Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.257

Rīgā 2012.gada 10.aprīlī (prot. Nr.19 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 11.1 pantu,
Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.panta sesto daļu un
Dzīvnieku barības aprites likuma 21.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126., 200.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu nosaukumā un 1.punktā vārdu "veterinārajā" ar vārdiem "dzīvnieku veselības".

2. Izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Zemkopības ministrija izvērtē laboratorijas atbilstību šo noteikumu prasībām un nominē to par references laboratoriju kādā no šo noteikumu pielikumā minētajām references jomām vai jaunā references jomā, ja Eiropas Savienībā nominē Eiropas Savienības references laboratoriju pārtikas, dzīvnieku barības vai dzīvnieku veselības jomā.

3. Zemkopības ministrija uzrauga un kontrolē references laboratorijas funkciju izpildi, kā arī finanšu izlietojumu references jomās."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienība - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs - ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību veic šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto akreditāciju."

4. Papildināt 7.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts"" ar vārdiem "(turpmāk - zinātniskais institūts)".

5. Papildināt noteikumus ar 7.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.14. citas zirgu slimības (izņemot Āfrikas zirgu mēri):

7.1.14.1. vaislas sērga;

7.1.14.2. zirgu ļaunie ienāši;

7.1.14.3. zirgu encefalomielīts (visu veidu);

7.1.14.4. infekciozā anēmija;

7.1.14.5. zirgu virusālais arterīts;

7.1.14.6. zirgu kontagiozais metrīts;

7.1.14.7. vezikulārais stomatīts;

7.1.14.8. zirgu herpesvīrusu infekcija;".

6. Papildināt noteikumus ar 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. bišu veselība."

7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Zinātniskais institūts slēdz līgumu ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts laboratoriju vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts laboratoriju par atsevišķā references jomā noteikto funkciju izpildi, ja šī joma nav ietverta valsts references programmā un Latvijā nav nominēta references laboratorija, kas veic šādas darbības un references laboratorijas funkcijas."

8. Aizstāt 9.punktā vārdu "Dienests" ar vārdiem "Zinātniskais institūts".

9. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Zinātniskais institūts vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā līguma noslēgšanas informē par to Zemkopības ministriju."

10. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Zemkopības ministrija ievieto savā mājaslapā internetā informāciju par references laboratorijas nosaukumu, adresi un piešķirto references jomu un nodrošina minētās informācijas pieejamību sabiedrībai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un kompetentajām institūcijām."

11. Aizstāt 12.punkta ievaddaļā vārdu "dienestā" ar vārdiem "Zemkopības ministrijā".

12. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Zinātniskais institūts:

13.1. katru gadu sagatavo un līdz 1.septembrim iesniedz Zemkopības ministrijā valsts references programmu nākamajam gadam;

13.2. aprēķina valsts references programmai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta, kā arī saskaņo ar Zemkopības ministriju deleģētās references funkcijas citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts references laboratorijai un šo funkciju izpildei nepieciešamo finansējumu."

13. Izteikt 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk - dienests) pieprasījuma veikt zinātnisko un tehnisko ekspertīzi;".

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu;

13) Padomes 1990.gada 15.oktobra Direktīvas 90/539/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešajām valstīm;

14) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK."

15. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta
noteikumiem Nr.864

References jomas

I. Dzīvnieku veselība

Nr.p.k.

