Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.194

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 16.panta pirmo daļu un
Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Elektronisko sakaru direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pārraugošā institūcija" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iekšējais elektronisko sakaru tīkls - ēkas iekšējā inženiertīkla kopums aiz kabeļu ievada, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;

2.2. elektronisko sakaru tīkla pievads - inženiertīkla pievads, kurš sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa gruntī vai kabeļu kanalizācijā no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā un kurš nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

2.3. darba zīmējums - iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas risinājuma, kā arī esošā, rekonstruējamā vai demontējamā elektronisko sakaru tīkla attēlojums;

2.4. kabeļu ievads - ēkas ārsienā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai;

2.5. tehniskā shēma - elektronisko sakaru tīkla pievada risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Elektronisko sakaru tīkla pievada tehnisko shēmu un iekšējā inženiertīkla darba zīmējumus var apvienot, ja tos projektē vienlaikus;

2.6. identifikācijas apliecinājums - elektronisko sakaru komersantu identificējošs marķējums ar informāciju par tīkla, tā daļas vai iekārtas piederību."

4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Valsts zemes dienests un elektronisko sakaru komersanti nodrošina Elektronisko sakaru likumā noteikto elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību pārraugošo institūciju (turpmāk - pārraugošā institūcija) ar informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai."

5. Svītrot 7.3.apakšpunktu.

6. Izteikt 16.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.8. saskaņojumi ar to inženiertīklu īpašniekiem, kuru tīkli atrodas tuvāk par Aizsargjoslu likumā noteikto pieļaujamo minimālo attālumu."

7. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai būvniecības iesniegums - uzskaites karte un būvatļauja - nav nepieciešams. Rakšanas darbu atļauju elektronisko sakaru tīkla pievada izbūvei izsniedz pašvaldība."

8. Svītrot 32.punktā vārdus "vai demontāžu".

9. Papildināt 39.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs plānošanas un arhitektūras uzdevumu un rakšanas darbu atļauju saņem no visām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā paredzēta elektronisko sakaru tīkla būvniecība."

10. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Pašvaldības būvvalde, saņemot būvniecības iesniegumu - uzskaites karti par optiskās šķiedras elektronisko sakaru tīklu projektēšanu -, triju darbdienu laikā publicē pašvaldības interneta vietnē informāciju par plānoto kabeļu kanalizācijas būvniecības vai rekonstrukcijas (papildināšanas) projektu, norādot projektējamās jaunās vai rekonstruējamās kabeļu kanalizācijas trasi un plānoto būvdarbu uzsākšanas laiku, lai citi elektronisko sakaru komersanti varētu pieteikties līdzdalībai projekta izstrādē un īstenošanā. Pieteikšanās laiks ir 30 dienas pēc informācijas publicēšanas."

11. Papildināt noteikumus ar 43.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1.1 plānošanas un arhitektūras uzdevumu;".

12. Aizstāt 44.13.apakšpunktā vārdus "saskaņojumu sarakstu" ar vārdu "saskaņojumus".

13. Papildināt noteikumus ar 44.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.15. ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), - vertikālo griezuma profilu mērogā 1:50 vai 1:100 ar šķērsojošām vai blakus esošām pazemes inženierkomunikācijām, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm."

14. Aizstāt 45.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "10 darbdienu" ar vārdiem "piecu darbdienu".

15. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukciju veic saskaņā ar darba zīmējumu, kurā tiek fiksēts veicamā darba apjoms. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju var uzsākt pēc darba zīmējuma akceptēšanas pārraugošajā institūcijā."

16. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Ja, veicot elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju, ir nepieciešami urbumi starpstāvu pārsegumos vai tiek rekonstruēts elektronisko sakaru tīkls, kas ierīkots cita īpašnieka kabeļu kanalizācijā, stabos, balstos, mastā vai tornī, izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju var uzsākt pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta akceptēšanas pārraugošajā institūcijā."

17. Izteikt 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"54. Pirms elektronisko sakaru tīkla rekonstrukcijas uzsākšanas pasūtītājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus pasūtītājs informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, izvietojot rakstisku informāciju redzamā vietā.

55. Ja elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijas laikā tiek veikti zemes darbi (izņemot esošā staba nomaiņu, nemainot tā piesaistes) vai pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana, nepieciešams izstrādāt būvprojektu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju vai demontāžu autoceļu aizsargjoslā saskaņo ar autoceļa īpašnieku."

18. Svītrot 56.punktu.

19. Izteikt 59.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā gadījumā elektronisko sakaru tīklu līniju demontāžai projekts nav nepieciešams."

20. Izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Pirms elektronisko sakaru tīkla demontāžas uzsākšanas pasūtītājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus un to inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti, pasūtītājs informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, izvietojot rakstisku informāciju redzamā vietā."

21. Papildināt 62.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Elektronisko sakaru būves, kuru būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, pieņem ekspluatācijā šo noteikumu 38.punktā minētajā kārtībā."

22. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Elektronisko sakaru tīklu uzraudzība

64. Pārraugošā institūcija:

64.1. pārbauda, kā tiek ievēroti elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti;

64.2. informē attiecīgās pašvaldības būvvaldi par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

64.3. uzrauga un pārbauda, kā tiek ievēroti publisko elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, un veic nepieciešamās darbības, lai saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā noteiktajām tiesībām novērstu konstatētos pārkāpumus;

64.4. pieprasa publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai uzrādīt attiecīgā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas tehnisko projektu vai būvniecības projektu, darba zīmējumu vai tehnisko shēmu;

64.5. pieprasa nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai, vai apsaimniekotājam, vai elektronisko sakaru pakalpojuma saņēmējam informāciju par komersantiem, kuri nodrošina elektronisko sakaru tīklu darbību vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

64.6. pieaicina publiskā elektronisko sakaru tīkla īpašnieku un nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā pilnvaroto personu uz attiecīgā tīkla apsekošanu;

64.7. uzliek par pienākumu elektronisko sakaru tīkla īpašniekam noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām, novērst elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus (piemēram, nodrošināt tīkla identifikācijas apliecinājumu visām elektronisko sakaru tīkla daļām vai, ja tiek veikta rekonstrukcija, nodrošināt darba zīmējumu, kuru akceptējusi pārraugošā institūcija). Ja pārkāpums apdraud apkārtējo vidi vai sabiedrību, pārkāpuma bīstamība jānovērš vienas dienas laikā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 194Pieņemts: 20.03.2012.Stājas spēkā: 23.03.2012.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47 (4650), 22.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
245633
23.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva