Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.320

Rīgā 2012.gada 8.maijā (prot. Nr.25 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā::

"2.3. veidlapa Nr.4-ADJIL "Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk - veidlapa Nr.4-ADJIL) (2.1 pielikums)."

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot pārskatus, izmanto šādus veidlapu paraugus:

3.1. veidlapa Nr.3-SPS "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem" (turpmāk - veidlapa Nr.3-SPS) (3.pielikums);

3.2. veidlapa Nr.5-ADJIL/SPS "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk - veidlapa Nr.5-ADJIL/SPS) (4.pielikums)."

3. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Pasūtītājs šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos pārskatus (veidlapa Nr.1-PIL un veidlapa Nr.2-PIL/C) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.aprīlim. Pasūtītājs veidlapu Nr.2-PIL/C aizpilda un Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz tikai tad, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis centralizētus iepirkumus. Pasūtītājs šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr.4-ADJIL) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.martam, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu.

6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 3.punktā minētos pārskatus (veidlapa Nr.3-SPS un veidlapa Nr.5-ADJIL/SPS) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.martam. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapu Nr.5-ADJIL/SPS aizpilda un Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz tikai tad, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepirkumus ir veicis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo noteikumu 2.punktā minētos pārskatus iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu."

4. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Veidlapas Nr.4-ADJIL aizpildīšanas kārtība

4.1 1. Veidlapas Nr.4-ADJIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

116.1 Veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, normatīvajiem aktiem par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

116.2 Pasūtītājs veidlapā Nr.4-ADJIL iekļauj informāciju par:

116.2 1. decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās;

116.2 2. centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.3 Veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, bet par centralizēti veiktajiem iepirkumiem - arī no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.4 Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām, noapaļojot līdz veseliem latiem un neņemot vērā PVN.

116.5 Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamās summas norāda kā kopējo iepirkumā piedāvāto līgumcenu, noapaļojot līdz veseliem latiem un neņemot vērā PVN.

116.6 Informāciju par pasūtītāja noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu summu, kuru līgumcena ir mazāka par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām robežām, kā arī informāciju par pārskata periodā veiktajiem maksājumiem aizsardzības un drošības iepirkumu jomā atbilstoši šo noteikumu 40.punktam, iesniedzot veidlapu Nr.1-PIL, norāda tās 5.sadaļā "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi", ievērojot šo noteikumu 2.6.apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

4.1 2. Veidlapas Nr.4-ADJIL 1.sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

116.7 No 010.rindas līdz 120.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.8 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 010.rindu, sarunu procedūru - 030.rindu, konkursa dialogu - 050.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.9 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 020.rindu, sarunu procedūra - 040.rindu, konkursa dialogs - 060.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.10 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 070.rindu, sarunu procedūru - 090.rindu, konkursa dialogu - 110.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.11 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 080.rindu, sarunu procedūra - 100.rindu, konkursa dialogs - 120.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.12 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 130.rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 140.rindu.

116.13 Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 140.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru/iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

4.1 3. Veidlapas Nr.4-ADJIL 2.sadaļa "Piegādes iepirkumi"

116.14 No 150.rindas līdz 260.rindai norāda piegādes iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.15 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 150.rindu, sarunu procedūru - 170.rindu, konkursa dialogu - 190.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.16 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 160.rindu, sarunu procedūra - 180.rindu, konkursa dialogs - 200.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.17 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 210.rindu, sarunu procedūru - 230.rindu, konkursa dialogu - 250.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.18 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 220.rindu, sarunu procedūra - 240.rindu, konkursa dialogs - 260.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.19 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 270.rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 280.rindu.

116.20 Aizpildot kādu no 150.rindas līdz 280.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru/iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

4.1 4. Veidlapas Nr.4-ADJIL 3.sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

116.21 No 290.rindas līdz 440.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.22 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 290.rindu, sarunu procedūru - 310.rindu, konkursa dialogu - 330.rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 350.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.23 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 300.rindu, sarunu procedūra - 320.rindu, konkursa dialogs - 340.rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 360.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.24 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 370.rindu, sarunu procedūru - 390.rindu, konkursa dialogu - 410.rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 430.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.25 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 380.rindu, sarunu procedūra - 400.rindu, konkursa dialogs - 420.rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 440.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.26 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 450.rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 460.rindu.

116.27 Aizpildot kādu no 290.rindas līdz 460.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru/iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

4.1 5. Veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļa "Iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to"

116.28 Veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 090., 100., 230., 240., 390. vai 400.rinda.

116.29 Aizpildot veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļu, norāda:

116.29 1. decentralizēti veiktos iepirkumus, kuriem piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un uz kuru pamata slēgto līgumu līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam);

116.29 2. centralizēti veiktos iepirkumus, kuriem piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un piedāvātā līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to.

116.30 Par iepirkumā piemēroto sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs attiecīgajā veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļas 470.-610.rindā norāda informāciju atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas 1.-13.punkta pamatojumam.

