Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.9

Rīgā 1999.gada 22.martā

Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. atjaunošana - vadītāja apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās vietā;

1.2. braukšanas eksāmens - braukšanas iemaņu, Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, kas notiek, pretendentam vadot transportlīdzekli;

1.3. pagaidu vadītāja apliecība - Latvijas vadītāja apliecība, kuras derīguma termiņš ir mazāks par 10 gadiem un tās īpašnieka fotogrāfija ir uz sarkana fona;

1.4. pastāvīgā vadītāja apliecība - Latvijas vadītāja apliecība, kuras derīguma termiņš ir 10 gadi un tās īpašnieka fotogrāfija ir uz balta fona;

1.5. pretendents - persona, kas kārto braukšanas vai teorētisko eksāmenu;

1.6. teorētiskais eksāmens - Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, kas notiek, pretendentam atbildot uz eksāmena jautājumiem;

1.7. vadītāja apliecība - mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehnikas), tramvaja un trolejbusa vadītāja apliecība.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijā (turpmāk - LR) tiek iegūta mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), kā arī tramvaju un trolejbusu vadītāja kvalifikācija, mainīta un atjaunota vadītāja apliecība, kārtoti eksāmeni vadītāja kvalifikācijas iegūšanai un noformēta vadītāja apliecība.

II. Vadītāja apliecība

3. Vadītāja apliecība (1. pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavota noteiktas formas kartīte (izmēri 54x85 mm) ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem (2. pielikums), kas tiek izsniegta personām kā apliecinājums tiesībām vadīt tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļus.

4. Vadītāja apliecības priekšpusē (pirmajā pusē) ir ievietota šāda informācija:

4.1. Vadītāja apliecība - dokumenta nosaukums latviešu, franču un angļu valodās;

4.2. Latvijas Republika - valsts, kas izdevusi vadītāja apliecību, nosaukums latviešu un angļu valodās;

4.3. LV - valsts, kas izdevusi vadītāja apliecību, atšķirības zīme;

4.4. 1. Uzvārds - vadītāja apliecības īpašnieka uzvārds;

4.5. 2. Vārds - vadītāja apliecības īpašnieka vārds;

4.6. 3. Personas kods - vadītāja apliecības īpašnieka personas kods;

4.7. 4. Paraksts - vadītāja apliecības īpašnieka paraksts;

4.8. 5. Izdota - vadītāja apliecības izdošanas vieta un datums;

4.9. 6. Derīga līdz - vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums;

4.10. 7. Kategorijas - kādas kategorijas transportlīdzekļus atļauts vadīt;

4.11. 8. Stāžs - mēnesis un gads, kad iegūta konkrēta kategorija:

Ja nav iespējams noteikt mēnesi un gadu, kad iegūta konkrētās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad vadītāja apliecībā tiek norādīts kopējais transportlīdzekļu vadītāja dokumentāli apstiprinātais stāžs, bet, ja nav iespējams noteikt kopējo transportlīdzekļu vadītāja dokumentāli apstiprināto stāžu, - apmaināmās ārvalsts vadītāja apliecības izsniegšanas mēnesis un gads;

4.12. 9. Piezīmes - norāda ierobežojumus transportlīdzekļu vadīšanai

u. c. informāciju:

4.12.1. RV - atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus ar rokas vai speciāli pielāgotu vadību;

4.12.2. BRILLES - obligāti jālieto brilles vai kontaktlēcas;

4.12.3. DZA - obligāti jālieto dzirdes aparāts;

4.12.4. TRAM - atļauts vadīt tramvajus;

4.12.5. TROL - atļauts vadīt trolejbusus;

4.13. vadītāja apliecības īpašnieka fotogrāfija;

4.14. vadītāja apliecības sērija un numurs.

5. Vadītāja apliecības aizmugurē (otrajā pusē) ir ievietots apliecības priekšpusē (pirmajā pusē) norādāmās informācijas skaidrojums latviešu un angļu valodās.

6. Vadītāja apliecība tiek sagatavota datorizēti un visi ieraksti (izņemot īpašnieka parakstu) vadītāja apliecībā tiek veikti ar datordrukas iekārtu valsts valodā, izdrukājot attiecīgu transportlīdzekļu vadītāju reģistrā esošo informāciju.

7. Personai var būt tikai viena spēkā esoša LR vadītāja apliecība.

8. LR vadītāja apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi, izņemot gadījumus, kad derīguma termiņu nepieciešams samazināt noteiktu valsts institūciju prasību nodrošināšanai.

9. Pirms teorētiskā un braukšanas eksāmena kārtošanas, kā arī vadītāja apliecības noformēšanas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Saņemt noformēto vadītāja apliecību var tikai tās īpašnieks. Gadījumā, ja šis nosacījums tiek pārkāpts, visi ar vadītāja apliecības izdošanu saistītie dokumenti tiek aizturēti bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD).

III. Vadītāja apliecību kategorijām atbilstošie transportlīdzekļi

10. Vadītāja apliecības 7.punktā norādītā(s) kategorija(s) dod tiesības vadīt:

10.1. A1 - motociklus bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 cm3 un jauda nepārsniedz 11kW (15zs);

10.2. A2 - motociklus, kuru motora jauda nepārsniedz 25kW (34zs) vai 0,16kW/kg (0,22zs/kg);

10.3. A - motociklus;

10.4. B1 - triciklus un kvadriciklus;

10.5. B - mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg; B kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

10.6. C1 - mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 7500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

10.7. C - mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

10.8. D1 - mehāniskos transportlīdzekļus pasažieru pārvadāšanai, kuriem sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz 8 vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

10.9. D - mehāniskos transportlīdzekļus pasažieru pārvadāšanai, kuriem sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz 8 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

10.10. BE - B kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;

10.11. C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12000 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

10.12. CE - C kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg;

10.13. D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12000 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

10.14. DE - D kategorijas vilcēja savienojumus ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg.

Piezīmes.

1. Pamatkategorijas A, B, C, D ietver arī atbilstošās apakškategorijas A1, A2, B1, C1, D1. Tas nozīmē, ka, ja vadītāja apliecībā atzīmēta kāda no pamatkategorijām - A, B, C vai D, tad tās īpašniekam atļauts vadīt arī attiecīgajām apakškategorijām atbilstošus transportlīdzekļus (A1, A2, B1, C1 vai D1).

2. Personām, kurām ir tiesības vadīt A1, A2 vai A kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī B1 kategorijas transportlīdzekļus.

3. Personām, kurām ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 kategorijas transportlīdzekļus.

IV. Vadītāja kvalifikācijas iegūšana

11. LR vadītāja kvalifikāciju var iegūt jebkura persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, vai persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai.

12. Vadītāja kvalifikāciju persona var iegūt jebkurā CSDD nodaļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības, bet pēc vadītāju apmācības kursu beigšanas - tajā CSDD nodaļā, kurā reģistrēta attiecīgā mācību grupa.

