Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.5

Rīgā 2001.gada 15.janvārī

Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumu nr. 448 3., 24. un 28. punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. ANO Noteikumi - Eiropas Ekonomiskās komisijas ( Economic Commission for Europe - ECE ) Iekšzemes transporta komitejas ( Inland Transport Committee ) Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas ietvaros noslēgtajam Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotie noteikumi ( Regulations );

1.2. ES Direktīva - (turpmāk- direktīva) Eiropas Ekonomiskās Kopienas ( European Economic Community - EEC ) un Eiropas Kopienas ( European Community - EC ) pieņemtās Direktīvas, kas attiecas uz transportlīdzekļu konstrukciju;

1.3. informācijas mape - tehniskais apraksts kopā ar transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas rasējumiem vai fotogrāfijām, ko izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz sertificēšanas institūcijai vai testēšanas laboratorijai nolūkā veikt to atbilstības novērtēšanu;

1.4. informācijas pakete - informācijas mape kopā ar testēšanas laboratoriju ziņojumiem un citiem dokumentiem (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikāti, citu sertificēšanas institūciju izsniegtie atbilstības apliecinājumi, u.tml.), ko izgatavotājs vai tā pārstāvis uzskata par nepieciešamu iesniegt sertificēšanas institūcijai vai testēšanas laboratorijai;

1.5. informācijas paketes satura rādītājs - dokuments, kurā skaidri un pārskatāmi norādīts informācijas paketes saturs un tajā izdarītās izmaiņas;

1.6. jauns transportlīdzekļa vai sastāvdaļu tips - transportlīdzekļu vai sastāvdaļu tips, kam nav veikta atbilstības novērtēšana atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.7. nepabeigts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kura izgatavošana jāpabeidz vismaz vēl vienā izgatavošanas etapā un kas, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, atbilst attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.8. tehniskais apraksts - transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apraksts, kas transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšanas gadījumā atbilst šo noteikumu 3.pielikumā noteiktām prasībām, bet transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprināšanas gadījumā- attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.9. tehniskie normatīvi- direktīvās, ANO noteikumos, Latvijas un starptautiskajos standartos un nacionālajos likumdošanas aktos ietvertās prasības, kas attiecas uz šo noteikumu darbības sfēru;

1.10. tipa apstiprinājuma marķējums ( "type approval mark" )- piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums, kas ir daļa no tipa apstiprinājuma numura un kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes un papildu apzīmējumiem atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

1.11. tipa apstiprinājuma numurs ( "type approval number" ) - piešķirtā tipa apstiprinājuma apzīmējums (6.pielikums), kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes, tehnisko normatīvu numura(-iem), tipa apstiprinājuma kārtas numura un, ja piemērojams, tipa apstiprinājuma pagarinājuma numura un papildu apzīmējumiem atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

1.12. tipa apstiprinājuma turētājs - izgatavotājs vai tā pārstāvis, kuram atbilstības novērtēšanas rezultātā izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

1.13. transportlīdzekļa agregāts - (turpmāk- agregāts) detaļu, salikšanas vienību, mezglu, mehānismu vai ierīču noslēgta vienība, kas veic noteiktas vienotas funkcijas transportlīdzeklī, ir samontēts kopējā korpusā un kuru paredzēts uzstādīt tieši uz transportlīdzekļa šasijas, virsbūves, rāmja vai savienojumā ar citiem agregātiem (motors, pārnesumkārba). Agregāts neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav uzstādīts transportlīdzeklī, var veikt savas funkcijas;

1.14. transportlīdzekļa detaļa - (turpmāk- detaļa) neizjaucams viengabala izstrādājums, kas izgatavots no viena materiāla (metāla, plastmasas, kompozītmateriāliem), nepielietojot salikšanas operācijas (skrūve, vārpsta, virzulis). Šādi izstrādājumi par detaļām tiek uzskatīti arī tad, ja tiem ir pārklājums (luktura reflektors ar pārklājumu) vai arī tie izgatavoti pielietojot vietējo metināšanu, lodēšanu, līmēšanu u.tml. (izplūdes gāzu trokšņa slāpētāja korpuss). Detaļu nav iespējams demontēt to nesagraujot vai nedeformējot;

1.15. transportlīdzekļa iekārta - (turpmāk- iekārta) mehānismu, ierīču vai sistēmu kopums, kas veic vienotas funkcijas un kā augstākā montāžas vienība tiek uzstādīta transportlīdzeklī. Iekārtā var būt ietvertas sistēmas (piem., riteņu antibloķēšanas sistēma bremžu iekārtā). Iekārtai var būt pamatfunkciju raksturs (piem., stūres iekārta, bremžu iekārta) vai tehnoloģisku (speciālu darbu veikšanai) funkciju raksturs (piem., urbšanas iekārta, celšanas iekārta, saldēšanas iekārta u.tml.);

1.16. transportlīdzekļa ierīce - (turpmāk- ierīce) detaļu, salikšanas vienību, mezglu vai mehānismu kopums, kas veic noteiktas vienotas funkcijas transportlīdzeklī. Ierīce parasti nenodrošina transportlīdzekļa kustību, bet uzlabo komfortu un citas ekspluatācijas īpašības (apgaismes ierīces, apsildes ierīces, logu tīrīšanas ierīces, skaņas signalizācijas ierīces, pretaizbraukšanas ierīces);

1.17. transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana - tehniski administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra atsevišķam (vienam) transportlīdzeklim, ko veic sertificēšanas institūcija, lai novērtētu tā atbilstību tehnisko normatīvu un šo noteikumu prasībām;

1.18. transportlīdzekļa mehānisms - (turpmāk- mehānisms) detaļu, salikšanas vienību vai mezglu savienojums kinemātiskā ķēdē, kuras uzdevums ir nodrošināt noteiktas kustības ķēdes locekļiem (kloķa - klaņa mehānisms, gāzu sadales mehānisms, stūres mehānisms, kravas platformas pacelšanas mehānisms, u.tml.);

1.19. transportlīdzekļa mezgls - (turpmāk- mezgls) detaļu vai salikšanas vienību savienojums, kas sastiprināts, veicot montāžas operāciju (-as) (virzulis komplektā ar gredzeniem, pirkstu un klani). Atkarībā no pielietotajām montāžas operācijām mezgls tāpat kā salikšanas vienība var būt izjaucams vai neizjaucams;

1.20. transportlīdzekļa salikšanas vienība - (turpmāk- salikšanas vienība) izstrādājums no vairākām detaļām, kas sastiprinātas veicot kādu no salikšanas operācijām (skrūvēšanu, kniedēšanu, presēšanu, metināšanu, lodēšanu u.tml.) (bremžu kluču komplekts, sailentbloks). Atkarībā no pielietotās salikšanas operācijas salikšanas vienība var būt izjaucama vai neizjaucama;

1.21. transportlīdzekļa sastāvdaļa (komponente) - (turpmāk- sastāvdaļa) ir salikšanas vienība, mezgls vai mehānisms, ierīce, agregāts, sistēma vai iekārta;

1.22. transportlīdzekļa sistēma - (turpmāk- sistēma) detaļu, salikšanas vienību, mezglu, mehānismu vai ierīču savstarpēji saistīts savienojums, kas veic noteiktas vienotas funkcijas transportlīdzeklī. Sistēma parasti ir saistīta ar transportlīdzekļa kustības nodrošināšanu (aizdedzes sistēma, dzeses sistēma, bremžu antibloķēšanas sistēma). Sistēmā var tikt ietvertas dažādas ierīces (piem., barošanas sistēmā var būt ietverta kloķvārpstas maksimālo apgriezienu ierobežotājierīce);

1.23. transportlīdzekļa tips - vienas kategorijas transportlīdzekļi, kas neatšķiras vismaz pēc galvenajiem parametriem, kas noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Vienam transportlīdzekļa tipam var būt vairāki varianti un versijas;

1.24. transportlīdzekļa vai sastāvdaļas prototips- (turpmāk-prototips) transportlīdzekļa vai sastāvdaļas tipa paraugs, kuru izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz testēšanai;

1.25. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšana - (turpmāk-tipa apstiprināšana) administratīvi tehniska atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju sniegtajiem ziņojumiem, novērtētu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atbilstību tehnisko normatīvu un šo noteikumu prasībām;

1.26. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atzīšana - (turpmāk- tipa atzīšana) administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai apliecinātu, ka citās dalībvalstīs izsniegtie tipa apstiprinājuma sertifikāti un informācijas pakete atbilst šo noteikumu prasībām. Atzītā tipa transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas var tikt piedāvātas tirgū bez to pakļaušanas papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām;

1.27. transportlīdzekļu daudzetapu tipa apstiprināšana - tipa apstiprināšanas procedūra, kad atkarībā no transportlīdzekļa pabeigtības stadijas tiek novērtēta nepabeigta vai vairākos etapos pabeigta transportlīdzekļa atbilstība šo noteikumu un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.28. vairākos etapos pabeigts transportlīdzeklis - ir transportlīdzeklis, kas atbilst visām attiecīgās kategorijas un specializācijas transportlīdzeklim noteikto tehnisko normatīvu prasībām un kuram kādā no izgatavošanas etapiem veikta atbilstības novērtēšana kā nepabeigtam transportlīdzeklim;

1.29. vienā etapā pabeigts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas atbilst visām attiecīgās kategorijas un specializācijas transportlīdzeklim noteikto tehnisko normatīvu prasībām un kuram nav veikta atbilstības novērtēšana kā nepabeigtam vai vairākos etapos pabeigtam transportlīdzeklim.

2. Šie noteikumi nosaka tehnisko normatīvu prasības mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobiļu, autobusu, kravas automobiļu un šo transportlīdzekļu piekabju un puspiekabju (turpmāk- transportlīdzekļi) un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai, kas ietver transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa apstiprināšanas un tipa atzīšanas kārtību, pielietojamo tehnisko normatīvu uzskaitījumu, kā arī atvieglojumus atsevišķu tehnisko normatīvu prasību izpildei.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. transportlīdzekļiem, kas nepieder kādai no šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām transportlīdzekļu kategorijām (piem. sniega motocikli, ūdens motocikli, traktortehnika u.c.);

3.2. transportlīdzekļiem, kas noteiktā kārtībā pastāvīgi reģistrēti Latvijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim;

3.3. ārvalstīs iepriekš pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim (turpmāk- lietoti transportlīdzekļi);

3.4. no ārvalstīm uz laiku ievestiem transportlīdzekļiem;

3.5. transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē (piem. tricikliem un kvadricikliem, kurus paredzēts lietot izklaidei vai sacensībām slēgtās teritorijās un ārpus koplietošanas ceļiem);

3.6. lietotām transportlīdzekļu sastāvdaļām;

3.7. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas nav pakļautas obligātai atbilstības novērtēšanai un kas nav uzskaitītas šo noteikumu 11.pielikumā.

II. Tipa apstiprināšanas kārtība

4. Transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanai transportlīdzekļa izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs (turpmāk- izgatavotājs vai tā pārstāvis) iesniedz bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijā (turpmāk- Inspekcija) iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno:

4.1. informācijas paketi, kas ietver:

4.1.1. informācijas paketes satura rādītāju;

4.1.2. informācijas mapi, ka satur attiecīgu šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju un transportlīdzekļa prototipa rasējumus vai fotogrāfijas uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, turklāt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami daudz detalizētu informāciju (transportlīdzekļa tipam);

4.1.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam);

4.2. testēšanas laboratoriju ziņojumus par M un N kategoriju transportlīdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 8.pielikuma prasībām;

4.3. citus testēšanas laboratoriju ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu pēc Inspekcijas pieprasījuma vai izgatavotāja vai tā pārstāvja ieskatiem;

4.4. daudzetapu tipa apstiprināšanas gadījumā:

4.4.1. pirmajā etapā- tās informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas raksturo nepabeigta transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

4.4.2. otrajā un tam sekojošajos etapos- informācijas mapes daļas un atbilstības apliecinājumus, kas atbilst attiecīgajam izgatavošanas etapam, kā arī iepriekšējos tipa apstiprināšanas etapos izsniegto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu sertifikātu kopijas;

4.5. izgatavotāja izsniegtu pilnvaru, kurā norādīti to personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kuri būs tiesīgi parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugi;

4.6. izgatavotāja pilnvaru tā pārstāvim, ja izgatavotājs pilnvaro to izsniegt šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto dokumentu.

5. Par katru transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu Inspekcijā iesniedzams atsevišķs iesniegums.

6. Ja šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, Inspekcija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

7. Tipa apstiprināšanas izdevumus sedz tā persona, kas Inspekcijā iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanai.

8. Inspekcija 30 darba dienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza, nepilnīga, vai Inspekcija uzskata, ka nepieciešams iesniegt papildus dokumentāciju, lēmums par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu var tikt atlikts uz laiku līdz norādītās papildus dokumentācijas izskatīšanai.

9. Inspekcija var piešķirt šādus apstiprinājumus:

9.1. transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu:

9.1.1. transportlīdzekļu tipiem, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 4.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām;

9.1.2. speciālo transportlīdzekļu tipiem, kas minēti šo noteikumu 9.pielikuma pirmajā un otrajā sadaļā un kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 4.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 9.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

9.1.3. specifiskiem transportlīdzekļiem, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam, taču to konceptuālo, tehnoloģisko vai specifisko īpašību dēļ nevar nodrošināt atbilstību visu šo noteikumu 4.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām. Šādā gadījumā atvieglojumi nav attiecināmi uz tehnisko normatīvu prasībām, kuru izpilde nav saistīta ar transportlīdzekļa specifiskajām ekspluatācijas īpašībām;

9.2. daudzetapu tipa apstiprinājumu nepabeigtu vai vairākos etapos pabeigtu transportlīdzekļu tipiem, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 4.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļu tipa pabeigtības pakāpi un ievērojot šo noteikumu 9.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

9.3. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sastāvdaļu uzstādīšanu, ja tas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam šo noteikumu 4.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 9.pielikumā paredzētos atvieglojumus;

9.4. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļu sastāvdaļu tipam, ja tas atbilst informācijas mapē sniegtajam aprakstam un šo noteikumu 4. un 11.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 9.pielikumā paredzētos atvieglojumus.

10. Inspekcija, pamatojoties uz objektīvi argumentētu izgatavotāja rakstisku lūgumu, jebkuru no 9.punktā minētajiem apstiprinājumiem var piešķirt uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām tiek pierādīta nevis ar tipa apstiprinājuma sertifikātu vai marķējumu, bet ar cita veida atbilstības apliecinājumiem (testēšanas laboratoriju ziņojumiem, inspicēšanas protokoliem, u.tml.).

11. Ja Inspekcija konstatē, ka transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tips neatbilst šo noteikumu prasībām, Inspekcija pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 15 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

12. Ja Inspekcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kas atbilst šo noteikumu prasībām, tomēr var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 30 darba dienu laikā informē izgatavotāju vai tā pārstāvi, pamatojot savu lēmumu.

13. Ja transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam piešķirts apstiprinājums, tad Inspekcija apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu atbilstoši 5.pielikuma prasībām, bet apstiprinātajam sastāvdaļu tipam - atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām. Izsniedzot attiecīgi aizpildītu tipa apstiprināšanas sertifikātu, Inspekcija piešķir tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma prasībām.

14. Ja izgatavotājs vai tā pārstāvis lūdz piešķirt atvieglojumus transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikuma prasībām, tad iesniegtajā informācijas mapē jābūt attiecīgām norādēm. Piešķirot tipa apstiprinājumu, Inspekcija tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda šāda tipa transportlīdzekļu vai sastāvdaļu lietošanas ierobežojumus un piemērotos atvieglojumus, kā arī piešķir speciālu tipa apstiprinājuma numuru atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma prasībām.

15. Ja apstiprināmā tipa sastāvdaļas savas funkcijas var veikt tikai savienojumā ar citām transportlīdzekļa daļām, tad tas jānorāda informācijas mapē un tipa apstiprinājuma sertifikātā.

16. Inspekcija, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigta transportlīdzekļa pastāvīgu reģistrāciju un ekspluatācijas uzsākšanu līdz laikam, kad tas tiek pabeigts.

III. Tipa apstiprinājumu grozījumu izdarīšanas kārtība

17. Ja tehniskajos normatīvos vai šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi un Inspekcijā piešķirtais tipa apstiprinājums kļūst nederīgs, Inspekcija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām par to rakstiski informē tipa apstiprinājuma turētāju.

18. Izgatavotājs vai tā pārstāvis ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām rakstiski informē Inspekciju par katra tipa izgatavošanas procesā esošo, izgatavoto un realizēto transportlīdzekļu skaitu, norādot to identifikācijas (VIN) numurus, un datumu, kad izgatavots pēdējais transportlīdzeklis atbilstoši pēdējam tipa apstiprinājumam.

19. Iesniegums grozījumu izdarīšanai tipa apstiprinājumā iesniedzams tās dalībvalsts sertificēšanas institūcijā, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu. Iesniegumā tipa apstiprinājuma turētājs norāda grozījumu izdarīšanas iemeslu.

20. Iesniegums grozījumu izdarīšanai iesniedzams Inspekcijā šādos gadījumos:

20.1. ja izgatavotājs vai tā pārstāvis saņēmis šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju un vēlas pagarināt tipa apstiprinājumu un saņemt jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu;

20.2. jebkurā citā gadījumā, kad izgatavotājs vai tā pārstāvis vēlas veikt tehniskas izmaiņas Inspekcijā apstiprinātajam tipam.

21. Ja mainās dati informācijas paketē, izgatavotājs vai tā pārstāvis Inspekcijā iesniedz jaunu informācijas paketes satura rādītāju un informācijas paketes daļu, kurā veiktas izmaiņas, uzskatāmi norādot izdarītos grozījumus. Ja grozījumu dēļ rodas būtiskas izmaiņas informācijas paketē, kā arī, ja grozījumi ir izdarīti vairākkārt, kā rezultātā informācijas pakete kļūst nepārskatāma, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz visus grozījumus apkopojošu (konsolidējošu) informācijas paketi.

22. Ja grozījumu dēļ mainās dati tipa apstiprinājuma sertifikātā, Inspekcija izsniedz jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas tiek numurēts kā pagarinājums, norādot tipa apstiprinājuma pagarinājuma iemeslu.

23. Ja Inspekcija konstatē, ka grozījumu dēļ ir nepieciešams veikt papildu testus vai pārbaudes, tā informē par to izgatavotāju vai tā pārstāvi un jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz tikai pēc sekmīgas papildu testu vai pārbaužu veikšanas.

IV. Tipa atzīšanas kārtība

24. Transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atzīšanai izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz Inspekcijā iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno:

24.1. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

24.2. informācijas paketi, kas ietver:

24.2.1. informācijas paketes satura rādītāju;

24.2.2. informācijas mapi, ka satur attiecīgu šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju un transportlīdzekļa prototipa rasējumus vai fotogrāfijas uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, turklāt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami daudz detalizētu informāciju (transportlīdzekļa tipam);

24.2.3. informācijas mapi atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām (transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam);

24.2.4. testēšanas laboratoriju ziņojumus par M1 kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 8.pielikuma prasībām;

24.2.5. citus testēšanas laboratoriju ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu pēc Inspekcijas pieprasījuma vai izgatavotāja vai tā pārstāvja ieskatiem;

24.3. M1 un L kategorijas transportlīdzekļiem- attiecīgā atbilstības sertifikāta paraugu atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma prasībām;

24.4. izgatavotāja izsniegtu pilnvaru, kurā norādīts to personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kuras būs tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus, kā arī šo personu parakstu paraugi.

25. Ja šo noteikumu 24.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti svešvalodā, Inspekcija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt tiem pievienot šo dokumentu tulkojumus valsts valodā.

26. Ja M1 kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši direktīvas 70/156/EEC prasībām, ievērojot ar direktīvām 92/53/EEC, 93/81/EEC un 98/14/EEC izdarītos grozījumus, tad dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām.

27. Inspekcija atzīst dalībvalstu sertificēšanas institūciju piešķirtos tipa apstiprinājumus:

27.1. M1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši direktīvas 70/156/EEC prasībām, ievērojot ar direktīvām 92/53/EEC, 93/81/EEC un 98/14/EC izdarītos grozījumus;

27.2. L kategoriju transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši direktīvas 92/61/EEC prasībām;

27.3. sastāvdaļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

27.4. transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu, kas piešķirti atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

28. Par katru transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu Inspekcijā iesniedzams atsevišķs iesniegums.

29. Tipa atzīšanas izdevumus sedz tā persona, kas Inspekcijā iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atzīšanai.

30. Inspekcija 30 darba dienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa atzīšanu vai atteikumu.

31. Inspekcija reģistrē atzītos transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu tipa apstiprinājumus un izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību (10.pielikums). Informāciju par atzītajiem tipa apstiprinājumiem Inspekcija iesniedz Ekonomikas ministrijas Valsts sertifikātu reģistram.

32. Ja izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtā dokumentācija neatbilst šo noteikumu 24.punkta prasībām, Inspekcija pieņem lēmumu neatzīt transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu un 15 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot iesniegtās dokumentācijas nepilnības vai trūkumus.

33. Ja Inspekcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kam piešķirts tipa apstiprinājums, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu neatzīt tipa apstiprinājuma sertifikātu un 30 darba dienu laikā informē iesniedzēju un citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot savu lēmumu.

 

V. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

34. Transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pārstāvis katra transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam vai atzītajam tipam apliecina ar atbilstības sertifikātu (7.pielikums). M1 un L3, L4 un L5 kategorijas transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam (atzītajam) transportlīdzekļa tipam izgatavotājs papildus apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu.

35. Nepabeigta vai vairākos etapos pabeigta transportlīdzekļa gadījumā izgatavotājs vai tā pārstāvis, izsniedzot atbilstības sertifikātu, apliecina tikai to parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, kas attiecas uz attiecīgo izgatavošanas etapu, kā arī pievieno iepriekšējos etapos izsniegtos atbilstības apliecinājumus.

36. Otrajā un tam sekojošos izgatavošanas etapos papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei katrs izgatavotājs pie transportlīdzekļa labi redzamā un pieejamā vietā uz daļas, kas nav paredzēta nomaiņai visā tā ekspluatācijas laikā, noturīgi piestiprina papildu plāksnīti, kas atbilst šo noteikumu 12.pielikumā noteiktajām prasībām.

37. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs katras transportlīdzekļa sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam apliecina ar tipa apstiprinājuma marķējumu.

VI. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

38. Inspekcija pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārliecinās, vai izgatavotājs var veikt nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu efektīvu kontroli pār ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam. Inspekcijai nav jāpārliecinās par izgatavotāja gatavību veikt šādus pasākumus un procedūras attiecībā uz sastāvdaļām, kam piešķirts tipa apstiprinājums citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā.

39. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas izgatavotājs:

39.1. nodrošina katra transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam;

39.2. veic efektīvu atbilstības kontroli transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu ražošanas procesā;

39.3. nodrošina pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai varētu periodiski pārbaudīt ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

39.4. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pieejamību laika posmā, kas saskaņots ar Inspekciju;

39.5. pastāvīgi veic testu rezultātu analīzi, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

39.6. nodrošina, lai katra parauga vai paraugu sērijas testiem, kuros konstatēta neatbilstība apstiprinātajam tipam, sekotu jaunu paraugu atkārtoti testi līdz neatbilstības novēršanai;

39.7. iespējami īsā laikā nodrošina visu trūkumu novēršanu un ražošanas atbilstības atjaunošanu apstiprinātajam tipam.

40. Daudzetapu tipa apstiprināšanas gadījumā izgatavotājs nav atbildīgs par transportlīdzekļa iepriekšējos tipa apstiprināšanas etapos apstiprināto transportlīdzekļu sastāvdaļu un parametru atbilstību apstiprinātajam tipam, izņemot gadījumus, kad izgatavotājs attiecīgajā izgatavošanas etapā ir veicis izmaiņas tādā mērā, kad iepriekšējie tipa apstiprinājumi kļūst nederīgi.

41. Inspekcija periodiski pārbauda atbilstības kontroles metodes, ko izgatavotājs piemēro attiecībā uz katru apstiprinātā tipa transportlīdzekli vai tā sastāvdaļu, un, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam tipam pārbauda izgatavotāja vai testēšanas laboratorijā.

42. Pārbaudes laikā izgatavotājs nodrošina pieejamību dokumentācijai attiecībā uz testu rezultātiem un ražošanu, kā arī iespēju veikt ražošanas kontroli.

VII. Rīcība neatbilstības gadījumos

43. Ja Inspekcija konstatē transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē norādītajiem datiem, tiek uzskatīts, ka atbilstība apstiprinātajam tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, kad atsevišķie tehniskie normatīvi nosaka atkāpes, un tās ir ievērotas.

44. Ja Inspekcija konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa neatbilstību apstiprinātajam tipam, tad atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

44.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

44.2. atzīst par nederīgiem atsevišķu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus līdz brīdim, kad izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

44.3. atzīst par nederīgiem visu attiecīgā tipa transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus līdz brīdim, kad izgatavotājs vai tā pārstāvis pierāda transportlīdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

44.4. atzīst par nederīgiem Inspekcijā izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību līdz neatbilstības novēršanai;

44.5. anulē Inspekcijā izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību.

45. Ja Inspekcija konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa sastāvdaļu neatbilstību apstiprinātajam tipam, tad atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

45.1. izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu izgatavotājam vai tā pārstāvim par konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

45.2. atzīst par nederīgiem Inspekcijā izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību līdz neatbilstības novēršanai;

45.3. anulē Inspekcijā izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas apliecību.

46. Šo noteikumu 43., 44. un 45.punktā minētajos gadījumos Inspekcija informē izgatavotāju vai tā pārstāvi. Pēc norādījuma saņemšanas izgatavotājs vai tā pārstāvis veic šo noteikumu 39.6. un 39.7.apakšpunktā minētos pasākumus.

47. Ja citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija norāda, ka Latvijā apstiprinātā tipa transportlīdzekļi vai to sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēti, neatbilst apstiprinātajam tipam, Inspekcija veic nepieciešamās pārbaudes, par to rezultātiem informējot izgatavotāju. Ja konstatēta neatbilstība, izgatavotājs iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc norādījuma saņemšanas, veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam tipam.

VIII. Transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana

48. Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu var veikt:

48.1. vienā eksemplārā no ārvalstīm ievestiem L, M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem, ja tiem Latvijā nav veikta tipa apstiprināšana vai tipa atzīšana;

48.2. Latvijā izgatavotiem O kategoriju transportlīdzekļiem.

49. Transportlīdzekļa īpašnieks Inspekcijā iesniedz šādus dokumentus sekojošā kārtībā:

49.1. iesniegumu transportlīdzekļa individuālai apstiprināšanai;

49.2. transportlīdzekļa tehnisko aprakstu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma trešās sadaļas prasībām;

49.3. pārbaudes protokolu atbilstoši šo noteikumu 13.pielikuma prasībām;

49.4. citus testēšanas laboratoriju ziņojumus vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekli pēc Inspekcijas pieprasījuma.

50. Tādu Latvijā izgatavotu O kategoriju transportlīdzekļu individuālai apstiprināšanai, par kuru normatīvtehniskās dokumentācijas atbilstību satiksmes drošības prasībām nav noteiktā kārtībā saņemts attiecīgs CSDD atzinums, transportlīdzekļa izgatavotājs papildus iesniedz šādus dokumentus:

50.1. sekojošus piekabes rasējumus:

50.1.1. kopsalikuma rasējumu ar norādītu gaismas un gaismas signalizācijas ierīču izvietojumu;

50.1.2. jūgstieņa un sakabes ierīces kopsalikuma rasējumu;

50.1.3. rāmja vai nesošās konstrukcijas rasējumu;

50.2. izturības aprēķinus statiskā slodzē šādiem piekabes elementiem:

50.2.1. rāmim vai nesošajai daļai (liecē);

50.2.2. jūgstieņa un rāmja savienojuma vietai (liecē un cirpē);

50.2.3. galveno stiprinājumu elementiem (cirpē);

50.3. metināto šuvju stiprības pārbaudes (ultraskaņas vai rentgena) protokolu pēc Inspekcijas norādījumiem.

51. Inspekcija piešķir individuāla transportlīdzekļa apstiprinājumu un izsniedz individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikātu (7.pielikuma trešā sadaļa), ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu 4.pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām.

52. Transportlīdzekļa individuālo apstiprinājumu nevar piešķirt transportlīdzekļiem, kas izgatavoti no ekspluatācijā bijušu transportlīdzekļu sastāvdaļām un citu kategoriju transportlīdzekļu agregātiem.

IX. Lēmumu pārsūdzēšana

53. Inspekcija lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu vai tipa atzīšanas atteikumu sniedz rakstiski, motivējot atteikuma iemeslu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams pārsūdzēt.

54. Izgatavotājs vai tā pārstāvis Inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktā kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi

55. Noteikumi stājas spēkā 2001.gada 1.februārī.

56. Noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu sastāvdaļām stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

57. Atzīt par spēku zaudējušiem:

57.1. Satiksmes ministrijas 1999.gada 30.augusta noteikumus Nr.30 "Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1999, Nr.295/296);

57.2. Satiksmes ministrijas 2000.gada 15.februāra noteikumus Nr.3 "Par grozījumiem Satiksmes ministrijas 1999.gada 30.augusta noteikumos Nr.30 "Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, Nr. 55/57).

58. Šo noteikumu spēkā stāšanās neietekmē to Inspekcijā piešķirto tipa apstiprinājumu derīguma termiņu, kas piešķirti saskaņā ar Satiksmes ministrijas 1999.gada 30.augusta noteikumiem Nr.30 "Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai".

59. Tipu apstiprinājumu turētāji atbilstības sertifikātus atbilstoši Satiksmes ministrijas 1999.gada 30.augusta noteikumu Nr.30 "Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai" 7.pielikuma prasībām drīkst izsniegt tikai tiem transportlīdzekļiem, kuru tipu atbilstības novērtēšana veikta atbilstoši minēto noteikumu prasībām.

60. Dokumentāciju, kas sagatavota atbilstoši Satiksmes ministrijas 1999.gada 30.augusta noteikumu Nr.30 "Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai" prasībām, Inspekcija pieņem līdz 2001.gada 31.janvārim. Šādos gadījumos tipa apstiprinājums tiek piešķirts atbilstoši minēto noteikumu prasībām.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta

direktora vietnieks J.Kancēvičs

1.pielikums

I. Riteņu transportlīdzekļu klasifikācija, kategoriju definīcijas un noteikšanas kritēriji

1. L kategorija - divu, trīs vai četru riteņu transportlīdzekļi:

1.1. L1 kategorija - divriteņu transportlīdzekļi (divriteņu mopēdi) ar motora darba tilpumu (iekšdedzes tipa motoriem) ne lielāku par 50 cm3 un maksimālo konstruktīvo ātrumu ne lielāku par 45 km/h;

1.2. L2 kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (trīsriteņu mopēdi) ar jebkādu riteņu izvietojumu, kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) nav lielāks par 50 cm3 un kuru maksimālais konstruktīvais ātrums nepārsniedz 45 km/h. Pie šīs kategorijas pieskaitāmi arī četrriteņu transportlīdzekļi (vieglie kvadricikli), kuru pašmasa ir mazāka par 350kg, neskaitot elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru bateriju masu, kuru maksimālais konstruktīvais ātrums nav lielāks par 45 km/h un kuru motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3 (dzirksteļaizdedzes motora gadījumā) vai motora maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 4 kW cita tipa motoriem;

1.3. L3 kategorija - divriteņu transportlīdzekļi (solo motocikli), kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h;

1.4. L4 kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (motocikli ar blakus vāģi) ar asimetrisku riteņu izvietojumu attiecībā pret tā garenasi, kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h;

1.5. L5 kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (tricikli) ar simetrisku riteņu izvietojumu attiecībā pret tā garenasi, kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h. Pie šīs kategorijas pieskaitāmi arī četrriteņu transportlīdzekļi (kvadricikli), kuru pašmasa nepārsniedz 400 kg (550 kg, ja tie paredzēti kravu pārvadāšanai), neskaitot elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru bateriju masu, un kuru motora maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 15 kW.

2. M kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kam ir vismaz četri riteņi:

2.1. M1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (vieglie automobiļi), kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kas aprīkoti ar ne vairāk kā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja sēdvietu). M1 kategorijas transportlīdzekļu veidi definēti šā pielikuma 7.punktā;

2.2. M2 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (autobusi), kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai, kas aprīkoti ar vairāk nekā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja sēdvietu) un kuru pilna masa nepārsniedz 5 tonnas;

2.3. M3 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (autobusi), kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai, kas aprīkoti ar vairāk nekā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja sēdvietu) un kuru pilna masa pārsniedz 5 tonnas.

3. N kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kam ir vismaz četri riteņi:

3.1. N1 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (kravas automobiļi), kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas;

3.2. N2 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (kravas automobiļi), kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, bet nepārsniedz 12 tonnas;

3.3. N3 kategorija - mehāniskie transportlīdzekļi (kravas automobiļi), kas paredzēti kravu pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas.

Piezīme :

Ja velkošais transportlīdzeklis ir konstruēts tā, lai tas būtu savienojams ar puspiekabi vai piekabi ar centrāli novietotu asi, tad par pilnu masu, pēc kuras nosakāma tā kategorija, jāuzskata braukšanas kārtībā esoša velkošā transportlīdzekļa masu plus masu, kuru puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi pārnes uz velkošo transportlīdzekli, un, kad to var attiecināt, paša velkošā transportlīdzekļa kravas masu.

4. O kategorija - mehānisko transportlīdzekļu piekabes un puspiekabes:

4.1. O1 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 0,75 tonnas;

4.2. O2 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa ir lielāka par 0,75 tonnām, bet nepārsniedz 3,5 tonnas;

4.3. O3 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, bet nepārsniedz 10 tonnas;

4.4. O4 kategorija - piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas.

5. G kategorija - paaugstinātas pārgājības mehāniskie transportlīdzekļi:

Piezīme: Šīs transportlīdzekļu kategorijas apzīmējumā lieto kombinēto apzīmējumu t.i. simbolam "M" vai "N" pievieno simbolu "G".

5.1. M1G un N1G kategorija - N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 2,0 tonnas, un M1 kategorijas transportlīdzekļi, ja:

5.1.1. transportlīdzeklim ir paredzēta vismaz viena priekšējā un vismaz viena pakaļējā tilta vienlaicīga piedziņa, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta;

5.1.2. transportlīdzeklim ir vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas mehānisms vai ierīce ar līdzīgu iedarbību un transportlīdzeklis bez piekabes spēj pārvarēt 30% kāpumu.

5.1.3. šo kategoriju transportlīdzekļiem jāatbilst vismaz pieciem no šādiem nosacījumiem:

5.1.3.1. priekšējais pārkares leņķis ir vismaz 25°;

5.1.3.2. pakaļējais pārkares leņķis ir vismaz 20°;

5.1.3.3. garenpārgājības leņķis ir vismaz 20°;

5.1.3.4. klīrenss zem priekšējā tilta ir vismaz 180 mm;

5.1.3.5. klīrenss zem pakaļējā tilta ir vismaz 180 mm;

5.1.3.6. garenpārgājības klīrenss ir vismaz 200 mm;

5.2. N1G; N2G; M2G un M3G kategorija - N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 2,0 tonnas, un N2, M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 12 tonnas, ja to konstrukcija paredz visu riteņu vienlaicīgu piedziņu, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta, vai tiek izpildīti šādi trīs nosacījumi:

5.2.1. transportlīdzekļa konstrukcija paredz vismaz viena priekšējā tilta un vismaz viena pakaļējā tilta vienlaicīgu piedziņu, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta;

5.2.2. transportlīdzeklim ir vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas mehānisms vai ierīce ar līdzīgu iedarbību;

5.2.3. transportlīdzeklis bez piekabes spēj pārvarēt 25 % kāpumu;

5.3. M3G un N3G kategorija - M3 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, un N3 kategorijas transportlīdzekļi, ja to konstrukcija paredz riteņu vienlaicīgu piedziņu, ieskaitot transportlīdzekļus, kuriem viena tilta piedziņa var tikt atslēgta, vai tiek izpildīti šādi nosacījumi:

5.3.1. vismaz puse no riteņu skaita ir velkošie;

5.3.2. transportlīdzeklim ir vismaz viens diferenciāļa bloķēšanas mehānisms vai ierīce ar līdzīgu iedarbību;

5.3.3. transportlīdzeklis bez piekabes spēj pārvarēt 25 % kāpumu;

5.3.4. transportlīdzeklis atbilst vismaz četriem no šādiem nosacījumiem:

5.3.4.1. priekšējais pārkares leņķis ir vismaz 25°;

5.3.4.2. pakaļējais pārkares leņķis ir vismaz 25°;

5.3.4.3. garenpārgājības leņķis ir vismaz 25°;

5.3.4.4. klīrenss zem priekšējā tilta ir vismaz 250 mm;

5.3.4.5. garenpārgājības klīrenss ir vismaz 300 mm;

5.3.4.6. klīrenss zem pakaļējā tilta ir vismaz 250 mm;

5.4. G kategorijas transportlīdzekļu parametru noteikšanai tiek pielietoti šādi kritēriji un nosacījumi:

5.4.1. visu mērījumu laikā N1 kategorijas transportlīdzekļu, kuru pilnā masa nepārsniedz 2 tonnas, un M1 kategorijas transportlīdzekļu faktiskajai masai jāatbilst to pašmasai atbilstoši Latvijas standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" nosacījumiem;

5.4.2. transportlīdzekļiem, kas nav minēti 5.4.1. punktā, jābūt noslogotiem līdz izgatavotāja noteiktajai transportlīdzekļa pilnai masai;

5.4.3. par spēju pārvarēt noteikto kāpumu (25% un 30%) var pārliecināties ar vienkāršas kalkulācijas palīdzību. Tomēr, atsevišķos gadījumos Inspekcija drīkst pieprasīt konkrētā tipa transportlīdzekļa faktiskas pārbaudes veikšanu;

5.4.4. mērot priekšējo un pakaļējo pārkares leņķus un garenpārgājības leņķi, nav jāņem vērā aizsargierīces;

5.4.5. priekšējā un pakaļējā pārkares leņķu, garenpārgājības leņķa, garenpārgājības klīrensa un klīrensa zem tilta definīcijas:

5.4.5.1. priekšējā un pakaļējā pārkares leņķu un garenpārgājības leņķa definīcija atbilstoši ISO Standartam 612 - 1978;

5.4.5.2. garenpārgājības klīrenss- īsākais attālums starp ceļa plakni un zemāko fiksēto transportlīdzekļa punktu garenvirzienā. Sapārotas asis tiek uzskatītas par vienu asi;

5.4.5.3. klīrenss zem viena tilta- attālums no ceļa plaknes līdz tāda segmenta augstākajam punktam, ko norobežo riņķa līnija, kas vilkta caur vienas ass riteņu (dubulto riteņu gadījumā- iekšējo riteņu) riepu kontaktlaukumu centriem un skar zemāko transportlīdzekļa fiksēto punktu starp asīm.

6. Speciālie transportlīdzekļi - M, N vai O kategoriju transportlīdzekļi, kas paredzēti speciālu darbu veikšanai un kam šim nolūkam ir īpaši pielāgota virsbūve un speciāls aprīkojums:

6.1. dzīvojamais vieglais automobilis - īpaši konstruēts M1 kategorijas transportlīdzeklis, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai, to īslaicīgai dzīvošanai un kam ir vismaz šāds aprīkojums:

6.1.1. sēdekļi un galds;

6.1.2. guļvietas, kas var tikt pārveidotas par sēdvietām;

6.1.3. ierīce ēdiena gatavošanai;

6.1.4. ierīce pārtikas produktu ilgstošai uzglabāšanai;

Piezīme: šo noteikumu 6.1.1. - 6.1.4. apakšpunktos minētajam aprīkojumam jābūt stacionāri nostiprinātam, tomēr galds var būt saliekams.

6.2. bruņots transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts pārvadājamo pasažieru vai kravas aizsardzībai un kam ir speciāls ložu necauršaujams aprīkojums;

6.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzeklis - M kategorijas transportlīdzeklis, kas paredzēts slimu vai ievainotu cilvēku pārvadāšanai un kam šim nolūkam ir speciāls aprīkojums;

6.4. katafalkautomobilis - mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts cilvēku mirstīgo atlieku pārvadāšanai un kam šim nolūkam ir speciāls aprīkojums.

II. M 1 kategorijas transportlīdzekļu virsbūvju veidi un to definīcijas

7. Visu M1 kategorijas pabeigtu transportlīdzekļu tehniskajos aprakstos (3.pielikuma Pirmās sadaļas 1.nodaļas 9.1.apakšpunktā) un atbilstības sertifikātā (7.pielikuma Pirmās sadaļas 1.nodaļas 37.punktā) izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs norāda kādu no šādiem virsbūvju veidiem:

7.1. vieglajiem pasažieru automobiļiem:

7.1.1. sedans (AA) - atbilstoši ISO Standarta 3833-1977 3.1.1.1.apakšpunkta prasībām, ieskaitot arī transportlīdzekļus ar vairāk nekā četriem sānu logiem;

7.1.2. hečbeks (AB) -sedans ar atveramu aizmugurējo daļu;

7.1.3. universāls (AC) - atbilstoši ISO Standarta 3833-1977 3.1.1.4.apakšpunkta prasībām;

7.1.4. kupeja (AD) - atbilstoši ISO Standarta 3833-1977 3.1.1.5.apakšpunkta prasībām;

7.1.5. kabriolets (AE) - atbilstoši ISO Standarta 3833-1977 3.1.1.6.apakšpunkta prasībām;

7.1.6. plašlietojuma transportlīdzeklis (AF) - transportlīdzeklis, kam virsbūve atšķiras no 7.1.1.- 7.1.5.apakšpunktos minētajām virsbūvēm un kas paredzēts pasažieru un viņu bagāžas vai kravas pārvadāšanai, turklāt pasažieru salons nav konstruktīvi atdalīts no kravas telpas. Tomēr, šāds transportlīdzeklis netiek uzskatīts par M1 kategorijas transportlīdzekli, ja izpildās abi turpmākie nosacījumi:

7.1.6.1. sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nav lielāks par sešām.

Piezīme :

1. Sēdvietu uzskata par esošu, ja transportlīdzeklī ir sēdvietas stiprinājumu vietas.

2. Sēdvietas stiprinājuma vieta tiek uzskatīta par esošu, ja ar vienkāršiem instrumentiem (uzgriežņu atslēgu, skrūvgriezi u.tml.) un vienkāršiem stiprinājumiem (vītņsavienojumiem, skavām, āķiem u.tml.) ir iespējams sēdvietu uzstādīt un nostiprināt.

3. Sēdvietas stiprinājuma vieta netiek uzskatīta par esošu, ja tā ir likvidēta (aizmetināta, nogriezta, u.tml.).

7.1.6.2. P - (M + N  68) > N  68 kur:

P - tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, kg;

M - masa braukšanas kārtībā, kg;

N - sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu;

7.2. Speciālajiem vieglajiem automobiļiem:

7.2.1. dzīvojamais vieglais automobilis (SA) (s kat. 6.1.punktu);

7.2.2. bruņots transportlīdzeklis (SB) ( skat. 6.2. punktu);

7.2.3. neatliekamā medicīniskā palīdzība (SC) (s kat. 6.3. punktu);

7.2.4. katafalks (SD) (s kat. 6.4. punktu).

Autosatiksmes departamenta

direktora vietnieks J.Kancēvičs

2.pielikums

Transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

I. M1 kategorijas transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

1. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

1.1. izgatavotājs;

1.2. izgatavotāja noteiktais tips;

1.3. nav fundamentālas konstruktīvas atšķirības šasijā;

1.4. motora veids (iekšdedzes/ elektrisks/ hibrīds).

2. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

2.1. virsbūves veids (sedans, kupeja, universālis u.tml.);

2.2.motora:

2.2.1. darbības princips (divtaktu, četrtaktu, dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes);

2.2.2. cilindru skaits un izvietojums;

2.2.3. jaudas atšķirība mazāka vai vienāda ar 30% (lielākā 1,3 reizes lielāka par mazāko);

2.2.4. tilpuma atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākais 1,2 reizes lielāks par mazāko)

2.3. dzenošo tiltu skaits, izvietojums un savstarpējais savienojums;

2.4. vadāmo tiltu skaits un izvietojums.

