Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68.nr.; 2011, 99., 107.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 139.1 pantu.

2. Papildināt XI sadaļu ar 1.1 nodaļu šādā redakcijā:

"1.1 nodaļa
Ierobežojumi darījuma slēgšanai ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes vai padomes locekli un saistīto personu

139.1 pants. Ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes vai padomes locekli saistītā persona

Ar jēdzienu "saistītā persona" šajā likumā tiek saprasta:

1) persona, kura ir sabiedrības dibinātāja, dalībnieka, valdes vai padomes locekļa radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība;

2) cita komercsabiedrība, kurā kapitālsabiedrības daļu vai personālsabiedrības ieguldījuma (kapitāla) daļu vairākums pieder attiecīgajam dibinātājam, dalībniekam, valdes vai padomes loceklim;

3) cita kapitālsabiedrība, kurā attiecīgais dibinātājs, dalībnieks, valdes vai padomes loceklis ir valdes vai padomes loceklis.

139.2 pants. Darījuma slēgšana ar dibinātāju, dalībnieku vai saistīto personu

(1) Gadījumos, kad sabiedrība divu gadu laikā pēc tās nodibināšanas, ja statūtos nav noteikts ilgāks termiņš, ar dibinātāju, dalībnieku vai saistīto personu slēdz darījumu par tādas mantas iegūšanu, kuras vērtība pārsniedz vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, dalībnieku sapulce apstiprina darījuma slēgšanu vai dod piekrišanu darījuma slēgšanai.

(2) Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbilst šā likuma 185.1 pantā noteiktajām pazīmēm, šā panta pirmās daļas nosacījumu piemēro, ja darījums tiek slēgts par tādas mantas iegūšanu, kuras vērtība pārsniedz vienu desmitdaļu no šā likuma 185.pantā minētā minimālā pamatkapitāla lieluma.

(3) Darījums, uz kura pamata manta tiek iegūta no dibinātāja vai dalībnieka, stājas spēkā tikai pēc tam, kad šo darījumu apstiprinājusi dalībnieku sapulce.

(4) Fakts, ka valde nav saņēmusi dalībnieku sapulces piekrišanu mantas iegūšanai no saistītās personas, nav saistošs trešajai personai, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana un tā nav dota.

(5) Šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi attiecas arī uz gadījumiem, kad manta no attiecīgās personas iegūta vairākkārt un tās vērtība kopsummā pārsniedz šā panta pirmajā daļā noteikto robežu. Šādā gadījumā dalībnieku sapulces apstiprinājums vai piekrišana nepieciešama pēdējam darījumam, kura rezultātā minētā robeža tiek pārsniegta, kā arī katram turpmākajam darījumam, ko sabiedrība slēdz ar šo personu.

(6) Šā panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā minētajos gadījumos mantu novērtē saskaņā ar šā likuma 154.panta noteikumiem.

(7) Šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad manta iegūta sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, bezatlīdzības darījumā, izsolē, biržas darījumā vai saskaņā ar tiesas nolēmumu.

(8) Viena dalībnieka sabiedrībā darījums starp sabiedrību un tās dalībnieku slēdzams rakstveidā, un šāda darījuma slēgšanai nav nepieciešams dalībnieku sapulces apstiprinājums vai piekrišana.

139.3 pants. Darījuma slēgšana ar valdes, padomes locekli vai saistīto personu

(1) Ja sabiedrība slēdz darījumu ar valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, padome vai, ja tādas nav, dalībnieku sapulce apstiprina darījuma slēgšanu vai dod piekrišanu darījuma slēgšanai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtos var noteikt kārtību, kas atšķiras no šajā daļā minētās darījumu slēgšanas kārtības.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā sabiedrības intereses saduras ar kāda padomes locekļa vai saistītās personas interesēm, ieinteresētajam padomes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms padomes sēdes protokolā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā balsstiesību nav arī tam padomes loceklim, kurš ir ieinteresētā padomes locekļa radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība.

(4) Ja nevienam padomes loceklim nav balsstiesību, darījuma slēgšanu apstiprina vai piekrišanu darījuma slēgšanai dod dalībnieku sapulce.

(5) Darījums starp sabiedrību un tās valdes vai padomes locekli stājas spēkā tikai pēc tam, kad šo darījumu apstiprinājusi padome vai dalībnieku sapulce.

(6) Fakts, ka valde nav saņēmusi padomes vai dalībnieku sapulces piekrišanu darījumam starp sabiedrību un saistīto personu, nav saistošs trešajai personai, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka nepieciešama padomes vai dalībnieku sapulces piekrišana un tā nav dota.

(7) Šā panta noteikumi neattiecas uz darījumiem, kas slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, uz bezatlīdzības darījumiem, izsolēm, biržas darījumiem vai gadījumiem, kad darījums noslēgts saskaņā ar tiesas nolēmumu."

3. Izteikt 183.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lēmumu par sabiedrības darbības iekšējās revīzijas veikšanu jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli, darījuma slēgšanu ar valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, pieņem dalībnieki vai valde, bet, ja sabiedrībai ir padome, šādu lēmumu var pieņemt arī padome."

4. 211.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dalībniekam nav tiesību piedalīties balsošanā, ja tiek pieņemts lēmums:

1) par viņa atbrīvošanu no saistībām vai atbildības;

2) par prasības celšanu pret viņu;

3) par darījuma slēgšanu ar viņu vai saistīto personu;

4) šā likuma 210.panta otrajā daļā minētajā gadījumā un dalībnieka intereses saduras ar sabiedrības interesēm.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nosakot pārstāvības normu, šā panta otrajā daļā minētā dalībnieka balsis netiek ņemtas vērā."

5. Papildināt 280.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu ar viņu vai saistīto personu."

6. Aizstāt 283.panta trešās daļas 4.punktā vārdus "padomes locekli vai valdes locekli" ar vārdiem "valdes vai padomes locekli vai saistīto personu".

7. Izteikt 292.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai starp sabiedrību un valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu;".

8. Papildināt 299.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja padomes loceklim nav balsstiesību, balsu vairākumu nosaka pēc klātesošo balsstiesīgo padomes locekļu balsīm."

9.  309.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja sabiedrības intereses saduras ar kāda valdes locekļa vai saistītās personas interesēm, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētajam valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms valdes sēdes sākuma.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešās daļas noteikumi attiecas arī uz to valdes locekli, kurš ir ieinteresētā valdes locekļa radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība.

(5) Šā panta prasību neievērošana neietekmē starp sabiedrību un valdes locekli vai saistīto personu noslēgtā darījuma spēkā esamību. Valdes loceklis, kurš pārkāpj šā panta prasības, atbild par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem."

10. Papildināt 310.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja valdes loceklim nav balsstiesību, balsu vairākumu nosaka pēc klātesošo balsstiesīgo valdes locekļu balsīm."

Likums stājas spēkā 2012.gada 10.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 14.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komerclikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.06.2012.Stājas spēkā: 10.07.2012.Tēma: Komerctiesības; Maksātnespēja; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 04.07.2012. OP numurs: 2012/104.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Skaidrojumi
249938
10.07.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)