Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.12

Rīgā 2000.gada 11.janvārī (prot. Nr.3, 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamajiem atkritumiem" 2.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 204./205./206.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4. un 7.punktu.

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Atkritumi ir uzskatāmi par bīstamiem, ja tie atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

8.1. tie atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem bīstamo atkritumu aprakstiem;

8.2. tiem piemīt vismaz viena no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām īpašībām un to sastāvā ir:

8.2.1. anatomiski preparāti, slimnīcu un citi klīniskas izcelsmes atkritumi;

8.2.2. medikamenti, kā arī medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojami ķīmiski savienojumi;

8.2.3. koksnes konservanti;

8.2.4. biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi;

8.2.5. tādu vielu atliekas, kas izmantotas par šķīdinātājiem;

8.2.6. halogēnus saturošas organiskās vielas, kas nav izmantotas par šķīdinātājiem, izņemot inertus polimēru materiālus;

8.2.7. cianīdus un smagos metālus (arī Cr, Hg, Cd) saturošas duļķes;

8.2.8. minerāleļļas un eļļu saturošas vielas (metālapstrādes duļķes u.c.);

8.2.9. eļļas un ūdens, ogļūdeņražu un ūdens maisījumi, emulsijas;

8.2.10. polihlorētos bifenilus un (vai) polihlorētos terfenilus saturošas vielas (dielektriķi u.c.);

8.2.11. darvaini materiāli, kas radušies rafinēšanas un destilēšanas procesā, kā arī pirolītiskā apstrādē (kubla atlikumi u.c.);

8.2.12. tekstilkrāsas, tipogrāfijas krāsas, pigmenti, eļļas krāsas, emaljas krāsas, lakas un glazūras;

8.2.13. sveķi, lateksi, plastifikatori, līmes un adhezīvi;

8.2.14. neidentificētas ķīmiskas vielas, kas radušās pētnieciskā vai tehniskā darbā, kā arī ar izglītību saistītā darbībā un kuru ietekme uz cilvēku un vidi nav zināma (atlikumi no laboratorijām u.c.);

8.2.15. pirotehniski un citi sprāgstoši materiāli;

8.2.16. fotoķimikālijas un attīstīšanas materiāli;

8.2.17. materiāli, kas saindēti ar kādu no polihlorētajam dibenzo-furānam radniecīgajām vielām;

8.2.18. materiāli, kas saindēti ar kādu no polihlorētajam dibenzo-p-dioksīnam radniecīgajām vielām;

8.3. tiem piemīt vismaz viena no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām īpašībām, to sastāvā ietilpst vismaz viena no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām vielām vai savienojumiem, un to sastāvā ir:

8.3.1. dzīvnieku vai augu izcelsmes ziepes, tauki vai vaski;

8.3.2. nehalogenētas organiskās vielas, kas nav izmantotas par šķīdinātājiem;

8.3.3. neorganiskas vielas, kurās nav metālu vai to savienojumu;

8.3.4. pelni un (vai) izdedži;

8.3.5. augsne, smilts, māli u.tml.;

8.3.6. rūdīšanai paredzēti cianīdus nesaturoši sāļi;

8.3.7. metālu putekļi un pulveri;

8.3.8. izlietoti katalizatori;

8.3.9. metālus vai metālu savienojumus saturoši šķidrumi vai duļķes;

8.3.10. atlikumi no piesārņojuma novēršanas operācijām (gāzu attīrīšanas telpu putekļi u.c.);

8.3.11. skruberu duļķes;

8.3.12. ūdens attīrīšanas iekārtu dūņas;

8.3.13. dekarbonizēšanas procesa atliekas;

8.3.14. jonu apmaiņas kolonnu atliekas;

8.3.15. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav apstrādātas vai piemērotas izmantošanai lauksaimniecībā;

8.3.16. atlikumi no cisternu un iekārtu tīrīšanas;

8.3.17. piesārņotas iekārtas;

8.3.18. piesārņoti konteineri (iepakojumi, gāzes baloni u.c.);

8.3.19. akumulatori un citas elektriskās baterijas;

8.3.20. augu eļļas;

8.3.21. materiāli, kas radušies, šķirojot savāktos sadzīves atkritumus."

3. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 12.augusta
noteikumiem Nr.298

Bīstamo atkritumu klasifikators

Pielikumā lietotie apzīmējumi:

H - atkritumu bīstamības īpašību kods saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

C - atkritumu kvalitatīvā sastāva kods saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

Bīstamo atkritumu klasifikācijas kods Bīstamo atkritumu apraksts Atkritumu bīstamības īpašību kods (H) Atkritumu kvalitatīvā sastāva kods (C)
1 2 3 4
020000 Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības, zivkopības produkcijas audzēšanas, ieguves, ražošanas, pārtikas sagatavošanas un apstrādes atkritumi
020100 Lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas audzēšanas un ieguves atkritumi
020105 agroķīmiskie atkritumi H6, H14 C35, C51
030000 Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, skaidu plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
030200 Koksnes konservācijas atkritumi
030201 nehalogenētie organiskie koksnes konservanti H7 C36
030202 hlororganiskie koksnes konservanti H5, H6 C39, C42
030203 metālorganiskie koksnes konservanti H6, H14 C52
030204 neorganiskie koksnes konservanti H6 C6, C12
030300 Celulozes, papīra un kartona ražošanas atkritumi
030302 melnā sārma pārstrādes duļķes H5, H14 C19, C51
030303 balināšanas duļķes, ja par balinātājiem izmantoti hipohlorīti un hlors H14 C52
030304 balināšanas duļķes no citiem balināšanas procesiem H4, H14 C28, C52
030305 papīra atkrāsošanas duļķes no atkārtotas papīra pārstrādes H4, H14 C41
040000 Ādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi
040100 Ādu apstrādes atkritumi
040102 kaļķus saturoši ādu apstrādes atkritumi H4 C24
040103 šķīdinātājus saturoši ādu attaukošanas atkritumi H5, H6 C40, C41
040104 hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi H6, H14 C3
040106 hromu saturošas duļķes H6, H14 C3
040108 hromu saturoši miecētas ādas atkritumi H6, H14 C3
040199 citi atkritumi, kas rodas minētajā tehnoloģiskajā procesā H6, H14 C50
040200 Tekstilrūpniecības atkritumi
040211 apstrādes un apdares halogēnus saturoši atkritumi H6, H14 C42
040213 krāsvielu un pigmentu atkritumi H6, H14 C3-18, C51
050000 Petrolejas attīrīšanas, dabas gāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumi
050100 Naftas produktu atkritumi un cietie atkritumi
050103 tanku dibena nogulsnes H14 C49
050104 skābas vai bāziskas dūņas H8, H14 C52
050105 izlijuši naftas produkti H14 C49
050107 skābi darvas produkti H14 C52
050108 citi darvas produkti H14 C49
050400 Izlietoti filtru māli
050401 izlietoti filtru māli H14 C49, C52
050600 Ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumi
050601 skābi darvas produkti H14 C23, C49
050602 citi darvas produkti H14 C23, C49
050700 Dabas gāzes attīrīšanas atkritumi
050701 dzīvsudrabu saturošas dūņas H6, H14 C16
050800 Eļļu reģenerācijas atkritumi
050801 izlietoti filtru māli H14 C49, C52
050802 skābie darvas produkti H6, H14 C49
050803 citi darvas produkti H14 C49, C52
050804 šķidrie eļļu reģenerācijas atkritumi H14 C49, C52
060000 Neorganiskās ķīmijas ražošanas tehnoloģiskie atkritumi
060100 Skābju un to šķīdumu atkritumi
060101 sērskābe un sērpaskābe H6, H8 C23
060102 sālsskābe H6, H8 C23
060103 fluorūdeņražskābe H6, H8 C23
060104 fosforskābe un fosforpaskābe H6, H14 C23
060105 slāpekļskābe un slāpekļpaskābe H6, H8 C23
060199 citi atkritumi H6, H8 C23
060200 Sārmu un to šķīdumu atkritumi
060201 kalcija hidroksīds H4 C24
060202 nātrija karbonāts (soda) H4, H14 C24
060203 amonjaks H6, H8, H14 C24
060299 citi atkritumi H6 C24
060300 Sāļu un to šķīdumu atkritumi
060302 sulfīdus saturoši sāļu šķīdumi H5, H14 C19
060303 sulfīdus saturoši cietie sāļi H5, H14 C19
060304 fluorīdus saturoši sāļu šķīdumi H6, H14 C20
060305 fluorīdus saturoši cietie sāļi H6, H14 C20
060306 fosfātus saturoši sāļu šķīdumi H14 C26
060307 fosfātus saturoši cietie sāļi H14 C26
060311 cianīdus saturoši sāļi un sķīdumi H6, H14 C21
060400 Metālus saturoši atkritumi
060402 metālu sāļi (izņemot 060300) H5, H14 C1-18, C22
060403 arsēnu saturoši atkritumi H6 C8
060404 dzīvsudrabu saturoši atkritumi H6 C16