3. Transportlīdzekļa varianta versija - viena varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā vai testu rezultātu protokolā un kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

3.1. pilnā masa;

3.2. motora darba tilpums;

3.3. motora maksimālā lietderīgā jauda;

3.4. pārnesumu kārbas tips un pārnesumu skaits;

3.5. sēdvietu skaits.

 

II. M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

4. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

4.1. Izgatavotājs pēdējā etapā, t.i., transportlīdzekļa izgatavotājs, kurš, pamatojoties uz cita izgatavotāja izsniegto atbilstības sertifikātu nepabeigtam transportlīdzeklim, turpina transportlīdzekļa izgatavošanu nākamajā etapā un izsniedz tam pašam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu kā pabeigtam transportlīdzeklim;

4.2. transportlīdzekļa kategorija;

4.3. nav fundamentālas atšķirības autobusu konstrukcijā:

4.3.1. virsbūves veids (vienstāvu, divstāvu, posmainais, ar zemu grīdas novietojumu u.tml.);

4.3.2. tiltu skaits un savstarpējais izvietojums (priekšā/ vidū/aizmugurē);

4.3.3. motora veids (iekšdedzes/ elektrisks/ hibrīds);

4.3.4. transmisijas veids (mehāniska, hidromehāniska, elektromehāniska u.tml.).

5. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

5.1. autobusa klase (pilsētas, starppilsētu vai tūrisma autobuss);

5.2. pabeigtības pakāpe (izgatavošanas etaps);

5.3. motora:

5.3.1. darbības princips (divtaktu, četrtaktu, dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes);

5.3.2. cilindru skaits un izvietojums;

5.3.3. jaudas atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākā 1,5 reizes lielāka par mazāko);

5.3.4. darba tilpuma atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākais 1,5 reizes lielāks par mazāko);

5.3.5. izvietojums (priekšā/ vidū/ aizmugurē);

5.4. pilnas masas atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākā 1,2 reizes lielāka par mazāko);

5.5. dzenošo tiltu skaits, izvietojums un savstarpējais savienojums;

5.6. vadāmo tiltu skaits un izvietojums;

5.7. bremžu iekārtas tips (atbilstoši bremžu iekārtas tipa apstiprinājumam);

5.8. pasažieru ietilpības diapazons (£12; >12 un £22, >22 un £45; >45 un £50; >50 un £70; >70 un £100; >100 un £140; >140).

6. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā vai testu rezultātu protokolā.

 

III. N1, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

7. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

7.1. Izgatavotājs pēdējā etapā, t.i., transportlīdzekļa izgatavotājs, kurš, pamatojoties uz cita izgatavotāja izsniegto atbilstības sertifikātu nepabeigtam transportlīdzeklim, turpina transportlīdzekļa izgatavošanu nākamajā etapā un izsniedz tam pašam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu kā pabeigtam transportlīdzeklim;

7.2. transportlīdzekļa kategorija;

7.3. nav fundamentālas atšķirības automobiļa konstrukcijā:

7.3.1. automobiļi ar rāmi un automobiļi bez tā;

7.3.2. automobiļi ar nesošo virsbūvi un automobiļi bez tās;

7.3.3. automobiļi ar atsevišķu kabīni un automobiļi bez tās;

7.4. tiltu skaits un savstarpējais izvietojums (priekšā/ vidū/aizmugurē);

7.5. motora veids (iekšdedzes/ elektrisks/ hibrīds);

7.6. transmisijas veids (mehāniska, hidromehāniska, elektromehāniska u.tml.).

8. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

8.1. kravas automobiļa veids (seglu vilcējs vai kravas transporta) vai kravas automobiļa virsbūves veids (kravas kaste, furgons, cisterna, konteinervedējs, kokvedējs, autovedējs u.tml.);

Piezīme :

Ja transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pārstāvis kravas automobiļa veidu iekļauj varianta identifikācijā, tad virsbūves veids obligāti iekļaujams versijas identifikācijā, turklāt, šādā gadījumā, norādāmas arī visu pieļaujamo variantu un versiju kombinācijas.

8.2. pabeigtības pakāpe (izgatavošanas etaps);

8.3. motora:

8.3.1. darbības princips (divtaktu, četrtaktu, dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes);

8.3.2. cilindru skaits un izvietojums;

8.3.3. jaudas atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākā 1,5 reizes lielāka par mazāko) ;

8.3.4. darba tilpuma atšķirība mazāka vai vienāda ar 50% (lielākais 1,5 reizes lielāks par mazāko);

8.4. pilnas masas atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākā 1,2 reizes lielāka par mazāko);

8.5. dzenošo tiltu skaits, izvietojums un savstarpējais savienojums;

8.6. vadāmo tiltu skaits un izvietojums;

8.7. bremžu iekārtas tips (atbilstoši bremžu iekārtas tipa apstiprinājumam);

9. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā vai testu rezultātu protokolā.

 

IV. O1, O2, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

10. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

10.1. Izgatavotājs pēdējā etapā, t.i., transportlīdzekļa izgatavotājs, kurš, pamatojoties uz cita izgatavotāja izsniegto atbilstības sertifikātu nepabeigtam transportlīdzeklim, turpina transportlīdzekļa izgatavošanu nākamajā etapā un izsniedz tam pašam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu kā pabeigtam transportlīdzeklim;

10.2. transportlīdzekļa kategorija;

10.3. nav fundamentālas atšķirības transportlīdzekļa konstrukcijā:

10.3.1. velkamā transportlīdzekļa veids (piekabe/piekabe ar centrāli novietotu asi/ puspiekabe);

10.3.2 acīmredzamas un būtiskas atšķirības šasijas un nesošās daļas (rāmja) konstrukcijā;

10.3.3. tiltu skaits un savstarpējais izvietojums (priekšā/ vidū/aizmugurē);

10.3.4. bremžu iekārtas esamība un galvenie konstruktīvie elementi:

10.3.4.1. enerģijas uzkrāšanas veids (hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinētais);

10.3.4.2. bremzēšanas spēka radīšanas veids (frikcijas/ elektromagnētisks/ hidraulisks);

10.3.4.3. darba bremžu sistēmas darbības tips (nepārtauktas darbības (continuous) / puspārtrauktas darbības (semi-continuous) / inerces (inertia or overrun) ).

11. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

11.1. piekabes veids (kravas kaste, furgons, konteinervedējs, kokvedējs, cisterna, autovedējs u.tml.);

11.2. pabeigtības pakāpe (izgatavošanas etaps);

11.3. pilnas masas atšķirība mazāka vai vienāda ar 20% (lielākā 1,2 reizes lielāka par mazāko)

11.4. bremžu iekārtas tips (atbilstoši bremžu iekārtas tipa apstiprinājumam);

11.5. vadāmo tiltu skaits un izvietojums.

12. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa varianta transportlīdzekļu grupa, kas identificē atšķirības transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā.

 

V. L kategoriju transportlīdzekļa tipa, varianta un versijas definīcijas

13. Transportlīdzekļa tips - transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem ir kopīgas šādas pazīmes:

13.1. transportlīdzekļa kategorija;

13.2. izgatavotājs;

13.3. izgatavotāja noteiktais tips;

13.4. šasija.

14. Transportlīdzekļa tipa variants - viena tipa transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem var būt atšķirīgas šādas pazīmes:

14.1. virsbūves (rāmja) forma;

14.2. pašmasa un tehniski pieļaujamā maksimālā masa (atšķirība vairāk par 20%);

14.3. motora veids (dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes, elektrisks/ hibrīds);

14.4. motora darbības ciklu skaits (divtaktu vai četrtaktu);

14.5. cilindru darba tilpums (atšķiras vairāk par 30%);

14.6. cilindru skaits un izvietojums;

14.7. jauda (atšķiras vairāk par 30%);

14.8. darbības veids (tikai elektromotoriem);

14.9. vilkmes bateriju skaits un ietilpība.

15. Transportlīdzekļa varianta versija - viena tipa vai varianta transportlīdzekļu grupa, kurā transportlīdzekļiem var būt atšķirīgas šādas pazīmes:

15.1. transmisijas veids (automātiska vai neautomātiska pārnesumu kārba, pārnesumu skaitļi, pārnesumu pārslēgšanas metode, u.tml.);

15.2. cilindru darba tilpums (atšķirība mazāka par 30%);

15.3. jauda (atšķirība mazāka par 30%);

15.4. pašmasa un tehniski pieļaujamā maksimālā masa (atšķirība mazāka par 20%);

15.5. citas nebūtiskas atšķirības, kas neattiecas uz augstāk minētajām, bet ir minētas transportlīdzekļa tipa tehniskajā aprakstā.

Autosatiksmes departamenta

direktora vietnieks J.Kancēvičs

3.pielikums

Transportlīdzekļu tehniskie apraksti

I. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts

(Ja tehniskais apraksts tiek iesniegts angļu valodā, tajā jābūt norādei par atbilstību direktīvas 70/156/EEC III.pielikuma prasībām.)

1.nodaļa

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0.1. Marka (izgatavotāja nosaukums): …………………………...……….……...…………...……
0.2. Tips: …………………………………………………………….…….…...…………...……
0.2.1. Komercnosaukums (-i) (ja ir): ………………………………...……...…...…………...……
0.3. Tipa identifikācijas veids (ja atrodas uz transportlīdzekļa) (a): ...…......…...…………...……
0.3.1. Šī apzīmējuma atrašanās vieta: ..……………………………………..…...…………...……
0.4. Transportlīdzekļa kategorija (b): ……………………………………...…...…………...……
0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..…...…………...……
0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s): ..…………………………………..…...…………...……
1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI
1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotogrāfijas vai rasējumi: …........................................................
1.3. Asu un riteņu skaits: ................................................................................
1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ................................................................................
1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ............................................
1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ................................................................................
1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)
1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi
2. MASAS UN GABARĪTI (c) [kg un mm]
2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas) (d): ...................................….………..................................
2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s) (e): ………………….....................………...................................
2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s) (e): ………….....................................………..................................
2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:
2.4.2. Šasijai ar virsbūvi:
2.4.2.1. Garums (f): ……….............................................................................
2.4.2.2. Platums (g): ...............................................................................…
2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (h) (atbalsta iekārtām ar regulējamu augstumu
norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ………...............................................................
2.6. Transportlīdzekļa pašmasa (minimālā un maksimālā katram variantam vai versijai
(tikai M1 kategorijas transportlīdzekļiem)) kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja tas
ir vilcējs, kas nepieder kategorijai M1, vai šasijas masa kopā ar kabīni, ja izgatavotājs
neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100%
citu šķidrumu, izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusu
gadījumā- apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta) (i): ………..
2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm (puspiekabes vai piekabes ar centrāli novietotu asi gadījumā
arī slodze uz sakabes punktu): …..…………..………………………………………………
2.7. Izgatavotāja norādītā pabeigta transportlīdzekļa minimālā masa nepabeigtiem
transportlīdzekļiem: ...…………………………………
2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa (minimālā un maksimālā katram variantam vai versijai
(tikai M1 kategorijas transportlīdzekļiem)) (j): ……......................................................................
2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm, bet puspiekabēm vai piekabēm ar centrāli novietotu asi-
slodze uz sakabes punktu (katras versijas maksimums un minimums): …………………….
2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .………………………………
2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ………………………………………
2.11.1. Piekabes gadījumā: ……………………………………………………………………………
2.11.2. Puspiekabes gadījumā:(n) ………………………………………………………………………
2.11.3. Piekabes ar centrāli novietotu asi gadījumā: …………………………………………………
2.11.4. Tehniski pieļaujamā maksimālā autovilciena masa: …………………………………………
2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: ……………………………………………………
2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa
sakabes punktu:
2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ……………………...
3. MOTORS (k)
3.1. Izgatavotājs: ……………….…………………………………………………………………
3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): .………………………………
3.2. Iekšdedzes motors:
3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)
3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ..……………………...........................
3.2.1.3. Darba tilpums (L): .................... cm3
3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda (m): …..kW pie ..… min-1
3.2.1.10. Izgatavotāja norādītais maksimālais lietderīgais griezes moments(m)(n): ............. Nm
pie .................. min-1
3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/cita degviela (1)
3.2.2.1. Ar pētniecisko metodi noteikts oktānskaitlis etilētam benzīnam: ..……………………………
3.2.2.2. Ar pētniecisko metodi noteikts oktānskaitlis neetilētam benzīnam: …………………………
3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros)(n): ……….....……………………………………
3.2.4. Degvielas padeve:
3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)
3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)
3.2.8. Ieplūdes sistēma:
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)
3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vietas attēls (izņemot M1 un O kategoriju
transportlīdzekļiem) (n) :………………………………………………………………………
3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:
3.2.12.2. Papildu ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)
3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)
3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)
3.2.12.2.3. Gaisa papildus padeve: ir/ nav (1)
3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)
3.2.12.2.5. Iztvaikojumu emisijas kontroles sistēma: ir/ nav (1)
3.2.12.2.6. Cieto daļiņu uztvērējs: ir/ nav (1)
3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība): .............................................…………………………..
3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) ………….…
3.3. Elektromotors:
3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): .............................................................………………………………
3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: .................... kW
3.3.1.2. Darba spriegums: .................... V
3.3.2. Akumulators:
3.3.2.4. Novietojums: ................................................................................
4. TRANSMISIJA (o)
4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): ....................................………………………
4.5. Pārnesumu kārba:
4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)
4.6. Pārnesumu skaitļi:
Pārnesums Pārnesumu skaitļi .
igznīti):

5.1. pirmā daļa sastāv no Latvijas valsts koda "LV";

5.2. otrajā daļā tiek norādīts šo noteikumu numurs. Ja šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi, tad pēc daļsvītras tiek norādīts grozījumu numurs atbilstoši kuriem piešķirts tipa apstiprinājums;

5.3. trešajā daļā tiek norādīta transportlīdzekļa kategorija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

5.4. ceturtā daļa sastāv no četriem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma kārtas numuru. Ja tipa apstiprinājums piešķirts piemērojot atvieglojumus, tad pirms šiem cipariem atrodošās zvaigznītes vietā norādāms attiecīgs burts:

5.4.1. D- dzīvojamiem transportlīdzekļiem;

5.4.2. B- bruņotiem transportlīdzekļiem;

5.4.3. M- neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem;

5.4.4. K- katafalkautomobiļiem;

5.4.5. L- Latvijā izgatavotiem automobiļiem;

5.4.6. S- specifiskiem transportlīdzekļiem.

5.5. piektā daļa sastāv no diviem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma pagarinājuma numuru.

Piemērs :

1. Latvijā piešķirts motocikla tipa apstiprinājuma numurs atbilstoši šo noteikumu prasībām:

LV*30*L3*0001*00

2. Latvijā piešķirts tipa apstiprinājuma numurs (piektais pagarinājums) Latvijā izgatavotai piekabei atbilstoši šo noteikumu prasībām, ievērojot grozījumus, ko izdara noteikumi Nr.77:

LV*30/77*O4L7123*05

6. Piešķirot tipa apstiprinājuma numuru G kategorijas transportlīdzeklim, tipa apstiprinājumā tiek norādīts pilns kategorijas apzīmējums, taču tipa apstiprinājuma kārtas numurs tiek piešķirts atbilstoši attiecīgās pamatkategorijas transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma kārtas numuram.

Piemērs :

1. Latvijā piešķirts tipa apstiprinājums N2 kategorijas transportlīdzeklim:

LV*30*N2*0077*00

2. Latvijā piešķirts tipa apstiprinājuma numurs paaugstinātas pārgājības transportlīdzeklim:

LV*30*N2G*0078*00

IV. Latvijā piešķirtu apstiprinājumu numurēšana individuāli

apstiprinātiem transportlīdzekļiem

7. Transportlīdzekļa individuālas apstiprināšanas gadījumā tiek ievēroti tie paši nosacījumi (principi), kas tiek lietoti piešķirot tipa apstiprinājumus, izņemot:

7.1. pirmajā daļā valsts kods "LV" tiek aizstāts ar simbolu "IND";

7.2. ceturtā daļa sastāv no pieciem cipariem;

7.3. nav piektās daļas.

Piemērs :

1. Motocikla individuālas apstiprināšanas numurs:

IND*30*L3*00123

2. Latvijā izgatavotas piekabes individuālas apstiprināšanas numurs:

IND*30*O1L00035

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

7.pielikums

Atbilstības sertifikātu paraugi

I. Atbilstības sertifikātu paraugi

M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem

Vienā vai vairākos etapos pabeigtiem / nepabeigtiem (1) M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem.

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

vienā / vairākos(1) etapos pabeigtam / nepabeigtam(1) transportlīdzeklim

1. puse

 

Es, apakšā parakstījies, ...............................…………………................…............………..........

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:

Pārnesumu kārbas Galvenā pārvada

Variatora maksimums (1)

1

2

3 utt.

Variatora minimums (1)

Atpakaļgaita

4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h) (p): ........………………………
6. BALSTIEKĀRTA
6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ………………………………………………….
6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav/ pēc izvēles (1)
6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu,
ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):
6.6.1.1. Asis:
6.6.1.1.1. 1. ass: ................................................................................
6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................
6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...
7. STŪRES IEKĀRTA
7.2. Mehānisms un vadība:
7.2.1. Mehānisma tips: ………..........…........................……….....................
7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts): ................................
7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...........................................................…………………………
8. BREMZES
8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav/ pēc izvēles (1)
8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: ...............................................................
Darba bremze(-s): ................................................................................
Stāvbremze(-s): ................................................................................
Avārijas bremze(-s): .............................................................................
Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............
Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................
Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus
(norādīt pa asīm, ja atšķiras) (n)
9. VIRSBŪVE
9.1. Virsbūves tips (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma otrās
sadaļas vai citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām): …………………
9.3.1. Durvju skaits un izvietojums: .…..................................................……
9.10. Iekšējais aprīkojums:
9.10.3. Sēdvietas:
9.10.3.1. Skaits: ................................................................................
9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: .........................................................………………………………
9.10.3.2.1. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: …...…..………………………
9.10.4.1. Pagalvju tips: integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)
9.12.2. Papildu drošības ierīču veids un novietojums (norādīt: ir/ nav/ pēc izvēles):
(L = kreisā puse, R = labā puse, C = centrs)
Priekšējais Sānu gaisa Drošības jostas
gaisa spilvens spilvens spriegošanas ierīce

L

Pirmā sēdekļu rinda C

R

L

Otrā sēdekļu rinda (1) C

R
(1) Tabula var tikt paplašināta, ja transportlīdzeklī ir vairāk par divām sēdvietu rindām vai ja transportlīdzekļa platumā izvietotas vairāk par trim sēdvietām
 
9.17. Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes:
9.17.1. Izgatavotāja plāksnīšu un uzrakstu, kā arī šasijas numura atrašanās vietu
fotogrāfijas un/vai rasējumi: .…………………................…………………………………
9.17.4. Izgatavotāja apliecinājums par atbilstību Direktīvas 76/114/EEC II.Pielikuma 3. punkta
prasībām: …………………………………...………………………………………………
9.17.4.1. Visu VIN pielietojamo burtu un ciparu kombināciju izskaidrojums: ..…………………………
11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO
PIEKABJU (PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES
11.1. Uzstādīto vai uzstādāmo sakabes ierīču klase un tips: ..........…….......………………………
11.3. Instrukcija vai principiāla shēma sakabes ierīces uzstādīšanai uz transportlīdzekļa un
izgatavotāja norādīto stiprināšanas punktu uz transportlīdzekļa fotogrāfijas vai rasējumi,
kā arī papildu informācija, ja sakabes ierīces uzstādāmas transportlīdzekļa tipa
konkrētiem variantiem vai versijām: ....................................................………………………
11.4. Informācija par speciālas sakabes skavas vai montāžas plates stiprināšanu: ………………….
 
13. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA TIKAI UZ M2 UN M3
KATEGORIJU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM (n)
13.1 Autobusa klase: ………..………………………………………..……………………………
13.2. Stāvvietu skaits: .……………………………………………………...………………………
13.3. Pasažieru un apkalpes locekļu sēdvietu skaits: ………………………………………………
13.3.1. Apkalpes locekļu sēdvietas: ir / nav (1)
13.4. Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai izmantojamo durvju skaits: .……………………………
13.5. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, lūkas): ..……………..……………………………………
13.6. Bagāžas nodalījuma tilpums: ………. m3
13.7. Bagāžas pārvadāšanai paredzētais jumta laukums : ………. m2
13.8. Ierīces, kas paredzētas pasažieru iekāpšanas atvieglošanai
(paceļama vai slīpa platforma, atbalstu sistēmas): ……………………………………………
 
14. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS
SERTIFICĒTI BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM ATBILSTOŠI DIREKTĪVAS
98/91/EC PRASĪBĀM
14.1. Elektroiekārta (atbilstoši direktīvas 94/55/EC prasībām):....................………………………
14.2. Ugunsdrošības prasības:
14.3. Speciālas prasības, ja attiecināms, atbilstoši direktīvas 94/55/EC prasībām: .............................

2.nodaļa

Transportlīdzekļa tipa variantu un versiju identifikācija

Tabula, kas parāda 1.nodaļā minēto parametru atšķirības katram tipa variantam un versijai. Šīs atšķirības norādāmas apzīmējuma sākumā ar lielajiem alfabēta burtiem tādā veidā, lai būtu skaidri redzams, kuras atšķirības attiecināmas uz katru tipa variantu un versiju.

Katra transportlīdzekļa tipa ietvaros katram variantam aizpildāma atsevišķa tabula. Ja visām tipa varianta versijām dati ir vienādi, tad ailītē "Versijas Nr." tiek norādīts "Visas".

Pozīcijas Nr. Visas 1. versija 2. versija utt. Versijas Nr.

Šos datus drīkst iesniegt jebkurā citā formā vai izkārtojumā, ja tiek nodrošināta nepieciešamās informācijas saņemšana un tās pārskatāmība.

Visos gadījumos norādāmas arī visu transportlīdzekļa tipa variantu un versiju iespējamās kombinācijas.

Katrs tipa variants un katra versija tiek apzīmēta ar burtu vai ciparu kombināciju, kas tiek norādīta katra transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā (7.pielikums).

3.nodaļa

Atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu numuru saraksts

Par katru transportlīdzekļa tipu iesniedzams visu atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu numuru saraksts tadā secībā, kā noteikts šo noteikumu 4.pielikuma pirmajā sadaļā.

Sastāvdaļas/ Tipa apstiprinājuma numurs Pagarinājuma Variants(-i)/
parametri un marķējums atbilstoši datums Versija(-s)
tehnisko normatīvu prasībām
 
 
Paraksts: .........................................................................
Ieņemamais amats: .........................................................…..
Datums: .........................................................................
(1) Svītrot, ja nav attiecināms.
(a) Ja transportlīdzekļa tipa identifikācijas apzīmējumā ietilpst simboli,
kas neattiecas uz transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa identifikāciju
atbilstoši šim tehniskajam aprakstam, šie apzīmējumi aizstājami ar simbolu
"?" (piem., ABC??123??).
(b) Klasifikācija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām.
(c) Ja ir versijas ar normālu kabīni un kabīni ar guļamvietu, jānorāda masas
un izmērus abos gadījumos.
(d) Atbilstoši ISO standarta 612- 1978 6.4.apakšpunkta prasībām.
(e) Atbilstoši ISO standarta 612- 1978 6.5.apakšpunkta prasībām.
(f) Atbilstoši ISO standarta 612- 1978 6.1.apakšpunkta prasībām, bet M2, M3,
N un O kategoriju transportlīdzekļiem- atbilstoši direktīvas 97/27/EC I.
Pielikuma 2.4.1. apakšpunkta prasībām.
(g) Atbilstoši ISO standarta 612- 1978 6.2.apakšpunkta prasībām, bet M2, M3,
N un O kategoriju transportlīdzekļiem- atbilstoši direktīvas 97/27/EC I.
Pielikuma 2.4.2. apakšpunkta prasībām.
(h) Atbilstoši ISO standarta 612- 1978 6.3.apakšpunkta. prasībām, bet M2, M3,
N un O kategoriju transportlīdzekļiem- atbilstoši direktīvas 97/27/EC I.
Pielikuma 2.4.3. apakšpunkta prasībām.
(i) Vadītāja masu pieņem 75 kg (saskaņā ar ISO standarta 2416- 1992 prasībām);
degvielas tvertnēm jābūt piepildītām 90% no izgatavotāja noteiktā tilpuma.
(j) Puspiekabēm un kravas automobiļiem seglu vilcējiem pilna masa sastāv no
transportlīdzekļa pašmasas un slodzes uz seglu ierīci.
(k) Par netradicionāla tipa motoriem un sastāvdaļām iesniedzami dati,
kas ekvivalenti šeit minētajiem.
(L) Šo vērtību aprēķina, pieņemot, ka p = 3.1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm3.
(m) Noteikts atbilstoši direktīvas 80/1269/EEC prasībām.
(n) Atbilstoši direktīvas 70/156/EEC, ņemot vērā ar direktīvu 98/14/EC
izdarītos grozījumus, I.pielikuma prasībām.
(o) Norādītie dati iesniedzami par katru variantu.
(p) Pieļaujama 5% pielaide.
 
II. L kategoriju transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts
(Ja tehniskais apraksts tiek iesniegts angļu valodā, tajā jābūt norādei par atbilstību 92/61/EEC direktīvas II.pielikuma prasībām.)
1.nodaļa
Tehniskais apraksts visu L kategoriju transportlīdzekļu tipiem
 
0. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
0.1. Marka: ................................................................................
0.2. Tips (norādot iespējamos variantus un versijas un identificējot katru no tiem ar ciparu
vai burtu kombināciju): ………………………………………………………………………
0.3. Tipa identifikācijas veids (ja atrodas uz transportlīdzekļa) (a): .............………………………
0.3.1. Šī apzīmējuma atrašanās vieta: ...................……………………….....………………………
0.4. Transportlīdzekļa kategorija (b): ......................................…..................………………………
0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: ......................................................………………………
0.6. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese: ……….........………………………
0.7. Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes stiprināšanas veids un vieta: ……………………….
0.7.1. Tipa sērijas numurs sākas ar Nr.: .........................................................………………………
0.8. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējumu atrašanās vieta un stiprinājuma veids: ……………...
1. TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGĀ KONSTRUKCIJA
1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotogrāfijas vai rasējumi: .........................………………………
1.2. Pabeigta transportlīdzekļa kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem:
1.3. Asu un riteņu skaits: ……………………………………….................………………………
1.4. Motora atrašanās vieta un novietojums: ...............................................………………………
2. MASAS [kg] (c)
2.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ..................................................................………………………
2.1.1. Pašmasas sadalījums pa asīm: ..............................................................………………………
2.2. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar vadītāju: .......................................………………………
2.2.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ..............................................................………………………
2.3. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ………………………….................………………………
2.3.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ..............................................................………………………
2.3.2. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .............………………………
2.4. Maksimālais kāpums, kādā iespējams uzsākt kustību pie izgatavotāja norādītās
tehniski pieļaujamās maksimālās masas: ..............................…………………………………
2.5. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ……………….………………………
3. MOTORS (d)
3.0. Izgatavotājs: ................................................................................
3.1. Marka: ................................................................................
3.1.1. Tips: …………………………..............................................................……………………
3.2. Dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes motors:
3.2.1. Motora parametri:
3.2.1.1. Darbības cikls: dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes, četras/divas taktis (1)
3.2.1.2. Cilindru skaits, izvietojums un darbības secība: ..................................………………………
3.2.1.2.1. Cilindra iekšējais diametrs: ..................... mm (e)
3.2.1.2.2. Virzuļa gājiens: ..................... mm (e)
3.2.1.3. Cilindra tilpums: ..................... cm3 (f)
3.2.1.4. Kompresijas pakāpe (2): .......................................................................………………………
3.2.1.5. Cilindra galvas, virzuļa, virzuļa gredzenu un cilindra rasējumi: ……..………………………
3.2.1.6. Brīvgaitas apgriezieni (2): ..................... min-1
3.2.1.7. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie .................... min-1
3.2.1.8. Maksimālais lietderīgais griezes moments: ........... Nm pie ....... min-1
3.2.2. Degvielas veids: dīzeļdegviela/ benzīns/ maisījums/ sašķidrināta naftas gāze/ cita (1)
3.2.3. Degvielas tvertne:
3.2.3.1. Maksimālais tilpums (2): .......................................................................………………………
3.2.3.2. Tvertnes rasējums un norāde par konstrukcijas materiāliem: ..............………………………
3.2.3.3. Shēma, kas precīzi norāda tvertnes atrašanās vietu uz transportlīdzekļa: ……............................
3.2.4. Degvielas padeve
3.2.4.1. Ar karburatora palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.1.1. Marka: ...............……...............................................................
3.2.4.1.2. Tips: ............…...................................................................
3.2.4.1.3. Skaits: ................................................................................
3.2.4.1.4. Regulācija (2)
3.2.4.1.4.1. Difuzori: ................................................................................
3.2.4.1.4.2. Līmenis pludiņkamerā: .........................................................................…………………
3.2.4.1.4.3. Pludiņa masa: .…..............................................................................
3.2.4.1.4.4. Pludiņa adata: ................................................................................
3.2.4.1.4.5. Degvielas padeves līkne kā gaisa plūsmas un nepieciešamā iestatījuma funkcija: ………….....
3.2.4.1.5. Auksta motora iedarbināšanas sistēma: manuāla/ automātiska (1)
3.2.4.1.5.1. Darbības princips(-i): ...........................................................................……………
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē(1):
3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts: ................................................................................
3.2.4.2.2. Darbības princips: iesmidzināšana tieša/ netieša/ virpuļkamera (1)
3.2.4.2.3. Iesmidzināšanas sūknis:
3.2.4.2.3.1. Marka:….........................................................................
3.2.4.2.3.2. Tips: .......................................…........................................
3.2.4.2.3.3. Maksimālā degvielas padeve (1)(2): ...................... mm3/ taktī vai ciklā pie sūkņa rotācijas
ātruma: ……....... min-1, vai raksturlīkne: …..…...……………………………………………
3.2.4.2.3.4. Iesmidzināšanas apsteidze (2): ...............…................…………………………………………
3.2.4.2.3.5. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne (2): .........................…...……………………………………
3.2.4.2.3.6. Kalibrēšanas procedūra: stends/ motors (1)
3.2.4.2.4. Apgriezienu regulators:
3.2.4.2.4.1. Tips: ......................................................................…………………………
3.2.4.2.4.2. Atcirtes punkts:
3.2.4.2.4.2.1. Noslogotā režīmā: .................... min-1
3.2.4.2.4.2.2. Nenoslogotā režīmā: .................... min-1
3.2.4.2.4.3. Brīvgaitas apgriezieni: .................... min-1
3.2.4.2.5. Iesmidzināšanas cauruļvadi:
3.2.4.2.5.1. Garums: .................... mm
3.2.4.2.5.2. Iekšējais diametrs: .................... mm
3.2.4.2.6. Sprauslas:
3.2.4.2.6.1. Marka: ................................................................................
3.2.4.2.6.2. Tips: ...................................................................…............
3.2.4.2.6.3. Atvēršanās spiediens (2): .................. kPa vai raksturlīkne (2): .......…...………………………
3.2.4.2.7. Auksta motora iedarbināšanas sistēma:
3.2.4.2.7.1. Marka: ..........................................................………………..………..………………………
3.2.4.2.7.2. Tips: .........................................................…………………….…...vai
3.2.4.2.7.3. Apraksts: ...............................................................……………………………………………
3.2.4.2.8. Iedarbināšanas palīgierīces:
3.2.4.2.8.1. Marka: ...............……...........................................……………………………………………
3.2.4.2.8.2. Tips: ..............................….............................……………………..vai
3.2.4.2.8.3. Sistēmas apraksts: ............................................................……………………………………
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes gadījumā): jā/ nē (1):
3.2.4.3.1. Sistēmas apraksts: ................................................................................
3.2.4.3.2. Darbības princips: ieplūdes kolektorā (viena/vairāku punktu (1)/tieša
iesmidzināšana/cits (norādīt) (1)): .....………………………..…vai
3.2.4.3.2.1. Iesmidzināšanas sūkņa marka: ..........……...........................................………………………
3.2.4.3.2.2. Iesmidzināšanas sūkņa tips: .....................................…........................………………………
3.2.4.3.3. Sprauslas: atvēršanās spiediens (2): ........ kPa vai raksturlīkne (2): ...….………………………
3.2.4.3.4. Iesmidzināšanas apsteidze: ...................................................................………………………
3.2.4.3.5. Auksta motora iedarbināšanas sistēma:
3.2.4.3.5.1. Darbības princips: ...........….................................................................………
3.2.4.3.5.2. Darbības / iestatītie ierobežojumi (1)(2): ..........................…...................………………………
3.2.4.4. Degvielas sūknis: ir/ nav (1)
3.2.5. Elektroiekārta:
3.2.5.1. Nominālais spriegums: .......... V, pozitīvs/ negatīvs sazemējums (1)
3.2.5.2. Ģenerators:
3.2.5.2.1. Tips: ..........................................................................………………
3.2.5.2.2. Nominālā jauda: .................... W
3.2.6. Aizdedze:
3.2.6.1. Marka: ..……............................................................................
3.2.6.2. Tips: .......................…........................................................
3.2.6.3. Darbības princips: ................................................................................
3.2.6.4. Aizdedzes apsteidzes līkne vai iestatīšanas punkts (2): ........................………………………
3.2.6.5. Sākuma apsteidzes leņķis (2): ........ grādi pirms augšējā maiņas punkta
3.2.6.6. Kontaktu atstarpe (2): .................... mm
3.2.6.7. Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis (2): .................... grādi
3.2.6.8. Radiotraucējumu slāpēšanas sistēma:
3.2.6.8.1. Radiotraucējumu slāpēšanas ierīču shēma un terminoloģija: ....……..
3.2.6.8.2. Norāde par nominālo pretestību līdzstrāvai un nominālā pretestība uz aizdedzes vada metru: …………….
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa) (1):
3.2.7.1. Motora temperatūras kontroles mehānisma nominālais iestatījums: ...………………………
3.2.7.2. Šķidrums:
3.2.7.2.1. Šķidruma veids: ................................................................................
3.2.7.2.2. Cirkulācijas sūknis: ir/ nav (1)
3.2.7.3. Gaiss:
3.2.7.3.1. Piespiedu ventilācija: ir/ nav (1)
3.2.8. Ieplūdes sistēma:
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1):
3.2.8.1.1. Marka: ..............................................................……................
3.2.8.1.2. Tips: .........................................................................…......
3.2.8.1.3. Sistēmas apraksts: (t. i. maksimālais turbopūtes spiediens ……kPa un pārspiediena
vārsta iestatījums)…………………………………...………………………
3.2.8.2. Starpdzesētājs: ir/ nav (1)
3.2.8.3. Ieplūdes cauruļvadu un to aprīkojuma (paaugstināta spiediena kamera, sildierīce, papildu
gaisa pievadi, utt.) apraksts un rasējumi: ..
3.2.8.3.1. Ieplūdes kolektora apraksts (ar rasējumiem un/vai fotogrāfijām): .......………………………
3.2.8.3.2. Gaisa filtrs, rasējumi: ..................................................................... vai
3.2.8.3.2.1. Marka: ........……......................................................................
3.2.8.3.2.2. Tips:...............................……..........................................
3.2.8.3.3. Ieplūdes trokšņu slāpētājs, rasējumi: .............................................. vai
3.2.8.3.3.1. Marka: .....…….........................................................................
3.2.8.3.3.2. Tips: ......................….........................................................
3.2.9. Izplūdes sistēma:
3.2.9.1. Izplūdes sistēmas rasējums: .................................................................………………………
3.2.10. Ieplūdes un izplūdes kanālu minimālais šķērsgriezums: ......................………………………
3.2.11. Dati par ieplūdes sistēmu vai ekvivalenti dati:
3.2.11.1. Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķi
vai dati par citu sistēmu iestatīšanas vērtībām:…………………………..……………………
3.2.11.2. Vārstu termisko atstarpju iestatīšanas diapazoni (1): .............................………………………
3.2.12. Pasākumi pret gaisa piesārņošanu:
3.2.12.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei, tikai četrtaktu motora gadījumā (apraksts un rasējumi): ……………
3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja tādas ir,
un tās nav aprakstītas citā pozīcijā): ……………………………………..…………………
3.2.12.2.1. Apraksts un/ vai rasējumi: ..................................................................………………………
3.2.13. Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai uz kompresijas aizdedzes motoriem): ……………
3.3. Elektromotors:
3.3.1. Tips (tinumi, ierosme): .........................................................................…………………
3.3.1.1. Maksimālā jauda stundā: .................... kW
3.3.1.2. Darba spriegums: .................... V
3.3.2. Akumulatoru baterija:
3.3.2.1. Elementu skaits: ................................................................................
3.3.2.2. Masa: .................... kg
3.3.2.3. Ietilpība: ..................... Ah (ampērstundas)
3.3.2.4. Novietojums: ................................................................................
3.4. Citi motori vai to kombinācijas (dati par šādu motoru sastāvdaļām): .........…………………………
3.5. Izgatavotāja norādītā temperatūra:
3.5.1. Dzeses sistēmā:
3.5.1.1. Šķidruma dzesēšana: maksimālā temperatūra pie ieplūdes radiatorā: …………………...°C
3.5.1.2. Gaisa dzese:
3.5.1.2.1. Atskaites punkts: ......................................................................…………………………
3.5.1.2.2. Maksimālā temperatūra atskaites punktā: ....................…………………………………… °C
3.6. Eļļošanas sistēma:
3.6.1. Sistēmas apraksts:
3.6.1.1. Eļļas rezervuāra atrašanās vieta: .………….........................................…………………………
3.6.1.2. Padeves sistēma (sūknis/ iesmidzināšana ieplūdes sistēmā/ kopā ar degvielu, utt.) (1): ……........…..
3.6.2. Eļļa sajaukta ar degvielu:
3.6.2.1. Procentuālais sastāvs: ...........................................................................……………
3.6.3. Eļļas dzesētājs (radiators): ir/ nav (1)
3.6.3.1. Rasējums: ..........................................................................…...…. vai
3.6.3.1.1. Marka: ................................................................................
3.6.3.1.2. Tips: ................................................................................
4. TRANSMISIJA (g)
4.1. Transmisijas rasējums (shēma): .......................................................……………………
4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, utt.): ....................................……………………
4.3. Sajūgs (tips): ................................................................................
4.4. Pārnesumu kārba:
4.4.1. Tips: automātiska/rokas (1)
4.4.2. Pārnesumu pārslēgšanas veids: ar roku/ ar kāju (1)
4.5. Pārnesumu skaitļi:
N R1 R2 R3 Rt

Variatora minimums

1

2

3 utt.

Variatora maksimums

Atpakaļgaita

N = pārnesumu attiecība
R1 = primārā pārnesuma attiecība (motora un pārnesumu kārbas primārās vārpstas apgriezienu attiecība)
R2 = sekundāra pārnesuma attiecība (pārnesumu kārbas primārās vārpstas un sekundārās vārpstas
apgriezienu attiecība)
R3 = galvenā pārvada pārnesuma attiecība (pārnesumu kārbas izejošās vārpstas un dzenošo riteņu
apgriezienu attiecība)
Rt =kopējais pārnesuma skaitlis
 
4.6. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums un pārnesums, kurā tas sasniegts (km/h) (h): …….…….
4.7. Spidometrs un odometrs: ir/ nav (1)
4.7.1. Marka: …....…..........................................................................
4.7.2. Tips: ............…...................................................................
5. BALSTIEKĀRTA
5.1. Balstiekārtas rasējums: .........................................................................…………………
5.2. Riepas (kategorija, izmēri un maksimālā noslodze) un diski (standarta tipa):
5.2.1. Nominālā rites aploce: ..........................................................................………………
5.2.2. Izgatavotāja noteiktais spiediens riepās: ……........ kPa
5.2.3. Riepu/ disku kombinācijas: ...........…...................................................………………………
6. STŪRES IEKĀRTA
6.1. Mehānisms un vadība:
6.1.1. Mehānisma tips: ................................................................................
7. BREMŽU IEKĀRTA
7.1. Bremžu iekārtas shēma: .......................................................................………………………
7.2. Priekšējās un pakaļējās bremzes, disku un/vai loku (1): ...…………….………………………
7.2.1. Marka: ...................................................…............................
7.2.2. Tips: ....................................................................…...........
7.3. Bremžu iekārtas sastāvdaļu rasējumi:
7.3.1. Loki un/ vai kluči (1) satur/ nesatur (1) azbesta materiālus: (i)
7.3.2. Uzlikas un/ vai kluči (1) satur/ nesatur (1) azbesta materiālus: (i)
7.3.3. Stiepņi un/ vai pedāļi (1): .......................................................................……………………
7.3.4. Hidrauliskie rezervuāri: …………………............................................……………………
7.4. Citas ierīces: rasējums un apraksts: ……………………......................……………………
8. GAISMAS UN GAISMAS SIGNALIZĀCIJAS IERĪCES
8.1. Visu ierīču uzskaitījums (norādot skaitu, marku, modeli, sastāvdaļu
tipa apstiprinājumu numurus un marķējumus, tālās gaismas lukturu
gaismas stipruma kontrolskaitli, krāsu, atbilstošās kontroles ierīces):...........……………………
8.2. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču izvietojuma shēma: ............……………………
8.3. Avārijas signalizācijas lukturi: ..............……………...........................……………………
8.4. Papildus prasības speciāliem transportlīdzekļiem: ...............................……………………
9. APRĪKOJUMS
9.1. Sakabes ierīces:
9.1.1. Tips: āķis/ cilpa/ cits (1)
9.1.2. Sakabes ierīču atrašanās vietu un konstrukciju ilustrējošas fotogrāfijas vai rasējumi: ………....
9.2. Vadības ierīču, kontroles ierīču un indikatoru izvietojums un
identifikācija:
9.2.1. Simbolu, vadības ierīču, kontroles ierīču un indikatoru izvietojuma
fotogrāfijas vai rasējumi: ……………………………………….........
9.3. Transportlīdzekļa identifikācija:
9.3.1. Izgatavotāja plāksnītes un šasijas numura atrašanās vietu fotogrāfijas vai rasējumi: …………
9.3.2. Transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN) fotogrāfijas vai rasējumi
(ar gabarītizmēriem): ………………………….…...........….…………………………………
9.3.3. Šasijas (rāmja) numura fotogrāfijas vai rasējumi (ar gabarītizmēriem): ……………………
9.4. Pretaizbraukšanas ierīces:
9.4.1. Ierīču tipi: …………………………….……………………………………………………
9.4.2. Izmantoto ierīču apraksts: …………....................................................……………………
9.5. Skaņas signālierīce:
9.5.1. Izmantotās ierīces apraksts un nolūks: ....................…….....................……………………
9.5.2. Marka: ......….........................................................................
9.5.3. Tips: ........….......................................................................
9.5.4. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …...…………...............................……………………
9.5.5. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums: ........................................……………………
9.5.6. Skaņas signālierīces atrašanās vieta un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves elementiem
ilustrējošs rasējums: .............………………………………………………………………
9.5.7. Detalizēts stiprināšanas metodes apraksts, norādot transportlīdzekļa daļu, kurai skaņas
signālierīce piestiprināta: ..……..............................…………………………………………
9.6. Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes atrašanās vieta: …………..………………………
9.6.1. Stiprināšanas plaknes leņķis attiecībā pret vertikāli: ............................………………………
2.nodaļa
Papildu tehniskais apraksts L1 un L3 kategoriju transportlīdzekļiem
1. APRĪKOJUMS
1.1. Atpakaļskata spoguļi:
1.1.1. Marka: ................................................................................
1.1.2. Tipa apstiprinājuma marķējums: …………..........................................……………………
1.1.3. Variants: ................................................................................
1.1.4. Atpakaļskata spoguļu atrašanās vietas un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves
elementiem ilustrējošs rasējums: .............……………………………………………………
1.1.5. Detalizēts stiprināšanas metodes apraksts, norādot transportlīdzekļa daļu, kurai piestiprināts
atpakaļskata spogulis: ………........…............………………………………………………
1.2. Stāvbalsts:
1.2.1. Tips (centrālais vai sānu): …………………………………………..………………………
1.2.2. Stāvbalsta atrašanās vieta un attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves elementiem
ilustrējošs rasējums: .........................................………………………………………………
1.3. Blakusvāģa stiprināšanas elementi: ………………………………….………………………
1.3.1. To atrašanās vietas un konstrukcijas fotogrāfijas vai rasējumi: ......….………………………
1.4. Pasažiera rokturis:
1.4.1. Tips (siksna vai rokturis):……………….……………..……………..………………………
1.4.2. Atrašanās vietas fotogrāfijas vai rasējumi: .........……..........................………………………
3.nodaļa
Papildu tehniskais apraksts L2 , L4 un L5 kategoriju transportlīdzekļiem
1. GABARĪTI UN MASAS [mm] un [kg]
1.1. Gabarītizmēri, kas jāievēro, aprīkojot šasiju ar virsbūvi:
1.1.1. Garums: .............................................................................…..
1.1.2. Platums: ....................................................................…...........
1.1.3. Augstums nenoslogotā stāvoklī: ...............................................…........……………………
1.1.4. Priekšējā pārkare: .....................................................................…........……
1.1.5. Pakaļējā pārkare: ................................................................................
1.1.6. Smaguma centra robežas transportlīdzeklim ar virsbūvi: ....................……………………
1.2. Masas (c):
1.2.1. Izgatavotāja noteiktā maksimālā vestspēja: .........................................……………………
2. APRĪKOJUMS
2.1. Virsbūve
2.1.1. Virsbūves veids: ..................................................….............................
2.1.2. Interjera rasējums ar gabarītizmēriem: ....................................……………………………
2.1.3. Kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem: .........................................……………………
2.1.4. Konstrukcijas materiāli un izgatavošanas metodes: .............................……………………
2.1.5. Pasažieru durvis, to slēgmehānismi un eņģes: .....................................……………………
2.1.6. Durvju izvietojums, gabarītizmēri, atvēršanās virziens un maksimālais atvēršanas leņķis: ………….
2.1.7. Rasējums, kurā parādīta slēgmehānismu un eņģu atrašanās vieta durvīs: .....………………..
2.1.8. Slēgmehānismu un eņģu tehniskais apraksts: ......................................………………………
2.2. Priekšējais stikls un citi stikli
2.2.1. Priekšējais stikls:
2.2.1.1. Materiāli: ..................................……..………......................................…
2.2.2. Citi stikli:
2.2.2.1. Materiāli: .................................……………....…...............................………………
2.3. Priekšējā stikla tīrītāji:
2.3.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem): ........………………………
2.4. Priekšējā stikla apskalotājs:
2.4.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem): ........………………………
2.5. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas aprīkojums:
2.5.1. Detalizēts tehniskais apraksts (ar fotogrāfijām vai rasējumiem): ........………………………
2.6. Atpakaļskata spoguļi:
2.6.1. Marka: ................................................................................
2.6.2. Tipa apstiprinājuma marķējums: .......................….………..................………………………
2.6.3. Variants: ................................................................................
2.6.4. Atpakaļskata spoguļu atrašanās vietas un attiecībā pret transportlīdzekļa
virsbūves elementiem ilustrējošs rasējums: .............…………………………………………
2.6.5. Detalizēts stiprināšanas metodes apraksts, norādot transportlīdzekļa daļu,
kurai piestiprināts atpakaļskata spogulis: ……………………………………………………
2.7. Sēdvietas:
2.7.1. Skaits: ................................................................................
2.7.2. Izvietojums: ................................................................................
2.7.3. "R" punkta koordinātes vai rasējums (j):
2.7.3.1. Vadītāja sēdvieta: ................................................................................
2.7.3.2. Pārējās sēdvietas: ................................................................................
2.7.4. Paredzētais atzveltņu slīpums:
2.7.4.1. Vadītāja sēdvietai: ................................................................................
2.7.4.2. Pārējām sēdvietām: …..........................................................................……………
2.7.5. Sēdvietu regulēšanas diapazons:
2.7.5.1. Vadītāja sēdvietai: ................................................................................
2.7.5.2. Pārējām sēdvietām: ..............................................................................……
2.8. Pasažieru salona apsildīšanas sistēma:
2.8.1. Apsildīšanas sistēmas vispārīgs apraksts, ja tajā izmanto motora dzesēšanas šķidrumu: ……………
2.8.2. Apsildīšanas sistēmas vispārīgs apraksts, ja tajā izmanto dzesējošo gaisu vai atgāzes, ietverot: …
2.8.2.1. Apsildīšanas sistēmas kopskata rasējumu, ilustrējot tās izvietojumu transportlīdzeklī un
trokšņu slāpēšanas ierīču izvietojumu (ieskaitot siltumapmaiņas punktus): ……………….
2.8.2.2. Izplūdes gāzu siltumu izmantojošās sistēmās apsildes radiatora kopsalikuma rasējums vai
ierīces, kur notiek siltumapmaiņa, kopsalikuma rasējums (ja apsildes sistēmā izmanto
motoru dzesējošo gaisu): ….......……………………………………………........…………
2.8.2.3. Apsildes radiatora vai ierīces, kur notiek siltumapmaiņa, šķērsgriezuma rasējums ar sieniņu
biezuma izmēriem, kā arī izmantoto materiālu un to virsmu īpašību norādēm: ……………..
2.8.2.4. Citu galveno apsildes sistēmas elementu, tādu kā ventilators, izgatavošanas metodes
specifikācija un tehniskie rādītāji: ..................…………………………..……………………
2.9. Drošības jostas:
2.9.1. Uzstādīto drošības jostu skaits un novietojums, kā arī norāde uz sēdvietām, kur šāda tipa
drošības jostas var uzstādīt: ………………..…………………………………………………
D/P* Pilns sastāvdaļas tipa Variants
apstiprinājuma marķējums (ja ir)

Priekšējām sēdvietām: ……..............................................................................

Pakaļējām sēdvietām: ………………........................................................................……

Pārējām sēdvietām: ................................……………………………………...........……………………

Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma regulācija, inerces mehānisms, utt.): ..……………………

*D = vadītāja puse. P = priekšējā pasažiera puse

 

2.10. Drošības jostu stiprinājumi:
2.10.1. Stiprinājumu vietu skaits un atrašanās vietas: .……............................……………………….
2.10.2. Virsbūves fotogrāfijas vai rasējumi, ilustrējot stiprinājumu un "R"
punkta atrašanās vietas un izmērus: ...................................…….…….………………………
2.10.3. Drošības jostu stiprinājumu vietu un elementu rasējumi (norādot
izmantotos materiālus): ......………………………………………….………………………
2.10.4. To sekojošo drošības jostu tipu uzskaitījums, kuras atļauts
uzstādīt transportlīdzeklī:
A : trīspunktu josta.
B : vidukļa josta.
S : īpašs jostas tips; šajā gadījumā sniegt specifisku informāciju par šiem tipiem ailē "novērojumi".
Ar , Br vai Sr : jostas ar inerces rulli.
Are , Bre un Sre : josta ar inerces rulli un enerģijas absorbcijas ierīci vismaz pie viena stiprinājuma.
Sēdvietu izvietojums un stiprinājumi Stiprināšanas vietas .
Transport- Sēdvietā
līdzeklī
Priekša
Labās puses apakšējais stiprinājums ārmala
sēdvietas iekšmala
augšējais stiprinājums
Vidējās apakšējais stiprinājums ārmala
sēdvietas iekšmala
augšējais stiprinājums
Kreisās puses apakšējais stiprinājums ārmala
sēdvietas iekšmala
augšējais stiprinājums
Aizmugure
Labās puses apakšējais stiprinājums ārmala
sēdvietas iekšmala
augšējais stiprinājums
Vidējās apakšējais stiprinājums ārmala
sēdvietas iekšmala
augšējais stiprinājums
Kreisās puses apakšējais stiprinājums ārmala
sēdvietas iekšmala
augšējais stiprinājums
 
2.10.5. Specifiska drošības jostas tipa apraksts, kad viens stiprinājums atrodas uz sēdekļa atzveltnes vai ietver enerģijas slāpēšanas ierīci: ....
4.nodaļa
Atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu numuru saraksts
Par katru transportlīdzekļa tipu iesniedzams visu atsevišķo tehnisko normatīvu tipa apstiprinājumu datu saraksts tadā secībā, kā noteikts šo noteikumu 4.pielikuma otrajā sadaļā.
Sastāvdaļas/ Piešķirtā tipa apstiprinājuma: . Variants(-i)/
parametri numurs marķējums datums Versija(-s)
 
 
(1) Nevajadzīgo svītrot.
(2) Norādīt pielaidi (-es).
(a) Marķējumu uz transportlīdzekļa izdara tikai atbilstoši atsevišķu tehnisko normatīvu prasībām.
Ja transportlīdzekļa tipa identifikācijas apzīmējumā ietilpst simboli, kas neattiecas uz transportlīdzekļa vai
tā sastāvdaļu tipa identifikāciju atbilstoši šim tehniskajam aprakstam, šie apzīmējumi aizstājami ar
simbolu "?" (piem., ABC??123??).
(b) Klasifikācija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām.
(c) 1. Nenokomplektēta transportlīdzekļa masa : ekspluatācijai sagatavota transportlīdzekļa masa ar šādu
aprīkojumu:
-papildaprīkojumu, kas nodrošina transportlīdzekļa kustību;
-nokomplektētu elektroiekārtu, ieskaitot izgatavotāja uzstādītās gaismas un gaismas signalizācijas ierīces;
-mērinstrumentiem un palīgierīcēm;
-ekspluatācijas šķidrumiem tādā daudzumā, kāds nepieciešams visu transportlīdzekļa funkciju veikšanai.
Piezīme : degvielas un degvielas/ eļļas maisījuma masas netiek ietvertas, taču jāietver akumulatoru
baterijas skābes, dzesēšanas šķidruma, kā arī motora un hidraulisko eļļu masas.
2. Pašmasa : nenokomplektēta transportlīdzekļa masa, kam pieskaitītas:
-degvielas masa (degvielai jābūt piepildītai 90% no izgatavotāja noteiktā tilpuma);
-papildaprīkojuma masa, kas nav iekļauta nenokomplektēta transportlīdzekļa masā (instrumentu
komplekts, bagāžnieks, priekšējais aizsargstikls, aizsargaprīkojums, u.tml.).
3. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa : izgatavotāja noteiktā masa, pie kādas tehniski pieļaujama
transportlīdzekļa ekspluatācija.
4. Maksimālā vestspēja : masa, ko iegūst, no tehniski pieļaujamās maksimālās masas atņemot pašmasu
un vadītāja masu (75 kg).
(d) Par netradicionāla tipa motoriem un sastāvdaļām iesniedzami dati, kas ekvivalenti šeit minētajiem.
(e) Šis skaitlis noapaļojams līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.
(f) Šo vērtību aprēķina, pieņemot, ka p = 3.1416 un noapaļo līdz tuvākajam cm3.
(g) Šī informācija iesniedzama par katru variantu.
(h) Pieļaujama 5% pielaide.
(i) Ja tehniskais apraksts iesniegts angļu valodā atbilstoši direktīvas 92/61/EEC
prasībām, šī informācija noradāma uz atsevišķas lapas.
(j) "R" punkts jeb "sēdvietas atskaites punkts" nozīmē izgatavotāja norādītu atskaites punktu,
kas noteikts atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.
 

III. Individuāla transportlīdzekļa tehniskais apraksts

1.nodaļa

L kategoriju transportlīdzekļa individuālais tehniskais apraksts

 

A Kopīgais tehniskais apraksts visu L kategoriju transportlīdzekļiem
0. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
0.1. Marka: ………..………………………………………….…..……….………………………
0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……..………………………
0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………...…......………………………
0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..………………………………….…………….………………………
0.4. Transportlīdzekļa kategorija: …………………………………….…..………………………
0.5. Izgatavotāja nosaukums un adrese: ………………………………….………………………
38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...………………………
1. TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGĀ KONSTRUKCIJA
1.2. Pabeigta transportlīdzekļa kopsalikuma rasējums ar gabarītizmēriem:
1.3. Asu un riteņu skaits: ……………………………………….................………………………
1.4. Motora atrašanās vieta un novietojums: ...............................................………………………
2. MASAS
2.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ..................................................................………………………
2.3. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ………………………….................………………………
3. MOTORS
3.0. Izgatavotājs: ................................................................................
3.1. Izgatavotāja motora kods: ....................................................................………………………
3.2. Dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes motors:
3.2.1. Motora parametri:
3.2.1.1. Darbības cikls: dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes, četras/divas taktis (1)
3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ............................………………….....………………………
3.2.1.3. Darba tilpums: ..................... cm3
3.2.1.7. Maksimālā lietderīgā jauda: ...................... kW pie .................... min-1
3.2.1.8. Maksimālais lietderīgais griezes moments: ........... Nm pie ....... min-1
3.2.2. Degvielas veids: dīzeļdegviela/ benzīns/ maisījums/ sašķidrināta naftas gāze/ cita (1)
3.2.3. Degvielas tvertne:
3.2.3.1. Maksimālais tilpums: ..................................................................….....……………………
3.2.4. Degvielas padeve
3.2.4.1. Ar karburatora palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē(1):
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes gadījumā): jā/ nē (1):
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa) (1):
3.2.8. Ieplūdes sistēma:
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1):
3.2.12. Pasākumi pret gaisa piesārņošanu:
3.2.12.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei, tikai četrtaktu motora gadījumā (apraksts vai rasējumi):…...........
3.2.12.2. Papildus ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja tādas ir un tās nav aprakstītas
citā pozīcijā): ………………………………………..………………………………………
3.2.12.2.1. Apraksts un/ vai rasējumi: ..................................................................…………………
3.2.13. Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai uz kompresijas aizdedzes motoriem): ……….
4. TRANSMISIJA
4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, utt.): ....................................………………………
4.4. Pārnesumu kārba:
4.4.1. Tips: automātiska/rokas (1)
4.4.2. Pārnesumu pārslēgšanas veids: ar roku/ ar kāju (1)
4.6. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums un pārnesums, kurā tas sasniegts (km/h): ………
5. BALSTIEKĀRTA
5.1. Balstiekārtas principiālā shēma, attēls vai rasējums: .........................……………………….
5.2. Riepas (kategorija, izmēri un maksimālā noslodze) un diski:
6. STŪRES IEKĀRTA
6.1. Mehānisms un vadība:
6.1.1. Mehānisma tips: ................................................................................
7. BREMŽU IEKĀRTA
7.1. Bremžu iekārtas īss apraksts: ...............................................................………………………
7.2. Priekšējās un pakaļējās bremzes, disku un/vai loku (1): ...…………….………………………
7.3. Bremžu iekārtas sastāvdaļu rasējumi:
7.3.1. Loki un/ vai kluči (1) satur/ nesatur (1) azbesta materiālus:
9. APRĪKOJUMS
9.3. Transportlīdzekļa identifikācija:
9.3.1. Izgatavotāja plāksnītes un šasijas numura atrašanās vietu fotogrāfijas vai rasējumi: ………………
 
B Papildu tehniskais apraksts L1, un L3 kategoriju transportlīdzeklim
1. APRĪKOJUMS
1.1. Atpakaļskata spoguļi:
1.1.4. Atpakaļskata spoguļu uzstādīšanas vietas (kopsalikuma rasējums vai attēli): .................................
C Papildu tehniskais apraksts L2, L4 un L5 kategoriju transportlīdzeklim
2. APRĪKOJUMS
2.1. Virsbūve
2.1.1. Virsbūves veids: ..................................................….............................
2.1.6. Durvju izvietojums un atvēršanās virziens: ………….……………....………………………
2.7. Sēdvietas:
2.7.1. Skaits: ................................................................................
2.7.2. Izvietojums: ................................................................................
2.9. Drošības jostas:
2.9.2. Uzstādīto drošības jostu skaits un novietojums: ……………………..………………………
10. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)
10.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:
Kustībā (dB(A)/E): ............…..
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...………………………
10.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi
(rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):
10.2.1. Dīzeļmotors:
CO.....……………........ HC ........…………....... NOx ....…….......….…………………….
HC + NOx.....................................Cietās daļiņas ........................……..……………………
10.2.2. Benzīnmotors
CO (I tips) ...........………...... CO % (II tips) .............................…......……………………
HC .............….... NOx ...………............ HC + NOx……...............…...……………………
10.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:
CO2 (g/km)…………........…………………………………………....……………………
Pilsētas ciklā (l/100 km)......……………………………………….….……………………
Āpilsētas ciklā (l/100 km) ………………………………………...….……………………
Kombinētais (l/100 km) ....…......…………………………………….……………………
10.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā
Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........……………………
11. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:
Sastāvdaļas/ parametri Tipa apstiprinājuma numurs Tehnisko normatīvu
un marķējums atbilstoši tehnisko nosaukums un numurs
normatīvu prasībām
(1) Nevajadzīgo svītrot.
2.nodaļa
M1 kategorijas transportlīdzekļa tehniskais apraksts
0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0.1. Marka: ………..……………………………………………...……….………………………
0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……...………………………
0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………...…......………………………
0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..………………………………….……………..………………………
0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ………………………………….……...………………………
0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..………………………
38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...………………………
1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI
1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: ………...…......................………………………
1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................………
1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................………………………
1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ..........………………………
1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ...............................................………………………
1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)
1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi
2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]
2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ......….............................….………………………………
2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): …………………….....................……….………………………
2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): …………….....................................………………………………
2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:
2.4.2.1. Garums: …………............................................................................
2.4.2.2. Platums: ..........….....................................................................
2.4.2.3. Augstums: …………………………………………………….............………………………
2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: …………………………………………..………………………
2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ……………………..……………...………………………
2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa:
2.11.1. Piekabei ar bremzēm: ………………………………………………...………………………
2.11.6. Piekabes bez bremzēm: ………………….....................................…...………………………
3. MOTORS
3.1. Izgatavotājs: ……………….................................................................………………………
3.1.1. Izgatavotāja motora kods (1) (atbilstoši marķējumam uz motora): .…..………………………
3.2. Iekšdedzes motors:
3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)
3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ..……………………...........................………………………
3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm3
3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: …kW pie …. min-1
3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)
3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): …………………………………………………
3.2.4. Degvielas padeve:
3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)
3.2.8. Ieplūdes sistēma:
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)
3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:
3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)
3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)
3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)
3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem) ………….…
4. TRANSMISIJA
4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): ....................................………………………
4.5. Pārnesumu kārba:
4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)
4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): …........………………………
6. BALSTIEKĀRTA
6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................
6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu,
ātruma kategorijas simbolu un riteņiem loka izmēru(-s):
6.6.1.1. Asis:
6.6.1.1.1. 1. ass: ................................................................................
6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................
6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………..……………………….
7. STŪRES IEKĀRTA
7.2. Mehānisms un vadība:
7.2.1. Mehānisma tips: ………..........…........................………..……………………………………
7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts): .......………...........
7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...........................................................…………………………
8. BREMZES
8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)
8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: .....................………………………......………………………
Darba bremze(-s): ................................................................................
Stāvbremze(-s): ................................................................................
Avārijas bremze(-s): .............................................................................………
Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............………………………
Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................………………………
Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)
9. VIRSBŪVE
9.1. Virsbūves tips (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma otrās sadaļas prasībām): ………….........
9.3.1. Durvju izvietojums un skaits (1): .…..................................................…………………………
9.10. Iekšējais aprīkojums:
9.10.3. Sēdvietas:
9.10.3.1. Skaits: ................................................................................
9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: .........................................................………………………………
11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU
(PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES
11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ..........……...…………….....………………………
12. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)
12.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:
Kustībā (dB(A)/E): ............…..……………………………………………………………
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…………………………
12.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi
(rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):
12.2.1. Dīzeļmotors
CO.....……………........ HC ........…………....... NOx ....…….......…..………………………
HC + NOx.....................................Cietās daļiņas ........................……..………………………
12.2.2. Benzīnmotors
CO (I tips) ...........………...... CO % (II tips) .............................…......………………………
HC .............….... NOx ...………............ HC + NOx……...............…...………………………
12.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:
CO2 (g/km)…………........…………………………………………....………………………
Pilsētas ciklā (l/100 km)......……………………………………….….………………………
Āpilsētas ciklā (l/100 km) ………………………………………...….………………………
Kombinētais (l/100 km) ....…......…………………………………….………………………
12.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā
Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........………………………
13. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:
Sastāvdaļas/ parametri Tipa apstiprinājuma numurs Tehnisko normatīvu
un marķējums atbilstoši tehnisko nosaukums un numurs
normatīvu prasībām
 
 
3.nodaļa
M2 un M3 kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts
0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0.1. Marka: ………..……………………………………………...……….………………………
0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……...………………………
0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………...…......………………………
0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..………………………………….……………..………………………
0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ………………………………….……...………………………
0.7. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..………………………
38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...………………………
1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI
1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: …............……….….......………………………
1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................………
1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................………………………
1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ..........………………………
1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ...............................................………………………
1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)
1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi
2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]
2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ...................................….………....………………………
2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): ………………….....................………….………………………
2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ………….....................................…………………………………
2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:
2.4.2.1. Garums: ……….........................................................................…...
2.4.2.2. Platums: ...............................................................................…
2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (atbalsta iekārtām ar regulējamu
augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ……….............………………………
2.6. Transportlīdzekļa pašmasa kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja izgatavotājs neuzstāda
virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100% citu
šķidrumu, izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusu
gadījumā- apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta): …………
2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm: …..……………………………………………………………
2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ...................…………………..........………………………
2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: ………………………………………..………………………
2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .........…………………………
2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ……………….………………………
2.11.1. Piekabes gadījumā: ...............................................................................…
2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: ......................................…...………………………
2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa
sakabes punktu:
2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ……………………...………………………
3. MOTORS
3.1. Izgatavotājs: ……………….................................................................………………………
3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): .……..………………………
3.2. Iekšdedzes motors:
3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/divtaktu (1)
3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ..……………………...........................………………………
3.2.1.3. Darba tilpums (L): .................... cm3
3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie .. min-1
3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)
3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): …………………………………………………
3.2.4. Degvielas padeve:
3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)
3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)
3.2.8. Ieplūdes sistēma:
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)
3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta:………………….....………………………
3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:
3.2.12.2. Papildu ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)
3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)
3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)
3.2.12.2.3. Gaisa papildus padeve: ir/ nav (1)
3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)
3.2.12.2.5. Iztvaikojumu emisijas kontroles sistēma: ir/ nav (1)
3.2.12.2.6. Cieto daļiņu uztvērējs: ir/ nav (1)
3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība): .............................................…..………………………
3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas aizdedzes motoriem): .............……
4. TRANSMISIJA
4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): ....................................………………………
4.5. Pārnesumu kārba:
4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)
4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): .....…...………………………
6. BALSTIEKĀRTA
6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................………………………
6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav/ pēc izvēles (1)
6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes indeksu,
ātruma kategorijas simbolu un riteņu loka izmēru(-s)):
6.6.1.1. Asis:
6.6.1.1.1. 1. ass: ................................................................................
6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................
6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...……………………
7. STŪRES IEKĀRTA
7.2. Mehānisms un vadība:
7.2.1. Mehānisma tips: ………..........…........................…………………….……………………
7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts): ..........................…
7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...........................................................………………………
8. BREMZES
8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav/ pēc izvēles (1)
8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts:
Darba bremze(-s): ................................................................................
Stāvbremze(-s): ................................................................................
Avārijas bremze(-s): .............................................................................………
Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............……………………
Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................……………………
Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus (norādīt pa asīm, ja atšķiras)
9. VIRSBŪVE
9.1. Virsbūves tips :…………………………………………......................……………………
9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: .…..................................................…………………………
9.10. Iekšējais aprīkojums:
9.10.3. Sēdvietas:
9.10.3.1. Skaits: ................................................................................
9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: .........................................................……………………………
9.10.3.2.1. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: …...…..……………………
9.10.4.1. Pagalvju tips: integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)
11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU
(PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES
11.1. Uzstādīto sakabes ierīču klase un tips: ..........…........................….......……………………
13. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA TIKAI UZ M2
UN M3 KATEGORIJU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM
13.1 Autobusa klase: ………..………………………………………..…………………………
13.2. Stāvvietu skaits: .……………………………………………………...
13.3. Pasažieru un apkalpes locekļu sēdvietu skaits: ………………………………………………
13.3.1. Apkalpes locekļu sēdvietas: ir / nav (1)
13.4. Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai izmantojamo durvju skaits: .……………………………
13.5. Avārijas izeju skaits (durvis, logi, lūkas): ..……………..……………………………………
13.6. Bagāžas nodalījuma tilpums: ………. m3
13.7. Bagāžas pārvadāšanai paredzētais jumta laukums : ………. m2
13.8. Ierīces, kas paredzētas pasažieru iekāpšanas atvieglošanai (paceļama vai slīpa platforma,
atbalstu sistēmas): …………………………………………………………………………
14. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)
14.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:
Kustībā (dB(A)/E): ............…..
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…………………………
14.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes metodi
(rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):
14.2.1. Dīzeļmotors
CO.....……………........ HC ........…………....... NOx ....…….......…..………………………
HC + NOx.....................................Cietās daļiņas ........................……..………………………
14.2.2. Benzīnmotors
CO (I tips) ...........………...... CO % (II tips) .............................…......………………………
HC .............….... NOx ...………............ HC + NOx……...............…...………………………
14.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:
CO2 (g/km)…………........…………………………………………....………………………
Pilsētas ciklā (l/100 km)......……………………………………….….………………………
Āpilsētas ciklā (l/100 km) ………………………………………...….………………………
Kombinētais (l/100 km) ....…......…………………………………….………………………
14.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā
Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........………………………
15. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:
Sastāvdaļas/ parametri Tipa apstiprinājuma numurs Tehnisko normatīvu
un marķējums atbilstoši tehnisko nosaukums un numurs
normatīvu prasībām
 
(1) Svītrot, ja nav attiecināms.
4.nodaļa
N kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts
0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0.1. Marka: ………..………………………………………...……………………………………
0.2.1. Modelis: ……………………..……………………………...………….……………………
0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………...…....….……………………
0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..……………………………….………………….……………………
0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ………………………………….……….……………………
0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese: ………………………………….....……………………
38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................……..……………………
1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI
1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotogrāfijas un rasējumi: …......................……………………
1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................………
1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................……………………
1.3.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums): ..........……………………
1.6. Motora atrašanās vieta un novietojums: ...............................................……………………
1.8. Vadības puse: kreisā/ labā (1)
1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi
2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]
2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ...................................….………………………………
2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): ………………….....................………….……………………
2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ………….....................................………………………………
2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:
2.4.2.1. Garums: ……….............................................................................
2.4.2.2. Platums: ...............................................................................…
2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (atbalsta iekārtām ar regulējamu
augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ……….............……………………
2.6. Transportlīdzekļa pašmasa ( kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja tas ir vilcējs, kas
nepieder kategorijai M1, vai šasijas masa kopā ar kabīni, ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi
un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100% citu šķidrumu,
izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusu gadījumā-
apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta): ………..…………..
2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm āli novietotu asi gadījumā arī slodze uz sakabes punktu): …..………..
2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa : ……..........................…..................…………………
2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm: …………………………………….….…………………
2.9. Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm: .........……………………
2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa: ……………….…………………
2.11.1. Piekabes gadījumā: ...............................................................................…
2.11.2. Puspiekabes gadījumā: .........................................................................…………………
2.11.6. Piekabes bez bremzēm maksimālā masa: ......................................…...…………………
2.12. Tehniski pieļaujamā maksimālā vertikālā statiskā slodze/masa uz transportlīdzekļa sakabes punktu:
2.12.1. Uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīci: ……………………...…………………
3. MOTORS (k)
3.1. Izgatavotājs: ……………….................................................................…………………
3.1.1. Izgatavotāja motora kods (atbilstoši marķējumam uz motora): .……..…………………
3.2. Iekšdedzes motors:
3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedze/ kompresijas aizdedze, četrtaktu/ divtaktu (1)
3.2.1.2. Cilindru skaits un izvietojums: ..……………………...........................…………………
3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm3
3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie …. min-1
3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita degviela (1)
3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): …………………………………………
3.2.4. Degvielas padeve:
3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)
3.2.4.2.2. Darbības princips: tieša iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera(1)
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)
3.2.8. Ieplūdes sistēma:
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)
3.2.9.5. Atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta:………………….……………………
3.2.12. Pasākumi pret apkārtējās vides piesārņošanu:
3.2.12.2. Papildu ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu (ja ir, bet nav aprakstītas citā sadaļā)
3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)
3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)
3.2.12.2.3. Gaisa papildus padeve: ir/ nav (1)
3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)
3.2.12.2.5. Iztvaikojumu emisijas kontroles sistēma: ir/ nav (1)
3.2.12.2.6. Cieto daļiņu uztvērējs: ir/ nav (1)
3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība): .............................................…..…………………
3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijas
aizdedzes motoriem) ……………………
4. TRANSMISIJA
4.2. Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, u.c.): ....................................………………………
4.5. Pārnesumu kārba:
4.5.1. Tips (ar rokas vadību/ automātiska/ variators) (1)
4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): .….......………………………
6. BALSTIEKĀRTA
6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................………………………
6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav/ pēc izvēles (1)
6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu, minimālo slodzes
indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņiem loka izmēru(-s)):
6.6.1.1. Asis:
6.6.1.1.1. 1. ass: ................................................................................
6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................
6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...………………………
7. STŪRES IEKĀRTA
7.2. Mehānisms un vadība:
7.2.1. Mehānisma tips: ………..........…........................…………………….………………………
7.2.2. Savienojums ar riteņiem (principiāla shēma, attēls vai detalizēts apraksts):...........…………………...
7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ...........................................................…………………………
8. BREMZES
8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav/ pēc izvēles (1)
8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts: .......................…………………………………………………
Darba bremze(-s): ................................................................................
Stāvbremze(-s): ................................................................................
Avārijas bremze(-s): .............................................................................………
Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............………………………
Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................………………………
Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus
(norādīt pa asīm, ja atšķiras)
9. VIRSBŪVE
9.1. Virsbūves tips: …………………………………………….………….………………………
9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: .….......................................…………...………………………
9.10. Iekšējais aprīkojums:
9.10.3. Sēdvietas:
9.10.3.1. Skaits: ................................................................................
9.10.3.2. Stāvoklis un izvietojums: .........................................................………………………………
9.10.3.2.1. Sēdvieta(-s), kuras nav paredzēts izmantot braukšanas laikā: …...…..………………………
9.10.4.1. Pagalvju tips: integrēts/ demontējams/ atsevišķs (1)
11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU
(PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES
11.1. Uzstādīto sakabes ierīču klase un tips: ..........……...............................………………………
12. TESTU REZULTĀTI (Norādīt visus rezultātus, kas attiecināmi)
12.1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti:
Kustībā (dB(A)/E): ............…..
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...........Pie apgriezieniem (min-1): …...…………………………
12.2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot lietoto pārbaudes metodi
(rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās):
12.2.1. Dīzeļmotors
CO.....……………........ HC ........…………....... NOx ....…….......…..………………………
HC + NOx.....................................Cietās daļiņas ........................……..………………………
12.2.2. Benzīnmotors
CO (I tips) ...........………...... CO % (II tips) .............................…......………………………
HC .............….... NOx ...………............ HC + NOx……...............…...………………………
12.3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti:
CO2 (g/km)…………........…………………………………………....………………………
Pilsētas ciklā (l/100 km)......……………………………………….….………………………
Āpilsētas ciklā (l/100 km) ………………………………………...….………………………
Kombinētais (l/100 km) ....…......…………………………………….………………………
12.4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā
Koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1): .............………...........………………………
13. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:
Sastāvdaļas/ parametri Tipa apstiprinājuma numurs Tehnisko normatīvu
un marķējums atbilstoši tehnisko nosaukums un numurs
normatīvu prasībām
 
(1) Svītrot, ja nav attiecināms.
5.nodaļa
O kategoriju transportlīdzekļa tehniskais apraksts
0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0.1. Marka: ………..……………………………………………...……….………………………
0.2.1. Modelis: ……………………..………………………………...……..………………………
0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ……………...…......………………………
0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..………………………………….……………..………………………
0.4. Transportlīdzekļa kategorija: …………………………………….…...………………………
0.7. Izgatavotāja nosaukums un adrese: …………………………………..………………………
38. Transportlīdzekļa krāsa: ................…........…................................…...………………………
1. VISPĀRĪGIE DATI UN KONSTRUKCIJAS PARAMETRI
1.1. Transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi: …..................…….……..………………………
1.3. Asu un riteņu skaits: .............................................................................………
1.3.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums: ......................................................………………………
1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi
2. MASAS UN GABARĪTI [kg un mm]
2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ...................................….………………………………
2.3.1. Vadāmo asu šķērsbāze (-s): ………………….....................……….………………………
2.3.2. Pārējo asu šķērsbāze (-s): ………….....................................………………………………
2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:
2.4.2.1. Garums: ……….............................................................................
2.4.2.2. Platums: ...............................................................................…
2.4.2.3. Augstums (nenoslogotā stāvoklī) (atbalsta iekārtām ar regulējamu
augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu): ……….............………………………
2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: …………………………………………..………………………
2.6.1. Pašmasas sadalījums pa asīm (puspiekabes vai piekabes ar centrāli
novietotu asi gadījumā arī slodze uz sakabes punktu): …..…………..………………………
2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ..………..............................…….....………………………
2.8.1. Šīs masas sadalījums pa asīm, bet puspiekabēm vai piekabēm ar
centrāli novietotu asi- slodze uz sakabes punktu: ………………..…..………………………
4. TRANSMISIJA
4.7. Transportlīdzekļa maksimālais ekspluatācijas ātrums (km/h): ...….....………………………
6. BALSTIEKĀRTA
6.2. Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija: ……………...................………………………
6.2.1. Augstuma regulācija: ir/ nav/ pēc izvēles (1)
6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s) (riepām norādīt izmēra apzīmējumu,
minimālo slodzes indeksu, ātruma kategorijas simbolu un riteņu
loka izmēru(-s)):
6.6.1.1. Asis:
6.6.1.1.1. 1. ass: ................................................................................
6.6.1.1.2. 2. ass: ................................................................................
6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ………………………………………………...………………………
8. BREMZES
8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav/ pēc izvēles (1)
8.9. Bremžu iekārtas īss apraksts:…………………………………………………………………
Darba bremze(-s): ................................................................................
Stāvbremze(-s): .........................................................................…......
Avārijas bremze(-s): .............................................................................………
Papildbremze(-s)(transmisijas bremze, motora bremze, u.c.): .............………………………
Riteņu bremžu mehānismi: ...................................................................………………………
Bremžu mehānismu loki / kluči (1) satur / nesatur (1) azbesta materiālus
(norādīt pa asīm, ja atšķiras)
9. VIRSBŪVE
9.1. Virsbūves tips: …………………………………………………….….………………………
11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU
(PUSPIEKABJU) SAKABES IERĪCES
11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ..……………….......…….....………………………
12. ATSEVIŠĶO TEHNISKO NORMATĪVU SARAKSTS:
Sastāvdaļas/ parametri Tipa apstiprinājuma numurs Tehnisko normatīvu
un marķējums atbilstoši tehnisko nosaukums un numurs
normatīvu prasībām
 
(1) Svītrot, ja nav attiecināms.

 

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

4.pielikums

P41.GIF (223542 BYTES)

P402.GIF (250880 BYTES)

Piezīme:

1) Ja nepieciešams precizēt tehnisko normatīvu pielietojuma sfēru attiecībā uz konkrētās kategorijas transportlīdzekļa tipu vai tā sastāvdaļām, Inspekcija vadās pēc norādēm attiecīgajos tehniskajos normatīvos.
2) Veicot M, N un O kategoriju transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un M1 kategorijas transportlīdzekļu tipa atzīšanu Inspekcija par derīgiem atzīst tikai tos tipa apstiprinājumus, kuri piešķirti saskaņā ar to tehnisko priekšrakstu grozījumiem, kuri minēti šī pielikuma trešajā sadaļā.
3) Veicot sastāvdaļu tipa apstiprināšanu vai atzīšanu Inspekcija par derīgiem atzīst tos tipa apstiprinājumus, kuri uzskatāmi par derīgiem saskaņā ar atsevišķo tehnisko normatīvu prasībām.
……….
(a) M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti dzirksteļaizdedzes motori, kas darbināmi ar
etilētu vai neetilētu benzīnu vai gāzveida degvielu, vai kompresijas aizdedzes motori un kuru pilna
masa nepārsniedz 3,5tonnas, atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO
Noteikumu prasībām.
M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti augstāk minētā veida motori un kuru pilna masa
pārsniedz 3,5tonnas, atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas prasībām. Tas neattiecas
uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5tonnas un kuros uzstādīti
kompresijas aizdedzes motori, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā ar direktīvas 88/77/
EEC prasībām.
(b) M2, M3, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti dzirksteļaiz dedzes
aizdedzes motori atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas prasībām.
(c) N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti dzirksteļaizdedzes motori, kas darbināmi ar
etilētu vai neetilētu benzīnu vai gāzveida degvielu, vai kompresijas aizdedzes motori atbilstības
novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām. Tas neattiecas uz:
1) N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti kompresijas aizdedzes motori un kuriem
piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā ar direktīvas 88/77/EEC vai ANO Noteikumu Nr.49 prasībām;
2) N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti ar dabas gāzi darbināmi motori vai dzirksteļ-
aizdedzes motori, kas darbināmi ar sašķidrinātu naftas gāzi un kuriem piešķirts tipa apstiprinājums
saskaņā ar ANO Noteikumu Nr.49 prasībām.
(d) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu vai direktīvas prasībām visiem N2 un
N3 kategoriju transportlīdzekļiem, izņemot seglu vilcējus un specifiskos transportlīdzekļus.
(e) N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 2tonnas, atbilstības novērtēšana
veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, taču tiem N1 kategorijas transport-
līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2tonnas atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas
prasībām.
(f) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu vai direktīvas prasībām visiem M1 un
N1 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 2tonnas.
(g) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu vai direktīvas prasībām visiem N1
kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 1,5tonnas.
(h) Atbilstības novērtēšana atbilstoši ANO Noteikumu Nr.84 prasībām var tikt veikta vienīgi attiecībā
uz M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļu, kuru pilna masa nepārsniedz 2 tonnas, degvielas patēriņu.
Atbilstības novērtēšana atbilstoši ANO Noteikumu Nr.101 prasībām papildus CO2 emisijai un degvielas
patēriņam var tikt veikta arī M1 un N1 kategoriju elektromobiļu elektroenerģijas patēriņa un
elektrovilces parametriem.
(i) M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti ar dabas gāzi darbināmi motori vai
dzirksteļaizdedzes motori, kas darbināmi ar sašķidrinātu naftas gāzi un kuru pilna masa pārsniedz
3,5tonnas, atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām.
M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti kompresijas aizdedzes motori un kuru pilna
masa pārsniedz 3,5tonnas, atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO
Noteikumu prasībām. Tas neattiecas transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums
saskaņā ar direktīvas 70/220/EEC prasībām.
(j) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu vai direktīvas prasībām visiem M2,
M3, N1, N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem, kuriem nav piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā
ar direktīvas 70/220/EEC vai ANO Noteikumu Nr.83 prasībām.
(k) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas prasībām tiem N2
kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5tonnas.
(l) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām tiem M3
un N2 kategoriju transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas.
(m) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas prasībām tikai tiem M3 kategorijas starppilsētu
autobusiem, kuru pasažieru sēdvietu skaits pārsniedz 22 vietas.
(n) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām tikai tiem M1
kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 2,5 tonnas.
(o) Šo tehnisko normatīvu prasības neattiecas uz N2G un N3G kategoriju, kā arī
specifiskajiem transportlīdzekļiem. N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna
masa nepārsniedz 7,5tonnas, jāatbilst tikai prasībām attiecībā uz klīrensu (400mm).
(p) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām tikai M2 un M3 kategoriju
starppilsētu un tūrisma autobusiem.
(r) Nav attiecināms uz seglu vilcējiem.
(s) Attiecināms tikai uz transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 8 m.
(t) Ja tipa apstiprinājums ietver arī ātruma mērīšanas ierīču apstiprinājumu, atbilstības novērtēšana
attiecībā uz direktīvas 75/443/EEC vai ANO Noteikumu Nr.39 prasībām nav obligāta.
(u) Atbilstības novērtēšana veicama transportlīdzekļiem, kuriem nav attiecināmi Ministru kabineta
noteiktie atvieglojumi.
(v) Attiecināms tikai uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzeltenām (oranžām) vai zilām bākugunīm.
(z) Attiecināms tikai uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar tādām atstarojošām
pazīšanas zīmēm, kuru atbilstība nav novērtēta atbilstoši Noteikumu Nr.70 prasībām.

II. Tehnisko normatīvu saraksts L kategoriju transportlīdzekļiem

P3.GIF (147514 BYTES)

P44.GIF (54847 BYTES)

Piezīmes:

1)Visiem transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 1999.gada 17.jūnijam, jāatbilst normatīvu no Nr.1 līdz Nr.12 prasībām, izņemot direktīvas 1999/24/EC, 1999/23/EC, 1999/25/EC un 1999/26/EC.

2)  Transportlīdzekļiem, kuru tipam piešķirts sākotnējais tipa apstiprinājmums pēc 1999.gada 17.jūnija, jāatbilst normatīvu no Nr.1 līdz Nr.13 prasībām, kā arī direktīvas 92/61/EEC prasībām.

3) Transportlīdzekļiem, kas nepieder ne vienai no augstāk minētajām divām grupām, jāatbilst normatīvu no Nr.1 līdz Nr.12 prasībām, izņemot direktīvas 1999/24/EC, 1999/23/EC, 1999/25/EC un 1999/26/EC.

4) Veicot L kategoriju transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un atzīšanu Inspekcija par derīgiem atzīt tikai tos tipa apstiprinājumus, kuri piešķirti saskaņā ar augstāk minētajā tabulā minētajiem tehniskajiem normatīviem.

(a) Ja atbilstības novērtēšana veikta atbilstoši ANO Noteikumiem, bremžu loki, kluči un uzlikas nedrīkst saturēt azbesta materiālus. Ja atbilstības novērtēšana veikta atbilstoši direktīvām, šī prasība var tikt neievērota.

(b) L3, L4 un L5 kategoriju transportlīdzekļiem ātruma mērīšanas ierīču atbilstības novērtēšana var tikt veikta arī saskaņā ar direktīvas 75/443/EEC vai ANO Noteikumu Nr. 39 prasībām.

(c) Atbilstības novērtēšana var tikt veikta arī saskaņā ar ANO Noteikumu Nr.30.,54. un 64. prasībām.

(d) Atbilstības novērtēšana var tikt veikta arī saskaņā ar ANO Noteikumu Nr.3., 19., 20., 37. un 38. prasībām.

(e) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu Nr.46 vai direktīvas prasībām visiem L2, L4 un L5 kategoriju transportlīdzekļiem, kuriem ir virsbūve. Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar ANO Noteikumu Nr.81 vai direktīvas prasībām visiem L kategoriju transportlīdzekļiem, kuriem nav virsbūves.

(f) Atbilstības novērtēšana var tikt veikta arī saskaņā ar ANO Noteikumu Nr.16 vai direktīvas 77/541/EEC prasībām.

(g) Atbilstības novērtēšana veicama saskaņā ar direktīvas prasībām visiem to L2, L4 un L5 kategoriju transportlīdzekļiem, kuriem ir virsbūve.

III. Tehnisko normatīvu un to spēkā esošo grozījumu saraksts

P46.GIF (158992 BYTES)

P45.GIF (166658 BYTES)

P47.GIF (123008 BYTES)

Piezīme :

* pamatojoties uz šo tehnisko normatīvu prasībām, tipa apstiprinājums tiek piešķirts uz laiku, ne ilgāku par 2001.gada 31.decembri.