13. Lai persona iegūtu jebkuras pamatkategorijas vadītāja kvalifikāciju, tai jāpabeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursi un noteiktajā kārtībā jānokārto eksāmeni. Pirmo reizi iegūstot vadītāja apliecību, transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursi nav jāpabeidz lai iegūtu A1, A2 un B1 kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju. Attiecīgas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi (vecums, stāžs, apmācības veids u.tml.) norādīti 3. pielikumā.

14. Lai persona, kam nav autotransportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas, iegūtu C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai jāpabeidz B un C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursi un 28. punkta noteiktajā kārtībā jānokārto eksāmeni.

15. Lai persona, kam ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai jāpabeidz C kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursi un jānokārto attiecīgs teorētiskais, kā arī braukšanas eksāmens ar CE kategorijas transportlīdzekli.

16. Lai persona, kam ir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, iegūtu DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai jāpabeidz D kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursi un jānokārto attiecīgs teorētiskais, kā arī braukšanas eksāmens ar DE kategorijas transportlīdzekli.

17. Ja personai ir vai tā iegūst C1E, CE, D1E vai DE kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tad E kategorija attiecināma arī uz iegūtajām zemākajām kategorijām, neatkarīgi no 3. pielikumā norādītā stāža.

18. Ja personai ir CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad, iegūstot D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai vienlaicīgi tiek piešķirta DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, neatkarīgi no 3. pielikumā norādītā stāža.

19. Ja personai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad, iegūstot D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai vienlaicīgi tiek piešķirta D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, neatkarīgi no 3. pielikumā norādītā stāža.

20. Izņēmuma kārtā personas, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un atrodas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, pēc attiecīgu Iekšlietu vai Aizsardzības ministrijas institūciju iesnieguma CSDD, var iegūt tiesības vadīt:

20.1. D1, C kategoriju transportlīdzekļus, ja B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz 1 gads;

20.2. D, CE kategoriju transportlīdzekļus, ja C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz 1 gads.

21. Lai iegūtu tramvaju vai trolejbusu vadītāja kvalifikāciju, personai CSDD jānokārto teorētiskais eksāmens, bet braukšanas eksāmenu, apliecinot to, ka persona, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un Satiksmes drošības prasības, prot vadīt tramvaju vai trolejbusu, pieņem mācību iestādes un Tramvaju trolejbusu pārvaldes komisija. Šajā gadījumā personai, papildus 26. punktā norādītajiem dokumentiem, jāiesniedz Tramvaju trolejbusu pārvaldes komisijas dokuments par to, ka tā ir nokārtojusi braukšanas eksāmenu.

22. Lai persona, kam ir tramvaju vai trolejbusu vadītāja kvalifikācija, iegūtu B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, tai jānokārto attiecīgs teorētiskais, kā arī braukšanas eksāmens ar B kategorijas transportlīdzekli, bet ja persona iesniedz dokumentu par to, ka tā strādā vai ne senāk kā pirms viena gada ir strādājusi par tramvaja vai trolejbusa vadītāju, - tikai braukšanas eksāmens ar B kategorijas transportlīdzekli.

23. Personu apmācība transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanai notiek saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprinātiem mehānisko transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas tematiskajiem plāniem un programmām.

24. Pēc mācību kursa beigšanas personai tiek izsniegta noteikta parauga mācību iestādes beigšanas apliecība (4. pielikums), kas attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanai ir derīga trīs gadus no mācību iestādes beigšanas brīža.

25. Personām, kas iegūst A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, jābeidz pirmās palīdzības apmācības kursi, saskaņā ar Labklājības ministrijas vai tās pilnvarotās institūcijas apstiprināto programmu. Pēc mācību kursa beigšanas personai tiek izsniegta noteikta parauga pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība, kas ir derīga piecus gadus.

No pirmās palīdzības apmācības kursiem atbrīvotas personas, kam ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kas mācās attiecīgās mācību iestādēs, ja minētās personas uzrāda atbilstošu izglītības dokumentu vai studenta (audzēkņa) apliecību.

26. Lai iegūtu vadītāja kvalifikāciju, eksāmenu kārtošanai jāiesniedz šādi dokumenti:

26.1. personu apliecinošā dokumenta to lappušu kopijas, kurās ir norādīts personas vārds, uzvārds, fotogrāfija, personas kods (ja persona reģistrēta LR Iedzīvotāju reģistrā), personas paraksts, dokuments par likumīgām tiesībām uzturēties LR, ja tāds ir (turpmāk - personu apliecinošā dokumenta kopija) (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija).

Gadījumos, ja transportlīdzekļu vadītāju reģistrā un vadītāja apliecībā personai ir uzrādīts atšķirīgs vārds vai uzvārds kā tas, kas norādīts personu apliecinošajā dokumentā vai citos iesniedzamajos dokumentos, tai jāiesniedz arī izmaiņas apliecinošs dokuments - laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļas izziņa u.tml. (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

26.2. vadītāja apliecība (ja tāda ir iepriekš iegūta);

26.3. autoapmācības iestādes beigšanas apliecība, izņemot gadījumus, kad personai saskaņā ar 3. pielikumu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai nav jābeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursi;

26.4. noteikta parauga pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība vai attiecīgas izglītības dokuments (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija), vai attiecīga studenta (audzēkņa) apliecība (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija) (tikai 25.punktā minētajos gadījumos);

26.5. noteikta parauga medicīniskā uzziņa par veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai (turpmāk tekstā - medicīniskā uzziņa);

26.6. kvīts par noteiktajiem maksājumiem.

27. Vadītāja kvalifikācijas iegūšanai eksāmeni jākārto šādā secībā - teorētiskais eksāmens, bet pēc tā sekmīgas nokārtošanas - braukšanas eksāmens.

28. Ja persona kārto eksāmenus vairāku kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, tad tai jākārto tikai augstākajai transportlīdzekļu kategorijai atbilstīgs teorētiskais eksāmens, bet braukšanas eksāmens vispirms jānokārto ar zemākas kategorijas transportlīdzekli, pēc tam - ar katras augstākās kategorijas transportlīdzekli. Ja braukšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots, persona netiek pielaista braukšanas eksāmena kārtošanai ar augstākas kategorijas transportlīdzekli. Ja braukšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli tiek nokārtots, bet ar augstākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots, personai, pēc tās lūguma, var tikt izsniegta iepriekšiegūto kategoriju un tās kategorijas transportlīdzekļa, ar kuru ir nokārtots braukšanas eksāmens, LR vadītāja apliecība.

29. Ja braukšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā 6 mēnešus no tā kārtošanas brīža. Pēc šī termiņa notecēšanas teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto atkārtoti.

30. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, kā arī izņēmuma gadījumos, jautājumu par vadītāja kvalifikācijas iegūšanu var izlemt CSDD.