References joma

1. Klasiskais cūku mēris
2. Āfrikas zirgu mēris
3. Putnu gripa
4. Ņūkāslas slimība
5. Cūku vezikulārā slimība
6. Zivju slimības:
6.1. epizootiskā hematopoētiskā nekroze
6.2. epizootiskais čūlu sindroms
6.3. virālā hemorāģiskā septicēmija
6.4. infekciozā hematopoētiskā nekroze
6.5. Koi herpesvīruss
6.6. lašu infekciozā anēmija
7. Divvāku molusku slimības:
7.1. bonamioze (Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae)
7.2. perkinsoze
7.3. mikrocitoze
7.4. marteilioze
8. Infekciozais katarālais drudzis
9. Āfrikas cūku mēris
10. Mutes un nagu sērga
11. Bruceloze
12. Citas zirgu slimības (izņemot Āfrikas zirgu mēri):
12.1. vaislas sērga
12.2. zirgu ļaunie ienāši
12.3. zirgu encefalomielīts (visu veidu)
12.4. infekciozā anēmija
12.5. zirgu virusālais arterīts
12.6. zirgu kontagiozais metrīts
12.7. vezikulārais stomatīts
12.8. zirgu herpesvīrusu infekcija
13. Vēžveidīgo slimības:
13.1. taura sindroms
13.2. dzeltenās galvas slimība
13.3. vēžu baltplankumu slimība
14. Trakumsērga
15. Liellopu tuberkuloze
16. Bišu veselība
17. Govju mēris
18. Mazo atgremotāju mēris
19. Aitu un kazu bakas
20. Rifta ielejas drudzis
21. Nodulārais dermatīts
22. Briežu epizootiskā hemorāģiskā slimība
23. Mikoplazmoze

II. Pārtikas drošība un dzīvnieku barība

Nr.p.k.

References joma

1. Piena un piena produktu kontrole
2. Salmonellu (visi izolētie ierosinātāji) kontrole
3. Jūras biotoksīnu uzraudzība
4. Gliemeņu virusālā un bakteriālā piesārņojuma noteikšana
5. Listeriozes (Listeria monocytogenes) kontrole
6. Koagulāzes pozitīvo stafilokoku (tai skaitā S.aureus) kontrole
7. Zarnu nūjiņas (E.coli, tai skaitā verotoksigēnā E.coli) kontrole
8. Kampilobakteriozes (Campilobacter visu izolēto ierosinātāju) kontrole
9. Parazītu (īpaši Trichinella, Echinococcus un Anisakis) noteikšana
10. Ierosinātāju antimikrobiālās rezistences noteikšana
11. Dzīvnieku izcelsmes proteīnu noteikšana dzīvnieku barībā
12. Veterināro zāļu un piesārņotāju atlieku noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā:
12.1. rezorcilskābes laktonu (tai skaitā zeranola, steroīdu, antitiroīdo vielu, stilbēnu, stilbēnu atvasinājumu, to sāļu un esteru, sedatīvo līdzekļu un mikotoksīnu) kontrole
12.2. antimikrobiālo vielu (tai skaitā sulfanilamīdu un hinolonu, krāsvielu, karbadoksa un olakvindoksa) kontrole
12.3. beta agonistu, antihelmintisko līdzekļu, antikokcidiālo līdzekļu (tai skaitā nitroimidazolu, nesteroīdo un pretiekaisuma līdzekļu, hloramfenikola, dapsona un nitrofurānu) kontrole
12.4. ķīmisko elementu kontrole
13. Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju noteikšana
14. Dzīvnieku ēdināšanā lietoto piedevu noteikšana
15. Tādu materiālu kontrole, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku
16. Pesticīdu atlieku noteikšana:
16.1. graudos un barībā
16.2. dzīvnieku izcelsmes pārtikā un produktos ar augstu tauku saturu
16.3. augļos un dārzeņos (tai skaitā produktos ar augstu ūdens un augstu skābes saturu)
16.4. vienas atliekas noteikšanas metode
17. Smago metālu noteikšana barībā un pārtikā
18. Mikotoksīnu noteikšana
19. Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu noteikšana
20. Dioksīnu un dioksīniem līdzīgu polihlordifenilu noteikšana barībā un pārtikā

III. Dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas standartu un metožu references jomas

Nr.p.k.

References joma

1. Govju enzootiskā leikoze (imūnās difūzijas metode, imūnfermentatīvās analīzes metode)
2. Trakumsērgas vakcinācijas efektivitātes seroloģiskā noteikšana
3. Aujeski slimība (imūnfermentatīvās analīzes metodes pārbaude, īpaši attiecībā uz valsts standartserumu ražošanu un standartizāciju atbilstoši Eiropas Kopienas standartserumiem)"

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 257Pieņemts: 10.04.2012.Stājas spēkā: 13.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 12.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
246459
13.04.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)