Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.6-1-186

Rīgā 2012.gada 6.augustā

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128
"Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa
noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums"
9.11.punktu

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk - Noteikumi Nr.473) 9.punktu un izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu par ikonas "Kristus Visuvaldītājs tronī ar godinātajiem svētajiem", "Apustulis Jēkabs Alfeja dēls", "Apustulis Bartolomejs", "Apustulis Filips", "Evaņģēlists Marks", "Apustulis Sīmanis Zelots", "Evaņģēlists Jānis", "Apustulis Pēteris", "Apustulis Pāvils", "Evaņģēlists Matejs", "Evaņģēlists Lūkass", "Apustulis Toms", "Apustulis Andrejs Pirmaicinātais", "Dievmātes dzimšana", "Dievmātes ievešana templī", "Marijas pasludināšana", "Kristus dzimšana", "Tā Kunga saņemšana (Ievešana templī)", "Tā Kunga parādīšanās", "Kristus apskaidrošanās", "Ieiešana Jeruzalemē", "Kristus augšāmcelšanās", "Kristus Debesbraukšana", "Svētā Trijādība" un "Krusta pacelšana" (turpmāk - Objekti) iekļaušanu Pieminekļu sarakstā. Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Izraksts no Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 2012.gada 5.jūlija sanāksmes protokola Nr.17/2012;

1.2. Informācija par Objektu nosaukumu;

1.3. Informācija par Objektu atrašanās vietu;

1.4. Objektu atrašanās vietas shēma topogrāfiskajā plānā;

1.5. Objektu apraksts;

1.6. Objektu fotofiksācijas materiāli;

1.7. Ziņas par Objektu īpašnieku;

1.8. Pamatojums Objektu iekļaušanai Pieminekļu sarakstā.

2. Noteikumu Nr.473 2.punktā noteiktajā kārtībā Inspekcijā saņemts priekšlikums noteikt Objektiem valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusu un iekļaut tos Pieminekļu sarakstā. Saskaņā ar Noteikumu Nr.473 3.punktu Inspekcijā 2012.gada 5.jūlijā izvērtēta Objektu atbilstība kultūras pieminekļa statusam un pieņemts lēmums ierosināt iekļaut Objektus Pieminekļu sarakstā. Priekšlikums par Objektu iekļaušanu Pieminekļu sarakstā saņemts no to īpašnieka, tādējādi īpašnieks ir paudis savu pozitīvo attieksmi likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, kā arī ir noskaidrots viņa viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu.

3. Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1.pantu kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" (turpmāk - Noteikumi Nr.474) 8.2.punktā noteikto Pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes mākslas pieminekli var iekļaut objektus ar izcilu zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi - mākslas darbus vai to daļas, kas dod priekšstatu par attiecīgā laikmeta mākslas tradīcijām Eiropā un Latvijā (vecākus par 50 gadiem).

4. Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 8.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ikonas ir ļoti nozīmīgas kā augstvērtīgs vietējās vecticībnieku ikonu glezniecības tradīciju paraugs. Katra ikona ir viena autora, vienā laikā darināta ikonu komplekta sastāvdaļa, kuri Latvijā saglabājušies salīdzinoši reti. Ikonas vērtīgas arī kā 19.gadsimta beigu līdz 20.gadsimta sākuma sakrālās mākslas paraugs, kas iekļaujas plašāka reģiona mākslas mantojumā, parādot saikni gan ar Krievijas, gan Austrumeiropas baznīcu glezniecību.

Ikonas saglabājamās vērtības: koks un gleznojums.

5. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu, kā arī uz iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumus un iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādus objektus:

8849

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Kristus Visuvaldītājs tronī ar godinātajiem svētajiem

19.gs.b. - 20.gs.s.

8850

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Jēkabs Alfeja dēls"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8851

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Bartolomejs"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8852

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Filips"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8853

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Evaņģēlists Marks"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8854

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Sīmanis Zelots"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8855

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Evaņģēlists Jānis"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8856

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Pēteris"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8857

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Pāvils"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8858

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Evaņģēlists Matejs"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8859

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Evaņģēlists Lūkass"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8860

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Toms"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8861

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Apustulis Andrejs Pirmaicinātais"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8862

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Dievmātes dzimšana"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8863

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Dievmātes ievešana templī"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8864

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Marijas pasludināšana"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8865

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Kristus dzimšana"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8866

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Tā Kunga saņemšana (Ievešana templī)"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8867

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Tā Kunga parādīšanās"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8868

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Kristus apskaidrošanās"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8869

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Ieiešana Jeruzalemē"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8870

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Kristus augšāmcelšanās"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8871

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Kristus Debesbraukšana"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8872

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Svētā Trijādība"

19.gs.b. - 20.gs.s.

8873

Valsts nozīmes

Māksla

Ikona "Krusta pacelšana"

19.gs.b. - 20.gs.s.

6. Nepublicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" norādi par Objektu atrašanās vietu.

7. Lēmuma pamatojums: likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1.pants un 14.panta otrā daļa, Administratīvā procesa likuma 13.pants, 62.panta pirmā daļa, 66.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 8.2.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 3., 5. un 9.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punkts.

8. Mēneša laikā no šī rīkojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Jelgava, Atmodas iela 19, LV-3001).

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras .. Izdevējs: Kultūras ministrija Veids: rīkojums Numurs: 6-1-186Pieņemts: 06.08.2012.Stājas spēkā: 23.08.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 22.08.2012. OP numurs: 2012/132.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
250956
23.08.2012
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)