Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.201

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161., 189.nr.; 2010, 180.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 45.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām mazāk labvēlīgos apvidos ir 60 procentu, pārējās teritorijās - 50 procentu. Ja vismaz daļa projekta tiek īstenota mazāk labvēlīgā apvidū, piemēro lielāko atbalsta intensitāti.";

1.2. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumam pievieno šādus dokumentus:

44.1. apliecinājumu (5.pielikums) par veikto darbu, ja jaunaudzi kopis, arī atzarojis, un kokus stādījis pats atbalsta saņēmējs;

44.2. kopijas, kas apliecina šo noteikumu 45.punktā minētās attiecināmās izmaksas un darījumus, ja tādi bijuši (uzrāda dokumentu oriģinālus).";

1.3. izteikt 45.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4. vispārīgās izmaksas - plāna izstrāde un skices sagatavošana, ja atbalsta saņēmējs iesniedz šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētos maksājuma dokumentus;";

1.4. papildināt noteikumus ar 45.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.5. pašrocīgā darba izmaksas, ja atbalsta saņēmējs iesniedz šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minēto apliecinājumu.";

1.5. papildināt noteikumus ar 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 10.punktu attiecībā uz atbalsta intensitāti mazāk labvēlīgos apvidos, kā arī 44.1. un 45.5.apakšpunktu attiecībā uz pašrocīgi veikto darbu piemēro arī projektu iesniegumiem, kas Lauku atbalsta dienestā apstiprināti līdz 2012.gada 31.martam.";

1.6. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1145

SASKAŅOJU
Valsts meža dienesta amatpersona

     
   

(amats)

     

(vārds, uzvārds)

 

 (paraksts*)

     
   

(datums*)

Meža apsaimniekošanas plāns

Īpašuma nosaukums  
   
Zemes īpašuma kadastra reģ. Nr.  
   
Īpašuma atrašanās vieta    
 
   
Zemes īpašnieks:
fiziska persona
 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese)

   
vai
juridiska persona
 
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numurs, adrese)

Attiecīgajā meža zemē, kurā paredzēts īstenot atbalsta pasākumus, meža inventarizācija bijusi ________. gadā.

Platība, kurā paredzēts īstenot atbalsta pasākumus (ierakstīt vajadzīgo):

1. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana:

1.1. aktivitāte "Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē" ________ha;

1.2. aktivitāte "Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un papildināšana lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs" ________ha.

2. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana

2.1. aktivitāte "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" ________ha.

3. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana

3.1. aktivitāte "Jaunaudžu kopšana" ________ha,

tostarp jaunaudžu kopšana mākslīgi atjaunotās mežaudzēs _____ha platībā;

3.2. aktivitāte "Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa" ________ha.

4. Situācijas raksturojums

Nr.
p.k.

Zemes īpašuma vai zemes vienības kadastra Nr.

Kvartāls1

Nogabals1

Platība, ha

Augšanas apstākļu tips1

Koku suga
(-as)

Koku vidējais augstums, m

Piezīmes

                 
                 

Piezīme. 1 Norāda, ja pasākumi plānoti meža zemēs.

5. Plānotie pasākumi

Nr.
p.k.

Zemes vienības kadastra Nr.

Platības atrašanās vieta

Pasākumi

Izmantojamie paņēmieni, materiāli, lai novērstu iespējamos abiotisku un biotisku faktoru izraisītus mežaudzes bojājumus2

Izpildes termiņš (gads, mēnesis) un rezultāts

kvartāls1

nogabals1

platība, ha

     
               
               

Piezīmes.

Norāda, ja pasākumi plānoti meža zemēs.

2 Aizpilda, ja tas nepieciešams.

6. Sugu sastāvs (ieaudzēšanai, atjaunošanai, nomaiņai)

Nr.p.k.

Nogabala Nr.

Platība, ha

Koku1 sugas nosaukums

Konkrētās1 sugas koku skaits, ha

Plānotais stādīšanas termiņš

           
           
           
           

Piezīme. Ja vienā nogabalā plānots stādīt vairāku sugu kokus, informāciju par katru koku sugu raksta jaunā rindā.

Plānu sagatavoja  
 

(fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

   

juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese)

         

(datums*)

 

(paraksts*)

 

(tālruņa numurs)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.7. izteikt 2.pielikuma C.7.daļu šādā redakcijā:

1.8. izteikt 4.pielikuma 3.daļu šādā redakcijā:

"3. Finansiālie rādītāji (aizpilda tikai juridiskās personas):

Finansējuma saņēmēja rīcībā esošie pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji par _________ gadu

Finansiālie rādītāji

Neto apgrozījums

  Ls

Izmaksas

  Ls

Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksas

  Ls

Saņemtais Eiropas Savienības un valsts atbalsts pārskata periodā

  Ls

Pārskats iesniegts _____. gada ___. __________________

 

(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds un paraksts*)

APSTIPRINU, ka mežsaimnieciskie darbi notikuši pārskatā norādītajā apjomā un atbilstoši pasākuma īstenošanas nosacījumiem.

Valsts meža dienesta amatpersona

 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.9. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr.1145

Apliecinājums par veikto darbu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"

(pasākuma kods 122)

1. Vispārīgā informācija

1.1. LAD klienta numurs  
1.2. Projekta iesnieguma numurs  
1.3. Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums  
1.4. Projekta īstenošanas vieta  
1.5. Zemes īpašuma vai zemes vienības kadastra numurs  
1.6. Kvartāls  
1.7. Nogabals  
1.8. Kopējā platība (ha)  

2. Īstenotās aktivitātes (vajadzīgo atzīmēt):

2.1. Jaunaudžu kopšana

 

Koku vidējais augstums - ne vairāk kā 6 metri Platība (ha)

Koku vidējais augstums - 6 līdz 10 metri

Platība (ha)

Nākotnes koku kopšana vienlaikus ar atzarošanu

Platība (ha)
2.2. Mazvērtīgās mežaudzes nomaiņa

Izcirtums, kas dabiski atjaunojas, un mežaudze, kurā koku skaits ir mazāks par nepieciešamo Platība (ha)

Neproduktīvā mežaudze Platība (ha)

APLIECINU, ka mežsaimnieciskos darbus esmu veicis pašrocīgi apliecinājumā norādītajā apjomā un atbilstoši pasākuma nosacījumiem.

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 201Pieņemts: 20.03.2012.Stājas spēkā: 01.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 28.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
245877
01.04.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)