Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.390

Rīgā 2012.gada 5.jūnijā (prot. Nr.32 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma

28.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204.nr.; 2010, 144.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.2.apakšpunktu aiz vārdiem "jaunus dokumentus" ar vārdiem "izņemot, ja veic zemes robežu plāna vai apgrūtinājumu plāna kamerālo pārzīmēšanu".

2. Aizstāt 8.punktā skaitli un vārdu "3.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "3. un 5.pielikumā".

3. Izteikt 1.pielikuma identifikatoru 1104 šādā redakcijā:

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"   1104 aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 110403 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambi     Aizsargjoslu likuma 18.pants, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.306 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs""

 

110404 liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija    
110405 aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju    
110406 aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu    
110407 aizsargjoslas teritorija ap slūžām    
110408 aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni    
110409 ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs    
110410 ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs    

4. Papildināt 1.pielikuma identifikatoru 1202 ar šādu tekstu:

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

" 120212 aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, kas izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002.gada 1.septembra 12021201 gāzesvada diametrs līdz 300 mm

"

12021202 gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm
12021203 gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

5. Izteikt identifikatoru 13 šādā redakcijā:

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"13 Īpašumi aizsargājamās teritorijās 1301

dabas rezervāta teritorija

130101 stingrā režīma zonas teritorija    

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 3.pants

130102 regulējamā režīma zonas teritorija    
130103 ārējās aizsargjoslas teritorija    
    130104 dabas parka zonas teritorija    
130105 dabas lieguma zonas teritorija    
1302 nacionālā parka teritorija 130201 dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.pants
130202 dabas lieguma zonas teritorija    
130203 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
130204 kultūrvēsturiskās zonas teritorija    
130205 neitrālās zonas teritorija    
130206 dabas parka zonas teritorija    
130207 regulējamā režīma zonas teritorija    
1303 biosfēras rezervāta teritorija 130302 ainavu aizsardzības zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.1 pants
130303 neitrālās zonas teritorija    

1304

dabas lieguma teritorija 130401 stingrā režīma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.pants
130402 regulējamā režīma zonas teritorija    
130403 dabas lieguma zonas teritorija    
130404 dabas parka zonas teritorija    
130405 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
130406 neitrālās zonas teritorija    
130407 nav iedalīta funkcionālajās zonās    
1305 dabas parka teritorija 130501 regulējamā režīma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 5.pants

 

130502 dabas lieguma zonas teritorija    
130503 dabas parka zonas teritorija    
130504 neitrālās zonas teritorija    
130505 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
130506 stingrā režīma zonas teritorija    
130507 nav iedalīta funkcionālajās zonās    
1306 aizsargājamo ainavu apvidus teritorija 130601 dabas lieguma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 8.pants
130602 dabas parka zonas teritorija    
130603 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
130604 neitrālās zonas teritorija    
130605 regulējamā režīma zonas teritorija    
130606 nav iedalīta funkcionālajās zonās    
1307 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija 130701 dabas lieguma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pants
130702 dabas parka zonas teritorija    
130703 dabas pieminekļa teritorija    
1308 dabas pieminekļa teritorija 130801 aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pants
130802 aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija    
130803 teritorija ap īpaši aizsargājamu koku    
130804 teritorija ap aizsargājamu akmeni    
130805 aizsargājamo aleju teritorija    
1309 būvniecības ierobežojumu teritorija 130901 būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā     Būvniecības likuma 3.pants
    1310 mikroliegumi 131001 mikrolieguma teritorija     Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.pants un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"
131002 īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā     Meža likuma 13. un 37.pants un Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"
1311 īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī 131101 īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī    
1312 mežu aizsargjosla ap pilsētām 131201 mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija     Aizsargjoslu likuma 11.pants
1313 valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi 131301 pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija     Meža likuma 38.pants un Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.313 "Meža monitoringa veikšanas kārtība"
131302 otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija    
1314 īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi 131401 īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija     likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 16.pants
131402 kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija    
1315 aizsargājama jūras teritorija 131501 dabas lieguma zonas teritorija    

likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.1 pants"

131502 dabas parka zonas teritorija    
131503 ainavu aizsardzības zonas teritorija    

131504

neitrālās zonas teritorija

 

 

131505

nav iedalīta funkcionālajās zonās

 

 

6. Izteikt identifikatoru 1607 šādā redakcijā:

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

identifikators

apraksts
(nosaukums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

" 1607 piesārņota vieta 160703 teritorija, kurā ir piesārņojums

likuma "Par piesārņojumu" 34.pants"

160704 teritorija, kurā ir potenciāls piesārņojums

7. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1602

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2009.gada 31.decembra līdz Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.390 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"" spēkā stāšanās dienai

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

1303

biosfēras rezervāta teritorija

130301

dabas lieguma zonas teritorija

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

1607

piesārņota vieta

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 390Pieņemts: 05.06.2012.Stājas spēkā: 27.06.2012.Zaudē spēku: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 26.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
249570
27.06.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)