Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.426

Rīgā 2012.gada 19.jūnijā (prot. Nr.34 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un likuma "Par piesārņojumu"
11.panta otrās daļas 5.punktu un 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 8.nr.; 2007, 57.nr.; 2011, 86.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Kompresijas aizdedzes motorus, izņemot motorus, kurus lieto kā galvenos motorus vilces līdzekļos un iekšējo ūdensceļu kuģos, papildus šajā nodaļā noteiktajai kārtībai atļauts piedāvāt tirgū, izmantojot elastīguma sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumā noteikto procedūru."

2. Izteikt 50.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2. motoriem, uz kuriem attiecas atbrīvojums saskaņā ar šo noteikumu 51., 51.1 un 52.punktu;".

3. Svītrot 51.punkta otro teikumu.

4. Papildināt noteikumus ar 51.1 un 51.2 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Atļauts piedāvāt tirgū šādus rezerves motorus, kas paredzēti vilces līdzekļos:

51.1 1. rezerves motorus, kas atbilst III A laikposma emisijas robežvērtībām, ja ar tiem jāaizstāj tādi vilces līdzekļu motori, kas:

51.1 1.1. neatbilst III A laikposma prasībām;

51.1 1.2. atbilst III A laikposma prasībām, bet neatbilst III B laikposma prasībām;

51.1 2. rezerves motorus, kas neatbilst III A laikposma emisijas robežvērtībām, ja ar tiem jāaizstāj vilces līdzekļu motori, kuriem nav piedziņas vadības un kuri nespēj neatkarīgi sākt kustību, ja vien šādi rezerves motori atbilst prasībām, kas nav zemākas par prasībām, kurām atbilst motori, ar kuriem aprīkoti tāda paša veida vilces līdzekļi. Šo apakšpunktu piemēro, ja sertificēšanas institūcija, izsniedzot attiecīgu atļauju, ir apliecinājusi, ka tāda rezerves motora izmantošana, kurš atbilst jaunākā piemērojamā emisijas posma prasībām attiecībā uz konkrēto vilces līdzekli, radīs būtiskas tehniskas grūtības.

51.2 Motoriem, ko piedāvā tirgū saskaņā ar šo noteikumu 51.1 1. vai 51.1 2.apakšpunktu, piestiprina marķējumu ar tekstu "REZERVES MOTORS" un norāda attiecīgās atkāpes unikālo atsauci."

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra Direktīvas 2011/88/ES, ar ko Direktīvu 97/68/EK groza attiecībā uz noteikumiem par motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu."

6. Izteikt 13.pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1047

Nosacījumi motoriem, kurus piedāvā tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu

1. Pamatojoties uz pamatiekārtu ražotāja iesniegumu un sertifikācijas institūcijas atļauju, motoru ražotājs drīkst laika periodā starp diviem secīgiem robežvērtību piemērošanas laikposmiem piedāvāt tirgū ierobežotu skaitu motoru, kas atbilst iepriekšējam laikposmam noteiktajām emisijas robežvērtībām, saskaņā ar šajā pielikumā minētajiem nosacījumiem.

2. Pamatiekārtu ražotājs, kas vēlas izmantot elastīguma sistēmu, iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu, lai saņemtu atļauju piedāvāt tirgū motorus, kuri paredzēti pamatiekārtu ražotāju ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, kurus lieto kā galvenos dzinējus vilces līdzekļos. Motoru skaits, kuri neatbilst spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet kuri atbilst iepriekšējā laikposmā noteiktajām emisijas robežvērtībām, nepārsniedz šā pielikuma 3.punktā noteiktās emisijas robežvērtības.

3. Motoru skaits, ko pamatiekārtu ražotājs laiž tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, katrā motoru kategorijā nedrīkst pārsniegt:

3.1. 20 % no attiecīgās kategorijas motoru gada apjoma (aprēķina kā pēdējo piecu gadu pārdošanas apjoma vidējo aritmētisko Eiropas Savienības tirgū). Ja pamatiekārtu ražotājs iekārtas Eiropas Savienības tirgū ir realizējis mazāk nekā piecus gadus, vidējo aritmētisko aprēķina, pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā pamatiekārtu ražotājs realizējis iekārtas Eiropas Savienības tirgū;

3.2. šā pielikuma 1.tabulā minētos rādītājus, ja pamatiekārtu ražotājs izvēlas alternatīvu šā pielikuma 3.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un motoru ražotāju vārdā pieprasa atļauju noteiktu skaitu motoru piedāvāt tirgū pamatiekārtu ražotāja ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, kurus lieto kā galvenos dzinējus vilces līdzekļos.

1.tabula

Nr.p.k.

Motora kategorija

Motoru skaits

1.

19-37 kW

200

2.

37-75 kW

150

3.

75-130 kW

100

4.

130-560 kW

50

4. III B laikposmā, bet ne ilgāk kā trīs gadus no šā posma sākuma, pamatiekārtu ražotājs, kas vēlas izmantot elastīguma sistēmu, iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu, lai saņemtu atļauju piedāvāt tirgū motorus, kas paredzēti tikai pamatiekārtu ražotāju ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, kurus lieto kā galvenos dzinējus vilces līdzekļos. Motoru skaits, kuri neatbilst spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet kuri atbilst iepriekšējā laikposmā noteiktajām emisijas robežvērtībām, nepārsniedz šā pielikuma 5.punktā noteiktās emisijas robežvērtības.

5. Motoru skaits, ko pamatiekārtu ražotājs laiž tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, katrā motoru kategorijā nedrīkst pārsniegt:

5.1. 37,5 % no attiecīgās kategorijas motoru gada apjoma (aprēķina kā pēdējo piecu gadu pārdošanas apjoma vidējo aritmētisko Eiropas Savienības tirgū). Ja pamatiekārtu ražotājs iekārtas Eiropas Savienības tirgū ir realizējis mazāk nekā piecus gadus, vidējo aritmētisko aprēķina, pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā pamatiekārtu ražotājs realizējis iekārtas Eiropas Savienības tirgū;

5.2. šā pielikuma 2.tabulā minētos rādītājus, ja pamatiekārtu ražotājs izvēlas alternatīvu šā pielikuma 5.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un motoru ražotāju vārdā pieprasa atļauju noteiktu skaitu motoru piedāvāt tirgū pamatiekārtu ražotāja ekskluzīvai lietošanai.

2.tabula

Nr.p.k.

Motora kategorija

Motoru skaits

1.

37-56 kW

200

2.

56-75 kW

175

3.

75-130 kW

250

4.

130-560 kW

125

6. Motoriem, kas paredzēti vilces līdzekļu piedziņai, III B laikposmā, bet ne ilgāk kā trīs gadus no šā posma sākuma pamatiekārtu ražotājs motoru ražotāju vārdā sertificēšanas institūcijai drīkst pieprasīt atļauju piedāvāt tirgū ne vairāk kā 16 motorus pamatiekārtu ražotāju ekskluzīvai lietošanai.

7. Iesniegumā sertificēšanas institūcijai iekļauj šādu informāciju:

7.1. paraugs marķējumam, kas jāpiestiprina katrai mobilās tehnikas vienībai, kurā tiks uzstādīts motors, kas piedāvāts tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu. Uz marķējuma jābūt šādam tekstam: "Iekārta Nr. ... (kārtas numurs) no ... (kopējais iekārtu skaits attiecīgajā jaudas diapazonā) ar motoru Nr. ..., kas atbilst tipa apstiprinājumam (direktīva 97/68/EK) Nr. ...";

7.2. paraugs papildu marķējumam, kas jāpiestiprina motoram un uz kura jābūt šā pielikuma 9.2.apakšpunktā norādītajam tekstam;

7.3. informācija, kas saistīta ar elastīguma sistēmas īstenošanu un ko minētā institūcija var pieprasīt, lai pieņemtu lēmumu.

8. Pamatiekārtu ražotājs sniedz dalībvalsts sertificēšanas institūcijai, kura to pieprasa, informāciju, lai apstiprinātu, ka motors, par kuru tiek apgalvots, ka tas ir laists tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, vai kurš ir marķēts kā motors, kas laists tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, patiešām ir laists tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu vai attiecīgi marķēts.

9. Motoru ražotājs:

9.1. drīkst piedāvāt tirgū motorus saskaņā ar elastīguma sistēmu, ja pamatiekārtu ražotājs ir saņēmis atļauju atbilstoši šā pielikuma nosacījumiem;

9.2. uz šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minētajiem motoriem izvieto šādu marķējumu: "Motors piedāvāts tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu".

10. Sertificēšanas institūcija izvērtē iesnieguma par elastīguma sistēmas piemērošanu saturu un tam pievienotos dokumentus un informē pamatiekārtu ražotāju par lēmumu atļaut vai neatļaut elastīguma sistēmas piemērošanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā -
iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 426Pieņemts: 19.06.2012.Stājas spēkā: 28.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 27.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
249662
28.06.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)