Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.550

Rīgā 2012.gada 14.augustā (prot. Nr.45 12.§)
Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta pirmo daļu,
15.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu un 21.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu ārējai sauszemes robežai, kā arī valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugus un uzstādīšanas kārtību.

II. Latvijas Republikas valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas teritorijas

2. Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums ir:

2.1. ar Baltkrievijas Republiku – 12 metri;

2.2. ar Krievijas Federāciju – 12 metri;

2.3. ar Igaunijas Republiku – 6 metri;

2.4. ar Lietuvas Republiku – 5 metri.

3. Pierobežas josla ir noteikta šādās pierobežas administratīvajās teritorijās un teritoriālā iedalījuma vienībās gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu:

3.1. Alūksnes novadā:

3.1.1. Liepnas pagastā;

3.1.2. Pededzes pagastā;

3.2. Balvu novadā:

3.2.1. Baltinavas pagastā;

3.2.2. Medņevas pagastā;

3.2.3. Šķilbēnu pagastā;

3.2.4. Vecumu pagastā;

3.2.5. Žīguru pagastā;

3.3. Ludzas novadā:

3.3.1. Blontu pagastā;

3.3.2. Briģu pagastā;

3.3.3. Goliševas pagastā;

3.3.4. Līdumnieku pagastā;

3.3.5. Malnavas pagastā;

3.3.6. Pasienes pagastā;

3.3.7. Salnavas pagastā;

3.3.8. Zaļesjes pagastā;

3.4. Krāslavas novadā:

3.4.1. Bērziņu pagastā;

3.4.2. Indras pagastā;

3.4.3. Kaplavas pagastā;

3.4.4. Ķepovas pagastā;

3.4.5. Piedrujas pagastā;

3.4.6. Robežnieku pagastā;

3.4.7. Šķaunes pagastā;

3.5. Augšdaugavas novadā:

3.5.1. Demenes pagastā;

3.5.2. Salienas pagastā;

3.5.3. Skrudalienas pagastā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

4. Pierobeža ir noteikta šādās pierobežas administratīvajās teritorijās un teritoriālā iedalījuma vienībās gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu:

4.1. Alūksnes novadā:

4.1.1. Alsviķu pagastā;

4.1.2. Alūksnes pilsētā;

4.1.3. Annas pagastā;

4.1.4. Jaunalūksnes pagastā;

4.1.5. Jaunannas pagastā;

4.1.6. Jaunlaicenes pagastā;

4.1.7. Liepnas pagastā;

4.1.8. Malienas pagastā;

4.1.9. Mālupes pagastā;

4.1.10. Mārkalnes pagastā;

4.1.11. Pededzes pagastā;

4.1.12. Veclaicenes pagastā;

4.1.13. Ziemera pagastā;

4.2. Balvu novadā:

4.2.1. Baltinavas pagastā;

4.2.2. Balvu pagastā;

4.2.3. Balvu pilsētā;

4.2.4. Bērzkalnes pagastā;

4.2.5. Bērzpils pagastā;

4.2.6. Briežuciema pagastā;

4.2.7. Krišjāņu pagastā;

4.2.8. Kubulu pagastā;

4.2.9. Kupravas pagastā;

4.2.10. Lazdukalna pagastā;

4.2.11. Lazdulejas pagastā;

4.2.12. Medņevas pagastā;

4.2.13. Rugāju pagastā;

4.2.14. Susāju pagastā;

4.2.15. Šķilbēnu pagastā;

4.2.16. Tilžas pagastā;

4.2.17. Vectilžas pagastā;

4.2.18. Vecumu pagastā;

4.2.19. Viļakas pilsētā;

4.2.20. Vīksnas pagastā;

4.2.21. Žīguru pagastā;

4.3. Ludzas novadā:

4.3.1. Blontu pagastā;

4.3.2. Briģu pagastā;

4.3.3. Ciblas pagastā;

4.3.4. Cirmas pagastā;

4.3.5. Goliševas pagastā;

4.3.6. Isnaudas pagastā;

4.3.7. Istras pagastā;

4.3.8. Kārsavas pilsētā;

4.3.9. Lauderu pagastā;

4.3.10. Līdumnieku pagastā;

4.3.11. Ludzas pilsētā;

4.3.12. Malnavas pagastā;

4.3.13. Mežvidu pagastā;

4.3.14. Mērdzenes pagastā;

4.3.15. Nirzas pagastā;

4.3.16. Ņukšu pagastā;