(a) Attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuru barošanas sistēma konstruēta gāzveida degvielai;

(b) Attiecas tikai uz jauniem transportlīdzekļu tipiem;

(c) Direktīva 98/12/EC un noteikumi 13/08 un /09 nosaka, ka visu kategoriju transportlīdzekļu bremžu uzlikas nedrīkst saturēt azbestu un M2, M3, N2, N3 kategoriju transportlīdzekļiem, ar ne vairāk kā četriem tiltiem, un visiem O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar ABS. Tipa apstiprinājuma sertifikāti atbilstoši 91/422/EEC un 13/06 un /07 tiek atzīti vienīgi M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļiem, bet ar nosacījumu, ka bremžu uzlikas nesatur azbestu.

Tomēr, zemāk minētā tabulā norāda datumus, sākot ar kuriem ABS ir obligāta:

P48.GIF (26304 BYTES)

 

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

5.pielikums

Tipa apstiprinājuma sertifikātu paraugi

I. Tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem

 

1. puse

Tipa apstiprinājuma sertifikāts

Sertificēšanas
institūcijas zīmogs
Paziņojums par: (1) Tipam: (1)
-tipa apstiprinājumu -ar vienā vai vairākos etapos
-tipa apstiprinājuma pagarināšanu pabeigtiem variantiem
-tipa apstiprinājuma atteikumu -ar vienā vai vairākos etapos
-tipa apstiprinājuma anulēšanu nepabeigtiem variantiem
-ar vienā vai vairākos etapos
pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem
atbilstoši Satiksmes ministrijas ….. gada ……..….noteikumu Nr…. prasībām.
Tipa apstiprinājuma numurs: .........................................................................…………….…
Tipa apstiprinājuma pagarinājuma iemesls: ...............................................................………..............
0.1. Marka (izgatavotāja nosaukums): ............................…………….....……………………...............
0.2. Tips: …...............................................................................
0.2.1. Komercnosaukums(-i) (2): ................................................................................
0.3. Tipa identifikācijas veids (ja atrodas uz transportlīdzekļa): .………...…........………..................
0.3.1. Šī apzīmējuma atrašanās vieta: ........................................................................……...…..
0.4. Transportlīdzekļa kategorija (3): .......................................................................………......
0.5. Pabeigta transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese (1): ....................………..................
Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese (1)(4): ..…........…...………..................
Nepabeigta transportlīdzekļa pēdējā izgatavošanas etapa izgatavotāja
nosaukums un adrese (1)(3): ...................................................………….….......……….............
Pabeigta transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese (1)(3): ...............………....................
0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-s): .......................................……….................

 

(1) Svītrot, ja nav attiecināms

(2) Ja nav zināms piešķirot šo tipa apstiprinājumu, tad šī pozīcija aizpildāma vismaz pēdējā tipa apstiprināšanas etapā

(3) Atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām

(4) Skat. 2.pusi

Apakšā parakstījies ar šo apliecina izgatavotāja iesniegtā un šim sertifikātam pievienotā tehniskā apraksta pareizību un to, ka iesniegtā dokumentācija attiecināma uz augstākminētā transportlīdzekļa tipu.

 

1. Transportlīdzekļiem ar vienā / vairākos(1) etapos pabeigtiem variantiem:
 
Transportlīdzekļa tips atbilst/neatbilst (1) Satiksmes ministrijas ….. gada …………..….noteikumu Nr…. prasībām.
 
2. Transportlīdzekļiem ar vienā / vairākos(1) etapos nepabeigtiem variantiem:
 
Transportlīdzekļa tips atbilst/neatbilst (1) Satiksmes ministrijas ….. gada …………..….noteikumu Nr…. prasībām.
 
3. Apstiprinājums tiek piešķirts/ atteikts/ anulēts (1).
 
4. Apstiprinājums tiek piešķirts saskaņā ar:
Satiksmes ministrijas ….. gada ……..….noteikumu Nr….. punkta prasībām, tādējādi apstiprinājums ir derīgs līdz …………………
 
………………………… ……………………. ……….………….
(vieta) (paraksts) (datums)
 
Pielikumā : Informācijas pakete uz …....lapām un šo noteikumu 4.5.apakšpunktā norādītais dokuments.
 
2. puse
 
Attiecībā uz nepabeigtiem un vairākos etapos pabeigtiem transportlīdzekļiem vai to variantiem šis apstiprinājums piešķirts pamatojoties uz zemāk minēto nepabeigto transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem:
1. etaps: Bāzes transportlīdzekļa izgatavotājs: ..................................................…..……...............
Tipa apstiprinājuma numurs: …………....................................................................…..……...
Datums: …...............................................................................
Piemērojams variantiem: ................................................................................
2. etaps: Izgatavotājs: ................................................................................
Tipa apstiprinājuma numurs: ................................................................................
Datums: ................................................................................
Piemērojams variantiem: ................................................................................
3. etaps: Izgatavotājs: ................................................................................
Tipa apstiprinājuma numurs: ................................................................................
Datums: ................................................................................
Piemērojams variantiem: ................................................................................
Ja apstiprinājums ietver vienu vai vairākus nepabeigtus variantus, uzskaitīt tos variantus, kuri ir pabeigti vienā vai vairākos etapos.
Vienā/ vairākos etapos pabeigts(-i) variants(-i): ........................................................
Apstiprinātajam nepabeigtajam transportlīdzekļu tipam vai variantam piemēroto tehnisko normatīvu uzskaitījums (ņemot vērā pēdējos grozījumus):
Nr. Sastāvdaļas/ parametri Tehnisko normatīvu Pēdējie Piemērojams
numuri grozījumi variantiem
 
Speciālo transportlīdzekļu tipiem piešķirtie izņēmumi vai piemērotie īpašie nosacījumi un atvieglojumi:
Tehnisko Pozīcijas Piemērotie
normatīvu numuri numurs atvieglojumi
 

II. Tipa apstiprinājuma sertifikāta formas paraugs

L kategoriju transportlīdzekļiem

Tipa apstiprinājuma sertifikāts Nr. ………………………………

Nr Pozīcija Apzī-
mējums
1. Vispārīgā informācija:
1.1. Marka: CONF n n
1.2. Tips (norādīt visus variantus vai versijas): CONF n n
1.3. Izgatavotāja nosaukums un adrese: CONF n n
1.4. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums
un adrese: CONF n n
2. Transportlīdzekļa vispārīgā konstrukcija:
2.1. Transportlīdzekļa kategorija: CONF n n
2.2. Maksimālais konstruktīvais ātrums: SD n n
2.3. Riteņi:
2.3.1. Skaits: CONF n n
2.3.2. Simetrisks vai asimetrisks izvietojums: CONF n n
2.4. Rāmja uzbūves shēma: CONF n n
3. Masas un gabarīti: SD n n
4. Motors:
4.1. Izgatavotāja nosaukums un adrese (ja atšķiras
no transportlīdzekļa izgatavotāja): CONF n n
4.2. Marka: CONF n n
4.3. Tips (dzirksteļaizdedzes/ kompresijas
aizdedzes/ elektrisks) un apraksts: CONF n n
4.4. Dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes motors:
4.4.1. Cikls: CONF n n
4.4.2. Dzeses sistēma: CONF n n
4.4.3. Eļļošanas sistēma: CONF n n
4.4.4. Cilindru vai statoru (rotormotora gadījumā)
skaits un izvietojums: CONF n n
4.4.5. Cilindra diametrs, virzuļa gājiens, cilindra
tilpums vai degkameras tilpums
(rotormotora gadījumā): CONF n n
4.4.6. Ieplūdes sistēmas shēma: CONF n n
4.4.7. Kompresijas pakāpe: CONF n n
4.4.8. Motora maksimālā lietderīgā jauda
un griezes moments: SD n n
4.4.9. Degvielas tvertne: SD n n
4.4.10. Karburators vai cita barošanas sistēma: CONF n n
4.4.11. Elektroiekārta (voltāža): CONF n n
4.4.12. Ģenerators (tips un maksimālā jauda): CONF n n
4.4.13. Ierīces pret apkārtējās vides piesārņošanu: SD n n
4.5. Elektromotors:
4.5.1. Nominālais barošanas spriegums: CONF n n
4.5.2. Akumulatoru baterija(-s): CONF n n
4.5.3. Motora maksimālā lietderīgā jauda un
griezes moments: CONF n n
4.5.4. Dzeses sistēma: CONF n n
5. Transmisija: CONF n n
6. Riepas: SD n n
7. Bremžu iekārta: SD n n
8. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču
uzstādīšana: SD n n
9. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces: SD n n
10. Dažādi:
10.1. Skaņas signālierīce: SD n n
10.2. Pakaļējās valsts reģistrācijas numura zīmes vieta: SD n n
10.3. Elektrisko un elektromagnētisko
traucējumu slāpēšana: SD n n
10.4. Izplūdes gāzu trokšņu līmenis un slāpēšanas ierīces: SD n n
10.5. Atpakaļskata spoguļi: SD n n
10.6. Ārējie izvirzījumi: SD n n
10.7. Stāvbalsts (izņemot trīs un četrriteņu
transportlīdzekļus): SD n n
10.8. Pretaizbraukšanas ierīces: SD n n
10.9. Logi; logu tīrītāji un apskalotāji; divu un trīs
riteņu transportlīdzekļu ar virsbūvi
pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas aprīkojums: SD n n
10.10. Divriteņu transportlīdzekļu pasažieru rokturi: SD n n
10.11. Drošības jostas, to stiprinājumu vietas un
elementi: (transportlīdzekļiem ar virsbūvi) SD n n
10.12. Spidometrs un odometrs: CONF n n
10.13. Vadības ierīču, rādītāju un indikatoru
identifikācija: SD n n
10.14. Transportlīdzekļa identifikācija: SD n n
10.15. Pasākumi pret motoru forsēšanu: SD n n
10.16. Sakabes ierīces un to stiprinājumi: SD n n
         

SD- transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšana veicama atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām

CONF- transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšana veicama atbilstoši iesniegtajam tehniskajam aprakstam (3.pielikuma otrā sadaļa).

Es, apakšā parakstījies, ar šo apliecinu, ka izgatavotāja iesniegtais tehniskais apraksts Nr. ………………………….atbilst šī tipa apstiprinājuma sertifikāta 1.nodaļā. identificētajam mopēda/ motocikla/ tricikla/ kvadricikla () prototipam.

Transportlīdzekļa tips atbilst/neatbilst(1): Satiksmes ministrijas ….. gada..….noteikumu Nr. ....... prasībām (1)

tiek piešķirts tipa apstiprinājums ar šādu numuru: Nr. …………………..……….

Izdots ..............................., (datums) ................

(paraksts) ...........................................................

(amats) ...............................................................

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

 

(1) Nevajadzīgo svītrot

6.pielikums

Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa

apstiprinājumu numurēšana un marķēšana

Tipa apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšami iestrādātam uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes vai katras sastāvdaļas ārējās virsmas. Turklāt, sastāvdaļu marķējumam jāatrodas tādā vietā, kas viegli saredzama arī tad, ja sastāvdaļa uzstādīta transportlīdzeklī.

I. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa

apstiprinājumu numurēšana un marķēšana atbilstoši direktīvām

1. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām, bet sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurs no piecām daļām. Šīs daļas tiek atdalītas ar simbolu "*"(zvaigznīti):

1.1. pirmā daļa sastāv no mazā burta "e" ar tam sekojošu tipa apstiprinājumu piešķīrušās valsts kodu, kas sastāv no cipariem vai burtiem;

1.2. otrajā daļā tiek norādīts bāzes direktīvas numurs. Šī daļa netiek norādīta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurā;

1.3. trešajā daļā tiek norādīts tās direktīvas numurs, kas izdara grozījumus bāzes direktīvā un atbilstoši kurai tiek piešķirts tipa apstiprinājums. Ja direktīva satur dažādas tehniskās prasības (standartus) ar dažādiem ieviešanas datumiem, tad direktīvas numuram pievieno burtu, kas norāda tās tehniskās prasības, atbilstoši kurām piešķirts tipa apstiprinājums;

1.4. ceturtā daļa sastāv no četriem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma kārtas numuru. Uzskaitījums sākas ar 0001 attiecībā uz katru bāzes direktīvu. Ja, piešķirot tipa apstiprinājumu, piemēroti atvieglojumi, tad zvaigznīti "*" daļas sākumā aizstāj ar burtu "D", bet speciālo transportlīdzekļu tipa apstiprinājumā- ar burtu "P";

1.5. piektā daļa sastāv no diviem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma pagarinājuma numuru, kuru uzskaitījums sākas ar 00 attiecībā uz katru tipa apstiprinājumu.

2. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma marķējumā netiek norādīta tipa apstiprinājuma numura piektā daļa.

3. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējums sastāv no:

3.1. taisnstūra, kurā ietverts mazais burts "e" ar tam sekojošu tipa apstiprinājumu piešķīrušās valsts kodu, kas sastāv no cipariem vai burtiem;

3.2. sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numura atbilstoši atsevišķu tehnisko normatīvu prasībām;

3.3. papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

Piemērs :

1. Francijā piešķirts bremžu iekārtas tipa apstiprinājuma (bez pagarinājuma) numurs ar trešo kārtas numuru:

e 2*71/320*88/194*0003*00

2. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma numurs direktīvai ar vairākām ieviešanas stadijām:

e 2*88/77*91/542A*0003*00

3. Apvienotajā Karalistē piešķirts transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma, kam ir ceturtais kārtas numurs, otrais pagarinājums:

e 11*92/53*0004*02

4. Tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes:

e 11*92/53*0004

II. L kategorijas transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājumu

marķēšana atbilstoši direktīvām.

4. Tipa apstiprinājuma marķējums sastāv no:

4.1. taisnstūra, kurā ietverts mazais burts "e" ar tam sekojošu tipa apstiprinājumu piešķīrušās valsts kodu, kas sastāv no cipariem vai burtiem;

4.2. sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numura atbilstoši atsevišķu tehnisko normatīvu prasībām. Šis numurs norādāms zem 4.1.punktā minētā taisnstūra. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numurā nedrīkst lietot romiešu ciparus.

Piemērs :

Īrijā izsniegta sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums ar tipa apstiprinājuma kārtas numuru 60676:

e IRL

60676

III. Latvijā piešķirtu tipa apstiprinājumu numurēšana

5. Latvijā piešķirta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs sastāv no piecām daļām, kas tiek atdalītas ar simbolu "*"(zva

0.1. Marka: ........................................……………………………………………………..................
(Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)
0.2 Tips: ………...........................….................................................
variants (2): ................................................................................
versija (2): ................................................................................
0.2.1. Komercnosaukums (-i): ..…………………………………………………..……….............……..
0.4. Kategorija: ................................................................................
0.5. Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: ..........................………........….......
Transportlīdzekļa pēdējā ražošanas etapa izgatavotāja nosaukums
un adrese(1): ………………………………………………………………………......…….........
0.6. Izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vietas: ..........................................................………...............…
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: ................................................………...............……
Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas: ..……..………...............…
pamatojoties uz transportlīdzekļa daudzetapu tipa apstiprinājumu (1)
Bāzes transportlīdzeklim: Izgatavotājs: ...........................................................………...............……
Tipa apstiprinājuma numurs: ........................................………...............…
Datums: .......................................................................………......
2. etaps: Izgatavotājs: ................................................................……….............
Tipa apstiprinājuma numurs: .......................................………...............…
Datums: .......................................................................………......
atbilst transportlīdzekļa tipam, kam piešķirts tipa apstiprinājums Nr.: ....................………...............…
Transportlīdzeklis var tikt pastāvīgi reģistrēts Latvijā bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.
……………………… ……………………
(izdošanas vieta) (datums)
………………………. ……………………
(paraksts) (ieņemamais amats)

 

(1) Svītrot, ja nav attiecināms

(2) Norādīt to identifikācijas apzīmējumu (maksimālais simbolu skaits 25 variantam 35 versijai)

Pielikumā: daudzetapu tipa apstiprināšanas atbilstības sertifikāts (1).

 

2. puse

1. Asu skaits: ........................ riteņu skaits: .....................................................………................
2. Dzenošās asis: ....................
3. Garenbāze: .................... mm
5. Šķērsbāze: 1. .................... mm; 2. .................... mm; 3. .................... mm
6.1. Garums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm
6.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais garums (tikai nepabeigtiem transportlī-
dzekļiem): .........…....... mm
7.1. Platums (tikai pabeigtiem transportlīdzekļiem): .................... mm
7.2. Pabeigta transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamais platums (tikai nepabeigtiem transportlī-
dzekļiem) : ................... mm
8. Augstums: .................... mm
12.1. Transportlīdzekļa pašmasa: ......................... kg
13.1. Pabeigta transportlīdzekļa minimālā pašmasa (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem): ........kg
13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm (tikai nepabeigtiem transportlīdzekļiem):
1. .......... kg; 2. .......... kg; 3. .............. kg
14.1. Pilnā masa: ............................................... kg
14.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā slodze pa asīm: 1.... kg; 2. ... kg; 3. ... kg
17. Piekabes (puspiekabes) maksimālā masa: (ar bremzēm): .................... kg;
(bez bremzēm): .......... kg
18. Tehniski pieļaujamā maksimālā autovilciena masa: ………………....kg
19.1. Maksimālā vertikālā slodze uz sakabes punktu: ..………................... kg
21. Motora kods un numurs, norādot izmešu līmeni (EURO I, II, III, IV): ...........……….......................
23. Motora cilindru skaits un izvietojums: ........................................................……..…...............
24. Motora darba tilpums: .......................................................................... cm3
25. Degvielas veids: ................................................................................
26. Maksimālā lietderīgā jauda: .................... kW pie ............................ min-1
28. Pārnesumu kārbas tips: ..............................................................................……
32. Riepas un riteņi: 1. ass: ..............; 2. ass: .................; 3. ass: ....................………...................
37. Virsbūves tips: ................................................................................
38. Transportlīdzekļa krāsa (2): ...........................................................................…….….
41. Durvju skaits un izvietojums: ......................................................................…….…......
42.1. Sēdvietu skaits un izvietojums: ...................................................................……..…........
43.1. Sakabes ierīces marķējums (ja sakabes ierīce uzstādīta ): ..........................……….................
44. Maksimālais konstruktīvais ātrums (ja attiecināms): .................... km/h
50. Piezīmes: ................................................................................
51. Izņēmumi: ................................................................................

 

(1) Svītrot, kur nav attiecināms

(2) Norādīt tikai sekojošas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna

(3) Norādīt attiecīgo tehnisko normatīvu numuru

 

II. Atbilstības sertifikāta paraugs L kategorijas transportlīdzekļiem

1.nodaļa

Atbilstības sertifikāts katram apstiprinātā tipa sērijas transportlīdzeklim

 

Es, apakšā parakstījies, ..............................................……………………………......………..............

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka turpmāk aprakstītais mopēds/ motocikls/ tricikls/ kvadricikls (1)

1. Marka: ................................................................................
2. Tips: ................................................................................
2.1. Versija: ……………………………………………………………….………........................
2.2. Variants: ……………………………………………………………...……….........…….......
3. Maksimālā motora jauda, kW: ....................................pie min-1: ................……….................
5. Motora darba tilpums, cm3: ..........................................................................………...
6. Maksimālais konstruktīvais ātrums, km/h: ..................................................……….................
7.1. Troksnis statiskā stāvoklī: ...........dB(A) .....…… pie min-1: ...............……….................……
7.2. Troksnis kustībā: .............................. dB(A).................................................………...............
8. Motora darbības princips: ......……..................................…….............………...............……….
9. Nenokomplektēta transportlīdzekļa masa, kg: ............................................……….................
10. Riepas: izmērs(-i) mm un, kur attiecināms, marka: ....................................……….................
11. Tipa sērijas numurs: ................................................................................

atbilst tipam, kas apstiprināts …………………………............………………...………......................

(datums)

……………...........................................................................

(sertificēšanas institūcija)

un aprakstīts tipa apstiprinājuma sertifikātā Nr.: ......................................................……………………

un tehniskajā aprakstā Nr.: ..................................……............................................

Izsniegts:……………………………

(datums)

………………………………………

(paraksts)

………………………………………

(ieņemamais amats)

.............................................

(1) Svītrot, kur nav attiecināms

2.nodaļa

Atbilstības sertifikāts neoriģināla aprīkojuma sastāvdaļām

Es, apakšā parakstījies, ..............................................…………………………………………………..

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka ................................................................................

(sastāvdaļa)

1. Marka: ................................................................................
2. Tips: ................................................................................
3. Tipa sērijas numurs: ................................................................................

 

atbilst tipam, kas apstiprināts ……………………………………………………......………...............

(datums)

……………...........................................................................

(sertificēšanas institūcija)

un aprakstīts tipa apstiprinājuma sertifikātā Nr.: .......................................................…..……...............

un tehniskajā aprakstā Nr.: ..................................……............................................

Izsniegts:……………………………

(datums)

………………………………………

(paraksts)

………………………………………

(ieņemamais amats)

III. Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikāts

1.puse

Sertifikāta kārtas numurs:

INDIVIDUĀLA TRANSPORTLĪDZEKĻA

APSTIPRINĀŠANAS SERTIFIKĀTS

L, M, N un O kategoriju transportlīdzeklim (1)

Sertificēšanas

institūcijas zīmogs

Es, apakšā parakstījies: ...............................………………................….................