060405 smagos metālus saturoši atkritumi H6, H14 C1-18
060700 Halogēnus saturoši ražošanas ķīmiskie atkritumi (izņemot 020105)
060701 elektrolīzes procesa azbestu saturoši atkritumi H5 C25
060702 hlora ražošanā izlietotā aktīvā ogle H6, H14 C52
061300 Citu neorganiskās ķīmijas tehnoloģiju atkritumi
061301 neorganisko pesticīdu, biocīdu un koksnes konservantu ražošanas atkritumi H6, H14 C34
061302 izlietota aktīvā ogle (izņemot 060702) H14 C52
070000 Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi
070100 Galveno organisko ķīmisko vielu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070101 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H14 C3-18, C23
070103 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C40
070104 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H3, H14 C41, C43
070106 izmantoti katalizatori H5, H14 C1-18, C52
070107 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C39, C40-42
070108 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C41, C43
070109 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C40, C42
070110 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C41, C43, C49
070200 Plastikātu, sintētisko kaučuku un mākslīgās šķiedras ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070201 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C3-18, C23
070203 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C40, C42
070204 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H5, H6, H14 C41, C43
070207 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C40, C42
070208 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H5, H6, H14 C41, C43
070209 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C40, C42
070210 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H5, H6, H14 C41, C43, C49
070300 Organisko krāsvielu un pigmentu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070301 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H4, H6, H14 C3-18, C23
070303 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C40, C42
070304 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H5, H6, H14 C41, C43
070307 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C40, C42
070308 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H5, H6, H14 C41, C43
070309 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C40, C42
070310 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H5, H6, H14 C41, C43, C49
070400 Organisko pesticīdu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070401 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H4, H6, H14 C3-18, C23
070403 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C40, C42
070404 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H3, H6, H14 C41, C43
070407 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C40, C42
070408 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H5, H6, H14 C41, C43
070409 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C40, C42
070410 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H3, H5, H14 C41, C43, C49
070500 Farmaceitisko preparātu un medikamentu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi    
070501 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C3-18, C23
070503 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C40, C42
070504 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H3, H5, H6 C41, C43
070507 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H5, H6, H14 C40, C42
070508 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H3, H5, H6, H14 C41, C43
070509 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H5, H6, H14 C40, C42
070510 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H3, H5, H6, H14 C41, C43, C49
070600 Taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas, dezinficējošo un kosmētisko līdzekļu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070601 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C3-18, C24
070603 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H5, H6, H14 C40, C42
070604 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas H3, H5, C41, C43,
šķidrumi un atsālņi H14 C48, C51
070607 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C40, C42