116.31 Pasūtītājs aizpilda veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļas ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits" un "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (Ls) bez PVN".

4.1 6. Veidlapas Nr.4-ADJIL 5.sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.32 Veidlapas Nr.4-ADJIL 5.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 030., 050., 150., 170., 190., 290., 310., 330. vai 350.rinda.

116.33 Aizpildot veidlapas Nr.4-ADJIL 5.sadaļu, norāda decentralizēti veiktos iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena attiecīgi ir vienāda ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām.

116.34 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 030. vai 050.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.35 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.36 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.37 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kuru īstenojot attiecīgais iepirkuma līgums tika noslēgts. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.38 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.39 Aiļu grupā "Iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās" norāda to iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaitu, kuri pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgti starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

116.40 Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu latos bez PVN.

4.1 7. Veidlapas Nr.4-ADJIL 6.sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.41 Veidlapas Nr.4-ADJIL 6.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 020., 040., 060., 160., 180., 200., 300., 320., 340. vai 360.rinda.

116.42 Aizpildot veidlapas Nr.4-ADJIL 6.sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvātās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenas ir vienādas ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielākas par tām.

116.43 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 020., 040. vai 060.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.44 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.45 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.46 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura tika piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.47 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.48 Ja centralizēti veikta iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, ailes "Slēgta vispārīgā vienošanās" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.49 Ailē "Pasūtītāji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkums" norāda to pasūtītāju nosaukumus, kuru vajadzībām veikts centralizētais iepirkums.

116.50 Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.51 Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda katra piegādātāja nosaukumu un attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

116.52 Ailē "Piedāvātā līgumcenu summa (Ls) bez PVN" norāda attiecīgajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu latos bez PVN.

4.2 Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS aizpildīšanas kārtība

4.2 1. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

116.53 Veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, normatīvajos aktos par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

116.54 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļauj informāciju par:

116.54 1. decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās;

116.54 2. centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.55 Veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, bet par centralizēti veiktajiem iepirkumiem - arī no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.56 Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām, noapaļojot līdz veseliem latiem un neņemot vērā PVN.

116.57 Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamās summas norāda kā kopējo iepirkumā piedāvāto līgumcenu, noapaļojot līdz veseliem latiem un neņemot vērā PVN.

116.58 Informāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noslēgtajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežām, norāda veidlapas Nr.3-SPS 1.sadaļā "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu", ievērojot šo noteikumu 4.2.apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

4.2 2. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 1.sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

116.59 No 010.rindas līdz 060.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.60 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 010.rindu, sarunu procedūru - 030.rindu, konkursa dialogu - 050.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.61 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 020.rindu, sarunu procedūra - 040.rindu, konkursa dialogs - 060.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.62 Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 060.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

4.2 3. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 2.sadaļa "Piegādes iepirkumi"

116.63 No 070.rindas līdz 120.rindai norāda piegādes iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.64 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 070.rindu, sarunu procedūru - 090.rindu, konkursa dialogu - 110.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.65 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 080.rindu, sarunu procedūra - 100.rindu, konkursa dialogs - 120.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.66 Aizpildot kādu no 070.rindas līdz 120.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

4.2 4. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 3.sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

116.67 No 130.rindas līdz 200.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.68 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 130.rindu, sarunu procedūru - 150.rindu, konkursa dialogu - 170.rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 190.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.69 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 140.rindu, sarunu procedūra - 160.rindu, konkursa dialogs - 180.rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 200.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.70 Aizpildot kādu no 130.rindas līdz 200.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

4.2 5. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 4.sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.71 Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 4.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 030., 050., 070., 090., 110., 130., 150., 170. vai 190.rinda.

116.72 Aizpildot veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 4.sadaļu, norāda decentralizēti veiktos iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena attiecīgi ir vienāda ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām.

116.73 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 030. vai 050.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.74 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.75 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.76 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kuru īstenojot attiecīgais iepirkuma līgums tika noslēgts. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.77 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.78 Aiļu grupā "Iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās" norāda to iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaitu, kuri pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

116.79 Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu latos bez PVN.

4.2 6. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 5.sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.80 Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 5.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 020., 040., 060., 080., 100., 120., 140., 160., 180. vai 200.rinda.

116.81 Aizpildot veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 5.sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvātās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenas ir vienādas ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielākas par tām.

116.82 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 020., 040. vai 060.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.83 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.84 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.85 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura tika piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.86 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.87 Ja centralizēti veikta iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, ailes "Slēgta vispārīgā vienošanās" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.88 Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkums" norāda to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju nosaukumus, kuru vajadzībām veikts centralizētais iepirkums.

116.89 Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.90 Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda katra piegādātāja nosaukumu un attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

116.91 Ailē "Piedāvātā līgumcenu summa (Ls) bez PVN" norāda attiecīgajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu latos bez PVN."

5. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

6. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 320Pieņemts: 08.05.2012.Stājas spēkā: 11.05.2012.Zaudē spēku: 05.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 10.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
247497
11.05.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva