītrot 126.punktu;

1.44. izteikt 127. un 128.punktu šādā redakcijā:

"127. Kultūras un izklaides iestādes, kurās ir skatuves ar šņorbēniņiem, projektē kā U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes būves. Skatuves bloku ar šņorbēniņiem projektē kā ugunsdrošības nodalījumu.

128. Ailas starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli ar 800 un vairāk stacionārām sēdvietām no skatuves puses aizsargā ar ugunsdrošu priekškaru un neautomātisko ugunsdzēsības drenčeru ūdens aizsegu. Ugunsdrošā priekškara ugunsizturība ir vismaz E-60 un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0."

1.45. svītrot 129.punktu;

1.46. izteikt 130. un 131.punktu šādā redakcijā:

"130. Dekorāciju noliktavu projektē kā ugunsdroši atdalītu telpu skatuves bloka sastāvā.

131. Cita lietošanas veida telpas projektē kā ugunsdroši atdalītas telpas vai ugunsdrošības nodalījumus.";

1.47. svītrot 132.punktu;

1.48. izteikt 133.punktu šādā redakcijā:

"133. Dūmu izvadei no skatuves ar šņorbēniņiem paredz neautomātisko izvades sistēmu. Dūmu lūkas ierīko skatuves kārbas augšējā daļā. Dūmu lūku atvēruma laukumu nosaka, veicot aprēķinu, vai pieņem, ka tas ir 2,5 % no šņorbēniņu laukuma uz katriem 10 skatuves augstuma metriem (no gremdētavas grīdas līdz skatuves pārsegumam). Dūmu lūku atvēršanu un aizvēršanu nodrošina manuālā tālvadības režīmā ar ierīcēm, kas izvietotas uz skatuves un dežūrtelpā.";

1.49. svītrot 135.punktu;

1.50. izteikt 136.punktu šādā redakcijā:

"136. No orķestra bedres ir vismaz divas izejas.";

1.51. izteikt 138.punktu šādā redakcijā:

"138. Šņorbēniņu skatuves kārbai paredz divas kāpnes līdz jumtam. Uz kāpnēm nepieciešamas izejas no darba galerijām un šņorbēniņiem. Evakuācijai no darba galerijām un šņorbēniņu klāja paredz ārējās kāpnes vai ugunsaizsargātas kāpnes.";

1.52. svītrot 139., 140., 141. un 144.punktu;

1.53. izteikt 147.punktu šādā redakcijā:

"147. Atklāto sporta būvju tribīņu nesošās konstrukcijas ar neizmantojamu zemtribīņu telpu un vairāk nekā 20 rindām projektē no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem, un būvkonstrukciju ugunsizturība ir R60. Ja rindu skaits ir līdz 20, būvmateriālu ugunsreakcijas klases un būvkonstrukciju ugunsizturība nav normēta.";

1.54. svītrot 149., 150. un 151.punktu;

1.55. izteikt 152.punktu šādā redakcijā:

"152. Evakuācijas izejas no sporta zāles (arēnas), kas ir veidotas kā ugunsdrošības nodalījumi, var paredzēt caur citiem ugunsdrošības nodalījumiem, kuri papildus aprīkoti ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu (sprinkleru). Ugunsdrošības nodalījumu evakuācijas izejas durvju ugunsizturība ir ne mazāka kā EI 30 vai ailu aizsardzībai paredz automātisko ūdens aizsegu.";

1.56. svītrot 6.6.apakšnodaļu;

1.57. svītrot 7.nodaļu;

1.58. svītrot 168.punktu;

1.59. izteikt 171.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētās telpas atdala no katlutelpas un citām telpām.";

1.60. izteikt 1.pielikuma nosaukumu, tabulas aiļu nosaukumus un 1.punktu šādā redakcijā:

"Publisko ēku un būvju funkcionālās grupas un lietošanas veids atbilstoši ugunsdrošībai

Nr.p.k.

Būves un ēkas

Funkcionālā grupa

Lietošanas veids

1.Izglītības un zinātnes ēkas1.1. pirmsskolas izglītības iestādes

IVa

1.2. vispārizglītojošās skolas, vidējās speciālās skolas, mūzikas un mākslas skolas, arodskolas un citas skolas

IVa

1.3. internātskolas, bērnunami

III

1.4. koledžas, augstākās izglītības iestādes

IVa

1.5. zinātniskās pētniecības iestādes un laboratorijas

V"

1.61. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 208-08
"Publiskas ēkas un būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567)

Prasības ugunsdroša priekškara ierīkošanai

1. Ugunsdrošs priekškars ir gāzes un dūmu necaurlaidīgs.

2. Ugunsdrošs priekškars ir par 0,4 m platāks un par 0,2 m augstāks par portāla ailu.

3. Ugunsdroša priekškara nolaišanas ātrums ir vismaz 0,2 m/s. Ugunsdroša priekškara distances vadību nodrošina no skatuves planšetes un dežūrtelpas.

4. Ugunsdrošu priekškaru aprīko ar skaņas un gaismas signalizāciju, kas informē par tā pacelšanu un nolaišanu.";

1.62. izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 208-08
"Publiskas ēkas un būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567)

Papildu prasības automātiskajām un neautomātiskajām ugunsdzēsības sistēmām

1. Ugunsdzēsības krānus var izvietot atklāti, bez skapīšiem.

2. Projektējot automātiskās un neautomātiskās ugunsdzēsības sistēmas skatuvēs ar šņorbēniņiem, jāievēro šādas prasības:

2.1. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas viens ūdens sprinklers vai drenčers aizsargā ne vairāk kā 9 m2 platības;

2.2. neautomātiskā ūdens ugunsdzēsības aizsega smidzināšanas intensitāte ir vismaz 0,5 l uz vienu metru skatuves portāla platuma, ja skatuves portāla augstums ir līdz 7,5 m, un 0,7 l uz vienu metru skatuves portāla platuma, ja skatuves portāls ir augstāks par 7,5 m;

2.3. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas smidzināšanas intensitāte ir vismaz 0,1 l uz 1 m2 platības;

2.4. iekšējam ūdensapgādes tīklam jānodrošina summārais aprēķinātais ūdens patēriņš, kas nepieciešams vienlaicīgai darbībai skatuvē (virs skatuves planšetes) esošajām automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām, neautomātiskajām ugunsdzēsības sistēmām un ugunsdzēsības krāniem.

3. Neautomātiskajam ūdens ugunsdzēsības aizsegam, kas aizsargā ailas starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli ar 800 un vairāk stacionārām sēdvietām, ir manuālā tālvadība (elektriskā vai hidrauliskā vadība):

3.1. no skatuves planšetes;

3.2. no dežūrtelpas;

3.3. no sūkņu vai vadības mezglu telpas.

4. Kultūras un izklaides iestādēs ar zāli, kurā ir 800 un vairāk stacionāru sēdvietu un skatuve ar šņorbēniņiem, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas spiedvadā starp ugunsdzēsības sūkņiem un sadales (vadības) ierīcēm paredz divus ievadus ar diametru 80 mm, kas paredzēti ūdens padošanai sistēmā no pārvietojamajiem ugunsdzēsības sūkņiem. Ievadus aprīko ar pretvārstiem un ugunsdzēsības šļūteņu standartsavienojumiem."

2. Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā akceptēti vai iesniegti akceptēšanai būvvaldē līdz 2012.gada 30.septembrim un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši šo noteikumu prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2012.gada 30.septembrim, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 580Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.10.2012.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 30.08.2012. OP numurs: 2012/137.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
251147
01.10.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)