070608 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H3, H5, H14 C48, C51
070609 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C40, C42
070610 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C48, C51
070700 Citādi neklasificēto un tīro ķīmisko vielu un to produktu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
070701 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C3-18, C24
070703 halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H6, H14 C40, C42
070704 citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi H3, H6, H14 C41, C43
070707 halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi H6, H14 C40, C42
070708 citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi H3, H6, H14 C41, C43
070709 halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H6, H14 C40, C42
070710 citi filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti H3, H6, H14 C41, C43, C49
080000 Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju, ķites, tepes un tipogrāfisko krāsu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
080100 Krāsu un laku atkritumi
080101 halogenētus šķīdinātājus saturoši krāsu un laku atkritumi H6, H14 C3-18, C40, C42
080102 halogenētus šķīdinātājus nesaturoši krāsu un laku atkritumi H6, H14 C3-18, C41, C51
080105 sacietējušas krāsas un lakas H6, H14 C3-18
080106 halogenētus šķīdinātājus saturošās krāsu un laku atdalīšanas duļķes H6, H14 C3-18, C40, C42
080107 halogenētus šķīdinātājus nesaturošās krāsu un laku atdalīšanas duļķes H3, H6, H14 C3-18, C41, C51
080108 krāsas un lakas saturošas ūdens duļķes H6, H14 C3-18, C51
080110 krāsas un lakas saturošas ūdens suspensijas H6, H14 C3-18, C51
080300 Tipogrāfisko krāsu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
080301 halogenētus šķīdinātājus saturoši krāsu atkritumi H6, H14 C40
080302 halogenētus šķīdinātājus nesaturoši krāsu atkritumi H3, H6, H14 C12, C18, C41
080305 halogenētus šķīdinātājus saturošas krāsu duļķes H6, H14 C40
080306 halogenētus šķīdinātājus nesaturošas krāsu duļķes H3, H6, H14 C41
080400 Līmju un zīmogkrāsu (arī ūdensdrošu materiālu) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
080401 halogenētus šķīdinātājus saturoši līmju un zīmogkrāsu atkritumi H6, H14 C42
080402 halogenētus šķīdinātājus nesaturoši līmju un zīmogkrāsu atkritumi H3, H6, H14 C37, C39, C51
080404 sacietējušas līmes un zīmogkrāsas H6, H14 C37, C51
080405 halogenētus šķīdinātājus saturošas līmju un zīmogkrāsu duļķes H6, H14 C42
080406 halogenētus šķīdinātājus nesaturošas līmju un zīmogkrāsu duļķes H3, H6, H14 C51
080407 līmes un zīmogkrāsas saturošas ūdens duļķes H6, H14 C51
080408 līmes un zīmogkrāsas saturoši ūdens šķīdumi H6, H14 C51
090000 Fotorūpniecības atkritumi
090100 Fotorūpniecības procesu atkritumi
090101 attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanas ūdens šķīdumi H6, H14 C8, C9, C22
090102 ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi H6, H14 C8, C9, C22
090103 šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi H3, H14 C1
090104 fiksēšanas šķīdumi H5, H14 C52
090105 balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi H6, H14 C24, C52
090106 sudrabu saturoši atkritumi no fotogrāfijas atkritumu apstrādes uz vietas H5, H14 C10
090107 sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas vai papīrs H5, H14 C10
100000 Termisko procesu neorganiskie atkritumi
100100 Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi
100104 naftas produktu pelnu vieglās frakcijas H6, H14 C2-19
100109 sērskābe no gāzu attīrīšanas H8, H14 C23
100300 Alumīnija metalurģijas atkritumi
100301 darvas un citi oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi H14 C52
100303 putas un sārņi H14 C52
100304 primārie kausēšanas atkritumi H14 C52
100307 izlietotais krāsns izolācijas materiāls H14 C52
100308 sekundārās kausēšanas sāļu sārņi H14 C52
100309 sekundārās kausēšanas melnie izdedži H14 C52
100310 sāļu sārņi un izdedžu pārpalikumu pārstrādes atkritumi H14 C52
100400 Svina metalurģijas atkritumi
100401 izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas) H14 C18
