Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.388

Rīgā 2012.gada 5.jūnijā (prot. Nr.32 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
11.panta septīto un astoto daļu, 39.panta astoto daļu,
40.panta piekto daļu un 53.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdu "otro" ar vārdu "trešo".

2. Izteikt 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9. ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izņemšanas un iznīcināšanas kārtību."

3. Izteikt 12.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"12. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izņemšana un iznīcināšana".

4. Papildināt noteikumus ar 272.1 un 272.2 punktu šādā redakcijā:

"272.1 Valsts policijas vai citas valsts pārvaldes iestādes darbinieks, kas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos izņem speciālo līdzekli, sastāda dokumentu par tā izņemšanu. Dokumentu sastāda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru izsniedz personai, kurai izņemts speciālais līdzeklis, otro eksemplāru pievieno izņemtajam speciālajam līdzeklim.

272.2 Šo noteikumu 272.1 punktā minētajā dokumentā norāda:

272.2 1. tās juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru vai tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts), kurai pieder speciālais līdzeklis;

272.2 2. tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts), kurai izņem speciālo līdzekli;

272.2 3. speciālā līdzekļa veidu, modeli, marku (sistēmu), sēriju un numuru (ja speciālajam līdzeklim numurs ir piešķirts);

272.2 4. speciālā līdzekļa munīcijas daudzumu un veidu (ja izņemtajam speciālajam līdzeklim ir paredzēta munīcija);

272.2 5. ziņas par speciālā līdzekļa stāvokli un aprīkojumu;

272.2 6. izņemšanas datumu, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu."

5. Papildināt 274.punktu aiz skaitļa "271." ar vārdu un skaitli "vai 272.1".

6. Izteikt 278., 279. un 280.punktu šādā redakcijā:

"278. Ja pieņemts lēmums par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālo līdzekļu iznīcināšanu, Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde 60 dienu laikā pēc minētā lēmuma stāšanās spēkā:

278.1. pārbauda ziņu esību par iznīcināšanai nododamo ieroci, munīciju, to sastāvdaļām un speciālo līdzekli Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana" un ieroču reģistrā (ieroču reģistrā pārbaudi neveic, ja iznīcināšanai nodod speciālo līdzekli);

278.2. veic pasākumus atzīmes izdarīšanai ieroču reģistrā par ieroča nodošanu iznīcināšanai, ja ierocis ir reģistrēts;

278.3. veic pasākumus ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālā līdzekļa meklēšanas pārtraukšanai, ja ierocis, munīcija, to sastāvdaļas vai speciālais līdzeklis ir izsludināts meklēšanā Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana";

278.4. nodod ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, pievienojot pavaddokumentu ar atbildīgās personas parakstu.

279. Ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli nodod iznīcināšanai ar Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes pavaddokumentu. Pavaddokumentā norāda:

279.1. ziņas par iznīcināmo ieroci, munīciju, to sastāvdaļām vai speciālo līdzekli (kategoriju, daudzumu, marķējumu (ja ir) vai citu informāciju, kas raksturo attiecīgo priekšmetu);

279.2. šādas ziņas par šaujamieroci, patronām, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, ja to nodod kā atsevišķu priekšmetu:

279.2.1. ieroča kategorija, marka (sistēma), modelis, kalibrs, sērija un numurs (ja šāds marķējums ir);

279.2.2. šaujamieroča maināmā stobra marka, kalibrs, stobru skaits, izgatavotājvalsts, sērija un numurs vai citas šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas veids, sērija un numurs (ja šāds marķējums ir);

279.2.3. patronu kalibrs un daudzums, kā arī marķējums (ja šāds marķējums ir);

279.2.4. ziņas par ieroča aprīkojumu (ar optisko tēmēkli, klusinātāju vai citu aprīkojumu);

279.3. datumu, kad pieņemts lēmums par ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa iznīcināšanu, un tā numuru vai atsauci uz dokumentu, kas satur šādu nolēmumu (vai norādi par pievienotā lēmuma kopiju, ja to pievieno pavaddokumentam);

279.4. tās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), kas pieņēma lēmumu par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa iznīcināšanu;

279.5. informāciju par Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana" un ieroču reģistrā veiktās pārbaudes rezultātiem (ieroču reģistrā pārbaudi neveic, ja iznīcināšanai nodod speciālo līdzekli).

280. Nodrošinājuma valsts aģentūra visus iznīcināšanai pieņemtos šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, patronas un to sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus reģistrē speciāli tam paredzētā uzskaites žurnālā vai reģistrā."

7. Papildināt noteikumus ar 280.1 un 280.2 punktu šādā redakcijā:

"280.1 Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai nodod Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās.

280.2 Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc šo noteikumu 279.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

280.2 1. pieņem un uzskaita ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli un sastāda pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas amatpersonai vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā;

280.2 2. organizē ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa glabāšanu līdz iznīcināšanai un iznīcināšanu."

8. Izteikt 281.punktu šādā redakcijā:

"281. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūra izveido komisiju triju cilvēku sastāvā (turpmāk - komisija)."

9. Izteikt 283. un 284.punktu šādā redakcijā:

"283. Ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus iznīcina komisijas locekļu klātbūtnē, un komisija par to sastāda ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas amatpersonai vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā. Akta kopiju nosūta Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.

284. Šo noteikumu 283.punktā minētajā ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanas aktā norāda:

284.1. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir);

284.2. ieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru vai citas ieroča būtiskās sastāvdaļas veidu, sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir), ja minēto ieroča sastāvdaļu iznīcina kā atsevišķu priekšmetu;

284.3. patronu kalibru un daudzumu, kā arī marķējumu (ja šāds marķējums ir);

284.4. šaujampulvera daudzumu;

284.5. speciālā līdzekļa veidu, modeli, marku (sistēmu), sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir);

284.6. iznīcināšanas datumu un vietu;

284.7. komisijas locekļus (vārdu, uzvārdu), kuri piedalījās iznīcināšanā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 388Pieņemts: 05.06.2012.Stājas spēkā: 15.06.2012.Zaudē spēku: 10.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 14.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
249091
15.06.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)