V. Vadītāja apliecības maiņa

31. Vadītāja apliecību maina personām, kam ir likumīgas tiesības uzturēties LR un kam nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai.

32. Savu vadītāja apliecību persona var apmainīt jebkurā CSDD nodaļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības.

33. Transportlīdzekļu vadītājiem - ārvalstniekiem (izņemot personas, kuras bauda diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes), kas LR uzturās ilgāk par 6 mēnešiem, kā arī vadītājiem, kam vadītāja apliecībā nav 1968. gada Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi norādītās transportlīdzekļu kategorijas, lai LR vadītu transportlīdzekli, jāmaina sava ārvalstīs izdotā vadītāja apliecība pret LR vadītāja apliecību.

34. Ārvalstniekiem, mainot ārvalstīs izdoto vadītāja apliecību, izsniedz pastāvīgo LR vadītāja apliecību.

35. Izņēmuma kārtā ārvalstnieki, mainot ārvalstīs izdoto vadītāja apliecību, var paturēt (nenodot CSDD) savu ārvalstīs izdoto vadītāja apliecību. Šajā gadījumā pēc attiecīga iesnieguma, kurā persona ir motivējusi nepieciešamību paturēt savu ārvalstīs izdoto vadītāja apliecību un apliecinājusi, ka tā neizmantos savu ārvalstīs izdoto vadītāja apliecību kā apliecinājumu par tiesībām vadīt transportlīdzekļus Latvijā un ka tā neizmantos savu LR vadītāja apliecību kā apliecinājumu par tiesībām vadīt transportlīdzekļus ārvalstīs, saņemšanas, jautājumu par vadītāja apliecības paturēšanu, ņemot vērā visus lietas apstākļus, izlemj CSDD un pozitīva lēmuma gadījumā ārvalstniekiem izsniedz:

35.1. LR pagaidu vadītāja apliecību ar derīguma termiņu 1 gads - ja personai ir vīza, vai ja persona ieradusies no valsts, ar kuru LR noteikts bezvīzu režīms, bet termiņuzturēšanas atļauja nav saņemta;

35.2. pastāvīgo LR vadītāja apliecību - ja personai ir termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

36. Mainot ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību, kas nav noformēta angļu, franču, krievu vai vācu valodā, CSDD ir tiesības pieprasīt vadītāja apliecības, kā arī citu iesniedzamo dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

37. Lai apmainītu vadītāja apliecību, jāiesniedz šādi dokumenti:

37.1. personu apliecinošā dokumenta kopija (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija).

Gadījumos, ja transportlīdzekļu vadītāju reģistrā un vadītāja apliecībā personai ir uzrādīts atšķirīgs vārds vai uzvārds kā tas, kas norādīts personu apliecinošajā dokumentā vai citos iesniedzamajos dokumentos, tai jāiesniedz arī izmaiņas apliecinošs dokuments - laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļas izziņa u.tml. (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

37.2. apmaināmā vadītāja apliecība, bet 35. punktā minētajos gadījumos - arī tās kopija;

37.3. medicīniskā uzziņa, izņemot gadījumu, kad ārvalstnieks maina spēkā esošu citas valsts izdotu vadītāja apliecību un tam tiek izsniegta LR pagaidu vadītāja apliecība;

37.4. uzziņa-apstiprinājums par vadītāja apliecības iegūšanas likumību no Ārlietu ministrijas vai izdevējvalsts kompetentās institūcijas, ja ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā sadaļās par piešķirtajām kategorijām vai derīguma termiņu ir labojumi, pierakstījumi, kā arī šī apliecības daļa ir mehāniski vai citādi bojāta un nav iespējams noteikt piešķirtās kategorijas vai apliecības derīguma termiņu, kā arī ja iesniegtā vadītāja apliecība neatbilst CSDD rīcībā esošajiem paraugiem vai vadītāja apliecību veidlapu izsniegšanas katalogiem vai ir pamatotas aizdomas par tās izdošanas likumību. Uzziņā - apstiprinājumā jābūt norādītām kādu kategoriju transportlīdzekļus atļauts vadīt, piešķirto kategoriju vadītāja stāžam, vadītāja apliecības izsniegšanas un derīguma termiņa beigu datumam, sērijai un numuram;

37.5. kvīts par noteiktajiem maksājumiem.

38. LR vadītāja apliecību, Eiropas Savienības valstu vadītāja apliecību, un citu valstu, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās, vadītāja apliecību maina bez eksāmenu kārtošanas izņemot gadījumus, kad CSDD rīcībā ir informācija par to, ka personai nav bijušas tiesības vadīt transportlīdzekļus pēdējā gada laikā. Citas valsts izdotu vadītāja apliecību maina pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas izņemot gadījumus, kad CSDD rīcībā ir informācija par to, ka personai nav bijušas tiesības vadīt transportlīdzekļus pēdējā gada laikā.

39. Eiropas Savienības valstīs izdotu vadītāja apliecību, pēc tās apmaiņas pret LR vadītāja apliecību, nosūta izdevējvalsts kompetentām institūcijām, norādot ziņas par izdoto LR vadītāja apliecību (izņemot gadījumus, kad maina LR pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja Eiropas Savienības valsts vadītāja apliecību).

40. Ja persona, mainot LR vadītāja apliecību, vienlaicīgi maina arī citas valsts (izņemot 38. punktā minēto valstu) izdotu vadītāja apliecību, kurā atzīmētas augstākas kategorijas nekā LR vadītāja apliecībā, tad, persona, pēc teorētiskā, kā arī braukšanas eksāmena nokārtošanas ar augstākās kategorijas transportlīdzekli, iegūst LR vadītāja apliecību ar abās iepriekšminētajās vadītāja apliecībās norādītajām kategorijām.

41. Ja personai, kas maina citas valsts izdotu vadītāja apliecību, ir bijusi Latvijā izdota vadītāja apliecība, vadītāja apliecību maina bez eksāmenu kārtošanas un izdodamajā apliecībā norāda Latvijā iegūtās kategorijas.

42. Pagaidu vadītāja apliecību ar derīguma termiņu 2 mēneši atļauts mainīt ne agrāk kā 7 dienas pirms pagaidu vadītāja apliecības derīguma termiņa notecēšanas.

43. Personai, kas pēc pagaidu vadītāja apliecības ar derīguma termiņu 2 mēneši iegūšanas atguvusi savu iepriekšējo vadītāja apliecību, mainot pagaidu vadītāja apliecību, jāiesniedz abas iepriekšminētās vadītāja apliecības. Šajā gadījumā persona savu pagaidu vadītāja apliecību var mainīt arī agrāk nekā 7 dienas pirms tās derīguma termiņa notecēšanas.

44. Ja personai saskaņā ar medicīnisko uzziņu ir aizliegts vadīt atsevišķas kategorijas transportlīdzekļus vai persona rakstiski atsakās no kādas kategorijas, jaunā vadītāja apliecība noformējama bez šīs kategorijas.

45. Ja personai 44. punkta noteiktajā kārtībā noformēta vadītāja apliecība bez atsevišķām transportlīdzekļu kategorijām, tai, lai atjaunotu šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesības un saņemtu vadītāja apliecību, jāiesniedz 37. punktā norādītie dokumenti, t.sk. attiecīga medicīniskā uzziņa.

46. Ja persona maina ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību, kurā nav uzrādītas 1968. gada Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi norādītās transportlīdzekļu kategorijas, tad noformējamajā LR vadītāja apliecībā norāda transportlīdzekļu kategorijas, kas visprecīzāk atbilst maināmajā vadītāja apliecībā norādītajām ar nosacījumu, ka tai netiek izsniegta LR vadītāja apliecība, kurā norādītas augstākas transportlīdzekļu kategorijas kā tās, kas norādītas apmaināmajā ārvalsts vadītāja apliecībā.

47. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, kā arī izņēmuma gadījumos, jautājumu par vadītāja apliecības maiņu var izlemt CSDD.

VI. Vadītāja apliecības atjaunošana

48. Persona savu LR vadītāja apliecību var atjaunot jebkurā CSDD nodaļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības.

49. Vadītāja apliecība, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, nevar tikt izmantota par dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli, ja tās vietā saņemta jauna vadītāja apliecība.

50. Vadītāja apliecības, kas atrastas un glabājas CSDD ilgāk par vienu gadu, tiek anulētas un iznīcinātas.

1. Nozaudētas vai nozagtas vadītāja apliecības atjaunošana

51. Lai atjaunotu LR nozaudēto vai nozagto vadītāja apliecību, jāiesniedz šādi dokumenti:

51.1. personu apliecinošā dokumenta kopija (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija), bet LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem pases nozaudēšanas gadījumā attiecīgas Iekšlietu ministrijas institūcijas izdotās uzziņas (forma Nr.9) kopija;

Gadījumos, ja transportlīdzekļu vadītāju reģistrā personai ir uzrādīts atšķirīgs vārds vai uzvārds kā tas, kas norādīts personu apliecinošajā dokumentā vai citos iesniedzamajos dokumentos, tai jāiesniedz arī izmaiņas apliecinošs dokuments - laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļas izziņa u.tml. (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

51.2. kvīts par noteiktajiem maksājumiem.

52. Nozaudēto vai nozagto LR vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu kārtošanas izņemot gadījumus, kad CSDD rīcībā ir informācija par to, ka personai nav bijušas tiesības vadīt transportlīdzekļus pēdējā gada laikā.

53. Atjaunojot nozaudēto vai nozagto vadītāja apliecību, izsniedz pagaidu vadītāja apliecību ar derīguma termiņu 2 mēneši.

54. Ja persona ir nozaudējusi vai tai ir nozagta ārvalstīs izdota vadītāja apliecība un tai nav vadītāja apliecības izdošanas faktu apliecinošu dokumentu, jautājumu par LR vadītāja apliecības izdošanu pēc tam, kad saņemta 37.4. punktā minētā uzziņa - apstiprinājums no Ārlietu ministrijas vai apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas, var izlemt tikai CSDD.

55. Atjaunojot nozaudēto vai nozagto LR vadītāja apliecību, personai ir tiesības vienlaicīgi kārtot eksāmenus citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.

56. Pēc pagaidu LR vadītāja apliecības saņemšanas tās īpašniekam ir tiesības kārtot eksāmenus citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. Šādos gadījumos pēc sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem tiek izsniegta jauna LR pagaidu vadītāja apliecība, kurā norādītas arī no jauna iegūtās transportlīdzekļu kategorijas un kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš iegūtās pagaidu vadītāja apliecības derīguma termiņam (izņemot gadījumus, kad pagaidu vadītāja apliecības derīguma termiņš notek ne vēlāk par 7 dienām pēc eksāmenu nokārtošanas. Šajā gadījumā izsniedz pastāvīgo LR vadītāja apliecību.

57. Gadījumos, kas nav minēti šajos Noteikumos, kā arī izņēmuma gadījumos, jautājumu par nozaudētās vai nozagtās vadītāja apliecības atjaunošanu var izlemt tikai CSDD.

2. Iznīcinātas vadītāja apliecības atjaunošana

58. Lai atjaunotu iznīcināto LR vadītāja apliecību, jāiesniedz šādi dokumenti:

58.1. personu apliecinošā dokumenta kopija (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija).

Gadījumos, ja transportlīdzekļu vadītāju reģistrā personai ir uzrādīts atšķirīgs vārds vai uzvārds kā tas, kas norādīts personu apliecinošajā dokumentā vai citos iesniedzamajos dokumentos, tai jāiesniedz arī izmaiņas apliecinošs dokuments - laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļas izziņa u.tml. (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

58.2. tiesībsargājošās institūcijas akts (izņemot gadījumus, kad vadītāja apliecība iznīcināta CSDD) par vadītāja apliecības iznīcināšanas faktu (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

58.3. kvīts par noteiktajiem maksājumiem.

59. Iznīcināto LR vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu kārtošanas izņemot gadījumus, kad CSDD rīcībā ir informācija par to, ka personai nav bijušas tiesības vadīt transportlīdzekļus pēdējā gada laikā.

Atjaunojot iznīcināto vadītāja apliecību, izsniedz pastāvīgo vadītāja apliecību.

60. Ja personai uz laiku atņemtas tiesības vadīt atsevišķas(u) kategorijas(u) transportlīdzekļus un vadītāja apliecība iznīcināta tiesībsargājošā institūcijā, tā var saņemt jaunu vadītāja apliecību bez lēmumā par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu norādītajām kategorijām. Šajā gadījumā personai, papildus 58. punktā norādītajiem dokumentiem, jāiesniedz tiesībsargājošās institūcijas lēmums (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija).

61. Lai persona, kam uz laiku atņemtas tiesības vadīt atsevišķas(u) kategorijas(ju) transportlīdzekļus, atjaunotu tiesības vadīt šo kategoriju transportlīdzekļus, tai, pēc lēmuma par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu termiņa notecēšanas, jāmaina sava iepriekšiegūtā vadītāja apliecība pret jaunu. Šajā gadījumā personai, lai saņemtu jaunu vadītāja apliecību, eksāmeni nav jākārto, bet papildus 58. punktā norādītajiem dokumentiem jāiesniedz iepriekšminētais lēmums vai attiecīgās tiesībsargājošās institūcijas izziņa par vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa notecēšanu.

VII. Vadītāja tiesību atjaunošana

62. Persona savas vadītāja tiesības var atjaunot jebkurā CSDD nodaļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības.

63. Lai atjaunotu vadītāja tiesības, jāiesniedz šādi dokumenti:

63.1. personu apliecinošā dokumenta kopija (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija).

Gadījumos, ja transportlīdzekļu vadītāju reģistrā personai ir uzrādīts atšķirīgs vārds vai uzvārds kā tas, kas norādīts personu apliecinošajā dokumentā vai citos iesniedzamajos dokumentos, tai jāiesniedz arī izmaiņas apliecinošs dokuments - laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļas izziņa u.tml. (jāuzrāda oriģināls un jāiesniedz kopija);

63.2. kvīts par noteiktajiem maksājumiem;

63.3. medicīniskā uzziņa.

64. Vadītāja tiesības atjauno bez eksāmenu kārtošanas, izņemot 65. punktā minētos gadījumus.

65. Ja personai atņemtas tiesības vadīt visu veidu transportlīdzekļus uz vienu gadu vai ilgāk (izņemot gadījumus, kad ar attiecīgu tiesībsargājošās institūcijas lēmumu šīs vadīšanas tiesību atņemšanas termiņš ir saīsināts), persona, lai tās atjaunotu, saskaņā ar Ceļu policijas norīkojumu tiek nosūtīta uz papildapmācības kursiem, pēc kuru pabeigšanas šai personai jānokārto teorētiskais un braukšanas eksāmens. Gadījumā, ja personai ir bijusi vadītāja apliecība ar vairākām kategorijām, tai jākārto augstākajai kategorijai no vadītāja apliecībā atzīmētajām atbilstošs teorētiskais un braukšanas eksāmens.

Ja personas vadītāja apliecība aizturēta par transportlīdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, persona, lai to saņemtu atpakaļ (neatkarīgi no tā, vai tai ar attiecīgu tiesībsargājošās institūcijas lēmumu ir piemērots naudassods vai tiesību atņemšana, vai vadīšanas tiesību atņemšanas termiņš ir saīsināts), saskaņā ar Ceļu policijas norīkojumu tiek nosūtīta uz speciālo narkoloģisko pārbaudi, papildapmācības kursiem un teorētiskā un braukšanas eksāmenu kārtošanu. Lai persona tiktu pielaista eksāmenu kārtošanai, tai jāpabeidz papildapmācības kursi un jāiesniedz speciālās narkoloģiskās komisijas izsniegts atzinums par to, ka šī persona var vadīt transportlīdzekļus.

VIII. Teorētiskā eksāmena pieņemšanas kārtība

66. Nolūkā pārbaudīt Ceļu satiksmes noteikumu un Satiksmes drošības zināšanas, pretendentam jākārto teorētiskais eksāmens. Teorētisko eksāmenu kārto rakstveidā vai datorizēti, atbildot uz eksāmena jautājumiem, kas ir latviešu, angļu, krievu vai vācu valodā.

67. Eksāmena telpā visiem redzamā vietā jāatrodas pareizi aizpildītam eksāmena rezultātu kartītes paraugam un pulkstenim vai hronometram.

68. Pirms teorētiskā eksāmena inspektors norāda pretendentiem vietu, noskaidro, kādā valodā pretendents vēlas kārtot teorētisko eksāmenu, izsniedz izsniedz biļetes komplektu (tikai gadījumos, ja teorētiskais eksāmens tiek kārtots rakstiski), eksāmena rezultāta kartīti (5.pielikums) un paskaidro tās aizpildīšanas kārtību.

69. Kad pretendents ir aizpildījis eksāmena rezultāta kartīti, inspektors paskaidro teorētiskā eksāmena norises kārtību un atbild uz pretendentu jautājumiem. Pēc tam inspektors dod atļauju sākt darbu.

70. Teorētisko eksāmenu katrs pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, un, ja šī prasība pēc inspektora aizrādījuma atkārtoti netiek pildīta, vainīgo pretendentu izraida no eksāmena telpas, eksāmenu rezultātu kartītē ieraksta - "izraidīts", un eksāmens nav nokārtots.

71. Lai iegūtu A1, A2, A, B1 vai B kategoriju transportlīdzekļu, kā arī tramvaja vai trolejbusa vadītāja apliecību, pretendents atbild uz Satiksmes ministrijas apstiprinātajiem 30 pamatjautājumiem; lai iegūtu C1 vai C kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecību, pretendents papildus 30 pamatjautājumiem atbild uz Satiksmes ministrijas apstiprinātajiem C1, C kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem 5 papildjautājumiem, bet, lai iegūtu D1 vai D kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecību - papildus 30 pamatjautājumiem atbild uz Satiksmes ministrijas apstiprinātajiem D1, D kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem 5 papildjautājumiem.

72. Teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 30min. Ja teorētiskais eksāmens tiek kārtots rakstiski, eksāmena laiku sāk skaitīt no brīža, kad inspektors dod atļauju sākt darbu, bet ja teorētiskais eksāmens tiek kārtots datorizēti, eksāmena laiku skaita dators.

73. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendents nav pieļāvis vairāk par 3 nepareizām atbildēm.

74. Atkarībā no teorētiskā eksāmena rezultāta inspektors eksāmena rezultāta kartītē ieraksta "ieskaitīts" vai "slikti", ko apstiprina ar savu parakstu un numurēto personīgo spiedogu.

75. Teorētiskajam eksāmenam beidzoties, inspektors paziņo tā rezultātus, braukšanas eksāmena vietu un laiku un uzaicina pretendentus atstāt eksāmenu zāli.

76. Gadījumos, ja teorētiskā eksāmena rezultāts ir "slikti", pēc mācību iestādes pilnvarota pārstāvja vai pretendenta lūguma inspektors izskaidro, kādos jautājumos un kāpēc atbildes ir nepareizas (gadījumos, ja teorētiskais eksāmens tiek kārtots datorizēti, pretendenta kļūdas tiek parādītas datora monitorā). Atkārtots eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

1. Rakstveida teorētiskā eksāmena pieņemšanas norise un kārtība

77. No katrā jautājumā piedāvātajām atbildēm pretendents izvēlas vienu pareizo, kuras numuru ieraksta eksāmena rezultāta kartītē virs attiecīgā jautājuma numura.

78. Beidzoties kontrollaikam vai arī, ja pretendents pirms kontrollaika beigām beidzis atbildēt uz eksāmena jautājumiem, inspektors paņem biļeti un eksāmena rezultāta kartīti pārbaudei.

79. Eksāmena rezultāta kartītē inspektors ieraksta biļetes kodu. Biļetes kods ir skaitļu kopa, kas veidojas ierakstot katrā ailē virzienā no kreisās uz labo pusi tās biļetes nosacīto numuru, no kuras ir ņemti jautājumi.

Piemērs: Biļetes kods 15 6 8 20 27 13 nozīmē, ka jautājumi no 1. līdz 5. ir ņemti no 15. biļetes, jautājumi no 6. līdz 10. - no 6. biļetes,...,21. līdz 30. - no 27. biļetes, C vai D kategorijas biļešu jautājumi - no 13 biļetes.