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka transportlīdzeklis:

0.1. Marka: ....................................…………………………………………………...…...............
(Izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)
0.2.1. Modelis: ..……………………………………………………………..………....……...........
0.3. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN): ………………...…......……….........…........
0.3.1. VIN atrašanās vieta: ..……………………………….………………….…..………...............
0.4. Transportlīdzekļa kategorija: ……………………………….…….…….…..………...............
3.1.1. Motora:
3.1.1.1. izgatavotājs: …………………………………………………………….…….……...............
3.1.1.2. izgatavotāja noteiktais motora apzīmējums (kods): …………………….……….…...............
3.1.1.3. numurs: ……………………………………………………………...…..……….…...............
38. Transportlīdzekļa krāsa (2): ........................…........................................…...………..….....
1.8.1. Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/ kreiso (1) pusi
 
2.puse
1.1. Asu un riteņu skaits: ................................................................................
1.2. Dzenošās asis, skaits un izvietojums: ….................……………………..………....................
2.1. Garenbāze(-s) (pie pilnas masas): ......…............................….…………………….................
2.4. Transportlīdzekļa gabarīti:
2.4.2.1. Garums: …………............................................................................
2.4.2.2. Platums: ..........…....................................................................…
2.4.2.3. Augstums: …………………………………………………...........………..…….…...............
2.6. Transportlīdzekļa pašmasa: ……………………………………………..……….…...............
2.8. Izgatavotāja norādītā pilnā masa: ………………….…………….……..………..…...............
2.11. Tehniski pieļaujamā velkamā transportlīdzekļa masa:
2.11.1. Piekabes ar bremzēm: …………………………………………………...…………...............
2.11.6. Piekabes bez bremzēm: …………………...................................………...………...…............
3.2.1.1. Motora darbības princips: ……………………………………………….……….......…........
3.2.1.3. Darba tilpums: .................... cm3
3.2.1.8. Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda: ..kW pie .. min-1
3.2.2. Degviela: ……………………………………………………………..……………................
3.2.3.1.1. Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros): ………………...……….....…………................
3.2.4. Degvielas padeve:
3.2.4.1. Ar karburatora(-u) palīdzību: jā/ nē (1)
3.2.4.2. Iesmidzinot degvielu (tikai kompresijas aizdedzes gadījumā): jā/nē (1)
3.2.4.3. Iesmidzinot degvielu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem): jā/ nē (1)
3.2.7. Dzeses sistēma (šķidruma/ gaisa) (1)
3.2.8.1. Turbopūte: ir/ nav (1)
3.2.12.2.1. Katalītiskais atgāzu neitralizators: ir/ nav (1)
3.2.12.2.2. Skābekļa zonde: ir/ nav (1)
3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: ir/ nav (1)
3.2.13. Absorbcijas koeficienta atrašanās vieta:…………………………...….……………...............
4.2. Transmisijas tips: ........................…………………………………..……….....………..........
4.5.1. Pārnesumu kārbas tips: …………………………………………….………..........………......
4.7. Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h): …........…….…….…...............
6.6.1. Riepas/diska kombinācija(-s)
6.6.1.1.1. 1.ass: ...................................….…..........................................
6.6.1.1.2. 2.ass: ...........................................................…...…................
6.6.1.2. Rezerves ritenis, ja ir: ……………………….……………………………...………...............
7.2. Stūres iekārtas mehānisma tips: …………………….……………………...………...............
7.2.3. Pastiprināšanas metode, ja ir: ....................................….....................………………................
8.5. Antibloķēšanas sistēma (ABS): ir/ nav (1)
9.1. Virsbūves tips: ……………………………………………………………..………................
9.3.1. Durvju izvietojums un skaits: .….............…...................…....……...........…………................
9.10.3. Sēdvietu skaits un izvietojums: .....................……………………………...………................
11.1. Uzstādītās sakabes ierīces klase un tips: ..........……...………………….....………................
13.2. Stāvvietu skaits: ................................................................................
45. Trokšņu līmenis:
Statiskā stāvoklī.……………..dB(A) pie motora apgriezieniem:...min-1
kustībā: …….............dB(A)
46.1. Izplūdes gāzes: CO: ................; HC: .................; NOx: ...................;
HC+NOx: .....................; Cietās daļiņas: ....................
46.2. CO2 /degvielas patēriņš: CO2: ............................ g/km
Pilsētas ciklā: .......….. l/100 km; ārpilsētas ciklā: ................ l/100 km
Kombinētais: ...........................................................…................. l/100 km
50. Piezīmes: ................................................................................
atbilst tam pievienotajam tehniskajam aprakstam un Satiksmes ministrijas ….. gada ……..….noteikumu Nr…. prasībām.
Šim transportlīdzeklim piešķirts individuāla transportlīdzekļa apstiprinājums ar numuru ……………………………………………………………………………...
un transportlīdzeklis var tikt pastāvīgi reģistrēts Latvijā bez papildus atbilstības novērtēšanas procedūrām.
……………………… ……………………
(izdošanas vieta) (datums)
………………………. ……………………
(paraksts) (ieņemamais amats)
(1) Svītrot, kur nav attiecināms
(2) Norādīt tikai sekojošas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

8.pielikums

Testu rezultātu protokols

Jebkurš rezultāts šajā protokolā norādāms tādā veidā, lai skaidri un nepārprotami būtu norādīts uz kādiem variantiem vai versijām tas attiecināms. Katrai versijai norādāms tikai viens rezultāts, taču atsevišķos gadījumos pieļaujama vairāku rezultātu kombinācija, norādot sliktāko rezultātu.

1. Trokšņu līmeņa pārbaužu rezultāti
Variants / versija:
Kustībā (dB(A)/E):
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E):
Pie apgriezieniem (min-1):
2. Izplūdes gāzu pārbaužu rezultāti, norādot pielietoto pārbaudes
metodi (rezultāti jāizsaka pārbaudes metodei atbilstošās mērvienībās)
2.1. Dīzeļmotors
Variants / versija:
CO
HC
NOx
HC + NOx
Cietās daļiņas
2.2. Benzīnmotors
Variants / versija:
CO (I tips)
CO % (II tips)
HC
NOx
HC + NOx
3. CO2/degvielas patēriņa pārbaužu rezultāti
Variants/versija:...................................……………………...………...……..………....
CO2 (g/km)………….....................…………...................................….…......…
Degvielas patēriņš pilsētas ciklā (l/100 km): …………………………..…….………...............
Degvielas patēriņš ārpilsētas ciklā (l/100 km): ……………….......................………...............
Degvielas patēriņš (kombinētais) (l/100 km): ..................................…….…..………...............
4. Pārbaudes rezultāti brīva paātrinājuma režīmā
Variants/versija ................... .................. .....................
Koriģētā absorbcijas
koeficienta vērtība (m-1): ................... .................. .....................

 

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

9.pielikums

Atvieglojumi atsevišķu tehnisko

priekšrakstu prasību izpildei

I. Atvieglojumi M1 kategorijas speciālajiem transportlīdzekļiem:

dzīvojamiem transportlīdzekļiem,

neatliekamās medicīniskas palīdzības transportlīdzekļiem

un katafalkautomobiļiem

Nr. Aprīkojuma elements Direktīvas M1£ M1>
numurs 2500 (1) kg 2500 (1)kg
1. Trokšņu līmenis/ slāpēšanas ierīces 70/157/EEC H G+H
2. Motora gāzveida izmeši 70/220/EEC Q G+Q
3. Degvielas tvertnes/pakaļējās
aizsargierīces 70/221/EEC F F
4. Pakaļējās reģistrācijas numura
zīmes vieta 70/222/EEC X X
5. Stūres iekārtas 70/311/EEC X G
6. Durvju eņģes un slēgmehānismi 70/387/EEC B G+B
7. Skaņu signālierīces 70/388/EEC X X
8. Atpakaļskata spoguļi 71/127/EEC X G
9. Bremžu iekārtas 71/320/EEC X G
10. Radiotraucējumu slāpēšana 72/245/EEC X X
11. Dīzeļmotoru dūmainība 72/306/EEC H H
12. Iekšējais aprīkojums 74/60/EEC C G+C
13. Pretaizbraukšanas ierīces 74/61/EEC X G
14. Trieciendroša stūres iekārta 74/297/EEC X G
15. Sēdekļi un to stiprinājumi 74/408/EEC D G+D
16. Ārējie izvirzījumi 74/483/EEC X kabīnei; G kabīnei;
A pārējai A pārējai
daļai daļai
17. Ātruma mērīšanas ierīces 75/443/EEC X X
18. Obligātās izgatavotāja plāksnītes 76/114/EEC X X
19. Drošības jostu stiprinājumi 76/115/EEC D G+L
20. Gaismas ierīces un signalizācija 76/756/EEC A+N A+G+N
kabīnei;
A+N
pārējai
daļai
21. Atstarotāji 76/757/EEC X X
22. Lukturi 76/758/EEC X X
23. Virzienrādītāji 76/759/EEC X X
24. Pakaļējās numura zīmes lukturīši 76/760/EEC X X
25. Galvenie lukturi un kvēlspuldzes 76/761/EEC X X
26. Priekšējie miglas lukturi 76/762/EEC X X
27. Jūgkāši (vilkšanas ierīces) 77/389/EEC E E
28. Pakaļējie miglas lukturi 77/538/EEC X X
29. Atpakaļgaitas lukturi 77/539/EEC X X
30. Stāvgaismas lukturi 77/540/EEC X X
31. Drošības jostas 77/541/EEC D G+M
32. Priekšējā redzamība 77/649/EEC X G
33. Vadības ierīču identifikācija 78/316/EEC X X
34. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas
ierīces 78/317/EEC X G+O
35. Stiklu tīrītāji un apskalotāji 78/318/EEC X G+O
36. Apsildīšanas ierīces 78/548/EEC I G+P
37. Riteņu aizsargi 78/549/EEC X G
38. Sēdekļu pagalvji 78/932/EEC D G+D
39. Degvielas patēriņš 80/1268/EEC N/A N/A
40. Motora jauda 80/1269/EEC X X
41. Dīzeļmotoru izmeši 88/77/EEC H G+H
44. Vieglo automobiļu masas un gabarīti 92/21/EEC X X
45. Stikli un stiklu materiāli 92/22/EEC J G+J
46. Riepas 92/23/EEC X G
50. Mehāniskās sakabes ierīces 94/20/EC X G
53. Personu drošība frontālā sadursmē 96/79/EC N/A N/A
54. Personu drošība sānu sadursmē 96/27/EC N/A N/A
(1) Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa.
 
BURTU NOZĪME
A: Izņēmums pieļaujams gadījumos, kad īpašais nolūks padara neiespējamu pilnīgu atbilstību.
Izgatavotājam jāpierāda sertificēšanas institūcijai, ka atsevišķās prasības nav izpildāmas tieši šī
īpašā nolūka dēļ.
B: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz durvīm, kas atrodas to sēdvietu tuvumā, kas tiek lietotas
transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē un kad attālums starp sēdvietas R-punktu
un durvju virsmas pieņemto plakni, kas mērīts perpendikulāri transportlīdzekļa vidus garenplaknei,
nepārsniedz 500 mm.
C: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz transportlīdzekļa daļu, kas atrodas pirms tālākā, normālai
izmantošanai paredzētā pakaļējā sēdekļa, kad transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē
un frontālā trieciena zonu, kā definēts Direktīvā 74/60/EEC.
D: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz normālai izmantošanai paredzētiem sēdekļiem, kurus lieto laikā,
kad transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē.
E: Tikai priekšpusē.
F: Ir pieļaujama degvielas tvertnes pārvietošana transportlīdzekļa iekšpusē un izmaiņas degvielas
uzpildes cauruļvada novietojumā un garumā.
G: Var tikt piemērotas bāzes vai nepabeigtiem transportlīdzekļu tipiem noteiktās prasības atkarībā no
transportlīdzekļa kategorijas. Nepabeigtiem vai vairākos etapos pabeigtiem transportlīdzekļiem
var tikt piemērotas N kategoriju transportlīdzekļiem noteiktās prasības.
H: Pēc izplūdes gāzu sistēmas izvada garuma maiņas nav nepieciešams veikt papildus atbilstības
novērtēšanas procedūras, ja izvada garums aiz pēdējā trokšņu slāpētāja vai katalītiskā atgāzu
neitralizatora nepārsniedz 2m.
I: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz tādām apsildīšanas ierīcēm, kas konstruētas ekspluatācijai
transportlīdzekļos.
J: Visiem stikliem, izņemot kabīnes stiklus (priekšējais stikls un sānu stikli), izmantotie materiāli
var būt bezšķembu stikls vai plastmasa.
L: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi sēdvietām, kas tiek lietotas transportlīdzeklim piedaloties ceļu
satiksmē. Pakaļējām sēdvietām jābūt aprīkotām ar vismaz divpunktu drošības jostu
stiprinājumu vietām.
M: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi sēdvietām, kas tiek lietotas transportlīdzeklim piedaloties ceļu
satiksmē. Pakaļējām sēdvietām jābūt aprīkotām ar vismaz divpunktu drošības jostām.
N: Pie nosacījuma, ka uzstādītas visas nepieciešamās gaismas ierīces un ģeometriskā redzamība
netiek ietekmēta.
O: Transportlīdzekļa priekšpusē jābūt uzstādītām analogām ierīcēm.
P: Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz tādām apsildīšanas ierīcēm, kas konstruētas ekspluatācijai
transportlīdzekļos. Transportlīdzekļa priekšpusē jābūt uzstādītām analogām ierīcēm.
Q: Pēc izplūdes gāzu sistēmas izvada garuma maiņas nav nepieciešams veikt papildus atbilstības
novērtēšanas procedūras, ja izvada garums aiz pēdējā trokšņu slāpētāja vai katalītiskā atgāzu
neitralizatora nepārsniedz 2m. Izsniegtie tipa apstiprinājumi ir derīgi neatkarīgi no atskaites masas
izmaiņām.
X: Pieļaujami tikai attiecīgajos tehniskajos normatīvos paredzētie atvieglojumi.
N/A Šī direktīva nav piemērojama.
II. Atvieglojumi M1 kategorijas speciālajiem transportlīdzekļiem:
bruņotajiem transportlīdzekļiem
Nr. Priekšmets Direktīvas M1 kategorijas
numurs bruņoti transport-
līdzekļi
1. Trokšņu līmenis 70/157/EEC X
2. Motora gāzveida izmeši 70/220/EEC A
3. Degvielas tvertnes/pakaļējās aizsargierīces 70/221/EEC X
4. Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vieta 70/222/EEC X
5. Stūres iekārtas 70/311/EEC X
6. Durvju eņģes un slēgmehānismi 70/387/EEC X
7. Skaņu signālierīces 70/388/EEC A+C
8. Atpakaļskata spoguļi 71/127/EEC B
9. Bremžu iekārtas 71/320/EEC X
10. Radiotraucējumu slāpēšana 72/245/EEC X
11. Dīzeļmotoru dūmainība 72/306/EEC X
12. Iekšējais aprīkojums 74/60/EEC A
13. Pretaizbraukšanas ierīces 74/61/EEC X
14. Trieciendroša stūres iekārta 74/297/EEC N/A
15. Sēdekļi un to stiprinājumi 74/408/EEC X
16. Ārējie izvirzījumi 74/483/EEC A
17. Ātruma mērīšanas ierīces 75/443/EEC X
18. Obligātās izgatavotāja plāksnītes 76/114/EEC X
19. Drošības jostu stiprinājumi 76/115/EEC A
20. Gaismas ierīces un signalizācija 76/756/EEC A+N
21. Atstarotāji 76/757/EEC X
22. Lukturi 76/758/EEC X
23. Virzienrādītāji 76/759/EEC X
24. Pakaļējās numura zīmes lukturīši 76/760/EEC X
25. Galvenie lukturi un kvēlspuldzes 76/761/EEC X
26. Priekšējie miglas lukturi 76/762/EEC X
27. Jūgkāši (vilkšanas ierīces) 77/389/EEC A
28. Pakaļējie miglas lukturi 77/538/EEC X
29. Atpakaļgaitas lukturi 77/539/EEC X
30. Stāvgaismas lukturi 77/540/EEC X
31. Drošības jostas 77/541/EEC A
32. Priekšējā redzamība 77/649/EEC B
33. Vadības ierīču identifikācija 78/316/EEC X
34. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces 78/317/EEC A
35. Stiklu tīrītāji un apskalotāji 78/318/EEC A
36. Apsildīšanas ierīces 78/548/EEC X
37. Riteņu aizsargi 78/549/EEC X
38. Sēdekļu pagalvji 78/932/EEC X
39. Degvielas patēriņš 80/1268/EEC N/A
40. Motora jauda 80/1269/EEC X
41. Dīzeļmotoru izmeši 88/77/EEC A
44. Vieglo automobiļu masas un gabarīti 92/21/EEC X
45. Stikli un stiklu materiāli 92/22/EEC N/A
46. Riepas 92/23/EEC N/A
50. Mehāniskās sakabes ierīces 94/20/EC X
53. Personu drošība frontālā sadursmē 96/79/EC N/A
54. Personu drošība sānu sadursmē 96/27/EC N/A
BURTU NOZĪME
A: Izņēmums pieļaujams gadījumos, kad īpašais nolūks padara neiespējamu pilnīgu atbilstību.
Izgatavotājam jāpierāda sertificēšanas institūcijai, ka atsevišķās prasības nav izpildāmas tieši šī
īpašā nolūka dēļ.
B: Gaismas caurlaidības koeficients ir vismaz 60%; kā arī priekšējā stikla gaismas spožuma maiņas
leņķis nav lielāks par 10°.
C: Pieļaujamas papildus trauksmes signālierīces.
N: Pie nosacījuma, ka uzstādītas visas nepieciešamās gaismas ierīces un ģeometriskā redzamība
netiek ietekmēta.
X: Pieļaujami tikai attiecīgajos tehniskajos normatīvos paredzētie atvieglojumi.
N/A: Šī direktīva nav piemērojama.

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

10.pielikums

P10.GIF (75506 BYTES)

Tipa apstiprinājuma sertifikāta

reģistrācijas apliecības paraugs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

11.pielikums

P111.GIF (171372 BYTES)

P112.GIF (152655 BYTES)

Obligātai atbilstības novērtēšanai

pakļautās transportlīdzekļu sastāvdaļas (parametri)

un pielietojamo tehnisko normatīvu saraksts

Piezīme : sastāvdaļas var tikt iedalītas oriģinālā vai neoriģinālā aprīkojuma sastāvdaļās. Par oriģinālā aprīkojuma sastāvdaļām uzskata sastāvdaļas, kas uzstādītas transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšanas laikā. Par neoriģināla aprīkojuma sastāvdaļām uzskatāmas sastāvdaļas, kas paredzētas oriģinālo sastāvdaļu nomaiņai transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

12.pielikums

P12.GIF (29319 BYTES)

Informācija, kas norādāma

uz vairākos etapos izgatavota

transportlīdzekļa plāksnītes

Uz katra vairākos etapos izgatavota transportlīdzekļa otrajā un tam sekojošajos izgatavošanas etapos, papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei, katrs izgatavotājs pie transportlīdzekļa labi redzamā un pieejamā vietā uz daļas, kas nav paredzēta nomaiņai visā tā ekspluatācijas laikā, noturīgi piestiprina papildu, plāksnīti uz kuras skaidri un neizdzēšami norādīta sekojoša informācija:

1.1. izgatavotāja nosaukums;
1.2. ES tipa apstiprinājuma numura 1., 3.un 4.sekcija;
1.3. apstiprināšanas etaps;
1.4. transportlīdzekļa sērijas numurs;
1.5. transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa;
1.6. transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa kopā ar piekabi (ja piemērojams);
1.7. maksimāli pieļaujamā slodze uz katru asi, skaitot no transportlīdzekļa priekšgala;
1.8. maksimāli pieļaujamā slodze uz atbalsta-sakabes ierīci

(puspiekabes gadījumā).

Punktos no 1.5. līdz 1.8. parametri jānorāda tikai tad, ka konkrētajā izgatavošanas stadijā tie mainījušies.

Piemērs : izgatavotāja papildu plāksnītes paraugs:

13.pielikums

P131.GIF (173047 BYTES)

P132.GIF (161149 BYTES)

P133.GIF (100753 BYTES)

Pārbaudes protokols individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai

I. Pārbaudes protokols M, N un O kategoriju

transportlīdzekļa apstiprināšanai

Kolonnā "Pārbaudes rezultāti" pretī katrai ailei inspektors atbilstoši veiktās pārbaudes rezultātiem ieraksta kādu(-us) no šādiem atbilstošiem apzīmējumiem, kas savstarpēji atdalāmi ar daļsvītru:

"ir"- ja attiecīgā sastāvdaļa ir uzstādīta. Ja sastāvdaļa ir marķēta atbilstoši tehnisko normatīvu, starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, tad "ir" vietā ierakstāms sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums;

"nav"- ja attiecīgā sastāvdaļa nav uzstādīta;

"atb"- ja, veicot transportlīdzekļa pārbaudi, tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa atbilst tehnisko normatīvu prasībām;

"neatb"- ja, veicot transportlīdzekļa pārbaudi, tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa neatbilst tehnisko normatīvu prasībām;

"n.a."- ja konkrētajam transportlīdzeklim prasības nav attiecināmas (piem. dīzeļmotoru dūmainība dzirksteļaizdedzes motoram);

"-"- ja, pielietojot inspicēšanas metodes, nav iespējams izvērtēt transportlīdzekļa vai sastāvdaļas atbilstību tehnisko normatīvu prasībām.

 

Piezīmes: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Pārbaudes: ………………………………………………………………………...

vieta

…………………………………………………………………………………….

laiks (diena/mēnesis/datums)

Inspektors: ………………………………………………………………………..

vārds, uzvārds, paraksts, spiedogs

 

II. Pārbaudes protokols

L kategorijas transportlīdzekļa apstiprināšanai

 

Kolonnā "Pārbaudes rezultāti" pretī katrai ailei inspektors atbilstoši veiktās pārbaudes rezultātiem ieraksta kādu(-us) no šādiem atbilstošiem apzīmējumiem, kas savstarpēji atdalāmi ar daļsvītru:

"ir"- ja attiecīgā sastāvdaļa ir uzstādīta. Ja sastāvdaļa ir marķēta atbilstoši tehnisko normatīvu, starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, tad "ir" vietā ierakstāms sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums;

"nav"- ja attiecīgā sastāvdaļa nav uzstādīta;

"atb"- ja, veicot transportlīdzekļa pārbaudi, tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa atbilst tehnisko normatīvu prasībām;

"neatb"- ja, veicot transportlīdzekļa pārbaudi, tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa neatbilst tehnisko normatīvu prasībām;

"n.a."- ja konkrētajam transportlīdzeklim prasības nav attiecināmas (piem. dīzeļmotoru dūmainība dzirksteļaizdedzes motoram);

"-"- ja, pielietojot inspicēšanas metodes, nav iespējams izvērtēt transportlīdzekļa vai sastāvdaļas atbilstību tehnisko normatīvu prasībām.

 

Piezīmes: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Pārbaudes: ………………………………………………………………………...

vieta

…………………………………………………………………………………….

laiks (diena/mēnesis/datums)

Inspektors: ………………………………………………………………………..

vārds, uzvārds, paraksts, spiedogs

 

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tehnisko normatīvu prasības riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 15.01.2001.Stājas spēkā: 01.02.2001.Zaudē spēku: 05.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 30.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
2438
01.02.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)