100402 putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas) H14 C18
100403 kalcija arsenāts H6, H14 C8, C18
100404 dūmgāzu putekļi H14 C18
100405 citas daļiņas un putekļi H14 C18
100406 gāzu attīrīšanas cietie atkritumi H14 C18
100407 gāzu attīrīšanas duļķes H14 C18
100500 Cinka metalurģijas atkritumi
100501 izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas) H14 C7
100502 putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas) H14 C7
100503 dūmgāzu putekļi H14 C7
100505 gāzu attīrīšanas cietie atkritumi H14 C7
100506 gāzu attīrīšanas duļķes H14 C7
100600 Vara metalurģijas atkritumi
100601 izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas) H14 C6
100602 putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas) H14 C6
100603 dūmgāzu putekļi H14 C6
100605 elektrolītiskās attīrīšanas atkritumi H14 C6
100606 gāzu attīrīšanas cietie atkritumi H14 C6
100607 gāzu attīrīšanas dūņas H14 C6
101300 Atkritumi no cementa, kaļķu, ģipša un to izstrādājumu ražošanas
101302 atkritumi no azbesta cementa ražošanas H5 C25
110000 Metālapstrādes un metālpārklāšanas, krāsaino metālu hidrometalurģijas neorganisko metālu savienojumus saturoši atkritumi
110100 Metālapstrādes un metālpārklāšanas (galvanizācijas, cinkošanas, kodināšanas, gravēšanas, fosfatizēšanas, sārmainās attaukošanas) šķidrie atkritumi un dūņas
110101 smagos metālus, izņemot hromu, saturoši sārmaini cianīdu atkritumi H6, H14 C5-7, C11, C21
110102 smagos metālus nesaturoši sārmaini cianīdu atkritumi H6, H14 C21
110103 cianīdus nesaturoši hroma atkritumi H6, H14 C3
110105 kodināšanas skābo atlikumu šķīdumi H8, H6, H14 C23
110106 citu metālapstrādes un metālpārklāšanas procesos izmantoto skābju atkritumi H8, H6, H14 C23
110107 citu metālapstrādes un metālpārklāšanas procesos izmantoto sārmu atkritumi H8, H6, H14 C24
110108 fosfatizēšanas duļķes H14 C26
110200 Krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi
110201 vara hidrometalurģijas duļķes H6, H14 C6
110202 cinka hidrometalurģijas duļķes (arī jarozīts, getīts) H6, H14 C7
110300 Metālrūdīšanas procesu duļķes un cietie atkritumi
110301 cianīdus saturoši atkritumi H6, H14 C21
110302 citi atkritumi H14 C1-18, C25, C49
120000 Formēšanas, kā arī metālu un plastmasu virsmu apstrādes atkritumi
120100 Formēšanas (ieskaitot kalšanas, metināšanas, presēšanas, stiepšanas, liekšanas, griešanas un pulēšanas) atkritumi
120106 halogēnus saturoši mehāniskās apstrādes atkritumi (izņemot emulģētos) H6, H14 C11, C18, C42
120107 halogēnus nesaturoši mehāniskās apstrādes atkritumi (izņemot emulģētos) H3, H5, H14 C41, C43, C49
120108 halogēnus saturoši mehāniskās apstrādes emulsiju atkritumi H6, H14 C42
120109 halogēnus nesaturoši mehāniskās apstrādes emulsiju atkritumi H3, H14 C49
120110 sintētiskās mehāniskās apstrādes eļļas H3, H14 C49
120111 mehāniskās apstrādes duļķes H6, H14 C1-18
120112 izlietoti parafīni un tauki H3, H14 C49
120300 Atkritumi, kas radušies, attaukojot ar ūdeni un tvaiku
120301 ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi H8, H14 C23, C24
120302 atkritumi, kas radušies, attaukojot ar tvaiku H8, H14 C23, C24
130000 Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas un 120000)
130100 Hidraulisko eļļu un bremžu šķidrumu atkritumi
130101 hidrauliskās eļļas (satur PHBs vai PHTs) H6, H14 C32
130102 citas hlorētas hidrauliskās eļļas (izņemot emulsijas) H6, H14 C42
130103 nehlorētas hidrauliskās eļļas H14 C49
130104 hlorētas emulsijas H6, H14 C42
130105 nehlorētas emulsijas H14 C49
130106 tikai minerāleļļas saturošas hidrauliskās eļļas H14 C49
130107 citas hidrauliskās eļļas H14 C49
130108 bremžu šķidrumi H6, H14 C49
130200 Motoreļļu, pārnesumu un smēreļļu atkritumi
130201 hlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas H6, H14 C42, C49
130202 nehlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas H14 C49
130203 citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas H14 C49
130300 Izolācijas un siltumnesēju eļļu un citu šķidrumu atkritumi
130301 izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi PHBs vai PHTs saturoši šķidrumi H6, H14 C32
130302 citas hlorētas izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi šķidrumi H6, H14 C49
