Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/11

Rīgā 2012.gada 9.maijā (prot. Nr.18, 10.p.)

Nolikums universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā

Izdots saskaņā ar Pasta likuma 27.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā (turpmāk - nolikums) nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) nosaka universālā pasta pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) sniedzēju, kā arī konkursa norises kārtību, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku vērtēšanas principus.

2. Konkursa mērķis ir saskaņā ar Pasta likuma 27.panta trešo daļu noteikt Pakalpojuma sniedzēju, tādējādi īstenojot Pasta likuma 2.pantā noteikto mērķi - nodrošināt Pakalpojuma pieejamību.

3. Konkursu rīko ar Regulatora padomes lēmumu apstiprināta konkursa komisija (turpmāk - konkursa komisija).

4. Šā nolikuma izpratnē konkursa dalībnieks ir šā nolikuma 16.punktā noteiktais komersants, kurš iesniedzis intereses apliecinājumu (1.pielikums) šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā, un piedalās konkursā, lai iegūtu tiesības sniegt Pakalpojumu.

5. Konkursa dalībnieku pielaiž dalībai konkursā, ja tas atbilst šā nolikuma 16.punktā noteiktajam un ir izpildījis šā nolikuma 23.punktu.

II. Konkursa priekšmets

6. Pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar Pasta likumu un Regulatora lēmumiem no 2013.gada 1.janvāra nodrošina visā Latvijas Republikas teritorijā šādus Pakalpojumus:

6.1. iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus;

6.2. iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus;

6.3. abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu.

7. Pakalpojuma sniedzējs no 2013.gada 1.janvāra nodrošina šādas Pakalpojuma kvalitātes prasības:

7.1. pasta sūtījumu (tajā skaitā abonētās preses izdevumu) piegādā vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā;

7.2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietas ir atvērtas piecas darba dienas nedēļā;

7.3. pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums un skaits ir šāds:

7.3.1. Rīgā vismaz 30 nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas;

7.3.2. katrā republikas vai novada pilsētā ir vismaz viena nepārvietojama pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, bet ja republikas vai novada pilsētā ir vairāk  par 20 000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad jāizvieto viena nepārvietojama pasta pakalpojumu sniegšanas vieta uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 20000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu;

7.3.3. katrā novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta;

7.4. vēstuļu kastīšu skaits un to izvietojums ir šāds:

7.4.1.  Rīgā vismaz viena vēstuļu kastīte, tai skaitā pie katras nepārvietojamas pasta pakalpojuma sniegšanas vietas, uz katriem 5000 pastāvīgiem iedzīvotājiem;

7.4.2.   katrā republikas vai novada pilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, tai skaitā pie katras nepārvietojamas pasta pakalpojuma sniegšanas vietas, bet ja republikas vai novada pilsētā ir vairāk par 3000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad  jāizvieto viena vēstuļu kastīte uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 3000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu;

7.4.3.   katrā novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, bet, ja novadā, ja tam nav teritoriālā iedalījuma vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, tad jāizvieto viena vēstuļu kastīte uz katriem nākamajiem nepilnu vai pilnu 2000 pastāvīgo iedzīvotāju skaitu;

7.5. vēstuļu kastīti tukšo vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā;

7.6. vēstuļu kastītes ir noformētas vienādā veidā, norādot uz tām Pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, vēstuļu kastītes identifikācijas numuru, kā arī vēstuļu kastītes tukšošanas nedēļas dienas un laiku;

7.7. vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pārsūtīšanas laiks iekšzemē, kas neattiecas uz liela apjoma un tiešā pasta sūtījumiem, ir šāds:

7.7.1.  A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam:

7.7.1.1. D + 1, kur

D - darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam).

 Nākamajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 90% no visiem A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem,

7.7.1.2. D + 2, kur

D - darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam).

Otrajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 99 % no visiem A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem,

7.7.2. B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumam:

D + 3, kur

D - darba diena, kad vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā vai ievietots vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam).

Trešajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā, tajā skaitā ievietojot vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātiem piegādā vismaz 98 % no visiem B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem,

7.7.3.  pasta paku sūtījumam:

D + 4, kur

D - darba diena, kad pasta pakas sūtījums nodots pasta tīkla piekļuves punktā.

Ceturtajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā adresātiem izsniegšanai nodrošina vismaz 98% no visiem pasta paku sūtījumiem,

7.7.4. ierakstītam vai apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam:

pārsūtīšanai no nosūtīšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas līdz izsniegšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietai A klases ierakstītam vai apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam - viena darba diena, B klases ierakstītam vai apdrošinātam vēstuļu korespondences sūtījumam -  trīs darba dienas;

7.8. Pakalpojuma sniedzējs informāciju par pasta pakas sūtījumu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad pasta pakas sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā. Rakstveida un elektroniskā paziņojumā Pakalpojuma sniedzējs norāda pasta pakas sūtījuma saņemšanas vietu, laiku un informāciju par pēcapmaksu (tai skaitā maksu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem), ja tāda tiek norādīta. Pakalpojuma sniedzējs ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu izsniedz adresātam adresē, kas norādīta uz ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma, pret parakstu tajā pašā dienā, kad ierakstīts vai apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā. Adresāta prombūtnes gadījumā Pakalpojuma sniedzējs adresāta pastkastītē ievieto informatīvu paziņojumu par ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu vēstuļu korespondences sūtījuma piegādes dienā. Informatīvajā paziņojumā Pakalpojuma sniedzējs norāda ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma kategoriju, saņemšanas vietu un laiku, un informāciju par pēcapmaksu (tai skaitā maksu par sniegtajiem pasta pakalpojumiem).

8. Pakalpojuma sniedzējs aprēķina katra Pakalpojuma sniegšanai visā Latvijas Republikas teritorijā vienotu uz izmaksām balstītu tarifu, ko iesniedz vienlaikus ar intereses apliecinājumu un, kas aprēķināts atbilstoši Regulatora 2009.gada 17.septembra lēmumam Nr.1/4 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" un pamatots atbilstoši Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmumam Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu". Ja ir mainījušās Pakalpojuma tarifu veidojošās izmaksas, Pakalpojuma sniedzējs var iesniegt Regulatoram apstiprināšanai jaunu Pakalpojuma tarifu projektu ne ātrāk kā vienu gadu pēc Pakalpojuma saistību noteikšanas.

9. Šajā nolikumā noteiktās Pakalpojuma saistības nosaka uz pieciem gadiem no 2013.gada 1.janvāra.

10. Pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanas kārtību nosaka Pasta likums.

III. Nodrošinājuma nauda

11. Konkursa dalībnieks līdz 2012.gada 13.jūlijam iemaksā nodrošinājuma naudu 75 000 LVL (septiņdesmit pieci tūkstoši latu) apmērā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000, norādot saņēmēju: "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija" un iemaksas mērķi: "Nodrošinājuma nauda universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā" vai iesniedz Regulatoram Latvijas Republikā reģistrētas bankas rakstisku galvojumu (garantiju) (turpmāk - Garantiju), kas ir spēkā līdz 2013.gada 10.maijam, 75 000 LVL (septiņdesmit pieci tūkstoši latu) apmērā, ka konkursa dalībnieks spēj izpildīt šajā nolikumā noteiktās Pakalpojuma saistības. Maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu valsts budžeta kontā vai Garantiju konkursa dalībnieks iesniedz vienlaikus ar intereses apliecinājumu.

12. Regulators konkursa dalībniekam, kurš nav uzvarējis konkursā un ir iemaksājis nodrošinājuma naudu, to atmaksā konkursa dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas.

IV. Konkursa principi

13. Jebkāda vienošanās starp konkursa dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursā vai attiecībā uz konkursa nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža. Vienošanās par Pakalpojuma starpniecību saskaņā ar Pasta likuma 28.pantu nav aizliegta vienošanās.

14. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp konkursa dalībniekiem, ar konkursu saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

15. Konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

V. Konkursa dalībnieks un pārstāvis

16. Konkursā kā konkursa dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants.

17. Katrs konkursa dalībnieks ieceļ ne vairāk kā trīs pārstāvjus tā pārstāvībai konkursā. Konkursa dalībnieka pārstāvis konkursā var būt tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - pārstāvis). Konkursa dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (pilnvara).

18. Pārstāvja darbība (tai skaitā pārstāvja sniegto ziņu patiesums) konkursā ir saistoša konkursa dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad konkursa komisija saņem no konkursa dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas un aizstāšanas dokumentu (pilnvara un atsaukums).

VI. Intereses apliecinājums

19. Konkursa dalībnieks, lai varētu piedalīties konkursā, konkursa komisijai iesniedz vienu aizpildītu un pārstāvja parakstītu intereses apliecinājuma (1.pielikums) oriģinālu, un tam pievienotas sešas tā kopijas. Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora mājaslapā internetā - http://www.sprk.gov.lv .

20. Aizpildot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

21. Konkursa dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo konkursa komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

22. Šā nolikuma 21.punktā paredzēto paziņojumu paraksta pārstāvis.

23.Konkursa dalībnieks intereses apliecinājumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama intereses apliecinājuma sastāvdaļa:

23.1. ārvalstīs reģistrēts komersants - izziņu no ārvalsts komercreģistra, ka konkursa dalībnieks neatrodas likvidācijas stadijā vai nav komersantam pasludināts maksātnespējas process, vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

23.2. ārvalstīs reģistrēts komersants - reģistrācijas apliecību;

23.3. ārvalstīs reģistrēts komersants - publiski pārbaudāmu informāciju par līdzšinējo pieredzi pasta nozarē;

23.4. pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (pilnvara), ārvalstīs reģistrētam komersantam - izziņa no ārvalsts komercreģistra par pārstāvības tiesībām;

23.5. aizpildītu deklarāciju par atbilstību (2.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora mājaslapā internetā - http://www.sprk.gov.lv;

23.6.Garantiju vai maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu. Ja Garantiju ir parakstījusi personu, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju nav pārstāvības tiesības, intereses apliecinājumam pievieno pilnvaru, kas apliecina šīs personas tiesības sniegt Garantiju;

23.7. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka konkursa dalībniekam Latvijā nav nodokļu parādu. Ārvalstīs reģistrētam komersantam - izziņa, ka konkursa dalībniekam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu. Konkursa dalībnieks iesniedz izziņu par nodokļu parādiem, kas ir izdota ne agrāk kā mēnesi pirms intereses apliecinājuma iesniegšanas dienas.

24. Konkursa komisijai konkursa dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Konkursa dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

25. Konkursa dalībnieks dokumentus iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, konkursa dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

26. Konkursa dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Intereses apliecinājuma iesniegšana

27. Pārstāvis intereses apliecinājumu un pilnvaru, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Regulatora telpās darba dienas laikā (plkst.8.30-17.00), aizvērtā aploksnē (turpmāk - aploksne) personīgi konkursa komisijas sekretāram tādā veidā, lai konkursa komisija aploksni saņemtu ne agrāk kā 2012.gada 3.jūlija plkst. 8.30 un ne vēlāk kā 2012.gada 17.jūlija plkst.13.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Konkursam universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā" un konkursa komisijas adresi, kā arī konkursa dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Konkursa komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija. Tālruņa numurs uzziņām: +371 67097200. Regulators publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par konkursa komisijas adresi, ja tā mainās.

28. Konkursa komisijas sekretārs pieņem aploksni. Konkursa komisijas sekretārs reģistrācijas lapā (3.pielikums), kas sastādīta divos eksemplāros, norāda konkursa dalībnieka nosaukumu, aploksnes ar intereses apliecinājuma iesniegšanas datumu un laiku. Konkursa komisijas sekretārs konkursa dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

29. Konkursa komisija konkursam iesniegto aploksni, kas saņemta pirms vai pēc šā nolikuma 27.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ iesniedzējam. Visos pārējos gadījumos konkursa komisijai iesniegtos dokumentus konkursa dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

VIII. Sazināšanās ar konkursa komisiju

30. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursu saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā konkursa komisijai ne vēlāk kā līdz 2012.gada 3.jūlijam.

31. Pēc aploksnes iesniegšanas konkursa komisijai informācijas apmaiņa par konkursu notiek rakstveidā starp konkursa komisiju un konkursa dalībnieku.

32. Persona informācijas pieprasījumu konkursa komisijai iesniedz rakstveidā valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 67097277) vai e-pastu (sprk@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda - "Konkursam par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

33.  Konkursa komisija saņemto rakstveida jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta konkursa dalībniekam.

34. Konkursa komisija saņemto rakstveida jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam un visiem konkursa dalībniekiem, kuri uz atbildes izsūtīšanas brīdi ir iesnieguši aploksni.

35. Konkursa komisija publisko iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nav tiesīga minēt personu, kura iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

IX. Ierobežotas pieejamības informācija

36. Iesniedzot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu konkursa dalībnieka iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

37. Informācija par konkursu un konkursa norisi ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai Regulators ir piešķīris ierobežotas pieejamības informācijas statusu:

37.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits - līdz aploksnes atvēršanas brīdim;

37.2. iesniegto intereses apliecinājumu saturs;

37.3. iesniegto intereses apliecinājumu novērtējums.

38. Par konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija. 

X. Konkursa uzvarētāja noteikšana

39. Konkursa komisijas priekšsēdētājs šā nolikuma 27.punktā noteikto iesniegto aploksni atver 2012.gada 17.jūlijā plkst.13.00, Regulatora telpās, Rīgā, Brīvības ielā 55, 2.stāva zālē, piedaloties konkursa komisijai, konkursa komisijas sekretāram, konkursa dalībniekam un Regulatora personālam, kas nodrošina konkursa procesu. Regulators publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par konkursa norises vietu, ja tā mainās.

40. Konkurss notiek valsts valodā. Ja konkursa dalībniekam konkursa laikā nepieciešams lietot svešvalodu, konkursa dalībnieks nodrošina sev tulku un atbild par tulkojuma precizitāti.

41. Konkursa komisijas sekretārs protokolē konkursa norisi.

42. Konkursa komisijas priekšsēdētājs atklāj konkursu, paziņo konkursa komisijas sastāvu, raksturo konkursa priekšmetu un informē konkursa dalībnieku par plānoto konkursa norisi.

43. Konkursa komisija pēc aplokšņu atvēršanas pārliecinās:

43.1. vai konkursa dalībnieks atbilst šā nolikuma 16.punktā noteiktajam;

43.2. vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 19. un 23.punktā;

43.3. vai intereses apliecinājums atbilst konkursa priekšmetam;

43.4. vai valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 ir iemaksāta nodrošinājuma nauda vai iesniegta Garantija;

43.5. vai ir iesniegta Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka konkursa dalībniekam Latvijā nav nodokļu parādu, kā arī vai izziņa atbilst šā nolikuma 23.7.apakšpunktā noteiktajam termiņam. Ārvalstīs reģistrētam komersantam - vai ir iesniegta izziņa, ka konkursa dalībniekam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu.

44. Ja konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu), konkursa komisija par to rakstveidā informē konkursa dalībnieku. Konkursa komisija ir tiesīga izslēgt šādu konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

45. Konkursa komisija dalībai konkursā nepielaiž vai no dalības konkursā izslēdz:

45.1. konkursa dalībnieku, kurš nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu);

45.2. konkursa dalībnieku, kurš neatbilst nolikuma 16.punktam;

45.3. konkursa dalībnieku, kura intereses apliecinājums neatbilst konkursa priekšmetam;

45.4. konkursa dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai kuram ir pasludināts maksātnespējas process vai arī ierosināts tiesiskā aizsardzības process;

45.5. konkursa dalībnieku, kuram ir nodokļu parāds;

45.6. konkursa dalībnieku, kura konkursa komisijai iesniegtie dokumenti neatbilst šā nolikuma 19. un 23.punktā noteiktajam;

45.7. konkursa dalībnieku, kurš nav iesniedzis Garantiju vai nav iemaksājis nodrošinājuma naudu līdz konkursa sākumam valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000.

46. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par konkursa dalībnieka iesniegto informāciju. Konkursa dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

47. Ja konkursa komisija atklāj, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai, vai, ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šā nolikuma 46.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt konkursa dalībnieku no dalības konkursā. 

48. Konkursa komisija izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto informāciju.

49. Vērtēšanas punktu piešķiršanas solis ir viens vesels punkts. Konkursa komisija, skaitot katra konkursa dalībnieka intereses apliecinājuma vērtēšanas rezultātā iegūto punktu kopsummu (turpmāk - Kopsumma). Konkursa komisija Kopsummā neieskaita tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējuma kritēriju vērtējuma summu, kurš šo konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vislielāko punktu summu, un tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējuma kritēriju vērtējuma summu, kurš šo konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vismazāko punktu summu.

50. Konkursā uzvar viens konkursa dalībnieks, kurš atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis vislielāko Kopsummu (4.pielikums).

51. Ja divi vai vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu Kopsummu, tad uzvarējušais konkursa dalībnieks ir tas, kurš intereses apliecinājumā ir norādījis zemākus uz izmaksām balstītus Pakalpojuma tarifus, kas aprēķināti atbilstoši Regulatora 2009.gada 17.septembra lēmumam Nr.1/4 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" un iesniegti atbilstoši Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmumam Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu".

XI. Rezultāta apstiprināšana un paziņošana

52. Konkursa komisija ne ilgāk kā 60 dienu laikā no aploksnes atvēršanas dienas izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto informāciju, apkopo konkursa rezultātus, un iesniedz Regulatora padomei. Regulatora padome apstiprina konkursa rezultātu un lemj par konkursa uzvarētāja noteikšanu.

53. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Regulators par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo konkursa dalībnieku. Regulators konkursa dalībniekam, kurš nav uzvarējis konkursā, trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to, ka tas konkursā nav uzvarējis.

54. Ja ar Regulatora padomes lēmumu noteiktais konkursa uzvarētājs pirms Pakalpojuma saistību noteikšanas atsakās no šo saistību pildīšanas, Regulators nodrošinājuma naudu neatmaksā konkursa uzvarētājam un pārskaita to valsts budžetā. Ja šāds konkursa uzvarētājs ir iesniedzis Regulatoram Garantiju, tad šā nolikuma 11.punktā noteikto iemaksu ieskaita valsts budžetā.

55. Ja konkursā nav uzvarētāja, tad Regulatora padome konkursu var atzīt par noslēgušos bez rezultāta un lemt par Pakalpojuma saistību noteikšanu uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu tam Pakalpojuma sniedzējam, kurš saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 10.punktu sniedz universālo pasta pakalpojumu.

56. Regulatora padome var lemt par konkursa izbeigšanu vai šā nolikuma grozīšanu, ja ir mainījušies Pakalpojuma saistību noteikšanas tiesiskie apstākļi.

57. Regulators, nosakot Pakalpojuma saistības, ņem vērā Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. (OV L 7, 11.1.2012., 3./10. lpp).

XII. Pakalpojuma saistību noteikšana

58. Konkursa uzvarētājs 10 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi konkursa uzvarētāju, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

58.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

58.2. saskaņā ar Pasta likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Regulatoram nosūtījis reģistrācijas paziņojumu);

59. Regulators, ja ir izpildīts šā nolikuma 58.punkts, Pasta likuma noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Pakalpojuma saistību noteikšanu konkursa uzvarētājam.

60. Regulators pēc Pakalpojuma saistību noteikšanas sāk vērtēt saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un Pasta likumu konkursa uzvarētāja aprēķināto tarifu projektu, kas ir iesniegts vienlaicīgi ar intereses apliecinājumu. Konkursa uzvarētāja tarifu projekts uzskatāms par iesniegtu Regulatorā ar Pakalpojuma saistību noteikšanas dienu. Ja Regulators konkursa uzvarētājam ir apstiprinājis kādu no Pakalpojuma tarifiem un nepastāv apstākļi, kas būtu par pamatu jaunu Pakalpojuma tarifu noteikšanai, Regulators tos atkārtoti neapstiprina.

61. Konkursa uzvarētājs saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 21.panta trešo daļu 10 dienu laikā pēc Pakalpojuma saistību noteikšanas informāciju par aprēķināto tarifu projektu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora mājaslapā internetā.

62. Ja konkursa uzvarētājs konkursa rezultātā noteiktās Pakalpojuma saistības nodrošina atbilstoši šā nolikuma prasībām un ir veicis šā nolikuma 11.punktā noteiktās nodrošinājuma naudas samaksu, Regulators atmaksā nodrošinājuma naudu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no šā nolikuma 64.punktā noteiktās informācijas saņemšanas.

63. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šajā nolikumā noteikto, Regulators šā nolikuma 11.punktā noteikto nodrošinājuma naudu neatmaksā konkursa uzvarētājam un pārskaita to valsts budžetā. Ja konkursa uzvarētājs ir iesniedzis Regulatoram Garantiju, tad šā nolikuma 11.punktā noteikto iemaksu ieskaita valsts budžetā.

64. Konkursa uzvarētājs līdz 2013.gada 10.aprīlim iesniedz Regulatoram informāciju par Pakalpojuma nodrošināšanu 2013.gada 1.ceturksnī.

65. Konkursa uzvarētājs reizi gadā līdz 1.februārim - par iepriekšējo kalendāro gadu - iesniedz Regulatoram informāciju par Pakalpojuma saistību izpildi.

XIII. Noslēguma jautājums

66. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs 

1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2012.gada 9.maija lēmumam Nr. 1/11

Intereses apliecinājums universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā

 Parakstot šo intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums  
 

2. Komersanta juridiskā adrese  
 

 

3. Komersanta reģistrācijas datums, vienotais reģistrācijas numurs un valsts  
 

 

4. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā trīs personas):  
vārds un uzvārds  
pārstāvības pamats  
amats  
adrese  
telefona numurs  
fakss  
e-pasta adrese  

5. Universālā pasta pakalpojuma saistību nodrošināšanas iespējas, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

5.1. informācija par konkursa dalībnieka līdzšinējo pieredzi pasta pakalpojumu sniegšanā;

5.2. informācija par infrastruktūru, ko plānots izmantot universālā pasta pakalpojuma saistību nodrošināšanai;

5.3. tarifu projekts, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2009.gada 17.septembra lēmumu Nr.1/4 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" un izmaksu pamatojošie dokumenti saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmumu Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu".

6. Gada pārskats par iepriekšējo pārskata gadu, ja tas nav publiski pieejams.

7. Cita svarīga informācija pēc konkursa dalībnieka ieskatiem.  
 

Datums____________________

Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu   
 

 (paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs 

2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2012.gada 9.maija lēmumam Nr. 1/11

Deklarācija par atbilstību  konkursam universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā

Parakstot šo deklarāciju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(konkursa dalībnieks), kuru pārstāv _____________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

konkursa dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas norādīti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šī konkursa nolikumu un universālā pasta pakalpojuma saistības, kuras izteiktas intereses apliecinājumā, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

Konkursa dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas procesā vai nav pasludināts maksātnespējas process vai arī nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī deklarācijas iesniegšanas brīdi tam nav nodokļu parāda;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājumā un tā pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs konkursa nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar otru konkursa dalībnieku vai jebkuru citu konkursā iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar otru konkursa dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt ziņas par citu konkursa dalībnieka sniegto informāciju intereses apliecinājumā un konkursa komisijai;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar otru konkursa dalībnieku vai tā likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām konkursā;

(i) tas, ja uzvarēs konkursā, sniegs universālo pasta pakalpojumu un nepārtrauks tā sniegšanu līdz universālā pasta pakalpojuma saistību termiņa beigām.

Datums     
Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu  
  

 (paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs 

3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2012.gada 9.maija lēmumam Nr. 1/11

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs 

4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2012.gada 9.maija lēmumam Nr. 1/11

Vērtēšanas kritēriji konkursam universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/11Pieņemts: 09.05.2012.Stājas spēkā: 16.05.2012.Zaudē spēku: 01.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 15.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
247674
16.05.2012
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)