4.3.17. Pasienes pagastā;

4.3.18. Pildas pagastā;

4.3.19. Pureņu pagastā;

4.3.20. Pušmucovas pagastā;

4.3.21. Rundēnu pagastā;

4.3.22. Salnavas pagastā;

4.3.23. Zaļesjes pagastā;

4.3.24. Zilupes pilsētā;

4.3.25. Zvirgzdenes pagastā;

4.4. Rēzeknes novadā:

4.4.1. Bērzgales pagastā;

4.4.2. Dricānu pagastā;

4.4.3. Gaigalavas pagastā;

4.4.4. Ilzeskalna pagastā;

4.4.5. Kaunatas pagastā;

4.4.6. Lendžu pagastā;

4.4.7. Nautrēnu pagastā;

4.4.8. Stružānu pagastā;

4.5. Preiļu novadā, Aglonas pagastā;

4.6. Krāslavas novadā:

4.6.1. Andrupenes pagastā;

4.6.2. Andzeļu pagastā;

4.6.3. Asūnes pagastā;

4.6.4. Aulejas pagastā;

4.6.5. Bērziņu pagastā;

4.6.6. Dagdas pagastā;

4.6.7. Dagdas pilsētā;

4.6.8. Ezernieku pagastā;

4.6.9. Grāveru pagastā;

4.6.10. Indras pagastā;

4.6.11. Izvaltas pagastā;

4.6.12. Kalniešu pagastā;

4.6.13. Kaplavas pagastā;

4.6.14. Kastuļinas pagastā;

4.6.15. Kombuļu pagastā;

4.6.16. Konstantinovas pagastā;

4.6.17. Krāslavas pagastā;

4.6.18. Krāslavas pilsētā;

4.6.19. Ķepovas pagastā;

4.6.20. Piedrujas pagastā;

4.6.21. Robežnieku pagastā;

4.6.22. Skaistas pagastā;

4.6.23. Svariņu pagastā;

4.6.24. Šķaunes pagastā;

4.6.25. Šķeltovas pagastā;

4.6.26. Ūdrīšu pagastā;

4.7. Augšdaugavas novadā:

4.7.1. Ambeļu pagastā;

4.7.2. Biķernieku pagastā;

4.7.3. Demenes pagastā;

4.7.4. Kalkūnes pagastā;

4.7.5. Laucesas pagastā;

4.7.6. Līksnas pagastā;

4.7.7. Maļinovas pagastā;

4.7.8. Medumu pagastā;

4.7.9. Naujenes pagastā;

4.7.10. Salienas pagastā;

4.7.11. Skrudalienas pagastā;

4.7.12. Sventes pagastā;

4.7.13. Šēderes pagastā;

4.7.14. Tabores pagastā;

4.7.15. Vecsalienas pagastā;

4.7.16. Višķu pagastā;

4.8. Daugavpils valstspilsētā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

III. Latvijas Republikas valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas norādījuma zīmju paraugi un to uzstādīšanas kārtība

5. Pierobežas sākumu un beigas norāda uz ceļiem ar atbilstošām ceļa zīmēm saskaņā ar ceļu satiksmes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Pierobežas joslas sākumu un beigas norāda:

6.1. uz ceļiem saskaņā ar ceļu satiksmes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

6.2. apvidū ar informatīvām norādēm "Pierobežas josla" (1.pielikums).

7. Pierobežas joslu apvidū norāda, ņemot vērā apdzīvoto vietu, publisku pasākumu vietu, autoceļu un aktīvas komercdarbības vietu atrašanos tiešā valsts robežas tuvumā, kā arī ievērojot administratīvi teritoriālo iedalījumu.

8. Informatīvās norādes, kas apzīmē pierobežas joslu, uzstāda Valsts robežsardze, ņemot vērā apvidus īpatnības, reljefu, ceļu, stigu, taku tīklu, dabiskos un mākslīgos orientierus vai konstrukcijas, tā, lai tās nodrošinātu nepārprotamu pierobežas joslas vizuālu atpazīšanu apvidū.

9. Latvijas Republikas valsts robežas joslu apzīmē ar šādām informatīvām norādēm (2.pielikums):

9.1. lente "STĀT! Valsts robeža";

9.2. plāksne "STĀT! Valsts robeža";

9.3. kārts "STĀT! Valsts robeža";

9.4. boja "STĀT! Valsts robeža".

10. Valsts robežas joslas informatīvās norādes uzstāda tieši pie valsts robežas joslas tajās vietās, kur ir noteikta valsts sauszemes robeža, vai pie upju, strautu un kanālu krastiem, pa kuriem noteikta valsts robeža.

IV. Noslēguma jautājums

11. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.550
Informatīvās norādes "Pierobežas josla"

1. Lente ar uzrakstu latviešu valodā "PIEROBEŽAS JOSLA/AIZLIEGTS UZTURĒTIES BEZ PASES UN CAURLAIDES" (1.attēls) uz Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums ir 150 mm. Lentes augšējā daļā ir uzraksts vienā rindā "PIEROBEŽAS JOSLA" ar melniem burtiem, burtu augstums ir 30 mm, lentes apakšējā daļā ir uzraksts divās rindās "AIZLIEGTS UZTURĒTIES BEZ PASES UN CAURLAIDES" ar sarkaniem burtiem, burtu augstums ir 18 mm.

PIEROBEŽAS JOSLA
AIZLIEGTS UZTURĒTIES
BEZ PASES UN CAURLAIDES

1.attēls

2. Lente ar uzrakstu krievu valodā "ПРИГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА/БЕЗ ПАСПОРТА И ПРОПУСKА НАХОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО" (2.attēls) uz Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums ir 150 mm. Lentes augšējā daļā ir uzraksts vienā rindā "ПРИГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА" ar melniem burtiem, burtu augstums ir 30 mm, lentes apakšējā daļā ir uzraksts divās rindās "БЕЗ ПАСПОРТА И ПРОПУСKА НАХОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО" ar sarkaniem burtiem, burtu augstums ir 8 mm.

ПРИГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА
БЕЗ ПАСПОРТА И ПРОПУСKА
НАХОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

2.attēls

3. Lente ar uzrakstu angļu valodā "BORDERLAND/FORBIDDEN TO STAY WITHOUT PASSPORT AND PERMIT" (3.attēls) uz Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums ir 150 mm. Lentes augšējā daļā ir uzraksts vienā rindā "BORDERLAND" ar melniem burtiem, burtu augstums ir 30 mm, lentes apakšējā daļā ir uzraksts divās rindās "FORBIDDEN TO STAY WITHOUT PASSPORT AND PERMIT" ar sarkaniem burtiem, burtu augstums ir 18 mm.

BORDERLAND
FORBIDDEN TO STAY WITHOUT PASSPORT AND PERMIT

3.attēls

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.550
Informatīvās norādes "STĀT! Valsts robeža"

1. Lente ar uzrakstu latviešu, krievu un angļu valodā "STĀT! Valsts robeža", "СТОЙ! Государственная граница", "STOP! State border" (1.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums ir 150 mm. Uzraksts latviešu un angļu valodā ir divās rindās, ar melniem burtiem. Uzraksts krievu valodā ir trijās rindās, ar melniem burtiem. Augšējā teksta burtu augstums ir 40 mm, apakšējā teksta pirmā burta augstums – 18 mm, pārējo burtu augstums – 13 mm. Atstarpe starp uzrakstiem ir 50 cm.


1.attēls

2. Plāksne ar uzrakstu uz abām pusēm latviešu, krievu un angļu valodā "STĀT! Valsts robeža", "СТОЙ! Государственная граница", "STOP! State border" (2.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Plāksne ir oranžā krāsā, 80 x 60 cm. Plāksnes augšējā daļā ir plaukstas attēls sarkanā krāsā un zem tā uzraksti latviešu, krievu un angļu valodā ar melniem burtiem. Uzraksts latviešu valodā un angļu valodā ir divās rindās. Uzraksts krievu valodā ir trijās rindās. Augšējā teksta burtu augstums ir 70 mm, apakšējā teksta pirmā burta augstums – 50 mm, pārējo burtu augstums – 40 mm. Plaukstas attēla augstums ir 150 mm. Plāksnes apakšējā daļā ir trīs aizlieguma zīmes, diametrs 9 cm.


2.attēls

3. Kārts (3.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Kārts ir cilindriskas formas (augstums – 200 cm, diametrs – 5–10 cm), trīsstūra formas (200 x 5–10 cm) vai taisnstūra formas (200 x 5–10 cm), bez uzrakstiem. Uz kārts virsmas ir divas 5 cm platas sarkanas joslas, viena josla ir 15 cm atstatumā no kārts augšgala, otra – 100 cm atstatumā no kārts augšgala.


3.attēls

4. Boja ar uzrakstu latviešu valodā "STĀT! Valsts robeža" vai krievu valodā "СТОЙ! Граница" (4.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Boja ir dzeltenā krāsā, cilindriskas formas. Uz bojas virsmas ir divas 5 cm platas sarkanas joslas. Viena josla ir 15 cm atstatumā no bojas augšgala, otra – 130 cm atstatumā no bojas augšgala. Virs augšējās sarkanās joslas ir uzraksts melnā krāsā "10 m" vai "10 м". Starp sarkanajām joslām ir vertikāls uzraksts latviešu valodā "STĀT! Valsts robeža" vai krievu valodā "СТОЙ! Граница" ar melniem burtiem, lielo burtu augstums ir 70 mm, mazo burtu augstums ir 40 mm.


4.attēls

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 550Pieņemts: 14.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Zaudē spēku: 27.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 16.08.2012. OP numurs: 2012/129.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
250857
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-26.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-26.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)