130303 nehlorētas izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi šķidrumi H14 C49
130304 sintētiskās izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi šķidrumi H14 C49
130305 minerālās izolācijas un siltumnesēju eļļas H14 C49
130400 Kuģu tilpņu eļļainie atkritumi
130401 iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu eļļainie atkritumi H14 C49
130402 molu notekcauruļu eļļainie atkritumi H14 C49
130403 citu navigācijas kuģu tilpņu eļļainie atkritumi H14 C49
130500 Eļļu un ūdens maisījumu separācijas atkritumi
130501 eļļas un ūdens separācijas cietie atkritumi H14 C49
130502 eļļas un ūdens separācijas duļķes H14 C49
130503 pārtvērēju duļķes H14 C49
130504 atsāļošanas duļķes vai emulsijas H14 C49
130505 citas emulsijas H14 C49
130600 Citi eļļas produktu atkritumi
130601 citi eļļu atkritumi (arī piesārņotās augsnes) H14 C49
140000 Par šķīdinātājiem izmantoto organisko vielu atkritumi (izņemot 070000 un 080000)
140100 Metālu attaukošanas un mašīnu apkopes atkritumi
140101 hlorfluorogļūdeņraži H3, H14 C46, C49
140102 citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H3, H6, H14 C40, C42
140103 citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H3, H14 C41, C43, C49
140104 halogenētus šķīdinātājus saturoši ūdens maisījumi H6, H14 C40, C42
140105 nehalogenētus šķīdinātājus saturoši ūdens maisījumi H3, H14 C41, C43
140106 halogenētus šķīdinātājus saturošās duļķes vai cietie atkritumi H6, H14 C40, C42
140107 halogenētos šķīdinātājus nesaturošas duļķes vai cietie atkritumi H14 C41, C43
140200 Audumu ķīmiskās tīrīšanas un dabīgo materiālu attaukošanas atkritumi
140201 halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H6, H14 C40
140202 halogenētus šķīdinātājus nesaturoši organiskie šķīdumi vai šķīdinātāju maisījumi H3, H14 C41
140203 halogenētus šķīdinātājus saturošas duļķes vai cietie atkritumi H6, H14 C40
140204 citus šķīdinātājus saturošas duļķes vai cietie atkritumi H3, H14 C41
140300 Elektroniskās rūpniecības atkritumi
140301 hlorfluorogļūdeņraži (freoni) H14 C42
140302 citi halogenēti šķīdinātāji H6, H14 C40
140303 halogenētus šķīdinātājus nesaturoši šķīdinātāju maisījumi un šķīdinātāji
H3, H14 C41
140304 halogenētus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes
H6, H14 C3-18, C40
140305 citus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes
H3, H14 C41
140400 Dzesēšanas šķidrumu, putu vai aerosolu propelantu atkritumi
140401 hlorfluorogļūdeņraži (freoni) H14 C42
140402 citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H6, H14 C40
140403 citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H3, H14 C41
140404 halogenētus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes
H6, H14 C40
140405 citus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes H3, H14 C41
140500 Šķīdinātāju un dzesēšanas šķidrumu reģenerācijas atkritumi (destilācijas nogulsnes)
140501 hlorfluorogļūdeņraži (freoni) H14 C42
140502 halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H6, H14 C40
140503 citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi H3, H14 C41
140504 halogenētus šķīdinātājus saturošas duļķes H6, H14 C40
140505 citus šķīdinātājus saturošas duļķes H3, H14 C41
160000 Klasifikatorā citādā veidā neizdalītie atkritumi
160200 Nederīgas iekārtas un smalcināšanas atlikumi
160201 PHBs vai PHTs saturoši transformatori un kondensatori H6, H14 C32, C49
160204 brīvu azbestu saturošas nederīgas iekārtas H5 C25
160206 azbesta ražošanas atkritumi H5 C25
160400 Sprāgstvielu atkritumi
160401 munīcijas atkritumi H1 C47
160402 pirotehnikas atkritumi H1 C47
160403 citi sprāgstvielu atkritumi H1 C47
160500 Ķīmiskās vielas un gāzes balonos (tvertnēs)
160501 rūpnieciskās gāzes (arī haloni) augstspiediena cilindros, rūpniecisko aerosolu konteineri H6, H14 C42
160600 Baterijas un akumulatori
160601 svina akumulatori H5, H14 C18
160602 Ni-Cd akumulatori H6, H14 C5
160603 Hg saturošas baterijas H6, H14 C16
160606 elektrolīti no baterijām un akumulatoriem H8, H14 C23, C24
160700 Uzglabāšanas un transporta konteineru tīrīšanas atkritumi (izņemot 050000 un 120000)
160701 jūras transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskās vielas H6, H14 C1-51