80. Teorētiskā eksāmena rezultātu nosaka, salīdzinot eksāmena rezultāta kartītē norādītās atbildes ar pareizo atbilžu tabulu. Nepareizās atbildes eksāmena rezultāta kartītē inspektors apvelk ar apli, zem jautājuma numura norādot pareizās atbildes numuru. Jebkurš labojums atbildē vai neatbildēts jautājums ir uzskatāms par nepareizu atbildi.

2. Datorizēta teorētiskā eksāmena pieņemšanas norise un kārtība

81. No katrā jautājumā piedāvātajām atbildēm pretendents izvēlas vienu pareizo, kuru ar peli atzīmē datora monitorā. Lai datora monitorā parādītos nākošais jautājums, ar peli nospiež pogu "Nākošais jautājums".

82. Beidzoties kontrollaikam vai arī tad, ja pretendents beidzis atbildēt uz eksāmena jautājumiem, dators nosaka teorētiskā eksāmena rezultātu.

IX. Braukšanas eksāmena pieņemšanas kārtība

83. Nolūkā pārbaudīt pretendenta iemaņas, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un Satiksmes drošības prasības, iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā pretendentam jākārto braukšanas eksāmens. Braukšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Braukšanas eksāmens tiek kārtots ar autoapmācības iestādes transportlīdzekli un šiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem saskaņā ar Nolikumā par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību visu veidu auto transportlīdzekļu vadītāju apmācību noteiktajām prasībām un jāatbilst šādām prasībām:

83.1. A1 - A1 kategorijas motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums vismaz 75 cm3;

83.2. A2 - A2 kategorijas motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums vismaz 125 cm3 un maksimālais ātrums vismaz 80 km/h;

83.3. A - A kategorijas motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums vismaz 500 cm3 un jauda vismaz 35 kw (48 zs);

83.4. B1 - trīsriteņu vai četrriteņu B1 kategorijas transportlīdzekļi (izņemot motociklus ar blakusvāģi), kuru maksimālais ātrums vismaz 60 km/h un pašmasa nav lielāka par 550 kg;

83.5. B - četrriteņu B kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums vismaz 100 km/h;

83.6. C1 - C1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa vismaz 4000 kg un maksimālais ātrums vismaz 80 km/h;

83.7. C - C kategorijas transportlīdzekļi, kuru pilna masa vismaz 10 000 kg, maksimālais ātrums vismaz 80 km/h un garums vismaz 7,0 m;

83.8. D1 - D1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums vismaz 80 km/h;

83.9. D - D kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums vismaz 80 km/h un garums vismaz 9 m;

83.10. BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā, maksimālais ātrums vismaz 100 km/h, piekabes pilna masa vismaz 1000 kg un tās virsbūves augstums un platums vismaz 150 cm;

83.11. C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kura maksimālais ātrums vismaz 80 km/h, piekabes pilna masa vismaz 2000 kg un transportlīdzekļu sastāva garums vismaz 8 m;

83.12. CE - C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi vai puspiekabi, kura pilna masa vismaz 18 000 kg, maksimālais ātrums vismaz 80 km/h, transportlīdzekļu sastāva garums vismaz 12 m, piekabes garums vismaz 4 m;

83.13. D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kura maksimālais ātrums vismaz 80 km/h un piekabes pilna masa vismaz 1250 kg;

83.14. DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kura maksimālais ātrums vismaz 80 km/h un piekabes pilna masa 1250 kg.

Piezīmes.

1. Braukšanas eksāmena pieņemšanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu. Braukšanas eksāmenu ar transportlīdzekļiem ar automātisko pārnesumkārbu atļauts kārtot invalīdiem, kam atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus ar rokas vai speciāli pielāgotu vadību.

2. izņēmuma gadījumā braukšanas eksāmena pieņemšanai var tikt izmantots arī transportlīdzeklis, kas nav autoapmācības iestādes transportlīdzeklis.

84. Pirms braukšanas eksāmena inspektoram:

84.1. jāpārbauda transportlīdzekļa, ar kuru tiks kārtots braukšanas eksāmens:

84.1.1. atbilstību Ceļu satiksmes noteikumu XXIV. nodaļas prasībām;

84.1.2.atbilstību Nolikumā par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību visu veidu autotransportlīdzekļu vadītāju apmācībai noteiktajām prasībām.

Ja transportlīdzekļa aprīkojums un tehniskais stāvoklis neatbilst noteiktajām prasībām, inspektors sastāda aktu (6.pielikums) 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie CSDD nodaļas priekšnieka vai viņa pilnvarotās personas, bet otrs tiek nosūtīts attiecīgajai mācību iestādei vai transportlīdzekļa īpašniekam. Mācību transportlīdzeklis var tikt izmantots mācību braukšanai un braukšanas eksāmena kārtošanai tikai pēc attiecīgo trūkumu novēršanas.

84.2. jāpārliecinās, ka pretendents atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajai personai un jāaizpilda eksāmenu rezultātu kartīte, norādot datumu, kategoriju, uz kādu tiek kārtots eksāmens, braukšanas eksāmena sākuma laiku, kā arī pretendenta vārdu un uzvārdu (ja tie nav norādīti) un jālūdz pretendentu parakstīties;

84.3. jāiepazīstina pretendents ar braukšanas eksāmena kārtību;

84.4. nepieciešamības gadījumā jāiepazīstina pretendents:

84.4.1. ar vadītāja sēdekļa regulēšanas ierīču atrašanās vietu;

84.4.2. ar atpakaļskata spoguļu regulēšanas ierīču atrašanās vietu;

84.4.3. ar pārnesumu pārslēgšanas shēmu;

84.4.4. ar stūres rata augstuma regulēšanas ierīces (ja tāda ir) atrašanās vietu;

84.4.5. ar stāvbremzes un tās atbloķēšanas sviras atrašanās vietu;

84.4.6. ar palīgbremzes (motora bremzes) atrašanās vietu (tikai C un D kategoriju transportlīdzekļiem);

84.4.7. ar durvju atvēršanas mehānismu slēdžu atrašanās vietu (tikai D1 un D kategoriju transportlīdzekļiem);

84.4.8. ar ārējo apgaismes ierīču, gaismas virzienrādītāju, stikla tīrītāju, stiklu apskalotāju un salona apsildes - ventilācijas sistēmas ieslēgšanas slēdžu atrašanās vietu;

84.5. pirms A1, A2, A vai B1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmena, jāļauj pretendentam vienu reizi izbraukt attiecīgi 89. un 90. punktos minētos braukšanas elementus (figūras);

84.6. pirms B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmena, jāļauj pretendentam divas reizes uzsākt braukšanu no vietas un apstāties ar mērķi, lai tas iepazītos ar konkrētā transportlīdzekļa sajūga, akselerātora un bremžu pedāļu darbības īpatnībām.

85. Braukšanas eksāmenu kārto:

85.1. pa ceļiem apdzīvotās vietās;

85.2. pa ceļiem apdzīvoto vietu dzīvojamos rajonos;

85.3. apdzīvotās vietās vai ārpus tām pa ceļiem, uz kuriem maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 70 km/h.

86. Braukšanas maršrutu nosaka inspektors. Rīkojumi par braukšanas maršrutu, manevriem u.c. jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem un nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Aizliegts dot tādus rīkojumus, kurus izpildot pretendentam jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

87. Braukšanas eksāmena ilgumam A1, A2, A, B1, B, BE, C1 vai D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai jābūt vismaz 30 minūtes, bet C, D, C1E, D1E, CE vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai - 45 minūtes.

Izņēmuma gadījumā, ja pretendents, kārtojot braukšanas eksāmenu ar C, D, BE, C1E, D1E, CE, vai DE kategoriju transportlīdzekļiem, demonstrē ļoti labas braukšanas iemaņas, eksāmena ilgums var tikt samazināts līdz 30 minūtēm.

88. Pretendentam kārtojot braukšanas eksāmenu B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D vai DE kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai, inspektoram jāpārbauda tā iemaņas un prasme:

88.1. pārbaudīt transportlīdzekli (riepu stāvokli un spiedienu, eļļas līmeni motorā, ārējās apgaismes ierīču darbību, sķidruma līmeni stikla apskalošanas tvertnē u.tml.);

88.2. lietot transportlīdzekļa papildaprīkojumu (stiklu tīrītājus, stiklu apsildes ierīces, salona apsildes - ventilācijas sistēmu);

88.3. sagatavoties braukšanas uzsākšanai:

88.3.1. atbilstoši savam augumam pareizi noregulējot vadītāja sēdekli;

88.3.2. pareizi noregulējot atpakaļskata spoguļus;

88.3.3. piesprādzējoties ar drošības jostu un noregulējot to atbilstoši savam augumam;

88.3.4. pārbaudot, vai pilnīgi aizvērtas automobiļa durvis;

88.4. lietot transportlīdzekļa vadības ierīces (stūres ratu, akseleratora pedāli, sajūga pedāli, pārnesumu pārslēgšanas sviru, dažādas bremžu sistēmas, stāvbremzi, gaismas virzienrādītājus u.tml.):

88.4.1. iedarbinot motoru;

88.4.2. vienmērīgi uzsākot braukšanu;

88.4.3.atbilstoši braukšanas ātrumam pareizi izvēloties pārnesumu;

88.4.4. saglabājot vienmērīgu taisnvirziena kustību;

88.4.5. vienmērīgi apstādināt transportlīdzekli, lietojot dažādus bremzēšanas paņēmienus;

88.4.6. pabeidzot braukšanu;

88.4.7. izbraucot braukšanas elementu (figūru) "stāvvieta paralēli braukšanas virzienam", kā arī vienu no šādiem braukšanas elementiem (figūrām):

88.4.7.1. apgriezšanās braukšanai pretējā virzienā ceļa posmā ar ierobežotu platumu, izmantojot atpakaļgaitu;

88.4.7.2. iebraukšana gabarītvārtos vai vārtos, izmantojot atpakaļgaitu;

88.4.7.3. laidena braukšanas uzsākšana augšupceļā tā, lai transportlīdzeklis neatripotu atpakaļ;

88.4.7.4. iebraukšana sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā, atverot un aizverot transportlīdzekļa durvis (tikai D kategorijas transportlīdzekļiem);

88.4.7.5. braukšanas elementa (figūras) "rampa" izbraukšana atpakaļgaitā (tikai BE, C1E, CE, D1E un DE kategoriju transportlīdzekļiem).

Ja figūru "rampa" nav iespējams izpildīt laukuma ierobežoto izmēru dēļ, tad izņēmuma kārtā pretendentam jāiebrauc atpakaļgaitā gabarītvārtos, iepriekš izdarot labo vai kreiso pagriezienu;

88.5. braukšanas laikā ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības;

88.6. braukt ar attiecīgajam ceļa posmam piemērotu maksimāli atļauto braukšanas ātrumu;

88.7. braukšanas laikā ievērot satiksmes drošības prasības:

88.7.1. orientējoties un attiecīgi rīkojoties dažādos ceļa apstākļos, iekļaujoties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, izvēloties ceļa apstākļiem un satiksmes intensitātei atbilstošu braukšanas ātrumu, intervālu un distanci;

88.7.2. spēju paredzēt satiksmei bīstamu situāciju veidošanos un novērtēt to bīstamības pakāpi;

88.7.3. kontrolējot transportlīdzekli un neradot satiksmei bīstamas situācijas, bet, ja tādas izveidojas citu satiksmes dalībnieku rīcības rezultātā - darot visu iespējamo lai tās novērstu;

88.7.4. neradot bīstamību citiem satiksmes dalībniekiem, jo īpaši mazāk aizsargātajiem (gājējiem, velosipēdu vadītājiem u.tml.);

Piezīme.

Braukšanas elementu (figūru) konfigurācijas un izmēri norādīti 7.pielikumā.

89. Braukšanas eksāmens A1, A2 vai A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai tiek pieņemts laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim un pretendentam kārtojot braukšanas eksāmenu šo kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai, inspektoram jāpārbauda tā prasme:

89.1. izbraukt braukšanas elementu (figūru) "astotnieks";

89.2. braukt pāri tiltiņam ar ierobežotu platumu;

89.3. izbraukt braukšanas elementu (figūru) "čūska";

89.4. izbraukt braukšanas elementu (figūru) "stoplīnija";

89.5. izbraukt braukšanas elementu (figūru) "šķērslis";

89.6. veikt ceļu satiksmē 88.4.1.-88.4.6., 88.5., 88.6. un 88.7. punktos norādīto.

Piezīme.

Braukšanas elementu (figūru) konfigurācijas un izmēri norādīti 8.pielikumā.

90. Braukšanas eksāmens B1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai tiek pieņemts laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim un pretendentam, kārtojot braukšanas eksāmenu šīs kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai, inspektoram jāpārbauda tā prasme:

90.1. iebraukt atpakaļgaitā "gabarītvārtos", iepriekš izdarot labo vai kreiso pagriezienu;

90.2. ierobežotā laukumā izmantojot atpakaļgaitu apgriezties braukšanai pretējā virzienā;

90.3. izbraukt braukšanas elementu (figūru) "stāvvieta paralēli braukšanas virzienam".

90.4. veikt ceļu satiksmē 88.4.1.-88.4.6., 88.5., 88.6. un 88.7. punktos norādīto.

Piezīme.

Braukšanas elementu (figūru) izmēri norādīti 7.pielikumā.

91. Braukšanas eksāmena vērtēšana:

91.1. Braukšanas eksāmens tiek ieskaitīts gadījumos, ja pretendents eksāmena laikā braukšanas eksāmenu rezultātu kartītē norādītajos eksāmena kritēriju 1., 2., 4. un 5. punktos nav pieļāvis vairāk kā 5 kļūdas kopā vai vairāk kā 3 kļūdas katrā punktā;

91.2. Braukšanas eksāmens netiek ieskaitīts un tiek pārtraukts:

91.2.1. ja pretendents, veicot 2 mēģinājumus, nespēj izpildīt 88.4.7. punktā minēto braukšanas elementu vai kādu no 88.4.7.1. - 88.4.7.5. punktos minētajiem braukšanas elementiem;

91.2.2. ja pretendents, veicot vienu mēģinājumu, nespēj izpildīt kādu no 89. un 90. punktos minētajiem braukšanas elementiem;

91.2.3. ja pretendents pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumu vai satiksmes drošības prasības, kā rezultātā inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, ir bijis spiests iejaukties transportlīdzekļa vadīšanā;

91.2.4. ja pretendents pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumu prasības, kā rezultātā citiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir vai var tikt radīti traucējumi braukšanai (iešanai), vai viņi ir spiesti mainīt braukšanas (iešanas) virzienu vai ātrumu.

Par gadījumiem, kad citiem ceļu satiksmes dalībniekiem var tikt radīti traucējumi, tiek uzskatītas šādas pretendenta kļūdas:

91.2.4.1. iebraukšana slikti pārredzamā vienādas nozīmes ceļu krustojumā, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību;

91.2.4.2. iebraukšana dažādas nozīmes ceļu krustojumā no mazāksvarīga ceļa, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību;

91.2.4.3. jebkura manevra (braukšanas sākšana, pārkārtošanās, nogriešanās, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, transportlīdzekļa apturēšana u.tml.) veikšana, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību;

91.2.4.4. nogriešanās pa labi, pa kreisi vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, neieņemot uz brauktuves attiecīgo malējo stāvokli.

91.3. Jebkura cita transportlīdzeklī esoša pretendenta vai braukšanas apmācības instruktora rīcība, kas ir uzskatāma par informācijas sniegšanu eksaminējamajam attiecībā uz eksāmenu kārtošanu, nav pieļaujama. Šajā gadījumā eksāmens tiek pārtraukts un vainīgā pretendenta braukšanas eksāmena rezultātu kartītē tiek izdarīta atzīme - "izraidīts".

92. Pretendenta pieļautās kļūdas braukšanas eksāmena laikā inspektors atzīmē braukšanas eksāmenu rezultātu kartītē.

93. Atkarībā no eksāmena rezultāta inspektors braukšanas eksāmena rezultātu kartītē izdara ierakstu "ieskaitīts" vai "slikti", kuru apstiprina ar savu parakstu un personīgo spiedogu.

94. Pēc braukšanas eksāmena inspektoram:

94.1. braukšanas eksāmena rezultātu kartītē jānorāda braukšanas eksāmena beigu laiks;

94.2. jāinformē pretendents par eksāmenu rezultātu un jāizskaidro pieļautās kļūdas;

95. Gadījumā, ja pretendents saņēmis novērtējumu "slikti", atkārtots braukšanas eksāmens pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

X. Maksa par veiktajiem pakalpojumiem un izsniegtajiem dokumentiem

96. Vadītāja apliecības noformēšana, teorētiskā un braukšanas eksāmena pieņemšana, kā arī citi CSDD sniegtie pakalpojumi tiek veikti par samaksu, kuras kārtību un apmērus nosaka Satiksmes ministrija.

XI. Vadītāja apliecības izsniegšanas aizliegums

97. Aizliegts izsniegt jebkādu vadītāja apliecību personai:

97.1. kurai atņemtas tiesības vadīt visu veidu transportlīdzekļus;

97.2. kurai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā ir uzlikts liegums.

XII. Atbildība

98. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, viltotu dokumentu iesniegšanu un šo noteikumu apzinātu neievērošanu vainīgā persona ir atbildīga LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājumi

99. Noteikumi stājas spēkā 1999. gada 1. jūniju.

100. Šo noteikumu 38. punktā ietvertā norma par to, ka ārvalsts izdotu vadītāja apliecību maina pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas stājas spēkā ar 2000. gada 1. janvāri. Līdz tam ārvalsts izdotu izdotu vadītāja apliecību maina pēc braukšanas eksāmena nokārtošanas ar augstākās kategorijas, no vadītāja apliecībā atzīmētajām, transportlīdzekli. Ir pieļaujams kārtot braukšanas eksāmenu arī ar kādu no zemākās kategorijas, no vadītāja apliecībā atzīmētajām, transportlīdzekli. Šajā gadījumā personai pēc braukšanas eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta tās kategorijas transportlīdzekļa, kā arī vadītāja apliecībā atzīmēto zemāko kategoriju transportlīdzekļu, LR vadītāja apliecība, ar kuru ir nokārtots braukšanas eksāmens.

101. Šo noteikumu 39. punktā ietvertā norma par to, ka Eiropas Savienības valstīs izdotu vadītāja apliecību pēc tās apmaiņas pret LR vadītāja apliecību, nosūta izdevējvalsts kompetentām institūcijām stājas spēkā pēc tam, kad ar attiecīgām valstīm noslēgta abpusēja vienošanās, vai Latvija iestājusies Eiropas Savienībā.

102. Šo noteikumu 52. punktā ietvertā norma par to, ka LR vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu kārtošanas stājas spēkā pēc attiecīga Satiksmes un Iekšlietu ministrijas normatīvā akta par vadītāja apliecību pārbaudi transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā pieņemšanas. Līdz tam LR vadītāja apliecību atjauno pēc attiecīga teorētiskā eksāmena nokārtošanas, izņemot gadījumus, ja tā nozagta vai gājusi bojā nepārvaramas varas rezultātā un ja šādu faktu apstiprina ar policijas izziņu vai atbilstošas institūcijas izziņu par LR vadītāja apliecības bojāeju nepārvaramas varas rezultātā. Lēmumu par vadītāja apliecības atjaunošanu bez eksāmenu kārtošanas šajos, kā arī citos gadījumos, var pieņemt CSDD.

103. Šo noteikumu 65. punktā ietvertā norma par to, ka personai jāiziet papildapmācības kursi, stājas spēkā ar atsevišķiem Satiksmes ministrijas noteikumiem.

104. Šo noteikumu 65. punktā ietvertā norma par to, ka personai jāuzrāda sertificētu narkologa un psihiatra izsniegts atzinums, stājas spēkā ar1999.gada 1.septembri.

105. Šo noteikumu 87. punktā ietvertā norma par to, ka braukšanas eksāmena ilgumam A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai jābūt vismaz 30 minūtes, kā arī šo noteikumu 89.6. un 90.4. punktos ietvertās normas stājas spēkā ar 1999.gada 1. jūliju.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J. Kancēvičs

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju kvalifikācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 22.03.1999.Stājas spēkā: 01.06.1999.Zaudē spēku: 13.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147/150, 12.05.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
24295
01.06.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)