160702 jūras transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur naftu H14 C49
160703 dzelzceļa un ceļu transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur naftu H14 C49
160704 dzelzceļa un ceļu transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskās vielas H14 C1-51
160705 uzglabāšanas konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskās vielas H6, H14 C1-51
160706 uzglabāšanas konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur naftu H14 C49
170000 Celtniecības (arī ceļu būves) un ēku nojaukšanas atkritumi
170600 Izolācijas materiāli
170601 azbestu saturoši izolācijas materiāli H5 C25
180000 Cilvēku un dzīvnieku, to veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un restorānu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi)
180100 Atkritumi, kas rodas cilvēka dzemdībās, kā arī diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā
180102 ķermeņa daļas un orgāni H9 C35
180103 cita veida atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai tiek izvirzītas speciālas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos H9 C33, C35
180105 nederīgas ķīmiskās vielas un zāles H6 C1-51
180200 Dzīvnieku veselības stāvokļa izmeklēšanas, diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses atkritumi
180202 cita veida atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai tiek noteiktas speciālas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos H9 C33, C35
180204 nederīgas ķīmiskās vielas un zāles H6, H14 C1-51
190000 Atkritumu pārstrādes, notekūdeņu attīrīšanas un ūdenssaimniecības atkritumi
190100 Municipālo iestāžu un tamlīdzīgu tirdzniecības un rūpniecības iestāžu atkritumu sadedzināšanas vai pirolīzes atkritumi
190101 pelnu smagās frakcijas un izdedži H6, H14 C2-18
190103 pelnu vieglās frakcijas H6, H14 C2-18
190104 sadedzināšanas katlu putekļi H6, H14 C2-18
190105 gāzu apstrādes filtrēšanas atlikumi H6, H14 C2-18
190106 gāzu apstrādes ūdens šķidrumu atkritumi un citi ūdens šķidrumu atkritumi H6, H14 C2-18
190107 gāzu apstrādes cietie atkritumi H6, H14 C2-18
190110 dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle H5, H14 C52
190200 Rūpniecisko atkritumu speciālu fizikāli ķīmisku apstrāžu (piemēram, dehromēšanas, decianizēšanas, neitralizācijas) atkritumi
190201 metālu hidroksīdu duļķes un citas metālu apstrādes duļķes H6, H14 C1-18, C21
190202 deponēšanai paredzēti jaukti atkritumi H6, H14 C1-18
190400 Atkritumu pārstiklošanas atkritumi
190402 pelnu vieglās frakcijas un atkritumi no dūmgāzu apstrādes H6, H14 C2-19, C24
190403 nepārstiklota cietā fāze H6, H14 C2-18, C24
190800 Notekūdeņu attīrīšanas atkritumi, kas nav minēti klasifikatorā
190803 tauku un eļļu maisījumi no eļļu un atkritumu ūdens separācijas H5, H14 C49
190804 rūpniecisko notekūdeņu pārstrādes dūņas H5, H14 C1-52
190806 piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi H6, H14 C1-30
190807 šķidrumi un duļķes no jonu apmaiņas reģenerācijas H6, H14 C1-51
200000 Sadzīves atkritumi un tamlīdzīgi tirdzniecības, rūpniecības un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi savāktie atkritumi
200100 Atsevišķi savāktie atkritumi
200112 krāsas, tipogrāfijas krāsas, līmes un sveķi H6, H14 C3-18, C40-42
200113 šķīdinātāji H3, H6, H14 C40, C41
200114 skābes H8, H14 C23
200115 sārmi H8, H14 C24
200116 mazgāšanas līdzekļi H5, H14 C48, C51
200117 fotogrāfiju izgatavošanā izmantotās ķīmiskās vielas H6, H14 C9, C8, C22
200118 medikamenti H6, H14 C33
200119 pesticīdi H6, H14 C34
200120 baterijas-akumulatori H6, H14 C5, C7, C10, C11, C16
200121 luminiscentās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi H6, H14 C16
200123 hlorfluorūdeņražus saturošas iekārtas H6, H14 C42
200125 ar ķīmiskām vielām piesārņota augsne H14 C1-51"

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodiss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 11.01.2000.Stājas spēkā: 15.01.2000.Zaudē spēku: 23.06.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11/12, 14.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
244
15.01.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)